Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:due

Rapport 2016

Duer - Spætter

af Niels Henrik Valerius


2016:  Klippedue  Columba livia  
Set.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 2 3 8
MaxRst 3 1 2 3
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 22 12 07..21

2016:  Huldue  Columba oenas  
Lidt usædvanligt en ægte vinterobs 4/1 1 Grønnehave Skov og vel også 21/1 3 Hovvig.
Ikke noget stort forår med kun 274 på træk (26/1) 2/2 – 16/4 (12/5). Hovedtrækket fandt sted de første 10 martsdage med dagsmaksimum 4/3 98 Ø og 9/3 56 Ø Korshage. To observationer af en syngende fugl medio/ultimo maj i Korshageskoven kunne give mistanke om yngel, men nærmere kommer vi det ikke. Kun tre observationer i efteråret 11/8 2 rast Nørrevang, 2/10 2 SV Plantagen og den sidste 10/11 1 ovf Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 254 8 1 2 276
Total 5 17 259 8 7 1 2 2 1 302
MaxRst 3 3 3 2 1 2 1 3
Nobs 3 8 51 5 6 1 1 1 1 77
Ndag 3 5 18 3 5 1 1 1 1 38
Fænologi 04.. …. …. …. …. ..12 11 02.. ..10

2016:  Ringdue  Columba palumbus  
Stationens 4. højeste forårstotal på 53.798. De første større trækdage var tidlige 26/1 1060 og 7/2 1696 Ø Korshage. Hovedtrækket uhyre koncentreret mellem 24/3 og 28/3, hvor der blev talt 45.438 Ringduer med topdagene 26/3 12.725 og 27/3 18.939 Ø Korshage. Altså 59% af trækket ud på 2 hidsige dage! Til gengæld udmærkede efterårstrækket sig ved at være stort set totalt fraværende.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1245 1787 47122 3520 121 3 16 45 25 20 53904
Total 1999 2036 47378 3978 237 63 169 205 80 145 785 1157 58232
MaxRst 220 100 200 350 7 9 40 35 10 20 200 300 350
Nobs 62 59 302 72 73 20 47 44 23 27 38 31 798
Ndag 28 28 23 25 27 16 24 26 20 21 27 23 288
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
15 set trækkende eller trækforsøgende alle fra foråret. Et indrapporteret ynglefund fra Nykøbing i feltornitologens have.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 9 15
Total 26 24 12 12 25 15 4 7 2 9 5 16 157
MaxRst 4 2 2 2 5 4 1 6 1 3 1 7 7
Nobs 20 13 10 9 11 9 4 2 2 4 5 7 96
Ndag 17 13 8 6 11 8 4 2 2 4 5 7 87
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Alexanderparakit  Psittacula krameri (0, 1/1, 1/1) E-art
Kun 2. observation af denne „alian“, som blev hørt overflyvende Nakke Sydvest 25/10 (LB). Den første observation ligger så langt tilbage som 1987, hvor en fugl blev set 3 dage i april.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2016:  Gøg  Cuculus canorus  
Et helt normalt år med ankomst 2/5 og sidste obs 10/9. Året gav 2 trækkende 25/5 1 NØ Rørvig og 30/8 1 1k SV Korshage. Er hørt eller set sommeren igennem på stort set alle halvøens lokaliteter, oftest på Korshage og i Hovvig. Den seneste kukkende hørtes 11/7.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 167 100 23 5 1 296
MaxRst 7 5 4 1 1 7
Nobs 93 51 17 5 1 167
Ndag 30 30 13 4 1 78
Fænologi 02.. …. …. …. ..10

2016:  Natugle  Strix aluco  
Registreret hele året med samlet 76 obsdage. Sikre ynglefund med unger i redekasser i sommerhusområder på Nørrevang og Langesø Mose/Korshage samt fra Plantagen (2 pull), men næppe fra besat redekasse i Hovvig. Betydningen af predation fra skovmår er usikker. Herudover adskillige territorier halvøen rundt med bl.a. tudende hanner Højsandet, Rørviglund og Rørvig Lyng, men også hørt Søndervang og over Nykøbing (Grønnehave Skov?).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 17 14 9 8 6 5 7 4 6 5 11 104
MaxRst 1 2 4 1 3 2 2 2 2 2 1 1 4
Nobs 12 16 10 9 6 4 4 4 3 5 5 11 89
Ndag 11 11 8 8 6 3 4 4 3 5 5 8 76
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2016:  Skovhornugle  Asio otus (1, 189, 1)
Kun et fund 13/2 af en rastende fugl i Langesø Mose (EVR). Ingen ynglefund og ingen hørt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2016:  Mosehornugle  Asio flammeus (10, 600, 17)
God forårsforekomst med 16 fugle på 14 obsdage 25/3 – 20/5 med følgende fordeling:

ultimo marts primo april medio april ultimo april primo maj medio maj
1 3 1 3 6 2

6 af fuglene var trækkende og alle var fra Korshage (heraf 3 Flyndersø). 5/4, 30/4 og 7/5 blev set 2 fugle, alle øvrige var enkeltindivider. En af fuglene blev fundet død i Flyndersø 10/5.
Eneste efterårsobservation: 11/10 1 trak Flyndersø

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 1 6
Total 1 7 8 1 17
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 5 8 1 15
Ndag 1 5 7 1 14
Fænologi 25.. …. ..20 11

2016:  Ugle sp  Strigiformes non det  
1 Natugle/Skovhornugle set jagende nær Højsandet 18/7.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 18

