Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:lom

Rapport 2004

Lommer - Flamingoer


2004:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 611, 108)
1/4 2, 2/4 2, 3/4 1, 11/4 4 rast, 17/4 6, 19/4 1, 7/5 1, 8/5 1 og 20/5 1 i alt 21 fra foråret.
16/9 8, 22/9 4, 23/9 2, 25/9 5, 26/9 3, 28/9 1, 10/10 1, 11/10 2, 12/10 1, 13/10 1, 18/10 15, 6/11 34 (JB), 13/11 3 og 19/11 2 i alt 82 fra efteråret.
Desuden rastende fugle 6/3 1 Skærby Strand og 11/4 4 Plantagen.
Et af de bedste år i lang tid - 6/11 er ikke ny dagsrekord, men er største dagstotal siden 30/9 1995 med 42.

Rettelse 14/2-2014 LB: 11/4 4 rast Plantagen, 20/5 3 ændret til 1. Dermed kun 15 forårstrækkere.
Tilføjelse 14/2-2014 LB: 24/9 2 V (AT) - dermed 84 trækkende i efteråret - årssum 105.

DOFBasen:2004


2004:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 45 49 9 0 1 97 10 28 2

der er fordelt på 104 fugle i første halvår og 138 i andet.
De største trækdage blev: 3/4 14, 11/4 10, 20/5 27, 16/9 24, 24/9 24 og 16/11 13.
Et enkelt rasttal Kattegat, Plantagen: 29/2 4.
Klart bedre end 2003 og faktisk det bedste år siden 1999.

DOFBasen:2004


2004:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1575, 185)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 8 94 14 5 0 0 23 8 10 0

I alt 164 forbitrækkende lommer blev artsbestemt til Sortstrubet i år. Det er det højeste antal på et år i Stationens historie.
Rast ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rettelse 30/3-15 LB: Træktallene i tabellen ovenfor passer ikke med oplysninger i arkiver. Marts 8 skal rettes 1, april 98 skal ændres til 68 og maj 14 rettes til 11. Forårstræktotal dermed 87, hvilket (stadig) var sæsorekord.

DOFBasen:2004


2004:  Islom  Gavia immer  (0, 26, 2)
25/9 1 trk 11.10 Korshage (KES) og 7/11 1 ad NV 9.40 Korshage (EVR) - to observationer af denne arktiske storlom er flot - og bekræfter den stabile forekomst i en årrække.

DOFBasen:2004


2004:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 6, 1)
20/5 1 imm 2k NV Korshage (HBR m.fl.). Andet år i træk med Hvidnæbbet. Sidst arten blev set om foråret, var i 1994. Arten er uhyre sjælden på vore breddegrader.

DOFBasen:2004


2004:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden 22/3 - 2/10.
Største antal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs max til 2003)

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 1 2 1 2 3 2 7 0 0
0 0 2 3 3 9 8 41 36 13 1 +
0 0 6 11 16 11 20 39 73 89 8 1

Et nærmest katastrofalt år for arten i Hovvig. Samtlige måneder var under gennemsnittet. Kun en enkelt dag med et par stykker: 2/10 7 – ”en enlig svale gør ingen sommer”.
Ynglebestand: Ingen ynglefund overhovedet, men syngende fugle hørtes dog i Hovvig 15/4 og 6/5.
Nakke Skov: 8/4 1 og 14/4 2 syngende, men ikke set siden.
Slettermosegaard: 25/4 1 og 1/5 1 syngende, men ej heller set siden.
Nykøbing Havn: 17/1 4 og 18/1 2.
Årsagen til fraværet i Hovvig kendes ikke, men maj - juni var generelt både kold, regnfuld og blæsende.

