Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2011:vad

Rapport 2011

Vadefugle


2011:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Trods ”fimbulvinter” var der alligevel en række fund i perioden 2/1 – 12/2 (13 observationsdage). Typisk op til 2 Korshage, 3 Skansehage, 6 Rørvig Bugt og 1 Hovvig. I 2. halvdel af januar overraskende tilgang der topper 30/1 16 Korshage og 12 Rørvig Bugt, hvorefter de fleste igen forsvinder. Må være et vinterflugtsfænomen - udgør solid vinterrekord (tidligere største flok 4 fra 3 år).
Forårstræk 6/3 – 25/5 (13 observationsdage) i alt 41, flest 11/3 4, 13/3 5 og 7/5 6.
13/3 6 i Hovvig blev største antal rastende fugle.
Der er indsendt oplysninger om et yngleforsøg på Korshage.
Efterårstrækket blev over gennemsnittet, idet 513 Strandskader kom forbi halvøen i perioden 20/6 – 20/10 (23 observationsdage):

J u n J u l A u g S e p O k t I alt
- - 11 14 4 51 53 325 1 16 15 4 7 12 - 513

Fleste på 2 gode dage: 15/8 218 og 16/8 110.
Sidste rapporteret 28/11 1 Skansehage.

DOFBasen:2011


2011:  Klyde  Recurvirostra avosetta  (9, 859, 5)
Årets Klyder blev set 7/5 4 SØ på Korshage (AF) og 14/5 1 rastende i Hovvig (CG, PG).

DOFBasen:2011


2011:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius  (1, 255, 13)
Atter et år med pænt fremmøde, alle fund nævnes.
22/4 1 Ø, 7/5 1 Ø og 8/5 1 Ø Korshage er 3 på forårstræk.
Rastende fugle fra Hovvig: 12/5 1, 23/5 1 ad, 7/6 1,9/6 1 og 17/6 1 ad og fra 2.halvår 6/7 1 ad, 7/7 1, 8/7 2 ad, 18/7 1 ad, 12/8 1 1k og 15/8. Desuden 12/8 og 16/8 1 juv Skansehage. Med 8 forår og 5 efterår giver det en årstotal på 13.
Lille Præstekrave Rørvig 1973 – 2011 fordelt på 5-årsperioder:

73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 92 93 - 97 98 - 02 03/jul 08 – 11* I alt
Antal 7 5 9 25 79 45 32 67 269

De 269 fugle fordeler sig med 97 om foråret og 172 om efteråret.

DOFBasen:2011


2011:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Ingen vinterfugle. 17/2 1 der runder Korshagespidsen må betegnes som forårsankomst.
Forårstræk 7/3 – 9/5 (6 observationsdage) i alt 9.
Eneste rasttal, der bør nævnes, er 14/3 7 Korshage.
Der blev talt 2 - 3 ynglepar på Korshageområdet, 2 par på Skansehage samt 1 par Nakke Hage.
Efterårstrækket forløb fra 23/7 til 7/10 (12 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t I alt
- - 1 36 17 4 - 19 - 2 - - 79

Flest 1/8 13, 10/8 22, 20/8 15 og 15/9 10 alle Korshage.
Spredte fund af rastende fugle, hvor 13/7 5 Skansehage, 11/8 8 Hovvig og 4/9 9 Korshage er største tal.
Sidste 23/10 - 24/10 1 Flyndersø.

DOFBasen:2011


2011:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
De første dukkede op medio marts 12/3 7 rast + 1 S Nørrevang samt 1 rast + 8 SV Hovvig, 13/3 10 Nørrevang og 1 rast Nakke Nord samt 31/3 1 Hovvig, så er alle martsfund nævnt.
Forårstræk: 2/4 - 4/5 (5 observationsdage) ialt 31, flest 19/4 12, 22/4 8 og 4/5 6.
Kun få rastende - ikke over 26/4 10 Søndervang.
Efterårstræk: 31/7 - 19/11 (30 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t N o v I alt
- - 2 123 64 22 19 85 181 32 56 - - 8 - 593

Flest 10/8 74, 24/9 180 og 16/10 44.

