Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:pir

Rapport 2015

Pirol - Værlinger

af Jørgen Bech


2015:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 137, 3)
En syd-art, der trodsede det klamme forår og optrådte fint med 3 expl:
9/5 1 ad han Ø Korshage (EVR) – flot gul fugl der trak ud kl. 06:20.
5/6 2 der blev til 6/6 – 7/6 1 rast Korshage (KES m.fl.). Drejede sig om en gul 3k+ han og en grøn 2k. Opererede langs skov og det gamle egehegn fra Wiebrandtsmosen til Øretangegård. Sås ind i mellem og var jævnligt vokale med fløjten, ”skovskadekald” og mjavende kald.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 4 5
MaxRst 2 2
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 09.. ..07

2015:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Sen ankomst og yderligere udvikling i antallet af ynglepar prægede året. En miserabel sommer gav dog som forventeligt en meget lav ungeproduktion. Igen i år har PEL leveret et flot arbejde med målrettet monitorering af denne indsatsart.
Ankom sene 15/5 2 Slettermosegård, fra 18/5 6 fugle på halvøen og herefter daglig. Sidste ad var 12/8 og sidste 1k 4/9. Trækket igennem markerede sig svagt – 20/5 og igen 31/5 7 Korshage havde dog indslag af trækfugle.
Samlet ynglede mindst 12 par! Udviklingen sidste 3 år er derved 2013 3 par, 2014 8 par og 2015 12 par.
Oversigt over ynglepar (DOFbase + notat fra PEL):
Korshage: 2 par, nordlige fold (0 1k) og sydlige del (2 1k). Langesømosen: 1 par (nyt) med 3 1k. Desuden er der sporadisk set en gammel fugl og 30/7 1 1k ved p-pladsen. På dette tidspunkt er 1k normalt meget lokale omkring ynglestedet, så muligt gemmer sig et 4. par i Korshageområdet, men ikke medtaget i opgørelsen.
Skansehage: Yderst overraskende genindtaget området med 2 par. 1 par i sommerhusområdet nord for, 1 par ude på halvøen (hvor forholdene er forbedret med græsning og flere store insekter), ingen 1k. Søndervang: 1 par ved skydebanen, 0 1k. Nakke Hage: 1 par, 0 1k. Nakke Syd (Rishøjvej): 1 par, 0 1k. Slettermosegård: 4 par – dette nye overdrevslandskab har dermed lagt 2 par til de 2 kendte. Parret ved fjorden/sydvest fik 1 1k, bakkeparret 0 1k, nordsiden 1 1k og et par i hegn 1 1k.
1k havde forladt reden fra 14/7. Samlet regnskab 12 par med 8 1k på vingerne. Enkelte 1k kan være overset, men det lave udbytte er forventeligt i den klamme sommer.
Et par løse fugle: 29/5 1 hun Ringholm og 13/6 1 han Brentebjerg. Hovvig havde ikke et ynglepar i år.
Med 2 kerneområder Korshage (-Skansehage) og Slettermosegård og et par stabile satellitter ser det spændende ud. Ydre faktorer kan være i spil, der varierer tilgangen fra år til år. Måske giver forsinket optræk (i år lokalt i Europa) anledning til, at flere fugle bliver hængende i nærheden af etablerede tornskadepar i stedet for at trække videre, men en mere solid basisbestand kunne være under opbygning. Det bliver spændende at se 2016.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 50 67 80 28 1 226
MaxRst 7 4 7 5 1 7
Nobs 20 38 34 11 1 104
Ndag 12 22 25 9 1 69
Fænologi 15.. …. …. …. ..04