DOFBasen:2004


2004:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 8/2 – 7/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs max til 2003):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 22 13 11 16 20 21 17 6 20 17 0
0 1 13 16 15 22 19 15 7 6 3 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 9 2

Generelt et fornuftigt år, hvor mange fugle dels kom tidligt i februar måned, dels blev længere i vigen, end vi normalt ser det. Flokke på omkring 15 - 20 fugle i oktober og sågar november, er nyt.
Flere måneder var over gennemsnittet: februar, oktober og november.
Ynglefund: 2 sikre ynglefund i Hovvig. Det antages, at mange kuld er gået til i forsommeren.
Dybesø: 31/3 - 31/5, yngel ikke konstateret i år.
Træk Korshage: 2/4 1, 1/5 1, 15/5 2, 25/5 1, 23/8 1, 24/9 2, 13/11 2 og 19/11 2.
Nykøbing Bugt: 3/1 2, 17/1 14, 22/2 29, 1/5 5 og 24/10 2.
En del strøobs fra flere andre lokaliteter, dog små antal.

DOFBasen:2004


2004:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 14/3 - 6/6.
Største antal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 8 8 3 0 0 0 0 0 0
0 + 5 6 7 6 4 + 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Ikke noget godt år i Hovvig for Gråstrubet - fuglene ankom dog planmæssigt og startede ynglecyklus, men de sidste fugle blev set 6/6. Normalt forlader arten vigen omkring 1/8.
Ynglefund: Ingen, og som for flere andre lappedykkere, andefugle etc skyldes det en kold og blæsende forsommer, hvor mange kuld og yngleforsøg må være gået til.
Nakke Skov: op til 6 fugle, 20/4 1 par ved rede, men ingen yngel rapporteret.
Dybesø: 6/4 2 (PEL), hvor den er rigtig sjælden.
Forårstræk Korshage: 2/4 2, 11/4 2 og 1/5 1.
Efterårstræk Korshage: 22/8 3, 16/9 1, 18/9 1, 22/9 2, 23/9 3, 24/9 8, 25/9 2, 26/9 3, 28/9 4, 10/10 1, 11/10 4, 12/10 6, 13/10 6, 6/11 7, 13/11 13, 18/11 1 og 19/11 2 - i alt 67, som viser, at det har været et fint efterår for arten.
Plantagen: 15/1 12, 19/2 20, 28/2 21, 29/2 19, 30/3 51 og 11/4 50, som er de tocifrede tal fra første halvår. I efteråret blot 11/10 4.
Endvidere enkelte små tal fra andre lokaliteter.

DOFBasen:2004


2004:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 26, 4/7)
3/1 1 vd Nykøbing Bugt (EVR), 15/1 2 vd Plantagen (JHC), 19/2 2 vd Plantagen (MD), 28/2 2 vd Plantagen (JHC), 29/2 1 vd Plantagen (EVR), 30/3 2 ad sd Plantagen (LB), 8/4 2 ad Nykøbing-Rørvig kommune (JBR) - antages at være de tidligere nævnte og samt fra efteråret 6/11 1 rast Korshage (JB, JHC) og 28/11 3 Plantagen (AF). Et rigtigt flot år med mange observationer, dog mest de samme fugle. Syv fugle på et år er rekord.

DOFBasen:2004


2004:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 110, 5)
5/5 - 6/5 2 Hovvig (LB, PG) og 29/8 3 vd Hovvig (PEL, EVR, KES). Normalt år med ganske få iagttagelser.

DOFBasen:2004


2004:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1377, 129)
En stor del af maj og juni var præget af kraftige vestlige vinde og resulterede i en fin række iagttagelser af mukker: 13/5 10, 15/5 18, 20/5 18, 21/5 3, 22/5 4, 25/5 1, 15/6 8 og 16/6 46, hvilket giver 108 fugle i første halvår - ganske pænt på vore breddegrader.
Efteråret gav følgende: 22/9 3, 24/9 5, 6/11 5, 13/11 2, 16/11 1, 18/11 4 og 19/12 1 - i alt 21.
Det blev alt i alt det bedste år siden 1997.

