Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:rov

Rapport 2015

Rovfugle

Af Jørgen Hulbæk Christiansen


2015:  Rovfugletabeller

Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2005 - 2014.

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gens. Sæsonmax. Dagsmax. Gens.
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 474 302 (89) 170 (90) 55
Sort Glente 10 (14) 4 (14) 5 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 101 (12) 15 (05) 76 50 (05) 18 (09) 19
Havørn 34 (13) 7 (13) 19 12 (10) 3 (08) 8
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 158 83 (06) 19 (09) 48
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 88 55 (78) 40 (75) 32
Kærhøg sp. 5 (99) 1 (fl) 2
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 2 1 (fl) 1 (fl) 1
Hedehøg 11 (94) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 21 17 (94) 3 (fl) 5
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1310 1052 (06) 319 (06) 484
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2832 7362 (08) 1409 (08) 2900
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 206 94 (85) 107 (10) 40
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (11) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 116 42 (09) 12 (04) 25
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 103 30 (75) 15 (06) 31
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 4 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 70 19 (95) 7 (03) 10
Lærkefalk 161 (06) 45 (12) 71 9 (06) 4 (06) 3
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 27 12 (04) 3 (04) 6
Totaler 5588 3667

Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

Feb M a r A p r M a j J I alt
Hvepsevåge 75 109 2 35 221
Sort Glente 2 1 3
Rød Glente 1 2 45 18 18 22 4 2 1 113
Havørn 2 12 3 6 3 1 2 2 1 32
Rørhøg 1 1 11 17 7 13 11 2 63
Blå Kærhøg 1 5 1 9 18 5 2 41
Steppehøg 2 2
Duehøg 1 4 2 1 8
Spurvehøg 1 1 35 35 83 165 34 23 16 3 396
Musvåge 35 19 1931 339 333 391 181 31 35 12 3307
Fjeldvåge 10 1 9 14 10 12 2 58
Fiskeørn 1 17 23 4 3 1 1 50
Tårnfalk 1 3 7 10 1 12 6 3 43
Aftenfalk 1 1
Dværgfalk 9 11 2 9 6 37
Lærkefalk 1 6 1 7 15
Vandrefalk 1 4 11 5 1 22
I alt 40 24 2047 399 510 686 257 189 191 3 66 4412

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Hvepsevåge ult jun 2, Havørn ult jan 1, Blå Kærhøg med feb 1 og Musvåge pri jan 2.

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

A u g S e p O k t N o I alt
Hvepsevåge 21 5 3 3 1 33
Rød Glente 5 5
Havørn 5 1 2 8
Rørhøg 6 4 1 4 4 3 1 1 24
Blå Kærhøg 3 2 13 1 2 21
Steppehøg 1 1 1 3
Spurvehøg 2 2 1 4 14 7 5 28 63
Musvåge 2 4 2 11 137 140 26 767 8 1097
Fjeldvåge 5 5 28 1 39
Kongeørn 1 1
Fiskeørn 1 9 3 3 1 17
Tårnfalk 1 2 2 2 7
Dværgfalk 1 1 1 1 4
Lærkefalk 3 1 4
Vandrefalk 1 1 1 1 3 7
I alt 32 8 16 25 167 159 39 848 1 13 1333

Udover de i tabellen nævnte disse: Hvepsevåge med jul 1, Rørhøg ult jul 2, Musvåge med jul 1 og ult nov 3.


2015:  Hvepsevåge  Pernis apivorus (30297 / 2635)
Sløjt forårstræk et stykke under middel.
Ankom pludseligt og overraskede med et hidtil uset tidligt ryk. Hele 51 NØ trækkende i en kortvarig varmelomme om eftermiddagen allerede 5/5. Eneste øvrige nævneværdige dage var 11/5 90 og 5/6 35. Totalen endte på 223 og inkluderer to sene trækforsøgende 21/6 og 27/6. Kun en enkelt fugl blev set rastende 20/5 på Korshage. Fra juli kun én obs 20/7 1 S efter rast Hovvig. Frem til sidste obsdag 12/9 blev i alt set 34 trækkende. Bedste trækdag var 10/8 med 10 fugle, hvoraf de 9 lidt usædvanligt røg mod NØ. Sidstnævnte fænomen er dog set tidligere. Der blev ikke set 1k fugle.
 

