Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:lrk

Rapport 2004

Lærker - Drosler


2004:  Hedelærke  Lullula arborea  (0, 2072, 37)
Endnu et halvsløvt år. Årstotalen på 37 giver en 22. plads blandt de sidste 32 år. Dårligste år: 1977 med 11 og bedste år: 1996 med 307 fugle.
Årets ankomstdato 14/3 er stort set identisk med mediandatoen 13/3.
14/3 blev også forårets klart bedste dag med i alt 7 trækkende og 3 rastende på Korshage. Ingen andre dage når over 3 trækkende og rasttallene ligger på 1 - 2, primært fra Korshage/Nørrevangsområdet.
Syngende fugle: 28/3 1 Langesømosen og 14/5 1 Korshage.
Efteråret gav en enkelt obs: 20/10 2 SV Hovvig (AF).

DOFBasen:2004


2004:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Årets første: 5/2 1 Ø Korshage. Det kunne godt se ud som om, vi nu har færre vinterfund af Sanglærker end tidligere. Midt i 90'erne lå antallet af januar-lærker typisk på 10 - 20, mens tallet de sidste 3 år har været 2002: 6, 2003: 3 og altså 2004: 0.
Første syngende: 15/2 3 Nakke Øst.
Ingen store trækdage, største dagstotal blev 17/3 120, og største trækintensitet 14/3 105 pr. time (formiddag).
Største forårsrastal: 5/3 60 Nørrevang.
Største efterårsrastal: 16/10 32 Brentebjerg.
Sidste obs: 7/11 1 trk Hovvig.
Hermed en generel opfordring til at holde øje med om det virkelig kan passe, at vi næsten ikke har nogen vinterfund af Sanglærker længere!

DOFBasen:2004


2004:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 71, 2)
Året obs: 16/11 2 tf Korshage (AF).
Ca. 70% af vore 135 Bjerglærker er fra perioden medio oktober til primo november, årets fund er altså ganske sent. Der er kun 2 andre fund fra denne periode: I 1978 holdt 2 fugle til på Korshage 26/9 - 17/11 og i 1979 blev en enkelt fugl set rastende 18/11 på Korshage. Derudover har vi også 6 regulære vinterfund af i alt 17 fugle ultimo december til medio februar.

DOFBasen:2004


2004:  Digesvale  Riparia riparia  
Tidlig ankomst: 13/4 6 rast Hovvig. Pæne april-tal: 32 obs af i alt 426 fugle og et største rasttal på 250 i Hovvig. Derimod er der ikke indsendt mange obs fra maj, største rasttal fra Hovvig: 23/5 300.
Ynglefund: 13 par på Korshage og ca. 30 par ved Skredbjerg.
Efteråret gav flere store rasttal i Hovvig: 24/8 1100 og 30/8 2000.
Sidste: 3/10 2 rast Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Landsvale  Hirundo rustica  
Tidlig ankomst: 1/4 1 Ø Dybesø, men herefter en længere pause - næste Landsvale ses først 15/4. Totalt 81 april-obs af i alt 808 fugle, med største træktal: 18/4 24 og 20/4 30, samt største rasttal: 21/4 120 og 29/4 300.
Lysten til at indrapporterede svale-obs fra maj er som sædvanlig ret begrænset, i år nok yderligere reduceret af det dårlige vejr. Største træktal blev 1/5 300 og største rasttal: 23/5 200 Hovvig.
En enkelt bemærkelsesværdig obs skal fremhæves: 1/5 1 Ø Korshage (LB) - og det usædvanlige: Det var en af de sydlige/østlige rødbugede racer.
Heller ikke meget fra efteråret, største rastal: 5/9 350 Flyndersø.
Sidste: 15/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ekstremt tidlig ankomst: 31/3 1 NØ Nørrevang (LB, JHC, AF). Den tidligere rekord dermed slået med over 2 uger! 24 april-obs af i alt 89 fugle, største trækdage: 20/4 25 og 29/4 31, ingen væsentlige april-rasttal. Derimod et par store rasttal fra ultimo maj: 23/5 800 og 28/5 450 begge Hovvig.
Fra efteråret: 24/8 200, 25/8 400 og 30/8 1000 rastende Hovvig.
Sidste: 19/9 10 rast Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 14/14, 2/2)
Året to fund ligger i yderkanterne af den normale periode - primo september til medio oktober:
3/9 1 rast Flyndersøengen (KES).
27/10 1 V Flyndersø (EVR).
Siden 1996 er Storpiberen registreret stort set hvert år, kun år 2000 er uden fund.

