Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:tabelforklaring

Tabelforklaring

Træk: Summen af alle rapporterede træktal, gengangere er sorteret fra.
Total: Summen af træktal og rasttal. For rasttal er dag-gengangere sorteret fra, men samme rastende fugle kan være rapporteret flere gange i løbet af en måned.
MaxRst: Største rapporterede rasttal.
Nobs eller N: Antal observationer, gengangere er sorteret fra, men samme rastende fugle kan være rapporteret flere gange i løbet af en måned.
Ndag: Antal observationdage.
Fænologi: Perioder med observationer, tallet angiver datoen.

Fra og med 2017 er rasttallene som udgangspunkt IKKE renset for gengangere.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 10 1 16 7 57 10 105
Total 2 4 11 1 17 7 60 10 112
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 2 2 6 1 6 5 19 3 44
Ndag 2 2 4 1 3 4 12 3 31
Fænologi 10.. …. ..10 14.. …. …. …. ..07
rapp/tabelforklaring.txt · Sidst ændret: 2018/03/09 10:23 af kes