Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:san

Rapport 2004

Sangere - Mejser


2004:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 245 250, 4)
De fire: 2/5 1 Korshage (EVR), 8/5 1 Rørvig Lyng (BV), 17/5 1 Korshage (EVR) og 24/5 1 Flyndersø (EVR).
Bekymringen for denne arts udvikling fra sidste år bekræfter sig, idet vi lander på præcist samme niveau med 4 fugle.
Det er ikke en overraskelse, da det generelt går tilbage i Skandinavien, og tidligere velkørende græshoppesangerlokaliteter i f.eks. Sverige tynder ud.
Status er, at en tidligere regelmæssig art nu er et ”subhit” på halvøen – hvis EVR ikke havde hængt på i vestenvinden, var der kun set én fugl.

DOFBasen:2004


2004:  Vandsanger  Acrocephalus paludicola  (0, 0, 1/1)
NY ART FOR RØRVIG!
5/9 1 1k rastende Flyndersø (KES m.fl.).
Siden Spottesangeren i 1978, det mest uventede fund i Rørvig. Observatøren havde denne dag på en tidlig runde fundet en Storpiber rastende ved Flyndersø og vendte derfor tilbage til lokaliteten med fotoudstyr. Støder i kanten af vejsporet over Flyndersøengen en lille orange-brunlig, meget stribet fugl op fra sivbevoksningen, som kort efter sætter sig op i vegetationen og nu åbenbarer en kraftig mørk issestribe, vender sig og fremviser 2 brede lysende rygstriber og en motorvejsbred lysende gulbeige issestribe.
Det er en Vandsanger – den ultimative Acrocephalus!
Fuglen raster i relativ åben lokalitet med øer af sivbevoksning (af ”hvas avneknippe”). Holder sig overvejende i dækning, men popper fra tid til anden op og skifter flere gange placering inden for samme område. De næste timer kommer alle karaktererne frem helt ned til de tilspidsede halefjersender. Opdages 14.20 og forsvinder i mørket kl. 20.00.
Omkring 60 ornitologer når frem inden aften, og hovedparten får én eller flere gode observationer. Det blev dermed en veldokumenteret fugl, og ikke mindst lykkedes det at få nogle fotos.
Det er et fund af betydelig dimension. En art der er specialiseret til starmoser i et begrænset område omkring Hviderusland og Baltikum og en lille verdensbestand, givet under 10000 par. Det er 30. fund fra Danmark, men næsten alle øvrige fund er ringmærkede fugle (19) eller meget gamle fund af døde fugle (8) – Flyndersøfuglen er derved først den 3. feltbestemte, SU-godkendte Vandsanger. Det er første fund fra Sjælland.
Heldet er, at fuglen findes på en relativ åben lokalitet – i stedet for de typiske netfangster i massive vestjyske rørskove. Selvom enhver strategisk beliggende siv/rørhabitat er potentiel Vandsangerlokalitet, er det meget overraskende, at arten bliver fundet i Rørvig. Specielt da trækorienteringen er vest eller nordvest – og ikke nordøst.

DOFBasen:2004


2004:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 124, 4)
3 forårsfugle: 27/4 1 (LB), 12/5 1 (AF) og 23/5 1 (BN) – alle syngende hanner i Hovvig, er det niveau, vi kender, og nærmest pænt. Mod sædvane et efterårsfund – 5/9 1 rast Flyndersø (MFJ) som et kollateralt fund til det berømte familiemedlem, der opholdt sig samme sted.

DOFBasen:2004


2004:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Kulde og blæst hærgede landet i de uger, hvor de første Kærsangere skulle dukke op, og først 22/5 får de første kæmpet sig frem med 2 Korshage/Langesømosen (BV). Går usædvanligt trægt måneden ud, og først 31/5 er der spredning med 8 i alt (3 Nakke Skov, 2 Hovvig, 2 Korshage og 1 Flyndersø).
Der er tydeligt inflow og træk i de første dage i juni – 2/6 12 og 5/6 14 fugle, en sen top.
Alt i alt klarer den sig pænt forholdene og en lang periodes lav registreringsmulighed taget i betragtning. I alt 60 rapporteret med 21 i maj og 39 i juni.

