Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2013:2013

Download pdf-udgave

2013 • 41. årgang ©
Redaktionen afsluttet: 15 Marts 2014

Redaktion: Jørgen Bech (ansv.), Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange
Tabeller og hovedkorrektur: Lasse Braae
Layout og IT-udvikling: Knud-Erik Strange

Rapporten bedes citeret:
Bech, J., L. Braae, J. H. Christiansen og K. E. Strange (2014): Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2013. Rørvig Fuglestation. http://rfst.dk/rfrapp/rfrapp2013.pdf

Forfattere
Lommer – storke: Lasse Braae
Svaner – Gæs: Niels Henrik Valerius
Ænder: Lars Andersen
Rovfugle: Jørgen Hulbæk Christiansen
Hønsefugle: Niels Henrik Valerius
Vadefugle: Tonny Papillon og Jørgen Bech
Kjover – alkefugle: Stefan Andersen
Duer til spætter: Bo Valeur
Lærker til værlinger: Jørgen Bech

Fotografer
Klaus Bjerre (KB), Ole Donald Mortensen (ODM), Dennis Olsen (DO), Jørgen Scheel (JS) og Bo Valeur (BV).

Forsidebillede: Lundsanger 2013-05-31 Højsandet Foto: DO

Download samlet pdf-udgave af rapporten.

rapp/2013/2013.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1