Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:hns

Rapport 2015

Hønsefugle

Af Niels Henrik Valerius


2015:  Agerhøne  Perdix perdix  
Fortsat stabilt til stede på Korshage med sandsynligvis 2 ynglepar, dog desværre tilsyneladende med begrænset succes. De maximalt 13 fugle, der blev set i januar, blev reduceret de følgende måneder til mellem 2 og 5 fugle, en enkelt gang 6, og holdt sig på dette niveau resten af året. Seneste observation var ultimo november. Ikke observeret uden for Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 34 71 55 63 36 11 7 3 48 38 15 381
MaxRst 13 11 7 6 4 2 3 3 5 5 5 13
Nobs 3 7 18 24 18 8 4 1 11 8 3 105
Ndag 3 7 18 24 18 8 4 1 11 8 3 105
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2015:  Fasan  Phasianus colchicus  
Stadig stigning i antallet af rapportører (15) og lokaliteter (18). Derimod let fald i antallet af indrapporteringer (149), hvilket næppe bør give anledning til bekymring.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 25 28 58 52 6 3 2 13 23 27 15 261
MaxRst 2 11 2 8 5 2 1 1 5 3 6 3 11
Nobs 7 9 24 35 35 5 3 2 4 16 19 10 169
Ndag 5 8 18 20 15 5 3 2 4 13 12 10 115
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2015:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
En enkelt vinterobservation fra Hovvig 6/1, men trods den meget milde december ingen senere end 20/11.
1. observation i øvrigt 6/3 i Hovvig. Observeret sporadisk Dybesø (21/3 og 27/4) og Flyndersø 5/4 og 19/5, men ellers kun i Hovvig, bortset fra en rastende fugl i Rørvig Bugt 1/9. Ellers kun set og hørt regelmæssigt i Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 22 32 42 12 20 39 17 19 6 210
MaxRst 1 2 3 5 3 4 3 2 2 2 5
Nobs 1 18 20 21 7 14 21 13 17 5 137
Ndag 1 17 18 20 7 14 21 12 17 5 132
Fænologi 06 06.. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2015:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana  (>53, >53 52+, 47 49, 1)
En enkelt observation af 1 rastende fugl i Hovvig 16/10 (EVR). Fuglen blev set på kort afstand flakse over til den modsidige sivkant ved broen. Der er tidligere set en Plettet Rørvagtel i Hovvig i oktober, men denne fugl er den absolut seneste. I øvrigt også blandt de seneste nogensinde i hele landet.
Nu mangler vi snart et par forårsaftner med piften i luften, men desværre afspejler de magre resultater de sidste år ret godt situationen i hele landet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2015:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set i Hovvig fra 9/2 til 26/12. Ynglede her med et uvist antal par. Har muligvis også ynglet i Nakke Gadekær og i Nakke Kær, og set et par gange i foråret på Nørrevang.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 16 42 50 39 18 33 16 7 4 2 229
MaxRst 1 3 4 4 4 3 7 3 1 1 1 7
Nobs 2 10 26 25 24 15 19 12 7 4 2 146
Ndag 2 10 22 23 23 14 18 11 7 4 2 136
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2015:  Blishøne  Fulica atra  
Største rasttal pr. måned i Hovvig

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
110 60 74 50 180 460 790 960 180 240 90 135

Som sædvanlig kulmination i sensommeren, og betydeligt flere end i 2014, særligt i efteråret, hvor den i 2014 faktisk var fuldstændig fraværende.
Ynglefund fra Hovvig, Nakke Kær, Dybesø, Slettermosegard, Nakke Øst, Nakke Syd og Nakke Nord

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 5
Total 416 599 904 305 1145 2051 6459 5487 973 1950 1060 1091 22440
MaxRst 110 60 74 50 180 460 790 960 180 240 90 135 960
Nobs 27 36 36 19 32 21 24 15 20 23 32 41 326
Ndag 20 17 23 15 18 18 20 15 16 17 21 24 224
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Trane  Grus grus  (23, 12447, 639)
Ikke noget prangende forår, heller ikke hvad angik Traner, men dog bedre end 2014. 510 blev set trække, hvoraf mere end 400 passerede på 4 dage, 16/3 – 19/3. Året tidligste Traner rastede i Hovvig 7/3, og den første trækdag var 16/3. Sidste forårstræk blev set 5/6 med 13 fugle.
Ingen Traner i efteråret fraset én stor flok på 118, som rastede i Hovvig fra 6/10 til de trak videre mod SV 7/10.

Rettet 23/2-17 LB: Forårstræk 510 (ikke 515) og parantstal tilføjet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 434 34 19 13 118 618
Total 447 47 25 13 118 650
MaxRst 4 7 2 7
Nobs 22 13 8 1 1 45
Ndag 13 9 6 1 1 30
Fænologi 07.. …. …. ..05 07
rapp/2015/hns.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1