Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:maa

Rapport 2016

Mågefugle - Alkefugle

af Stefan Andersen


2016:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 238, 3)   
Efteråret var næsten uden egentlige storme eller dage med kraftige vinde fra NV-lig retning og dermed generelt få observationer af Kjover. Tredje juledag gav en mindre storm, som medførte gode observationer. I alt blev det til 3 trækkende Mellemkjover alle fra Korshage: 10/8 1 3k V (JHC). Observationen var ledsaget af følgende kommentar: ”set fantastisk flot i sublimt aftenlys/medlys, da den passerede på ca 5 - 10 meters afstand over stranden i øjenhøjde sammen med en adult og en juvenil Sildemåge”. 27/12 2 1k NV efter rast (JHC, CMG, EVR, VWS).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 10 27

2016:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1888, 17)  
Årstotalen på 17 ligger væsentligt under de seneste 10 års gennemsnit på 50. Ikke uventet med de manglende vestenvinde i september – primo oktober. Forårets træk var 3 alle fra Korshage: 28/3 2 Ø (JB, JHC, CG) og 17/5 1 V (EVR). Efterårets træk ved Korshage gav 7 kjover: 7/8 1 NV (EVR), 9/8 1 V (CMG), 11/8 1 V (JHC, CG, JR, JS), 20/8 1 NV (EVR) og 29/8 3 V (JHC, EVR).
I alt 7 rastende fugle: 31/3 1, 27/8 1, 30/8 1 og 31/8 4 alle Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 10
Total 3 1 13 17
MaxRst 1 3 3
Nobs 2 1 11 14
Ndag 2 1 8 11
Fænologi 28..31 17 07..31

2016:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus (0, 151, 4)   
Efter at være udeblevet i 2015 gav 2016 til gengæld 4 observationer heraf 2 rastende. Umiddelbart lavt sammenlignet med de seneste 10 års gennemsnit på 10, hvilket er inklusive rekordåret 2007 med 74 observationer. Uden 2007 er gennemsnittet 4, hvorfor 2016 svarer til et gennemsnitsår uden invasion. Alle observationer er fra efteråret ved Korshage: Trækkende: 29/8 2 1k V (JHC, EVR). Rastende: 29/8 1 1k (KEA, JHC) og 30/8 1 1k (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 2 2
Fænologi 29..30

2016:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 245, 6)   
Efterårstrækket gav 5 Storkjover alle fra Korshage, hvilket er noget lavere end de seneste 10 års gennemsnit på 12: 7/7 1 V (JHC, CMG), 7/8 1 V (SA, JB, EVR), 2/11 1 V (CMG, EVR), 27/12 2 NV (JHC, CMG, EVR, VWS). Det blev til en enkelt rastende Storkjove ved Korshage: 5/10 1 (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 2 5
Total 1 1 1 1 2 6
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 1 1 2 6
Ndag 1 1 1 1 1 5
Fænologi 07.. ..07 05.. …. ..27

2016:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 347, 5)  
Året gav 5 Kjover ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys: 10/8 1 V (JHC) formodentlig Lille Kjove og 29/8 4 V (JHC, EVR) heraf 3 anført som Almindelig Kjove/Lille Kjove.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2016:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 922, 30)  
Efter et noget spinkelt 2015 med 17 Dværgmåger blev 2016 et godt år med 30 trækkende fugle alle Korshage. Selv om 2016 lå pænt sammenlignet med de seneste 10 års gennemsnit på 23, var fordelingen mellem forår og efterår atypisk. Stort forårstræk med 24 Dværgmåger fordelt på 3 dage: 30/4 8 SØ, 6/5 9 Ø og 7/5 7 Ø. Vi skal helt tilbage til 2002 for at finde højere forårstal.
Efterårstræk: Kun en enkelt trækdag 29/8 5 (1 2k og resten 1k). Et meget spinkelt efterår.
Det blev kun til en enkelt rastende Dværgmåge 27/6 1 sdr Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 16 5 29
Total 8 16 1 5 30
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 1 5 10
Ndag 1 2 1 1 5
Fænologi 30.. …. ..27 29