DOFBasen:2011


2011:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
Ingen fugle fra forårstrækket. Set fra 18/7 - 15/12 (45 observationsdage).
Efterårstræk: 18/7 – 30/10 (27 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t I alt
- 1 1 39 56 1 4 12 3 8 6 1 132

Flest 10/8 32 og 15/8 43.
Flest rastede 18/8 4 og 26/9 5 Korshage.
De sidste Strandhjejler blev set 30/10 1 Rørvig Bugt og 2 Korshage, 2/11 1 Korshage og en sen fugl 15/12 ved Flyndersø - blot 7. decemberfund.

DOFBasen:2011


2011:  Vibe  Vanellus vanellus  
Vinteren lettede i februar og Viberne reagerede straks: 8/2 6 Søndervang, 2 trækforsøgende Korshage og 1 Hovvig, 9/2 9 Søndervang og 26/2 1 NØ Hovvig.
Forårstræk: 8/2 – 5/6 (30 observationsdage):

F e b M a r A p r M a j I alt
2 - 1 278 273 121 10 15 3 6 - 6 721

Største dage 7/3 76, 8/3 191, 13/3 88 og 19/3 58.
Rastende småflokke under trækket, flest 11- 13/3 21 Søndervang, 13/3 25 Flyndersø og 23/3 30 Korshage.
Set i Hovvig 8/2 - 29/6 (37 observationsdage):

F e B M a r A p r M a j J u n
1 - - 1 25 25 20 2 - 25 260 25 30 78 90

Ynglefund er registret med minimum 3 par Flyndersøområdet, 3 par Søndervang, 4 par Slettermosegård og 10-15 par Hovvig - igen i 2011 med betydeligt tab til Ræv (PG oplyst).
Efterårstræk 18/7 - 29/10 (6 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t I alt
- 72 - - - - - 1 - 60 2 60 195

Flest 18/7 72, 2/10 60 og 22/10 31.
Fra ultimo juni rastende flokke også uden for Hovvig fra flere lokaliteter - største flok nævnt: Nørrevang 14/10 82, Flyndersø 10/10 65, Søndervang 3/7100, Rørvig Bugt 17/10 79,Søndervang 3/7 100, Rørvig Bugt 13/7 80, Nakke Skov 3/7 35, Nykøbing Bugt 3/8 190.
Hovvig 2/7 - 30/12 (61 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t N o v D e c
270 480 135 190 340 330 500 320 188 150 290 315 5 6 1 2 2 1

Desuden 9/10 200 trækkende til overnatning Hovvig. Sidste således 30/12.

DOFBasen:2011


2011:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
Forårets Islandske Ryle blev set på Korshage 25/5, hvor den stak mod NØ.
Efterårstræk 18/7 - 5/10 (10 observationsdage):

J u l A u g S e p O k t i alt
- 1 - 26 7 - 2 14 - 2 - - 52

Flest 6/8 14, 10/8 11, 20/8 6 og 15/9 11.
Rigtig pæne rasttal fra Korshage, maxtal vises i tabellen.

A u g S e p O k t
0 12 46 36 28 1 9 0 0

12/8 og 18/8 1 Skansehage samt 13/8 1 Plantagekysten er eneste øvrige fund af rastende fugle.
De sidste fugle blev set på Korshage 7/10 9 og 8/10 4.

DOFBasen:2011


2011:  Sandløber  Calidris alba  
En enkelt fugl rastede på Skansehage 17/5 (EVR) på forårstrækket.
Efterårstræk i alt 65: 10/8 21 V, 9/9 35 V efter rast, 15/9 2 V, 7/10 3 V, 12/10 2 V og 13/10 2 V alle Korshage.
Rastende fugle: Skansehage 7/7 1 er første og hidtil tidligste efterårsfugl. Korshage: 10/8-28/11 noteret 13 dage op til 12/9 13 og 8/10 8. Plantagekysten: 4/9 21.
Mindst 13 Sandløbere dukkede pludseligt op i perioden 24/12-31/12 med 24/12-30/12 13 rastende Korshage og 31/12 9 Plantagekysten + 1 Korshage. Helt usædvanligt idet decemberfund ellers udgøres af 2 x en enkelt fugl.