74 .. 78 .. 87 .. 92 .. 96 97 98 99 00 01 02 03 04
1 .. 1 .. 2 .. 1 .. 2 1 1 1 0 1 1 1 2

DOFBasen:2004


2004:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Normal ankomst 14/4 5 trk Korshage. Fordelingen er også ret normal med kulmination primo maj. Største trækintensitet: 2/5 93 pr. time (i alt 270). Unormalt er det dog, at der stort set ikke blev registreret nogen trækkende Skovpibere efter 10/5 - uden tvivl en konsekvens af det dårlige vejr.
Ingen observationer tyder på yngel.
Efterårsobs i perioden 15/8 til 10/10, ingen dage over 10.

DOFBasen:2004


2004:  Engpiber  Anthus pratensis  
De sædvanlige vinterfund: 1 - 3 på Korshage i januar/februar, samt i december op til 8 rastende på Skansehage.
Det egentlige forårstræk forløb medio og ultimo april. Største trækdage: 17/4 1800 og 19/4 3700, med trækintensiteter på op til 700 pr. time. Rart at se, at det stadig kan lade sig gøre at få nogen pæne træktal ind, tak til optællerne EVR, LB og AF. Det skal dog bemærkes, at der er et stykke vej op til de rigtigt store dagstotaler: 22/4-1990 30000 og 28/4-1991 26000.
Formodentlig mindst et ynglepar i Korshage-området, syngende fugle hørt 28/4 til 13/5.
En del spredte trækobs fra efteråret, men eneste større dag blev 22/9 392, med en trækintensitet på 95 pr. time. Største rasttal: 24/10 15 Skansehage.

DOFBasen:2004


2004:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 98, 2)
To forårsobs, begge ret tidlige:
2/5 1 Ø Korshage (EVR) og 7/5 1 Ø Korshage (JB).
Fordelingen af vore 27 forårsårsobs er nu:

Maj Jun
pri med ult pri med ult
3 9 14 1 0 0

DOFBasen:2004


2004:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Der er i år indsendt 46 obs af i alt 102 fugle. De tilsvarende tal har de seneste år ligget på næsten det dobbelte. Hvorvidt der er tale om en reel nedgang i antallet af Skærpibere eller blot en dårligere indrapportering vides ikke.
Langt hovedparten af vore obs stammer fra Skansehage og Korshage-området, derudover enkelte obs fra Nykøbing Bugt, Hovvig og Plantage-kysten. I nedenstående tabel er Dybesø- og Flyndersø-kysten regnet med under „KH“.
Største rasttal fra Korshage+Skansehage:

Jan Feb Mar - - Sep Okt Nov Dec
2003 KH+SH: 6+12 4+7 7+3 - - 1+0 7+2 4+6 1+8
2004 KH+SH: 1+4 1+2 1+9 - - 4+0 8+3 5+4 1+4

Den eneste markante forskel i forhold til sidste år ser ud til at være at der i 2004 var betydeligt færre overvintrende fugle end i 2003.

DOFBasen:2004


2004:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 6/6, 4/6)
Årets 6 fugle:
1/1 2 rast Rørvig Havn (PEL) og 1 rast Hovvig (JB).
20/1 1 rast Skansehage (JS) og 9/2 1 rast Skansehage (JS) kan vel formodes at være samme.
26/12 2 rast Skansehage (EVR).
Det er bemærkelsesværdigt, at der i år kun er rene vinterfund. Vore tidligere 6 Bjergpibere er fordelt således: Marts 2, November 2 og December 2.

18/9-2018 rettelse LB: De 2 februarobs fra Skansehage er regnet som samme individ. Årstotal ændret fra 7 til 6.

DOFBasen:2004


2004:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Ny fænologirekord: 19/4 1 Ø Korshage (JHC). Den tidligere rekord blev dermed slået med 2 dage. Nedenstående figur viser at ankomstdatoen er rykket ca. 10 dage i løbet af de sidste 30 år.
Det dårlige vejr medio maj har haft stor negativ betydning for den Gule Vipstjert. Det totale antal trækkende blev på sølle 497 - det er, hvad vi normalt ser på en enkelt dag midt i maj. Største trækdage: 8/5 47 og 21/5 53. Største rasttal: 7/5 120 og 8/5 130 begge Korshage.
Efterårstræk i perioden 18/8 til 25/9. Største trækdag: 4/9 29 og største rasttal: 18/8 20 Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 363, 27)
Den positive udvikling fortsætter for denne art. Fordelingen blev som vist nedenfor, altså i alt 19 forårsfugle og 8 fra efteråret.

mar apr aug sep
pri med ult pri med ult .. pri med ult pri med ult
0 1 9 5 4 0 .. 0 0 1 4 3 0

Mere præcist faldt årets obs i perioderne 18/3 til 19/4 samt 31/8 til 18/9. Efterårets obs ligger ret tidligt, normalt kulminerer trækket ultimo september til medio oktober.

