Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:maa

Rapport 2011

Mågefugle - Alkefugle


2011:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus  (0, 205, 6)
Året gav i alt 6 trækkende Mellemkjover:
15/9 1 lys fase SØ 09:56 (JB, JHC, EVR)
7/10 1 1k trk 09:15 (EVR)
28/11 1 1k V 13:22 (JB, DO)
10/12 1 1k V 12:05 (JB)
24/12 2 1k mellem fase V hhv 11:12 og 11:24 (JHC)

DOFBasen:2011


2011:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus  (18, 1667, 75)
Det blev til enkelt observation fra første halvår 25/6 1 trk Korshage (EVR).
Efterårets træk fordelte sig over 17 observationsdage, hvor den største trækdag var 7/10 med 19 kjover. Første trækdag var 10/8 med 4 kjover NV. Sidste trækdag var 20/10 med 1 kjove V. Den største del af trækket blev observeret i første halvdel af oktober mellem 5/10 og 12/10, hvor vejret var præget af kraftige vinde 7 – 12 m/sek fra V og NV. Med en træksum på 68 kom 2011 ind på top 3 for de sidste 10 år.
Rastende fugle: 9/8 2, 3/9 1, 15/9 1 og i perioden 25/9 – 12/10 de fleste dage med enkelte rastende og den 28/ 9 3 rastende.

DOFBasen:2011


2011:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus  (0, 123, 1)
Året blev lige akkurat ”reddet” med en enkelt observation 15/9, hvor en Lille Kjove kl. 15:32 trak vest ved Korshage (JB, JHC, KR).

DOFBasen:2011


2011:  Storkjove  Stercorarius skua  (0, 168, 47)
I alt 47 Storkjover valgte at trække forbi Rørvig halvøen. Et fantastisk år og det største årstotal siden 1973. I alt 12 trækdage blev det til, hvor de største var 8/10 og 12/10 hver med 14 fugle fordelt over dagen. Første observation var 23/7 1 NØ og den sidste var 5/12 1 V.
Årstotaler de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4 19 28 1 10 7 4 20 3 47

DOFBasen:2011


2011:  Kjove sp  Stercorariinae non det  (0, 280, 12)
I alt blev det til 12 trækkende fugle alle fra Korshage. 15/9 trak en stor mørk kjove V (EVR), og kl. 13:38 samme dag trak 6 kjover (Almindelig eller Lille) i samlet flok på afstand mod SØ (JB, JHC, KR). 7/10 trak 3 (Almindelig eller Lille) (LB, EVR) og 12/10 trak 1 V (LB, EVR).

DOFBasen:2011


2011:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus  (5, 796, 43)
Antallet af Dværgmåger svinger noget fra år til år. 2011 var et ganske godt år over middel med en årssum, der ligger noget over årsgennemsnittet på 31 for årene efter jubilæumsrapporten (1997 – 2010).
Forår i alt 7 heraf var de 6 trækkende: 8/4 1 ad rast, 7/5 1 2k SØ 11:07 og 4 ad SØ 17:10, 10/5 1 3k+ Ø 18:15 alle Korshage.
Efterår: Hovvig 11/8 – 26/8 1 1k rastende og 11/11 1 uden aldersangivelse samme sted.
Træk: 1/9 1 1k 5:18, 20/9 5 ad + 3 1k 11:45, 7/10 9 ad 11:31 og 3 ad 13:25, 8/10 2 ad 09:00 og 1 1k 11:40, 11/10 1 ad og 1 1k 11:21, 12/10 1 ad 08:27 og 1 1k 13:46 samt 11/12 1 1k uden nøjagtig tid i alt 29. I december var der nogle rastende fugle: 1/12 1 ad rast Flyndersø, 24/12 2 ad + 1 1k rast Korshage og 29/12 1 1k rast Flyndersø. Det er sjette år ud af 14 siden 1997 med vinterfund.

