Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:and

Rapport 2016

Andefugle

af Lars Andersen


2016: Vandfugle Hovvig 2016 (udvalgte arter)

Største rasttal pr. måned (komplet tabel: Se Hovvig 2016 rast vandfugle)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Lille Lappedykker 1 1 2 6 10 9
Toppet Lappedykker 3 15 32 33 30 26 19 15 12 2 3
Skarv 2 45 450 450 1000 800 760 450 370 300 25 2
Sølvhejre 2 1 1 5 5
Fiskehejre 2 7 9 10 10 23 33 36 87 78 7 5
Knopsvane 46 206 161 116 215 314 292 277 215 34 9 33
Pibesvane 2 7 11
Sangsvane 185 245 11 30 79 81
Sædgås 24 3 2
Blisgås 7 126 141 69 10 33
Grågås 790 230 85 68 1080 1060 1880 3650 1890 2320 820 405
Canadagås 130 105 14 1 2 30 2 115 16 16 80 78
Bramgås 240 1100 1325 28 1 5 80 1200 800 900
Gravand 13 83 57 51 81 85 45 2 13 53 60 56
Pibeand 12 80 98 35 10 20 29 290 760 320 200 100
Knarand 3 4 36 8 22 85 79 56 334 270 103 10
Krikand 49 21 112 130 48 224 280 705 580 650 400 190
Gråand 60 250 110 45 88 240 500 500 300 150 325 640
Spidsand 1 2 2 2 2 2 2 25 51 15 3 1
Skeand 2 2 49 190 32 57 32 257 286 305 127 5
Taffeland 2 3 7 3 17 37 18 66 45 13 15 5
Trold/Bjergand 600 450
Troldand 260 640 500 210 95 75 36 46 53 140 420 530
Bjergand 680 1140 1110 460 140 7 188 410 840
Fløjsand 1 1 1 5
Hvinand 44 430 510 170 80 105 163 55 38 135 90 100
Vandrikse 1 3 2 1 2 4 5 4 1 1 1
Grønbenet Rørhøne 4 3 1 6 3 3 5 2 1 1
Blishøne 10 10 68 41 140 290 210 610 480 75 14
Strandskade 4 3 4 4 6 2
Stor Præstekrave 2 3 9 12 3
Hjejle 110 2 450 3000 1100 50
Vibe 37 51 35 15 15 300 600 775 870 520 194 30
Dværgryle 15 13 3
Krumnæbbet Ryle 10 4 1
Almindelig Ryle 32 40 28 112 113
Brushane 6 7 11 27 46 7 1
Dobbelt Bekkasin 2 13 2 3 7 16 22 9 3 3
Sortklire 2 14 9 6 8 7 2
Rødben 2 3 5 10 11 8 4 2 1
Hvidklire 4 3 12 12 19 10 4 1
Svaleklire 1 1 11 13 10 1
Tinksmed 1 18 12 24 23 1
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Hovvig 2016 rast vandfugle


2016:  Knopsvane  Cygnus olor  
Træk første halvår: 6/1 – 6/5 i alt 33, største dagstotal 28/1 6 og 7/2 6.
Træk andet halvår: 6/6 – 28/12 i alt 35, største dagstotal 28/12 6.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 17/6 314):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
46 206 161 116 215 314 292 277 215 34 9 33

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 12 2 4 3 6 4 2 10 1 12 67
Total 4141 2555 1952 1472 2267 6212 7208 5628 1232 400 118 472 33657
MaxRst 260 206 138 116 215 314 292 277 215 34 50 78 314
Nobs 115 128 103 84 59 30 31 27 23 49 18 36 703
Ndag 30 29 29 29 27 27 30 27 17 27 13 22 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Sort Svane  Cygnus atratus  E-art
Igen i år havde vi besøg af en Sort Svane. Den blev set på seks dage i Hovvig fra 1/4 til 9/4, hvilket er den længste sammenhængende periode, at en Sort Svane har optrådt i Hovvig. Denne E-art er tidligere set i Rørvig Fuglestations område 26/9-1999, 8/4 og 12/4-2003,19/6-2004, 20/5-2007, 27/1-2008 og sidste års besøg 29/12 - 30/12.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 01..09

2016:  Pibesvane  Cygnus columbianus  
Oven på et fantastisk 2015 var 2016 i den lave ende både hvad angår antallet af rastende og trækkende. Med et højeste antal rastende i Hovvig på bare 11 7/11 skal vi helt tilbage til 2007 for at finde et dårligere år. Efterårstrækket var også skuffende med bare 3 trækdage og samlet kun 24 trækkende Pibesvaner.
Forårstræk: 26/2 4, 15/3 5, 16/3 55, 17/3 4, 28/3 5 og 29/3 5, i alt 78.
Efterårstræk: 7/11 15, 8/11 6 og 17/11 3, i alt 24.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 74 24 102
Total 12 93 42 147
MaxRst 2 7 11 11
Nobs 6 14 7 27
Ndag 4 11 5 20
Fænologi 08.. ..29 04..17