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 186 37 1 25 3 252
Total 187 37 1 31 4 260
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 40 15 1 13 4 73
Ndag 8 3 1 11 3 26
Fænologi 05.. …. …. …. ..12

2015:  Sort Glente  Milvus migrans (2, 121, 4) 
3 blev set på forårstræk. Et resultat under niveauet for de seneste fine forårssæsoner.
10/4 2 – 1 Ø 10:20 Korshage (EVR) og 1 Ø 18:02 Nørrevang (KES) samt 11/5 1 Ø 13:01 Nørrevang (EVR). Ud over disse trækkende var der en obs, der vel bedst kan rubriceres som sommerstrejf. 15/6 1 overflyvende kl 20:25 Hovvig (Yvonne Graubæk). Tidligere på dagen blev en Sort Glente set fouragerende ved Audebo omkring kl 17. Det er oplagt, at det er samme fugl, der er sivet til Hovvig sent på dagen / om aftenen.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 1 4
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 10.. …. ..15

2015:  Rød Glente  Milvus milvus (1363 / 273) 
Fortsætter tendensen med mange fugle på forårstræk. Ny dagsrekord.
Årets første Røde Glente trak øst 25/2 på Korshage. Forårstotalen blev på 113 trækkende set på 27 obsdage. Det er et godt stykke over tiårsgennemsnittet og næstbedste forårstotal gennem tiderne. Rød Glente er en af de arter, der har vist den mest markante fremgang siden rapportens start i 1973, hvor arten jo var lidt af et hit. Den for arten globalt set vigtige svenske bestand menes nu at nærme sig 3000 par, hvoraf langt den overvejende del yngler i Skåne. To ret markante trækbølger fremstår tydeligt i materialet 17/3 – 19/3 respektive 10/4 – 11/4 og et par rigtig gode dage 18/3 22 (ny dagsrekord) og 11/4 20 var væsentlige bidrag til den fine forårstotal. Øvrige dage med over 5 var 17/3 10, 19/3 7, 25/3 9 og 10/4 8. Den ugunstige vejrsituation i maj gjorde, at der var mangel på 2k fugle på forlænget træk, og kun 2 blev set i denne måned. Sidste trækkende i foråret set 5/6.
Ingen sommerobservationer og i det hel taget blev andet halvår en lidt sløj affære med kun disse observationer 21/10 1 og 28/10 4 alle trækkende. Der ud over områdets blot tredje december fugl 20/12 1 overflyvende Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 65 44 2 1 5 118
Total 1 65 46 2 1 5 1 121
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 29 37 2 1 2 1 73
Ndag 1 14 10 1 1 2 1 30
Fænologi 25.. …. …. …. ..05 21..28 20

