Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:pir

Rapport 2016

Pirol- Værlinger

af Jørgen Bech


2016:  Pirol  Oriolus oriolus (1, 140, 4)  
Det var især i dagene 19/5 – 24/5, der var Piroler i det nordlige Sjælland.
19/5 1 sang/kald Korshage (EVR). 23/5 1 hørt Rørvig By 05:10 (LB) og 1 hørt/set Korshage skoven 05:30 - 06:50 (EVR, JB, LB). Fuglen var sporadisk aktiv med sang og kald og blev set i trætoppene, formodentlig en 2k (grøn). 24/5 1 syng Hovvig (PG). Der regnes med 4 fugle på Rørvighalvøen, selvom det ikke helt kan udelukkes, at Rørvigfuglen 20 min senere var rykket ud på Korshage.
Gilbjerg havde 4 obsdage, herunder hele 4 trk 22/5.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 19..24

2016:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
De seneste år har været virkeligt flotte for denne indsatsart: 12 par producerede 25 1k på Rørvighalvøen i 2016! Dermed tangering af rekord-antal par fra sidste år. Ungeproduktionen satte rekord med de 25 i kontrast til sidste års miserable sommervejr og få unger (8). PEL har igen i år været ”chef-monitør” for denne art.
Par fordeling med 1k i parenteserne: Korshage 3 par (2 + 1 + 4) – et af parrene dukkede sent op et sted fra baglandet (område nede mod Skansehage?), Langesø Mose: 1 par (2). Flyndersø 1 par (2). Søndervang 1 par (2), Nakke Hage 2 par (4 + 1), Nakke Syd 1 par (1), Slettermosegård: 3 par (1 + 3 + 2). Muligt par syd for gården, men usikkert.
Det ser solidt ud, og det er en positiv indikator for naturplejen både i det nordlige og sydlige kerneområde. Selvom arten opretholder strenge territoriegrænser, forekommer de ofte i ”klumper”, og på den måde kan bestandsvækst være selvforstærkende.
Året i øvrigt: Meget tidlig ankomst 1/5 3 Slettermosegård. Fugle trækkende igennem fyldte ikke meget. 3/5 1 han Korshage, 7/5 1 han Nørrevang, 12/5 4 han Korshage, 30/5 1 hun Nykøbing og 3/6 1 Rørvig må tilhøre denne kategori. Sidste fugl 2/9 – 5/9 1 Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 96 55 131 39 3 324
MaxRst 5 3 9 6 1 9
Nobs 59 37 49 20 3 168
Ndag 23 22 25 17 2 89
Fænologi 01.. …. …. …. ..05

2016:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Med 19 i første og 18 i andet halvår hævder Rørvig sig atter som et topsted for arten, der ellers ikke generelt havde et stort år.
Vinter 0. Dukkede op 21/3 1 Korshage, herefter 23/3 1 Korshage og 27/3 1 Korshage + 1 Nørrevang. Korshage i april: 1/4 1, 2/4 1, 9/4 2 (1 fløj ud fra Nørrevang), 10/4 3 (heraf 1 tf, 1 rykkede ud fra Flyndersø), 13/4 2, 14/4 1 og 22/4 1. Desuden 11/4 1 Nørrevang og 19/4 2 rast i Hovvig. En meget sen fugl 20/5 1 rast Korshage (så normal ud, blev fotograferet). Således 4 i marts, 14 i april og 1 i maj.
Efterår, skønnet antal: Korshage 27/9 – 30/9 1, 7/10 – 11/10 1, 19/10 – 20/10 1, 24/10 2 (den ene tf, siden S), 27/10 – 3/11 1. Langesø Mose: 8/10 1. Dybesø: 25/11 1. Skansehage: 18/10 – 20/10 1, 26/10 2 og 1 frem til 30/10, 12/11 1, 6/12 1, 23/12 - 31/12 1. Hovvig: 11/10 1, 8/11 1, 16/11 – 25/11 1 og 4/12 1. Det er 18 fugle. Fordeling på måned: september 1, oktober 10, november 4 og december 3. På lokalitet: Korshage 7, Dybesø 1, Skansehage 6 og Hovvig 4.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 4 14 1 4 19 8 4 54
MaxRst 1 2 1 1 2 1 1 2
Nobs 4 12 1 4 17 8 4 50
Ndag 3 9 1 4 11 7 4 39
Fænologi 21.. …. ..20 27.. …. …. ..31