DOFBasen:2004


2004:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Normal ankomst 14/3 1 Ø Korshage. Forårstrækket kulminerede i den normale periode ultimo marts til medio april, men foråret gav generelt kun små tal. Største trækdag: 18/4 27 og største rasttal: 10/4 20 Korshage.
En del rasttal fra efteråret, de største blev: 21/8 25, 26/8 25 og 4/9 20 alle Korshage, samt 28/8 25 Skansehage.
Mest bemærkelsesværdig er årets sidste obs: 24/11 1 rast Hovvig (AF, PG), dermed rykkes denne fænologidato hele 12 dage i forhold til den tidligere rekord 12/11-1995.

DOFBasen:2004


2004:  Sortrygget Hvid Vipstjert  Motacilla alba yarrellii  (0, 8, 1)
En enkelt obs: 3/5 1 hun rast Korshage (LB).
Lidt sent - vore øvrige fund er fra primo/medio april.

DOFBasen:2004


2004:  Vipstjert sp  Motacilla non det  
24/10 1 trækkende Hovvig (EVR), sandsynligvis en Citronvipstjert, kaldet hørt 4 - 5 gange, men fuglen kun set skråt bagfra.

DOFBasen:2004


2004:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 8067, 5327)
I december 2003 var der enkelte fund af enlige Silkehaler og situationen var uforandret i januar/februar 2004: 13/1 1 hørt Nykøbing og 22/2 1 rast Korshage.
To trækobs fra foråret: 3/4 17 Korshage og 4/4 1 begge Korshage.
I efteråret kom der derimod gang i den! De første dukkede op 10/10 25 rast Nakke Lyng og 11/10 flere småflokke af lignende størrelse. 20/10 til 27/10 flokke på op til 50 - og derefter følgende serie af dagstotaler:

okt nov
28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
660 1715 320 253 80 320 195 300357219230363143

Til sammenligning - den tidligere dagsrekord var 5/11-1988: 235.
Derefter blev der mere stille igen, men stadig med spredte obs af store flokke: 14/11 100 Nykøbing, 18/11 45 Rørvig og 24/11 175 Nakke, men så var det også ved at være slut - december gav kun mindre flokke: 10/12 10 Rørvig, 29/12 5 Nakke Skov og endelig 31/12 11 Rørvig.
Det er reelt umuligt at gøre op, hvor mange Silkehaler der faktisk har været, men hvis vi følger normal praksis og blot lægger alle dagstotaler sammen bliver det samlede tal fra oktober/november-invasionen: 5281 og årstotalen bliver på intet mindre en 5327. Den hidtidige rekord: 1996 med 1304 Silkehaler.

DOFBasen:2004


2004:  Vandstær  Cinclus cinclus  (0, 8, 1)
27/10 1 rast Hovvig (AF, EVR, KES).
Tillykke til Erik som endelig efter 39 års ihærdig søgen fik arten på Rørviglisten.
I øvrigt en meget fin, men noget aparte obs: Fuglen kom trækkende fra syd, landede lige foran fugletårnet, og tilbragte derefter tiden med at ligge og svømme rundt i det totalt stillestående vand i kanalen.
Årets fund bekræfter endnu en gang, at et besøg i Hovvig ultimo oktober giver den absolut bedste chance for at se denne lokale sjældenhed.

DOFBasen:2004


2004:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Meget tilfældigt og spredt materiale fra 1. halvår.
Fra efteråret: 2 - 5 rastende i Korshageområdet i perioden 16/10 til 30/10, derudover et enkelt stort rasttal fra Nakke Hage: 29/10 15 (AF), formodentlig en lokalitet vi burde gøre betydeligt mere ud af om efteråret.

DOFBasen:2004


2004:  Jernspurv  Prunella modularis  
Første obs var identisk med første syngende: 13/3 1 Nykøbing.
Ingen store træktal fra foråret, men der er dog indkommet en del obs, som gør det muligt at udregne nogle trækintensiter.
Tabellen viser antal trækkende fugle pr. time (ca. kl 6):

18/3 22/3 30/3 31/3 3/4 4/4 17/4 18/4
5 3 8 8 5 4 7 2

Afgjort ikke imponerende tal, i 1990'erne var det primo/medio april normalt med trækintensiter på 10 - 20 og nogle gange op til 50 pr. time.
Efterårstræk registreret 5/9 til 13/11.
Årets sidste obs må betegnes som et rent vinterfund: 5/12 1 rast Korshage (EVR).

