Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2004:vad

Rapport 2004

Vadefugle


2004:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Første fugl blev også eneste januarfund: 4/1 1 Skansehage, derefter 14/2 2 Rørvig, 22/2 1 Rørvig, 28/2 1 Korshage og 2 Hovvig samt 29/2 5 Rørvig og 2 Hovvig.
Forårstræk: 13/3 – 25/5 i alt 63, flest 13/3 3 Ø, 2/4 9 Ø, 3/5 8 Ø, 9/5 5 Ø, 17/5 11 Ø og 18/5 8 Ø alle Korshage.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 63:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 3 2 9 3 4 18 21 3

Eneste rastobs med 5 fugle eller derover blev 8/5 5 Hovvig.
Ynglefugle: Ingen relevante informationer modtaget.
Efterårstræk: 27/6 - 25/9 i alt 78, flest 22/8 24 V, 28/8 15 V og 22/9 7 V alle Korshage.
Træk efterår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 79:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- 2 8 10 - 45 - 3 11

Rastende fugle i Hovvig 5/6 - 21/8 se tabel.
Største rasttal i efteråret blev 22/7 6 Rørvig Bugt.
Sidste fugle blev 22/9 6 V Korshage, 25/9 3 V Korshage samt to „vinterobs“: 6/11 1 rast Korshage og 4/12 1 rast Flyndersø.

DOFBasen:2004


2004:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 739, 15)
24/3 1 Hovvig, 19/4 1 hørt Nykøbing, 18/5 - 22/5 op til 4 Hovvig, 26/5 2 V Korshage og 1 Hovvig, 5/6 2 Hovvig og igen 17/6 - 18/6 4 Hovvig er årets fund af Klyde på Rørvighalvøen. En simpel sammentælling giver 15 fugle.

DOFBasen:2004


2004:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 177, 5)
17/4 1 Ø Korshage, 19/4 1 Ø Korshage og 27/4 1 Hovvig giver tre forsårsfund på traditionelle tidspunkter for arten. Til gengæld falder årets to efterårsfund uden for de kendte rammer: 17/7 1 Skansehage, hvor arten er sjælden og 25/8 1 hørt trækkende Nykøbing.

DOFBasen:2004


2004:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Der blev set Stor Præstekrave allerede i januar, endog to fund: 4/1 1 Korshage og 18/1 3 kysten ved Plantagen. Derefter 11/2 1 Skansehage, 15/2 1 Rørvig Bugt, 21/2 2 Rørvig og 22/2 2 Skansehage.
Forårstræk: 14/3 - 20/5 i alt 20, flest 1/4 3 Ø Korshage, 18/4 5 Ø Nørrevang og 20/5 4 Korshage.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder, N = 20:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 - 5 6 2 - 6-

Følgende rast tal er værd at nævne: 24/3 12 syd for Rørvig Havn og 5/5 7 Korshage.
Ynglefugle: Korshage og Skansehage melder begge om et par.
Efterårstræk: 22/8 - 25/9 i alt 8.
Træk efterår 2004 fordelt på 10 dages perioder, N = 8:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - - 1 - - 7

Rastende fugle i Hovvig: 8/8 - 8/8, ja der er kun indberettet 1 fugl denne dag!
Dage med mere end én rastende fugl udenfor Hovvig fordelt på lokaliteter:
Korshage: 3/7 3, 4/7 3, 10/7 7, 17/7 4, 25/7 3, 7/8 2 og 29/9 2.
Skansehage: 11/7 12, 17/7 7, 24/7 6, 25/7 7, 31/7 3 og 7/8 3.
Nørrevang: 20/8 4.
Årets sidste ses således: 4/9 1 rast, 25/9 7 V og 29/9 2 rast alle Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
Ses helt efter planen fra medio marts: 14/3 1 Ø Korshage og 2 Hovvig samt 26/3 46 Hovvig.
Forårstræk: 14/3 - 19/4 i alt 339, flest 26/3 28, 2/4 30, 16/4 24, 18/4 91 og 20/4 120.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 339:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- 1 - 58 258 22 - - -

Ingen nævneværdige rasttal udover de allerede nævnte 40 i Hovvig.
Efterårstræk: 18/7 – 18/11 i alt 159, flest 28/10 120 V Korshage.
Træk efterår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 159, heraf udenfor tabellen 18/7 1, 6/11 3 og 18/11 12.

AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 4 2 7 10 - - 120

Rastende fugle i Hovvig 13/8 – 27/11. For maxtal se tabel.
Ikke nogen tal fra Ringholm, disse er nok som tidligere skjult i Hovvig tallene. Til gengæld opholdt der sig flere Hjejler på Nørrevang ultimo august med største flok på 225.
Sidste fugle ses: 6/11 3 V Korshage, 18/11 12 V Korshage og 27/11 50 Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Artens registrering i foråret skete 5/5 da 2 stak Ø på Korshage (AF).
Efterårstræk: 15/8 - 25/9 i alt 32, flest 15/8 4, 15/9 7, 21/9 6 og 22/9 9 alle V Korshage.
Træk efterår 2004. N = 32:

AUG SEP OKT
pri med ult pri med ult pri med ult
- 4 - 2 8 18 - - -

Eneste fund i Hovvig er 7/8 1.
Årets sidste blev: 24/9 1 V Korshage, 25/9 2 V Korshage, 28/9 1 Korshage, 20/10 1 Flyndersø og 24/10 2 Skansehage.

DOFBasen:2004


2004:  Vibe  Vanellus vanellus  
De første bliver 6/2 21 Hovvig, 7/2 1 Nørrevang og 4 Hovvig samt 8/2 4 Hovvig og de første stikker mod øst 17/2 3.
Forårstræk 17/2 - 1/5 i alt 130, flest 5/3 44 og 14/3 66.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder, N = 130:

FEB MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult pri
- 3 5 44 66 5 - - 3 4

Rastende fugle set over hele halvøen, alle fund med 10 eller flere fugle:
15/3 10, 18/3 18, 28/3 80, 4/4 25, 19/4 43 og 29/5 16 alle obs fra Hovvig.
Ynglefund: minimum 2 par Hovvig.
Efterårstræk: 27/6 - 12/9 i alt 76, flest 18/7 13, 29/8 50 og 12/9 8.
Rastende fugle set i Hovvig 21/6 - 7/11. For maxtal se tabel.
Også uden for vigen, blev der set rastende Viber.
Rørvig Bugt: 3/7 40, 5/7 90, 8/7 80, 11/8 75 og 2/10 9.
Nørrevang: 23/7 105, 20/8 25, 21/8 60 og 2/10 26.
Korshage: 4/9 23.
Sidste fund blev: 25/10 190, 27/10 110, 31/10 40 og 7/11 2 alle Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
31/5 1 Ø Korshage er forårets fund af denne dejlige ryleart (EVR).
Efterårets fund sker 23/7 - 29/9.
23/7 1 Rørvig og resten af observationerne skete på Korshage: 15/8 6 rast og 2 V, 21/8 7 V, 22/8 12 V og 1 rast, 28/8 4 V, 15/9 1 V, 16/3 3 V, 18/9 1 rast, 22/9 4 V, 27/9 1 rast og 29/9 1 rast.
Træktotalen bliver således 33.

DOFBasen:2004


2004:  Sandløber  Calidris alba  
25/5 optrådte tre Sandløbere på Korshage. Fuglene er meddelt som rastende og senere trækkende syd (AF,EVR).
Alle efterårsfund nævnes fordelt på lokaliteter:
Korshage: 25/7 1 V, 15/8 5 rast, 22/8 2 V, 11/9 1 rast, 16/9 3 V og 2 rast samt 25/9 3 V og 6/11 2 V.
Skansehage: 25/7 1 rast og 28/8 1 rast.
Plantagekysten: 13/10 3 rast og 25/10 3 rast.
Efterårets træktotal bliver derfor 11.

DOFBasen:2004


2004:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1014, 26)
Siger og skriver 4 indsendte fund udgør materialet for 2004!
19/8 17 Hovvig, 28/8 1 SV Skansehage, 1/10 8 Hovvig og 2/10 1 Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1078, 15)
Alle fund nævnes: 11/7 1 Skansehage, 18/7 4 Hovvig, 20/7 1 Hovvig, 25/7 1 V Korshage, 26/7 1 Hovvig, 22/8 1 V Korshage, 28/8 1 Skansehage, 25/9 3 V Korshage og 2/10 2 Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 129, 1)
Et enkelt fund blev det da til i denne milde vinter 20/1 1 Skansehage (JS).