2016:  Sangsvane  Cygnus cygnus  
Igen et godt år for Sangsvanerne. Med 1148 trækkende Sangsvaner i foråret blev 2016 det næstbedste år kun overgået i 2013, hvor vi registrerede 1712 på forårstrækket.
Træk første halvår: Lidt vinterbevægelse 2/1 – 18/1 i alt 150, dog gang i forårsbevægelserne allerede 28/1. Det første større forårstræk sås 8/3 272, og frem til 16/4 blev i alt set 1098. På kun 9 dage fra 8/3 til 16/3 periode blev der set 791 svarende til ca. 72 % af forårstotalen. Højeste dagstotal var 16/3 367.
Træk andet halvår: 31/10 – 28/12 i alt 426. Eneste dag med over 50: 6/12 112.
Største rasttal i 2016 11/1 255 Ringholm.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 159 100 888 1 2 226 198 1574
Total 3490 5578 2659 5 39 785 1214 13770
MaxRst 255 248 207 4 30 79 81 255
Nobs 84 73 93 2 3 47 73 375
Ndag 26 26 28 2 2 25 30 139
Fænologi 01.. …. …. ..16 30.. …. ..31

2016:  Svane sp  Cygnus non det  
Træk: Korshage: 15/1 - 26/2 13. 1/11 - 2/12 17.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 8 15 2 30
Total 5 8 15 2 30
MaxRst
Nobs 1 3 3 1 8
Ndag 1 3 3 1 8
Fænologi 15.. …. ..09 01.. ..02

2016:  Sædgås  Anser fabalis (72, 7407, 143)  
67 forårstrækkende er på niveau med de seneste år, men noget under de 238 til 624, som vi så i årene 2009 til 2012. Træk første halvår: 1/1 1 og 4/1 8 på vinterflugt. De første østgående ses 7/2 og eneste store trækdag var 1/3 43 på et forårstræk, der talte i alt 67. Efterårstræk: Igen kun én større trækdag 28/10 35 ud af et samlet efterårstræk på 48 mellem 28/10 og 19/12.
Rastende Sædgæs: De bedste dage i foråret var 4/1 24 Hovvig og Søndervang 14 samt 17/1 16 Ringholm, samt følgende efterårsfugle i Hovvig: 28/11 3, 10/12 3, 14/12 2 og 22/12 1.
Et mindre antal af ovenstående blev bestemt til Skovsædgås.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 7 43 35 10 2 106
Total 74 7 43 35 13 5 177
MaxRst 24 3 2 24
Nobs 6 2 4 1 3 3 19
Ndag 5 2 3 1 3 3 17
Fænologi 01.. …. ..17 28.. …. ..22

2016:  Tajgasædgås  Anser fabalis (Se Sædgås, 4/13)

1/3 8 NØ Nørrevang (JHC), 3/3 1 rast Nakke Nord (JHC), 12/10 3 R Hovvig (DO) og 22/11 1 SV Korshage (JHC).

Fra DOFbasen:
4/1 1 of Hovvig (JS).

29-11-2023 LB  

DOFBasen:2016


2016:  Tundrasædgås  Anser fabalis rossicus (0, 8/10, (2/3)) 
Igen i år havde vi 2 Tundrasædgæs, som rastede ved Nakke Skov i perioden fra 22/3 til 17/4 (11 observationsdage). Det er nøjagtigt samme datoer, som parret kom og fløj videre på sidste år. Det kunne være samme par som også i 2014 opholdt sig på Slettermosegård i 10 dage, hvor sidste observationsdag var 18/4. Desuden så JB 3 rastende 16/12 på Søndervang formodentlig igen det samme par, nu med afkom.

Den samlede årssum er revideret, idet der er taget højde for, at det rimeligvis har været det samme par, der har holdt til i området de sidste par år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 18 3 25
MaxRst 2 2 3 3
Nobs 2 9 1 12
Ndag 2 9 1 12
Fænologi 22.. ..17 16

2016:  Kortnæbbet Gås  Anser brachyrhynchus (0, 89/451, 5/8)
Vi havde 5 dage i januar med op til 3 rastende Ringholm 4/1 (JS) og nok de samme 2 16/1 Søndervang (LB) og 26/1 1 Hovvig (EVR), efterfulgt af 2 set Hovvig 30/3 (PG).
7/11 havde vi igen 2 Hovvig (EVR) og på årets sidste dag 1 rastende Flyndersø (JS).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 2 2 1 15
MaxRst 3 2 2 1 3
Nobs 5 1 1 1 8
Ndag 5 1 1 1 8
Fænologi 02..26 30 07.. ..31