2016:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Forårstræk: 31/1 - 23/5 med i alt 2132. Største dag blev 28/3 722 Ø Korshage. Det er det hidtil største optalte forårstræk.
Efterårstræk: 6/7 - 30/12 med alt 768, største dag 21/7 178 flest Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 20/7 730. Største antal rastende andre lokaliteter (> 200): 30/1 250 Rørvig Bugt, 20/7 400 Nakke Syd, 21/7 205 Nørrevang, 2/8 750 Vesterlyng og 21/8 300 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 11 1189 168 761 516 155 8 18 18 53 2900
Total 1428 725 2046 370 824 1173 5494 5784 3992 1804 851 1207 25698
MaxRst 250 100 120 30 16 125 730 750 530 715 110 175 750
Nobs 63 47 55 48 38 28 79 63 34 30 41 56 582
Ndag 27 27 18 26 23 26 29 31 26 20 25 27 305
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Stormmåge  Larus canus  
Forårstræk: 3/2 – 19/5 med i alt 516. Største dag blev 28/3 134 Ø Korshage.
Efterårstræk: 6/7 - 28/12 med i alt 350, flest 2/11 45 V Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 7/10 450.
Største antal rastende andre lokaliteter (> 100): 30/1 800 Rørvig Bugt, 20/7 150 Nakke Syd, 3/9 140 Nørrevang, 28/12 140 Flyndersø og 31/12 160 Søndervang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 220 157 118 41 78 7 51 87 86 866
Total 2534 541 1053 336 155 35 396 261 899 1073 380 843 8506
MaxRst 800 145 155 55 5 5 150 52 340 450 75 160 800
Nobs 52 32 48 35 38 18 38 27 17 25 24 36 390
Ndag 25 25 21 22 21 15 22 18 15 17 18 20 239
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Sildemåge  Larus fuscus (27, 2776, 122)  
63 af årets 151 observationer er race bestemt til Nordsøsildemåge – Intermedius, selv om langt de fleste observationer nok alligevel må tilhøre denne race.
Et vinterfund og hidtil tidligste: 2/1 1 ad S Rørvig Bugt.
Forårstræk 8 fugle: 27/3 1, 3/4 2, 20/4 2, 8/5 1, 9/5 1 og 12/5 1 alle Korshage.
Øvrige er rastobservationer: 25/3 1 Korshage, 10/4 1 Hovvig og 20/5 1 Søndervang.
Efterårstræk 6/7 - 1/11 i alt 102 fra Korshage med markant top 29/8 28 V (16 1k) og 30/8 55 V (25 1k). 1/11 1 ad V blev årets sidste.
Det blev til 10 rastende fugle ved Flyndersø, Hovvig, Korshage og Nørrevang mellem 17/7 og 14/10. Største observation blev 22/9 3 Flyndersø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 54 1 1 1 65
Total 2 5 4 1 59 5 2 1 79
MaxRst 1 1 1 1 2 3 1 3
Nobs 2 3 4 1 17 3 2 1 33
Ndag 2 3 4 1 8 3 2 1 24
Fænologi 25.. …. ..20 17.. …. …. …. ..01

2016:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: 31/1 - 10/5 med i alt 75 alle Korshage. Største dag 20/4 25 V.
Efterårstræk: 6/7 - 28/12 med i alt 332, flest Korshage 2/9 57 V.
Største antal rastende Hovvig: 7/10 850.
Største antal rastende andre lokaliteter: 27/3 160 Nykøbing Bugt, 2/8 110 Vesterlyng og 30/10 100 Flyndersø. Ynglefund: Hovvig 5 rugende fugle optalt 5/5

