Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:lrk

Rapport 2016

Lærker - Drosler

af Jørgen Bech

For småfuglene anvendes undertiden begrebet ”årssum” evt. med tilhørende månedstal = totalt rapporterede antal fugle. Er korrigeret for daggengangere, men ikke for dag-til-dag gengangere.


2016:  Hedelærke  Lullula arborea (9, 3167, 66) 
Et forårstræk noget under gennemsnit og et muligt ynglefund fra Slettermosegård tegnede artens år. I alt 42 trækkende 23/2 – 6/4 fordelt februar 2, marts 33 og april 7 med tyngden sidst i marts inklusive årets bedste dag 27/3 11.
En pludselig sommeriagttagelse 13/7 fra Slettermosegård (PEL) fulgt af 18/7 1 kaldende nok 1k (KES) er i hvert fald gode indicier på, at arten kan have ynglet et sted på den sydlige del af halvøen uden at være fundet i sangperioden.
Efterår er jo lidt tilfældigt og bestod af en enkelt fuldtræffer: 2/10 22 Plantagen, heraf de 20 V i én flok (JHC).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 33 7 22 64
Total 2 44 12 1 3 22 84
MaxRst 3 2 1 2 3
Nobs 2 24 8 1 2 2 39
Ndag 2 14 5 1 2 1 25
Fænologi 23.. …. …. ..01 13..18 02

2016:  Sanglærke  Alauda arvensis  
De første er 23/1 3 Ringholm, der må være tidlige fugle på vej op. 31/1 de første 4 Ø Korshage. Forårstræk 614 fra 30/1 – 2/4 helt domineret af februar (401) og marts (207) med årets største trækdag allerede 7/2 255 Ø Korshage og større rastflok 18/2 260 Nakke Øst. Sidste større flokke primo marts ligeledes Nakke Øst, herunder 10/3 270 rast. Typiske tidlige forløb for en lun vinter uden snedække. Efterår uden nævneværdigt træk (i alt 50). Årets sidste allerede 17/11.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 401 207 2 2 40 8 664
Total 7 934 1413 257 183 132 244 79 32 83 9 3373
MaxRst 3 260 270 50 9 15 18 8 6 18 1 270
Nobs 2 78 98 48 67 47 56 29 19 21 3 468
Ndag 2 21 24 29 30 28 29 23 16 13 2 217
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2016:  Bjerglærke  Eremophila alpestris (62, 96, 1)  
21/11 1 rastede Korshage (DO m.fl.). En fin fugl der puslede rundt i sten og grus omkring spidsen af Korshage hele dagen. Yderst fåtallig og lokalt sjælden art, der sidst blev set i 2013. Lille bølge af Bjerglærker til Vestsjælland i november 2016 (i alt 23).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2016:  Digesvale  Riparia riparia  
Ankom 4/4 5 SØ og frem til 19/5 i alt 73 på forårstræk. 6/5 21 Ø Korshage bedste dag og 1/5 60 rast Hovvig største forårsrast.
Den nye æra af ynglefugle fortsatte i 2016. Dybesø: Første fugle ved kolonien 15/4, 13/7 3 – 5 aktive redehuller og 10 fugle inklusive 2 1k. Skredbjerg: 8/7 5 – 10 aktive huller og 20 fugle ved kolonien. Arten udnytter også Klint efter de store skred skabt af stormen ”Bodil”. Således synes der at være potentiale for små lokale kolonier, hvis den trængte art kan finde redemuligheder. Der er et projekt under overvejelse med anlæg af et boligtilbud på indersiden af Hovvigs store dæmning til støtte for Digesvale.
Efterår med lille træk (53) tegnes bedre af rastende flokke. 9/8 60 Hovvig, men mest bemærkes en større træksamling 25/8 350 rast Flyndersø. Sidste 13/9 5 SV Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 54 19 2 32 126
Total 44 199 241 110 691 83 1368
MaxRst 10 60 50 20 350 25 350
Nobs 10 37 16 21 20 9 113
Ndag 8 21 15 16 17 6 83
Fænologi 04.. …. …. …. …. ..13

