Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:maa

Rapport 2004

Mågefugle - Alkefugle


2004:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 168 167, 4)
Det bedste år siden 1999 med tre efterårsobsdage med 4 fugle:
22/9 1 1k SØ 07:45 og 1 3k V 13:54 (JHC)
24/9 1 ad Ø 07:13 (KES, AT)
26/9 1 1k V 09:11 (EVR)
Alle ovennævnte obs er fra Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1255, 79)
Igen et år med forårsfugle ved Korshage og med hele tre fund af fem fugle blev det desuden til et rekordforår (2002 med tre og 1993 med fire fugle er nærmeste). Fra andet halvår meldes om 66 fugle.
Alle observationer nævnes: 7/5 1 ad rast, 20/5 2, 16/6 2, 6/7 1, 15/8 1 imm rast, 22/8 2 V, 26/8 1 mørk Ø, 4/9 1, 15/9 1 V, 16/9 5 V, 19/9 2 S heraf 1 Skansehage, 21/9 7, 22/9 15 trk og 2 rast, 23/9 10, 24/9 8, 25/9 5, 26/9 4, 27/9 4 og 28/9 5, hvor intet andet er nævnt, drejer det sig om trækkende fugle ved Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 27, 11)
Rekordår! Figuren viser årstotaler siden den første observation i 1985. Både 1991 og 1994 sås fem Småkjover, men med hele elleve fugle i år er rekorden klar. Det er første gang, der ses adult Lille Kjove om foråret:
1/5 1 ad N 11:00 (EVR, BR, KB, PCC) og
2/5 1 ad NØ 18:28 (LB) – for der er vel ikke tale om samme fugl, der har rastet ubemærket i over et døgn?
Med ni fugle i andet halvår, som alle falder inden for artens kulminationsperiode, er der tale om en klar rekord. Alle obs er fra Korshage:
16/9 1 lys V 11:00 (AF) samt 2 juv V (15:50 og 17:15) (LB)
22/9 1 1k V 10:26 (JHC)
24/9 1 NV 07:02 (KES, AT)
25/9 1 ad 11:50 (EVR, KES)
26/9 1 1k NV 11:41 (EVR, KES)
27/9 1 1k V 13:32 (JHC, AF)
28/9 1 1k V 06:49 (LB, PEL, FJN).

DOFBasen:2004


2004:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 93, 29)
Endnu et rekord år for Atlantens konge, som følger flot op på - og tilmed slår sidste års rekord på 19 fugle. Også for Storkjoven meldes der om regulære forårs/sommerfugle med 15/6 1 (JHC) og 16/6 2 V (JHC, AF), hvilket kun er sket enkelte gange før. Fænomenet kan skyldes ændringer i fødeudbuddet i Nordsøen og Kattegat, som kan få f.eks. unge Storkjover langt ned i Kattegat, men mønstret kan selvfølgelig også skyldes ændret adfærd med flere obstimer ved havet uanset årstiden. Andet halvår byder på 25 Storkjover alle inden for den normale forekomstperiode: 16/9 1 Ø (LB), 22/9 12 trk og 2 rast (LB, JHC, AF, EVR), 24/9 3 trk og 1 rast (JB, LB, AF, KES, AT), 26/9 1 trk + 1 rast (EVR, KES), 27/9 3 (LB, JHC) samt 18/10 1 (NHV), hvor intet andet er nævnt, drejer det sig om trækkende fugle ved Korshage.

Tilføjelse:
16/9 2 V Korshage (AF)
Rettelse:
22/9 11 V + 2 r ikke 12 V + 2 r - årstotal dermed 29.
3/9-2018 LB: Parentes tal ændret fra (0, 92, 28) til (0, 93, 29)

DOFBasen:2004


2004:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 200, 9)
Fire obsdage med i alt ni fugle: 20/5 1, 22/8 1, 26/9 6 og 9/10 1 alle Korshage (EVR).

DOFBasen:2004


2004:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 13, 1)
Så har vi denne smukke måge tilbage med det tidligste fund nogensinde ved Rørvig og det første fund fra april: 16/4 1 3k ØSØ Korshage (JHC).
De Sorthovede Måger set ved Rørvig fordeler sig således:

1981 1988 1991 1994 1996 1998 2000 2002 2004
1 2 1 2 1 4 1 1 1
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 1 4 0 0 11520