DOFBasen:2004


2004:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
26/4 er første dag med 2 Hovvig. 6 aprilfugle og 79 fra maj, 11/5 11 er, hvad der høres langs Hovvigs dæmning. Meldes om enkelte fugle fra Korshage, Skansehage, Rørvig Bugt samt Dybesø og Flyndersø. Også denne art sniger sig ind 5/9 med 2 Flyndersø. Årsrapportering: 88 i alt.

DOFBasen:2004


2004:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 10, 1)
28/5 1 syngende Hovvig i sydøsthjørnet (EVR) – fuglen raspede løs i flere korte sangsekvenser mellem 8.50 og 9.45. Først vores Drosselrørs nr. 13, det er 2. år i træk. Ganske som tidligere er det en typisk trækfugl med meget kort optræden.
Særlig rart, at den blev set i 2004, idet vi herefter kan prale af 5 (FEM!) Acrocephalusarter i 2004.

DOFBasen:2004


2004:  Gulbug  Hippolais icterina  
Også en art der havde ankomst i det generelle inferno af vestenkulingsvejr, men arten kommer upåvirket igennem og er med sine højlydte sangytringer tillige registrerbar også under alt andet end optimale forhold.
Kommer fint og særdeles tidligt 7/5 Korshage (EVR, KES) – faktisk er der tale om en fænologisk tangering. Er så daglig siden. Tiltager langsomt med 19/5 4, 22/5 6 og flest 31/5 11. Totalerne bliver: maj 77, juni 24 og august 1 = 102.
Spredt i landskabet og følgende lokaliteter: Nykøbing, Hovvig, Korshage, Dybesø, Flyndersø, Langesømosen, Rørvig Bugt, Nakke Skov og Nakke Hage. Sidste sted f.eks. 8 syngende.

DOFBasen:2004


2004:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Kommer i år meget tidligt – 18/4 Korshage (4 dage efter fænologirekorden), og det bliver en fin april med i alt 33 rapporterede. Årets top er første maj-uge – 2/5 13 Korshage, 4/5 15 Korshage, 9/5 endnu 5, hvorefter der næsten er helt stille indtil 18/5 9. Der er 132 nævnt fra maj, herefter småtal frem til de sidste 4/9 2 i Hovvig. I alt 177.

DOFBasen:2004


2004:  Tornsanger  Sylvia communis  
Ankomst 1/5 1 Korshage – 1 Flyndersø (JB) - typisk, men altså ikke aprilankomst i år. Bygger jævnt op til topdagene 17/5 16, 19/5 22, 22/5 18 og 24/5 23. Følges med Gærdesanger ud idet de sidste 2 er fra 4/9.
Året gav en god indrapportering med 183, heraf de 170 i maj.

DOFBasen:2004


2004:  Havesanger  Sylvia borin  
Kommer forsinket frem i de kolde kulinger i maj: 16/5 2 Korshage (EVR). Er til gengæld herefter daglig og har 26/5 en topdag med 16 Korshage. Niveauet siden er 5, indtil aktiviteten ebber ud i starten af juni. Med 84 i maj og 18 i juni har arten et godt år.

DOFBasen:2004


2004:  Munk  Sylvia atricapilla  
19/4 1 Hovvig er ankomst (PG). Der tegner sig ellers et godt, normalt år med 27 rapporteret fra april og 158 fra maj, herefter sporadisk rapportering, men lidt sært slutter det igen 25/9. Munk skulle være et indslag i hyldebærrene i oktober. I alt 200 – et hyppigt og pænt årsniveau. Største dage fra Korshage er 24/5 17 og 26/5 13. Munk yngler højt i Skandinavien, og der kan være træk af nordlige populationer midt og sidst i maj hvor vi oftest har de højeste noteringer.
Tilføjelse 2003:
Blev helt glemt i 2003-rapporten! En fadæse, men her er nøgletallene for 2003:
Få Munke – i hvert fald i data: Ankommer 13/4 1 Rørvig Bugt (PEL). 7 i april og 81 i maj, hvor 10/5 skal forestille max.dag. Allerede 21/9 er sidste indsendte. Giver sølle 88 i alt.

DOFBasen:2004


2004:  Lundsanger  Phylloscopus trochiloides  (0, 6, 1)
21/8 1 Hovvig (HVR). Første efterårsfund fra Rørvig.
Blev lokaliseret i den lille lund ved Hovvigs sydøsthjørne, hvor fuglen kaldte gentagne gange. Bliver set i et par korte glimt.
Lundsanger er sjælden – 6 tidligere fund er alle typiske forårsfund og alle inden for 7 dage i maj (24/5 - 30/5) – det er altså første efterårsfund. Der er kun 8 efterårsfund i hele landet de sidste 6 år og kun et enkelt fund fra Sjælland.

