Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2015:san

Rapport 2015

Sangere - Mejser

af Jørgen Bech


2015:  Græshoppesanger  Locustella naevia  (2, 292 297, 2)
19/5 – 11/6 1 syng han Hovvig (EVR – hele perioden). Sad svært tilgængeligt i norddelen, men stabil over en lang periode som hos en ynglefugl. Den anden 29/6 1 syng han Hovvig (CG) sad syd for tårnet og kun denne ene dag. Arten var slet ikke fremme ved Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 19.. ..29

2015:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  (min 96, 170, 5)
29/4 – 19/7 4 syng hanner Hovvig. Mange rapporter om 1 – 2 fra dæmningen, men i hvert fald 1 yderligere, der sad længere ude. I år kom der så også 1 syng fra norddelen. Lille, helt stabil bestand, der sandsynligvis tæller yderligere nogle fugle i centrale Hovvig. 1/9 1 rast Korshage ved p-pladsen var årets enlige trækfugl og eneste uden for Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 24 22 9 1 58
MaxRst 1 2 2 1 1 2
Nobs 2 19 16 9 1 47
Ndag 2 19 16 9 1 47
Fænologi 29.. …. …. ..19 01

2015:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ankom 16/5 1 syng Korshage. Eneste lille tegn på trækfald var 2/6 6 Korshage, hvor de 2 sad ude i tørre kystkrat.
Meldt fra følgende lokaliteter: Langesømosen (3), Flyndersø (1), Dybesø (2), Søndervang (2), Rørvig By (2), Hovvig (6), Slettermosegård (1), Nakke Syd (3), Nakke Øst (2), Nykøbing Lyng (1) og Ringholm (1). Det er 24 fugle og på niveau med de senere, lidt beskedne år.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 28 79 7 114
MaxRst 3 6 2 6
Nobs 20 44 6 70
Ndag 12 22 6 40
Fænologi 16.. …. ..29

2015:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
Ankom først 1/5 1 Hovvig i dette kolde forår. Langsom opbygning – 12/5 8. 24/5 15 Hovvig inklusive 5 fra norddelen.
Meldt fra yderligere 9 lokaliteter og fraset 2 ved Dybesø og Korshage alle kun med 1 fugl. Sidste var 2/9 Hovvig. Der er således 25 fugle i dette materiale. Det er ikke mange af den Acrocephalus, vi anser som talrig. Går det mon ned ad bakke?

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 128 86 60 20 1 295
MaxRst 15 6 7 2 1 15
Nobs 37 34 26 15 1 113
Ndag 27 25 26 15 1 94
Fænologi 01.. …. …. …. ..02

2015:  Drosselrørsanger  Acrocephalus arundinaceus  (2, 19, 1)
23/8 1 rastende Hovvig (PG) – gav adskillige højlydte kald. Ingen forår efter en fin årrække med dette subhit, men altså en fugl på nedtrækket.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2015:  Gulbug  Hippolais icterina  
Årssum: 93. Ankomst 10/5 1 Hovvig.
24/5 6 syng Dybesø eneste dag, der markerede lidt træk igennem.
22 syngende fugle meldt fra 10 lokaliteter: Korshage 2, Langesømosen 2, Dybesø 2, Flyndersø 5, Rørvig By 1, Nørrevang 1, Søndervang 1, Hovvig 2, Ringholm 3, Slettermosegård 1 og Nakke Hage 2.
Det er et år betydeligt under normalen. Hele sæsonen var hærget af kulde og ustadigt vejr. Sidste 1/8 1 sy Skredbjerg.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 34 51 7 1 93
MaxRst 6 6 1 1 6
Nobs 23 30 7 1 61
Ndag 15 17 6 1 39
Fænologi 10.. …. …. ..01

2015:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Årssum: 337.
Ankomst ret sene 23/4 1 syng Korshage. 25/4 4 fugle og siden daglig. 3/5 18 Korshage – Dybesø havde indslag af trækfugle, ellers intet signifikant fra trækfronten. Jo udbredt og meldt fra 21 lokaliteter med 43 fugle overvejende syngende hanner. Slettermosegård med 7 er bedste lokalitet.
Over år går det ned ad bakke med arten. Kan ikke helt præstere fordums trækfald. Tynder også ud i ynglefugle selvom det er lidt svært at vurdere ud fra tallene og ændringer i antallet af indtastninger på DOFbasen. Også de sidste 3 år faldet lidt hvert år.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 57 184 40 20 26 10 337
MaxRst 4 10 4 2 2 1 10
Nobs 29 90 32 17 25 10 203
Ndag 7 30 19 13 17 8 94
Fænologi 23.. …. …. …. …. ..16