DOFBasen:2004


2004:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Rastende fugle set i januar og februar:
Skansehage: 18/1 1, 20/1 1 og 11/2 1.
Rørvig Bugt: 1/1 1, 3/1 5 og 30/1 33.
Derefter ingen fund før 3/4, hvor 6 stak Ø på Korshage.
Forårstræk: 3/4 - 20/5 ialt 66, flest 18/5 47.
Efterårstræk: 24/7 - 28/9 i alt 105, flest 24/7 16 V, 22/9 24 V, 24/9 30 V og 26/9 21 V, alle Korshage.
Træk efterår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 135:

JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult
- - 22 - - 15 - 3 95

Rastende fugle set i Hovvig 29/6 - 6/10, for maxtal se tabel.
Øvrige rastobs fra 3/7 - 24/10, her følger maxtal fordelt på lokaliteter:

JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage: 16 18 6 - - -
Skansehage: 41 - - 4 - -
Rørvig Bugt: 13 - - - - -

Sidste fugle blev 2/10 2 Hovvig, 6/10 6 Hovvig 9/10 4 Skansehage og 24/10 1 Skansehage.

DOFBasen:2004


2004:  Brushane  Philomachus pugnax  
25/4 1 Hovvig, 2/5 4 Ø Korshage, 6/5 1 Hovvig, 9/5 5 Hovvig og 12/6 1 Hovvig udgør alle indsendte fund for første halvår.
Efteråret er ikke bedre, meget få fugle i Hovvig mellem 4/7 - 19/9 se tabel.

DOFBasen:2004


2004:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 100, 10)
Atter et år, hvor alle fund skete i Hovvig. Tidspunkterne er helt normale i forhold til tidligere fund. 19/4 1 (PG), 3/10 1 (LB, EVR, KES), 18/10 4 (PG), 27/10 1 (AF, EVR), 17/11 2 (PG) og 19/12 1 (PG).

DOFBasen:2004


2004:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
1/1 - 3/1 2 Rørvig Bugt, 20/1 1 Skansehage, 26/1 1 Hovvig og 28/2 1 Korshage udgør artens forekomst i vintermånederne.
Forårstræk 5/3 - 20/4 i alt 4 fugle.
Rastende fugle i Hovvig: 18/3 5, 22/3 2, 2/4 16, 5/4 10, 16/4 5, 19/4 64, 24/4 5, 25/4 30 og 1/5 2.
Efterårstræk: 25/8 15 SV Hovvig, 6/9 18 SV Hovvig, 17/9 18 SV Korshage, 22/4 4 SV Korshage og 24/9 1 SV Korshage. I alt 56.
Rastende fugle i Hovvig 25/7 - 21/11, for maxtal se tabel.
Uden for Hovvig følgende rastende fugle:
Korshage: 5/9 3.
Flyndersø: 18/9 4, 11/10 6 og 24/10 14.
Sidste fund blev: 27/10 3, 31/10 5, 6/11 1 og 21/11 1 alle Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Tredækker  Gallinago media  (0, 4, 1)
Halvøens femte, og det nye årtusindes anden Tredækker lod sig se i Hovvig 9/10 (Henning Vikkelsø Rasmussen - via RF-web).

DOFBasen:2004


2004:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 219, 6)
En Skovsneppe havde besluttet, at vinterkvarteret skulle være i området omkring Hovvig. Denne fugl ses næsten dagligt fra 12/1 - 15/2. Optrækket registreres fra 24/3 1 Korshage, 29/3 1 Søndervang samt 1/4 1 Højsandet og 1 Korshage.
Vi fik i december igen besøg af en vintergæst, idet 1 fugl ses i Hovvig fra 24/12 og året ud.

DOFBasen:2004


2004:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa  (10, 80, 2)
Et forårs- og et efterårsfund i Hovvig: 6/5 1 (LB, PG) og 28/9 1 (PG).

DOFBasen:2004


2004:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Som sædvanligt er der ikke mange Små Kobbersnepper, der lægger deres vej forbi det område lokalrapporten dækker, her listes alle fund:
Træk: 6/7 1 S Korshage, 11/7 1 SV Skansehage, 14/7 2 V Korshage, 15/8 1 V Korshage, 22/8 2 V Korshage, 30/8 1 SV Hovvig, 5/9 3 V Korshage, 16/9 7 V Korshage og 29/9 3 S Korshage.
Rastende fugle: 10/7 1 Hovvig, 20/7 1 Hovvig, 22/7 - 23/7 2 Rørvig Bugt, 24/7 2 Korshage, 15/9 1 Korshage, 17/9 1 Korshage og 22/9 2 Hovvig.