DOFBasen:2004


2004:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Kom 27/4 – til gengæld med 2 Korshage (JHC) og 1 Hovvig (PG). Blev eneste fra april.
1/5 nyt fremstød – 3 Korshage. Siden viser det sig at blive særdeles beskedent: 7/5 1 Dybesø, 8/5 1 Højsandet og 23/5 1 Korshage. Kun 9 fugle er et meget tyndt år.
Hvis arten skal være ynglefugl, er det igen bemærkelsesværdigt, at der ingen fugle høres i juni! Ikke særligt dokumenteret i mange år.

DOFBasen:2004


2004:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
382 Gransangere indrapporteret fra 9 måneder – og ingen vinter-grans. Det maskinelle tjif-tjaf indledes 20/3, og arten kommer kun tyndt ind i marts (26). Kulminerer som den skal midt i april: 14/4 10 – 20/4 16 – 21/4 18 – siden 2/5 13 herefter plateau 6 - 8 Korshage.
Der er ingen store efterårsdage, 18 fra september og 43 fra oktober spreder sig pænt ud. Slutter af i Hovvig med sidste 19/11.

DOFBasen:2004


2004:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
16/4 kl. 8.34 er det ægte forår, 1 synger Dybesø (LB). Herefter dagligt, 17/4 4 både Hovvig og Korshage, 27/4 4 Korshage og 28/4 er der et mindre fald med 50+ Korshage – snart længe siden vi har set et rigtigt storfald af Løvsanger. Fra 29/4 er tallene små – popper lidt op 24/5 25, og siden er det 0 - 2. Af årets 172 fugle er de 104 fra april.
Stadig ingen der ser småfald i august. Der er 5 fugle meldt fra september, og den sidste er 12/9 1 Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Stille forår – 28/3 10 Korshage, 9/4 25 Korshage – de 14 Ø – 1 1/2 år efter det store bestands-chrash.
Fuglekonger kommer dog hurtigt ovenpå igen – 301 fra oktober er fuldt come-back med 9/10 50 Korshage og 29/10 80 Nakke Hage samt 100 Slettemosegård som bedste.

DOFBasen:2004


2004:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (3, 26, 2)
14/4 1 rastende han Korshage 5.40 - 9.00 (LB, JHC, AF) er typisk tidspunkt. Den fine fugl var altså stationær nogle timer.
Mere atypisk sent er 17/5 1 syngende han Hovvig ved p-pladsen (EVR) – gav kun 15 minutter.

DOFBasen:2004


2004:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 622, 7)
En isoleret meget tidlig ankomstfugl – 1/5 1 Korshage (EVR). Vi skal så langt ind i maj-kulden før næste fugl – 22/5 1 Korshage, samme dag 1 Langesømosen. 27/5 oppe på 2 Korshage og første obs fra Hovvig med 1, 28/5 er der så også 2 her. Der er 3 juni-dage med 1 fugl fra Hovvig og 17/7 1 Korshage er sidste melding på arten, der således slet ikke optræder i efteråret. Det ligner 2 par – 1 par på Korshage og 1 par i blandskoven ved Hovvigs sydøsthjørne.
Udover det måske 3 ”løse” fugle og altså stort set væk fra trækket. Lokalt og regionalt ser det ikke godt ud. Fortolkes som 7 fugle på ét år.

DOFBasen:2004


2004:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Der var løvsangerfald 28/4, og det skulle give en chance for Broget Fluesnapper på første trækbølge og ganske rigtigt: 28/4 6 (5 han, 1 hun) Korshage (JB). Fortsætter 29/4 med 1 Nykøbing, 3 Korshage, 1 Slettemosegård og 1 Hovvig (hanner) samt 1/5 12 (10 han, 2 hun) Korshage og 2/5 5 Korshage/Langesømosen (2 hanner, 3 hunner). Dermed 27 fugle i et primært fald, som altså stadigt kan lade sig gøre hos denne art, hvis tilbagegang ofte er diskuteret og blandt andet sat i relation til, at arten ikke rammer insektmaksimum i ungetiden på grund af den generelle opvarmning. De næste 5 dage er der 5 fugle, og 17/5 er 1 han Rørvig årets sidste! Årstotal 34.
Hermed må det konstateres som et faktum, at denne art er uddød som ynglefugl på Rørvighalvøen inden for de sidste år. Trist!
(Lille Fluesnapper er for 3. år i træk på 0 og status som næsten-årlig er begravet)