2016:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Tamt år med 2 sæsoner uden bevægelser. Understreget af kun én trækobs 22/5 3 tf Korshage. De lokale fugle meldt fra 10 lokaliteter. En optælling gav 29/2 11 rast Rørvig Lyng. Stille og underregistreret som ynglefugl. Rapporteres lavt i månederne marts – juli.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 27 47 14 21 31 16 5 20 44 42 28 14 309
MaxRst 2 11 3 4 2 4 2 2 3 2 5 4 11
Nobs 24 16 10 14 23 10 4 17 29 34 17 9 207
Ndag 19 12 9 12 13 8 4 14 21 20 13 8 153
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2016:  Husskade  Pica pica  
Endelig nyhed fra en natplads om vinteren: 4/2 45 til nat ved Hovvig (CG). Fra trækket 1/3 – 12/4 29 tf Korshage flest 16/3 6 tf med sædvanligt forbehold for en hel del gengangere.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 9 2 1 32
Total 68 98 62 42 15 23 33 19 30 41 43 71 545
MaxRst 6 45 6 3 2 2 3 2 2 3 4 13 45
Nobs 40 26 29 24 12 14 24 12 21 25 22 36 285
Ndag 25 19 16 20 9 13 24 12 18 21 20 25 222
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
Trods fraværet af invasioner lykkes det at se den næsten hvert år. Der er kun 5 år siden invasionen i 1975 helt uden observationer (1989 – 1990, 1992 – 1993 og 2010).
Årets 2 observationer er begge fra september og ligner dermed et par fugle, der er trukket til fra øst: 16/9 1 ovf Hovvig (DO, foto) og 21/9 1 tf Korshage (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 16..21

2016:  Allike  Corvus monedula  
Talmæssigt og vokalt umulig at overgå i det tidligste træk. Forårstræk 6/1 – 27/5, men det var 7/2 – 29/3 det egentligt gik løs. Nåede i alt 22.898 overvejende Ø Korshage. Månederne februar 4132 Ø og marts 18.040 har langt hovedparten. Topdage var 16/3 4880 Ø og 17/3 2073 Ø Korshage. Efteråret mere tilfældigt i år (14/9) 4/10 – 3/11 (26/12) i alt 2779, hvilket er i den lave ende.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 309 4132 18040 364 53 1 1795 940 43 25677
Total 942 4522 18614 410 125 24 10 94 147 1915 1460 556 28819
MaxRst 150 100 540 15 14 10 4 20 30 25 100 135 540
Nobs 40 55 185 30 34 5 5 13 12 27 29 24 459
Ndag 26 27 23 18 17 4 4 11 12 16 22 22 202
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Råge  Corvus frugilegus  
Nogle drysser med i kragefugletrækket. Fra 7/2 – 6/5 71 Ø især Korshage med flest i marts (48). Området har en del mindre kolonier, kun rapport om et par nye i Nykøbing og Vesterlyng. Flokke oversteg ikke 10/12 200 rast Nykøbing Havn og 20/12 200 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 48 16 2 4 23 63 4 2 167
Total 713 352 241 34 24 281 356 161 107 158 293 899 3619
MaxRst 150 60 40 6 10 60 110 80 16 35 60 200 200
Nobs 31 29 40 16 6 15 24 16 16 17 20 22 252
Ndag 20 23 19 14 6 12 20 12 13 12 16 18 185
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Sortkrage  Corvus corone  
Forår 7: 9/3 1 Ø, 27/3 1 Ø, 4/4 1 Ø, 28/4 1 trk, 29/4 1 ovf, 2/5 1 Ø og 3/5 1 Ø alle fra Korshage. Efterår 1: 4/9 1 rast Nørrevang. I alt 8 fugle.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 6
Total 2 3 2 1 8
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 2 1 8
Ndag 2 3 2 1 8
Fænologi 09.. …. ..03 04