2016:  Blisgås  Anser albifrons  
Blisgåsen er i stor fremgang i disse år. Mange rastende i vinterhalvåret, pænt forårstræk og rekordtræk i efteråret.
Træk første halvår: 31/1 - 7/5 i alt 316. De bedste dage: 7/2 68, 4/3 53 og 16/3 88. I foråret var der op til 190 rastende 3/3 på Ringholm.
Efterårstrækket var enestående med ny rekord på 782 10/10 - 28/12 mod den tidligere på 278, heraf tre trækdage med over 100: 10/10 120, 15/10 170 og 16/10 247. I efteråret op til 124 rastende 19/10 på Søndervang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 113 195 3 756 18 8 1098
Total 35 638 1779 3 1469 109 68 4101
MaxRst 7 147 190 124 32 33 190
Nobs 9 28 52 1 35 8 6 139
Ndag 8 14 18 1 21 7 6 75
Fænologi 02.. …. ..28 07 08.. …. ..31

2016:  Dværggås  Anser erythropus  (0, 3/7, 1/1)
4. fund. Vi skal helt tilbage til 2003 før vi sidst havde Dværggås indover Rørvighalvøen, men det er første gang i dette årtusinde, at en Dværggås har stoppet op og rastet her. Det var JHC, som fandt fuglen på Slettermosegård 29/2, hvor den rastede sammen med Grågæs. Den blev også set dagen efter i Hovvig og på Ringholm. I alt fik 12 ornitologer glæde af det fine fund over de to dage.
Fuglen var farvemærket og stammer fra det svenske jägerforbunds projekt. Den blev mærket som unge på yngleplads et hemmeligholdt sted i Norbotten 1/8 2014.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29.. ..01

2016:  Grågås  Anser anser  
I Hovvig blev der i perioden fra 27/7 til 29/8 og fra 25/9 frem til 4/10 jævnligt talt over 1.500 Grågæs. 22/8 satte EVR ny rastrekord for august med 3.650 rastende - det højeste antal rastende i 2016.
Træk første halvår: 7/1 - 3/6 i alt 2.404. Største dagstotal 8/3 422, herefter 16/3 340.
Træk andet halvår: 7/7 – 31/12 i alt 1165. Største dagstotal 29/10 58.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 792 1359 47 133 14 13 21 144 799 109 79 3569
Total 12834 5446 5104 1379 4786 16062 19906 46761 17906 12105 4375 1393 148057
MaxRst 1000 400 460 68 1080 1060 1880 3650 1890 2320 1000 405 3650
Nobs 61 136 162 88 78 33 41 30 27 58 30 27 771
Ndag 28 28 28 29 31 25 29 27 21 23 20 21 310
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Grå Gås sp  Anser non det  
Ubestemte Anser fra trækket:
Træk første halvår: I alt 59, flest 26/2 40.
Træk andet halvår: I alt 143, flest 26/10 60.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 14 3 8 22 74 2 37 202
Total 42 14 3 8 22 74 2 38 203
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 1 1 2 4 1 3 16
Ndag 2 2 1 1 2 4 1 3 16
Fænologi 07.. …. ..18 13 19.. …. …. ..29

2016:  Canadagås  Branta canadensis  
Niveauet for observationer af Canadagås ligger igen i år markant under den opblomstring vi så i nullerne og frem til 2011. Det gælder både forårs- og efterårstrækkene, samt antallet af rastende individer.

Træk første halvår: 13/1 - 5/4 i alt 264, flest 13/1 47, 1/3 68 og 4/3 45.
Træk andet halvår: 10/8 – 28/12 i alt 266, flest 21/11 110.
Højeste antal rastende var 8/1 210 i Ringholm.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 88 39 136 1 9 9 31 175 42 530
Total 1909 789 206 8 6 140 37 1061 37 55 725 346 5319
MaxRst 210 105 14 2 2 33 2 115 16 16 80 78 210
Nobs 42 37 27 7 3 28 24 21 4 4 17 18 232
Ndag 23 21 17 6 3 26 24 21 4 4 15 15 179
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Canadagås x Grågås (hybrid)  Branta canadensis x Anser anser  
JS noterede 4 hybrider 16/8 i Hovvig. De var farvet som Grågås, men med antydning af hvidt, hvor Canadagås har hvidt i hovedet.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 7
MaxRst 4 4
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 16..19

2016:  Bramgås  Branta leucopsis  
Antallet af rastende Bramgæs er stigende i de her år, og i 2016 var der igen mange dage med over 1.000 rastende Bramgæs.
Mens antallet af rastende individer i og omkring Hovvig stiger, så svinger træktallene mere fra år til år. Trækkene i 2016 var efter det dårlige 2015 tilbage på niveau med foregående gode år om end ikke et decideret top år.

