Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:maa

Rapport 2015

Mågefugle - Alkefugle

Af Stefan Andersen


2015:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 235, 3)   
Året var præget af den fuldstændigt svigtende tilgang af 1k Mellemkjover i efteråret 2015. Vindene var der i den sene periode af efteråret, men der var ingen unge Kjover. Arten blev dog alligevel set:
4/1 1 2k S Korshage – typisk vinterobs efter stort inflow af 1k Mellemkjover i efteråret 2014.
9/11 2 ad SV Korshage (CMG) – en usædvanlig (og sej!) observation. Begge fugle havde haleforlængelse som snoede køllehaler. Gamle Mellemkjover i november er en sjælden forekomst, men det er kendt, at halen kan være ufældet også på dette sene tidspunkt. Der blev set en lignende gammel fugl ved Skagen i samme tidsrum.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 04 09

2015:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1877, 11)   
Årstotalen på 11 ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 54. Ikke uventet med de manglende vestenvinde i september – primo oktober.
To observationer fra 1. halvår begge fra Korshage: 29/4 1 V (EVR, BV) og 1/5 1 Ø (EVR). Efterårets træk ved Korshage gav 9 Kjover: 6/9 3 NV, 7/9 4 NØ, 23/10 1 V og 30/11 1 SV. Rastende fugle: 20/9 2 og 25/9 1 alle Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 7 1 1 11
Total 1 1 10 1 1 14
MaxRst 2 2
Nobs 1 1 4 1 1 8
Ndag 1 1 4 1 1 8
Fænologi 29.. ..01 06.. …. ..30

2015:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 242, 3)   
Det blev til to observationer begge fra Korshage, hvilket er væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 12 – i øvrigt udmærkede begge sig ved at være vinterfund. 11/1 1 2k NV (JB, EVR) og 1/12 1 V (JB, JHC).
Rastende: 8/2 1 Skansehage (LB) – der vel også havde lidt vinterpræg, m.a.o.et pænt rundt 0 for efterårets vedkommende.

Rettelse 28/10 2016 LB: Årstotal ændret til 3.
DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 11.. ..08 01

2015:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 346, 1)  
Året gav bare en enkelt ubestemt kjove ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys. 31/7 1 Ø (JHC) - Storkjove udelukket.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 31

2015:  Sorthovedet Måge  Larus melanocephalus  (0, 16/19, 2/2)  
Sorthovedet Måge blev set for tredje år i træk og så med hele to observationer. Den første var en observation 11/4, hvor en 3k trak NØ ved Korshage i en mindre flok Stormmåger og Hættemåger (SA, JHC, CMG). Set senere både ved Kikhavn, Spodsbjerg, Nøddebohuse og Gilbjerg. Den anden trak 20/7 SØ Rørvig By/Rørvig Bugt (LB) – og som ved tidligere lejlighed opdaget på stemmen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 20

2015:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 905, 17)   
Efter et par gode år lå antallet af trækkende Dværgmåger under de seneste 10 års gennemsnit på 23. Sparsomt forårstræk med en observation ved Korshage: 20/5 3 ad V.
Efterårstræk: 26/7 2 SV Korshage og 2 SV Skansehage, 20/9 1 1k NV Korshage, 23/10 7 V og 1 Ø Korshage og 12/12 1 V Korshage – i alt 14.
Rastende fugle alle Hovvig: 19/5 - 22/5 1 2k, 15/8 2 1k, 8/9 1 1k og 8/10 1 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 4 1 8 1 17
Total 6 4 2 2 9 1 24
MaxRst 1 2 1 1 2
Nobs 4 2 1 2 6 1 16
Ndag 3 1 1 2 2 1 10
Fænologi 19..22 26.. …. …. ..23 12