2016:  Gråkrage  Corvus cornix  
Forårstræk 17/1 - 25/5 467 Ø især Korshage som vanligt flest i marts (339), der også havde største dag 16/3 131 Ø Korshage. Efterårstrækket mere tilfældigt dækket – i alt indkom 208. Normalt for det skrumpede træk i moderne tid. Største ansamling 29/12 270 rast Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 26 339 84 15 12 96 40 60 675
Total 827 901 650 340 148 151 182 154 155 360 631 1537 6036
MaxRst 125 250 50 37 10 15 15 20 40 62 80 270 270
Nobs 98 64 109 47 62 29 50 45 34 41 51 60 690
Ndag 30 29 23 27 27 20 29 27 21 21 26 29 309
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Ravn  Corvus corax  
I januar/februar flere observationer af Ravn op til 4 Hovvig. Fra marts blev det mere komplekst, hvor især 1 par foretog dynamiske flyvninger inklusive luftdisplay og regelmæssigt rundede Nørrevang og ydre del af Korshage. 26/3 overfløj en ravneflok på 12 Nørrevang og fløj tilbage mod sydvest via Rørvig. Ganske spektakulært! Disse fugle betragtes ikke som trækkende. Det betyder, at 16 indtastet som trækkende ikke figurerer i træktabellen, som reduceres til følgende 12: 10/3 2 Ø Korshage, 16/3 2 + 1 + 1 Ø/NØ Nørrevang, 29/3 2 NØ Korshage, 1/4 1 Ø Rørvig Lyng, 10/4 1 Ø/tf Korshage og 11/4 2 NØ Korshage.
Sommerbesøg 6/6 2 Nørrevang, 15/6 7 Hovvig og vel fra samme flok 19/7 6 ovf Hovvig. Fra efteråret 27/8 2 SV og 8/9 4 V Rørvig Lyng, 17/9 1 S Søndervang og 12/10 3 SV Dybesø. Udgangen på året blev til gengæld fattigt på Ravn. Kun én fra december 17/12 1 ovf Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 4 2 5 3 22
Total 16 27 51 12 8 16 15 11 15 11 9 1 192
MaxRst 2 4 12 1 3 7 6 2 3 2 2 1 12
Nobs 12 16 29 11 6 5 8 7 8 8 7 1 118
Ndag 12 13 17 11 6 5 7 6 6 8 7 1 99
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2016:  Stær  Sturnus vulgaris  
Kritisk for Stæren i det danske landskab, tynder ud, velbrugte kasser står tomme. I de pletter, hvor der er fødegrundlag, er der stadig Stære – således udsolgte kasser ved Hovvig med 14 stærekuld. Man kan håbe på bedre holdbarhed i de fugle, der trækker til og fra nordligere ynglepladser. Trækket holdt nogenlunde og faldt som vanligt i 3 kategorier:
Forårstræk (januar – maj): I alt 1918 overvejende Ø fra Korshage. Det var fra 4/3, det gik seriøst i gang og toppede markant 26/3 – 28/3 med 1253 Ø for de 3 dage. Mellemtræk (juni - aug) efter afsluttet ynglecyclus omkring 1/6: I alt 724 trk. Efterårstræk (september – november): I alt 2035. Rasttallene for Hovvig nåede 27/7 2000 og 20/8 5000.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 2 1615 252 20 148 500 76 985 715 335 4677
Total 36 87 2058 336 214 1844 12539 14344 3646 1020 650 16 36790
MaxRst 5 30 220 25 43 250 2000 5000 500 60 60 10 5000
Nobs 6 8 80 35 46 37 49 46 35 29 17 3 391
Ndag 5 7 22 17 25 27 30 27 25 23 12 3 223
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2016:  Gråspurv  Passer domesticus  
Optrådte som dagens hit 29/2 1 tf Korshage (EVR) og vel samme individ der rastede 23/2. Seneste aktivitet på forårstræk hos denne art var i 1998. Sæsonrekorden er på 21 helt tilbage fra 1975 – dengang der var Gråspurve.
Fra bastionerne: I Nykøbing 24+ i januar fra flere steder. Ringholm 23/1 35 vel del af klanerne i Nykøbing. Rørvig talte 6/9 34 ved havnen. Nakke By: 14/1 12. Nykøbing Bugt: 25/1 8. Intet nyt fra Søndervang og Willumsens gård.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 91 8 17 4 6 3 11 34 6 4 1 185
MaxRst 35 3 6 2 6 2 4 34 3 4 1 35
Nobs 15 5 4 3 1 2 5 1 2 1 1 40
Ndag 14 4 4 3 1 2 5 1 2 1 1 38
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. ..20 06.. …. …. ..04