DOFBasen:2011


2011:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1149, 9)
Bedre end de sidste par år, men 9 Dværgryler er altså ikke imponerende!
23/7 1 Skansehage, 11/8 1 Hovvig, 20/8 2 V Korshage, 24/8 1 Hovvig, 26/8 1 Hovvig, 12/9 1 trk Korshage, 13/9 1 Hovvig og 15/9 1 V efter rast Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 269, 17)
Denne fine, men fåtallige vadefugl optrådte kun inden for 10 dage under optrækket i maj: 10/5 4 Ø Korshage, 15/5 10 Hovvig, 17/5 – 18/5 2 Hovvig og 19/5 1 Hovvig. I alt 17.
Flokken på 10 fugle er nyt rekordtal for forårsfugle – top 3 ser nu således ud: 15/5-2011 10, 10/5-2009 9 og 19/5-1996 7.

DOFBasen:2011


2011:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1436, 17)
Yderst sparsom forekomst i 2011 og igen med overvægt af adulte fugle i juli. Vi skal tilbage til 2004 for at finde et ringere år. Der blev set Krumnæbbet Ryle i perioden 10/7 – 8/9 (9 observationsdage) – i alt 17.
Efterårstræk: 14/7 2 trk Skansehage, 18/7 2 trk Skansehage og 10/8 4 V Korshage, i alt 8.
Rastende fugle fordelt på lokaliteter:
Skansehage: 10/7 1, 20/7 1 og 1/8 1.
Hovvig: 22/7 2.
Korshage: 5/9 2 1k og 8/9 2 1k.

DOFBasen:2011


2011:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 169, 46)
Den hårde vinter provokerede fra starten af januar en rekordforekomst.
I perioden 1/1 – 1/4 (41 observationsdage) blev der set mange Sortgrå Ryler især på de stenede rev omkring Korshage-spidsen.
Maxtal Korshage 1/1 – 29/3 2011:

J a n F e b M a r
6 9 14 6 6 10 7 5 3

Dage med mere end 5 fugle: 2/1 6, 18/1 9, 21/1 11, 22/1 – 25/1 14, 26/1 6, 4/2 6, 6/2 6, 11/2 6, 25/2 10, 5/3 7 og 7/3 6. Uden for Korshage: 1/1 1 Skansehage og 1/4 1 V Plantagekysten.
De 14 fugle i januar er den næsthøjeste enkelt-notering kun overgået af: 28/1-1979 18 Korshage.
Der er dog et stykke op til rekorderne for Sjælland: 11/1-2008 35 Musholm, 10/12-2010 25 Musholm og 13/2-2011 23 Ordrupnæs. Det er en vanskelig opgave at fastslå, hvor mange fugle der optrådte i januar til april, redaktøren har valgt at tage topnoteringerne fra hver måned – 31 samt 2 uden for Korshage, i alt 33.
2 af fuglene var ringmærket og blev aflæst (JHC og JS). Begge var ringmærket på Nidingen på den svenske vestkyst - den ene 13/11-2010 og den anden 2/4-2003 som 2k. Det har altid været vores teori at de Sortgrå Ryler - både under tryk fra NV-vind i efteråret og vinterflugtsfuglene - primært udgik fra den svenske vestkyst. Nu er der så et bevis på, at denne sammenhæng eksisterer og at januar-invasionen givet kom herfra i forbindelse med tilisning af kysterne.
Andet halvår forløb mere normalt med i alt 13 fugle: 8/10 6 rastende og 1 V, 12/10 3 og 20/10 2 alle Korshage fra træktiden og til sidst en enkelt vinterfugl 4/12 – 5/12 1 Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Der blev set et flot antal ryler i vinterperioden, givet fugle der søgte isfri kyst fra Korshage og ned til Rørvig Bugt. I perioden 1/1 – 3/4 (49 observationsdage) er der set Almindelig Ryle spredt over halvøen.
Maxtal fordelt på lokaliteter og 10-dagesperioder:

J a n F e b M a r A p r
Korshage 95 40 105 99 237 127 77 20 - - - -
Rørvig Bugt 25 78 16 70 - 3 44 - 1 1 - -
Skansehage 35 - 61 55 - - - - - - - -