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 23 17 29 2 16 82 62 39 68 65 407
Total 774 383 680 406 392 172 275 466 267 1402 541 570 6328
MaxRst 50 20 220 32 80 16 43 110 22 850 60 39 850
Nobs 74 57 41 45 52 35 58 59 61 41 46 76 645
Ndag 29 27 19 25 22 24 28 30 25 25 26 29 309
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans (0, 7/7, 1/1)  
Kaspisk Måge er ikke nogen hyppig gæst på Rørvig halvøen og har kun været set i 5 af årene fra 2007 og frem. 2014 gav 3 observationer, og efter at være udeblevet i 2015 var der én observation i 2016: 27/1 1 2k rastende i Nykøbing Havn (EVR). Arten har jo en meget østlig optræden, og man kunne måske have ventet, at efterårets massive Ø vinde havde givet mulighed for efterårsobservationer i Rørvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2016:  Svartbag  Larus marinus  
Forårstræk: 28/1 - 17/5 i alt 28. Største dag blev 16/5 4 3k V Korshage. Efterårstræk: 6/7 - 28/12 i alt 76, flest 27/12 12 V Korshage.
Største antal rastende Hovvig: 2/11 21 ad.
Største antal rastende andre lokaliteter: 12/6 8 Langesø Mose og 31/8 8 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 4 10 9 3 28 3 10 5 27 104
Total 64 62 65 97 44 81 84 112 63 120 108 79 979
MaxRst 4 2 8 7 3 8 4 8 5 9 21 4 21
Nobs 49 47 36 50 30 37 57 58 40 59 43 41 547
Ndag 26 24 23 28 23 27 31 30 24 30 24 22 312
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Ride  Rissa tridactyla (1, 47849, 470)  
Totalen på 470 ligger noget under de seneste 10 års gennemsnit på 705. Forårstræk på bare 11 alle Korshage: 1/2 2 ad V, 3/2 4 ad V, 21/4 2 ad V, 18/5 2 ad V og 19/5 1 ad V. Efterårstræk 454 fordelt på 12 dage: Første 11/8 og sidste 28/12. Dage med mindst 10 trækkende ved Korshage: 28/10 118 NV, 29/10 23 V, 1/11 11 V, 2/11 10 V, 27/11 19 V og årets største dag 27/12 257 V. Fra Skansehage 28/10 17 N. Der blev ikke registreret rastende fugle.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 3 2 141 44 267 465
Total 6 2 3 2 141 44 267 465
MaxRst
Nobs 2 1 2 1 5 7 7 25
Ndag 2 1 2 1 2 4 5 17
Fænologi 01..03 21.. ..19 11 28.. …. ..28

2016:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 39/51, 2/2)  
Rovternen er ikke hyppig gæst på Rørvig halvøen, men 2016 blev andet år i træk med rastende Rovterne i Hovvig. 21/7 1 rastende (JKP). 16/8 - 17/8 1 ad rastende – formodentlig samme fugl, som blev opdaget på den sydvestlige ø og set af flere (LB, EVR, HVR, JS, VWS).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 21.. ..17

2016:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Årets første fugl var 26/3 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 28/3 - 15/6 i alt 42. Største dag blev 29/4 4 Ø Korshage og 4 Ø Hovvig.
Efterårstræk: 3/7 - 2/11 i alt 972. Flest 9/8 304 V Korshage.
Største antal rastende: Perioden 10/8 – 14/8 med op til 60 rastende Splitterner på markerne i Nørrevang, hvilket er usædvanligt. Der foreligger kun syv observationer af rastende Splitterne herfra tidligere – flest 28/8 2008 80. Forældre fugle blev til tider set komme ind fra kysten med fisk for at fodre nogle af de juvenile på marken. Årets sidste fugl var 2/11 1 V Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 19 13 9 48 894 24 2 4 1014
Total 2 27 33 24 148 1623 134 8 4 2003
MaxRst 1 2 4 3 16 60 16 2 60
Nobs 2 14 16 12 46 71 41 5 3 210
Ndag 2 12 13 11 26 30 24 2 2 122
Fænologi 26.. …. …. …. …. …. …. …. ..02