DOFBasen:2011


2011:  Sabinemåge  Xema sabini  (0, 47/47, 3/3)
Efter et nul år i 2010 vagte det stor glæde hos de tilstedeværende observatører, da denne den ægte havfuglemåge lod sig beskue i 2011.
15/9 2 1k V henholdsvis 07:52 – 08:02 og 16:44 – 16:59 Korshage (JB, JHC, EVR, HVR, KR) Første fugl forvarslet fra Kikhavn. Begge fugle trak langsomt forbi spidsen den første tættere på end den anden. Tidmæssigt helt efter bogen.
Der ud over et oktober fund: 13/10 1 1k V Korshage (EVR).
Som det ses af tabellen nedenfor er september den klart bedste måned til obs af Sabinemåge.
Månedsfordeling af i % af 46 sabinemåger set ved Rørvig 1988 – 2011.

August September Oktober November
2 63 24 11

DOFBasen:2011


2011:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forekomsten i Hovvig gennemgående under middel.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 - 2010 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 80 5 25 68 46 20 229 300 60 65 180
45 56 227 108 54 18 150 414 364 184 47 19
285 1200 400 240 750 600 2200 1900 2600 1000 1200 550

Forårstræk 8/2 – 27/5 i alt 686. Største dag og eneste med trecifret total blev 10/5 335 Ø 2k.
Efterårstræk: 20/6 – 5/12 i alt 465. Flest 19/7 113 og 3/8 151.
Rast uden for Hovvig: Rørvig Bugt: 1/1 330 natterast, 27/3 200 og 1/12 450 natterast.
Øvrige over 100: 9/8 240 Nakke øst, 23/8 220 Korshage, 26/9 145 Nørrevang og 29/11 200 Flyndersø.

DOFBasen:2011


2011:  Stormmåge  Larus canus  
Bortset fra i oktober ganske små rasttal fra Hovvig .
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 - 2010 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 3 2 3 2 3 26 60 3
56 29 40 34 7 4 9 20 43 56 91 37
73 140 50 56 23 37 12 20 121 80 3509

Store overnatnings optællinger fra Rørvig Bugt: 1/1 830, 22/9 2000 (skønnet antal), 1/12 450 og 23/12 295.
Øvrige maximum rasttal fra lokaliteter med over 50 rastende: 11/4 125 Nørrevang, 9/8 85 Nakke øst, 30/12 60 Søndervang og 31/12 115 natterast Rørvig By.
Træk: Forår 8/2 – 10/5 i alt 226, Ingen bemærkelsesværdige dage. Flest 19/4 45.
Efterår 25/6 – 5/12 i alt 165 trækkende, hvilket er ny lokal sæsonrekord. Flest 3/8 50.

DOFBasen:2011


2011:  Sildemåge  Larus fuscus  (min 27, 2193, 62)
De første blev for andet år i træk set tidligt. 25/2 2 ad trækkende Korshage (EVR). De eneste øvrige forårsfugle blev set mellem 6/4 og 20/4. 1 ad blev set trækkende 9/4 ellers kun rastobservationer i denne periode, hvor 1 og visse dage 2 adulte fugle blev set i området Korshage – Flyndersø – Nørrevang.
Vestgående fugle på Korshage blev set igen fra 21/6. Det var dog først fra primo august, at der var mere regelmæssige trækobs, som sædvanligt i forbindelse med havobsaktivitet. Der var 12 dage med trækkende fugle frem til 12/10. En enkelt af disse skiller sig ud 15/9 26 V (18 ad + 8 1k) ellers var 30/8 3 eneste dag med over 2 fugle. I alt blev set 43 trækkende og de blev alle aldersbestemt. Fordelingen var 30 adulte, 1 3k og 11 1k. En trækkende fugl 15/9 ved Rørvig Bugt viste karakterer, der kunne passe på Britisk Sildemåge (Larus fuscus graellsii). Alle øvrige er formodentlig intermedius selvom de ikke er indsendt med race tilhørsforhold.
Mod sædvane var der flere observationer fra Hovvig alle nævnes: 26/8 1 3k NØ og disse rastende: 14/8 1 ad, 26/9 2 ad, 28/9 4 ad og 29/9 2 ad.
Øvrige rastende fordelt på lokaliteter:
Flyndersø: 26/7 1, 9/8 2 ad, 17/8 2 ad, 22/8 1 ad, 30/8 1 ad, 4/9 1 ad og 8/9 1 ad.
Nørrevang: 11/10 1 ad og 20/10 1.
Korshage: 28/7 2, 3/8 1 ad og 1/9 1.
Rørvig bugt: 1/8 1 og 24/10 1 ad.
Søndervang: 2/7 1 ad.

