Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:and

Rapport 2015

Andefugle

Af Lars Andersen


2015: Vandfugle Hovvig

Største rasttal pr. måned

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Lille Lappedykker - 1 1 4 1 1 - 9 9 5 2 1
Toppet Lappedykker - 6 12 29 27 29 25 25 19 12 6 3
Gråstrubet Lappedykker - - 2 7 4 4 - 2 1 - - -
Sorthalset Lappedykker - - - - 3 4 - 3 - - - -
Skarv 45 260 450 570 1000 730 850 700 290 190 140 15
Rørdrum - 1 - - - - - - - 1 1 -
Sølvhejre - - - 1 1 1 - 1 1 - - -
Fiskehejre 2 9 6 10 8 10 18 25 13 8 7 4
Skestork - - - - - 1 - - - - - -
Sort Svane - - - - - - - - - - - 1
Knopsvane 171 48 74 123 277 398 448 329 121 44 32 42
Pibesvane - - 48 - - - - - - 48 41 -
Sangsvane 65 - 73 - - - - - - 45 31 55
Kortnæbbet Gås - - - 2 1 - - - - - - 2
Blisgås 7 11 260 22 - - - - - 26 21 10
Grågås 360 200 272 118 1010 1000 980 2580 3730 1570 500 500
Snegås - - - - - - 3 3 3 - - -
Canadagås 60 3 4 - 8 3 - 18 9 5 225 45
Bramgås 1 4 23 28 1 3 2 96 91 693 400 320
Knortegås, mørkbuget - - - - - - - - - 5 - -
Nilgås - - - - 2 - - - - - - -
Gravand 25 67 65 135 112 107 15 18 18 29 59 59
Pibeand 101 278 260 70 2 28 47 102 810 570 160 220
Knarand 3 2 10 8 49 70 77 154 157 302 310 33
Krikand 35 40 112 195 130 112 290 870 340 400 350 280
Gråand 70 80 45 30 42 25 400 400 65 120 60 560
Spidsand - 2 2 - 3 2 - 22 34 22 4 4
Atlingand - - - 1 7 8 - 2 - - - -
Skeand 14 7 20 65 22 47 37 378 496 452 273 3
Taffeland 10 8 21 12 31 25 22 17 7 40 3 2
Trold/Bjergand 1500 2000 470 150 - - - - - - - -
Troldand 1150 950 600 310 100 47 30 100 63 260 480 440
Bjergand 2000 1330 850 525 16 - - - - 290 630 530
Havlit 1 1 1 1 - - - - - - 1 -
Fløjsand - 1 - - - - - - - - - -
Hvinand 490 570 2700 380 140 98 210 208 125 34 72 110
Lille Skallesluger 5 10 4 1 1 - - - - 4 6 2
Top Skallesluger 1 12 45 25 19 8 7 2 3 4 5 7
Stor Skallesluger 24 42 3 - 1 - - - - 2 2 42
Vandrikse 1 - 2 3 4 3 4 3 2 2 2 -
Plettet Rørvagtel - - - - - - - - - 1 - -
Grønbenet Rørhøne - 1 3 4 4 4 3 7 2 1 1 1
Blishøne 4 40 50 50 180 460 790 960 180 240 90 4
Trane - - 6 5 2 - - - 118 - - -
Strandskade - 2 9 6 8 4 13 2 - - - -
Stylteløber - - - 2 - - - - - - - -
Klyde - - - - 2 3 1 - - - - -
Lille Præstekrave - - - 1 1 5 2 4 - - - -
Stor Præstekrave - - - - 7 16 12 24 12 - - -
Hjejle - - 50 - - - 2 155 450 2000 2000 -
Strandhjejle - - - - - - 2 - - - - -
Vibe 1 50 52 19 20 250 260 550 430 350 209 78
Islandsk Ryle - - - - - - 17 2 1 - - -
Dværgryle - - - - - - 2 2 - - - -
Temmicksryle - - - - 4 - 2 4 - - - -
Krumnæbbet Ryle - - - - - 1 13 6 - - - -
Almindelig Ryle - - - - 2 7 60 44 13 1 - -
Kærløber - - - - - 1 - - - - - -
Brushane - - - 5 7 19 9 19 13 1 1 -
Dobbelt Bekkasin - 1 15 3 1 - 23 24 17 25 9 1
Skovsneppe - - 1 - - - - - - - - -
Stor Kobbersneppe - - - 1 - - - - - - - -
Lille Kobbersneppe - - - - - - 3 - - - - -
Storspove - - - - - 2 - 3 2 1 - -
Sortklire - - - 1 3 13 6 26 12 8 5 -
Rødben - - - 6 7 10 12 8 - 2 5 2
Hvidklire - - - 6 3 7 48 13 3 7 3 -
Svaleklire - - - 2 2 32 14 11 1 - - -
Tinksmed - - - 8 13 23 20 21 4 - - -
Mudderklire - - - 2 1 - 13 12 1 - - -
Odinshane - - - - - - - 1 - - - -
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Hovvig 2015 rast vandfugle