2016:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ankomst 3/4 1 Ø Dybesø og frem til 22/5 i alt 351 på forårstræk med 108 i april og 243 i maj. Mange små dage op til kun 3/5 39 Ø Korshage. Markerer sig bedre på rast i Hovvig – i foråret op til 14/5 240. I forvalterboligen i Hovvig blev årets ynglefugle opgjort til 33 par med ” 1 ½” kuld, men plaget bl.a. af en præderende Natugle. Efterårstræk i alt 336 i lang periode 6/7 – 8/10 og årets største rasttal 2/8 230 Hovvig og 4/9 450 Korshage. Sidste fugle 17/10 2 rast Dybesø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 108 243 17 108 197 14 687
Total 516 965 489 877 2003 1200 26 6076
MaxRst 100 240 50 100 230 450 3 450
Nobs 72 107 41 63 65 47 12 407
Ndag 25 30 28 31 31 27 8 180
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. ..17

2016:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ankom 16/4 7 Ø Korshage. Forårstræk i alt 139 helt domineret af største dag 30/5 105 Ø Nørrevang. I efteråret kan nævnes et par rasttal 15/8 75 Hovvig og 4/9 125 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 120 4 1 144
Total 45 200 107 85 331 129 897
MaxRst 10 15 25 30 75 125 125
Nobs 11 29 21 18 20 5 104
Ndag 9 21 17 16 17 4 84
Fænologi 16.. …. …. …. …. ..11

2016:  Storpiber  Anthus richardi (0, 32/34, 1/1)  
2/10 1 rast Flyndersø (JHC, EVR). Fuglen blev lettet fra Flyndersøengen på kort afstand. Klassisk lokalitet og tidspunkt. Forholdt sig tavs.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2016:  Markpiber  Anthus campestris (?, 86, 1)  
7/5 1 S Korshage (SA, JB). Fuglen fløj lige over med det typiske spurveagtige flugtkald og blev set som bortflyvende silhuet af en langhalet piber. Der var 7 observationer af Markpiber i DK i 2016, og det var den eneste fra Sjælland. Det er blot det andet fund i Rørvig siden 2008 (forrige i 2014), hvilket illustrerer artens deroute.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2016:  Skovpiber  Anthus trivialis  
4/4 1 SØ Korshage var meget tidlig. Næste 11/4 13 Ø Korshage. Forårstræk på gennemsnit med i alt 1519 fordelt april 678, maj 835 og juni 6. Toppede markant ultimo april – primo maj med dagene 29/4 450 Ø og 3/5 220 Ø Korshage. Et ynglepar i kanten af Langesø Mose. Vanlige lille efterår og sidste 13/10.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 678 835 6 11 20 3 1553
Total 693 854 9 2 11 20 5 1594
MaxRst 12 2 1 1 1 12
Nobs 24 58 6 2 9 14 4 117
Ndag 16 26 6 2 9 13 4 76
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. ..13

2016:  Engpiber  Anthus pratensis  
Flere steder i vinteren og 25 – 30 fugle i alt. 7/2 2 trk Korshage, egentlige forårstræk 17/3 – 19/5 1652 domineret af april 1136. Et beskedent træk uden store dage, flest 11/4 580 Ø Korshage.
Ingen iagttagelser fra 13/6 – 4/8. Ynglede muligvis i Hovvig, mens Korshage syntes forladt. Yderst tynd rapportering fra efterårstrækket (126). I december meldt ca. 12 fugle.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 15 1136 501 81 44 1 1780
Total 53 18 88 1432 577 4 7 169 216 87 71 2722
MaxRst 14 3 15 51 25 2 2 14 18 15 12 51
Nobs 23 11 27 70 36 3 5 31 41 17 23 287
Ndag 19 11 20 28 19 3 5 19 22 14 18 178
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..12 05.. …. …. …. ..28

2016:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus (2, 112, 4)  
Fint år med 4 af den nu sjældne art. Alle er overtrækkere bestemt på kald: En meget tidlig 30/4 1 ovf Korshage (AF), kald hørt x 3 - 4, samt mere typiske 13/5 1 trak Korshage (JS). Fra efteråret 24/9 1 Dybesø og 27/9 1 Korshage begge trækkende SV (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 1 2 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 30.. ..13 24..27