Træk første halvår: 28/1 – 2/6 (25/6) i alt 16474. Bedste dage 29/4 1153 og 13/5 10900.
Træk andet halvår: 17/9 – 28/12 i alt 3644. Bedste dage 17/9 328 og 24/10 2064. 26/10 2060 overflyvende Hovvig burde måske have været noteret som trækkende.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 13/3 1325)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2401100132528 15801200800900

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 1100 818 1829 12688 7 371 2723 373 177 20118
Total 2111 16510 13908 1876 12690 7 5 9 732 11682 4311 8128 71969
MaxRst 240 1282 1325 28 2 1 5 80 2060 800 900 2060
Nobs 26 41 71 29 22 2 5 5 24 48 25 28 326
Ndag 19 20 25 14 16 2 5 5 13 26 22 19 186
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Knortegås  Branta bernicla (93, 35129, 348)
Knortegås svinger generelt rigtigt meget fra år til år både hvad angår antallet på træk og antallet af rastende. I 2016 havde vi en pæn del rastende, mens trækket igen skuffede.
Forårstræk: 31/3 1, 10/4 1 og 16/4 2 i alt 4 – alle rapporteret, som Mørkbuget.
De rastende optrådte om efteråret i Rørvig Bugt, hvor der var to- og trecifrede antal observationer fra slutningen af september til slutningen af oktober. Det begyndte 26/9 med 43 og sluttede den 28/10 med 93. Bedste dage 17/10 - 19/10 177. Det er en af de bedste perioder nogen sinde. 18/10 gjorde JS et meget spændende genfund af en farvemærket fugl. Den viste sig at være mærket 31-07-2006 ved Pyasina, Taymyr i Sibirien på tundraen ved Kara Havet ca 7000 km fra Rørvig. Den var altså over ti år gammel da den blev aflæst. Det er første gang fuglen er aflæst i Danmark. Tidligere er der følgende aflæsninger Rusland 1, Holland 2, Frankrig 4 og Tyskland 13. Hvis man antager at mærkningstedet er identisk med ynglepladsen har den altså fløjet over 140.000 km i sit liv !
Efterårstræk: 24/9 - 29/11 i alt 53, flest 17/10 16 og 18/10 13.
Ikke alle rapporteres med raceangivelse, men der er tale om Mørkbuget Knortegås, hvis ikke andet nævnes.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 23 1 25
Total 73 604 1 678
MaxRst 43 177 177
Nobs 3 12 1 16
Ndag 3 9 1 13
Fænologi 10..16 26.. …. ..13

2016:  Lysbuget Knortegås  Branta bernicla hrota  (0, 10/25 11/27, 1/4)
29/10 var JHC, CG, TPA, KR og JS på plads på Korshage og så 4 Lysbugede Knortegås trække mod vest. Det er 3. år i træk, at vi ser den og kun 6. gang i dette årtusinde.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2016:  Branta sp  Branta non det  
Fra denne kategori rapporteret 163 individer.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 25 90 2 163
Total 46 25 90 2 163
MaxRst
Nobs 2 1 2 1 6
Ndag 2 1 2 1 6
Fænologi 29..31 18.. …. ..07

2016:  Gås sp  Anser/Branta non det  
Fra denne kategori rapporteret 148 inidivider.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 32 25 34 30 10 2 148
Total 15 32 25 34 30 10 2 148
MaxRst
Nobs 1 1 1 1 1 1 1 7
Ndag 1 1 1 1 1 1 1 7
Fænologi 02.. …. ..09 25.. …. …. …. ..14

2016:  Gravand  Tadorna tadorna  
Et meget flot forårstræk på 105, som er det største registrerede siden 1975 (383).
Forårstræk: 7/2 – 17/5 med i alt 105, flest 6/5 11 Ø Korshage.
Efterårstræk: 30/8 2 og 17/9 2.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 21/6 85):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
13 83 57 51 81 85 45 2 13 53 60 56

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 17 41 39 2 2 109
Total 24 709 676 737 687 697 249 11 114 656 797 895 6252
MaxRst 13 83 57 51 81 85 45 2 13 53 60 56 85
Nobs 4 31 37 77 66 43 21 8 22 24 23 22 378
Ndag 3 24 22 30 30 28 21 7 22 23 23 22 255
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Pibeand  Anas penelope
Forårstræk: 27/3 3, 28/3 2 og 4/4 2 Ø Korshage var det beskedne resultat for dette forår.
Efterårstræk: 30/8 – 5/11 med i alt 326, flest 2/10 199 (141 Korshage og 85 Plantagekysten). Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 25/9 760):  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
12 80 98 35 10 20 29 290 760 320 200 100

På trods af at arten fluktuerer en del i antal har vi siden årtusindskiftet set en langsigtet nedgang i antallet af efterårsrastende Pibeænder i Hovvig.

