Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:ind

INDLEDNING

Redaktionen

Det lykkedes så endnu engang at få bearbejdet årets materiale, som herved fremlægges i rapportform.

DOF-base har øget datamængden og alle feltaktive takkes for deres bidrag. En stor del af kontinuiteten ligger som tidligere hos ret få observatører, hvor ikke mindst Erik Vikkelsø Rasmussen og Anders Fischer har udført et solidt feltarbejde.

Efter sædvane har redaktionens kvalitetsudvalg gennemgået en række observationer. Det gælder ualmindelige arter, mønster-brydende observationer og talmæssige afvigelser. Nogle af disse observationer er udeladt fra rapporten, når det blev skønnet at dokumentationskravet ikke var opfyldt. Enkelte arter er under fortsat vurdering eller videresendt til SU/DKU.

Fugleåret 2011

Af Jørgen Bech

Sæson 39 i Rørvig Fuglestations historie forløb måske nok uden det helt forkromede megahit og heller ikke uden periodiske udfald skabt af meteorologisk bagslag. Men denne halvøs styrke er bredden, og der blev i den grad set fugle fra alle hylder. Det blev et flot fugleår.

Nytårsdag og frost og sne havde allerede lagt landet under åg i 1 ½ måned. Indland og fjorde lå under is, hvor kanten skubbede sig stadigt længere op mod Issefjordmundingen. Januar blev præget af den dynamik isen skabte, og på årets første dag stod de første Sortgrå Ryler på Korshagespidsen for siden at bygge op til 14 fugle. 2 fugle bar ringe fra Niddingen og demonstrerede forbindelsen til den svenske vestkyst. Havørne sad på isskosser – op til 5 – og Hvinand 2870 lå samlet ud for Nakke Hage. En enkelt vinter-Glente trak forbi og 1 Vandrefalk hang ud i Hovvig.

I februar lettede vinteren, Vibe reagerede prompte og rykkede ind 8/2. Første pling fra Skægmejse i Hovvig, der dermed havde overlevet en ny isvinter. Februars hit blev den Nøddekrige, der krydsede vejen nær Lyngkroen 8/2.

Tidlig marts var livlig. Der kom 7/3 en meget stor trækdag, hvor Allike satte dagrekord 10378 NØ. Samme dag var en stor gåsedag – Sædgås 102, Kortnæbbet Gås 4, Blisgås 34, Grågås 533 og Kanadagås 772 trækker NØ. Nogle småfugle skulle retur efter store efterår året før – Blåmejser og især Gråsisken med i alt 925 NØ. Lapværling 9/3 og Bjerglærke 13/3 3 E Plantagekysten. I 2. halvdel af marts faldt vestenvinds- hammeren hårdt, vi måtte igen se Musvågetrækket smuldre, mens Rød Glente klarede sig pænere. Rørdrum var tilbage i Hovvig .

Vindstille dage primo april er oplæg til at gennemgå Nyrup Bugt for bl.a. Nordisk Lappedykker, der toppede med 8. 2/4 lå imidlertid en kæmpe skude af en Lom inde i bugten – Hvidnæbbet Lom 2 k. Op ad dagen padlede/dykkede den sig udad indtil den blev opslugt af havdisen.

Samme dag første Sølvhejre i Hovvig. Store ansamlinger af Sortand – f.eks 3100 Rørvig Bugt og den klassiske lydkulisse fra de rastende flokke. En Bomlærke trak på Korshage. Men også i år gik det galt i alt for lange perioder, højtryk mod vest, klart vejr og et træk, der forskød sig væk fra vores hjemmebane. Hårde dage især for rovfugle-freaks. Fra 13/4 trøst at hente i Hovvig, kolde aprilaftener med op til 4 Plettet Rørvagtel piftende. 18/4 Sort Glente (kun 2 i år), samme dag var Løvsanger allerede fremme med flere fugle. Skovskader gik i stå over for den beskedne barriere ud for Korshage med op til 41 på trækforsøg.

19/4 stod østenvindsvinduet så pludseligt piv-åbent. Der blev kvitteret med Sort Stork, 1 ad nordøst – smukt kom den ud over Korshage, behørigt fejret, arten har lokalt en ikke ufortjent kultstatus. Dagen var bedste dag for Fjeldvåge (30) og Fiskeørn (14), begge fik en sløj sæson, mens Havørn kørte på og dagens 4 trækkende udgjorde en trækrekord.

Trægt i månedskiftet til maj. Steppehøg og få Vendehalse hevet i land, men så eksploderede det 7/5 - 10/5. Passende frisk sydøstenvind og varme og det sydede af fugle. Det klassiske træk af kærhøge og falke etablerede sig, årets 4 Hedehøge passerede, falkearterne skiftedes til at have topdag – Dværgfalk 9/5 14, Lærkefalk 8/5 19, Vandrefalk 10/5 6 og 3 Aftenfalke var med i slipstrømmen. 8/5 Sortterne 57 SE Korshage blev sjællandsk trækrekord. Forudgået af Rovterne 1 dagen før. Hele rækken af subhits var med disse dage: Biæder 1, Blåhals 2, Pirol 2 inkl. en guul han på tf, Gulirisk 1, Hortulan 6. Drosselrørsanger ankom til Hovvig (hævdede med stor vokal sit teritorium frem til 5.6). Ligeledes i Hovvig i skumringen 9/5 fouragerede årets Natravn. Sølvhejre trak igen fra Korshage, Flyndersø med tæppe af Gul Vipstjert. Stenpikker og Bynkefugl sad tæt f.eks. 7/5 62 og 57. Samtidig skulle der tælles ca. 12500 Bramgæs og op til 90 Hvepsevåger 10/5 var tidlige.