DOFBasen:2011


2011:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Meget små rasttal fra Hovvig. Fra andre lokaliteter med over 50 rastende er der disse max tal i første halvår: 1/1 125 Korshage, 9/1 50 Kysten ved Plantagen, 1/4 275 Nykøbing Bugt og 19/6 59 Flyndersø.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 4 8 8 15 4 4 19 3 14 7
173 20 97 94 32 19 22 179 241 138 65 16
35 60 170 470 170 330 100 1720 920 525 230 45

Direkte træk bliver ikke noteret så flittigt. I 2011 blev i alt 142 noteret som trækkende i første halvår mellem 8/2 og 25/6. Dage med over 20: 8/2 32, 9/4 35 og 25/5 22.
Ynglefugle: 13/5 1 par rugende ved vandhullet ved Nakke Skov, 7/6 1 par ruger på øen i sydbassinnet i Hovvig og 10/6 viser samme par 2 små pull.
Andet halvårs 115 trækkende fugle blev set mellem 3/8 og 28/11. Yderdatoerne var også de bedste dage med henholdsvis 38 og 33 trækkende.
De største rasttal fra andet halvår fra lokaliteter med over 50 er alle fra sidst på året: 29/11 360 Kysten ved Plantagen, 20/12 100 Skansehage og 24/12 150 Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Svartbag  Larus marinus  
Største rasttal pr måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 – 2009 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 3 6 5 6 6 7 4 4 2 7 4
7 9 22 15 5 7 7 12 8 10 3 2
40 40 169 39 24 17 10 37 43 28 70 100

Ynglefugle: 1 par fik 2 unger på vingerne i Hovvig. Det er nu femte år i træk parret får 2 unger.
Bortset fra ynglefuglene et ret begivenhedsløst år både i og uden for Hovvig. Tal over 10 fra Korshage: 25/5 11 trækkende, 23/8 18 rastende, 7/10 11 trækkende og 28/11 18 V. Eneste øvrige tal over 10 var 8/10 12 ad + 2 1k rastende Nørrevang.
En farvemærket 2k fugl blev aflæst 7/6 ved Rørvig Havn. Den var mærket 25/6 2010 på Langø ved Orø i den sydlige del af Issefjorden.

DOFBasen:2011


2011:  Ride  Rissa tridactyla  (1, 42730, 1104)
Få i første halvår: 1/1 1 ad V, 25/5 2 ad V og 25/6 2 ad V i alt 5.
Efteråret noget bedre. Trækkende Rider blev set på Korshage mellem 10/8 og 24/12. I alt 1078 hvilket er lidt over gennemsnittet. Men langt fra tidligere tiders niveau.
2 dage var set med de senere års målestok ret gode: 12/10 665 V og 24/12 244 V.
Øvrige dage med mere end 10: 8/10 12, 20/10 40, 28/11 41 og 5/12 55.
Alders fordelingen på de fugle, der er indsendt med aldersangivelse, var 70 ad og 20 1k. Det giver nok ikke et præcist billede af virkeligheden. Det er, ud over at der selvfølgelig trækker fugle på stor afstand, mest et udtryk for at havfugleobservatørerne på de gode dage har haft mere travlt med at finde såkaldt ”spændende” arter end at aldersbestemme Riderne.
Kun på to dage blev der set rastende fugle. 4/11 1 Rørvig Bugt (ses ikke ofte her) og 24/12 20 Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Måge sp  Larus non det  
Nogle større overnatningsoptællinger af Hætte/Stormmåger fra Rørvig Bugt: 1/1 550, 272 220 og 4/11 325.