DOFBasen:2004


2004:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 656, 24)
Fra foråret meldes om blot 10 trækkende fugle: 29/4 6, 1/5 2 ad og 15/5 1 alle Korshage. Herefter følger en række meldinger fra Hovvig af ét til to rastende individer mellem 7/6 og 8/7. Dette regnes for i alt fire forskellige fugle. Efteråret byder desuden på 11 trækkende Dværgmåger: 14/7 1, 22/9 2, 26/9 1, 28/9 1, 6/11 5 og 16/11 1 ad alle Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 28/28, 11/11)
Alle årets fund faldt inden for artens normale forekomstmønster. Alle obs er fra Korshage:
16/9 3 1k V (09:20, 11:16 og 13:00) (AF)
22/9 1 1k V 05:50 (LB, JHC)
23/9 1 1k V 08:30 (FJN via DOFbasen)
24/9 1 1k V 06:29 (JB, LB, KES, AT)
26/9 1 1k NV 11:08-11:23 (EVR) og 1 1k 12:35-12:55 (EVR, KES)
27/9 1 1k S 15:23-15:28 (LB, JHC)
28/9 1 ad V 10:40 (FJN via DOFbasen)
9/10 1 1k V 06:50 (EVR).
Året flotte resultat overgås kun af ”invasionsåret” 1997, hvor 15 Sabiner trak forbi Korshage.
Månedsfordelingen af samtlige fund dvs. inklusive årets fund ser således ud: August 1, september 24, oktober 10 og november 1.

DOFBasen:2004


2004:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 30 200 30 - 50 100 2000 330 360 - 40
28 30 81 120 65 116 178 244 470 252 51 36
285 1200 400 200 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Der blev noteret i alt 699 trækkende Hættemåger på elleve datoer: 31/3 69, 3/4 15, 4/4 16, 15/4 8, 16/4 44, 17/4 119, 29/4 39, 1/5 29, 2/5 327, 7/5 27 og 31/5 6. Intet bemærkelsesværdigt er meldt fra 2. halvår, bortset fra et rekordstort rasttal fra Hovvig 14/8 med 2000 Hættemåger (AF) og en enkelt større trækdag 7/7 383 SV Hovvig (AF). Kom nu ud af busken og indsend jeres optællinger af mågerne - årets materiale er sølle!

DOFBasen:2004


2004:  Stormmåge  Larus canus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 16 6 8 - 6 16 18 75 97 13 30
27 - 10 18 11 17 4 13 26 34 24 10
73 10 50 37 16 37 10 16 64 68 66 9

I alt 427 trækkende Stormmåger er indsendt fra foråret i perioden fra 16/4 til 2/5. Her i blandt næsthøjeste notering nogensinde: 2/5 164 trækkende Korshage (EVR). Denne dag er kun overgået af 2/5 1993 188 trækkende Korshage. Det står sløjt til med rasttal fra Hovvig. De forgående syv år er der f.eks. ikke kommet én eneste observation fra februar! Lad årets topscorere: 19/9 75 (AT) og 25/10 72 (EVR), som er højeste rasttal fra Hovvig for hhv. september og oktober i fuglestationens historie, være gode eksempler til efterfølgelse.

DOFBasen:2004


2004:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 1649, 102)
Foråret kunne byde på fem observationsdage med ti fugle: 3/4 1 ad, 7/5 1 ad, 18/5 1 ad, 19/5 1 ad og 25/5 5 alle trækkende Korshage, samt 7/5 1 ad rast Dybesø.
Resten af året var med 92 fugle normalt: 22/8 8, 16/9 32, 21/9 5, 22/9 29 og 28/9 18 alle trækkende Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 15 - 70 70 71 15 - 220 60 20 20
19 35 46 30 74 45 43 23 152 36 23 17
40 60 170 470 170 330 100 1720 920 170 230 45

30/5 meldes der om 6 par rugende i Hovvig (AT), men parrenes succes er uvis. Ingen større rasttal uden for Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 2 11 4 2 6 7 7 14 7 7 1
8 7 7 6 5 4 5 8 13 11 5 4
40 40 169 34 24 17 10 17 43 28 70 100

30/5 1 par Hovvig (AT) så ud til at danne par, men om fuglene gjorde yngleforsøg er uvist. Ingen større rasttal uden for Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 36745, 886)
Første halvår var over normalen med i alt 43 trækkende Rider: 15/5 1 2k, 20/5 18, 25/5 13, 15/6 3 og 16/6 8 alle Korshage.
Andet halvår var også pænt - alle observationer nævnes: 16/9 5 V, 22/9 14, 24/9 5, 27/9 6, 13/10 1, 6/11 758, 13/11 32, 16/11 10 V og 18/11 12 alle Korshage. Årets resultat er det højeste siden 1998 med 843 fugle og resultatet fra 6/11 er højeste dagstotal siden 20/10 1995, hvor 920 Rider trak forbi Korshage. Alt i alt et pænt år for arten.

DOFBasen:2004


2004:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Efter de mange indrapporteringer til sidste års rapport er årets materiale noget sølle. Årets første observation: 29/3 1 rast Rørvig Bugt. I perioden 31/3 til 20/6 meldes om 204 trækkende Splitterne ved Korshage med besynderlig sen kulmination: 1/6 25 (AF). Højeste rasttal blev 24/4 10 rast Rørvig Bugt.
Efterårstræk 4/7 - 10/10 i alt 652, flest 6/7 51, 22/8 281 og 16/9 54. De største rasttal: 9/7 16, 28/8 18 og 2/9 18 alle Rørvig Bugt samt 21/9 30 Korshage. Sidste 10/10 2 Ø Korshage (MD).