2016:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 9/4 1 rast Rørvig Havn. Forårstræk: 28/4 – 27/5 i alt 62. Største dag blev 30/4 33 Ø Korshage.
Efterårstræk: 6/7 - 30/8 i alt 362, flest 11/8 94 V Korshage.
Største antal rastende: 7/8 18 Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 25 4 358 424
Total 88 94 59 136 438 815
MaxRst 8 10 12 7 18 18
Nobs 18 43 23 50 90 224
Ndag 11 25 19 27 21 103
Fænologi 09.. …. …. …. ..31

2016:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 25/4 – 19/5 i alt 137. Største dag blev 26/4 29 Ø Korshage.
Efterårstræk: 28/6 - 30/8 i alt 301, flest 11/8 67 V Korshage.
Største antal rastende: 11/8 40 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 58 79 20 16 265 438
Total 79 86 23 34 343 565
MaxRst 18 3 2 5 40 40
Nobs 7 14 3 12 19 55
Ndag 6 12 3 10 11 42
Fænologi 18.. …. …. …. ..30

2016:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 18/4 1 rast Korshage. Forårstræk: 28/4 - 19/5 i alt 368 – ny forårsrekord (hidtil 2014 med 346). Største dag blev 30/4 225 Ø Korshage - ny dagsrekord (hidtil 23/4-2014 med 130), der er dog tidligere set betydelig flere Hav-/Fjordterner, så rekorderne er ikke nødvendigvis et udtryk for flere fugle, snarere en større andel bestemte.
Efterårstræk: 28/6 – 30/8 i alt 160, flest 7/8 86 V Korshage.
Største antal rastende:7/8 8 Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 226 142 3 22 135 528
Total 237 156 3 38 151 3 588
MaxRst 5 4 8 8 3 8
Nobs 8 17 1 14 15 1 56
Ndag 7 14 1 13 9 1 45
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..02

2016:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 339, 2)  
Endnu et spinkelt år for Dværgternen i Rørvig med bare to observationer sammenlignet med de sidste 10 års gennemsnit på 5. Begge observationer var fra Hovvig. 4/7 1 ovf (JR) og 23/7 1 rast (JHC, JS). De fleste observationer er typisk fra foråret og vi skal tilbage til 2007, for at finde et år uden forårsobservationer.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04..23

2016:  Sortterne  Chlidonias niger (5, 282, 7)  
Sortternen optræder i meget svingende antal på Rørvig halvøen. I 2016 blev det til 4 observationer af 7 terner: 30/4 4 Ø (EVR), 7/8 1 ad sdr V (SA, JB) og 11/8 1 1k V (JHC) alle Korshage. Det blev til en overflyvende Sortterne 22/7 i Hovvig (JR). I alt et rimeligt ”normal” år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 6
Total 4 1 2 7
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 30 22.. ..11

2016:  Lomvie  Uria aalge (0, 6261, 190)  
Et par gunstige NV-vinde i perioden ultimo oktober – ultimo december medførte, at 2016 blev et ret godt år for Alkefuglene sammenlagt, som er beskrevet under Alk/Lomvie. Det samlede antal af de bestemte Lomvier blev 190 - noget større end de seneste 10 års gennemsnit på 149. Foråret var helt uden observationer, hvilket ikke er sket i mere end 20 år.
Andet halvår bød på 182 trækkende Lomvier på 13 observationsdage mellem 30/9 og 27/12 alle fra Korshage. Dage med over 10: 28/10 49, 29/10 64, 2/11 11 og 27/11 12. Rastende: 31/8 1 Korshage, 18/9 1 Plantage Kysten, 1/11 1 Korshage, 2/12 2 Korshage og 6/12 2 Plantage Kysten.
Året bød også på en mere speciel indlandsobservation, idet en Lomvie midt i oktober kom spadserende ad Toldbodvej i Rørvig By. Fuglen havde øjensynligt mistet flyveevnen og havde valgt at gå på bytur. Den blev indfanget, fodret med sild og bragt til internat. Dens videre skæbne er ukendt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 122 35 24 182
Total 1 2 122 36 28 189
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 1 2 11 9 8 31
Ndag 1 2 4 4 5 16
Fænologi 31.. …. …. …. ..27