Forårets eneste trækkende fugl blev 9/3 1 Korshage.
Efterårstræk 25/6 - 5/12 (33 observationsdage):

J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c I alt
- - 3 3 20 62 138 102 9 25 255 45 46 57 16 - - 2 3 - - 786

Flest 10/8 128, 15/9 150, 16/9 69, 11/10 49.
Ret konstant rastende fugle omkring Korshage, fleste 20/8 50, 15/9 55, 24/9 50, 26/9 50.
Skansehage især i juli: 3/7 48, 4/7 37 og 5/7 54.
Sidste fugle rapporteres 5/12 3 V Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Brushane  Philomachus pugnax  
Meget få fugle i 2011. 2/4 4 rast_N er det næsttidligste fund på halvøen og tæt på fænologirekorden fra 23/3-1991 1_ Hovvig. 3/4 3 – kunne godt være de samme, men der blev dog set en del Brushøns rundt omkring i Danmark i disse dage.
Set i Hovvig 2/4 – 24/9 (18 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g S e p
4 - 6 3 - - 1 - 3 1 - 7 - 1 1 1 1 1

Uden for vigen: 30/7 1 Flyndersø, 10/8 1 V, 29/8 1 trk, 30/8 1 og 10/9 1 alle Korshage.
Sidste fugle blev set 10/9 1 Korshage, 13/9 1 og 24/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 175, 23)
Fra 1. halvår: 5/2 1 Flyndersøengen, 11/4 2 Hovvig og 9/5 2 Korshage.
Efterårsfundene er mange og alle nævnes fordelt på lokaliteter.
Hovvig: 20/9 1, 6/11 2 og 7/11 1.
Flyndersøengen: 1/10 3, 4/10 9, 6/10 4, 8/10 2, 17/10 1, 24/10 2, 25/10 2, 28/10 10, 2/11 1, 3/11 3, 4/11 3, 13/11 2, 15/11 3 og 6/12 1.
De store tal på Flyndersøengen er kun overgået af 20/10 1999 11 Søndervang/Rørvig Bugt.
I forbindelse med 25 år jubilæumsrapporten i 1997 lavede Lasse Braae en opgørelse over artens optræden fordelt på måneder og fem års perioder, denne tabel har jeg opdateret med tal fra 1998 – 2011.
Forekomst af Enkeltbekkasin ved Rørvig fordelt på måneder.

ÅR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC I alt
1973 - 1997 1 0 3 3 0 0 0 0 9 20 15 11 62
1998 - 2011 7 7 4 12 3 0 0 0 10 55 21 17 136
1973 - 2011 8 7 7 15 3 0 0 0 19 75 36 28 198

Forekomst af Enkeltbekkasin ved Rørvig 1973 - 2011 fordelt på fem års perioder.

73 – 77 78 – 82 83 – 87 88 – 92 93 – 97 98 – 02 03 – 07 08 – 11
Antal 2 1 7 29 23 34 42 59

Som det ses af tabellerne er der en stigning i tallene. En af årsagerne er ændret forvaltning af Flyndersøengens vestdel med græsning - har skabt en fin og tilgængelig habitat for Enkeltbekkasin.

DOFBasen:2011


2011:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Set i perioden 11/3 - 25/12 (69 observationsdage), og som sædvanligt flest fugle i Hovvig og på Flyndersøengen.
Yderst beskedent forårstræk 19/3 3 T Nakke, 2/4 1 SV Rørvig, 10/4 1 trk Rørvig samt 14/4 2 trk Hovvig og 1 trk Rørvig, i alt 8.
Foråret har kun 2 dage, hvor rastende fugle overstiger de få ynglefugle, flest 8/3 10 Hovvig.
Spillende fugle i Hovvig (14/4 – 4/6 op til 2 fugle) - 2 par yngler (PG oplyst). Også spillende fugl på Flyndersøengen (10/5) - ynglepar her?
Modsat raster pæne flokke længe om efteråret - helt overvejende Hovvig og Flyndersø.
I Hovvig er 4/9 41, 1/10 22 og 4/10 16 de største rasttal - i det lukkede område vil det altid kun udgøre en fraktion af fuglene. Modsat Flyndersø hvor der flushes totaler 6/10 14, 28/10 36 og 8/11 14.
Efterårstræk kun 15/9 1 Korshage og 26/9 1 Rørvig.
Decemberfugle var 9/12 8 Hovvig, 15/12 2 Langesømosen og sidste 25/12 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 325, 25)
5/2 1 fundet død på Korshage og 1 Hovvig er vinterfund inden optrækket, hvor der blev registreret følgende:
8/3 1 Korshage, 19/3 1 Højsandet, 20/3 1 - 2 Hovvig, 21/3 1 Ringholm, 28/3 1 Rørvig By, 1/4 2 Højsandet, 2/4 1 Korshage og 9/4 1 Hovvig.
Efteråret og vinter: 18/10 1 Hovvig, 21/10 1 Korshage, 8/11 1 Korshage, 9/11 2 Korshage, 10/11 2 Hovvig, 15/11 2 Korshage, 2/12 2 Hovvig samt 15/12 1 Hovvig og 2 Langesømosen.
Ialt: 11 - 12 1. halvår og 14 2. halvår.

