Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:due

Rapport 2011

Duer - Spætter


2011:  Huldue  Columba oenas  
Forårstræk 25/2 - 10/5 med månedsfordeling februar 8, marts 322, april 21 og maj 2 - i alt 352. Dage med mindst 25: 5/3 25, 7/3 59, 8/3 113 12/3 31 og 13/3 45.
En af de arter, hvor man desværre må sige – kan du huske. I løbet af de første fjorten år, var der fire år med over 800 fugle (ingen total for 1977 – der dog var et meget dårligt år – måske under 100 fugle). Siden har vi en enkelt gang (2009) sneget os over 600. Set i dette perspektiv er årets resultat slet ikke så ringe endda – over 300 fugle er kun forekommet fire gange i de sidste tyve år.
Det nærmeste vi kommer nogle ynglefugle er:
9/2 1 kurrende Grønnehave Skov (AF), nok lige tidligt nok til at den er rigtig interessant.
1/5 1 syng Søndervang (JS) passer bedre tidsmæssigt, men det er vel ikke lige stedet? – og dog 7/7 igen set her (DO).
25/6 1 Nakke Skov (PEL) giver også løftede bryn, men der er nok ret langt til et hult træ.
I juni også to observationer af overflyvende fugle i Hovvig (AF).
Efterårsfugle fra 20/8 (1 overflyvende Korshage). Træk 1/9 1, 16/10 2 og 23/10 10 (3 flokke) – alt 13.

DOFBasen:2011


2011:  Ringdue  Columba palumbus  
Kom helt ned på jorden igen efter rekordforåret 2010. 21846 blev det til – knapt en 1/4 af sidste års sum. Årets resultat levede ikke engang op til gennemsnittet (29431), hvilket må siges at være ret skuffende artens fremgang taget i betragtning (se figur). Månedsfordeling af trækket: jan 100, feb 112, mar 13576, apr 7864, maj 182 og jun 12 med følgende månedsmax: 1/1 53, 23/2 50, 22/3 2157, 3/4 5042, 20/5 40 og 1/6 12. Kun seks dage med 4-cifrede antal – de fem i marts. Årets største rasttal blev 19/2 750 overnattende Grønnehave Skov.
Efteråret ligeledes under middel: 3/8 2 og 23/10 1750 – og det var så det.

DOFBasen:2011


2011:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Der foreligger 82 rapporter. Ses i området året rundt, men ud over trækket er det små tal der rapporteres, og interessen er størst først på året.
I perioden 3/4 – 31/5 var 29 fugle ude og blive luftet på Korshage, flest 3/4 4 og 11/5 9.
Hovedparten af de rastende fugle er set i Rørvig og Nykøbing By. Enkelte observationer Korshage og Hovvig. Er arten forsvundet som ynglefugl fra resten af kommunen (sommerhusområderne)?
Efterårstrækket bød på et pænt rundt 0.

DOFBasen:2011


2011:  Turteldue  Streptopelia turtur  (5, 95, 1)
25/7 1 rast Ringholm – sad på vejen ved det gamle gasværk og fløj ind i skoven (PG) – absolut en af årets mere bemærkelsesværdige observationer.

DOFBasen:2011


2011:  Gøg  Cuculus canorus  
Perioden 6/5 – 24/9 gav 148 observationer. Bastant ankomst med mindst 3 fugle 6/5. At tælle Gøge kan virkelig være et problem. På årets punkttælling på Korshage 26/5 registreredes arten på 14 punkter, da arten kunne høres meget langt væk og der var en del bevægelse - optælleren fik ligefrem indtrykket af at være forfulgt af en Gøg. Det totale antal vurderet til højst 2 – 3 fugle. Andre har været i stand til at registrere op til 6 Gøge på Korshage (23/5).
Der er noteret 4 trækkende fugle: 5/5 Korshage, 10/5 og 11/5 Nørrevang samt 20/5 Rørvig By.
Yderst sparsom forekomst efter ynglesæsonen. Kun 5 fugle i august og 3 i september.

DOFBasen:2011


2011:  Natugle  Strix aluco  
I alt 109 observationer med følgende månedsfordeling: jan 4, feb 2, mar 10, apr 16, maj 10, jun 2, jul 3, aug 12, sep 4, okt 9, nov 26 og dec 10. Jagten på en mindre ugle i efteråret har helt tydeligt haft en afsmittende effekt på Natuglen.
Ynglefund: Grønnehave Skov, Korshage - i øvrigt registreret på følgende lokaliteter (max tal angivet): Annebergparken (1), Dybesø (14/11 3), Grønnehave Skov (2/7 3), Hovvig (9/4 5), Højsandet (1), Korshage (10/11 4), Nakke By (1), Nakke Lyng (30/10 3), Nørrevang (1), Rørvig By (1), Rørvig Lyng (18/2 3), Sandflugtsplantagen (16/11 7), Skansehage (1), Slettermosegård (1) og Østerlyng (28/12 2).

DOFBasen:2011


2011:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 160, 9)
Hele 9 observationer, de 8 fra yngletiden, de fleste relateret til et ynglepar ved nordenden af Hovvig: 21/4 – 24/4 1 – 2 set daglig, 3/6 1 og 13/6 1 ad med 3 pull.
29/4 1 syng. Slettermosegård, kan have forbindelse med 21/6 2 pull hørt Nakke Sydvest tæt ved Slettermoseområdet.
Året afsluttedes med 7/11 1 overflyvende ved Myntestien, Korshage – måske en trækgæst.
Ganske fint år med to sikre ynglefund.

