Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:langforklaring

En Obstabel for en art er et forsøg på at give et overblik over alle årets obs i én samlet tabel.

Nogle af tallene skal tages med et vist forbehold, mens andre er 100% objektive.
Hvilke dele af tabellen som er vigtige afhænger i høj grad af hvilken art der er tale om. For mange rovfugle er det 'Træk' som er det mest vigtige, mens det for gæs og ænder i stedet kan være 'MaxRst'.

Som et eksempel kan vi se på…

Tabellen er beregnet af RFBase-programmet ud fra alle årets obs. For at kunne gøre dette skal RFBasen vide hvilke obs som skal medregnes og hvilke der blot er „gengangere“. Dette afgøres af den OK-kode, som hver enkelt obs er forsynet med.

Her er det en 'Automatisk genereret tabel', hvilket vil sige at programmet selv har beregnet OK-koderne. I en sådan tabel bør træk- og total-tal betragtes som minimumsværdier.

Hvis alle obs er gennemgået og vurderet manuelt, angives tabellen i stedet som en 'Manuelt verificeret tabel'.

En obstabel har 6 rækker: Træk, Total, MaxRst, Nobs, Ndag og Fænologi. Resultaterne angives fordelt på måneder samt med et årsresultat.

Beskrivelse af rækkerne (nedefra og op):

Fænologi: Bemærk at dette er datoer, ikke antal.
Rækken skal i dette eksempel forstås som to perioder: 1. jan - 20. mar og 19. maj - 31. dec.

Ndag (dvs. antal obsdage): 5 dage i januar, 3 i februar o.s.v.

Nobs (dvs. antal obs.): 7 obs i januar, 3 i februar o.s.v.
Her medregnes IKKE obs der er markeret som gengangere.
Men spørgsmålet er så: Hvad skal med, og hvad skal sorteres fra?
Klippet til højre viser hvad RFBasen har valgt.
Bemærk at alle obs her er rast, ikke træk.
?0: Tæller ikke med.
?1: Tæller med i alle rækker.
?2: Tæller ikke med i 'Træk' og 'Total'.
I en 'Manuelt verificeret tabel', ville de tilsvarende koder være: 0, 1 og 2.

MaxRst (dvs. Max Rasttal): Tallet er simpelthen det største rapporterede rasttal. Der er IKKE nødvendigvis tale om dagstotaler. Hvis der f.eks. samme dag er 100 rastende på KH og 50 i HV, så er MaxRst=100. Der medregnes rastobs med OK 1 eller 2 (samt ?1 eller ?2).

Total: Månedstallene viser blot hvilke tal der indgår i årstotalen, og er altså ikke selvstændige månedstotaler. Selvom månedstallet er 0, kan der godt have været mange rastende fugle, de er blot talt med under en anden måned, hvor rasttallet har været større.
For fåtallige arter, giver det god mening at finde månedstal og årstotaler. Men for almindelige arter, specielt standfugle, kan man reelt ikke bruge de konkrete tal til ret meget. Derimod vil man evt. godt kunne sammenligne årstotaler fra forskellige år og derudfra sige noget om den relative udvikling.
Der medregnes både træk- og rasttal med OK=1 (eller ?1). Som udgangspunkt godkendes rastobs ved at OK sættes til 2, men i nogle tilfælde kan man vurdere, at der ikke kan være tale om 'gengangere' og OK derfor kan sættes til 1.

Træk: Er i princippet et veldefineret tal, men kan i praksis være svært at bestemme præcist!
I tabellen medregnes kun trækobs hvor OK=1 (eller ?1).

rapp/langforklaring.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 10:34 af kes