2015:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Året opgjort til 36 expl. – 1 vinter, 13 fra forårstrækket og 22 fra efterårstrækket. Et stort år, og det understreger endnu engang, at Rørvigområdet er et af landets absolut bedste steder for denne fine art!
Vinter: 1/1 – 25/1 1 Korshage/Skansehage.
Forårstrækket: 2 fra marts 19/3 1 og 26/3 1 rast Korshage. Typisk meget koncentreret gennemtræk i april med 11 fugle 4/4 – 10/4.
4/4 2 trak NØ efter rast Korshage: 1 sad i absolut yderste busk på Korshage, endnu 1 flyver ud til samme busk. Udløste straks truepositurer, så de endte med at placere sig i hver ende af busken med maksimal afstand. Kl. 08:05 flyver fugl 1 ud, tager højde og forsvinder ud over havet, 1 minut senere tager fugl 2 samme vej. Fint drama, og sjældent at se udtræk (JB). En af de 2 sås på Flyndersø tidligere om morgenen.
5/4 2 rast Korshage og 2 rast inde i Nørrevangs hegn. 4 denne dag. 6/4 1 Korshage. 8/4 – 9/4 1 rast Hovvig og 8/4 1 rast Korshage. 10/4 2 rast Nørrevang.
Efteråstrækket: 30/9 første fugle på Korshage. Frem til 31/10 næsten kontinuerligt 1 på Korshage, enkelte dage 2 inklusive fugle fra Flyndersø. Fra november 8/11 – 9/11 1 rast og 18/11 – 20/11 1 rast. Vurderes til 9 fugle i alt. Dybesø: 7/10 1 og 30/10 1. Skansehage: 21/10 – 3/11 i alt 4 fugle, samt eneste fra december 7/12 – 9/12 1 rast. Hovvig: 3/10 – 7/11 i alt 4 fugle. Brentebjerg 27/10 1 og Slettermosegård 31/10 1. Mange fugle i efteråret. Kan ses som respons på større gnaverår i Nordskandinavien (jfr. 2011). Derimod blev ingen ind i vinteren – måske på grund af årets få mus og mejser.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 2 13 1 34 13 2 69
MaxRst 1 1 2 1 2 2 1 2
Nobs 4 2 9 1 32 11 2 61
Ndag 4 2 6 1 21 11 2 47
Fænologi 01..25 19.. ..10 30.. …. …. ..09

2015:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Rørte absolut ikke på sig i 2015, hverken forår eller efterår. Ingen stillede på tf på Korshage.
Lav årssum: 249 jævnt over året svarende til de spredte ynglefugle. Det nærmeste ved flok var 12/3 6 og 18/4 8 Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 13 29 32 25 16 8 13 21 39 21 12 249
MaxRst 3 3 6 8 3 3 2 3 2 2 2 2 8
Nobs 15 10 14 17 20 9 7 9 19 31 17 9 177
Ndag 10 8 11 13 13 9 7 8 14 22 13 9 137
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Blåskade  Cyanopica (cyanus) cooki  (0, 1, 1) E-art
Artsnavnet måske mere korrekt: Iberisk Blåskade.
15/5 1 tf Korshage (EVR, DO) og igen 2/6 rastende Korshage syddel (JB) – blev senere samme formiddag antruffet bagved på Nørrevang (JR).
Det er 2. gang denne art træffes på halvøen. Regnes for undsluppen fangenskabsfugl. Lidt påfaldende at den er set før, og at den begge gange optrådte flere gange med mellemrum. Er der Blåskader i en voliere i regionen?
Feltiagttagelser og foto viser, at det var en Iberisk Blåskade, jfr. især udbredte rosa-brune dragtkarakterer og manglende hvid halespids. Man ved i dag, at den iberiske og fjernøstlige blåskade blev adskilt for ca. 1 mill år siden, således at Iberisk Blåskade er en lille relikt 9000 km fra den asiatiske population. Opfattes nu som 2 arter. Arten er standfugl og specialiseret til visse landskaber, hvor den kan klare konkurrencen fra Husskade. Spontan optræden i DK derfor ikke sandsynlig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 15.. ..02

2015:  Husskade  Pica pica  
Årssum 366. Masser af småobs, ikke over 13/2 12 Nakke Nord, hvilket vil sige, at arten p.t. ikke meldes fra kollektive natpladser.
Var fremme og forsøge sig på forårstræk 26/2 – 22/4 45 tf Korshage, flest i april (35) med klart største notering 6/4 15 tf. Indeholder mange gengangere, der forsøger sig dag efter dag.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 9 35 45
Total 52 55 69 63 13 6 7 13 23 21 44 366
MaxRst 7 12 9 4 2 3 7 3 2 3 4 12
Nobs 28 18 36 23 10 3 1 8 19 16 25 187
Ndag 19 14 25 15 9 3 1 7 15 14 19 141
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..28 28.. …. …. …. ..31