2016:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Kronisk nedgang i antal, fortsat få fugle.
Første halvår: Noteret 1 – 3 (kun 23/1) Korshage og 1 – 3 (kun 11/1) Skansehage, så måske var kystens vinterfugle kun 3 i alt. 15/1 1 Nykøbing Bugt og 3/3 1 ved Dybesøkysten. Træk: 0. Sidste 2/4 1 rastende Korshage. Måske kun 6 fugle i spil.
Andet halvår: Dukkede op 2/9 2 V Korshage, årets eneste træknotat. Korshage: 17/9 2, steg til 24/9 4, 1 i oktober, 3 i november frem til 15/12. Flyndersø: 16/9 og 22/9 1, siden 13/10 1 og 24/10 2. Skansehage: 22/9 2, næste 31/10 4, fra 12/11 1 – 2 fugle frem til 19/12 4. Kan vurderes til september 9, oktober 7, november 5 og december 6. Ved årsskiftet tilsyneladende kun 1 fugl ved Skansehage tilbage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 17 8 11 1 21 12 31 24 125
MaxRst 3 1 2 1 4 4 3 4 4
Nobs 12 8 10 1 13 8 19 13 84
Ndag 9 8 10 1 11 7 17 12 75
Fænologi 04.. …. …. ..02 02.. …. …. ..23

2016:  Bjergpiber  Anthus spinoletta (0, 21/23, 2/2)  
3/12 - 31/12 1 Skansehage (MOM, JR m.fl.), en stationær fugl, og 11/12 1 Korshage (TPA) til gengæld hurtigt væk. Fuglene beskrevet og foto-dok. Enkelt notering om 2 fugle fra Skansehage, men den optrådte også sammen med en Skærpiber, så vi holder os forsigtigt til 1 fugl.
Det er første fugle siden 2011 og således lidt af et come-back. Gennem nogle år færre fugle, men nogle få nåede Vestsjælland i november (Reersø) og i december (Rørvig + en fugl fra Korevlerne). Med Bjergpiberne i december nåede halvøen op på hele 7 piberarter for 2016!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 14
MaxRst 2 2
Nobs 13 13
Ndag 13 13
Fænologi 03..31

2016:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Stillede 16/4 1 rast Korshage. Forårstrækket ganske fint og over middeltal, i alt 2062 og det er jo i maj (2033), det kører. De største trækdage 10/5 321 Ø og 11/5 705 Ø Korshage. Gode rastende flokke i topperioden, især dage med ”gult tæppe” på Flyndersø op til 20/5 210 og Korshage op til 100 9/5 og 11/5. Usikkert om den ynglede (29/6 1 juv Hovvig).
Efteråret småt og mere tilfældigt med 94 fra trækket og en rastflok 28/8 250 til overnatning Hovvig. Sidste 1/10.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 2033 4 1 74 18 1 2156
Total 44 3503 6 5 327 48 1 3934
MaxRst 15 210 1 2 250 25 250
Nobs 11 115 4 4 29 17 1 181
Ndag 5 25 4 3 15 11 1 64
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. ..01

2016:  Gulhovedet Vipstjert  Motacilla f flavissima/lutea (1/1, 3/4, 1/1) 
6/5 1 Flyndersø (TPA) – smukt fotodokumenteret. Meget fåtallig race med kun 11 forekomster i DK i 2016.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2016:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea (0, 857, 36)  
Foråret lidt under middel. I alt 19 (heraf de 16 i marts) fra ankomst 10/3 1 N Søndervang til en meget sen fugl 7/5 1 Ø Korshage (JB), der trak lige over observatøren med kald. Modsat Skagen er maj-fugle usædvanlige. Et nyere fænomen er mere regelmæssigt rastende fugle i Hovvig. 21/3 3 rast (2 han, 1 hun) og 23/3 – 29/3 1 rast.
Tilbage 30/8 1 SV Rørvig og i alt 10 trækkende fugle frem til 3/10. Igen 25/9 – 28/9 2 rast Hovvig og sidste 21/10 1 rast Rørvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 2 1 1 8 1 29
Total 26 3 1 1 12 2 45
MaxRst 3 1 2 1 3
Nobs 21 3 1 1 10 2 38
Ndag 11 2 1 1 7 2 24
Fænologi 10.. …. ..07 30.. …. ..21