2015:  Knopsvane  Cygnus olor  
Træk første halvår: 2/1 – 15/5 i alt 58, største dagstotal 3/4 9.
Træk andet halvår: 7/8 – 24/12 i alt 28, største dagstotal 11/12 10.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (Ny dagsrekord 8/7 448):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
17148741232773984483291214432 42

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 4 11 19 5 6 2 2 1 17 86
Total 1506 1302 1036 1342 2831 3818 5887 5209 1256 637 680 1406 26910
MaxRst 176 230 74 123 277 398 448 329 121 44 39 170 448
Nobs 59 58 77 71 43 21 22 28 27 43 52 63 564
Ndag 24 20 28 29 24 17 21 25 20 28 28 30 294
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Sortsvane  Cygnus atratus  E-art
En enkelt Sortsvane optrådte i Hovvig 29/12 og i Nykøbing Bugt 30/12. Fundet af VWS. I lighed med sidste gang arten optrådte i Hovvig var den ledsaget af Sangsvaner.
Denne E-art er tidligere set i Rørvig Fuglestations område 26/09-1999, 08/04 og 12/04-2003,19/06-2004, 20/05-2007 og 27/01-2008. Stort set alle endagsbesøg. Årets fugl trak da også væk 30/12.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 29..30

2015:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Vi havde rigtigt mange rastende Pibesvaner i Hovvig. Det begyndte med en ny rekord for antal rastende om foråret, hvor der 19/3 rastede 48 Pibesvaner i Hovvig. Vi skal tilbage til april 1969 og marts 1975 for at finde mere end 25 rastende om foråret. Det gode forår blev fulgt op af et godt efterår, hvor Hovvig i perioden 27/10 til 8/11 havde over 20 rastende med et max tal på 47. Vi skal 15 år tilbage før vi sidst have et flerdagsophold med over 40 Pibesvaner.
Forårstræk: 3/3 4, 13/3 20, 16/3 8, 19/3 55 og 20/3 32, i alt 119.
Efterårstræk: 20/10 2, 27/10 13, 31/10 4, 7/11 19 og 15/11 1, i alt 39.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 119 19 20 158
Total 167 240 203 1 611
MaxRst 48 47 41 1 48
Nobs 7 28 10 1 46
Ndag 5 23 9 1 38
Fænologi 03..20 08.. …. ..10

2015:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Et ganske godt år, men uden de sidste to års rekorder.
Største vinterrasttal 6/1 273 Ringholm.
Træk første halvår: Lidt vinterbevægelse 1/1 - 31/1 i alt 61. De første regulære forårstrækkende sås 11/2, og frem til 2/4 blev i alt set 782. Klart bedste periode var primo marts, hvor 418 svarende til ca. 53 % af forårstotalen trak mod nordøst. Højeste dagstotaler var 7/3 115 og 8/3 114.
Træk andet halvår: 28/10 – 30/12 i alt 355 set på 21 obsdage. Dage med over 50: 23/11 74 og 28/12 69.
Største rasttal i december 30/12 90 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 61 178 601 3 65 136 150 1194
Total 687 1075 850 3 229 485 665 3994
MaxRst 273 149 73 45 37 90 273
Nobs 33 36 55 1 12 37 48 222
Ndag 20 18 21 1 5 26 26 117
Fænologi 01.. …. …. ..02 27.. …. ..31

2015:  Svane sp  Cygnus non det  
Træk: Korshage: 3/3 1, 4/3 1 og 13/3 5.
Rastende: Korshage: 12/3 15.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 137 137
MaxRst 115 115
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 03..19

2015:  Sædgås  Anser fabalis (72, 7250, 157)
Et på alle måder gennemsnitligt år.
Træk første halvår: 2/1 2 på vinterflugt. Første trækdag 24/2 og frem til 9/3 med en enkelt efternøler 6/4 blev i alt set 132 trækkende. To rigtigt gode trækdage 24/2 53 og 26/2 27.
Efterårstræk: Kun én trækdag: 29/12 17.
Rastende Sædgæs: Ringholm 1/1 5 og 2/1 4, samt 1/1 2 overflyvende Nykøbing Havn og 25/1 6 overflyvende Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 83 48 1 17 151
Total 19 83 48 1 17 168
MaxRst 6 6
Nobs 5 3 5 1 1 15
Ndag 3 3 5 1 1 13
Fænologi 01.. …. …. ..06 29