2015:  Tornsanger  Sylvia communis  
Årssum 737. Ankomst 26/4 1 syng Hovvig og 5 fugle i april.
Nogle dage – 15/5 17, 29/5 18 og 31/5 17 Korshage har nogle trækfugle oven i nok 11 – 12 ynglehanner. Fra 22 lokaliteter meldt 82 overvejende syngende ynglefugle. Så ”no concern” for denne art. Sidste 11/9.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 324 222 98 69 16 737
MaxRst 2 20 12 7 7 4 20
Nobs 5 89 65 43 26 9 237
Ndag 3 30 29 27 23 6 118
Fænologi 26.. …. …. …. …. ..11

2015:  Havesanger  Sylvia borin  
Årssum: 225. Ankomst 5/5 1 Hovvig (uden kommentar!), næste 10/5 Korshage.
Materialet består overvejende af ynglefugle. Fra 16 lokaliteter 39 hanner. Slettermosegård bedste lokalitet 26/6 7. Nakke Øst havde 15/5 6 (trækindslag?). Arten viser ikke tegn på lokal tilbagegang og forekommer solid. Kan være hjulpet af en del habitatforbedringer og har f.eks. store gode krat på Slettermose.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 110 57 50 7 1 225
MaxRst 6 7 3 2 1 7
Nobs 60 32 33 6 1 132
Ndag 24 23 23 5 1 76
Fænologi 05.. …. …. …. ..11

2015:  Munk  Sylvia atricapilla  
Årssum: 517. Længe om at komme ind, første 18/4 3 fugle. Gennembrud 27/4 med bl.a. 7 Korshage. 3/5 23 Korshage – Dybesø – Rørvig Lyng. Meldt fra 20 lokaliteter med 59 fugle. Meget få fugle inde i efteråret. De sidste 3: 23/9 1 Hovvig, 8/10 1 og 16/10 1 Dybesø. Dermed yderst få i en periode hvor Munke i hyldebær etc. ellers burde være et normalt indslag. Måske havde de et skidt yngleår og forsvandt tidligt?

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 56 267 119 48 9 16 2 517
MaxRst 7 13 6 4 2 3 1 13
Nobs 33 106 55 37 8 13 2 254
Ndag 12 31 29 27 7 13 2 121
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. ..16

2015:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus  (0, 7, 3)
Helt fantastisk år for denne art med 3 fugle. Trods alt kun 7 fugle tidligere med sidste i 2012.
1/10 – 3/10 1 1k Hovvig (EVR mfl.) kald + set fint,
3/10 1 1k Rørvig Lyng (KES mfl.) kald (optaget) + set fint,
7/10 1 1k Dybesø (EVR) kald + set kort.
DK modtog et rekord stort inflow i 2015, men ikke alle egne var lige velforsynede. Bølgen faldt mere nordligt end de forrige år. Jævnfør også mange i Nordjylland, især i Thy. Dermed kom Rørvig ind i den rigtige bane. 5 - 6 sås i Nordsjælland, heraf 2 Hundested. 2 fugle blev fundet på Sjællands Odde. Sydligere var det betydeligt tyndere, og f.eks. sås arten ikke på Stevns, Bornholm havde kun 1, og der var kun ganske få på Christiansø.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 4 4
Fænologi 01..07

2015:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Ankom 24/4 1 Hovvig.
Korshage: 25/4 – 6/6 i alt 4 fugle (i henhold til stedbeskrivelser). Flyndersø: 1/5 1. Dybesø: 20/4 1, 9/5 1 og 14/5 2. Højsandet: 29/4 1, 11/5 1 og 23/5 – 11/6 1. Plantagen: 24/4 – 26/4 1, 26/5 1 og sene 22/6 1. Nørrevang: 14/5 - 15/5 1. Hovvig: 24/4 – 25/4 1, 26/4 3, 27/4 1, 1/5 2, 6/5 1 og 17/5 1. Dækker omkring 22 fugle. 2 - 3 af disse var rimeligt langtidsstationære.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 11 20 4 35
MaxRst 3 2 1 3
Nobs 9 18 4 31
Ndag 6 13 4 23
Fænologi 24.. …. ..22