2016:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ankom 9/3 2 rastende Korshage og siden daglig. Forårstræk 10/3 – 9/5 i alt 234. Største flok 29/3 154 rast på nypløjet mark Nørrevang. Der bemærkes et sent pop-up 6/5 med 18 NØ Korshage og 25 rast Korshage - Flyndersø. Småt og løst i efteråret.
En meget sen fugl 3/12 – 7/12 1 rast Rørvig Havn (KES, PEL). Så sen, at det er en lokal fenologirekord.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 88 119 27 4 7 245
Total 328 447 229 176 476 472 364 63 2 2557
MaxRst 154 27 15 10 20 40 30 35 1 154
Nobs 68 85 72 55 73 58 54 15 2 482
Ndag 20 29 30 29 31 31 29 11 2 212
Fænologi 09.. …. …. …. …. …. …. ..19 03..07

2016:  Sortrygget Vipstjert  Motacilla alba yarrellii (0, 19/19, 1/1)  
11/4 og 13/4 1 hun rastende Korshage (JB, JHC, EVR). Set i trækobs-området flere gange. Koksgrå ryg og flanker og sort overgump.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 11..13

2016:  Silkehale  Bombycilla garrulus (505, 25.304, 1852) 
Relativ fåtallig i 1. vinter. I januar noteret fra Nykøbing (30), Rørvig (25), Hovvig (32), Nakke Hage (24), Søndervang (20), Slettermosegård (11) samt trækkende Langesømosen (6/1 30 V) og Nørrevang (11/1 4 S). Fraværende i februar og meget lille retur i marts med årets eneste egentlige forårstrækker 4/3 1 SØ Korshage og 8/3 8 rast Flyndersø samt 12/3 9 rast Søndervang, der blev de sidste. Kun Rørvig og Søndervang syntes at dreje sig om samme fugle, mens der f.eks. var 23 dage mellem obs fra Hovvig og Nakke Hage. I alt 177 fugle 1. halvår.
Kom anderledes fyrigt ind i 2. halvår især i starten af november. Nærmest på invasionsniveau. Første 27/10 1 Søndervang, fulgt af 28/10 40 rast Langesø Mose. Hovedrykket kom 30/10 – 10/11. 31/10 – 29/11 (24/12) i alt 611 trækkende, heraf 503 i november med største dag 2/11 190 V Skansehage. Største rasttal er også fra november: 1/11 150 Rørvig, 6/11 125 Langesø Mose og 9/11 180 Nykøbing. Efter 10/11 tydelig afmatning. I december kan man dog fortsat finde 211 fugle på 5 lokaliteter. Optalt får man 1675 fugle 2. halvår.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 1 70 503 38 646
Total 280 18 320 1829 379 2826
MaxRst 32 9 45 180 70 180
Nobs 21 3 12 36 22 94
Ndag 14 3 5 17 15 54
Fænologi 04..29 04..12 27.. …. ..30

2016:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Årssums-baseret oversigt for de sidste 4 år ser således ud:

2013 Meget kold vinter I alt rapporteret 1. halvår: 285 I alt rapporteret 2. halvår: 259 = årssum 544
2014 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 432 I alt rapporteret 2. halvår: 414 = årssum 846
2015 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 702 I alt rapporteret 2. halvår: 436 = årssum 1138
2016 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 638 I alt rapporteret 2. halvår: 513 = årssum 1151