2015:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Var til stede med ganske få expl. frem til december 2014.
3/4 1 ovf Nakke Lyng (CN) viste, at den var der endnu.
Alligevel temmeligt overraskende med 22/5 2 Dybesø beskrevet som ad + 1 k (KB). 23/5 2 genfundet Dybesø – vandrende ind langs Højsandet og sidste livstegn 24/5 1 Højsandet.
Midt i vestenvinds-elendigheden var der så Nøddekrige som trøst! Må tolkes som lokalt ynglefund. Sandsynligvis udvandret, idet resten af året forløb uden observationer. Og absolut 0 på invasionsfronten.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 5 6
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 03.. ..24

2015:  Allike  Corvus monedula  
Forårstrækket 7/1 – 22/5 endte i år på 33.384. Som vanligt var det i månederne februar 14.565 og marts 16.792, det gik løs, og perioden 23/2 – 19/3 havde alle de store tal inklusive topdagene 25/2 3970 Ø og 26/2 4483 Ø Korshage. I milde vintre starter allike-tællernes sæson allerede 10/2, og indsatsen gav altså endnu engang pote med et talstærkt træk.
Helt samme flid prægede ikke efteråret. I hvert fald var 23/9 – 17/12 4606 langt under normal standard. Skyldes næppe allike-mangel.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 245 14563 16792 1767 17 7 4346 169 84 37990
Total 2619 15945 17406 1822 104 5 24 8 32 4934 500 531 43930
MaxRst 400 230 250 25 12 2 23 7 15 400 165 250 400
Nobs 29 85 266 71 27 3 2 2 4 27 19 9 544
Ndag 14 15 28 25 14 3 2 2 4 17 15 8 147
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2015:  Råge  Corvus frugilegus  
Træk: Deltager i begrænset omfang i kragefugletrækket. Forår 22/2 – 2/5 85 og efterår 3/10 – 18/11 69. Eneste nyt fra kolonierne er 47 reder i kolonien ved det gamle kommunekontor. 5/9 125 rast Nørrevang var største rastflok.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 34 35 1 59 10 154
Total 530 498 249 60 79 49 29 196 235 114 123 413 2575
MaxRst 100 100 47 15 40 21 20 60 125 15 39 100 125
Nobs 16 20 36 16 9 5 4 6 6 17 14 11 160
Ndag 13 12 26 9 9 5 4 6 6 13 13 8 124
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Sortkrage  Corvus corone  
Kun 2 ½ i år:
17/3 1 tf Korshage og 18/3 rast Nørrevang regnes for samme. 10/4 1 tf Korshage og 18/4 rast Korshage regnes for samme.
Endelig Gråkrage/Sortkrage hybrid 1/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 2 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 2 5
Ndag 2 2 4
Fænologi 17.. ..18

2015:  Gråkrage  Corvus cornix  
Forårstræk 13/2 – 26/5 824, som vanligt flest i marts (549). Bedste dag 18/3 128 Ø Korshage. Normalt fra nyere tid og en rund faktor 10 under tallene fra 70´erne. Efterårstræk 15/9 – 19/11 213 med flest 27/10 68 SV overvejende Nakke Nord. Krageflokkene nåede højeste tal 18/1 180 og 16/3 260 rast Hovvig, samt sidst på året 110 rast Engmosen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 90 549 166 19 34 147 32 1037
Total 1065 880 953 412 147 27 42 154 145 256 348 404 4833
MaxRst 180 80 260 75 13 8 12 40 25 15 40 110 260
Nobs 52 50 197 62 49 8 13 11 18 36 35 26 557
Ndag 19 20 29 28 20 8 11 9 15 26 23 20 228
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Sortkrage x Gråkrage (hybrid)  Corvus cornix/corone  
se „Sortkrage“