2015:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus (0, 8/10, (1/2))
Igen i år havde vi 2 Tundrasædgås, som rastede på Slettermosegård 22/3 - 23/3 og 17/4. Det kunne være samme par som i 2014 opholdt sig på Slettermosegård i 10 dage efter, at arten havde været fraværende i 6 år på Rørvighalvøen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 6
MaxRst 2 2 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 22.. ..17

2015:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 84/430, 5/21)
Vi havde et endagsbesøg af 2 rastende i Hovvig 17/4 (EVR) efterfulgt af 1 enkelt, som opholdt sig i Hovvig fra 25/5 til 28/5 (EVR).
27/9 09:17 11 NV Flyndersø (EVR) og 5/10 11:45 5 SV efter rast Hovvig (EVR).
Derudover havde vi to observationer af 2 fugle 20/12. 2 overflyvende på Korshage (DO) og 2 rastende i Hovvig (EVR) – formodentlig de samme.

18-04-23 LB To efterårtræksobs tilføjet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 5 16
Total 2 3 11 5 4 25
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 1 3 1 1 2 8
Ndag 1 3 1 1 1 7
Fænologi 17.. ..28 27.. ..05 20

2015:  Blisgås  Anser albifrons  
Hovvig slog igen i år ny rekord med antallet af rastende Blisgås med 260 18/3. I perioden 9/3 til 24/3 blev der på alle observationsdage noteret over 100 og tre dage over 200.
Forårstrækket var godt - næstbedste nogensinde. En art i fremgang, og som også hos os er blevet et fast indslag i vinterhalvåret.
Forårstræk: 22/2 - 17/4 i alt 334. Knapt 59 % af forårstotalen blev set mellem 22/2 og 5/3 og de bedste dage var 24/2 26, 26/2 61, 5/3 78 og 4/4 100.
Efterårstrækket var selvom det nummerisk ikke var specielt stort over gennemsnittet lokalt set.
Efterårstræk: 7/10 - 27/12 i alt 79. De bedste dage: 26/10 32, 27/10 19 og 31/10 21.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 114 115 105 74 5 413
Total 28 153 2735 133 226 80 43 3398
MaxRst 7 11 260 23 26 39 10 260
Nobs 7 13 28 6 21 8 12 95
Ndag 6 7 21 5 17 7 10 73
Fænologi 02.. …. …. ..17 01.. …. ..27

2015:  Grågås  Anser anser  
Igen i år ny rekord for antallet af rastende Grågæs i Hovvig. 19/9 talte EVR 3730 Grågæs og slog dermed for fjerde gang i 2015 dagsrekorden for antallet af rastende Grågæs i Hovvig. I perioden 7/9 til 19/9 blev der således observeret over 2000 Grågæs på otte observationsdage. Med hensyn til yngel, så er et konservativt bud 25 - 27 par i Hovvig, Slettermosegård 6 - 8 par, søen ved Nakke Kær 3 par og Flyndersø mindst 2 kuld, så alt i alt pænt med kuld. Desuden 1 rugende fugl 29/3 Dybesø.
Derimod var der igen i 2015 tilbagegang for trækkende Grågæs. Særligt efterårstrækket var i den lave ende og under halvdelen af trækket i 2014.
Forårstræk: 2/1 - 29/5 i alt 1799. Største dagstotal 8/3 214. Forårstrækket er faldende og var igen noget mindre end de foregående år.
Efterårstræk: 4/6 – 25/12 i alt 1641. De to bedste trækdage var 28/10 335 og 11/11 327.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 404 1191 88 87 8 34 223 819 536 21 3440
Total 5419 5022 3662 892 6792 3038 10630 18676 31305 14603 4999 5133 110171
MaxRst 1065 635 272 120 1010 1000 980 2580 3730 1570 500 500 3730
Nobs 39 96 172 64 66 13 24 17 22 38 47 46 644
Ndag 19 24 31 25 24 11 21 16 19 22 25 26 263
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Snegås  Anser caerulescens (0, 3/4, 1/3) D-art
I år havde vi et både usædvanligt og meget langvarigt ophold af 3 Snegæs i Hovvig. Det er kun fjerde gang arten er set på Rørvighalvøen og sidst var i 1996. De blev først set 4/7 og kunne iagttages mange dage helt frem til 8/9, hvor de lettede og trak mod syd.
De 3 Snegæs var af mørk fase også kaldet „Blågås“, der ikke tidligere er set på halvøen.
Hvor de kom fra, og hvor de blev af vides ikke. De er i alt fald ikke blevet set andre steder i Danmark.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 66 75 6 147
MaxRst 3 3 3 3
Nobs 22 25 2 49
Ndag 22 25 2 49
Fænologi 05.. …. ..08