Som forudset ser det ud til, at Gærdesmutte sidste år nåede en bestandsmætning, som altså allerede nås 2 år efter de 3 hårde vintre, der decimerede bestanden. Årets resultat målt som rapporterede bruttotal må kaldes identisk med sidste år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 85 64 64 133 192 100 95 52 59 126 103 78 1151
MaxRst 4 3 5 8 13 6 4 4 3 7 6 4 13
Nobs 56 51 45 65 84 47 53 33 41 61 61 52 649
Ndag 29 27 22 30 30 28 30 26 27 26 30 26 331
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Jernspurv  Prunella modularis  
Fra vinteren kan identificeres mindst 7 eksemplarer fra halvøen. 29/2 første i sang Dybesø. Forårstræk 9/3 – 2/5 i alt 144 fordelt marts 91, april 47 og maj 6. 27/3 55 Ø Korshage største trækdag. Som vanligt er trækket en udfordring med en bred udtræksfront og højtgående fugle med fine kald. Efteråret fylder ikke meget her. Kun 9 anført trækkende.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 91 47 6 1 7 1 153
Total 24 1 140 121 62 35 18 13 21 35 19 6 495
MaxRst 3 1 2 5 3 4 2 3 2 4 2 1 5
Nobs 20 1 57 65 44 27 17 10 18 26 18 6 309
Ndag 17 1 24 26 23 19 14 10 13 14 12 5 178
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2016:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Årssum 807. Månedsfordelingen afslører de 2 typiske trækmåneder med 157 fra april og 112 fra oktober. Trods de mange der trækker igennem var der små rasttal, der ikke oversteg 5/4 25 rast Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 101 24 37 157 48 25 24 34 79 112 108 58 807
MaxRst 5 2 6 25 5 3 2 3 7 5 10 5 25
Nobs 71 21 25 51 36 19 23 29 40 61 64 42 482
Ndag 31 15 15 28 23 16 20 22 25 26 30 26 277
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Nedgang! 9 ynglehanner. 2 trækrastere. Virkeligt lille år. Yderdatoer 9/5 og 22/6.
Stationære syngende hanner: Hovvig: 9/5 – 22/6 4 syng – de 3 i den nordlige del, 1 i sydøsthjørnet.
Slettermosegård: 9/5 – 31/5 1 syng. Søndervang: 10/5 – 27/5 2 syng . Nakke Syd/Øst: 13/5 – 19/5 2 syng (den ene i Skallemosen).
Træk-rast: 11/5 1 subsyngende fra krat ved Dybesø, 21/5 1 syng Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 50 4 54
MaxRst 3 3 3
Nobs 37 2 39
Ndag 18 2 20
Fænologi 09.. ..22

2016:  Blåhals  Luscinia svecica (3, 103, 1)  
6/5 1 han Flyndersø (KES m.fl.)
Fundet på tophabitaten ved Flyndersøs nordvesthjørne. Smukt syngende han, der i starten villigt poppede op i buske og fremviste sin pragt. Tydelig rød bjælke i det blå svarende til en nordlig fugl. Senere blev den absolut tavs og skulky.
Kun 8 forårsfund i DK i 2016. De 3 uden for Jylland var alle i dagene 5/5 - 6/5 (Saltholm, Christiansø og Rørvig).
Lokalt har vi en markant nedgang i iagttagelser af Blåhals. Det modsvares af et faldende antal ynglefugle i den sydlige del af den svenske fjeldkæde og stor nedgang f.eks. på Øland. I kontrast til Sydlig Blåhals og dens fremrykning rasler Nordlig Blåhals således ned på trækket.
Neden for er antallet af Blåhalse i Rørvig (helt domineret af iagttagelser fra forårstrækket i maj) opgjort for de sidste 3 ti-år:

Blåhals (Nordlig Blåhals), Rørvig 3 ti-år 1987 - 2016:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3 2 4 1 2 1 2 0 0 1 = 16 = 1,6/år (sidste 5 år = 4 = 0,8/år)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 5 1 1 4 5 0 2 4 3 = 26 = 2,6/år
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
3 9 1 4 3 11 2 2 1 6 = 42 = 4,2/år

