Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:due

Rapport 2015

Duer - Spætter

Af Bo Valeur


2015:  Klippedue  Columba livia  
Set.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 2 12 31
MaxRst 15 2 6 15
Nobs 2 1 3 6
Ndag 1 1 3 5
Fænologi 05 28.. ..11

2015:  Huldue  Columba oenas  
Efter nogle forholdsvis gode år, kom vi ned på jorden i 2015 med bare 217 trækkende forårsfugle. Bedste trækdage blev 17/3 41 Ø, 18/3 64 Ø, 19/3 10 Ø og 25/3 17 Ø. Sidste 17/4. Efterårets eneste 27/10 1 SV Nakke.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 173 20 1 218
Total 25 174 21 1 221
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 10 56 13 1 80
Ndag 6 19 7 1 33
Fænologi 15.. …. ..17 27

2015:  Ringdue  Columba palumbus  
2015 blev ikke helt så godt som 2014, men bedre end 2011, 2012 og 2013 med 27.493 trækkende forårsduer. Der er fint sammenfald med de gode trækdage for Ringdue og Huldue i 2015.
Dage med over 1000: 17/3 2029 Ø, 18/3 12.032 Ø, 19/3 1495 Ø, 25/3 2522 Ø og 11/4 1152 Ø.
Efteråret bød på 368 trækkende duer, flest 31/10 80 SV Langesømosen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 741 21298 5281 136 12 72 175 81 40 27861
Total 509 1055 21689 5524 258 79 27 41 93 587 505 633 31000
MaxRst 110 200 300 80 21 15 10 25 5 130 250 500 500
Nobs 38 39 304 87 60 21 7 6 16 15 18 14 625
Ndag 18 14 29 27 21 15 7 5 14 13 14 12 189
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Registreret på 76 dage i 2015. 17 fugle er konstateret som trækforsøgende om foråret i perioden 9/3 - 15/5, flest 6 tf 15/5 Korshage. Ingen efterårstrækfund.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 10 17
Total 10 10 14 14 37 15 4 6 4 3 14 11 142
MaxRst 3 4 2 1 4 3 2 4 2 3 3 3 4
Nobs 7 6 11 12 19 9 3 3 3 1 8 5 87
Ndag 6 5 10 11 15 7 3 3 3 1 7 5 76
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2015:  Gøg  Cuculus canorus  
Året første Gøg dukkede op i Langesømosen 4/5 1 rast, og arten var derefter stort set dagligt frem til primo juli, flest 10/6 med 8 fugle. Træk: 9/5 2 Ø, 23/5 1 tf, 5/6 1 Ø og 23/6 1 tf alle Korshage. De(n) sidste fugl(e) blev registreret 16/9 og 17/9 1 Korshage, nok samme fugl.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 105 82 11 2 7 207
MaxRst 5 6 2 1 1 6
Nobs 71 52 7 2 7 139
Ndag 27 25 6 2 7 67
Fænologi 04.. …. …. …. ..17

2015:  Natugle  Strix aluco  
I 2015 blev der registreret Natugle på 85 dage fra flere steder i området. Arten har muligvis ynglet i en kasse ved Hovvig, men der er ikke set/hørt unger. Ellers er der ingen ynglefund indrapporteret. Skovmåren som de seneste år er set både ved Korshage og Hovvig, kan være årsagen til de manglende ynglefund. Ynglebestanden af Natugler i område bør derfor nøje overvåges de kommende år.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 20 15 8 1 2 6 13 8 19 18 116
MaxRst 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3
Nobs 2 4 18 13 7 1 1 4 9 8 17 17 101
Ndag 2 4 12 10 6 1 1 3 8 7 16 15 85
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2015:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 186, 3)
Fint år med tre observationer: 27/2 1 Hovvig (PG), 4/3 1 Hovvig (PG) og 28/3 1 Korshage (CG).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 27.. ..28

2015:  Mosehornugle  Asio flammeus  (10, 578, 22)
Mosehornuglen er stabil på gennemtræk i Rørvig. Årets 22 fugle er over middel og fordeler sig med 1 vinter, 13 om foråret og 8 om efteråret. Alle obs: 22/1 1 Skansehage, 23/3 1 Flyndersø, 24/3 1 Korshage, 25/3 3 (2 trk) Korshage, 6/4 1 Korshage, 10/4 2 tf Korshage, 21/4 1 Nakke Syd, 5/5 1 Korshage, 11/5 1 Korshage, 29/9 1 SV Flyndersø, 16/10 1 Korshage, 26/10 1 SV/rast Flyndersø, 27/10 1 SV/rast Korshage, 31/10 1 Korshage, 2/11 1 Plantagen og 1 Skansehage samt 17/11 1 død Søndervang. Fugle uden angivelse er alle rastende.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 1 2 7
Total 1 7 4 2 1 4 3 22
MaxRst 1 3 1 1 1 1 3
Nobs 1 5 4 2 1 4 3 20
Ndag 1 3 3 2 1 4 2 16
Fænologi 22 23.. …. ..11 29.. …. ..17

2015:  Ugle sp  Strigiformes non det  
Der var to ubestemte ugler i 2015: 24/3 1 fouragerende Hovvig (CG) samt 22/6 1 hørt Plantagen (LB).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24 22

2015:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 40/41, 2/2)
Herligt gensyn med denne art, som muligvis ynglede i 2015. Sidst set i 2011.
12/6 2 syngende hanner (EVR), 19/6 1 syngende (KBR, KES), 22/6 1 syngende (LB) samt 26/6 1 set i lav flugt (KB) alle Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 12..26