2015:  Grå Gås sp  Anser non det  
Ubestemte Anser fra trækket:
Forårstræk: I alt 93, flest 28/2 47.
Efterårstræk: I alt 200 samlet på én dag 28/10 200.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 52 41 200 293
Total 54 42 3 200 8 307
MaxRst 1 1 3 8 8
Nobs 4 9 1 1 1 16
Ndag 4 6 1 1 1 13
Fænologi 24.. ..23 17 28.. ..08

2015:  Canadagås  Branta canadensis  
Igen i år et relativt dårligt år for Canadagås både, hvad angår træk og rasttal.
Forårstræk: 18/1 - 7/6 i alt 177, flest 17/2 og 22/2 begge dage 40.
Efterårstræk: 7/9 – 13/12 i alt 157, flest 7/9 60.
Højeste antal rastende var 1/1 570 i Ringholm.
Tendensen fra de senere år med fund uden for vintersæsonen fortsætter. Sidste vinterfugl 27/3. Fugle i perioden 5/5 – 28/9 må komme fra lokale sjællandske bestande, hvilket antagelig også gjaldt for de 5, der rastede 19/10. Fra 9/11 igen ”normale” vintergæster.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 113 24 16 21 60 81 16 334
Total 1063 191 51 29 26 56 74 5 590 189 2274
MaxRst 570 15 6 8 3 18 9 5 225 45 570
Nobs 15 24 14 5 3 10 3 1 19 14 108
Ndag 13 18 11 5 3 10 3 1 14 12 90
Fænologi 01.. …. ..27 05.. ..11 09.. …. …. …. ..29

2015:  Canadagås x Bramgås (hybrid)  Branta canadensis x B. leucopsis  
CG observerede en enkelt hybrid 17/1 i Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2015:  Canadagås x Grågås (hybrid)  Branta canadensis x Anser anser  
EVR noterede en enkelt hybrid 6/1 Ringholm.
Disse hybrider er antagelig en hel del mere almindelige end det fremgår af materialet. Man ser ofte mere eller mindre afvigende individer i de store flokke af Canadagæs. Det kan være et spørgsmål, hvad der er hydrider, og hvad der er misfarvede (indavlede?) individer.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2015:  Bramgås  Branta leucopsis  
Et rigtigt skidt trækår for Bramgås, som lå langt under forrige års rekord. Meget typisk for den megen vestenvind, som 2015 var præget af.
Forårstræk: (4/1) 26/2 – 22/5 (29/6) i alt 4615, som nærmer sig halvdelen af de sidste 10 års gennemsnit. Kun én enkelt firecifret dagstotal: 15/5 1000.
Efterårstræk: (5/6)18/8 – 23/12 i alt 2666, lidt under 10% af sidste års rekord! Bedste dage 7/10 307 og 23/12 250.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 18/10 693)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 4 37 28 1 3 2 96 91 693 400 320

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 36 249 916 3371 9 138 199 1420 570 330 7276
Total 41 85 481 955 3374 16 7 738 1260 8405 3299 2422 21083
MaxRst 1 35 37 28 1 3 2 96 91 693 400 320 693
Nobs 4 8 29 23 21 7 5 16 22 54 25 18 232
Ndag 4 4 17 14 14 7 5 14 21 30 21 17 168
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Knortegås  Branta bernicla (93, 34968, 161)
Et noget slapt år, hvor forårstrækket helt udeblev. Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der er tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.
Forårstræk: 6/4 1.
Efterårstræk: 24/9 - 9/9 i alt 71, flest 24/9 24 og 29/9 30.
Der var rastende fugle langs med kysterne fra 4/9 til 3/11, flest i Hovvig 29/9 21 og 7/10 34 Rørvig Bugt. Årets rast var alle typisk kortvarige og stort set alle drog videre samme dag.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 3 33
Total 52 15 2 69
MaxRst 21 5 2 21
Nobs 3 6 1 10
Ndag 2 6 1 9
Fænologi 13.. …. ..03

