Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:lom

Rapport 2016

Lommer - Flamingoer

af Lasse Braae


2016:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (5, 2467, 167)
Hovedparten af første halvårs 23 fugle fordelt på 12 observationsdage kan for en gang skyld kaldes kaldes regulært forårstræk, idet de 21 fugle blev set i april – maj. Bedste dag var 6/5 5.
Enkelte rastende fugle ved Plantage Kysten: 7/1 1, 13/2 1 og 3/4 4. Sidste forårsfugl 17/5 1 V Korshage.
I andet halvår blev der set træk 29/8 – 28/12 med i alt 129. Månedsfordeling var: aug 5, sep 0, okt 11, nov 33 og dec 80 – dermed vel mere kompensationstræk end egentlig efterårstræk. Dage med over 10: 28/11 11, 1/12 11, 2/12 50 og 27/12 15.
Rastende fugle: 22/11 1, 6/12 3 og 14/12 1 Kysten ved Plantagen samt 30/11 – 2/12 1 og 17/12 3 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 14 5 11 33 80 152
Total 1 3 11 14 5 11 35 89 169
MaxRst 1 1 4 1 3 4
Nobs 1 3 8 5 5 7 14 13 56
Ndag 1 3 6 5 3 5 8 8 39
Fænologi 07.. ..14 03.. ..17 29..31 25.. …. ..28

2016:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Det er desværre igen nødvendigt at gentage, at denne ”gruppe” også inkluderer fugle rapporteret som Lom sp. Alle disse burde antageligt have været rapporteret som Rød/Sortstrubet Lom. Det er ikke bare et hjertesuk – bearbejdningen vanskeliggøres i betydelig grad, idet vores system ikke automatisk kan håndtere to grupper på én gang. Så årets oversigt bliver (igen) nedenstående kasser.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 1 6
Total 2 1 2 2 1 8
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 1 2 1 7
Ndag 2 1 1 2 1 7
Fænologi 10.. ..07 29.. ..24 02.. ..02

2016:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Første halvår ret normalt med 32 trækkende mellem 10/4 og 17/5 med flest i maj og største dag 6/5 6.
Pænt andet halvår med 51 trækkende fordelt på 13 observationsdage 30/8 – 27/12, største dag 30/10 14.
Ret normale rasttal. Månedsmakstal fra Kysten ved Plantagen (linje 1), Vesterlyng/Nyrup Bugt (linje 2) og Korshage (linje 3) fremgår af tabellen nedenfor.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1 1 13 21 3 3 8 7
2 12 17
1 1 3 1 1 2

Årets maks blev 9/4 og 14/4 21 begge Kysten ved Plantagen.. En par sommerobs ved dels Korshage: 24/7 sdr og 27/7 vdr samt Skansehage 23/8 bør fremhæves.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 22 2 6 17 10 16 83
Total 3 1 70 82 26 2 4 10 24 40 37 299
MaxRst 2 1 13 21 3 1 1 3 3 17 7 21
Nobs 2 1 11 12 12 2 4 7 7 11 15 84
Ndag 2 1 7 9 9 2 2 4 4 6 11 57
Fænologi 09.. …. …. …. ..17 24.. …. …. …. …. ..27

2016:  Islom  Gavia immer (0, 54, 5)
Forsat pæn forekomst med 1 for- og 4 efterårsfugle alle Korshage.
9/5 06:54 1 sdr N Korshage (JB, JR, KES) – var i første omgang lidt af en udfordring, idet der kun blev hørt et kald ”der lød som en gjaldende spove”, men den blev dog fundet og fotodokumenteret. Det bør bemærkes, at det igen var en fugl, der kom sydfra (Isefjorden) og ikke en traditionel kystfølgende i øst/vestgående retning.
2/11 07:30 1 vdr V (CMG, KR) og 13:05 1 NV (CMG) samt 27/12 09:49 1 1k V og 14:01 1 vdr V (CMG, JHC).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 5
Total 1 2 2 5
MaxRst
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 09 02.. ..27