2016:  Skovspurv  Passer montanus  
Lidt mere mobil og stak frem ved Korshage: 2 tf i maj, 12 tf i august og 3 tf i september. Årets flok: 10/9 36 Nørrevang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 3 17
Total 218 94 96 40 53 50 67 34 128 80 256 125 1241
MaxRst 28 15 20 10 12 12 20 6 36 16 25 15 36
Nobs 42 19 15 13 18 12 21 9 11 16 33 20 229
Ndag 23 15 14 12 14 11 19 9 10 12 24 16 179
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstræk i alt 27.732 med april 24.037 som helt dominerende måned. Bedste dage: 11/4 6465 og 12/4 6321 Ø Korshage. Også for denne art ret beskedent (ca. 1/3 af gennemsnit). I forhold til trækket er rastende flokke altid forbløffende små – ikke over 9/4 250. Et efterår med 461 i alt fra trækket og ingen rast over sølle 40. Fjernt fra hovedvejen!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 21 3609 24037 73 4 58 369 20 14 28213
Total 338 141 3757 24351 237 85 59 28 215 627 510 306 30654
MaxRst 29 20 20 250 15 9 3 5 40 40 30 40 250
Nobs 63 48 66 63 77 33 33 15 25 39 59 49 570
Ndag 28 25 26 27 24 25 24 14 20 25 26 26 290
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Kvækerfinke  Fringilla montifringilla  
Vinterens relative rigdom på bog og Kvæker er jo ikke en Rørvig specialitet, men 9/1 47 rast Ringholm Skov og 23/1 – 6/2 100 ved foderbræt Rørvig er trods alt klart over middel. Forårstrækket blev virkeligt ringe – måske også påvirket af en ellers ofte god periode sidst i april, hvor vi lå under et fastlåst lavtryk. I alt 448 trak Ø Korshage 26/2 – 19/5, og en ”topdag” på 11/4 250 Ø. Væk 20/5 – 20/9. 115 noteret på efterårstræk og en mindre rastflok 19/12 27.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 88 354 5 39 76 563
Total 570 947 211 385 8 43 99 100 58 2421
MaxRst 100 100 40 20 2 1 7 15 27 100
Nobs 43 41 37 23 6 8 15 33 13 219
Ndag 23 26 18 15 4 5 10 22 11 134
Fænologi 05.. …. …. …. ..19 21.. …. …. ..30

2016:  Gulirisk  Serinus serinus (1/1, 66/68, 4/4)  
Havde vejret mere med sig end sidste år og viste sig da også med 3 fugle:
29/4 1 tf Korshage (LB, JB). 10/5 1 rast/kort sang Nørrevang (AF), 11/5 1 Ø Korshage (JB) og 13/5 1 ovf Langesø Mose (EVR).

I rapporten er 10/5 og 11/5 vurderet til muligvis at være samme fugl - dog ingen specielle indicier for dette - derfor nu i alt 4.
Rettelse 9/9-18 LB: Parentestal rettet fra (1, 63, 3) til (1, 68, 3)
Rettelse 20/6-20 LB: Parentestal rettet fra (1, 63, 3) til (1, 68, 4/4)