2015:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota  (0, 9/19 10/21, 1/6)
12/12 så DO 6 trk Lysbugede Knortegås ved Korshage, den næststørste flok vi nogensinde har set kun overgået af 5/1 1992 7 V. Vinterfund er typisk for denne race.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 6 6
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2015:  Branta sp  Branta non det  
27/10 4 SV Nørrevang.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2015:  Nilgås  Alopochen aegyptiaca  (0, 9/13, 1/2)
Igen i år havde vi et kortvarigt besøg af Nilgæs. Denne gang 23/5 2 rastende Hovvig (PG).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2015:  Gås sp  Anser/Branta non det  
En stor blandet flok af 800 rastende Grågås og Bramgås i Hovvig 31/10. Derudover trækkende gæs på Korshage i foråret: 18/2 29 til 20/5 6 i alt 82, samt 28/10 35 trækkende Nakke Nord.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 24 15 6 35 117
Total 37 24 15 6 835 917
MaxRst 800 800
Nobs 5 4 4 1 2 16
Ndag 2 4 4 1 2 13
Fænologi 18.. …. …. ..20 28..31

2015:  Gravand  Tadorna tadorna  
Et lidt kedeligt år for Gravand med et lille forårstræk.
Forårstræk: 22/2 - 6/6 i alt 45. Vi skal tilbage til 2008 for at finde et forårstotal under 50. Flest set 28/4 7 V Korshage.
Efterårstræk: 0.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 27/4 135):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
25 67 65 135 112 107 15 18 18 29 59 59

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 16 16 6 2 45
Total 177 337 864 1533 912 423 103 109 86 369 815 677 6405
MaxRst 25 67 65 135 112 107 15 18 18 29 59 59 135
Nobs 15 22 43 56 54 36 13 18 19 25 25 22 348
Ndag 15 14 23 28 27 24 12 18 19 25 25 22 252
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Pibeand  Anas penelope  
Forårstræk: 5/3 4 og 25/3 23 Ø Korshage var, hvad det kunne blive til.
Efterårstræk: 3/9 - 9/11 i alt 157, flest 14/9 47 (36 SV Plantagen og 11 SØ Flyndersø).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 19/9 810):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
101 278 260 70 2 28 47 102 810 570 160 220

Højeste antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 1/1 70 Ringholm, 25/2 400 Nykøbing Bugt, 1/3 216 Nakke Kær og 5/10 281 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 131 25 1 184
Total 1014 3388 4465 384 3 106 189 550 7820 7761 2048 1951 29679
MaxRst 101 400 260 70 2 28 47 102 810 570 230 220 810
Nobs 38 53 54 28 2 16 17 18 45 47 44 41 403
Ndag 23 26 27 20 2 16 17 18 26 26 23 27 251
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Knarand  Anas strepera  
Efter at den har været set enkelte dage på træk hver af de seneste år, så var 2015 helt uden observationer af trækkende Knarand.
Fortsat meget høje efterårsrasttal fra Hovvig.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 12/11 310):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 2 10 8 49 70 77 154 157 302 310 33

Højeste antal rastende fugle uden for selve Hovvig: 4/3 34 Slettemosegård, hvor den i foråret gennemgående var mere talrig end i Hovvig. I øvrigt blot 1 par set ved fire tilfælde 7/3 - 31/5 Nakke Kær og 1 han set Ringholm 29/5.
Ynglefugle: 2 kuld set i Hovvig.
Fra efteråret var 3/10 2 Rørvig Bugt eneste obs uden for Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 2 156 144 431 607 351 862 1307 2714 1635 267 8483
MaxRst 3 2 20 34 49 70 77 154 157 302 310 33 310
Nobs 3 1 23 20 29 23 16 22 15 16 22 17 207
Ndag 3 1 19 16 25 21 15 22 15 16 21 17 191
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2015:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 22/3 2, 11/4 7 og 25/4 6 - i alt 15.
Efterårstræk: 10/7 - 9/11 med i alt 63, flest 7/9 38 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 15/8 870):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
35 40 112 195 130 112 290 870 340 400 350 280

Højeste større antal (>10) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 24/3 21 Slettemosegård, 14/4 21 Nakke Kær, 24/9 10 Rørvig Bugt og 3/11 30 Nykøbing Havn.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 10 41 4 7 77
Total 94 62 673 1810 487 641 2168 5542 2510 2488 3027 916 20418
MaxRst 35 40 112 195 130 112 290 870 340 400 350 280 870
Nobs 8 7 36 36 21 27 20 17 17 23 35 19 266
Ndag 8 6 22 22 21 23 17 15 13 19 23 18 207
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2015:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Første halvår: 11/1 2 V Korshage.
Efterårstræk: 15/6 - 25/12 med i alt 225, flest 8/11 42 V Korshage. Både dags- og sæsonrekord.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 24/12 560):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
70 80 45 30 42 25 400 400 65 120 150 560

Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 22/1 110 Korshage, 7/2 200 Rørvig Bugt og 22/2 245 Dybesø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 11 2 6 42 117 47 227
Total 1399 2112 452 210 265 130 938 1973 860 1368 1913 3927 15547
MaxRst 126 245 45 30 42 25 400 400 115 120 150 560 560
Nobs 41 46 51 53 51 22 20 21 38 56 72 55 526
Ndag 22 21 28 29 29 14 13 16 21 28 28 29 278
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 0
Efterårstræk: 10/7 1 og 25/12 1 - i alt 2, begge dage trækkende vest på Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/9 34):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 2 3 2 22 34 22 4 4

Øvrige observationer: 30/10 1 rastende i Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 4 2 3 9 1 90 250 106 18 6 489
MaxRst 2 2 3 2 22 34 22 4 4 34
Nobs 2 1 1 7 1 12 18 17 9 3 71
Ndag 2 1 1 7 1 12 18 16 9 3 70
Fænologi 24.. ..01 01.. …. …. …. …. …. …. ..25

2015:  Atlingand  Anas querquedula  (225, 366, 11)
7/6 sås 8 Atlingænder i Hovvig i ivrig parringsleg. Vi skal mere end 10 år tilbage før der har været så mange i vigen, men desværre kom der heller ikke i år ællinger ud af det på trods af, at der blev observeret Atlingænder frem til 22/6. Medio august kom der igen 2 Atlingænder og den sidste blev set 28/8.
24/9 sås en enkelt trække Rørvig Bugt efter kort rast.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 7 8 2

Øvrige observationer: 19/5 2 og 20/5 3 Nakke Kær samt 15/5 2, 19/5 1 og 27/5 2 Slettemosegård. Formodentlig fugle fra Hovvig på turne.
24/9 1 hun SV efter rast Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 47 31 12 1 92
MaxRst 1 7 8 2 8
Nobs 1 20 11 9 1 42
Ndag 1 17 11 9 1 39
Fænologi 26.. …. ..22 11.. ..24

2015:  Skeand  Anas clypeata  
2015 kunne ikke måle sig med forrige år, men var mere på linje med gennemsnittet for de senere år.
Årets bedste observation var derfor 16/6 7 pulli i Hovvig.
Forårstræk: 7/4 2, 10/4 2 og 11/4 3 i alt 7 Korshage.
Efterårstræk: 29/9 1 V Flyndersø.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/9 496):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
14 7 20 65 22 47 37 378 496 452 273 3

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 8
Total 14 19 158 728 172 236 267 3242 3609 3885 2635 11 14976
MaxRst 14 7 20 65 22 47 37 378 496 452 273 3 496
Nobs 1 5 22 41 37 21 22 24 19 20 20 6 238
Ndag 1 5 21 24 22 20 22 24 18 18 18 6 199
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Taffeland  Aythya ferina  
Et meget dårligt år for Taffeland uden træk og med væsentligt færre rastende i Hovvig end vi har set i de foregående år. Det er første gang, at vi ikke har minimum 50 fugle i Hovvig på noget tidspunkt af året. På langt sigt har der været en nedgang i antallet efterårsrastende i Hovvig, hvilket er illustreret i figur.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 4/10 40):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
10 8 21 12 31 25 22 17 7 40 3 2

Ynglefugle: 1 kuld Hovvig.
Højeste antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter 21/3 13 Dybesø og 24/3 9 Nakke Kær.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 37 44 182 93 245 194 130 126 21 98 39 20 1229
MaxRst 10 8 21 12 31 25 22 17 7 40 9 4 40
Nobs 12 12 30 19 28 17 23 18 8 15 13 9 204
Ndag 11 10 20 16 21 16 18 18 8 14 12 8 172
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2015:  Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: 28/2 - 25/4 i alt 448 Korshage. Forårstotalen er ikke direkte sammenlignelig med tidligere år, da der i en periode i foråret var en del lokal bevægelse af Troldænder, som passerede Korshage på vej mod dagsrast i Dybesø. Vi har årligt pænt med rastende Troldænder i Dybesø, men de må normalt bruge andre ruter/fourageringslokaliteter. Årets flok var rimelig punktlig i sin optræden.
Efterårstræk: 10/7 - 12/11 i alt 7 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 5/1 1150):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1150 950 600 310 100 47 30 100 63 260 480 440