DOFBasen:2011


2011:  Rovterne  Hydroprogne caspia  (1, 49, 1)
3 observatører så en Rovterne trække forbi tæt på kysten på en klassisk god primo maj dag på Korshage: 7/5 1 Ø 13:16 (JB, AF, EVR). Hvad de nok ikke var klar over, var at det faktisk var en slags jubilæums Rovterne. Det var nemlig nummer 50 siden rapportens start i 1973 (se parentes tallene ovenfor, hvor det første tal er en gammel obs fra 60erne). De har nu nok uden tvivl nydt fuglen alligevel. Det er i øvrigt den hidtil tidligste fugl og blot femte maj fund fra Rørvig.

DOFBasen:2011


2011:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Første set 19/3. Mellem 24/3 og 6/6 i alt 55 trækkende. Flest 7/5 7. Største rasttal i foråret var 17/4 12 Rørvig Bugt.
Nedenfor ses de højeste dagscifre samt yderdatoer på 3 lokaliteteter, hvor der i andet halvår blev set mere end 10 rastende Splitterner.
Rørvig Bugt: Første 3/7 3, 8/7 16, 21/7 34, 30/7 21, 15/9 18, 24/9 11 og 28/9 13. Sidste 3/11 1.
Flyndersø: Første 23/7 12, 24/7 16, 10/8 53, 15/8 15, 17/8 28 og 18/8 13. Sidste 25/10 1.
Korshage: Første 7/7 1, 23/8 12 og 6/10 12. Sidste 16/10 1.
De første Splitterner med mislykket ynglesucces forlader kolonierne allerede i sidste halvdel af juni, hvilket er i overenstemmelse med at de første vestgående på Korshage bemærkes fra 16/6. Senere i juli og august forlader de fugle, der har fået unger kolonierne , og det er også i denne periode ,at de for alvor dukker op langs kysterne ved Rørvig. Oplysningerne om ynglefugle er modtaget fra René Rantzau, som nærmest dagligt følger kolonien på Holmesø i strandparken ved Brøndby Strand.
Trækket gav i alt 706 frem til 20/10. Dage med over 50: 10/8 91, 20/8 78 og 30/8 113. Dersuden en stærkt forsinket fugl, som må høre hjemme i kategorien vinterfund. 30/12 1 Ø 11:49 Korshage (JS). Samme fugl blev kort efter set 12:25 – 12:39 ud for Kikhavn af Michael Trasborg, hvor den fouragerede for til sidst at forsvinde mod NØ.

DOFBasen:2011


2011:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Første 18/4 2 trækkende Korshage. I alt blev der set 105 på træk frem til 6/6. Kulmination primo maj hvor ca. 77 % af forårets trækkende blev set. En dag stod for næsten halvdelen af totalen 8/5 50 SØ Korshage. Øvrige dage med over 10: 7/5 16 og sene 6/6 12. Begge dage Korshage.
Forårets største rasttal var 13/5 13 Rørvig Bugt. Der ud over kan nævnes obs fra henholdsvis Hovvig 6/5 2 rastende og Dybesø 10/5 1 og 13/6 1 rastende.
I andet halvår blev der set rastende fugle på 4 lokaliteter. Mest regelmæssigt ved Rørvig Bugt og i Hovvig. På ingen af dagene over 5 fugle. Sidste rastende fugl blev noteret 5/9.
Vestgående fugle blev set fra 20/6 og frem til årets sidste obsdag 20/10. I alt blev der set 129 trækkende og som sædvanligt flest i august. Dagstotaler over 10: 19/7 18, 10/8 52 og 20/8 23.
Den månedlige fordeling af årets trækkende fugle ses nedenfor:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
5 88 14 24 87 11 5

