Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:tabelforklaring

Tabelforklaring

Dette er den korte udgave. Her er en længere forklaring!

Bemærk at de officielle tal i rapport/artsarkiv ofte vil afvige fra tallene i obstabellen. Dette kan f.eks. skyldes at trækobs fra flere forskellige tidsperioder er indtastet som en enkelt obs i DOFbasen. Der kan også være tale om forskellige vurderinger af om det er træk eller rast.
Hvis tabellen er angivet som 'Automatisk genereret tabel' eller 'Foreløbig tabel' skal træk- og total-tal betragtes som minimumsværdier.

Træk: Summen af alle rapporterede træktal, gengangere er sorteret fra.
Total: Summen af træktal og rasttal, gengangere er forsøgt sorteret fra. Bemærk: Månedstallene viser de antal der indgår i årstotalen, og er altså ikke selvstændige månedstotaler.
MaxRst: Største rapporterede rasttal.
Nobs eller N: Antal observationer, gengangere er forsøgt sorteret fra.
Ndag: Antal observationdage.
Fænologi: Perioder med observationer, tallet angiver datoen.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 10 1 16 7 57 10 105
Total 2 4 11 1 17 7 60 10 112
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 2 2 6 1 6 5 19 3 44
Ndag 2 2 4 1 3 4 12 3 31
Fænologi 10.. …. ..10 14.. …. …. …. ..07

De automatisk genererede tabeller beregnes efter følgende regler:

  1. Træk og Rast behandles uafhængigt af hinanden.
  2. For trækobs medregnes kun tallene fra den observatør som har den største dagstotal for hver enkelt obsdag. Der tages ikke hensyn til lokalitet og tidspunkt!
  3. Rastobs behandles i to trin. I trin 1 findes den observatør som har det største samlede rasttal for hver enkelt obsdag og lokalitet. Alle disse obs medregnes under „Nobs“ og „Ndag“. I trin 2 splittes disse obs op i perioder (enten 10-dages-perioder eller for nogle arter måneder). For hver sammenhængende sekvens af perioder findes det maksimale rasttal og dette tal medregnes under „total“. For nogle arter kan opsplitningen på lokaliteter dog være fravalgt.
rapp/tabelforklaring.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:49 af 127.0.0.1