2015:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Årssum 1217. Ankom 11/3 Hovvig, men meget få martsfugle ca. 10 expl. Fortsat sparsom ind i april indtil 9/4 24 med 19 syngende Korshage – Dybesø. Sidder solidt på hele halvøen, men der savnes trækfald både forår og efterår. Således kun op til 8 i september – oktober på traditionelle rast som Korshage og Hovvig. Der er kun 3 fra november og et vinterfund 15/12 1 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 17 401 290 131 75 47 133 118 4 1 1217
MaxRst 2 20 13 6 7 6 8 8 1 1 20
Nobs 15 108 104 55 36 25 57 50 4 1 455
Ndag 11 30 30 28 25 20 27 24 4 1 200
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..15

2015:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Årssum 464. Fordelt: april 131, maj 173, juni 52, juli 15, august 70 og september 23.
Også i absolutte tal et særdeles dårligt løvsangerår. I vestenvindene udeblev de gode fald helt, specielt i topperioden ultimo april hos en art, der jo er ramt af en langvarig, konstant bestandsnedgang. Uhørt at man i denne periode kun kan slæbe sig op på små tal som 30/4 23 og 5/5 15 i lille lælomme ved Øretangegård.
14 lokaliteter havde ikke meget mere end 45 fugle, når man søger at korrigere for de små træktal.
I efteråret syntes de fleste at være forsvundet ret tidligt. Sidste multipel obs var 6/9 5 Hovvig og sidste fugl 9/9 1 sy Rørvig By.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 131 173 52 15 70 23 464
MaxRst 14 15 5 3 7 5 15
Nobs 34 74 33 12 29 10 192
Ndag 14 29 22 10 23 8 106
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..09

2015:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Årssum: 730. Større løft i oktober (313) og november (87).
Pænt til stede året igennem. 4 på tf Korshage og generelt stille forår. Omkring 15 syngende kan hives ud af lokaliteterne som en fraktion af bestanden. I efteråret var der – modsat nærmest alle andre fluktuerende arter – rigtigt mange gennem Sjælland. 17/10 registreres flest lokalt – 50 Korshage og 25 Skansehage. Tæt på halvdelen af registreringerne er fra oktober.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 64 10 59 74 32 6 4 8 35 313 87 38 730
MaxRst 10 2 15 11 6 3 2 2 5 55 20 5 55
Nobs 20 8 21 28 16 3 3 5 17 39 28 20 208
Ndag 15 7 16 18 13 3 3 5 17 25 22 18 162
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla  (9, 37, 7)
Et gennembrudsår for denne art. Stort fremstød!
Vi måtte dog vente ret længe – især var 2 i Sonnerup Skov hele april noget provokerende. Men så gik der hul:
30/4 – 1/5 1 syng han Nørrevang (JB) – sad ved Harestykket/Lokkemosevej.
3/5 – 18/5 1 syng han Plantagen (EVR) – langtidsstationær ved Telegrafvej, en ynglefugl.
15/5 1 syng han Korshage (TPa) og 22/5 1 rast Højsandet (KB).
I efteråret igen: 10/10 1 1k rast Dybesø (CG) og 21/10 1 syng han Korshage (EVR). Det hele sluttede så med et vinterfund 28/12 1 rast han Nykøbing (EVR), der venligt aflagde besøg på matriklen.
Rødtoppet Fuglekonge indskrev sig således i 2015 med: Årsrekord med 7 fugle (4 forår, 2 efterår, 1 vinter). Første sandsynlige ynglefund. Et usædvanligt vinterfund (tidligere 1/1 1 Nykøbing By og 20/2 2 Korshage begge i 1999).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 9 2 1 13
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 9 2 1 13
Ndag 1 9 2 1 13
Fænologi 30.. ..22 10..21 28