2016:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii (0, 13, 1)
Set for tredje år i træk: 2/5 07:55 1 2k rast Korshage (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2016:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
De traditionelle vinterfugle i Nykøbing Havn/Bugt indtil 27/1 med disse større tal: 9/1 og 17/1 26 samt 25/1 18.
Foråret mest bemærkelsesværdige fugl var 1/3 1 Rørvig Havn, dels ret sjælden her (se tabel på hjemmesiden), dels udgjorde den 50% af samtlige forårsobservationer!
Noget tidligere ankomst (12/2) i Hovvig end sidste år (13/3), men forårets øvrige fugle begrænsedes til 24/3 1! Kun 2 observationer begge med 2 fugle i juni og ikke en eneste i juli! Alligevel dukkede 1 par med 2 pulli noget overraskende op 8/8. Herefter op til 6 fugle i aug – sep og 7 i okt, dog 26/9 10 og 8/10 9. Efter 11/10 7 blot 1 – 2 på syv dage med 30/10 1 som den sidste. Den Lille Lappedykker er af en eller anden grund en af de få arter, der ikke trives alt for godt i Hovvig i disse år. I 90’erne var der årligt 4 – 6 par.
Ifølge PG 1 par med 2 unger Slettermosegård viser, at arten kan være meget svær at registrere, idet ingen andre har bemærket den her.
Observationer uden for vigen i andet halvår begrænsedes til to: 6/11 1 i det nye vandhul på Nørrevang! og vel knapt så overraskende 8/12 1 Nykøbing Bugt.
Har vi nogensinde før haft en april – maj helt uden observationer af arten? Ja faktisk – i 2006 – så helt usædvanlig er det ikke.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 205 1 2 4 20 68 61 1 1 363
MaxRst 26 1 1 2 6 10 9 1 1 26
Nobs 14 1 2 2 8 17 16 1 1 62
Ndag 14 1 2 2 8 17 16 1 1 62
Fænologi 06.. …. ..24 15..23 08.. …. …. …. ..08

2016:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Vinterkoncentrationer med over 10: 15/1 14 og 21/1 126 Nakke Hage, 17/1 17 Nykøbing Bugt og 11/2 11 Rørvig Bugt.
7/2 1 S Korshage blev forårets eneste trækkende.
Ynglefugle på plads i Hovvig 24/2 - 29/12 og Dybesø 2/1 – 30/12! To kurtiserende par set her 8/3, men kun 1 sikkert kuld konstateret 19/5. Ingen konkrete oplysninger om antal par i Hovvig, men mængden af fugle har været ganske pæn. Antallet af rastende fugle i foråret må formodes at afspejle ynglebestanden, vel 13 – 16 par, men meget få konkrete beviser, og succesen har været yderst ringe, blot 2 par producerede 2 – 3 unger. Årets forekomst i Hovvig kulminerede allerede i maj, herefter jævn aftagen i antal i løbet af året.
Efterårstrækket gav 17 fugle 6/8 – 27/12, største dag 28/10 4 – ellers intet bemærkelsesværdigt i løbet at andet halvår.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 8 3 1 18
Total 174 55 121 398 459 503 571 312 147 127 14 36 2917
MaxRst 126 11 15 32 33 30 26 19 15 12 2 3 126
Nobs 13 22 29 29 36 28 30 26 17 32 10 23 295
Ndag 10 13 22 25 25 26 30 24 17 24 8 18 242
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Meget magert forår med 3 trækkende fugle. Pæne rasttal fra Kysten ved Plantagen/Vesterlyng reddede dog sæsonen: 13/2 25, 27/3 21, 9/4 25 og 14/4 87.
2 par i Hovvig i april – maj gav ikke umiddelbart noget sikkert ynglebevis, men forekomst af både ad og juv i august tyder på lokale fugle.
3 ynglepar Nakke Skov med henholdvis 1 + 2 + 2 unger og 1 par med 2 unger Slettermosegård ifølge PG.
Ret normalt efterår med 49 trækkende 7/8 – 27/12 med dagsmaks på 6 (flere dage).
Største rasttælling fra efteråret: 22/11 23 Kysten ved Plantagen og 14 Vesterlyng.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 1 19 13 9 52
Total 28 79 136 180 26 1 18 7 26 67 55 623
MaxRst 6 25 21 87 4 1 1 1 3 23 12 87
Nobs 13 11 27 31 15 1 16 7 8 14 15 158
Ndag 11 8 17 22 13 1 14 6 7 9 12 120
Fænologi 03.. …. …. …. ..27 03.. …. …. …. …. ..30