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2016:  Husrødstjert  Phoenicurus ochruros (5, 233, 13)   
Optrådte i år på 6 lokaliteter og blev set i 7 af årets måneder, men rodet mønster med lange intervaller mellem nogle af observationerne. Korshage: 23/4 1 hun rast (trækrast). Nørrevang: 23/4 1 han, 5/8 1, 15/9 1 1k, 18/10 1 og 20/10 2.
Søndervang: 28/3 1 (årets første), 24/4 1 han og langt senere 19/7 1 han. Rørvig: 7/7 1 hun og 6/10 – 7/10 1 (havnen). Hovvig: 30/4 1 han. Nykøbing: 1/6 1 syng han og 27/7 1 han (havnen). Konkluderes til 5 forår, 4 sommer og 4 efterår.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 1 3 1 1 5 16
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 1 4 1 3 1 1 4 15
Ndag 1 3 1 3 1 1 4 14
Fænologi 28.. ..30 01.. …. …. …. ..20

2016:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Ankom meget tidligt 5/4 1 Korshage. Det er en tangering af fænologirekorden. Næste 12/4 1 Rørvig. Årssum på 240, heraf 124 fra maj. Det er et fald fra sidste års 323. Faldet er i maj – juni, er måske ikke konklusivt (bruttotal), men det er lidt overraskende og skal noteres. Største enkeltnotat 23/5 6 syng Korshage. Bemærkes næsten ikke som rastende på træk, kun enkelte fugle som 3/5 1 rastende i yderste krat Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 34 124 46 19 15 2 240
MaxRst 2 6 4 2 3 1 6
Nobs 32 85 34 18 9 2 180
Ndag 16 30 21 14 7 2 90
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..04

2016:  Bynkefugl  Saxicola rubetra 
 
Rørvig, Bynkefugl 2016, alle fugle (314):

Lokalitet forår efterår Månedsfordeling
Korshage 54 52 april 6 aug 75
Flyndersø 108 31 maj 219 sep 14
Nørrevang 40 1
Øvrige 23 5
total = 225 = 89 = 225 = 89

De sidste 4 år, hvor arten er gjort helt op, fordeler sig således:
2013 Forår 122. Efterår 102. Total 224.
2014 Forår 142. Efterår 75. Total 217.
2015 Forår 86. Efterår 31. Total 117.
2016 Forår 225. Efterår 89. Total 314.
Vejret var bedre med arten i 2016, som responderede med periodens absolut bedste forår. Ankomst 29/4 1 Flyndersø og det var den lokalitet, hvor de sad tæt med de største tal, således: 6/5 20, 8/5 21 og 9/5 35. 12/5 24 Nørrevang kan også bemærkes. Væk 1/6 – 15/8 og et normalt efterårstræk fra 16/8 6 Korshage frem til sidste 17/9 2 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 219 75 14 314
MaxRst 4 35 11 5 35
Nobs 3 42 18 7 70
Ndag 2 20 12 6 40
Fænologi 29.. ..31 16.. ..17

2016:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola (0, 83, 10) 
Det store år, hvor arten så endelig blev ny ynglefugl for halvøen!
Korshage: Ankom 27/3 1 han set frem til 1/4. 4/4 sad imidlertid 1 par på Korshages overdrev – en absolut typelokalitet for arten, men også udsat for megen færdsel. Parret havde fra starten udtaget sit territorium og var helt stationært. 10/5 – 11/5 sås hannen bringe føde i næbbet. Herefter ændrede de pludseligt adfærd og rykkede rundt længere ude på forlandet. Cyclus startede igen med base i en ny busk og fra omkring 22/6 fløj begge fugle med føde i næbbet. Denne gang holdt det: 9/7 stillede han med 2 1k og i dagene herefter sås fuld familie med han, hun og 3 juvenile fugle, som sås regelmæssigt gennem de næste måneder. 21/8 var en 4. 1k kommet til udefra – en dagsrekord på 6 fugle. De sidste blev set 24/10.
Mens fuglene blev ret tolerante over for gående trafik på stierne, var der tydeligt problemer med indtrængning i det redenære område. Langtidsophold især problematisk. Disciplin er ikke altid let. Løs hund, tilfældig turist, fotograf…
Slettermosegård: 28/4 1 par blev opdaget, udviste yngleadfærd og sås frem til 29/5. Herefter forsvandt de.
Kun 3 eksterne fugle: 18/4 1 han Skansehage, 10/5 1 han Søndervang og den nævnte 1k fugl i august fra Korshage. Vi plejer at se flere – nogle kan være overset blandt ynglefuglene. Årets samlede resultat blev 7 fra ynglesegmentet og 3 gæster = 10.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 52 59 29 51 70 44 18 326
MaxRst 1 2 2 2 5 6 4 3 6
Nobs 3 32 35 18 25 26 21 9 169
Ndag 3 25 27 18 24 23 21 9 150
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. …. ..24