2015:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forårstræk: 11/1 - 23/5 med i alt 319. Største dag blev 11/4 61 Ø Korshage.
Efterårstræk: 28/6 - 1/12 med alt 503, flest 3/10 110 Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 24/8 1550. Største antal rastende andre lokaliteter: 30/3 200 Nørrevang og 20/9 200 Nakke Øst.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 8 86 163 56 2 217 11 25 128 51 4 757
Total 670 421 1274 343 75 121 1755 8012 4210 1379 792 674 19726
MaxRst 135 85 250 35 7 25 230 1550 550 290 90 120 1550
Nobs 35 19 53 34 16 21 47 33 36 42 40 33 409
Ndag 22 16 24 16 14 17 25 25 26 25 24 24 258
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Stormmåge  Larus canus  
Forårstræk: 4/1 – 6/6 med i alt 312. Største dag blev 11/4 93 Ø Korshage.
Efterårstræk: 15/6 - 25/12 med i alt 214, flest 30/11 90 V Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 20/11 99.
Største antal rastende andre lokaliteter: 30/10 650 Vesterlyng (overnattende).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 33 201 17 3 16 8 25 125 39 526
Total 975 702 468 543 49 90 32 38 220 902 745 945 5709
MaxRst 210 355 230 65 8 44 3 15 96 650 99 310 650
Nobs 31 15 26 49 25 15 13 8 11 17 30 29 269
Ndag 18 9 17 22 18 14 11 8 11 14 21 17 180
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Sildemåge  Larus fuscus (27, 2646, 130)  
Kun to af årets observationer er direkte race bestemt til Nordsøsildemåge – Intermedius, selv om langt de fleste observationer må tilhøre denne race.
Forårstræk 4 fugle: 30/3 2 ad V Korshage, 13/4 1 ad SV Rørvig Bugt og 6/5 1 ad V Korshage.
Øvrige er rastobservationer: 22/3 2 ad Dybesø og 7/4 og 17/4 1 ad Flyndersø.
Efterårstræk 92 fugle de fleste ved Korshage: 2/6 1 ad SV Rørvig Bugt, 15/6 1 ad V (Nordsøsildemåge), 9/7 1 ad V, 6/9 21 trk, 20/9 6 V, 26/9 51 V heraf 5 angivet som ad, 27/9 2 ad Ø Flyndersø og 3 NV Korshage, 1/10 1 1k V, 2/10 3 ad V, 10/10 1 1k SØ og 23/10 1 3k+ (Nordsøsildemåge). 13 af de trækkende Sildemåger er angivet som ad. Det ville være interessant, hvis flere af de trækkende Sildemåger i efteråret fremadrettet blev aldersangivet. Det blev til 30 rastende fugle ved Korshage, Flyndersø og Nørrevang mellem 4/7 og 27/9. Største observation blev 6/9 11 Flyndersø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 1 83 5 94
Total 4 3 1 1 2 1 110 5 127
MaxRst 2 1 1 1 11 11
Nobs 2 3 1 1 2 1 12 3 25
Ndag 2 3 1 1 2 1 6 3 19
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. ..10