2016:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus (3, 225, 9)   
Igen et halvsløjt år ved Plantage Kysten med følgende månedsmaks: jan 2, feb 4, mar 3 og apr 3. Sidste obs 14/4, hvor der stadig var 3. Desuden 25/3 3 Vesterlyng – delvist de samme? – kun 1 Plantage Kysten denne dag.
Årets tilløbstykke blev i stedet en flot ad i sdr Hovvig 9/6 – 10/6 (JS m.fl.).
Efteråret indledtes med 11/8 1 sdr NV Korshage, der blev fulgt op af følgende enkelt fugle: 30/10 og 2/11 Korshage, 13/11 Dybesø Kyst, 1/12 Korshage samt 6/12, 14/12 og 28/12 Plantage Kysten. Fuglen 6/12 noteredes som vesttrækkende. Igen basis for at de kan være de(t) samme individ(er), der rykker noget rundt.
Årets fordeling dermed 4 – 7 vinter/forår, 1 sommer og 4 – 6 efterår/vinter. Selv set med optimistiske briller må konklusionen være, at nedgangen fortsætter.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 8 6 9 12 2 1 1 2 4 45
MaxRst 2 4 3 3 1 1 1 1 4
Nobs 6 2 4 4 2 1 1 2 4 26
Ndag 6 2 3 4 2 1 1 2 4 25
Fænologi 07.. …. …. ..14 09..10 11 30.. …. ..28

2016:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis (81, 143, 4)  
Nu gik det lige så godt. I 2016 måtte vi dog nøjes med to højsommer observationer i Hovvig, der normalt ville anses som den samme fugl, men 13/7 1 ad sdr og 26/7 1 1k må regnes for forskellige, især når det er samme observatør (EVR).
Desuden 2 meget sene 2/11 Hovvig (JS). Vores seneste i moderne tid hidtil var 1/10 2009 1 Hovvig – men den havde så været der i hele september.
Eneste øvrige observationer i nærområdet var 25/4 – 27/4 1 par Nygård Sø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 13..26 02

2016:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2147, 9)  
Ligesom i 2010 noget af en bundskraber. Årets høst blev: 3/2 1, 20/4 1, 11/8 1, 29/10 1, 2/12 2 og 27/12 3, dermed 2 for- og 7 efterårsfugle fordelt på 6 observationsdage. Hermed er der 11 år siden 1975 med under 10 fugle, så der er ikke noget unormalt i en fuser ca. hvert fjerde år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 5 9
Total 1 1 1 1 5 9
MaxRst
Nobs 1 1 1 1 4 8
Ndag 1 1 1 1 2 6
Fænologi 03 20 11 29 02..27

2016:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus (1, 650, 18)   
Det er blevet mere og mere udpræget, at denne arts forekomst er begrænset til yderst få dage, hvor man bare skal være der, hvis man vil opleve det spektakulære skråpetræk. Det skyldes givetvis, at de optimale vejrbetingelser optræder mere sjældent nu end de gjorde tidligere. Især mangler de fleste gode blæsevejr nu om dage den sidste drejning mod nordvest, men når det sker udebliver effekten ikke.
28/10 5, 29/10 10 og 27/12 3 alle NV Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 3 18
Total 15 3 18
MaxRst
Nobs 11 3 14
Ndag 2 1 3
Fænologi 28..29 27

2016:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus (0, 46/51, 1/1)
7/8 07:40 – 07:45 1 V Korshage (JB). Formodentlig samme fugl som blev set 06:00 Børstrup Hage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2016:  Skråpe sp  Puffinus non det (1, 29, 1)
6/8 19:25 1 V Korshage, mulig Kuhls, men alt for stor afstand (JB).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2016:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa (1, 136, 5) 
Fint come back med 5 fugle fordelt på årets to stormdage 29/10 2 (12:45, 13:04) (6 observatører) og 27/12 3 (10:46, 11:41, 13:55) (5 observatører), hvilket er vores første december obs. Sidst set i 2012.
Stigende havtemperaturer er formodentlig baggrunden for vinterforekomsten. En art hvor man bare skal være der på de få potentielle dage

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5
Total 2 3 5
MaxRst
Nobs 2 3 5
Ndag 1 1 2
Fænologi 29 27