2015:  Mursejler  Apus apus  
Set fra 9/5 til 25/9. Med kun 103 forårstrækkende fugle er bunden nået. Den bedste dag var 5/6 54 Ø. Efteråret bød på 32 trækkende fugle, flest 26/8 12 SV Korshage. Største rastkoncentration blev 31/5 300 Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 58 9 15 5 132
Total 615 1006 610 71 37 2339
MaxRst 300 200 150 10 12 300
Nobs 23 40 23 15 12 113
Ndag 16 23 19 13 9 80
Fænologi 09.. …. …. …. ..25

2015:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 48, 5)
2015 var et forrygende år for Isfugl med stationære fugle både forår og efterår. Set på hele 96 obsdage. I perioden 4/1 - 26/3 1 Hovvig, dog 2 fugle 22/3. Isfuglen dukkede op igen 2/7 og sås året ud, heraf 13 dage med 2 fugle Hovvig. En enkelt obs uden for Hovvig, 12/12 1 rast Nykøbing Havn. Julifugle er ikke set før, så måske yngler arten skjult et sted i området?

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 7 8 3 5 21 27 18 12 110
MaxRst 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2
Nobs 9 7 7 3 5 16 21 16 12 96
Ndag 9 7 7 3 5 16 21 16 12 96
Fænologi 04.. …. ..26 02.. …. …. …. …. ..31

2015:  Biæder  Merops apiaster  (0, 7/7, 2/2)
Fornemt år med hele 2 trækkende fugle. 5/5 18:43 1 NNØ Nørrevang (JB). Set kredsende i korte cirkler inden den forsatte ud mod kysten omkring Dybesø. 15/5 13:27 1 NØ Rørvig, hørt 4 - 5 gange (PEL).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05..15

2015:  Hærfugl  Upupa epops  (1, 16, 1)
27/4 1 rast Rørvig Havn. Dejligt gensyn med denne flotte fugl, som sidst blev set i 2013.
Hærfuglen blev fundet ved Vikingestien ved Rørvig Havn, hvor den fouragerende på grusstien langs Isefjorden. Den fløj op i træ og tilbage på vejen inden den forsvandt. (SAS). Det var Rørvigs Hærfugl nr. 18.

År 1971 1975 1976 1983 1984 1985 1992 1993 1994 1995 2001 2010 2013 2015
Antal 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1

Efter en udvikling fra egentlig hit i 70’erne og 80’erne virkede første halvdel af 90’erne lovende for fremtiden, men desværre er vi kommet tilbage i god gammel gænge, hvor den må anses for et hit igen. Enge og andre potentielle biotoper for arten er blevet presset hårdt gennem de seneste 20 - 30 år, hvilket kunne være årsagen til de færre fund. Artens nordlige udbredelsesgrænse sætter sikkert også en begrænsning for antallet af observationer tillige med øget sprøjtning i især vinterområderne. Forekomsten af ynglefund i Sverige viser lignende tendens med nedgang.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2015:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 622, 10)
Stabil med 10 forskellige fugle, fordelt på 6 forårsfugle og 4 efterårsfugle. Alle obs:
28/4 2 Nakke By/Hovvig, 29/4 1 Korshage, 30/4 1 Flyndersø, 9/5 1 Flyndersø, 20/5 1 Nørrevang, 1/9 1 Korshage, 3/9 1 Flyndersø, 9/9 1 og 15/9 - 17/9 1 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 6 12
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 3 2 6 11
Ndag 3 2 6 11
Fænologi 28.. ..20 01..17

2015:  Sortspætte  Dryocopus martius  
I 2015 var Sortspætten igen på en kort visit i Rørvig om foråret. Alle obs.: 9/4 1 Hovvig, 3/5 08:48 1 Korshage og Rørvig Lyng (09:00 - 9:19) samme fugl på rundtur, 4/5 1, 6/5 1, 11/5 1 overflyvende samt 12/5 1 han syng alle Korshage. Alle maj observationerne er formodentlig samme fugl, så maks 2 individer.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 6 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 6 7
Ndag 1 5 6
Fænologi 09.. ..12

2015:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Stabil ynglefugl. 587 fugle blev registreret på 256 obsdage i 2015. Heraf 8 trækforsøgende Korshage, 5 forårs- og 3 efterårsfugle.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 1 2 8
Total 46 29 97 67 54 32 37 47 31 71 45 31 587
MaxRst 2 3 6 4 2 3 3 5 3 3 3 3 6
Nobs 34 18 49 50 44 22 28 28 25 47 27 25 397
Ndag 18 13 25 25 24 16 23 22 22 28 21 19 256
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 60 63, 4)
Yngleforsøg i Langesømosen! Efter 9/4 1 hørt (LB) blev det yngleaktive par opdaget 18/4 2 Langesømosen (JB m.fl.) i fin habitat. Parret var i gang med at hakke et hul ud. De havde valgt et stød fra en mirabel, hvor indslag af stenhårdt træ betød langsom fremgang, og stedet var svært eksponeret for forstyrrelse. I hvert fald blev dette redehul opgivet. Rapporteret regelmæssigt frem til 1/6 med 1 – 2 fugle og 9/5 sås de 2 i parring. Måske har et alternativt redehul været i gang.
Året bød på yderligere to iagttagelser:
19/10 – 22/10 1 Korshage tf/rast (EVR,BV) og 4/11 1 rast Hovvig (VWS)

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 8 1 3 1 19
MaxRst 2 2 1 1 1 2
Nobs 4 7 1 3 1 16
Ndag 4 7 1 3 1 16
Fænologi 18.. …. ..01 19.. ..04
rapp/2015/due.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1