Højeste antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter 28/12 550 Nykøbing Bugt, 20/10 375 Rørvig Bugt, 23/2 66 Søndervang, 6/4 50 Slettermosegård, samt 29/2 til 15/3 40 Nakke Kær.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 8 59 256 3 333
Total 2063 1413 1696 361 39 121 123 1385 8857 5927 1369 1259 24613
MaxRst 160 80 98 50 10 20 29 290 760 375 200 550 760
Nobs 52 52 66 33 7 17 22 22 38 55 38 27 429
Ndag 31 27 31 23 7 17 22 20 23 29 26 20 276
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Knarand  Anas strepera  
Man ser ikke mange Knarænder på træk, som kun i ganske sjældne tilfælde registrerer mere end 3 trækkende på et år. 2016 var ingen undtagelse. Vi havde to trækdage: 21/11 2 Korshage og 28/12 1 V Korshage.

Som det ses tydeligt af ovenstående figur er Hovvig de senere år blevet et rigtig godt sted at observere rastende Knarand.
Ynglefugle: 2 par i Hovvig med hhv 6 og 7 pulli.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 30/9 334):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3436 8 22 85 79 56 334 270 103 10

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 5 14 69 85 156 1090 480 458 1233 2780 657 102 7129
MaxRst 3 4 36 8 22 85 79 56 334 270 103 10 334
Nobs 3 6 6 21 31 31 25 24 20 18 19 20 224
Ndag 3 6 5 18 27 29 23 24 20 18 18 18 209
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2016:  Krikand  Anas crecca  
Trækket var gennemsnitligt i fht. de sidste 20 år.
Forårstræk: 28/3 6 og 5/4 11 - i alt 17.
Efterårstræk: 7/7 - 1/11 med i alt 125, flest 1/11 41 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 28/8 705):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
49 21 112 130 48 224 280 705 580 650 400 190

Højeste større antal (>10) rastende fugle fra øvrige lokaliteter 6/4 og 8/10 15 Nykøbing Bugt, 14/10 12 Flyndersø og 6/4 11 Slettermosegård.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 11 5 53 14 12 41 142
Total 90 71 484 1249 166 2404 2902 5936 4226 4624 4205 1720 28077
MaxRst 49 21 112 130 48 224 280 705 580 650 400 190 705
Nobs 6 12 24 36 19 28 32 36 26 28 28 24 299
Ndag 5 12 20 25 19 27 27 25 20 22 26 22 250
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Gråand  Anas platyrhynchos  
Træk første halvår: 31/1 – 12/5 i alt 22, flest 7/2 5 SØ Korshage.
Efterårstræk: 7/7 – 28/12 i alt 130, flest 30/10 26 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 10/12 640):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
60 250 110 45 88 240 500 500 300 150 325 640

Yngler i Hovvig. Kun rapporter om 3 par set med pullus.
Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter 6/1 375 Nykøbing Bugt/Havn, 10/1 140 Plantage Kysten., 7/11 184 Rørvig Bugt og 30/12 170 Dybesø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 7 2 4 14 14 21 41 16 24 152
Total 3674 2034 890 376 589 1360 3699 2918 914 1613 2591 4294 24952
MaxRst 375 250 110 45 88 240 500 500 300 150 325 640 640
Nobs 96 88 67 55 68 50 48 30 33 52 40 47 674
Ndag 31 29 28 30 30 27 28 24 20 29 27 27 330
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Spidsand  Anas acuta  
Forårstræk: 7/2 1 og 30/4 1.
Efterårstræk: 29/8 til 16/10 i alt 102, flest 30/8 29, 2/9 14, 29/9 20 og 2/10 25.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 2/9 51):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 2 2 2 2 2 2 25 51 15 3 1

Højeste antal rastende på øvrige lokaliteter: 8/1 1 Moseby, 29/2 2 Nykøbing Bugt, 17/4 2 Dybesø, 16/9 2 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 31 45 26 104
Total 5 5 7 5 8 11 2 166 426 78 12 1 726
MaxRst 1 2 2 2 2 2 2 25 51 15 3 1 51
Nobs 5 3 4 3 7 8 1 21 28 16 7 1 104
Ndag 5 3 4 3 7 8 1 16 23 15 7 1 93
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..10

2016:  Atlingand  Anas querquedula (225, 377, 6)  
Efter et spændende år i 2015 med 8 rastende var vi igen i 2016 neden på 3 fugle i Hovvig og desværre heller ikke tegn på yngel i 2016. Den første dukkede op 18/4 og den sidste af forårets fugle blev set i Hovvig 21/6. Vi havde 1 fugl 2/8 - 3/8 og årets sidste 27/8.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 2 3 1

Øvrige observationer: 12/5 1 Flyndersø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 13 16 3 33
MaxRst 1 2 3 1 3
Nobs 1 10 8 3 22
Ndag 1 10 8 3 22
Fænologi 18.. …. ..21 02..27

2016:  Skeand  Anas clypeata  
2016 var et skidt år for Skeand med et af de laveste antal rastende fugle i de senere år, men det er heldigvis en art som svinger meget fra år til år.