2015:  Havørn  Haliaeetus albicilla (275 / 110)
Flot forårstræk med næsthøjeste sæsontotal gennem tiderne. Yngler nu lige syd for området.
Den milde vinter gav Ikke ophav til større rast koncentrationer. I første halvår blev som mest set 4 rastende fugle (2 adulte + 2 immature) på en dag primo april i Hovvig. Det er ikke altid lige let at aldersbestemme yngre Havørne, og der er flere eksempler på at de samme fugle er indtastet med forskellig alder. Det er med til at gøre det vanskeligt, for ikke at sige nærmest umuligt, at vurdere om der eventuelt kan have været rastende trækgæster i Hovvigområdet. Det kan dog ikke udelukkes at sådanne findes i materialet.
Forårstrækket bød på 19 obsdage med i alt 32 trækkende. De to første blev set 25/2. En fugl set i januar medregnes ikke i forårstotalen. Bedste periode indtraf medio marts. I dagene 16/3 - 19/3 trak i alt 12 Havørne. Højeste dagstotaler blev 17/3 5 og 19/3 4. Der ud over var der i løbet af foråret 7 dage med 2 trækkende. Sidste trækkende set 5/6. Det skal endnu en gang understreges, at der er en vis sandsynlighed for, at nogle overflyvende Havørne er røget med i trækprotokollen. Især nu, hvor vi har fået et ynglepar så tæt på området.
Et Havørne par har etableret sig lige syd for området og Hovvig bruges tilsyneladende i stor stil som spisekammer. Fra juli og resten af året var det nærmest underligt, hvis man ikke så arten ved et besøg i Hovvig. Parret fik 1 unge på vingerne, og den blev første gang set i Hovvig med begge sine forældre 29/8. Ud over de 3 ”lokale” fugle blev set en 3k og en 2k fugl ved enkelte lejligheder i løbet af andet halvår.
8 trækkende Havørne blev set i efteråret mellem 21/9 og 28/10. 2 fugle blev set på hver af yderdatoerne og de resterende 4 blev set enkeltvis.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 15 10 4 1 4 3 40
Total 8 17 36 26 17 20 17 42 65 57 42 24 371
MaxRst 1 2 2 4 1 2 2 3 4 3 3 3 4
Nobs 8 10 25 23 16 15 13 26 33 29 22 15 235
Ndag 8 10 19 19 15 13 13 26 29 26 21 15 214
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2015:  Rørhøg  Circus aeruginosus (4797 / 798) 
Meget fåtallig på forårstrækket. Ynglepar i Hovvig for andet år i træk.
Set i Hovvig fra 13/3 med op til 5 (2 par + 1 2k) rastende på en dag i perioden marts – maj. Udenfor Hovvig blev rastende Rørhøge set på tre lokaliteter i foråret. I alt blev blot 63 Rørhøge set under forårstrækket. Det er den laveste forårstotal i 26 år (siden 1989) og udgør kun knapt 40 % af gennemsnitstotalen for de seneste 10 år. Der var 22 obsdage mellem 17/3 og 5/6. Vejret var generelt dårligt til trækobs i april - maj og kun omkring 10/4 - 11/4 kom en lille åbning med godt Rørvigtrækvejr. Her trak henholdsvis 6 og 15 fugle. Eneste øvrige dage med over 5 var 6/5 6 og 11/5 7. Andelen af hanner udgjorde i foråret 26,9 %, hvilket er en lav andel, og det skyldes nok især, at primo april, hvor vi har en vis tradition for at se mange trækkende hanner, gav meget få fugle.
Et par ynglede i Hovvig og medio juli sås 4 nyligt udfløjne unger. Det vides ikke om alle overlevede.
Mellem 27/7 og 15/10 blev der på 16 obsdage set i alt 26 trækkende Rørhøge. Det er klart under de seneste 10 års gennemsnit, men over gennemsnittet for alle årene. Trækket foregik jævnt sivende i august -september uden nogen egentlig kulmination, og højeste dagstotal faldt tidligt 6/8 4. I andet halvår rastede igen max 5 fugle på en dag i Hovvig, og her blev årets sidste Rørhøg set 10/11. Det er sent og kun en enkelt dag fra at være fænologirekord for efteråret.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 35 24 2 2 11 12 2 90
Total 4 75 64 39 44 36 26 17 1 306
MaxRst 1 4 4 3 5 3 2 2 1 5
Nobs 4 53 42 26 29 27 18 14 1 214
Ndag 4 22 26 23 23 21 12 13 1 145
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. …. ..10