DOFBasen:2011


2011:  Havterne  Sterna paradisaea  
Første 15/4 1 Ø Kysten ved Plantagen. Forårstotal 49 hvilket er få. Flest 24/4 12 og 7/5 13. Sidste 10/5.
Retur træk fra 20/6. Frem til 5/10 blev i alt set 78 trækkende. Klart flest 10/8 40. Der ud over kun 1 dag med over 10: 20/8 12.
Månedsfordeling af årets trækkende Havterner ses nedenfor:

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT
27 22 5 10 63 4 1

Både i første og andet halvår kun ganske få rastende. Eneste dag med over 2 var 17/5 3 Skansehage.
Årets sidste var en rastende fugl 6/10 på Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Dværgterne  Sternula albifrons  (61, 317, 10)
Forårstræk: 8/5 2 SØ, 9/5 3 Ø og 11/5 1 trækkende alle Korshage.
Der ud over blot disse: 26/6 2 SV Skansehage og 5/7 2 trækkende Korshage.
Som det kan ses i tabellen nedenfor ligger resultatet på linie med de nærmest foregående år.
Årstotaler for Dærgterne fra de seneste 10 år:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2 0 2 25 2 3 1 7 9 9

DOFBasen:2011


2011:  Sortterne  Chlidonias niger  (5 2, 209, 64)
Primo maj var sydøstenvinds domineret og det gav i 2011 et stort ryk af Sortterne forbi Korshage. Først en forløber 7/5 1 SØ og dagen efter 8/5 57 SØ Korshage (JB, AF, EVR) .
Tallet fra 8/5 er lidt over en fordobling af den tidligere dagsrekord ved Rørvig, og det er klart det største kendte forårstræktal fra Sjælland. Ved en søgning i dofbasen og en gennemgang af samtlige fuglerapporter fra Sjælland siden 1971, har det kun kunnet lade sig gøre at finde et større tal 14/5 1981 85 rastende Borreby Mose, og der er ingen træktal over 18. Det sætter ligesom træktallet fra 8/5 i et vist perspektiv, især når man tænker på, at der før i tiden var langt flere fugle at tage af. Det næst største forårstræktal fra Sjælland er i øvrigt også fra Korshage 5/6 2002 27 NØ. Man skal længere mod syd ned i Østersø trækkorridoren for at finde større forårstræktal. Ved Hyllekrog hvor der har været dækning i forårsmånederne i de seneste år blev der i 2008 d. 11/5 set 380 og dagen efter 94 østtrækkende. Tallet fra 11/5 er det største kendte forårstræktal fra DK.
Ud over det store ryk var der en enkelt iagttagelse af en rastende fugl: 17/5 1 Hovvig (EVR).
Efterår: 25/7 2 i overgangsdragt fouragerende i Hovvig (AF, PG) og en lidt pudsig obs fra 10/8, hvor 3 ad kom trækkende tæt forbi Korshage i flok med 2 Rødben (JHC)
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 39 13 2 3 2 8 2 9 2

DOFBasen:2011


2011:  Lomvie  Uria aalge  (0, 5409, 196)
2011 blev et år, hvor antallet af observationer absolut lå i top. Med undtagelse af en enkelt trækkende den 13/9 ved Skansehage er alle trækkende set ved Korshage. Den største dag blev 28/11 med 47 trækkende Lomvier.
Fordelingen af 154 trækkende Lomvier over året blev:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 2 2 1 16 76 47 9

Flere Lomvier rastede ved Korshage kysten: 9/1 1, 10/8 1, 8/9 – 15/9 2, 27/9 2, 29/9 11, 1/10 4, 5/10 2, 6/10 1, 8/10 4, 13/10 2, 21/10 5, 5/12 4, 14/12 1 og 30/12 2. I alt blev det til 42 rastende og totalen for rastende og trækkende Lomvier blev således 196.
Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
58 88 136 211 205 71 68 152 140 196