DOFBasen:2004


2004:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 425, 1)
Meget skuffende efterår med sølle én iagttagelse: 22/9 1 NV Korshage.
De seneste 5-års perioder har givet følgende antal fugle:

1990-1994 1995-1999 2000-2004
110 91 39

Antallet af Sodfarvede Skråper har været faldende i de senere år, og en af de mulige forklaringer på dette kan være, at den lille fisk Tobis, som arten primært lever af, næsten er forsvundet fra Nordsøen. EU har nu besluttet, at Tobis ikke må fanges i Nordsøen - men man har altså ikke taget beslutningen på grund af antallet af skråper ved Rørvig :-).

DOFBasen:2004


2004:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus  (0, 36, 2)
15/6 1 V 17.56 Korshage (JHC) og 16/6 1 V 4.52 Korshage (LB, JHC). To typiske sommerfund på dage med kraftig pålandsvind.

DOFBasen:2004


2004:  Lille Stormsvale  Hydrobates pelagicus  (0, 7, 1)
23/9 1 trk V 10.05 - 10.10 Korshage (FJN). Beskrivelse af fundet er modtaget. Arten er mega-sjælden i Rørvig og med kun 8 fund og sammenlignet med Stor Stormsvale, hvor der foreligger 111 observationer plus 9 ubestemte fugle, er den et lokalt superhit. Det er kun 6 % af samtlige sete stormsvaler, der er set i Rørvig på omkring 35 år, der er blevet bestemt til Lille Stormsvale. Arten er nu igen taget på den rigtige SU liste, og alle fund af denne art skal altså fremover indsendes til SU direkte fra og med 1/1 2005.

DOFBasen:2004


2004:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 105, 4)
16/9 3 V Korshage (AF), 22/9 1 V Korshage (JHC, AF). De seneste 10 år har givet følgende stormsvaler:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ubestemt 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lille Stormsv. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Stor Stormsv. 1 54 0 2 0 2 0 0 4
I alt 1 56 0 2 0 2 0 0 5

Som det ses, var 2004 det bedste år siden rekordåret 1997.

DOFBasen:2004


2004:  Stormsvale sp  Oceanites/Hydrobates/Oceanodr  (0, 7/8, 1/1)
16/9 1 V 14.45-14.51 Korshage (LB) – ifølge observatøren med karakterer som Madeira Stormsvale. I øvrigt første ubestemte stormsvale i 15 år.

DOFBasen:2004


2004:  Sule  Morus bassanus  (17, 5274, 556)
Det blev til 556 fugle på 42 observationsdage: 22/3 19, 24/3 1, 27/3 1, 31/3 2, 10/4 3, 11/4 2, 16/4 1, 17/4 1, 18/4 3, 19/4 1, 20/4 1, 29/4 1, 5/5 1, 7/5 1, 8/5 1, 13/5 12, 15/5 23, 20/5 1, 25/5 11, 15/6 4, 16/6 12, 17/8 1, 22/8 6, 16/9 103, 21/9 29, 22/9 80, 23/9 65, 24/9 32, 25/9 11, 26/9 3, 27/9 11, 28/9 20, 9/10 6, 10/10 2, 18/10 36, 30/10 3, 31/10 2, 5/11 1, 6/11 35, 13/11 6, 16/11 1 og 18/11 1 fordelt på 102 forårs- og 454 efterårsfugle.
Et rigtigt godt år, der dog står lidt i skyggen af 2003, der med over tusinde fugle blev et legendarisk rekordår. Alligevel blev 2004 et af de bedste i Stationens historie.
Antallet af observationsdage blev usædvanligt højt og det er meget sandsynligt, at både antallet af fugle og observationsdage påvirkes af en flok omstrejfende, ikke-ynglende og fouragerende Suler, der har holdt til i bunden af Kattegat gennem længere tid i forårsmånederne. Gengangere kan bestemt ikke udelukkes.
Tabellen viser de 5 største dage med hensyn til fuglenes aldersfordeling. Som det ses, er det ikke altid, at man noterer fuglenes alder, og observatørerne bedes være mere omhyggelige med at notere dette, hvis det er muligt. I 2004 var der eksempler på dage, hvor disse detaljer ikke er noteret i tilfredsstillende grad.
Ud fra de fem største dage at dømme udgjorde de adulte/5k fugle 38%, 4k 8%, 3k 10%, 2k 22% og 1k også 22%. Men kun 35% af alle noterede fugle på de fem observationsdage, er noteret med alder - der skal altså strammes op!