DOFBasen:2004


2004:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Forårstræk 19/4 - 16/6 i alt 511. De største dage: 5/5 22, 6/5 335, 7/5 65 og 1/6 42.
Blot femten obs fra andet halvår, første 4/7 1 rast Hovvig, største træk 22/9 5 trk og 23/9 8 V begge Korshage. Sidste 28/9. Dette afspejler næppe artens forekomst på Rørvighalvøen.

DOFBasen:2004


2004:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
I perioden 15/4 til 16/6 meldes om 104 trækkende H/F-terner fra Korshage, mens sommerperioden fra 18/6 til 27/6 byder på 4 - 6 rastende fugle i Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Havterne  Sterna paradisaea  
Heller ikke materialet på Havternen virker dækkende for artens optræden. Første halvår træk 16/4 – 16/6 i alt 53, største dag 18/5 13. Desuden 21/5 12 rast Korshage. Andet halvår træk 18/7 – 28/9 i alt 100, flest 28/8 75. Rastende fugle i små mængder 4/7 – 8/8.

DOFBasen:2004


2004:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 259, 25)
Alle observationer nævnes: 18/4 1 Nørrevang (LB), 24/4 1 rast Rørvig Bugt (PEL, KES), 4/5 1 trk Korshage (AF), 5/5 10 SØ Korshage(AF), 8/5 2 rast Korshage (EVR), 8/5 1 Ø ud for Plantagen (BV), 31/5 4 SØ Korshage (EVR), 7/7 1 SV Hovvig (AF), 14/7 1 ad V Korshage (AF) og 8/8 3 rast ud for Plantagen (EVR).
Forekomsten den 5/5 er den højeste dagsnotering i fuglestationens historie, den hidtidige rekord er på 7 (fra 3 år i 70'erne). Det drejede sig om to flokke lige efter hinanden: 7 Ø 9:25 og 3 Ø 9:35. I begge tilfælde kom fuglene ganske tæt forbi spidsen og fortsatte mod SØ.

DOFBasen:2004


2004:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 181, 2)
Igen et stille år med blot to fund af lige så mange individer. Det drejer sig begge om fugle rastende i Hovvig: 29/8 - 31/8 1 1k (LB, AF, EVR, KES) og 3/9 1 (AF). Figuren viser periodefordelingen i procent af alle observerede Sortterner.

DOFBasen:2004


2004:  Lomvie  Uria aalge  (0, 4426, 136)
Fra første halvår blot to iagttagelser: 20/5 1 trk og 25/5 1 trk begge Korshage. Fra 22/9 til 19/11 er indsendt 131 Lomvier alle trækkende Korshage, med 28/9 25, 6/11 54 og 13/11 34 som de største dage.
Årstotalerne de sidste 10 år fremgår af tabellen.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
171 347 474 508 145 240 23 227 58 88

DOFBasen:2004


2004:  Alk  Alca torda  (0, 9474, 82)
Maj måned bød på Alke ved Korshage på tre datoer: 13/5 1, 20/5 1 og 25/5 3.
Andet halvår meldes om 56 trækkende individer Korshage, fordelt på tretten datoer i perioden 26/8 - 19/11, med 6/11 27 og 13/11 14 som bedste dage.
Årstotalerne de sidste 10 år fremgår af tabellen.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
113 1225 531 155 507 2921 46 508 110 78

DOFBasen:2004


2004:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 1548, 44)
Højeste dagsnotering blev 16/6 7 trækkende Korshage.
Månedsfordelingen af årets observationer, samt årstotalerne for de sidste 10 år ses af tabellerne nedenfor.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 3 7 1 1 13 1 18 0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
88 92 92 174 84 67 13 69 2847

DOFBasen:2004


2004:  Søkonge  Alle alle  (0, 2457, 16)
Der meldes om 16 fugle fra tre datoer: 6/11 6 (JB, JHC), 13/11 8 (LB, JHC, EVR) og 18/11 2 (JHC, AF) alle trækkende Korshage.
Årstotalerne de sidste 10 år fremgår af tabellen.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
3 195 1529 106 119 48 1 95 1 1

Rettelse 7/11 2014:
Årstotaler:

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
3 195 1529 106 119 48 1 95 3 1

Korrekte parentestal er nu (0, 2488, 16)

DOFBasen:2004


2004:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 59 63, 2)
Blot en enkelt observation er sølle, men desværre ikke unormalt: 13/11 2 trækkende Korshage (LB, JHC).
Årstotalerne de sidste 10 år fremgår af tabellen.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2 4 5 5 1 0 0 6 4 4

DOFBasen:2004


2004:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 37128, 1214)
Fra første halvår: 29/2 1 trk udfor Plantagen, samt 20/5 1 trk og 16/6 2 trk Korshage. Fra 22/9 til 19/11 meldes om i alt 1196 ubestemte alkefugle trækkende Korshage, med 6/11 807 som absolut bedste.

DOFBasen:2004

rapp/2004/maa.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1