DOFBasen:2011


2011:  Mosehornugle  Asio flammeus  (10, 477, 12)
Holder lige ovenstående Skovfætter stangen med 12 observationer. De fleste som vanligt fra Korshage (alle uden lokalitetsangivelse herfra).
Forår: 29/3 1, 3/4 2 Korshage og 1 Kysten ved Sandflugtsplantagen, 17/4 1 og 11/5 1 Nørrevang – i alt 6.
Efterår: 25/9 1, 28/9 1 trk Hovvig, 21/10 1 og 25/10 1 begge overflyvende, 30/10 1 og så sent som 4/12 1 – i alt 6.
Et moderat forår løftes at et fint efterår op til et nogenlunde acceptabelt år. Normalt en art med udpræget forårsdominans.

DOFBasen:2011


2011:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 39/40, 1/1)
Sjette år på stribe: 9/5 20:30 – 20:35 1 fouragerende lige ved bådhuset Hovvig (PG). Ganske flot for denne sjældne og til tider vanskeligt registrerbare art.

DOFBasen:2011


2011:  Mursejler  Apus apus  
Forårstræk 7/5 – 6/6 på det jævne med i alt 1133, flest 26/5 794. Største rasttal blev 17/5 60 Hovvig.
Efterårstræk over middel med 174 fugle mellem 17/7 og 25/9, flest 23/7 54. I september i alt blot 16 fugle – det er ikke meget vi ser til arten efter at byens egne ynglefugle er draget sydpå.

DOFBasen:2011


2011:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 38, 1)
To observatører havde lykken med sig, da denne juvel rastede 15/10 Hovvig (SA, AF).

DOFBasen:2011


2011:  Biæder  Merops apiaster  (0, 6/6, 1/1)
10/5 13:47 1 V Korshage (JB, AF, EVR) – tog lidt fusen på observatørerne – kun hørt, varede noget inden erkendelsen af, at det var en vestgående faldt på plads, og dermed blev der kikket en del i den forkerte retning.

DOFBasen:2011


2011:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 580, 11)
Årets 11 observationer må vel anses som normalt nu om dage. Arten er dog så sjælden, at det er noget folk rykker på, når den meldes, så antallet af gengangere må forventes at stige i de kommende år:
Årets iagttagelser: 21/4 2 sammen Flyndersøengen (LAn), 22/4 1 Langesø Mose, 6/5 1 Flyndersø og 1 Korshage, 7/5 1 Korshage og 15/5 1 Sandflugtsplantagen – i alt 7 forårsfugle.
13/8 1 Slettermosegård, samt 1/9 1, 3/9 1 og 12/9 1 alle Korshage – i alt 4 efterårsfugle.
Endnu en art med et lidt skuffende forår, men et godt efterår. Også bemærkelsesværdigt med et par fugle udenfor Korshagearealet.

DOFBasen:2011


2011:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Med blot 55 observationer ramte Sortspætten et nyt bundnivieau. Godt ser det ikke ud. Kikkes der på de enkelte iagttagelser, er der nogle helt klare grupperinger, og der er antagelig tale om yderst få fugle.
21/1 – 12/2 4 iagttagelsesdage Korshage/Nørrevang, 17/2 – 19/2 Rørvig Lyng, 19/2 Korshage, 28/2 – 7/3 5 observationer Rørvig By, 8/3 og 13/3 Korshage, 15/3 Dybesø, 18/3 Nørrevang, 20/3 Rørvig By, 21/3 – 28/3 5 observationsdage Korshage, 28/3 og 30/3 Hovvig, 30/3 – 15/4 7 observationsdage heraf 3 dage med 1 par Korshage og endelig 20/6 og 29/6 Plantagen. Herefter ingen observationer!
Udviklingen de sidste år peger klart nedad (antal observationer):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2002 3 5 31 36 27 1 1 1 5 6
2003 3 18 14 14 2 5 2 2 5 2 1
2004 13 17 36 11 1 3 5 1 3
2005 6 17 29 14 1 1 1 1
2006 6 9 41 20 3 4 7 3 1
2007 5 30 32 23 1 2 1 1
2008 2 12 1 9 24 2 1 2 1 3 4 4
2009 3 5 13 29 5 3 1 1 1 1 1 3
2010 2 5 20 5 36 8 1 5 1
2011 3 926152

DOFBasen:2011


2011:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Pænt rapporteret art med 191 registreringer. Også pæn spredning på lokaliteterne, men dog ingen fugle uden for de gængse steder.
Et stille forår med blot to tf’ere: 19/3 og 11/4.
Blandt rasttallene skiller et sig markent ud: 4/4 14 trommende Korshage – næsthøjeste tal her er 6 – hvis der ikke er tale om en pæn del dobbeltregistreringer, må det være en af de tætteste bestande, der nogensinde er registreret.
Eneste efterårsbevægelse 9/10 2 tf.

DOFBasen:2011


2011:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 55 58, 2)
En ivrigt trommende 30/3 Korshage (EVR), dog ikke set siden trods ihærdig eftersøgning fra flere. 24/4 (BV) og 25/4 (AF) 1 trommende lige ved fugletårnet Hovvig – kunne måske være identisk med marts fuglen. Sidst registreret i 2009.

DOFBasen:2011

rapp/2011/due.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1