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 29.. ..13

2016:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Næsten frameldt forårstrækket (11 Ø/tf). I efteråret i alt 64 registreret trækkende. Det er jo de sene flokdannelser, der især tegner arten. Skansehage nåede maks. 80 i december og Korshage maks. 200 i november, måske til dels samme som årets største flok på 270 fra Flyndersø.
Flokkene er blevet mindre, hvilket har været tilskrevet bekæmpelsen af rynket rose, som de fouragerer på indtil frugterne rådner hen mod årsskiftet. Imidlertid er det en art, der over flere år er ramt af et stort fald i bestanden på grund af en Trichomonasinfektion. Så i virkeligheden holder den måske godt lokalt. Endnu!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 30 22 12 75
Total 91 91 67 70 73 30 70 43 269 1064 2455 1003 5326
MaxRst 15 4 6 5 6 4 15 4 40 85 270 80 270
Nobs 37 46 33 34 39 22 35 25 40 44 56 51 462
Ndag 22 25 20 25 24 17 24 22 28 25 30 27 289
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Stillits  Carduelis carduelis  
Meget småt repræsenteret i vinteren, hvor den ikke kom over 7/1 12 Hovvig. Vanlige lange forårstræk med små tal, i alt 62 Ø fra Korshage fordelt marts 31, april 26 og maj 5. Syngende fugle meldt fra 5 lokaliteter og 2 ynglefund. Efterårstræk med 22 i september og 4 i november og årets største flok 2/10 25 rast Søndervang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 26 5 22 4 88
Total 87 51 60 66 38 42 62 56 63 42 8 2 577
MaxRst 12 7 6 3 3 4 7 8 12 25 2 1 25
Nobs 30 30 32 38 30 23 33 25 15 10 4 2 272
Ndag 19 22 22 22 22 22 29 24 13 9 4 2 210
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2016:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Vinter især op til 225 i elletræerne i Hovvigs sydøsthjørne. Forårstrækket yderst beskedent med i alt 1023 fordelt januar 121, februar 344, marts 369, april 184 og maj 5. 6 oversomrende uden tegn på yngleaktivitet.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 121 344 369 184 5 242 32 7 1304
Total 1724 926 768 202 29 1 3 2 325 495 789 1279 6543
MaxRst 225 100 125 15 22 1 2 2 18 220 120 140 225
Nobs 60 62 60 16 6 1 2 1 41 34 34 30 347
Ndag 30 27 23 13 5 1 2 1 23 22 24 25 196
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Ankomst 3/3 9 rast Nakke Hage. Trak i beskedne tal med 125 fordelt marts 57, april 67 og 1 maj. Flest 28/3 36 Ø Korshage. Største rasttal var fra april: 10/4 25 Nørrevang og 16/4 30 Korshage. Op til 12 i yngletiden Korshage og ynglefugle med 1k Hovvig. I efteråret meldt 60 fra træk. 23/11 10 rast Skansehage, der var årets sidste fugle.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 67 1 10 45 5 185
Total 80 374 205 86 110 82 186 61 13 1197
MaxRst 9 30 15 10 7 14 30 12 10 30
Nobs 24 63 58 28 45 26 33 18 2 297
Ndag 10 28 28 24 29 23 25 10 2 179
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2016:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
Der var lidt rastende vinterfugle: 14/1 10 Nørrevang, 23/1 4 Ringholm og 4/2 7 Korshage. I foråret 29/3 2 Nørrevang og 7/4 12 Flyndersø. Trækket 24/3 – 20/4 kun 13 Ø Korshage. Vendte tilbage 21/10 7 rast Korshage fulgt af 24/10 14 Flyndersø og 26/10 18 Skansehage. Gennem november 40 rast Korshage. I samme periode meldt 132 trækkende med 37 i oktober, 75 november og 20 december. I december 4 mindre flokke tilbage: 6/12 10 Plantagekysten, 15/12 12 Skansehage samt 28/12 40 Korshage og 12 Nakke Hage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 37 75 20 145
Total 14 7 5 22 86 166 142 442
MaxRst 10 7 2 12 18 40 40 40
Nobs 2 1 2 4 8 9 8 34
Ndag 2 1 2 4 7 7 6 29
Fænologi 14.. …. …. ..20 21.. …. ..30