DOFBasen:2004


2004:  Skægmejse  Panurus biarmicus  
Har det igen i år lunt og godt i Hovvig og overvintrer i fin stil, altså endnu et 12-måneders år.
Tallene fra Hovvig er:

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Antal obs.dage 2 2 6 15 13 9 5 5 9 14 4 3
Maksimum 17 2 3 5 2 2 2 11 4 17 10 3

Der er en rekordstor vinternotering 29/1 med 17 fugle, samme tal på det typiske kulminationstidspunkt i oktober (27/10). Det er her, der er forflytningstendenser og højtgående fugle, jfr. også 31/10 med 12 noteret som ”tf” Hovvig.
Tidspunktet passer også til iagttagelserne uden for Hovvig. Flyndersø: 14/10 9, 16/10 6 og 25/10 2. Fra 2/12 er der en uventet fra Rørvig By – dog ikke nævnt noget om foderbræt.

DOFBasen:2004


2004:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Sidste års efterårsinvasion fra øst afspejler sig slet ikke i foråret, men fuglene skal næppe heller nordpå. Der er ynglepar hist og her og sædvanlige vintergrupper. 98 fugle sendt ind – oktober som bedste måned med 32 og største observation 19/10 26 Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Den fuldendte lokalpatriot dukker op i materialet på 4 lokaliteter med 1 - 2 fugle. Ret fåtallig, pålidelig og sjældent med ”nyheder”.

DOFBasen:2004


2004:  Sortmejse  Periparus ater  
31/3 30 og 10/4 15 Korshage til dels på trækforsøg. Optrådte jo sidste år i september, så det passer med i det mindste lidt retur. Stille efterår i 2004 – 10 luften ved Korshage 10/10 er sent.

DOFBasen:2004


2004:  Blåmejse  Cyanistes caeruleus  
I efteråret 2003 var der store bevægelser af Blåmejse – dermed en mulighed for at det ville blive livligt medio marts - primo april og ganske rigtigt: 14/3 146 tf Korshage, 18/3 168 tf, 27/3 150 tf, 31/3 117 tf – klinger af med 5/4 11 og 10/4 40 alle Korshage. I alt 683 i perioden.
Ikke uventet bliver det tyndt efteråret efter en sådan kraftpræstation – intet er meldt efter 10/4.

DOFBasen:2004


2004:  Musvit  Parus major  
34 fra Korshage på blåmejsetogets sidste del (31/3 - 14/4). Ikke mere om denne art.

DOFBasen:2004


2004:  Spætmejse  Sitta europaea  
Ved simpel sammentælling 55 rapporteret året rundt og fra 6 lokaliteter: Korshage, Dybesø, Plantagen, Nørrevang, Hovvig, samt Nykøbing hvor den rumsterede i trægruppen ved rådhuset. Grønnehave Skov vil kunne tilføjes. Alle steder 1 - 2, dog Korshage 3. Flest fra april (16), hvor arten er højvokal. Veletableret ynglefugl.

DOFBasen:2004


2004:  Træløber  Certhia familiaris  
31 rapporteret fra følgende lokaliteter: Korshage, Flyndersø, Højsandet, Plantagen og Hovvig. Ikke muligt at identificere træk forår og slet ikke efterår, hvor der kun er nævnt én eneste fugl.
Den fine sang er fast ingrediens i marts - maj, især fra den fine fugtige skov i den sydlige del af Korshage. Derimod ingen fætter Korttå – mangler parkskov med den rigtige barktykkelse.

DOFBasen:2004


2004:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 40, 8)
Fuldstændig kopi af sidste år. Hemmelighedsfuldt uopdaget liv indtil den kommer i bevægelse ultimo juli eller primo august - i år med følgende serie, alle fra Hovvig: 4/8 8! (AF), 13/8 5 heraf min 1 1k (AF, PG, JS) og siden 23/8 hørt (AF), 19/9 1 1k set (LB) og 2/10 hørt (EVR).
Den konstante optræden i østhjørnet taler for lokalfugle – mest sandsynligt par med succesfuldt kuld. Stadig en gåde, hvad der sker tidligere på året!

DOFBasen:2004

rapp/2004/san.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1