2015:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus (3770 / 854)  
Forårstræk på bundniveau. Efteråret bedre med faste rastende fugle i Hovvig.
Kun to obs fra vintermånederne januar – februar. Den ene var af en rastende hun 5/2 i Hovvig. I øvrigt blev der mellem 8/3 og 24/4 set rastende Blå Kærhøge i Hovvig på 14 obsdage. Alle dage kun 1 brun fugl.
En meget tidlig østgående fugl blev set trækkende fra Hovvig 17/2. Ellers ligger forårstrækobservationerne mellem 8/3 og 9/5. Det blev til 18 obsdage, og på disse kunne kun skrabes 42 trækkende sammen. Det er tredje laveste forårstotal siden rapportens start i 1973 og svarer blot til 47,7 % af de seneste ti års gennemsnitstotal. Kun 6 adulte hanner blev set. Det er en meget lav andel svarende til blot 14,3 % af forårstotalen. Usselt trækvej primo april er nok årsagen. I april blev set 32 trækkende svarende til ca. 76 % af forårstotalen, og forårets eneste to dage med 5 trækkende eller derover er fra denne måned: 11/4 12 og 24/4 5. Det gik helt galt i maj, hvor kun 2 trækkende blev set.
Efterårets første fugl var en rastende hun set ved Engmosen 2/9. 21 efterårstrækkende blev set på 10 obsdage mellem 29/9 og 15/11. Det er et resultat lidt under gennemsnittet for de seneste ti år, men ligger tæt på gennemsnittet for alle årene. Bedste periode var ultimo oktober med 13 fugle, og i samme periode faldt også efterårets højeste dagstotal 28/10 5. 4 af de trækkende fugle i efteråret var adulte hanner. I Hovvig dukkede første fugl op 24/9, og resten af året var der mere eller mindre faste rastende fugle. Især årets to sidste måneder bød på fine oplevelser med fouragerende fugle. Ved et enkelt tilfælde sås en han (17/11) ellers var det udelukkende brune fugle. Flest blev set i de sidste dage af året fra jul og frem mod nytår, hvor 1 adult hun og 2 1k så ud til at gøre overvintringsforsøg.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 32 2 3 15 3 63
Total 2 14 39 2 6 26 24 24 137
MaxRst 1 1 1 1 2 2 3 3
Nobs 2 14 32 2 5 20 22 19 116
Ndag 2 12 14 2 3 13 18 15 79
Fænologi 05.. …. …. ..09 02.. …. …. ..31

2015:  Steppehøg  Circus macrourus (0, 33, 5) 
Har de senere år (siden 2008) opnået status som årlig forårstrækgæst, og for tredje år i træk blev arten set om efteråret.
Et af årets mest positive indslag blandt rovfuglene. To forårstrækfugle dukker op sidst i april, hvor der ellers ikke var meget at råbe hurra for rent trækmæssigt. 29/4 1 2k NØ 06:20 – 06:24 (BV, EVR) og 30/4 1 2k trækforsøgende 07:20 – 07:25 (JB). Sidstnævnte fugl var en form for jubilæumsfugl. Det var Steppehøg nummer 30 set om foråret ved Rørvig. Tidsmæssigt er de to forårsobservationer lige efter bogen. Ud over de 2 forårsfugle blev der set 3 efterårsfugle, hvilket er det hidtil højeste antal, der er set på et efterår. Uden tvivl et udslag af den megen østenvind i september – oktober. 29/9 1 1k SV 12:15 – 12:25 Hovvig (EVR, JR, VWS), 3/10 1 1k SV 13:32 – 13:35 Hovvig (EVR) og 14/10 1 1k SV 10:23 – 10:26 Korshage (EVR). De to sidste fugle blev forvarslet fra Hundested. Fuglen 14/10 er den hidtil seneste fra Rørvig. Med årets 3 fugle er der nu set 8 fugle på efterårstræk i Rørvigområdet. Alle har været 1k.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3 6
Total 2 1 3 6
MaxRst
Nobs 2 1 3 6
Ndag 2 1 3 6
Fænologi 29..30 29.. ..22

2015:  Hedehøg  Circus pygargus (3 4, 197 199, 0) 
Hedehøg er rødlistet og et år med 0 trækkende Hedehøge er usædvanligt og bestemt ikke særligt godt. Vi skal 37 år tilbage i tiden til 1978 for at finde det seneste år uden Hedehøg.