Ynglefugle: Igen i år observeredes flere kuld unger i Hovvig i perioden 5/7 til 15/8. Meget peger i retning af minimum 3 - 4 kuld. Vi skal helt tilbage til årtusindskiftet for at finde to år i træk med ynglende Troldænder.
Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 1/3 360 Dybesø (klart højeste antal på lokaliteten siden jubilæumsrapporten i 1997) og 6/2 210 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 140 306 2 2 5 455
Total 7797 6271 7982 1073 522 203 223 293 296 1597 4090 2823 33170
MaxRst 1150 950 600 310 100 47 30 100 63 260 480 440 1150
Nobs 28 27 50 19 17 12 22 18 13 25 31 26 288
Ndag 21 17 27 13 16 12 16 13 13 21 23 20 212
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Bjergand  Aythya marila  
Året startede med et fint træk i første halvår, som var mere en det dobbelte af et gennemsnitsår.
Træk første halvår: 4/1 - 8/4 i alt 247, flest 27/2 140 Korshage.
Træk andet halvår: 25/10 - 25/12 i alt 24, flest 25/12 18 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 6/1 og 18/1 2000):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2000 1330 850 525 16 290 630 530

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at der bortset fra én enkelt fugl i Nykøbing Havn 1/1, slet ikke er observationer af rastende fugle i Isefjorden denne vinter.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 180 1 3 3 18 271
Total 21247 8911 9743 2487 61 1293 10116 8558 62416
MaxRst 2000 1330 850 525 16 290 630 530 2000
Nobs 20 12 18 14 9 17 28 26 144
Ndag 18 10 17 13 9 16 27 24 134
Fænologi 01.. …. …. …. ..28 04.. …. ..31

2015:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Trækmæssigt var foråret gennemsnitligt, mens efteråret lå noget over gennemsnittet.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 3/1 - 5/6 i alt 5219, flest 5/1 2500 NV Korshage.
Efterårstræk: 10/7 - 28/12 i alt 7524, flest 28/12 2400 NV Korshage.
Største antal rastende: 24/10 3000, 31/10 4470, 5/11 7000, 8/11 5000, og 15/12 2000 alle på Korshage, samt 21/1 3000 Skansehage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2653 500 325 1620 74 47 93 18 10 1535 2120 3748 12743
Total 12716 3150 3662 2102 612 1937 1564 468 688 15864 18682 11790 73235
MaxRst 3000 570 950 50 110 305 170 70 300 4470 7000 2000 7000
Nobs 44 29 46 48 30 28 36 26 35 54 41 42 459
Ndag 22 18 29 29 24 22 25 21 26 30 26 27 299
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis (0, 36, 1)
4/12 1 ad. han Korshage (JS m.fl.). Rastende ca. 300 - 400 m fra kysten blandt 100 Ederfugle i flot medlys. Dykkede en del og forsvandt ofte mellem bølgerne, men flot observation og andet år i træk.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2015:  Havlit  Clangula hyemalis (393, 9804, 331)
Et fint år for Havlit med en årstotal på 331 fugle fordelt på 279 trækkende og 52 rastende. Igen i år var der 1 rastende i Hovvig. Denne gang 1 han, som opholdt sig i vigen fra 6/1 til 12/4. Det var nok den samme, som blev set i november og december 2014. En han „vendte tilbage“ til Hovvig i perioden 3/11 - 22/11. Forårstrækket var også fint med 221 fugle, som er betragteligt over gennemsnittet på 86.
Forårstræk: 2/1 - 1/5 med i alt 221, flest 3/3 35 V Korshage.
Efterårstræk: 23/10 - 25/12 med i alt 58, flest 1/12 22 V Korshage.
Største antal rastende: 7/12 21 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 79 3 75 63 1 3 26 29 279
Total 114 10 98 84 1 13 69 63 452
MaxRst 15 2 4 6 7 15 21 21
Nobs 23 8 38 20 1 4 28 11 133
Ndag 14 5 20 13 1 3 21 9 86
Fænologi 02.. …. …. …. ..01 23.. …. ..28