2016:  Natravn  Caprimulgus europaeus (3/3, 42/43, 1/1)
Desværre ingen spillende fugle i år. Kun én observation af en rastende fugl: 12/5 1 Rørvig siddende på Vandværksvej kl. 21:55 (Jørgen Agermose).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2016:  Mursejler  Apus apus  
Normal ankomst 6/5 og seneste observation fra 11/9. I alt 597 trækkende fugle med de højeste dagstotaler på 22/5 145 og 30/5 150. Bortset fra den helt enestående dagstotal på >5000 i 2013 synes der at være en betydelig nedgang i antallet trækkende Mursejlere i de senere år. Højeste rasttal 2/8 510 Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 527 70 17 18 6 638
Total 552 678 145 583 8 1966
MaxRst 10 250 35 510 1 510
Nobs 26 30 38 17 6 117
Ndag 13 24 25 15 5 82
Fænologi 06.. …. …. …. ..11

2016:  Isfugl  Alcedo atthis (0, 53, 5)
For 3. år i træk stabil forekomst af Isfugl med 70 obsdage og igen sommerobservationer fra Hovvig, hvor arten havde en yderst interessant årscyclus.
Fuglen fra december 2015 blev set 4/1 Hovvig og i forbindelse med is måske samme drevet ud til kanal ved Ringholm 9/1 – 22/1. Tilbage i isfri Hovvig 11/2 og set frem til 20/3 – denne dag med 2 fugle. Væk fra sydlige Hovvig 21/3 – 10/6. Fra 11/6 – 20/11 igen kontinuerligt 1 fugl, der 25/9 – 27/9 fik selskab af yderligere 2 (3 set fiske sammen).
I højsommeren (juli) så en haveejer nord for kanalen i Hovvig flere gange en Isfugl stryge over sin græsplæne. (oplyst via PG). En yngleforekomst i et uforstyrret væltet stød i området er dermed absolut mulig. I hvert fald har arten været til stede i det nordlige Hovvig i sommeren og er jo kendt for at kunne præstere gentagne kuld eller omlægninger i en sæson. Endelig blev der set Isfugl 2/12 (hun) og 24/12 i Nykøbing Bugt. Ikke samme som 20/11 sad i Hovvig (han).
Disse 2 fugle er eneste kønsbestemte (JS). Det anbefales, at kønsbestemme Isfuglene hvis muligt (næbfarve, check foto eller i scop), ligeledes at se efter muligt juvenile fugle.
Det samlede antal er jo med sikkerhed 3, men dækker helt givet flere og er sat til 5 for året.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 5 7 3 6 13 22 10 6 2 78
MaxRst 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3
Nobs 4 5 6 3 6 13 15 10 6 2 70
Ndag 4 5 6 3 6 13 15 10 6 2 70
Fænologi 04.. …. ..20 11.. …. …. …. …. …. ..24

2016:  Biæder  Merops apiaster (0, 9/9, 1/2)
Herligt gensyn med denne farvestrålende skønhed. Er den ved at blive årlig? 2 fugle blev set trækforsøgende på Nørrevang en sen eftermiddag 8/5 (AF m.fl). Eneste anke var, at de optrådte ganske kortvarigt (få minutter) og netop samtidig med flere andre spektakulære arter. Ornitologer er ikke nemme at gøre tilfredse!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2016:  Vendehals  Jynx torquilla (48, 632, 7)
I alt 4 forårsfugle: 24/4 1 Flyndersø, 3/5 1 hørt Korshage, 5/5 1 Slettermosegård og 19/5 1 Nørrevang.
Kun 1 fugl ultimo april, en nedtur den delte med flere småfuglearter i denne periode. Det er oftest sidst i april vi ser flest Vendehalse – i de sidste 10 år er gennemsnittet for ultimo april næsten 4 fugle. Fundet fra Slettermosegård er det tredje for lokaliteten.
I alt 3 efterårsfugle: 23/8 1 Korshage, 2/9 – 4/9 1 Korshage (”obsbusk”) og 3/9 yderligere 1 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 1 4 9
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 1 3 1 3 8
Ndag 1 3 1 3 8
Fænologi 24.. ..19 23.. ..04

2016:  Sortspætte  Dryocopus martius (?, fra 2013 3, 2)
Fra 2013 uddød i Odsherred, men to fugle set på enkeltdage: 5/2 1 Korshage (EVR) og 16/8 1 hun Korshage (PEL,EVR). Sidstnævnte sikkert identisk med den, der blev set trække mod vest dagen før ved Kikhavn.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 05 16

2016:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Stabil ynglefugl. Flere observationer end i de foregående år, hvilket næppe afspejler en øget forekomst. Antallet af trækkende fugle var 8 (6 forår, 2 efterår), hvilket er fuldstændig normalt, og tyder derfor ikke på nogen form for invasion.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 1 1 8
Total 59 88 76 76 103 70 47 56 67 73 55 42 812
MaxRst 6 4 4 6 5 4 3 6 4 4 4 4 6
Nobs 35 45 43 40 63 42 36 35 37 48 40 28 492
Ndag 22 22 22 26 25 25 25 25 22 26 21 19 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor (3, 64, 2)
Hørt tromme ved to lejligheder 24/3 og 21/4 på Korshage og i Langesø Mose (JHC, EVR). Ingen livstegn i øvrigt. Modsat sidste år altså ingen beviser på yngleforsøg.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 24.. ..21
rapp/2016/due.txt · Sidst ændret: 2017/03/13 20:46 af kes