2016:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

Rørvig, Stenpikker 2016, alle trækfugle (544):

Lokalitet forår efterår Månedsfordeling
Korshage 91 151 april 33 aug 126
Flyndersø 146 30 maj 282 sep 99
Nørrevang 47 32 okt 4
Øvrige 31 16
total = 315 = 229 = 315 = 229

Ankom 2/4 og fik et fint forår. De største registreringer fandt man i Flyndersø 6/5 28 og 9/5 31. Efteråret domineres mere af Korshage. Første trækfugl her 15/8 og bedste notering 27/8 26, men 27/8 31 Nørrevang var efterårets største ansamling. Sidste hang på 20/10 – 30/10 1 Skansehage. Det er en lidt usædvanlig småfugl på trækket, fordi efterårene er så relativt store. Vi regner fortsat med et ubetydeligt lille antal gengangere i materialet.
Stenpikker fulgte op på den småsensationelle yngleforekomst på Skansehage i 2015. 1k dukkede op 18/7 og familien bestod i hvert fald af de 2 ad + 2 - 3 1k og blev set frem til 13/8. Observationer (12 i alt) af disse 5 fugle indgår ikke i ovenstående skema over trækrast.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 282 8 138 99 4 564
MaxRst 4 31 2 31 21 1 31
Nobs 22 44 6 27 20 4 123
Ndag 14 18 5 18 14 4 73
Fænologi 02.. ..26 18.. …. …. ..30

2016:  Ringdrossel  Turdus torquatus (12, 2678, 115)  
Årsresultat 115 fugle: Marts 2 (heraf 0 træk), April 104 (17) og Maj 9 (2). De 2 helt dominerende lokaliteter som vanligt Korshage med i alt 30 rastere og de 19 på træk(forsøg), samt hegnene på Nørrevang med i alt 56. Meget få fugle dumper ned længere nede på halvøen – kun 7 herfra. Ankom 28/3 1 hørt Korshage og 29/3 1 hun i Rørvig By. 3 toppe undervejs: 5/4 9 Nørrevang, 15/4 10 Nørrevang samt 25/4 14 og 26/4 11 Nørrevang. Brat ned inde i maj med enkeltfugle frem til sidste 11/5 med en enkelt efternøler 22/5.
Der synes at være ret få gengangere. F.eks. har største trækdag 13/4 9 tf/S Korshage 0 rastere. Flere topdage følges af dage med få fugle. Fint, stort år for arten uden helt at nå sidste års højdespring.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 2 19
Total 2 104 9 115
MaxRst 1 14 2 14
Nobs 2 34 8 44
Ndag 2 18 7 27
Fænologi 28.. …. ..22

2016:  Solsort  Turdus merula  
En årssum på 2395 er mere end en fordobling i forhold til 2015. Det var i vintermånederne januar og december, der blev registreret flest. Tallene er imidlertid helt uden overraskelser, et væld af gentagne småobs, ingen falddag kan erkendes. En god vinteransamling 14/1 26 Nakke By er det, der stikker mest ud. Det kan i hvert fald konkluderes, at arten er almindelig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 673 228 111 84 198 103 128 67 60 170 245 328 2395
MaxRst 26 20 8 5 9 9 7 8 15 15 15 12 26
Nobs 131 73 44 48 90 35 66 41 22 50 69 70 739
Ndag 31 29 22 25 27 25 28 24 17 28 29 31 316
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Sortstrubet Drossel  Turdus atrogularis  (0, 0, 1)    NY ART FOR RØRVIG
3/11 1 1k/hun Korshage (EVR), set rastende sammen med Vindrosler og Silkehaler.
Godkendt af SU oktober 2017.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2016:  Sjagger  Turdus pilaris  
Fra vinteren var største flok 12/2 + 3/3 120 Nakke Øst. Forårstræk (7/2) 26/3 – 22/5 i alt 707, flest i april (459). 10/4 den dag der var mest livlig med 245 Ø, samt 175 rast Korshage og 130 rast Nakke Nord. Sidste fugl rodede rundt over Slettermosegård 22/5 og herefter 0 frem til 18/9, jfr. at arten er afskrevet som ynglefugl. 30/10 – 11/11 flow igennem (samtidig med Silkehale) med rastflokke op til 310 Langesø Mose, 350 Hovvig og 150 Slettermosegård og i alt 215 trækkende. Siden lidt vinterflokke, flest 28/12 185 rast Nakke Hage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 186 459 36 14 201 922
Total 432 586 733 915 69 14 211 3413 1286 7659
MaxRst 45 120 120 175 30 125 350 185 350
Nobs 54 18 23 22 7 1 7 52 35 219
Ndag 24 11 11 16 6 1 7 29 22 127
Fænologi 01.. …. …. …. ..22 18.. …. …. ..31