2015:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata  (9, 881, 20)
Forår 8 fugle: 22/5 2 Dybesø (23/5 1, 25/5 1). 24/5 1 Langesømosen + 1 Korshage. 5/6 3 + 1 tf Korshage.
Efterår 12 fugle: 9/8 1 Højsandet, 28/8 5 Korshage, 8/9 1 Slettermosegård, 11/9 3 Rørvig + 1 Dybesø og 15/9 1 Korshage.
Ikke uventet dybt i bund på forårstrækket. Det lykkedes ikke at finde ynglefugle.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 4 6 6 22
MaxRst 2 3 5 3 5
Nobs 5 2 2 4 13
Ndag 4 1 2 3 10
Fænologi 22.. ..05 09.. ..15

2015:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
År med 16 (seksten) individer – 15 forår og 1 efterår. En art med kritisk bestandsudvikling + kronisk vestenvind i forårets topperioder, og så skal det gå ret galt. En grim bundrekord for hele året.
De 15 forår 21/4 – 27/5 var 7 ultimo april og 8 i maj. Korshage: 21/4 1, 25/4 1, 28/4 1, 29/4 1 og 11/5 1 alle hanner. Højsandet: 29/4 2 han og 1/5 – 2/5 1 hun. Søndervang: 30/4 1 han. Nørrevang: 5/5 1 hun. Dybesø 9/5 2 (han + hun). Endelig 19/5 – 11/6 1 syng han Hovvig, der som den eneste var territorial i en periode fra området nord for det nordlige tårn omkring sommerhusgrunde med kasser. Hun ikke set, så regnes for enlig han.
Efterårets enlige: 28/8 1 rast Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 8 1 1 17
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 6 8 1 1 16
Ndag 5 7 1 1 14
Fænologi 21.. …. ..11 28

2015:  Skægmejse  Panurus biarmicus  

Hovvig: Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Max.rast 0 0 4 3 1 2 6 12 9 23 20 1
Antal obsdage 0 0 8 13 3 2 18 26 15 15 8 1

Et par 0-måneder indledte året, men mon ikke de har gemt sig oppe i norddelen. Så ud til at komme ud med solide kuld med første 1k set 12/7. Første større flok 11/10 med 21 i samme flok, igen mange 31/10 16 og de sidste større flokke 15/11 8 + 12.
Eneste uden for Hovvig var 29/10 2 rast Flyndersø. Færre end sidste år. Vinteren mild, men andre faktorer som f.eks. frøsætningen i rørene spiller også ind.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 22 3 3 47 84 39 78 48 1 343
MaxRst 4 3 1 2 6 12 9 23 20 1 23
Nobs 8 13 3 2 18 26 15 16 7 1 109
Ndag 8 13 3 2 18 26 15 15 7 1 108
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..03

2015:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Fik et gennembrud som deltager i mejsetrækket i hidtil uset omfang, hvilket høstede 2 trækrekorder.
Forårstræk: 8/3 – 4/4 98 fordelt marts 92 og april 6. Især 10/3 13 Ø, 11/3 50 Ø og 15/3 14 Ø Korshage er bemærkelsesværdige. Typisk kom de ret lavt ud, men tog så højde og forsvandt højt mod øst. Fine flokke og profiler med den lille runde musekrop og lange hale og det fine kald. Rekord for træksæson med 98 og dagsrekord 11/3 50 Ø Korshage.
Vinterens største registrering var 29/1 24 (14 + 10) Plantagen, og det store træk gav sig ikke udslag i større rasttal. Yngler sporadisk rundt omkring og meldt fra 8 lokaliteter i yngletiden inklusive par med 8 pull i Hovvig. Efterår forløb almindeligt med nogle flokdannelser op til 6/11 20 Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 92 6 9 107
Total 67 25 126 19 42 18 12 48 55 113 100 5 630
MaxRst 24 6 6 4 13 6 6 20 11 15 20 4 24
Nobs 12 9 20 11 11 5 3 6 10 15 22 2 126
Ndag 11 9 14 8 9 5 3 6 10 13 19 2 109
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..21