2015:   Middelhavssølvmåge  Larus michahellis (0, 1/1, 1/1)  
Kun andet fund for Rørvig. Første observation var 18/10-2007, hvor en 1 k Middelhavssølvmåge rastede på Korshage. Observationen i 2015 var ligeledes fra Korshage, hvor 1 1k Middelhavssølvmåge rastede 4/10 (EVR). Observationen er detaljeret beskrevet. Arten mangler at blive foto dokumenteret for Rørvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2015:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: 21 dage mellem 2/1 og 23/5 med i alt 130 alle Korshage. Største dag 17/4 25 V.
Efterårstræk: 10/7 - 12/12 med i alt 203, flest Korshage 26/9 30 V.
Største antal rastende Hovvig: 13/9 750 overnattende.
Største antal rastende andre lokaliteter: 16/1 120 Nørrevang. Ynglefund: Hovvig 1 – 2 par observeret 22/6 3 ad med 3 pulli.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 5 9 69 2 21 48 84 27 23 333
Total 824 315 845 227 133 218 152 84 887 437 374 631 5127
MaxRst 120 80 380 25 25 60 19 15 750 110 44 70 750
Nobs 57 28 35 36 28 23 27 19 19 35 41 43 391
Ndag 25 15 24 21 15 17 18 14 15 20 26 24 234
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Svartbag  Larus marinus  
Forårstræk: 2/1 - 23/5 i alt 51. Største dag blev 4/1 13 ad V Korshage.
Efterårstræk: 26/8 - 1/12 i alt 69, flest 30/11 21 V Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 7/11 18.
Største antal rastende andre lokaliteter: 2/5 13 Flyndersø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 6 11 9 1 12 20 30 6 120
Total 84 27 64 75 83 44 101 82 83 95 119 80 937
MaxRst 10 3 7 8 13 4 10 5 5 3 18 4 18
Nobs 40 19 33 39 39 27 38 41 48 58 48 51 481
Ndag 23 13 19 23 23 19 27 27 27 29 25 27 282
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Ride  Rissa tridactyla (1, 46259, 1590)   
Totalen på 1590 ligger væsentligt over de seneste 10 års gennemsnit på 635. Forårstræk 153 fordelt på 7 dage: 3/1 19 V Korshage, 4/1 63 V Korshage og 1 NV Skansehage samt 11/1 63 V, 27/1 1 V, 4/4 1 trk, 23/5 1 V og 15/6 4 V alle Korshage.
Efterårstræk 1435 fordelt på 15 dage: Første 31/7 og sidste 25/12. Dage med mere end 10 trækkende: 23/10 380, 8/11 33, 30/11 112 og 1/12 882 alle Korshage. Sidstnævnte er bedste efterårstrækdag siden 15/11-2005 1415.
Rastende fugle: 30/1 1 2k Skansehage og 25/10 1 ad Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 147 1 1 4 1 382 157 895 1588
Total 148 1 1 4 1 383 157 895 1590
MaxRst 1 1 1
Nobs 6 1 1 2 1 24 24 11 70
Ndag 5 1 1 1 1 4 6 5 24
Fænologi 03..30 04.. …. …. ..31 02.. …. ..25

2015:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 38/50, 1/1)  
I 2015 blev det til en enkelt observation af Rovterne. Sidste gang Rovternen besøgte Rørvig var i 2011. Den enlige observation var 1/6 1 S Hovvig (JW). Der er ikke noteret kommentarer til observationen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2015:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Forårstræk: 14/4 - 23/6 i alt 22. Største dag blev 6/5 5 Ø.
Efterårstræk: 8/6 – 30/9 i alt 220. Flest Korshage 31/7 78 V.
Største antal rastende: Korshage 6/9 29. Årets sidste fugle 5/10 2 rastende Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 10 21 100 33 61 232
Total 38 11 39 192 219 380 7 886
MaxRst 7 1 4 22 27 24 4 27
Nobs 17 4 12 35 37 52 3 160
Ndag 14 4 10 20 25 28 3 104
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. ..05

2015:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 12/4 4 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 23/4 – 26/5 i alt 61. Største dag blev 24/4 15 Ø Korshage.
Efterårstræk: 1/6 - 20/9 i alt 48, flest 31/7 20 V Korshage.
Største antal rastende: 2/5 15 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 27 4 42 2 109
Total 101 65 37 117 45 4 369
MaxRst 11 15 6 12 14 1 15
Nobs 20 25 21 36 19 4 125
Ndag 14 19 18 20 17 4 92
Fænologi 12.. …. …. …. …. ..20

2015:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 19/4 – 24/5 i alt 126. Største dag blev 2/5 25 V Korshage.
Efterårstræk: 10/7 - 23/8 i alt 88, flest 10/7 38 V Korshage.
Største antal rastende: 29/5 10 Korshage og 13/7 10 Skansehage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 95 86 2 214
Total 39 119 9 133 5 305
MaxRst 8 10 5 10 3 10
Nobs 6 19 3 19 2 49
Ndag 6 19 2 15 2 44
Fænologi 19.. …. …. …. ..23

