Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:hns

Rapport 2016

Hønsefugle

af Niels Henrik Valerius


2016:  Agerhøne  Perdix perdix  
Op til 5 fugle set regelmæssigt på Korshage året igennem, men tilsyneladende uden ynglesucces.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 17 9 4 11 7 3 13 17 16 7 7 125
MaxRst 5 4 4 1 3 2 2 3 3 4 3 3 5
Nobs 3 5 5 4 6 4 2 5 6 5 3 3 51
Ndag 3 5 5 4 6 4 2 5 6 5 3 3 51
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2016:  Vagtel  Coturnix coturnix (0, 50/53, 1/1)
Tilbage på årslisten 20/6 1 syngende 20/6 Søndervang (CG) på halvøens suverænt bedste vagtellokalitet (hvad der desværre ikke siger så meget).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2016:  Fasan  Phasianus colchicus  
Kraftig stigning i antallet af indtastede observationer (264 mod tidligere års <150), uændret antal lokaliteter og lille nedgang i antallet af rapportører.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 25 11 26 37 61 34 18 51 63 39 45 24 434
MaxRst 3 2 2 4 3 4 3 11 26 5 7 2 26
Nobs 21 9 25 24 45 23 15 17 19 24 23 19 264
Ndag 17 8 15 18 24 19 11 15 17 18 18 16 196
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
Enkelte vinterobservationer fra Hovvig 6/1, 8/1, 1/12 og 20/12. Hørt synge 3 gange i Flyndersø og en enkelt gang i Slettermosegård. I Hovvig 4 - 6 stedfaste lydaktive fugle i ynglesæsonen. Hørt rastende i Rørvig Bugt gennem hele september og et par gange i Dybesø i november.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 13 20 12 22 32 36 36 11 7 2 193
MaxRst 1 3 2 1 2 4 5 4 1 1 1 5
Nobs 2 9 15 12 17 23 23 27 11 7 2 148
Ndag 2 9 14 12 16 23 22 20 11 6 2 137
Fænologi 06..08 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2016:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Mindst 2 par i Hovvig og 1 par i Slettermosegård med ynglesucces. Herudover ingen sikre ynglelokaliteter. Forårsfund af par i Dybesø og på Nørrevang var helt isolerede forekomster.
Vinterfund i januar i Nykøbing Bugt og Havn. Tidligste og seneste fund i Hovvig 3/3 og 6/12.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 20 36 20 41 42 47 33 12 2 1 258
MaxRst 1 4 3 2 6 3 3 5 2 1 1 6
Nobs 4 13 23 19 26 37 36 23 11 2 1 195
Ndag 4 12 22 18 26 25 20 15 10 1 1 154
Fænologi 15..27 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..06

2016:  Blishøne  Fulica atra 
Rasttal i Hovvig: 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
10 10 68 41 140 290 210 610 480 75 14 -

Den sædvanlige kulmination i sensommeren og det tidlige efterår, men tallene generelt noget lavere end sædvanligt.
Ynglefund fra Hovvig, Nakke Kær, Nakke Skov, Nakke Hage og Slettermosegård. Formentlig ynglepar i Dybesø og Flyndersø.
Vinterens højeste tal blev 2/1 117 Dybesø og 6/1 120 Nykøbing Havn. Desuden 1 rast Korshage 5/1 – ikke hvert år arten ses herude.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 698 894 907 453 1243 3538 2876 7384 2115 394 142 131 20775
MaxRst 120 92 71 41 140 290 210 610 480 75 46 25 610
Nobs 36 49 41 30 35 29 31 28 12 16 6 8 321
Ndag 23 25 22 20 22 24 28 28 12 15 6 7 232
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Trane  Grus grus (23, 13086, 1730) 
Et år klart over middel med en årstotal på 1727 fordelt på 1421 forår og 306 efterår. Ikke mindst hjulpet på vej af et meget overraskende træk 24/3 sent om eftermiddagen endda i sydvestenvind, hvor ikke mindre end 959 fugle fordelt på en halv snes flokke passerede halvøen mellem kl. 15:30 og 17:05. Tidligste observation 27/2. Første større trækdag 10/3 med 53 og seneste forårsobservation 6/6. Igen i lighed med 2014 en enkelt efterårsdag 3/10, hvor et kæmpetræk over Østsjælland kastede lidt af sig her på egnen i form af 263 fugle fordelt på 7 flokke, og yderligere 40 4/10. Inklusive 3 i september i alt 306 i efteråret.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1614 72 83 11 3 303 2087
Total 1 1617 72 83 11 3 303 2090
MaxRst 3 3
Nobs 1 35 17 12 2 1 8 76
Ndag 1 13 12 9 2 1 2 40
Fænologi 27.. …. …. …. ..06 26.. ..04
rapp/2016/hns.txt · Sidst ændret: 2017/03/13 20:39 af kes