2015:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Årssum 329. Ingen toppe året igennem – variationerne følger ornitologers årscyklus. Registreres med 1 – 4 (5) fugle per observation og er overalt, hvor der er rigtig habitat. Ganske som en stabil super-standfugl skal se ud.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 54 17 48 35 23 8 6 10 12 37 40 39 329
MaxRst 3 2 4 3 4 4 3 2 2 4 3 5 5
Nobs 34 14 28 22 17 3 3 8 9 21 27 20 206
Ndag 19 11 18 13 10 3 3 7 9 17 20 16 146
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Sortmejse  Periparus ater  
Årssum 180. Er jo hvor der er nåle. 17 fra en vintertælling får den til at poppe lidt op i januar (Højsandet – Rørvig Lyng). Ellers skal man se efter bevægelser i april (meget lille pop-up 36 og 3 tf fra træktabellen) og september (her skete absolut ingen ting).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 34 13 13 36 11 3 11 15 11 9 14 10 180
MaxRst 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 5 5 5
Nobs 24 9 9 23 8 2 6 6 6 8 6 6 113
Ndag 11 7 8 13 6 2 5 5 6 7 6 6 82
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2015:  Blåmejse  Cyanistes caeruleus  
Årssum 2044, de 1290 fra trækmåneden marts. Forårstræk: (1/2) 26/2 – 10/4 (2/5) 1331 fordelt februar 64, marts 1219, april 43 og maj 5. Dagene 8/3 – 11/3 alene 778 herunder 9/3 495 tf Korshage. Så ganske god mejseunderholdning i foråret 2015.
Til gengæld lignede efteråret lidt af en nedtur for den svingende art. 35 præsteret på tf Korshage i september – oktober. Der må derfor forventes et tyndt forår 2016 for denne art på Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 1219 43 5 15 20 1366
Total 78 96 1290 111 34 23 9 21 104 106 116 56 2044
MaxRst 7 4 25 8 4 8 3 4 17 10 15 4 25
Nobs 38 25 65 37 19 8 4 13 17 32 40 30 328
Ndag 19 17 28 17 9 8 4 12 12 22 24 22 194
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Musvit  Parus major  
Årssum 839. Forårstrækket fulgte som vanligt Blåmejserne (med en lille forskydning mod senere træktop). I alt 72 pillet ud fordelt februar 2, marts 68 og april 2 med fleste 9/3 30 tf Korshage. Det giver en ratio på trækket mellem Blåmejse og Musvit på 18 : 1. Fuldstændigt identisk med 2014!
Det kan være ret tumultagtigt at få styr på mejserne over Korshage, men det tyder da på en del stabilitet hos observatørerne.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 68 2 1 73
Total 78 94 152 111 73 19 7 15 17 86 119 68 839
MaxRst 7 10 9 12 9 5 2 5 4 8 12 10 12
Nobs 39 33 44 43 36 9 5 8 8 31 40 31 327
Ndag 19 18 29 23 15 9 4 8 6 22 26 19 198
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Spætmejse  Sitta europaea  
Årssum 446. Topper i marts – april, hvor de støjer aller mest. Årets enlige vågehals: 9/3 1 tf Korshage.
Har sat sig solidt på halvøen. Masser af gode træer.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 37 27 81 81 25 17 16 21 31 42 37 31 446
MaxRst 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 5
Nobs 29 20 46 44 23 15 11 17 27 31 29 24 316
Ndag 16 14 30 27 15 15 11 13 21 20 17 20 219
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Træløber  Certhia familiaris  
Årssum 130. Ingen toppe ud over sangtoppen i april. Meldt fra: Korshage (3), Langesømosen (1), Dybesø (2), Nørrevang (1), Højsandet (1), Plantagen (4), Rørvig Lyng (1), Skansehage (1) og Hovvig (1).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 9 12 17 14 7 10 5 16 12 10 8 130
MaxRst 1 2 2 3 2 4 1 1 3 2 1 3 4
Nobs 10 7 10 13 12 3 10 5 13 11 10 6 110
Ndag 10 6 10 12 10 3 9 5 13 10 10 5 103
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Pungmejse  Remiz pendulinus  (0, 70, 1)
Var forbi yndlingsstedet i sydøsthjørnet af Hovvig, men godt nok tynd optræden kun baseret på hørt kald:
2/5 og igen 28/5 1 hørt Hovvig (EVR hhv. LB).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 02..28
rapp/2015/san.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1