DOFBasen:2015


2015:  Duehøg  Accipiter gentilis (1115 / 151) 
For andet år i træk meget lav forårstræktotal og desuden meget få rastobservationer året igennem.
To observationer fra januar er de eneste fra vintermånederne: 4/1 1 ad hun og 22/1 1 begge Hovvig. Der ud over er der blot en enkelt rastobs fra træktiden 19/3 1 Nørrevang. Forårstrækket var meget svagt. Kun 8 blev set på 7 obsdage mellem 27/2 og 11/4. Halvdelen af de trækkende (4) blev set i den klassisk gode Duehøg trækperiode medio marts. Den lave total kan ikke forklares ved vejrmæssige årsager. Flere andre arter med tidligt træk i marts havde en god sæson, og medio marts, hvor vejret var fint til Rørvigtrækobs, var kulminationsperiode for mange af disse arter. Eneste dag med mere end 1 trækkende var 13/3 2. 4 af fuglene blev aldersbestemt og fordelingen var 1 ad og 3 2k. En meget lav forårstræktotal to år i træk kan være en grund til at kigge lidt nærmere på artens status. Arten er tilsyneladende presset i disse år. Efterårstrækket ved både Falsterbo og Stevns har også været meget svagt de senere år. Det er kendt, at i kolde efterår med tidlig kulde forlader flere Duehøge Sverige end i milde efterår / forvintre. Men forklaringen er ikke udelukkende klimaforandring. Duehøg viser i Sverige både på standardruterne i yngletiden og vinterruterne tilbagegang siden år 2000 og fra Finland meldes ligeledes om nedgang i ynglebestanden i de senere år. Den danske bestand er også for nedadgående. Årsagen til nedgangen er ikke klarlagt, men menneskelig forfølgelse menes ikke at være den afgørende faktor i Sverige. Her har man som mulig forklaring den mindskende andel af gammel skov, som jo er ret vigtig for artens ynglemuligheder (Kjellén Fåglar i Skåne 2014).
I andet halvår var der ingen trækkende, men der er til gengæld lidt flere rastobservationer end i første halvår. En enkelt blev set uden for Hovvig 24/11 1 hun Langesø Mose, og ellers var der disse rastende / overflyvende fra Hovvig. Man bemærker især nogle tidlige juli - august observationer: 3/7 1 2k+ hun, 8/8 1 2k hun, 9/8 1, 23/9 1 ad han, 15/12 1 han og 24/12 1 ad han.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 8
Total 2 1 5 3 1 2 1 1 2 18
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 4 3 1 2 1 1 2 17
Ndag 2 1 4 3 1 2 1 1 2 17
Fænologi 04.. …. …. ..11 03.. …. ..27 24.. ..24