Bagefter var der lidt stille – trækket kom ikke op i dette niveau senere. En Silkehejre dukkede op i Hovvig. Vagtel indledte lang periode med mange fugle.

3 arter ankom ekstremt sent – fra samme østlige flyway, Natergal 11/5 og Kærsanger og Rødrygget Tornskade sidst på måneden fulgt af et større trækfald 31/5.

Juni åbnede med et grimt vestenvindshøjtryk. Standard i flere år og så ser man ikke forlængede juni-hit. Vi fik dog samlet de sidste af i alt 5 Karmindompapper op. Rødrygget Tornskade fik med 6 par og 9 udfløjne unger et fint yngleår, der var et ynglefund af Husrødstjert, mens Sortspætte på afgrundens rand ynglede med et sidste par. Skarvehadere kunne glæde sig over, at Skarv i Hovvig fortsat synker – i år 756 par, det var 100 ned fra sidste år. Vibe og Rødben responderede på aktiv naturpleje i Hovvig og Flyndersø med fremgang. Pungmejse havde ynglet i dølgsmål og fremviste nye 1k 27/6. Dagen før 26/6 åbnede efteråret med et træk-brag: 689 Storspover SV over halvøen – en 2.plads i den nyere Sjællands-statistik.

Midt i en extraordinær stille juli faldt pludseligt en sommerobservation af Turteldue - 25/7 1 Ringholm og første i årevis. Generelt blev sensommeren præget af den snart traditionelle monsun-regn, der fyldte enhver vadefuglelokalitet op til badekarshøjde. Trøsten var et pænt arktisk vadefugletræk fra Korshage i august, og det mulede vejr befordrede småfuglefald. 25/8 var 3 Fluesnapperarter samlet i Hovvig, flest Grå (8), men også årets Lille Fluesnapper tilsat mange Løvsangere. 31/8 Stenpikker 44 er også mange efterårsfugle.

Sensommerkaffe med familien kan undertiden belønne bedre end lang, udmarvende felt- observation. 21/8 hang pludseligt en Skrigeørn lige oppe i en lille stump himmel i et tæt sommerhusområde. Østgående. Meldt til og set indtrækkene på Hundestedsiden som fin ad Lille Skrigeørn. 4/9 var den gal ved kaffebordet på den anden side af strædet, og denne Lille Skrigeørn var på vej mod SV og blev modtaget på Brentebjerg af alt, hvad der kunne stampes sammen af ornitologer på halvøen. Årets SU-ørne på absolut uventet tidspunkt. En Pelikan over Hovvig 10/9 endte i kuriositetsafdelingen som en undsluppen Rosapelikan. Medio september konverterede vejr og aktivitet til havfugleobs. 14/9 tidlig Thorshane og 15/9 stordag med Sodfarvet Skråpe 10, Almindelig Skråpe 1, Lille Kjove 1 og 2 fineste Sabinemåger. Midt i stormfuglene kom en ung Hvepsevåge hukkende ind ude fra havet i kuling.

I oktober kunne det ses, at 2011 bød på et stort gnaverår i Nordskandinavien. Der var flere Mosehornugler og Store Tornskader end vanligt. Der blev luret på, at vinden skulle komme i kuling op mod nord vest – Stormsvalerne havde rørt på sig. 7/10 gik det løs med Sule 369, Alm.Kjove 19 og Mellemkjove 1 og – Stor Stormsvale 2. Dagen efter kom hovedrykket i trækkets bagkant - 11 fine Store Stormsvaler. 12/10 vestgående Mallemuk 89 og 1 sen Alm.Skråpe, mens Stormsvalerne allerede var væk igen. Derimod et tomt efterår for sjældnere småfugle, nærmest var 1 Høgesanger tidligt på måneden. Efter isvintre er der færre Isfugle i omløb, men en af de små jernblå lyste op i Hovvig 15/10. Flyndersøengen var et sandt bekkasin-eldorado – 28/10 pakket med 36 Dobbelt- og 10 Enkeltbekkasiner.

En af årets fine invasioner var den store invasion af Hvidvinget Korsnæb. De første fugle var set fra ultimo august som enkelte trækkende fugle, men medio november kom så hoved-indrykket. Fuglene fandt den ældre lærkekultur i Plantagen ved Telegrafvej og nåede en rekordflok på 23 19/11. I alt sås 53 Hvidvingede Korsnæb på halvøen dette efterår. Derimod sluttede den nordsjællandske invasion af Spurveugle skuffende. Der var indicier på, at den var igennem området, men kun hørt, og indtil videre ikke medregnet som Rørvig-art. 28/11 blæste det op til de sene havfugle – Søkonge 22 gjorde sig især bemærket. 29/11 var det så en Islom der lå flere timer tæt på Flyndersøkysten. Blev dermed året hvor begge de 2 store Lommer lå i længerevarende kystnær rast.

December blev mild. Ederfugl nåede 12000 i store flokke ved Korshage, men der blev set forgæves efter arktisk islæt. Gaverne måtte vente til juletid: 24/12 kunne pakkes op for Thorshane 1 og Mellemkjove 2, Korshage. Den absolutte rosin kommer 31/12, hvor der opdages 1 Storpiber på Skansehage. Folkets Storpiber – efter hele 2 yderst flygtige enmands-observationer i oktober. Denne sene Storpiber kunne ses og høres af enhver interesseret på årets sidste dag.

rapp/2011/ind.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1