Den positive historie fra 2016 var, at der blev observeret tre hunner med hhv 4, 8 og 3 ællinger i Hovvig, en hun med 6 ællinger ved Slettermosegård og en hun med 5 ællinger i vandhul ved Nakke Skov.
Forårstræk: 4/4 1, 5/4 2 og 11/5 1 i alt 4.
Efterårstræk: 30/8 1 og 4/10 1 i alt 2.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 7/10 305):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 2 49 190 32 57 32 257 286 305 127 5

Højeste antal rastende på øvrige lokaliteter: 27/3 3 Flyndersø, 1/4 1 Nakke Skov 2/4 6 Nakke Kær, maj – juni 2 Slettermosegård og 23/9 9 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 1 6
Total 19 2 153 1304 220 620 384 1611 2322 1871 579 9 9094
MaxRst 2 2 49 190 32 57 32 257 286 305 127 5 305
Nobs 13 1 16 37 25 32 28 28 26 35 16 3 260
Ndag 12 1 12 28 24 28 27 28 22 24 16 3 225
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..10

2016:  Taffeland  Aythya ferina  
Med op til 66 rastende fugle i Hovvig var der tale om en forbedring på mere end 50% i fht. sidste års bundrekord på 40. Der er dog stadigt meget langt op til niveauet fra før 2013, hvor der fast var over 100 på de bedste dage i Hovvig.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 29/8 66):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 3 7 3 17 37 8 66 45 13 15 5

Næstestørste dag var 4/9 45 – altså ikke meget bedre end sidste år. På den positive side skal det dog bemærkes, at vi havde flere ynglefund. 2 – 3 kuld set i Hovvig, 1 kuld i vandhul ved Nakke Skov og 1 kuld ved Slettermosegård.
Højeste antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 26/1 2 Nykøbing Havn, 15/3 1 Nakke Skov, 8/4 7 Slettermosegård og 3/6 4 Nakke Kær og 8/12 12 Dybesø.
1/11 16 V Korshage var årets eneste trækobs.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 16
Total 7 12 25 20 153 216 108 243 312 35 74 55 1260
MaxRst 3 3 5 7 17 37 8 66 45 13 15 12 66
Nobs 3 8 9 8 24 33 35 20 17 7 16 19 199
Ndag 3 6 7 7 22 24 27 20 17 7 15 15 170
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Troldand  Aythya fuligula  
Forårstræk: 16/2 14 Hovvig, 8/3 14, 28/3 1 og 11/5 3 alle Korshage, i alt 32.
Efterårstræk: 7/7 7, 11/8 4, 2/11 1 og 27/12 3 i alt 15.
Hovvig havde igen i år ynglende Troland. Det er nu 3. år i træk. 4 kuld blev set.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 14/2 640):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
260 640 500 210 95 75 36 46 53 140 420 530

Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 16/1 300 Nykøbing Havn/Bugt og 30/12 280 Dybesø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 15 3 7 4 1 3 47
Total 2685 5854 3508 1478 506 566 402 338 511 522 2827 4226 23423
MaxRst 300 640 500 210 95 75 36 46 53 140 420 530 640
Nobs 23 32 24 29 36 25 24 22 16 12 19 24 286
Ndag 20 22 20 20 23 24 22 22 15 11 16 19 234
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Bjergand  Aythya marila  
Der var igen i år et fald i antallet af overvintrende Bjergænder i Hovvig, men stadigt på et pænt niveau, der nogenlunde svarer til gennemsnittet for de sidste 10 år.
Forårstræk: 3/2 4.
Efterårstræk: 5/10 - 28/12 med i alt 116, heraf de 108 i december. Flest 27/12 56 Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 10/2 1140) . Sidste forår 18/5 første efterår 27/9.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
680 1140 1110 460140 7 188 410 840

Højeste større antal (>100) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 7/1 220 Nykøbing Havn/Bugt, 6/12 215 Plantagekysten og 14/12 480 Dybesø.