2015:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 10/4 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 21/4 - 26/5 i alt 95. Største dag blev 6/5 18 Ø Korshage.
Efterårstræk: 15/6 – 31/7 i alt 61, flest 31/7 34 V Korshage.
Største antal rastende:16/4 4 Rørvig Bugt, 10/5 4 Korshage og 7/7 4 Skansehage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 83 3 38 136
Total 27 99 9 53 1 189
MaxRst 4 4 2 4 1 4
Nobs 12 26 7 17 1 63
Ndag 12 21 5 12 1 51
Fænologi 10.. …. …. …. ..21

2015:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 338, 1)  
Med en enkelt observation blev det et ringe år i forhold til de sidste 10 års gennemsnit på 5. Den enlige observation er fra Hovvig 7/8, hvor 1 Dværgterne efter rast trak SV (KB). De fleste observationer er typisk fra foråret og vi skal tilbage til 2007, for at finde et år uden forårsobservationer.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2015:  Sortterne  Chlidonias niger (5 2, 278, 4)  
Efter at have svigtet i 2014 var Sortternen tilbage i Rørvig i 2015 med observationer to dage. 5/5 trak 3 ad Sortterner Ø Korshage efter fouragering (CG). 16/9 rastede 1 Sortterne det meste af dagen i Hovvig (JR m.fl.).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 05 16

2015:  Lomvie  Uria aalge (0, 5981, 280)   
2015 var et meget flot år for observation af alkefugle (se under Alk/Lomvie), hvilket var en udløber af et efterår med en del dage med pæn kraftig NV vind. Det samlede antal af de bestemte Lomvier blev 269 - langt større end de seneste 10 års gennemsnit på 142. Næsten alle observationer i 2015 er fra Korshage. Af de 269 trækkende Lomvier er 62 fra første halvår især 4/1 48 NV og 11/1 11 V. Rastende: 14/1 2 Skansehage.
Efteråret bød på 207 trækkende Lomvier på 13 observationsdage. De bedste dage var 23/10 11 V, 8/11 12 V, 12/11 10 V og især 1/12 154 V.
Rastende: 21/9 1 ovf Hovvig, 2/10 3 Korshage, 20/10 2 Kysten ved Plantagen, 3/11 1 Nykøbing Havn og 30/11 1 Korshage. Endvidere blev der fund en død Lomvie 13/9 i tangopskyl Vesterlyng.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 1 13 34 158 268
Total 64 3 18 36 159 280
MaxRst 2 1 3 1 1 3
Nobs 5 3 10 13 6 37
Ndag 5 3 4 7 4 23
Fænologi 03..27 06.. …. …. ..25