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2015:  Ravn  Corvus corax  
Ravn blev set året rundt – kun juli havde ingen observationer. Typisk ses 1 – 2 fugle, der kan ses på det meste af halvøen. Der er ynglefugle i nærheden, således ynglede et par i 2015 i Sonnerup Skov. Ud over hvad der gemmer sig i kystskovene langs Isefjorden.
Fra 14/6 – 30/6 besøg af samlet familieflok på 4, dvs. 2 ad og 2 1k, der bl.a. blev set fouragere på en død sæl ved Skredbjerg.
Forårstrækket gjort op til 16 18/2 – 10/4 overvejende fra Korshage med 7 i februar, 7 i marts og 2 i april. Februarfuglene havde et meget rodet mønster, men fra marts så det mere overbevisende og målrettet ud mod øst.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7 2 16
Total 6 16 17 7 4 22 6 3 12 9 13 115
MaxRst 1 2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 4
Nobs 6 10 14 7 3 9 3 2 10 8 10 82
Ndag 6 8 11 6 3 6 3 2 10 7 10 72
Fænologi 03.. …. …. …. …. ..30 08.. …. …. …. ..31

2015:  Stær  Sturnus vulgaris  
Kun 3 Stære meldt fra januar. Forårstræk 22/2 – 15/5 5163. For alvor i gang 25/3 660 Ø Korshage. Meget koncentreret træktop primo april 4/4 – 6/4, hvor 3399 trak inklusive årets topdag 4/4 1485 Ø Korshage. Et pænt forårstræk, der ramte gennemsnittet. Rasttallene byggede op allerede fra tidlig februar, men absolut flest i 2. halvdel af marts med maks. 24/3 1200 Hovvig til nat.
Beskedent mellemtræk 13/6 – 16/7 245 V. Efterårstrækket til gengæld nede på 1160 24/9 – 19/12. Skyldes lige så meget mangel på observationer som mangel på Stære. Den lokale sorte sol i Hovvig kulminerede i august fra 15/8 1000 op til 27/8 4000.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 1461 3657 9 85 160 30 485 376 24 6323
Total 3 415 3646 3812 267 871 3482 14996 1515 1010 853 25 30895
MaxRst 2 120 1200 22 80 200 300 4000 300 200 114 1 4000
Nobs 2 19 99 122 35 27 34 29 27 24 24 3 445
Ndag 2 12 27 22 20 18 28 22 19 20 17 2 209
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2015:  Gråspurv  Passer domesticus  
Højeste antal fra ynglekolonierne og omegn: Rørvig 40, Nakke By 16, Søndervang 8, Nakke Syd (Willumsens gård) 16 og Nykøbing Bugt 4, mens der fra Nykøbing samlet er meldt omkring 20.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 13 35 8 11 6 68 6 5 6 20 29 207
MaxRst 12 16 8 8 3 40 5 5 5 15 16 40
Nobs 2 4 1 2 4 10 2 1 2 2 3 33
Ndag 2 4 1 2 4 8 2 1 2 2 3 31
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. ..24 19.. …. …. ..24

2015:  Skovspurv  Passer montanus  
25/1 - 31/5 jævnligt 16 Nørrevang og 17/12 20 Nørrevang var, hvad den kunne toppræstere på rast. 27/9 – 21/10 i alt 15 Korshage på tf, især 3/10 12 tf.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 15
Total 97 77 5 61 81 44 38 29 34 63 88 173 790
MaxRst 16 16 2 16 16 12 16 13 14 12 15 20 20
Nobs 15 9 4 11 18 8 5 7 7 13 12 15 124
Ndag 12 8 4 8 14 8 5 6 6 12 9 13 105
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Gråspurv x Skovspurv (hybrid)  Passer domesticus/montanus  
22/6 1 Rørvig By (LB).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2015:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstræk 25/2 - 6/6 74.252. Marts (25.710) og april (48.314) dominerede. I marts flest 17/3 7225 Ø, mens april toppede 5/4 13.350 Ø og 6/4 17.640 alle Ø Korshage. Normal trækprofil og kun lidt under gennemsnittet i alle år.
Efteråret nærmest aflyst med kun 225 fra trækket. Rasttallene var ikke store, heller ikke på trækkets top, jfr. højst 8/4 200 rast Nørrevang.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 25710 48314 137 45 6 168 50 1 74477
Total 149 145 25878 48708 250 79 40 5 80 445 261 340 76380
MaxRst 15 35 100 200 13 10 10 4 15 30 20 30 200
Nobs 31 20 117 71 60 14 9 2 13 36 37 35 445
Ndag 20 17 27 25 21 12 8 2 13 24 27 23 219
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Kvækerfinke  Fringilla montifringilla  
Få vinterfugle, sneg sig op på 12/1 10 rast Korshage.
Forårstræk 4/3 – 2/5 6492. Som så ofte før blev det hele båret af enkeltdage medio – ultimo april med ret artsspecifikt træk: 17/4 1200 Ø og 20/4 4800 Ø Korshage.
Væk fra 3/5 til 2/10. Minimalt efterårstræk (29) og kun enkelte fugle ind i vintermånederne. Ved årsskiftet dukkede ganske pæne flokke op i de nordsjællandske bøgeskove, så man kan måske vente flere senere på vinteren.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 65 6425 2 24 5 6521
Total 19 2 90 6434 2 60 23 11 6641
MaxRst 10 1 15 5 10 3 2 15
Nobs 6 2 40 37 1 24 15 10 135
Ndag 6 2 18 23 1 20 13 9 92
Fænologi 05.. …. …. …. ..02 03.. …. ..30