Som det ses er tendensen, at der kommer stadigt flere og flere Bjergænder i Hovvig, mens antallet af Troldænder svinger en del uden nogen klar tendens. De lave tal fra 2010 – 2013 beror til en stor grad på, at i de strenge vintre var vigen frosset i den periode, hvor der normalt er flest Bjergænder.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 4 108 120
Total 2327 18204 14453 3227 524 21 298 2244 11192 52490
MaxRst 680 1140 1110 460 140 7 188 410 840 1140
Nobs 10 25 23 18 10 4 10 16 48 164
Ndag 10 25 23 18 10 4 9 15 26 140
Fænologi 01.. …. …. …. ..18 27.. …. …. ..31

2016:  Ederfugl  Somateria mollissima  
Trækmæssigt var foråret et af de dårligere år og efteråret noget under gennemsnittet.
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Forårstræk: 7/2 – 19/5 med i alt 928, flest 4/3 490 SØ Korshage.
Efterårstræk: 6/7 - 28/12 med i alt 7987, flest 30/10 1605 Korshage.
Største antal rastende (> 2000): 3/1 3000, 21/11 2000 og 22/11 5680 alle Korshage, 15/1 5000 Nakke Hage, 8/3 3120 og 28/12 2700 Skansehage, samt 10/2 – 11/2 3000 og 13/3 2000 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 565 232 101 47 174 160 2828 2488 2290 8915
Total 15503 15309 11943 1616 875 1198 1546 1636 639 5871 19213 15463 90812
MaxRst 5000 3000 3120 125 200 160 130 125 60 1200 5680 2700 5680
Nobs 61 56 41 35 39 23 42 42 30 44 45 45 503
Ndag 31 29 23 28 25 20 25 29 23 25 26 23 307
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Kongeederfugl  Somateria spectabilis (0, 37/37, 1/1)
For 3. år i træk sås denne fornemme art ud for Rørvighalvøen. Denne gang, som en flerdagsfugl ved Plantagekysten. Den blev set første gang 6/12 (EVR m.fl.) og igen 12/12. Fuglen blev bestemt som 3k+ eller muligvis ad han. Den var langt ude, hvor den rastede mellem Sortænder og Fløjlsænder.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 06..14

2016:  Havlit  Clangula hyemalis (393, 10135, 535) 
Et fint år for Havlit med en årstotal på 535 fugle fordelt på 51 på forårstrækket, 145 på efterårstrækket og 339 rastende. Mest bemærkelsesværdig var 6/12 145 rastende ud for Plantagekysten, heraf 120 set i en flok, som blev skræmt op af havjægere. Det er næststørste rasttal siden rapportens start kun overgået af en 37 år gammel observation fra 1979 samme sted 31/3 190.
Træk første halvår: 3/2 - 20/4 med i alt 51, flest 3/2 25 Korshage.
Træk andet halvår: 28/10 - 28/12 med i alt 145, flest 1/12 38 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 16 10 17 34 94 196
Total 16 48 26 22 17 80 326 535
MaxRst 4 11 4 8 15 145 145
Nobs 8 9 10 7 4 18 20 76
Ndag 7 6 8 5 3 12 12 53
Fænologi 04.. …. …. ..20 28.. …. ..30

2016:  Sortand  Melanitta nigra  
Et rekordstort træk i andet halvår og mange rastende ud for Plantagen sidst på året.
Træk første halvår: 3/2 - 21/5 med i alt 541, flest 3/2 120 Korshage.
Træk andet halvår: 6/7 - 28/12 med i alt 5923, flest 1/12 1185 V Korshage.
Største antal rastende pr lokalitet: 15/1 2200 Nakke Hage, 20/1 2700 Rørvig Bugt, 29/2 1140 Korshage samt 22/11 4100 og 6/12 3400 Plantagekysten.
Ferskvandsrast - Hovvig: 20/2 – 21/2, 7/3, 27/3 – 28/3, 5/4 og 10/4 alle dag 1 – vel den samme og 5/11 5. Dybesø: 7/12 2, 14/12 2, 16/12 1 og 28/12 3.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 186 244 87 24 523 923 177 1514 975 1811 6464
Total 6891 7063 6198 6045 1396 539 936 191 2078 8946 23940 64223
MaxRst 2700 2000 1720 800 900 15 10 7 450 4100 3400 4100
Nobs 41 47 40 34 15 17 40 24 22 23 32 335
Ndag 24 24 24 28 14 10 14 13 16 18 19 204
Fænologi 02.. …. …. …. ..25 06.. …. …. …. …. ..31

2016:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækket i første halvår var med 190 i den lave ende. Vi skal faktisk helt tilbage til 2009 for at finde et dårligere år. Omvendt var trækket i andet halvår med 1340 det bedste i rigtigt mange år.
Træk første halvår: 26/1 - 7/5 i alt 190 hvoraf 101 fugle trak i april. De højeste dagstotaler: 3/2 27 og 8/4 25.
Træk andet halvår: 5/7 - 31/12 i alt 1340. Et par gode dage med fældningstrækkende hanner i juli var 6/7 124 og 7/7 174. Eneste andre dage med over 100 var 30/10 133 og 2/12 139.
Største antal rastende: 25/3 150 Vesterlyng,Nyrup Bugt og 6/12 450 Plantagekysten. Arten ses generelt sjældent rastende på ferskvand, så årets obs 28/12 1 han Dybesø (JB, JHC) er bemærkelsesværdig