2016:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
En vinterobs: 14/1 – 15/1 1 Rørvig. Ankomst 16/3 1 tf Korshage. Er ikke den store deltager i dagtrækket af drosler (14 i alt). Det kniber lidt med solid trækrast, men dog 2/4 9 og 3/5 10 rast Korshage. Meldt fra 7 lokaliteter som ynglefugl, men tynd og nok over år vigende bestand og samlet kun 18 syngende hanner. Korshage, Hovvig og Slettermosegård havde alle 3. Næstsidste 26/10, men siden ny vinterfugl 24/12 1 Langesø Mose.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 7 3 3 17
Total 2 28 75 59 17 29 10 7 14 1 242
MaxRst 1 4 9 10 2 3 3 1 3 1 10
Nobs 2 19 34 40 15 22 7 5 12 1 157
Ndag 2 10 25 24 14 19 6 5 10 1 116
Fænologi 14..15 16.. …. …. …. …. …. …. ..26 24

2016:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Mindre antal vinterfugle – nok omkring 25 i alt rundt omkring. Første tegn på at fuglene rykkede op 20/3 20 i subsang Nykøbing. Forårstræk 27/3 – 13/4 + efternøler 30/4 i alt 84 fugle. Småt – store vindrosseltræk kræver specielle vejrforhold.
Ingen fugle 1/5 – 6/10, første retur 7/10 1 Dybesø. Årets største flok 6/11 90 Langesø Mose. I december vanlige få – omkring 20.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 67 13 9 106
Total 39 9 61 103 114 248 54 628
MaxRst 10 5 20 20 25 90 10 90
Nobs 15 3 9 8 18 27 19 99
Ndag 13 3 7 8 14 19 18 82
Fænologi 03.. …. …. ..30 07.. …. ..30

2016:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Enkelte fugle overvintrende. I januar 1 Nørrevang, 3 Korshage og 2 Skansehage. 18/2 12 rast – S Korshage var tidlige fugle på optræk. Næste træk 4/3 og frem til 15/4 blev i alt 503 noteret på forårstræk fordelt februar 12, marts 352 og april 139. Årets absolut store dag blev 27/3 205 Ø Korshage. Således tilbage i mere normal gænge efter sidste års kæmpetræk.
Der er stadig rester af en ynglepopulation. 8/3 – 30/3 1 stædigt syngende Korshage. 4/6 – 19/6 4 obsdage Korshage med op til 3 fugle og i Hovvig en fugl 4/6, 9/6 og 18/7. Fra 19/7 til 1/10 var der ingen observationer. 2/10 1 SV Plantagen og 24/10 9 rast Korshage. Vinterfugle Korshage (2), Flyndersø (1) og Skansehage (17/12 6).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 352 139 3 506
Total 22 18 386 154 14 8 1 20 17 23 663
MaxRst 3 2 13 8 3 3 1 9 4 6 13
Nobs 14 5 53 22 8 6 1 6 11 11 137
Ndag 14 5 16 10 8 5 1 5 9 10 83
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. ..18 02.. …. ..31
rapp/2016/lrk.txt · Sidst ændret: 2017/03/02 13:09 af kes