2015:  Spurvehøg  Accipiter nisus (52011 / 8274) 
Yderst fåtallig på forårstrækket.
Vinter: I januar – februar set på 7 lokaliteter. 2 blev set i Hovvig ellers blot 1 på de øvrige lokaliteter.
Forårstrækket var det tredjedårligste siden rapportens start i 1973. Kun i 1976 og 1977 var totalen lavere. 396 blev set på 44 obsdage mellem 26/2 og 5/6. Det overvejende dårlige trækvejr i april – maj må være forklaringen. Det er nu sjette år i træk, at forårstotalen ligger under tiårsgennemsnittet. Det kan godt undre, når Falsterbo materialet viser fremgang også i de senere år. Forklaringen er ikke let at gennemskue og kan ikke alene forklares ud fra vejrfaktorer. Den eneste dag i foråret med over 100 trækkende var 11/4 med 133. Den dag reddede året fra at blive et regulært bundår. Eneste øvrige dag med over 25 var 10/4 30.
Ynglefugle. Et sikkert par i Hovvig og tydelig yngleadfærd blev set både ved Slettermosegård, Plantagen og i Nykøbing. Arten blev desuden set i yngletiden i Rørvig og på Nørrevang. Har arten ikke ynglet på Korshage i 2015?
Efterårstrækket lå også klart under de senere års standard. Blot 50 trækkende blev set på 20 obsdage mellem 6/8 og 29/10. Flest trak sidst i oktober. Eneste dag med over 10 var 27/10 19.
I december set på 5 lokaliteter alle steder blot 1 fugl.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 71 282 39 3 4 19 40 459
Total 8 12 84 293 48 12 7 25 33 61 19 7 609
MaxRst 2 1 3 2 1 2 1 2 2 4 2 1 4
Nobs 7 12 39 78 29 10 7 23 20 27 16 7 275
Ndag 6 11 19 25 12 7 7 21 14 19 15 5 161
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Musvåge  Buteo buteo (121584 / 1974 - : 55450) 
Bedste forårstræk siden 2009.
Vinter: Er rapporteret som rastende fra hele 18 lokaliteter i januar og februar. Flest blev set i området Hovvig / Ringholm, hvor 4 fugle sås ved flere lejligheder.
Et par vestgående fugle på formodet vinterflugt 5/1 medregnes ikke i forårstotalen. Mellem 22/2 og 5/6 registreredes på 52 obsdage 3307 trækkende, hvilket er et ganske fint resultat, som ligger ca. 17 % over gennemsnittet for de seneste ti år og 14 % over gennemsnittet for alle årene. Flest fugle blev set medio marts, hvor 1931 fugle svarende til 58,4 % af forårets total trak igennem. Følgende dage, hvor man især bemærker dagene 17/3 – 19/3 og 10/4 – 11/4, opnåede trecifrede dagstotaler: 17/3 303, 18/3 931, 19/3 576, 22/3 187, 10/4 202, 11/4 344 og 22/4 157. Dagstotalen 18/3 er en af de bedre gennem tiderne og den højeste siden 2009. Dagen efter den store dag 18/3 kunne man tidligt om morgenen tælle 19 rastende på markerne på Nørrevang, et ret så bemærkelsesværdigt antal.
Kun ganske få iagttagelser af enlige rastende fugle fra juni – juli.
Efterårets første sydvestgående blev set allerede 16/7, og frem til 30/11 blev der på 42 obsdage set 1101 trækkende. Det er klart under gennemsnitsniveauet for de seneste ti år. Trækkulminationen var ret sen (ultimo oktober), og efterårets eneste trecifrede dagstotal 27/10 650 trækkende er fra den periode. Der ud over var der disse dage med over 50: 29/9 74, 3/10 92 og 26/10 52.
I december set på 9 lokaliteter. Flest var der i Hovvig, hvor der som mest taltes 5 fugle på årets sidste dag.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 35 2289 905 66 12 1 6 150 934 11 4411
Total 53 85 2324 912 78 19 5 28 167 986 69 77 4803
MaxRst 4 4 19 2 2 2 1 6 3 10 4 5 19
Nobs 39 50 91 66 37 9 5 17 27 56 41 41 479
Ndag 20 19 27 18 14 6 4 16 20 28 25 24 221
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Fjeldvåge  Buteo lagopus (15488 / 1077) 
Meget svagt forårstræk, men efterårstræk på gennemsnitsniveau.
Fra vintermånederne januar og februar kun en obs 17/2 1 rastende Nakke Kær. Senere i marts – april disse få rastende: 13/3 1 Hovvig, 23/3 og 3/4 1 Slettermosegård.
Forårstrækket bar præg af det for Rørvig overvejende dårlige trækvejr i april – maj. Totalen blev meget lav. Blot 58 blev set på 17 obsdage mellem 13/3 og 11/5. Hvilket blot svarer til 28,2 % af gennemsnittet for de ti senest foregående år. Kun en enkelt dag kunne dagstotalen snige sig op over 10 fugle: 11/4 13.
Efterårssæsonens i alt 39 trækkende blev set på 9 obsdage mellem 3/10 og 14/11. Et resultat meget tæt på gennemsnittet for de seneste 10 år og lidt over gennemsnittet for alle årene. Et ryk ultimo oktober reddede efteråret. Her blev set 28 trækkende, hvilket udgør 71,8 % af totalen. To dage med over 10 trækkende nævnes her: 27/10 13 og 28/10 12.
Fra primo oktober og frem blev der set en del rastende fugle. På Korshage op til 2 mellem 9/10 og 31/10 og i Hovvig sås 1 fugl på 8 obsdage mellem 30/10 og 23/11. Årets sidste obsdage for arten blev 1/12 1 rast Korshage og 7/12, hvor en overflyvende fugl blev set ved Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 33 14 38 1 97
Total 1 13 36 14 45 7 2 118
MaxRst 1 1 1 2 1 1 2
Nobs 1 9 23 4 15 7 2 61
Ndag 1 5 11 4 12 7 2 42
Fænologi 17.. …. …. ..11 03.. …. ..07