DOFBasen:2011


2011:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
18/4 1 Rørvig Bugt og 9/5 1 Korshage er forårets fund.
Efterårstræk 25/6 - 16/9 (14 observationsdage):

J u n J u l A u g S e p I alt
- - 2 1 25 - 63 75 - 10 2 - 178

Flest 18/7 24, 9/8 56 og 15/8 51.
Rastende fugle 19/7 2 Skansehage og 2 Korshage samt 13/8 2 Plantagekysten er eneste dage med mere end 1 fugl!
Sidste blev set 16/9 1 trk Korshage samt 2/10 - 4/10 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Lille Regnspove  Numenius phaeopus  
Meget få forårsfugle. Dukkede op på Korshage 11/4 1.
Forårstrækket 20/4 - 7/5 med 8 på 8 dage med hver 1 fugl.
Dage med mere end 1 rastende fugl: 23/4 2 Korshage, 28/4 8 Korshage, 29/4 3 Rørvig Bugt og 7/5 2 Korshage.
Årets sommerrast på Korshage er efterhånden en tynd affære, i år blev der set Småspover i perioden 29/6 – 26/7 (13 observationsdage):

J u n J u l A u g
- - 3 11 14 1 - - -

Desuden 8/7 - 13/7 12 kysten ved Plantagen.
Efterårstrækket sås 24/6 - 20/9 (22 observationsdage):

J u n J u l A u g S e p I alt
0 0 17 0 0 34 2 5 4 11 1 0 74

Flest 27/6 7, 25/7 14, 27/7 17 og 1/9 11.
Sidste fugl 20/9 1 trk Korshage.

DOFBasen:2011


2011:  Stor Regnspove  Numenius arquata  
Trods is og frost strejfede op til 5 Storspover rundt i området 4/1 - 26/1 (12 observationsdage) primært Rørvig Bugt og i februar op til 2 fugle (5 observationsdage)
De næste blev set 2/3 - 3/3 1 Rørvig Bugt og 7/3 1 S Korshage.
Forårstræk mellem 7/3 - 11/5 (18 observationsdage):

M a r A p r M a j I alt
6 3 3 3 - 28 3 - - 48

Flest 28/4 13 og 30/4 11.
„Efterårstrækket blev rekordagtigt, største efterårstotal og dagstotal kom i hus, primært på grund af en kanondag 26/6, hvor Storspoverne myldrede frem og gjorde “„himlen sort“„ over halvøen. “
Efterårstræk 6/6 - 20/9 (31 observationsdage):

J u n J u l A u g S e p I alt
2 6 723 11 4 14 3 44 7 - 2 - 816

Helt dominerende er den forrygende 26/6 689 SV(EVR). Ved søgning på dofbasen er der kun fundet et større “efterårs”træktal på Sjælland 26/6 2004 820 trækkende Kongelundsområdet.
De 816 fugle er en klar forbedring af hidtidig højeste efterårstotal 535 fra 1975.
Sidste fugl 20/9.