2015:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 67 68, 1)
Optrådte slet ikke på Korshage, men klarede skærene alligevel med en enkelt observation:
17/4 1 han rast Nakke By (PEL) – fouragerede foran en gård, men blev jaget op. Kunne siden ikke genfindes – var byttet ud med en Husrødstjert fra samme gård!

Rettelse 9/9-18 LB: Parentestal rettet fra (1, 62, 1) til (1, 67, 1)

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2015:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Største vinterflok 18/1 65 Nakke Øst. Kun ganske få på trækket, 19 i februar – marts.
De store ansamlinger (”hybenflokkene”) i efteråret går nu hastigt ned ad bakke i takt med bekæmpelsen af rynket rose. I år nede på kun 35 Korshage og 8 Skansehage. Jo så heldigt, at den kan klare sig overalt. Foretrak i stedet Flyndersø (18/8 100) og Hovvig (4/11 155).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 9 2 3 24
Total 103 32 106 75 59 37 50 168 213 600 472 330 2245
MaxRst 65 3 7 5 5 4 6 100 30 70 155 35 155
Nobs 14 17 47 47 40 27 26 23 29 42 33 27 372
Ndag 9 14 29 29 24 18 19 21 24 28 23 23 261
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Stillits  Carduelis carduelis  
Et par gode vinterflokke var 7/2 15 Søndervang og 18/2 25 Nakke Øst.
Forårstræk 26/2 – 2/5 105 med 27 i marts og 75 i april.
8 lokaliteter meldte syngende fugle. I efteråret 43 trækkende 28/9 – 1/11. Rastflokke var 10/11 18 Nakke Kær og 19/11 13 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 27 75 1 27 15 1 148
Total 27 61 38 106 46 16 17 8 48 28 52 17 464
MaxRst 14 25 1 6 5 2 4 2 21 6 18 8 25
Nobs 5 11 25 46 32 15 10 6 2 8 9 8 177
Ndag 4 10 18 22 20 13 10 6 2 7 8 8 128
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2015:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Forårstræk 22/2 – 5/6 3481, hvor det var i marts (2133) og april (1200) det foregik. Bedste dage 19/3 466 og 6/4 596 Ø Korshage.
Det er lidt under gennemsnit. Hovvig dominerer med fouragerende flokke om vinteren, op til 23/2 400 og i 2. halvår 8/12 200.
Ganske få spredte observationer i sommeren (4 enkeltfugle og 24/6 3). Sangaktiviteten er under trækket, og hvis den alligevel skulle snige sig til at yngle, er det ikke nemt at afsløre.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 2133 1200 134 3 7 64 82 36 3670
Total 287 808 2206 1228 142 9 2 9 490 780 1400 7361
MaxRst 100 400 30 14 2 3 1 1 80 150 200 400
Nobs 20 14 113 84 11 5 2 6 38 37 30 360
Ndag 13 10 20 22 10 5 2 6 27 25 23 163
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..07 03.. …. …. ..31