2016:  Alk  Alca torda (0, 15466, 771)  
Samlet træk 729 ligger over de seneste 10 års gennemsnit på 553. Den overvejende del af trækket er observationer fra Korshage. Fra 1. halvår 4 fra Korshage: 10/1 2 SØ og 3/2 2 V. Andet halvår bød på 725 trækkende Alke fordelt på 22 dage: Første dag 6/7 og sidste dag 28/12. Dage med flere end 50 trækkende Alke alle Korshage: 28/10 88, 29/10 290 og 1/12 65.
Der var i alt 42 rastende Alke ved henholdsvis Korshage, Plantage Kysten og Rørvig Bugt. Største antal var henholdsvis 10/8 og 11/8 med 6 Korshage. Der blev fundet en død Alk 25/10 Nakke Hage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 15 9 1 407 163 130 729
Total 4 3 15 22 1 408 176 142 771
MaxRst 2 1 6 1 5 5 6
Nobs 2 2 10 12 1 6 11 18 62
Ndag 2 2 3 6 1 5 6 7 32
Fænologi 03.. ..11 06.. …. …. …. …. ..28

2016:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Fra 1. halvår: 26/1 2 og 3/2 2 V alle Korshage. Træk andet halvår i alt 1360 Korshage fordelt på 24 dage mellem 9/8 og 27/12. Dage med flere end 50 trækkende fugle:28/10 330, 29/10 387, 1/11 126, 2/11 92, 27/11 64, 1/12 54 og 2/12 96
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af afstand og vejrforhold og det er derfor naturligt, at en del alkefugle ikke kan bestemmes.
Gruppen Lomvie/Alk i forhold til det samlede antal alkefugle svinger derfor fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor. For Tejst skal bemærkes, at antallet givet er relativt overvurderet med artens mere lokale rast og kortere flyvedistancer.
Trækkende og rastende alkefugle 2011 - 2015:

LomvieAlkTejstSøkongeLundeLomvie/AlkTotal% ubest.
2016190771111301364232858,6
20152801335138921799342552,5
201493149663037261760,3
20138027170301008136274,0
20122036959431476137834,5

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 822 301 195 1319
Total 2 2 822 301 195 1322
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 2 4 8 8 23
Ndag 1 1 3 4 3 12
Fænologi 26 09 28.. …. ..27

2016:  Tejst  Cepphus grylle (46, 2946, 109)   
Forårstræk i alt 3 alle Korshage: 3/2 1 NV, 8/4 1 NV og 13/4 1 SØ. Rastende: 3/1 1, 4/1 1 og 8/3 2 alle Korshage.
Efterårstræk 2/8 – 27/12 på 18 dage med i alt 67 alle Korshage. 3 dage med 7 NV (28/10, 1/11 og 27/12) og flest 29/10 11 NV.
Rastende fugle i andet halvår: 35 fordelt over 26 observationsdage ved Korshage, Vesterlyng og Rørvig Bugt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 14 26 17 10 70
Total 2 1 2 2 3 22 4 29 29 15 109
MaxRst 1 2 1 2 1 2 4 2 4
Nobs 2 1 1 2 3 17 4 14 11 9 64
Ndag 2 1 1 2 3 10 4 4 8 4 39
Fænologi 03.. …. …. ..13 05.. …. …. …. …. ..27

2016:  Søkonge  Alle alle (0, 2809, 3)  
2016 gav kun en enkelt observation af 3 trækkende Søkonger: 2/11 3 V Korshage (CMG, EVR, KR, JS). Alle 3 passerede tæt rundt om spidsen og fortsatte langs kysten. Årets observation ligger markant under de sidste 10 års gennemsnit på 49.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02
rapp/2016/maa.txt · Sidst ændret: 2017/03/13 20:45 af kes