Alder 16-Sep 22-Sep 23-Sep 24-Sep 18-Oct Ialt
5k 13 28 - 2 - 43
4k 6 3 - 0 - 9
3k 3 8 - 0 - 11
2k 7 17 - 0 - 24
1k 2 19 - 3 0 24
uspec. 72 5 65 27 36 205
Total 103 80 65 32 36 316

DOFBasen:2004


2004:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der er fortsat næsten kun oplysninger om ynglebestandens størrelse blandt årets rapporteringer. Ynglebestanden i Hovvig faldt fra 1340 par i 2003 til 1234 par i 2004 (PG). Siden 2002 er populationen faldet med i alt 306 ynglepar eller et fald på 19 % på 3 år. Enkelte observationer fra næsten alle lokaliteter året rundt, er dog også meddelt.

DOFBasen:2004


2004:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 19/19, 1/1)
Mange iagttagelser af formentlig den samme fugl fra Hovvig: 13/1 1 (AF), 19/2 1 (AF), 17/3 1 (PG), 18/3 1 (JHC, AF), 20/3 1 (PG), 25/3 1 hørt pauke fra nordtårnet (EVR), 5/8 1 (EVR) og 12/12 1 (PG). Vi holder den sædvanlige, konservative linie i RF og tror på, at det er den samme fugl selvom det ikke kan udelukkes, at der er tale om flere individer. Arten er i disse år stabil.
Tidligere var artens forekomst i Rørvig opdelt i flere, særskilte perioder. Det var tydeligt, at der var nogle få, adskilte vinterobservationer – fugle på såkaldt kuldeflugt. Fugle fra den svenske bestand presses af tillukkede søer, åer, etc ned til Sjælland, hvor der er åbent vand med fourageringsmuligheder. Andre fugle var klart ikke-ynglende, omstrejfende individer, der tilfældigt dukkede op. En enkelt potentielt territoriehævdende, paukende fugl fra 8/6 1969 var eneste obs, der lugtede lidt af yngel (jfr. RF rapporten fra 1991).
Når man ser på materialet i dag, har forekomsten ændret karakter, jfr. fig nr. X. Det ses, at Rørdrum kan ses gennem hele året – den er set i samtlige måneder, og der er ingen tydeligt adskilte perioder. Alle fund er med i figuren og individer, der er set gennem flere måneder er talt med, hver gang de er noteret i en ny måned (jfr. sammenligning mellem tallene i parentesen og fund i figuren).
Sikre ynglefund mangler fortsat, men paukende hanner er hørt i forårsmånederne, eller fugle set i forårsmånederne april og maj, i de senere år i 1999, 2000, 2001, 2002 og 2004.

DOFBasen:2004


2004:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage i perioderne 18/3 – 30/5 og 4/9 – 12/10.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 5 78 12 0 0 0 9 1 0 0

Foråret gav 95 trækkende fugle, som er klart bedre end 2003. Holdes især oppe på magiske 3/4 43 (LB, JHC, EVR m.fl.), som er nyt dagsmax.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs max til 2003):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8 5 4 8 12 6 17 - 19 14 7 0
11 12 10 10 13 15 13 14 17 21 7 7
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

Antallet af rastende fugle i Hovvig har været faldende i en årrække, hvad så årsagen end kan være.

DOFBasen:2004

rapp/2004/lom.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1