2015:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Arten ses ikke normalt om vinteren på halvøen og i det hele taget ses ganske få flokke overvintrende i milde vintre i hele landet.
Derfor var denne markante vinterflok absolut opsigtsvækkende: 4/2 – 10/2 50 rast Nakke Syd (DO). Fundet er fotodokumenteret.
Holdt til i et område med en del brak og frøstande – også en Bjergiriskflok blev set på stedet.
Forårstræk 331 fordelt marts 79 og april 252 med bedste dag 5/4 92 Ø. Rastflokke var 6/4 65 Nakke Hage og 14/4 29 Nørrevang. Største notering fra yngletiden var 29/5 13 syng Korshage. I efteråret trak i alt 151 og bedste rast var 15/9 90 Korshage og 22/9 90 Flyndersø. Årets sidste 1/11 1 SV Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 79 252 143 7 1 482
Total 125 103 499 146 109 111 206 613 58 1 1971
MaxRst 50 14 65 13 12 17 40 90 17 90
Nobs 3 43 83 53 35 31 24 37 14 1 324
Ndag 3 19 29 27 24 25 21 25 12 1 186
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2015:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Mange flere vinterfugle end vanligt – visse år næsten ikke til at opdrive. Stor irisk-vinter, jævnfør også Tornirisk. Bjergirisker på adskillige lokaliteter: Op til 5/1 12 Korshage, 5/1 58 Plantagekysten, 17/1 5 Skansehage, 6/2 75 Nakke Syd og 8/2 15 Nakke Nord. Forårstræk 9/3 – 7/4 45 i alt. 7/4 27 Ø Korshage absolut bedste dag.
Væk 11/4 – 17/10. I efteråret noteret 25/10 – 13/11 55 V Korshage. Lidt rast 28/10 26 Flyndersø og 11/11 – 20/12 9 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 29 44 11 100
Total 130 125 16 30 102 46 24 473
MaxRst 58 75 1 26 9 9 75
Nobs 6 3 8 4 6 8 6 41
Ndag 5 3 6 4 6 7 4 35
Fænologi 03.. …. …. ..10 18.. …. ..20

2015:  Gråsisken  Carduelis flammea/cabaret  
(Dækker arterne Stor og Lille Gråsisken).
Årssum = 531, hvor 437 er rapporteret som Gråsisken, 28 som Stor Gråsisken og 86 som Lille Gråsisken.
Forårstræk beskedne 22/2 – 25/4 95 – som ventet efter ret få Gråsiskener i efteråret 2014. Flest rastende var 15/2 20 Nørrevang. Færre iagttagelser i yngletiden end sidste år – meget spredte nu, hvor Plantagen synes mere eller mindre forladt. I 2. halvår igen ret få fugle, kun 15 fra trækket og med få på rast: 21/11 40 Nørrevang eneste større flok, måske til dels samme 23/11 32 Korshage. 31/12 var der 17 i Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 36 55 6 8 1 110
Total 2 36 58 75 5 23 18 15 2 24 114 39 411
MaxRst 1 20 6 10 3 5 5 4 1 7 40 17 40
Nobs 2 10 23 30 3 9 9 9 2 14 17 11 139
Ndag 2 8 14 15 3 9 9 8 2 13 13 10 106
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 257 286, 52 65)
Fugle fra 1/1 – 10/4, hvor denne arts seneste fantastiske sæsoner sluttede. Ingen siden.
Rastflokken på Korshage var på plads 1/1 14 (6 han ad, 8 hun/imm). 30/1 endnu 9, siden 3 dage med 1 fugl. Ved Rørvig Lyng 5/1 15, siden 1/2 9 og fugle frem til 10/4 2 (han + hun). Herudover sås 18/1 9 Plantagekysten, 30/1 2 Højsandet og 13/2 2 Nørrevang. På trækket sås 22/2 – 16/3 10 Ø Korshage. 52 fugle – endnu et stort år.