2016:  Sule  Morus bassanus (17, 17563, 1241)  
Et år helt uden sommerforekomster. Første halvår bød på efter moderne forhold lidt skuffende 90 trækkende 28/1 – 14/5. Største dag 20/4 37.
Efterårstrækket noget mere opmuntrende med 1068 fugle 2/8 – 31/12. Månedsfordeling var lidt usædvanlig. Det pragtfulde sommervejr i september var vel hovedårsagen til det lave tal i denne måned. Dage med mindst 50: 10/8 116, 11/8 265, 28/10 61, 29/10 139 og 27/12 105.
Simpel summation af daglige rasttal giver nedenstående månedstotaler.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Træk 2 12 6 58 12 425 66 310 104 163 1158
Rast 9 17 4 11 35 5 2 83

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 6 58 12 425 66 310 104 163 1158
Total 2 12 6 67 29 429 77 345 109 165 1241
MaxRst 4 12 4 8 20 2 2 20
Nobs 1 5 2 12 9 25 10 21 11 11 107
Ndag 1 5 2 10 6 9 8 15 8 6 70
Fænologi 28.. …. …. …. ..14 02.. …. …. …. ..31

2016:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Der blev registreret et stort fald i antallet af reder i skarvkolonien. Optælling 26/7 gav 501 reder (PG) – en ganske betragtelig nedgang fra sidste års 998.
Der har i 2016 som sædvanlig været Skarver her og der og alle vegne. Opgørelse af træk- og rasttal er som vanlig forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed – se tidligere rapporter.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 51 318 95 101 72 100 132 125 42 64 1110
Total 574 345 2804 2619 4984 11402 13273 4229 2907 2169 403 272 45981
MaxRst 180 110 450 450 1000 800 760 450 370 300 130 30 1000
Nobs 62 43 52 40 52 31 55 41 70 44 30 43 563
Ndag 28 25 19 24 26 23 30 27 25 26 21 26 300
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Silkehejre  Egretta garzetta (0, 11/11, 1/2)
En af årets mest spektakulære forekomster. Ultimo maj sås 2 fugle en enkelt dag, og det var så det troede vi, men lidt overraskende dukkede (de) 2 fugle op igen primo juni og blev der hele sommeren. De lignede på mange måder et ynglepar. Ivrig kurtisering, flyvende med pinde, siddende på redekanten i skarvkolonien m.m. – alt i alt blev det dog kun til mistanken. Arten har aldrig ynglet i Danmark. Med lidt held kommer begge fugle igen i 2017 og giver os det første sikre danske ynglefund.
Forekomsten i Hovvig kan summeres: 21/5 2 og 9/6 – 2/8 2 (dog kun 0 - 1 fugl ved enkelte lejligheder) og 3/8 – 4/8 samt 8/8 1 (detaljer se nedenfor).
I alt blev det til 155 registreringer af arten i 2016.
Observationen 3/8 1 Tempelkrogen, Holbæk kunne måske godt ligne vores første fugl, der forsvandt. Derimod ingen oplysninger om, hvor fuglene eventuelt kan have været mellem 22/5 og 8/6 - hvis de nu var de samme?
Hejrer flyver en del rundt og den samme fugle kan dukke op på flere forskellige lokaliteter. Når man kikker på vores forekomster af Silkehejre, har arten ofte også været set ved Klydesøen nogenlunde samtidigt. Der er vel ikke noget mærkeligt i, at arten dukker op på flere lokaliteter i gode år. Det er dog påfaldende, at det endnu ikke er lykkedes at påvise bare et tilfælde, hvor der er registreret en fugl samtidig på de to lokaliteter - dækningen må jo siges at være rimelig god begge steder.
Årets samtlige observationer: 21/5 2 og 9/6 – 2/8 2, dog kun 1 fugl set 11/6 – 16/6 (17/6 0) 18/6 – 25/6, (29/6 0), 1/7 (5/7 0), 6/7 – 7/7 (9/7 0), 16/7, 19/7, 22/7 (24/7 – 25/7 0) og 29/7. De sidste observationer af en enlig fugl var 3/8 – 4/8 og 8/8.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 60 47 7 121
MaxRst 2 2 2 2 2
Nobs 4 52 27 5 88
Ndag 1 20 27 5 53
Fænologi 21.. …. …. ..08