DOFBasen:2004


2004:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Forårstræk mellem 18/4 - 8/5 i alt 14, flest 18/4 og 22/4 begge dag 3 samt 2/5 4.
Trækkende Små Regnspover forår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 14:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 4 5 5 - -

20/4 2 Hovvig er eneste rastende fugle før de traditionelle på Korshage i sommermånederne, maxtal fremgår af tabellen.
Max rastende Lille Regnspove Korshage juni/august - fordelt på 10 dages perioder:

JUN JUL AUG
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - - 28 26 13 11

Efterårstræk 6/7 - 15/9 i alt 111. Som det fremgår af de større træktal lå hovedtrækket helt normalt i juli måned: 6/7 18, 10/7 13, 14/7 44, 18/7 25 og 22/8 6 alle V Korshage.
Sidste fugle ses: 22/8 1 SV Korshage, 26/8 1 rast Korshage og 15/9 1 V Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Første fugle ses 6/3 1 Ø Korshage, 18/3 1 Ø Korshage og så starter hovedtrækket planmæssigt 3/4 8 Ø Korshage.
Forårstræk mellem 6/3 - 5/5 i alt 32.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 32:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
1 1 - 11 16 - 2 - 1

De første Store Regnspover trak sydover allerede 16/6 og frem til 22/9 havde 160 passeret halvøen. De største dage blev: 16/6 19, 20/6 29, 26/6 16 og 10/8 65.
Træk efterår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 160:

JUN JUL AUG SEP
pri med ult pri med ult pri med ult pri med ult
- 48 24 6 5 - 65 - 1 8 - 3

Rastende fugle set i Hovvig 18/7 - 8/9 for maxtal se tabel.
Årets sidste ses: 3/9 7 SV Flyndersø, 5/9 1 S Korshage, 8/9 1 Hovvig og 22/9 3 SV Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Sortklire  Tringa erythropus  
En enkelt dag med to obs er, hvad der kan henføres direkte til optrækket i år: 27/4 2 Ø Nørrevang og 1 rast Hovvig. Alle øvrige indsendte obs er fra Hovvig i perioden mellem 9/6 - 18/7. Se tabel.

DOFBasen:2004


2004:  Rødben  Tringa totanus  
Vinterfundene i januar og februar fordelt på lokaliteter:
Korshage: 10/1 1.
Skansehage: 4/1 4 og 9/2 15.
Rørvig Bugt: 1/1 5, 2/1 9, 30/1 2, 2/2 5, 6/2 25 og 15/2 9.
Nykøbing Bugt: 2/1 2 og 18/1 8.
Hovvig: 4/1 1.
Skredbjerg: 17/1 3.
Rasttal fra optrækket: 2/3 15 Hovvig, 20/3 13 Rørvig Bugt, 25/3 - 28/3 13 Rørvig Bugt samt 7/4 - 12/4 op til 21 Rørvig Bugt.
Forårstræk mellem 6/2 - 2/6 i alt 48.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 48:

FEB MAR APR MAJ JUN
pri pri med ult pri med ult pri med ult pri
25 - - 3 9 7 1 2 - - 1

Ynglefund: Der er indsendt oplysninger om 10 - 12 par på engene i Hovvig.
22/8 1 V, 4/9 1 V og 25/9 1 S alle på Korshage er eneste noterede træk dette efterår.
Set i Hovvig indtil 7/11, for maxtal se tabel.
Udenfor Hovvig blot noteret få rastende fugle, dog op til 10 Rørvig Bugt 2/10 - 16/10.
Vintergæstende Rødben indfinder sig igen i år i december: 9/12 4 Nykøbing Havn, 11/12 2, 27/12 5 og 31/12 1 - alle set i Rørvig Bugt.