DOFBasen:2011


2011:  Sortklire  Tringa erythropus  
Magert år, hvor optrækket gik næsten helt uden om eller højt hen over halvøen. Ganske få fugle fyldte depoterne op i vigen på vejen mod vinterkvartererne.
Set i Hovvig 9/5 – 1/10 (27 observationsdage):

M a j J u n J u l A u g S e p O k t
1 - - 12 8 1 1 4 2 - 4 2 - - 1 1 - -

Forår uden for vigen: 10/5 2 Ø Korshage.
Første returfugl 4/6 1 rastende Hovvig.
Nedtrækket gav i alt 20 mellem 5/6 og 25/8. Flest 5/6 8, 27/6 4 og 21/8 4.
Sidste fugle blev set 25/8 2, 30/9 – 1/10 1 alle i Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Rødben  Tringa totanus  
Åbnede vinteren med 4 overvintrende især Rørvig Havn og Bugt. I 2.halvdel af januar ny tilkomst af fugle med op til 11 Rørvig Bugt og 11 Skansehage, hvor hovedparten siden forsvinder. Igen fugle der søger isfri fouragering (jfr. Strandskade og Sortgrå Ryle).
Forårstræk: 26/2 - 21/5 13 Ø primært Korshage som spredte enkeltfugle.
Ynglefugle: I Hovvig ynglede 4 - 6 par, mest sandsynligt sidstnævnte - arten responderer altså på naturplejen, men fortsat problemer med prædation især fra Ræv (PG oplyst). Primo juni sås ungeførende par. Slettermose: 2 par. Flyndersø 1 - 2 par. Endelig sandsynlige 1 par Rørvig Bugt. Udviklingen i ynglebestand således positiv, medens det generelle antal rastende/trækkende fugle synes at være vigende.
Efterårstræk: 29/6 - 5/9 55 Korshage/Skansehage - helt dominerende i august og den eneste dag 10/8 30 V Korshage, der løftede sig lidt op.
Rastende fugle der udskiller sig fra ynglebestanden noteredes stort set ikke og fra ult august - 31/12 stort set tomt fraset 1 - 2 fugle Korshage og Rørvig Bugt.

DOFBasen:2011


2011:  Hvidklire  Tringa nebularia  
De første blev set 18/4 1 Hovvig.
Forårstræk 19/4 – 21/5 (11 observationsdage), i alt 18, flest 19/5 4.
Maxtal Hovvig 18/4 - 20/9 (60 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g S e p
- 1 1 1 2 2 1 1 7 7 4 9 2 8 1 2 1 -

Efterårstræk registreredes 19/6 – 23/10 (18 observationsdage) i alt 24, ingen dag med mere end 2.
Største rasttal uden for Hovvig blev 22/4 3 Slettermose, 23/7 – 24/7 4 Flyndersø og 20/8 3 Rørvig Bugt.
Sidste fugle sås 20/10 2 SV Korshage og 23/10 1 SV Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2011


2011:  Svaleklire  Tringa ochropus  
To martsfund: 27/3 1 trk Korshage og 30/3 2 Nakke Skov, derefter 2/4 2 Ø Korshage, 1 trk Rørvig By og 1 trk Hovvig.
Forårstræk: 27/3 – 5/5 (11 observationsdage):

M a r A p r M a j I alt
- - 1 15 18 1 1 - - 36

Flest 2/4 4, 3/4 7, 11/4 7, 15/4 3 og 18/4 4.
Maxtal Hovvig 2/4 - 12/9 (38 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g S e p
1 6 1 1 - - 3 2 7 5 8 8 11 1 4 3 1 -

Efterårstrækket registreredes 19/6 - 23/8 (9 observationsdage), i alt 9.
Uden for vigen blot disse rastende fugle: 21/6 2 Nakke Skov, 3 Nakke Sydvest og 1 Nakke Syd, 3/7 2 Nakke Syd samt 23/7 3, 24/7 1 og 27/7 1 alle Flyndersø.
Sidste fugl blev 12/9 Hovvig.