2015:  Kongeørn  Aquila chrysaetos (1/1, 27/28, 1/1) 
Kongeørn tager prisen som årets rovfugl ved Rørvig. Efter et par års fravær kunne denne majestætiske fugleart igen opleves på Rørvighalvøen. 28/10 trak en imm SV over Hovvig kl. 13:05 – 13:25. Det er blot tredje efterårsfund siden jubilæumsrapporten i 1997. De to tidligere er fra 2003 og 2007. Fra fuglestationens tidlige periode 1973 – 1996, som er behandlet i nævnte jubilæumsrapport fra 1997, foreligger 7 efterårsfugle. Alle 10 efterårsfugle er set i perioden medio – ultimo oktober. Årets fugl blev varslet fra Nøddebohuse, og blev set fra Nakke Nord af EVR, HVR, LB og PEL og fra Hovvig af DO og VWS. Et kig på parentestallene afslører, at der nu er flere obs af Steppehøg end Kongeørn ved Rørvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2015:  Fiskeørn  Pandion haliaetus (4286 / 519) 
Meget få på forårstræk og kun enkelte rastende i Hovvig.
Et meget svagt forårstræk med kun 50 trækkende på 17 obsdage mellem 25/3 og 5/6. Det er den laveste forårstotal siden 1983. Havde det ikke været for dagene 10/4 – 11/4 var vi endt på absolut bundniveau. Disse to dage trak der henholdsvis 8 og 19 fugle, og det var de eneste dage med over 5 fugle. Forårets få rastobservationer var 24/4 1 Nørrevang, 1/6 1 Dybesø og formodentlig den samme senere på dagen i Hovvig.
I efteråret trak 17 sydvest på 10 obsdage mellem 4/8 og 17/9. Det er en total, der ligger under de seneste ti års gennemsnit, men over gennemsnittet for alle årene. 13 blev set i august, og den eneste dag med over 2 trækkende var 14/8 6. Mod sædvane blev der ikke set rastende Fiskeørne i Hovvig i efteråret.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 44 3 1 11 3 63
Total 1 45 4 4 13 4 71
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 42 4 4 7 4 62
Ndag 1 12 3 3 7 3 29
Fænologi 25.. …. …. ..05 04.. ..17

2015:  Tårnfalk  Falco tinnunculus (1974-: 3466 / 1975-: 547) 
Både forårstræk og efterårstræk langt under middel.
Vinter: Set på 9 lokaliteter i januar – februar. Bortset fra 2 i Hovvig kun 1 fugl pr lokalitet.
Forårstrækket af Tårnfalk fluktuerer ret meget, og i foråret 2015 blev arten kun set trække på 11 obsdage mellem 8/3 og 5/6. Det er et meget lavt antal. Totalen nåede ikke op på mere end 43 fugle. Det svarer ikke til mere end 41,7 % af gennemsnitstotalen for de ti seneste år. Flest trak primo maj (12). Dage med mere end 5 trækkende: 10/4 6, 11/4 10, 5/5 7 og 11/5 6.
Yngelfugle: Et sikkert par i kasse på Korshage og et muligt par i Hovvigområdet.
Blot 7 blev set på efterårstræk på 5 obsdage mellem 14/8 og sene 11/11. Eneste dage med mere end 1 fugl var 3/9 2 og 11/11 2.
I december set på 6 lokaliteter, hvoraf kun Hovvig havde 2 fugle. De øvrige blot en enkelt fugl.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 18 18 3 1 4 2 50
Total 11 15 43 64 47 23 26 62 29 30 17 28 395
MaxRst 2 1 2 8 3 2 2 5 3 4 2 3 8
Nobs 10 15 35 41 31 20 21 35 21 22 13 22 286
Ndag 9 12 23 20 18 13 18 24 16 19 10 22 204
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Aftenfalk  Falco vespertinus (1, 378, 1) 
Et generelt sløjt falkeforår gav kun en enkelt Aftenfalk. Den blev set på forårets sidste trækdag. 5/6 1 2k hun Ø 15:40 – 15:41 Nørrevang (JB, JHC, EVR, JS).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2015:  Dværgfalk  Falco columbarius (2735 / 372) 
Få set på både forårs og efterårstræk.
Mellem 4/4 og 19/5 blev der på 17 obsdage set blot 37 trækkende, hvilket er en forårstotal langt under middel. Totalen svarer til 52,9 % af de seneste ti års gennemsnit og 56,9 % af gennemsnitstotalen for alle årene. Hvis man kigger på de seneste 5 tiårsgennemsnit er der en faldende tendens, hvor gennemsnittet falder fra ca. 80 for årene 2001 – 2010 til 70 for årene 2005 – 2014 (Se søjlediagram). Ved Falsterbo viser træktallene på langt sigt en signifikant fremgang, men de seneste 3 sæsoner har totalerne ligget en del under middel på trods af en del dage med friske sydvestenvinde, som er gunstigt for registrering af arten på Nabben (Kjellén Fåglar i Skåne 2014). De ret få svenske standardiserede ynglefugleruter peger på en tilbagegang, så der er en hvis grund til at holde øje med arten på trækstederne. Her under hører Rørvig, som er et godt sted at se trækkende falke. Der var kun en enkelt dag med over 5 trækkende: 11/4 7 og af de trækkende var kun 5 adulte hanner. Forårets eneste rastobs var 17/4 1 ad han Nørrevang, og tilsvarende var der kun en fra efteråret 11/9 1 hun Korshage.
Kun 4 blev set på efterårstræk fordelt med 1 på hver af dagene 7/9, 19/9, 5/10 og 27/10.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 15 2 2 41
Total 23 15 3 2 43
MaxRst 1 1 1
Nobs 22 12 3 2 39
Ndag 9 9 3 2 23
Fænologi 04.. ..19 07.. ..27