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 49 34 101 5 310 173 5 217 359 276 1530
Total 585 630 772 259 12 310 174 5 221 1026 2530 6524
MaxRst 90 125 150 65 4 1 1 400 450 450
Nobs 33 28 34 28 4 37 24 2 14 23 31 258
Ndag 21 18 20 20 3 4 12 2 10 16 18 144
Fænologi 02.. …. …. …. ..08 05.. …. …. …. …. ..31

2016:  Hvinand  Bucephala clangula  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Første halvår: 28/1 - 7/5 med i alt 145, flest 30/4 32 Ø Korshage.
Andet halvår: 6/7 - 27/12 med i alt 86, flest 4/12 41 S Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 3/3 510):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
44 430 510 170 80 105 163 55 38 135 90 100

Andre bemærkelsesværdige observationer af rastende fugle 16/1 800 Nykøbing Bugt, 21/1 200 Nakke Hage og 25/1 155 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 19 66 48 10 5 16 14 51 231
Total 3023 2737 2652 969 617 1281 1838 536 257 387 945 1145 16387
MaxRst 800 430 510 170 80 105 163 55 38 135 90 100 800
Nobs 72 83 59 45 31 28 30 23 13 19 42 59 504
Ndag 30 29 24 26 21 28 28 23 13 16 28 28 294
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Lille Skallesluger  Mergellus albellus  (6, 1009, 14)
Beskedent år med blot 14 fugle
I januar og februar var der disse uden for Hovvig: 7/1 1 Ø Dybesø Kyst, 2 Plantagekysten og 5 Nykøbing Bugt,17/1 4 Nykøbing Bugt, 21/1 2 Rørvig Bugt, 25/1 1 Nykøbing Bugt og 3/2 1, 12/2 -14/2 1 Dybesø. Eneste obs udenfor Hovvig i andet halvår var 8/12 1 Dybesø. I Hovvig set på 9 dage i perioden 4/2 - 27/3 og på 12 dage mellem 11/11 og 29/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 1 1 4

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 15 13 2 3 16 49
MaxRst 5 2 1 1 4 5
Nobs 7 11 2 3 11 34
Ndag 4 10 2 3 10 29
Fænologi 07.. …. ..27 11.. ..29

2016:  Toppet Skallesluger  Mergus serrator  
Forårstrækket faldt igen i år denne gang til 217. Det er noget under gennemsnittet for de ti foregående år, som er 417. Efterårstrækket var derimod med 543 noget over gennemsnittet på 244 om end ikke helt så højt som sidste års 603.
Træk første halvår: 4/1 - 12/5 i alt 217. De største dage blev 1/3 21 og 4/3 28 alle Korshage.
Træk andet halvår: 2/9 - 30/12 i alt 543. Dage med over 50: 29/10 54, 2/12 64 og 27/12 120 alle Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 3/3 87):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 87 47 13 7 13 1 1 23 32 4

Ynglefugle: 1 hun med set med 9 pulli Hovvig og 1 hun med 12 pulli Rørvig Bugt.
Højeste større antal rastende fugle fra øvrige lokaliteter 21/1 220 Nakke Hage, 4/10 115 Korshage,6/12 78 Rørvig Bugt og 28/12 88 Nykøbing Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 58 118 27 10 9 140 150 244 760
Total 852 608 552 526 242 109 125 32 65 270 507 765 4653
MaxRst 220 75 87 115 23 7 10 12 14 23 62 88 220
Nobs 60 59 59 54 47 40 42 12 16 39 42 55 525
Ndag 28 24 27 28 26 26 25 9 13 23 24 27 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Stor Skallesluger  Mergus merganser  
Mild vinter betød et meget stille år for Stor Skallesluger.
De største rasttal fra januar - februar er meget små: 4/1 34 Nykøbing Bugt, 6/1 19 Rørvig Bugt og 3/2 14 Dybesø.
Træk første halvår: 11/1 - 9/5 i alt 48, hvilket er noget under gennemsnittet for de seneste ti år. Halvdelen 24 blev set i marts. Højeste dagstotal var 1/3 10 (3 Ø Korshage og 7 Ø Nørrevang). Næsthøjeste dagsciffer på 6 faldt usædvanligt nok på forårets sidste trækdag for arten 9/5.
Trækket i andet halvår er typisk meget småt: 30/10 5, 27/11 1, 6/12 1, 12/12 1 og 27/12 5 i alt 13.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 28/12 22): Sidste forår 28/3. Første efterår 7/11.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 8 4 7 22

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 9 24 7 6 5 1 7 61
Total 280 120 73 8 6 5 41 247 780
MaxRst 34 14 10 1 7 22 34
Nobs 50 39 27 6 2 1 12 49 186
Ndag 29 19 14 5 1 1 12 27 108
Fænologi 01.. …. …. …. ..09 30.. …. ..31
rapp/2016/and.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1