DOFBasen:2004


2004:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Den første stikker østover på Korshage 15/4 og bliver fulgt af 2 17/4, 6 18/4, 1 21/4, 1 24/4, 2 1/5 og 2 2/5 i alt 15 fugle på direkte træk.
Rastende fugle: 27/4 4 Hovvig, 28/4 1 Hovvig, 29/4 2 Slettermosegård, 2/5 1 Hovvig, 17/5 1 Hovvig og 24/5 1 Rørvig Bugt.
Efteråret bød på to fund udenfor Hovvig: 31/7 3 SV Skansehage og 4/9 1 V Korshage.
Set i Hovvig 18/6 - 18/10 for maxtal se tabel.
Sidste fugle blev: 25/9 2, 6/10 3 og 18/10 2.

DOFBasen:2004


2004:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Kun en enkelt fugl i marts 25/3 1 Hovvig, næste bliver 1/4 2 Ø Korshage samt 2/4 3 Ø Korshage og 2 NØ Hovvig.
Trækkende fugle set 1/4 - 21/4 imponerende 44 - faktisk det femte højeste tal i arkiverne, flest 2/4 5, 3/4 13 og 16/4 14.
Træk forår 2004 fordelt på 10 dages perioder N = 44:

MAR APR MAJ
pri med ult pri med ult pri med ult
- - - 25 18 1 - - -

Set i Hovvig 3/6 - 5/9 for maxtal se tabel.
Udenfor vigen blot et enkelt fund: 28/7 1 Rørvig Bugt.
De sidste Svaleklirer: 26/7 3 Hovvig, 28/7 1 Rørvig Bugt og 5/9 1 Hovvig.
Det er lykkedes redaktøren at sætte dato på 677 af de totalt 876 trækkende Svaleklirer i rapportens historie (77%). Dette viser ikke overraskende, at skal der ses træk af Svaleklire på Korshage - skal man møde frem første halvdel af april.

DOFBasen:2004


2004:  Tinksmed  Tringa glareola  
Første fund var en flok på 16 27/4 Hovvig. Derefter 29/4 16, 30/4 3 og 4/5 12 alle Hovvig. Arten ses derefter frem til 16/5. Uden for Hovvig området blot dette fund: 4/5 1 Ø Korshage.
Nedtrækket bemærkes i Hovvig fra 12/6 - 6/9, se tabel.
Udenfor vigen blot dette fund: 1/8 2 SV Korshage.
Sidste fugle blev: 8/8 1, 5/9 1 og 6/9 4.

DOFBasen:2004


2004:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
De første ses helt normalt sidst i april: 22/4 1 Hovvig, 27/4 3 rast Korshage, 28/4 1 rast Korshage.
Antal rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Korshage: 3/5 5, 7/5 1, 9/5 1, 13/5 5, 16/5 5, 20/5 8, 21/5 8 og 25/5 3.
Hovvig: 6/5 1, 22/5 1, og 24/5 2.
Rastende fugle set i Hovvig fra 2/6 – 7/8 for maxtal se tabel.
Uden for vigen følgende maxtal fordelt på lokaliteter:
Korshage: 25/7 6,7/8 2, 8/8 3, 20/8 2, 11/9 3 og 12/9 2.
Skansehage: 17/7 8, 24/7 14, 31/7 14 og 29/8 2.
Sidste fugle ses: 4/9 1, 11/9 3 og 12/9 2 alle Korshage.

DOFBasen:2004


2004:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1373, 48)
Det er ved at blive en tradition med Stenvendere på optrækket. For fjerde år i træk sås arten i foråret: 3/5 5 Ø Korshage (LB) og 18/5 3 rast Korshage (EVR).
Artens forekomst i efteråret er som sædvanligt beskeden: 14/7 3 V Korshage, 14/8 7 rast Skansehage, 15/8 11 V Korshage, 17/8 4 rast Skansehage efter at være kommet indtrækkende fra øst, 21/8 2 V Korshage, 22/8 5 rast Korshage, 29/8 7 rast Skansehage og 3/9 1 rast Skansehage.

DOFBasen:2004


2004:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 66, 3)
Efter et år uden fund var det rart, at arten igen kunne aflægge Hovvig et besøg. Tre fugle mellemlandede hos os på deres vej sydover: 15/8 - 18/8 1 juv (AF, PG, JS, KES), 28/8 - 29/8 1 i vinterdragt (PEL, EVR, KES) og 3/9 - 6/9 1 (AF, PG, EH, PEL, EVR, KES).

DOFBasen:2004

rapp/2004/vad.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1