DOFBasen:2004


2004:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Kun et enkelt vinterfund: 3/1 1 rast Korshage. I øvrigt et meget begrænset materiale fra 1. halvår, 9/4 9 Korshage (EVR) er største tal.
Spredte obs fra efteråret i perioden 16/10 - 13/11, største dag 6/11 8 rast Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Normal ankomst: 4/5 1 syngende Korshage.
Næsten alle obs er fra enten Hovvig eller Korshage-området.
Hovvig: Registreret 5/5 - 22/6, i første halvdel af maj ingen tal over 2, 16/5 var der 5 og fra 29/5 og fremefter er der meldt om 7 syngende.
Korshage: Efter ankomstdagen blev der ikke hørt Nattergal igen før 13/5, hvor der var 2 syngende. Derefter 1 - 2 syngende, og fra 26/5 og fremefter 3 - 4 syngende.
Derudover: 18/5 1 Søndervang, 27/5 1 Nakke Syd, 29/5 1 Nakke Øst og 30/5 1 Nakke Lyng.

DOFBasen:2004


2004:  Blåhals  Luscinia svecica  (3, 80, 2)
Bemærk: Ingen Blåhalse sidste år - det er første gang siden 1984, at det er sket.
I år blev det til 2 fund:
13/5 1 rast Korshage (LB).
30/5 1 syngende han Skansehage (EVR, KES).

DOFBasen:2004


2004:  Husrødstjert  Phoenicurus ochruros  (5, 152, 2)
Fortsat meget få obs:
23/3 1 han rast Hovvig (PG).
19/4 1 hun rast Rørvig (PEL).

DOFBasen:2004


2004:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Ret tidlig ankomst: 18/4 1 rast Rørvig. Derefter pænt med april-fund fra mange forskellige lokaliteter, største tal 28/4 7 rast Korshage. Primo maj et par usædvanligt store rasttal på Korshage: 1/5 12 (JB) og 2/5 22, heraf 17 hanner og 5 hunner (EVR). Normalt kulminerer Rødstjerten medio maj, men årets dårlige vejr gav noget nær et nul-resultat i denne periode, eneste obs: 13/5 1 han + 1 hun Korshage.
Efterårsobs 4/9 - 29/9, men kun små tal, ingen dage over 2.

DOFBasen:2004


2004:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 23/4 1 rast Korshage. Pæne antal af rastende Bynkefugle indtil 5. maj. Største dage: 28/4 6, 1/5 15, 2/5 41 og 5/5 10. Resten af maj har vi normalt adskillige dage med tocifrede rasttal, men årets dårlige maj-vejr betød at, vi kun nåede dagstotaler på 1 - 7 og den samlede forårstotal blev på sølle 128.
Et ret normalt efterår med obs i perioden 28/8 - 3/10. Største rasttal 4/9 15 Korshage. Sidste obs: 3/10 1 rast Flyndersø (EVR), er vores tredieseneste, rekorden er 23/10-1977.

DOFBasen:2004


2004:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola torquatus  (0, 27, 2)
Ingen obs sidste år - så som traditionen kræver det, fik vi to i år:
5/4 1 ad han rast Korshage (LB, PEL, EVR, JS, KES).
9/4 1 2k han rast Korshage (PEL, EVR, JBR via DOFbasen).

DOFBasen:2004


2004:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Det blev et rigtig godt år for denne art.
Først en ny fænologirekord: 22/3 1 rast Flyndersø (EVR), vores første marts-Stenpikker nogensinde og 10 dage før den tidligere rekord. Spredte obs fra april, største rasttal: 28/4 6, øvrige dage typisk kun 1 - 2. Maj måned var over gennemsnittet, rasttallene for Stenpikkeren er tilsyneladende ikke helt så kraftigt påvirket af dårligt vejr som andre maj-arter. Dage med tocifrede rasttal: 2/5 26, 5/5 16, 6/5 15, 11/5 12, 13/5 10, 19/5 12 og 24/5 31. Forårstotalen blev på 250, hvor gennemsnittet for de sidste 10 år er ca. 200.
25/7 1 rast Skansehage og 6/8 1 rast Plantage-kysten kan måske regnes som ynglefugle, men kan også være tidlige trækgæster.
I øvrigt et normalt efterår med obs i perioden frem til 2/10.
Største rastdage: 3/9 16, 4/9 17 og 10/9 11.