2015:  Alk  Alca torda (0, 14131, 1335)  
Samlet 1228 ligger markant over de seneste 10 års gennemsnit på 473. Den overvejende del af trækket er observationer fra Korshage. Forårstrækket på 171 fordelte sig over 6 dage: 3/1 4 V, 4/1 2 V, 11/1 162 V, 16/1 1, 29/4 1 N og 15/6 1 NV. Samlet 169 trækkende Alke i januar er et meget højt tal, som indenfor de seneste 15 år kun er overgået i 2012 med 334 trækkende i januar. De 162 fra 11/1 er hidtil største dagstotal fra første halvår.
Efteråret bød på 1057 trækkende Alke fordelt på 28 dage: Første dag 10/7 og sidste dag 25/12. Dage med flere end 100 trækkende Alke: 23/10 364 V, 8/11 232 V og 1/12 198 V.
Der var i alt 107 rastende Alke ved henholdsvis Skansehage, Plantagekysten og Korshage. Største antal var 30/10 21 Plantagekysten. Der blev fundet en død Alk 17/10 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 169 1 1 9 1 395 438 211 1225
Total 172 1 1 9 2 1 452 471 223 1332
MaxRst 1 2 21 6 5 21
Nobs 7 1 1 5 1 1 29 33 18 96
Ndag 7 1 1 3 1 1 11 14 9 48
Fænologi 03..18 29 15.. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Forårstræk overvejende Korshage 317 fordelt på seks dage helt domineret af 4/1 167 V og 11/1 129 V. Et par sene 11/5 2 V.
Efterårstræk overvejende Korshage 1478 fordelt på 28 dage. Første dag 10/7 og sidste dag 27/12. Dage med flere end 10 trækkende fugle: 23/10 301, 25/10 34, 8/11 295 V, 9/11 121, 12/11 28 V, 30/11 55 VNV, 1/12 578 V og 6/12 16.
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af afstand og vejrforhold.
Grupperne Lomvie/Alk og Alkefugl sp. i forhold til det samlede antal alkefugle svinger derfor utroligt meget fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor.
For 2015 udgjorde Lomvie/Alk og Alkefugl sp. 1799 (inklusive 4 rastende fugle) mod en samlet total for gruppen alkefugle på 3399 (50,5%). Tallene i tabellen bekræfter, at 2015 var et særdeles godt år for denne gruppe samlet. Generelt viser tallene, at det kan være svært at drage konklusioner omkring årstotalerne for de enkelte arter, men vi kan konkludere, at totalen for 2015 ligger væsentlig over 10 års gennemsnittet på 1519.
Trækkende og rastende alkefugle 2011 - 2015:

LomvieAlkTejstSøkongeLundeLomvie/AlkTotal% ubest.
20152801332138921799339950,5
201498149663037268854,1
20138027170301008143270,4
20122036959431476147232,2
2011196843129470871208641,8

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 184 335 482 585 1586
Total 184 335 482 586 1587
MaxRst 1 1
Nobs 9 15 16 10 50
Ndag 3 2 4 3 12
Fænologi 03..27 23.. …. ..25

2015:  Tejst  Cepphus grylle (46, 2808, 138)   
Forårstræk alle Korshage: 4/1 2 V, 11/1 5 V, 25/2 2 S, 12/4 1 NV og 20/4 1 Ø, i alt 11. Rastende: 16/1 1 Skansehage og 15/6 1 Korshage. Dermed 13 fugle i første halvår.
Efterårstrækket fordelte sig over 14 dage med i alt 86 alle ved Korshage. Første dag var 10/7 og sidste dag var 25/12. Dage med over 10: 8/11 13 V, 12/11 11 V, 30/11 16 og 1/12 14 V.
Rastende: 39 fordelt over 23 observationsdage ved Korshage, Skansehage og Kysten ved Flyndersø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 2 2 9 1 2 10 43 21 97
Total 8 2 2 1 10 2 5 22 55 31 138
MaxRst 1 1 1 1 1 2 4 3 4
Nobs 4 1 2 1 5 2 5 13 31 15 79
Ndag 3 1 2 1 3 2 5 8 7 9 41
Fænologi 04.. ..25 12..20 15.. …. …. …. …. …. ..25

2015:  Søkonge  Alle alle (0, 2800, 9)  
Der blev i 2015 set 9 trækkende Søkonger, hvilket er noget under de seneste 10 års gennemsnit på 27. Alle observationer er fra Korshage i efteråret: 8/11 5 (LB, JHC, LAN, EVR, JR), 9/11 1 V (JS), 1/12 2 NV (JB, LB, JHC, EVR) og 25/12 1 V (JHC).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 9
Total 6 3 9
MaxRst
Nobs 6 3 9
Ndag 2 2 4
Fænologi 08.. ..25

2015:  Lunde  Fratercula arctica (0, 80 82, 2)  
Efter to år uden observationer af Lunde i Rørvig blev det til 2 trækobservationer fra Korshage. De seneste 10 års gennemsnit er netop 2. Første halvår: 11/1 1 NV (JB, EVR).
Efterår: 23/10 1 V (JHC, CMG, EVR).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 23
rapp/2015/maa.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1