29-11-2023 LB I forbindelse med 50 års revisionen er antallet af rastende fugle opjusteret. Lange pauser i observationsserierne er tolket som udskiftning af fugle. Total nu 65 (tidligere 52).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 10
Total 57 20 9 4 90
MaxRst 14 9 1 2 14
Nobs 9 5 6 3 23
Ndag 5 4 6 2 17
Fænologi 01.. …. …. ..10

2015:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Årssum 1122 – men svært skævt fordelt på halvår med 1. halvår 932 og 2.halvår 190. Efter det blomstrende 2014 fortsatte den talrigt ind i 2015, men fra 2.halvår indledtes en lavkonjunktur.
Forårstræk: 472 – typisk spredt ud på alle måneder med flest i marts (229). Bedste dage var 29/2 74 Ø og 15/3 62 Ø Korshage.
I det magre efterår 19 på træk og et par mindre flokke rastende. 28/10 15 Dybesø, 7/12 12 Nørrevang og 20 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 128 229 27 40 36 2 1 10 5 1 491
Total 132 180 248 28 143 201 56 4 2 53 28 47 1122
MaxRst 25 20 8 1 30 30 14 2 1 15 6 20 30
Nobs 16 25 73 11 15 15 10 2 2 10 10 6 195
Ndag 8 10 17 8 12 10 9 2 2 10 9 5 102
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2015:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Deltog slet ikke i overskuddet af Lille og Hvidvinget Korsnæb i 2. halvår 2014, og dermed som forventeligt uhyre få i vinter/tidligt forår 2015: 11/2 1 rast Korshage, 13/3 1 ad han rast/Ø Korshage og 16/3 1 rast Korshage. 3 expl.
Var nærmest helt fraværende i 2. halvår. I Nordsjælland blot 2 (Kikhavn 7/11 han + brun) – dvs. ingen i de klassiske, ornitologisk særdeles veldækkede strongholds som Tisvilde Hegn etc. Det blev alligevel til en enkelt observation fra Rørvig lidt i forlængelse af Kikhavnobsen: 12/11 2 rastende Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 2 5
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 2 1 4
Ndag 1 2 1 4
Fænologi 11.. ..16 12

2015:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 573, 3)
Er jo faldet markant i antal gennem en del år, så vi var forberedt på få fugle i de kolde vestenvinde. Den endte helt nede på 3 fugle!
Alle 3 og dermed hele artens 2015 samlet op af EVRs morgenrutine:
26/5 1 syng han Korshage (EVR), 31/5 1 syng han Korshage (EVR) og 6/6 1 2k han tf siden rast Korshage (SA, EVR, CN).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 1 3
Fænologi 26.. ..06

2015:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Årssum: 592. 3 måneder – marts 93, oktober 107 og november 98 - registrerede bedst, så der er en vis trækprofil. Forårstræk 22/2 – 11/4 74 er helt på gennemsnittet. Sangen er jo afdæmpet – måske derfor kun 9 er meldt syngende. Bedste tal er 5/1 19 fra Rørvig – Højsandet – Nakke Lyng og 18/1 14 fra Nakke Lyng.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 55 16 2 76
Total 61 33 93 55 29 17 9 16 32 107 98 42 592
MaxRst 14 4 5 3 3 2 4 3 4 10 8 8 14
Nobs 26 19 62 35 20 13 5 12 17 35 40 20 304
Ndag 13 12 26 15 13 11 5 10 15 24 24 16 184
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Forårstræk: 12/3 – 14/4 (5/6) 19 fordelt marts 11, april 6 – og juni 2. Fra januar til juni kan man finde ca. 20 rastende fugle rundt omkring, der sammen med de trækkende bliver 39 for 1. halvår. Fra 29/6 – 16/10 lang periode med 0. Fra 17/10 - året ud 9 rastende fugle.
Det er vanlig profil, og der er ret få fugle i spil. Skoven omkring Langesømosen bedste bud på en ynglelokalitet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 6 2 19
Total 7 17 28 8 22 12 10 10 114
MaxRst 3 3 2 1 3 3 3 2 3
Nobs 5 13 20 7 15 8 7 9 84
Ndag 5 9 17 6 12 7 7 9 72
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..28 17..30 05..27

2015:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 313 312, 6)
2 forår og 4 efterår alle fra trækket. Få – også i efterårets østenvinde.
5/4 1 NØ Korshage (JB) og 10/4 1 NØ Korshage (SA, LB, EVR).
17/10 1 S Skansehage (EVR) og 29/10 3 SV i flok Flyndersø (EVR).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 6
Total 2 4 6
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 05..10 17..29