DOFBasen:2004


2004:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1814, 45)
Lille fremgang i forhold til de sidste par år, men stadig under gennemsnittet.
Det blev til 44 forårsfugle og 1 fra efteråret.
Opdelingen i trækkende/rastende fugle ser således ud:

1/4 15/4 16/4 17/4 18/4 20/4 21/4 24/4 28/4 29/4 3/5 13/5 17/5 22/5 23/5
trk 9 1 3 1 6 1
rast 1 2 1 4 3 1 1 5 2 1 1 1

Og den traditionelle han/hun/ubestemt-tabel:

1/4 15/4 16/4 17/4 18/4 20/4 21/4 24/4 28/4 29/4 3/5 13/5 17/5 22/5 23/5
han 1 11 2 3 3 2 1 4 1 1 1
hun 1 1
ubest 1 1 1 1 4 3 1

Stort set alle er fra Korshage/Nørrevangsområdet, eneste undtagelse: 29/4 4 rast Slettermosegård.
Derudover et enkelt fund fra efteråret: 27/10 1 SV 11:10 Hovvig (AF, EVR).

DOFBasen:2004


2004:  Solsort  Turdus merula  
Meget begrænset materiale i år.
Første syngende: 2/3 1 Nykøbing.
Et enkelt stort rasttal fra forårets trækperiode: 30/3 32 Nørrevang (AF), set langs vejen over en strækning på ca. 1 km.
Eneste fra efteråret: 26/10 5 SV Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Sjagger  Turdus pilaris  
Usædvanligt få vinterfund: 17/1 6 rast Slettermosegård og 1/2 12 rast Hovvig er de eneste obs fra januar/februar. Slet ingen fra december. Derimod masser af obs fra begge trækperioder samt et sandsynlig ynglefund.
Forårstræk i perioden 13/3 til primo maj, med følgende fordeling:

Mar Apr Maj
pri med ult pri med ult pri med ult
0 11 64 100 934 139 40 0 0

Største rastende flok: 29/4 175 Hovvig, ingen andre over 100.
Mulige ynglefugle: 1/6 1 stærkt varslende og 18/7 1 rast begge Korshage (EVR).
Efterårsobs 12/9 - 28/11, med største tal ultimo oktober: 27/10 150 SV Rørvig, 28/10 200 rast Hovvig, 30/10 130 tf Korshage og 31/10 500 rast Hovvig. Bemærk at dette er samtidigt med den store Silkehaleinvasion.

DOFBasen:2004


2004:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Ingen vinterfund i år. Første obs: 15/3 1 syngende Hovvig, derefter spredte oplysninger om syngende fugle fra flere forskellige lokaliteter. 15/4 er der meldinger om totalt 19 udtrækkende Sangdrosler (AF). I øvrigt er forårstrækket, som sædvanligt mest registreret i form af større rastende flokke i Korshageområdet: 20/4 20, 21/4 30 og 2/5 80 (EVR).

DOFBasen:2004


2004:  Vindrossel  Turdus iliacus  
To fund fra januar/februar: 24/1 1 rast ved Dybesø og 8/2 1 hørt Nykøbing.
Forårstræk 21/3 - 1/5, med fordelingen:

Mar Apr Maj
pri med ult pri med ult pri med ult
0 0 365 36 620 0 1 0 0

Muligt ynglefund: 2/6 1 syngende ved kolonien Nørrevang (EVR).
Efterårsobs 10/10 - 5/12. Flere store flokke er indrapporteret: 12/10 100 Dybesø, 20/10 600 sv Hovvig, 28/10 to flokke 170 + 35 Hovvig og 2/11 600 Hovvig, derudover flere mindre flokke. Sidste obs: 5/12 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
For første gang i mange år er der ingen januar/februar fund af Misteldrosler.
Første obs: 5/3 4 rast Nørrevang og første syngende: 18/3 1 Korshage.
Forårstræk 14/3 - 24/4, med fordelingen:

Mar Apr
pri med ult pri med ult
0 43 280 178 56 3

Største rastende flok: 31/3 32 Nørrevang.
Antallet af ynglepar kan ikke gøres op, men der er i hvert fald meldinger om mulige ynglefugle fra: Korshage, Højsandet og Skansehage.
En del obs fra efteråret, hovedsageligt kun 1 - 4 fugle, det drejer sig formodentlig mest om vore egne ynglefugle.
Større rasttal: 12/10 9 Korshage, 7/11 5 Korshage og 5/12 9 Korshage.
Overvintrende: 25/12 4 rast Korshage og 26/12 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2004

rapp/2004/lrk.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1