DOFBasen:2011


2011:  Tinksmed  Tringa glareola  
Helt normalt ankomsttidspunkt 24/4 3 trk Korshage og 6 Hovvig.
Forårstræk 24/4 – 19/5 (5 observationsdage) i alt 19, flest 24/4 3 og 10/5 12 Korshage.
Ingen rastende fugle uden for Hovvig.
Maxtal Hovvig 24/4 - 9/8 (27 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g
- - 6 2 1 2 - 3 22 5 5 66 1 - -

Igen i år rastede et større antal Tinksmede ultimo juli i Hovvig på vej mod tropisk Afrika. De 66 fugle 24/7 er ikke langt fra topnoteringerne i vigen om efteråret. Samtlige 6 højeste noteringer er fra de sidste 7 år og afspejler målrettet naturpleje i Hovvig med det engsjap arten foretrækker.
Efterårstræk 26/6 – 24/8 (4 observationsdage) i alt 14, flest 24/8 8 SV Rørvig By, som blev årets sidste fugle.
Uden for vigen blot disse fund:
Korshage: 31/7 5, 2/8 3 og 3/8 1.
Flyndersø: 12/7 - 22/8 rapporteret på 11 datoer også her med markant top ult juli: 23/7 46 og 26/7 10. De 46 er et rekordtal for lokaliteten, og er også her en effekt af ændret forvaltning af området.

DOFBasen:2011


2011:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
En tidlig Mudderklire sås i Hovvig 10/4 (PG), fire dage før fænologirekorden. Derefter mere normale 19/4 2 Hovvig og 20/4 2 Rørvig Havn.
Forårstræk 9/5 3 trk og 11/5 2 Ø Korshage – i alt 5.
Rastende fugle fra yderligere 3 lokaliteter 20/4 – 25/6 (9 observationsdage): Rørvig Havn, Skredbjerg og Korshage med største observation 8/5 7.
Rastende fugle i Hovvig 10/4 – 18/8 (17 observationsdage):

A p r M a j J u n J u l A u g
1 2 1 - - - - - - 4 9 2 1 8 2

Efterårstræk 4/7 – 20/8 (8 observationsdage) i alt 47. Flest (35) fra Skansehage, der jo er områdets bedste Mudderklirelokalitet, jfr 10/7 18 rast, mens Korshage har flest 1/8 9 og Plantagekysten 14/7 11. Sidste fugl 13/9 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2011


2011:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 1666, 49)
Forårets Stenvendere blev alle set på Korshage: 6/5 1 rast, 9/5 1 trk og 30/5 1 rast.
Derefter set igen i perioden 10/8 – 24/9 (18 observationsdage).
Eneste fugle indsendt på direkte træk er 10/8 6, 20/8 1 og 12/9 2 alle Korshage.
Rastende fugle på Korshage: 23/8 1, 25/8 5, 28/8 1, 29/8 1, 30/8 2, 31/8 5, 1/9 1, 2/9 1, 5/9 4, 6/9 1, 7/9 1, 8/9 6 og 24/9 1.
Øvrige: 18/8 1 Skansehage, 28/8 3 Kysten ved Dybesø og 11/9 3 Kysten ved Sandflugtsplantagen – så er alle nævnt. En simpel sammentælling giver i alt 49 fugle.

DOFBasen:2011


2011:  Odinshane  Phalaropus lobatus  (2, 88, 5)
Ingen forårsfugle.
For andet år i tæk blev der set Odinshane på Korshage, hvor 1 1k fugl trak V efter kortvarigt rast (16:28 - 16:30) 10/8 (JHC). Øvrige fugle er som vanligt fra Hovvig: 1/9 – 3/9 2 og 11/9 – 12/9 2. Så i alt 5 Odinshøns i 2011.
Forekomst af Odinshane ved Rørvig 1973 - 2011 fordelt på fem års perioder.

73 – 77 78 – 82 83 – 87 88 – 92 93 – 97 98 – 02 03/jul 08 – 11*
Antal 2 1 2 4 28 27 11 16

Arten svigtede totalt i 2003 og 2007.

DOFBasen:2011


2011:  Thorshane  Phalaropus fulicarius  (0, 16 17, 2)
14/9 1 V Korshage (16:27) (EVR) og 24/12 1 i vinterdragt V efter rast Korshage (11:34 - 11:39) (JHC).
Fint med 2 Thorshøns. Tilmed flyttede begge fugle fænologidato! Septemberfuglen var den tidligste og “julegaven” i december den absolut seneste fugl på halvøen.

DOFBasen:2011

rapp/2011/vad.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1