2015:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Talstærk Snespurv-vinter: 3/1 25, 5/1 37 og toppende med hele 25/1 95 Skansehage. 12/2 34 sidste dag med del af denne gruppe.
Også 3/1 14 Korshage. Der må have været ualmindeligt mange frø generelt – jfr. parallel stor vinter for Bjerg- og Tornirisk.
Fra 13/2 lille hul uden fugle frem til det lille forårstræk: 27/2 – 25/3 8 Ø Korshage. Samt 4/3 1 rast Flyndersø.
Dukkede op igen 18/10 1 rast Korshage og 4 i oktober. Fra 8/11 16 stigende til 27/11 35 rast Korshage. Siden 30/11 17 og 11/12 24 rastende. 25/12 8 tilbage. Også flokke 2/12 32 Plantagekysten og 9/12 50 Skansehage, hvor der 15/12 blot var 3 tilbage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 22 30
Total 490 75 8 5 300 194 1072
MaxRst 95 34 1 3 35 50 95
Nobs 16 5 7 3 19 18 68
Ndag 15 5 6 3 16 13 58
Fænologi 02.. …. ..25 18.. …. ..25

2015:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Årssum 1218. Vintre uden store flokke – kom aldrig over 10 fugle. 18/2 4 første syngende Korshage – og så er det jo forår!
Forårstræk 26/2 – 12/4 kun 30 – de 25 i marts. Men jo almindelig ”baggrundsart” på Korshage med op til 13 syngende i hele området.
Flest er registreret i oktober, herunder 22/10 19 rast Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 25 4 30
Total 49 39 150 127 155 106 97 55 80 217 104 39 1218
MaxRst 10 5 10 10 11 13 9 6 12 19 13 10 19
Nobs 19 18 47 50 66 40 38 25 28 46 26 13 416
Ndag 13 15 29 29 28 27 27 20 23 28 20 12 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Hortulan  Emberiza hortulana  (4, 687, 0)
Det var jo i 2015 det skulle ske. Efter 691 Hortulaner gennem stationens historie kom der ingen. Det tragiske bestandssammenbrud og vestenvindsforåret forenede sig til en trist milepæl.

DOFBasen:2015


2015:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
2 vinterfund af 5 fugle: 13/1 4 Korshage og 22/1 1 Rørvig Bugt. Forårstræk 26/2 – 23/5 168 fordelt februar 1, marts 93, april 64 og maj 10. Største rast var 5/4 12 Nakke Hage. Sang fra 16/3 Hovvig. I materialet mindst 11 syngende fugle fra Korshage (1), Dybesø (1), Flyndersø (2), Rørvig Bugt (1), Hovvig (4), Nakke Syd (1) og Ringholm (1). Lille efterårstræk (21 i alt) og et par decemberobservationer: 2/12 1 Korshage og 9/12 2 Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 93 64 10 4 14 3 189
Total 5 1 128 139 67 61 30 9 49 112 31 3 635
MaxRst 3 6 12 4 6 4 2 7 10 7 2 12
Nobs 3 1 64 69 44 24 19 7 24 46 12 2 315
Ndag 2 1 20 27 27 22 19 7 18 27 10 2 182
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..09

2015:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Tendensen til at arten rykker lidt ind igen forstærket i 2015 med i alt 7 fugle. Fortsat med den sene ankomst.
Nørrevang: 15/5 – 5/6 1 - 2 syngende han. Søndervang: 4/6 – 14/6 1 syngende han. Skansehage: 29/5 – 2/8 2 syngende han (1 – 2 i hele perioden), dog 13/7 3. Endelig 20/9 1 rast Nakke Øst.
Brak eller græsning omkring alle de territoriehævdende fugle. Har altså fået et vist comeback på halvøen. Det bliver spændende at se, om den kan bide sig fast.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 9 18 1 1 34
MaxRst 1 2 3 1 1 3
Nobs 5 7 11 1 1 25
Ndag 5 6 10 1 1 23
Fænologi 15.. …. …. …. ..20
rapp/2015/pir.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1