2016:  Sølvhejre  Egretta alba  (0, 42, 12)
Fremgangen fortsætter og spørgsmålet er, hvor længe vi fortsat kan adskille de enkelte fugle. I alt 149 rapporteringer, omfattende 7 trækkende fugle (2 forår og 5 efterår) og op til 5 rastende fugle set samtidigt i Hovvig.
Forårstræk: 27/3 10:14 1 NØ Korshage (JB) og 17/6 05:25 1 SV Hovvig (kunne måske lige så godt kaldes efterårstræk – jævnfør Fiskehejre).
Efterårstræk: 3/10 3 SV noteret som overnatningstræk til Anneberg Skov (CG), men viste sig næste dag at have været reel bortflyvning fra området, 11/11 15:51 1 Ø (KES) og 24/11 12:49 1 V (JS) begge Hovvig.
Rastende fugle i Hovvig: 27/3 2 (desværre ikke præcise tider – Korshage fuglen kunne derfor godt være en af disse), 8/5 1, 27/5 – 28/5 1, ingen juni fugle – jævnfør træk, 24/8 – 5/9 1, 7/9 – 8/9 2, 9/9 - 16/9 3, 17/9 4, 18/9 - 26/9 5, 27/9 1, 28/9 + 30/9 – 3/10 5, 4/10 – 10/10 2, 10/10 1 og 20/10 1, men ingen i november - igen jævnfør træk.
For de rastende fugle må der mindst have været tale om 4 for- og 5 efterårsfugle, hertil skal så lægges mindst 3 nye trækkende fugle, så alt i alt ender vi på en årssum på minimum 12.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 2 7
Total 1 3 1 8 93 33 2 141
MaxRst 1 1 5 5 5
Nobs 1 3 1 8 28 14 2 57
Ndag 1 3 1 8 28 12 2 55
Fænologi 27 08.. ..17 24.. …. …. ..24

2016:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Over 90 hejrer i Hovvig på en gang er et imponerende skue – der jo ikke blev mindre fornøjeligt af det pæne islæt af hvide hejrer, men Fiskehejren er ved at blive en af efterårets karakterfugle i vigen.
Fint forår med 107 trækkende fugle 12/1 – 26/6 fordelt på 40 observationsdage med 27/3 11 som største dag.
4 – 5 par i ynglekolonien i Ringholm Skov ifølge PG.
Ligeledes pænt efterårstræk med 48 fugle på 26 observationsdage 30/6 – 4/12. Største dag 21/7 6.
Kikker man på mængden af rastende fugle i Hovvig ses en helt anden fordeling. Tydelig kulmination ultimo september – primo oktober (kun 2 trk i denne periode!) . Forklaring kan muligvis være, at en stor del af hejrerne trækker om natten – eller at de er kommet sydfra.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 39 41 17 9 22 10 8 4 2 1 155
Total 32 43 132 133 171 252 461 608 1077 393 92 79 3473
MaxRst 3 7 9 10 10 23 33 36 87 78 7 5 87
Nobs 25 24 57 54 63 36 46 41 59 63 39 35 542
Ndag 17 17 27 27 27 28 31 30 29 30 27 26 316
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Skestork  Platalea leucorodia (0, 7/10, 2/2)

Nu skal man passe på med, hvad man siger, men mon ikke vi endelig er ved at nå derhen, hvor Skestorken er en årlig gæst. Der er fine forhold for arten i vigen - i alt fald som fourageringsområde.
Årets observationer: 10/4 12:25 1 ad NØ herefter rast Hovvig (EVR) og videre igen mod NØ 14:02, da en Havørn blev for nærgående.
11/6 – 12/6 + 18/6 1 ad rast Hovvig – om den har været væk et par dage eller blot har gemt sig godt og grundigt må stå hen i det uvisse.

Skestorken er stadig ret sjælden i Østdanmark, så ofte bliver de(n) samme fugle set på flere lokaliteter. Vores aprilfugl blev med sikkerhed set trække forbi Kikhavn 14:18 – 14:23. Dagen inden (9/4) 1 rastende Omø, der må formodes at være samme fugl.
De nærmeste fund i juni var: 10/6 rastede 1 fugl ved Saksfjed, Lolland og 18/6 1 Ølundgård, Fyn (intet tidspunkt angivet).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 10 11..18
rapp/2016/lom.txt · Sidst ændret: 2017/03/13 20:43 af kes