2015:  Sortand  Melanitta nigra  
Igen i år et pænt efterårstræk med 3722 om end noget lavere end sidste år.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Første halvår: 2/1 - 16/6 i alt 3046, flest 11/3 437 NV Korshage.
Andet halvår: 1/7 - 25/12 i alt 3722, flest 7/9 425 NV Korshage.
Største antal rastende: 21/1 500 Skansehage, 5/4 Nakke Hage, 22/4 2150 Isefjord og 13/11 800 Plantagen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 861 45 989 672 378 101 750 20 705 593 1197 457 6768
Total 3853 469 2018 4322 706 101 780 21 713 1460 2223 2128 18794
MaxRst 500 105 300 2150 300 30 1 3 620 800 340 2150
Nobs 72 21 119 43 20 7 21 4 17 36 34 39 433
Ndag 22 13 26 28 19 3 12 4 17 21 19 22 206
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Vi fik en rigtig flot start på året med et rekord stort træk i første halvår på 849, heraf dog 249 i januar, hvor der traditionelt er mange fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 3/1 - 23/5 med i alt 849, flest 11/1 82 V Korshage.
Træk andet halvår: 10/7 - 25/12 med i alt 548, flest 7/9 121 V Korshage.
Største antal rastende: 21/1 120 Korshage og 13/11 200 Plantage Kysten.
Ferskvand: 17/2 1 han Hovvig (JS).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 249 26 277 245 52 32 152 97 233 34 1397
Total 869 229 852 602 53 32 152 131 438 139 3497
MaxRst 120 42 100 51 1 25 200 25 200
Nobs 45 17 71 46 12 5 7 18 43 32 296
Ndag 19 13 26 26 11 2 7 12 12 16 144
Fænologi 02.. …. …. …. ..23 10..31 06.. …. …. ..28

2015:  Hvinand  Bucephala clangula  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Første halvår: 3/1 - 2/5 i alt 144, flest 6/4 27 Ø Korshage.
Andet halvår: 24/7 - 20/12 i alt 98, flest 9/11 33 Ø og 1 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 16/3 2700):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
490 570 2700 380 140 98 210 208 125 34 72 110

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 21/1 220 Nykøbing Havn og 25/2 200 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 3 51 74 2 2 1 71 4 222
Total 1591 2960 7950 1302 749 458 1294 2755 753 135 518 660 21125
MaxRst 490 570 2700 380 140 98 210 208 125 34 72 110 2700
Nobs 51 46 63 34 15 12 18 20 13 13 33 52 370
Ndag 24 22 28 24 14 12 16 20 13 10 22 27 232
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus (6, 986, 23)
I år havde vi seks observationer af op til 3 rastende vinterfugle i Dybesø i perioden 1/1 til 24/2.
Største antal rastende i Hovvig: 8/2 10 fordelt på 4 hanner og 6 hunner.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
5 10 4 1 1 4 6 2

Hovvig sidste forår 8/5 1 hun er lidt sen. Første efterår 18/10 er mere normalt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 50 7 2 1 20 25 5 142
MaxRst 5 10 4 1 1 4 6 2 10
Nobs 14 12 3 2 1 9 6 3 50
Ndag 12 10 3 2 1 9 6 3 46
Fænologi 01.. …. …. …. ..08 18.. …. ..29

2015:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
2015 blev et godt trækår. Forårstrækket kunne ikke helt måle sig med sidste års rekord, men 642 er stadigt langt over et gennemsnitsår på 262. Efterårstrækket var også over middel.
Forårstræk: 2/1 - 4/6 med i alt 642. De største dage blev 4/1 102, 11/1 84, 11/3 52 og 16/3 60 alle Korshage.
Efterårstræk: 4/6 - 28/12 med i alt 603, flest 8/11 114 og 30/11 115 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 16/3 45):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 12 45 25 19 8 7 2 3 4 5 7

Højeste større antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter 12/3 95 Plantage Kysten, 23/3 115 Korshage og 21/4 313 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 239 47 232 109 14 1 10 12 128 314 138 1244
Total 548 423 1576 1249 172 84 54 19 33 308 648 451 5565
MaxRst 42 40 115 313 19 8 10 15 4 23 42 45 313
Nobs 48 36 112 73 43 27 22 4 16 51 67 49 548
Ndag 24 18 30 30 25 20 19 2 13 25 23 26 255
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Forårstræk: 4/1 - 2/4 i alt 39, flest 17/3 12 (6 ØNØ Korshage og 6 Ø Nørrevang).
Efterårstræk: 8/11 - 27/12 i alt 13, flest 1/12 8 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 8/2 42 og 29/12 42):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
24 42 3 2 2 2 42

Sidste fugl forår i Hovvig 16/5 2 (han + hun) og første efterår 4/10 samme sted.
Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 5/2 20 Nykøbing Bugt og 17/2 21 Dybesø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 12 18 2 1 13 53
Total 185 335 90 9 2 5 12 116 754
MaxRst 24 42 17 6 2 2 3 42 42
Nobs 39 43 26 3 1 4 8 22 146
Ndag 20 23 15 3 1 4 8 17 91
Fænologi 01.. …. …. …. ..16 04.. …. ..29
rapp/2015/and.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1