2015:  Lærkefalk  Falco subbuteo (1978 / 88)  
Yderst sparsom optræden under forårstrækket gav laveste sæsontotal siden 2010.
Maj var gennemgående præget af dårligt lærkefalkevejr og forårstræktotalen blev derefter. Kun 15 trækkende blev set på blot 6 obsdage mellem 25/4 og 5/6. De eneste to dage med over 1 fugl var 9/5 4 og 5/6 7. En enkelt rastende fugl blev set 25/5 i Hovvig.
Efteråret gav 4 trækkende fugle, hvilket er tæt på gennemsnittet for de seneste ti år. De blev set som følger: 11/9 1, 12/9 1, 14/9 1 og 28/9 1. Der ud over var der en enkelt rastende fouragerende 1k fugl i Hovvig 24/9.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 7 4 19
Total 1 8 7 5 21
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 7 6 5 19
Ndag 1 5 1 5 12
Fænologi 25.. …. ..05 11..28

2015:  Vandrefalk  Falco peregrinus (606 / 97) 
Tangering af dagsrekorden under forårstrækket og mere eller mindre faste rastende fugle en stor del af året i Hovvig.
Både en adult han og en adult hun kunne ses i Hovvig i årets første to måneder. Senere i træktiden fra marts og frem til forårets sidste dag med rast i Hovvig 27/4, blev der desuden ved enkelte tilfælde set en 2k fugl. Udenfor Hovvig blev en enkelt rastende fugl set på Nørrrevang 24/4.
Forårstrækket var under gennemsnittet for de seneste ti år, men over gennemsnittet for alle årene. Det blev til 22 trækkende set på 10 obsdage mellem 19/3 og 9/5. April stod for næsten hele totalen, idet 20 fugle blev set i denne måned. På den eneste rigtig gode trækdag i april 11/4 passerede 7 Vandrefalke Korshage, hvilket er en tangering af dagsrekorden. Øvrige dage med mere end 1 fugl var: 10/4 3, 19/4 3, 22/4 2 og 26/4 2. 11 fugle blev aldersbestemt af disse var 9 adulte og 2 2k.
7 trækkende fugle i efteråret er en fin total lokalt set, og den ligger lige over gennemsnittet for de seneste ti år. Bedste periode faldt ret sent ultimo oktober, hvor knapt halvdelen - 3 fugle - trak igennem. De 7 fugle kom i øvrigt enkeltvis på 7 dage mellem 29/8 og 27/10. De er fordelt med 4 Korshage/Nørrevang og 3 Hovvig.
Dukkede op igen i Hovvig 18/8, og hvis man ellers kan regne med aldersangivelserne rastede der i løbet af efteråret en 1k han, 1 2k han og 1 ad han. Først sidst i december dukkede en adult hun op og overtog styringen i vigen frem til årsskiftet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 20 1 1 1 5 29
Total 12 8 13 25 1 2 10 13 9 93
MaxRst 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Nobs 13 8 12 24 1 2 8 13 9 90
Ndag 12 8 11 12 1 2 7 11 9 73
Fænologi 03.. …. …. …. ..09 18.. …. ..27 18..29
rapp/2015/rov.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1