DOFBasen:2011


2011:  Alk  Alca torda  (0, 12173, 843)
Også for Alken var 2011 et absolut godt år. Største trækdag var 5/12 med 142 fugle alle fra Korshage.
Fordelingen af 766 trækkende Alke over året blev:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 6 1 2 1 197 96 461

Mange Alke rastede ved Rørvig halvøens kyster. Alle observationer nævnes: 8/2 3, 23/9 2, 24/9 1, 5/10 4, 13/10 1, 14/10 2, 19/10 6, 20/10 5, 21/10 3, 22/10 1, 23/10 3, 8/11 1, 16/11 3, 26/11 1, 29/11 1, 8/12 1, 10/12 26, 11/12 2, 22/12 6, 25/12 5. I alt blev det til 77 rastende og totalen for rastende og trækkende Alke blev således 843.
Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
110 78 82 539 912 892 127 87 218 843

DOFBasen:2011


2011:  Tejst  Cepphus grylle  (46, 2452, 129)
For Tejsten blev 2011 et år over middel. Årets bedste trækdag blev den 28/11 med 29 fugle ved Korshage. Fordelingen over året blev:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
17 4 4 2 3 22 8 19 36 13

En enkelt Tejst rastede den 19/12 (TPA).
Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
28 47 24 190 148 161 84 108 59 129

DOFBasen:2011


2011:  Søkonge  Alle alle  (0, 2724, 47)
Søkongen havde et formidabelt 2011 efter nogle sløje år. Den absolut bedste trækdag blev 28/11 med 22 trækkende Søkonger ved Korshage.

Rettelse 7/11 2014:
Bedste dag 28/11 33 trækkende Søkonger ved Korshage.
Fordelingen over året blev:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 36 20

I alt 60, heraf 3 rast november.
Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3 1 16 95 77 12 37 1 3 60

Korrekte parentestal er nu (0, 2729, 60)

DOFBasen:2011


2011:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 79, 0)
Det blev ikke til nogen observationer af Lunde i 2011 – skuffende! Det er første år med et stort rundt nul siden år 2000. I Nordsjælland øst for Isefjorden var der 2 observationer i 2011, hvilket er lavere end 2010 (5). Antal årlige observationer de sidste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4 4 2 3 2 6 1 3 1 0

Observationerne er generelt ret få fra Nordsjælland, så det lave antal observationer de sidste par år, kan næppe kobles sammen med Lundens generelle nedgang i de nord atlantiske yngleområder. Der kan jo gemme sig en Lunde eller to i gruppen Alkefugl Sp.

DOFBasen:2011


2011:  Alkefugl sp  Alcidae non det  (2, 43250, 871)
I 2011 var antallet af ikke bestemte alkefugle ret stort:
Månedsfordeling Alk/Lomvie i alt 606:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 14 345 105 140

Måneds fordeling Alkefugl sp. i alt 265:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 3 10 114 114 22

Antallet af trækkende alkefugle som ikke bestemmes til art, kan være meget svingende fra år til år. Observationerne vil være påvirket af, hvor langt hovedtrækket går fra kysten samt de vejrmæssige observations betingelser. En stor del af de ikke bestemte alkefugle er Alk/Lomvie. Det kan således være svært at konkludere på udviklingen i trækkende fugle indenfor den enkelte art. En sammentælling af samtlige trækkende alkefugle de sidste 10 år inklusiv Alkefugl Sp. er:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
483 569 1474 3581 2018 1790 465 560 1105 2086

Tallene påvirkes primært af de ”store” arter Alk og Lomvie. Som det ses af figuren, er der år som 2005, hvor antallet af ubestemte alkefugle, har været forholdsmæssigt meget stort.

DOFBasen:2011

rapp/2011/maa.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:45 af 127.0.0.1