2016:  Gråsisken  Carduelis flammea  
Inklusive de 2 racer Stor Gråsisken Carduelis f. flammea og Lille Gråsisken Carduelis flammea cabaret.
I skemaet er samlet rapporteringer af Gråsisken (uspecificeret) og de 2 nu igen racer (fortsat arter i DOFbase) Stor og Lille Gråsisken. Det er bruttotal renset for daggengangere også de 3 grupper imellem.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total
Gråsisken 54 46 21 45 27 28 42 8 11 15 320 262 879
Stor Gråsisken 13 5 1 13 93 13 138
Lille Gråsisken 1 9 35 39 32 8 2 126
Total 67 51 23 54 62 67 74 16 13 28 413 275 1143

Det skal bemærkes, at især Lille Gråsisken er præget af mange gengangere på grund af gentagne rapporteringer ikke mindst fra Hovvig. Trækandel forår: 63 januar - maj. Efterår: 93 oktober - december med især 26/11 54 tf/Ø Korshage (Stor Gråsisken).
Det fremgår af skemaet, at første halvår havde meget moderat antal i fortsættelse af efteråret 2015. Til gengæld kom der en invasion af Stor Gråsisken til DK i november, og det slår markant ud i november – december. Største rast var 20/11 120 Hovvig. I december op til 12/12 55 Hovvig og 28/12 35 Korshage.
Flest af yngleperiodens syngende Lille Gråsisken i Slettermosegård (5), men også fra Hovvig, Dybesø, Korshage og Rørvig (alle 2) og Ringholm Skov (1). Den synes således solidt baseret, men fortsat ingen i Plantagen.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 14 28 8 7 10 22 98
Total 55 46 21 45 32 40 48 9 11 17 321 256 901
MaxRst 10 30 2 3 2 4 6 2 1 2 120 55 120
Nobs 13 7 16 23 25 19 17 7 11 11 26 22 197
Ndag 11 6 12 15 18 18 17 7 11 8 18 20 161
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Stor Gråsisken  Carduelis f. flammea  
Se: Gråsisken.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 54 54
Total 13 5 1 1 13 94 13 140
MaxRst 3 1 1 1 5 25 9 25
Nobs 9 5 1 1 4 9 3 32
Ndag 8 5 1 1 3 7 3 28
Fænologi 01.. …. …. ..27 08.. …. ..07

2016:  Lille Gråsisken  Carduelis flammea cabaret  
Se: Gråsisken.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 1 9 37 45 41 8 2 8 151
MaxRst 1 4 5 9 3 1 1 8 9
Nobs 1 6 24 29 32 8 2 1 103
Ndag 1 6 15 25 27 7 1 1 83
Fænologi 28.. …. …. …. …. …. ..25 17

2016:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Nogle års flot Korsnæb-fest sluttede efter 1. halvår 2015. Siden direkte ned i lavkonjunktur, der fortsatte i den nye sæson. Ca. 20 individer kunne vrides ud af januar. Kun 14 fugle på forårstræk og altså nærmest helt væk. Indledte anden sæson 29/5 4 ovf Korshage og 31/5 dukkede 4 1k op Korshage, men meget få fugle kom sivende, kun 90 i alt på træk. For de rastende var det nærmest kun en flok fra Rørvig Lyng 18/9 – 30/10 på op til 32 fugle, der holdt arten kørende. Siden 13/11 12 rast Dybesø, 5/12 10 Hovvig og 12/12 13 Plantagekysten. Fra 13/12 og året ud: Nul.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 4 22 7 30 24 1 6 104
Total 21 21 13 8 13 24 8 33 53 150 29 28 401
MaxRst 3 3 2 2 4 1 1 1 16 32 12 13 32
Nobs 13 10 7 7 6 4 2 4 15 17 10 5 100
Ndag 9 6 6 6 5 4 2 4 14 12 9 4 81
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..12

2016:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Ingen vinter/tidlig forår. Efterår: 29/9 2 SV Rørvig By med Lille Korsnæb (LB), 13/11 8 rast Dybesø (JHC) og 30/11 1 hun/imm rast Nørrevang (EVR).
Bundede helt 2015/16 og de 11 i efteråret viste fortsat lavt niveau. Der sås dog træk i DK især i oktober, men åbenbart ikke tilfredshed med fyrrekoglerne, så ingen blev hængende.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 10 12
MaxRst 8 8
Nobs 1 3 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 29 13..30

2016:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus (0, 576, 9)  
13/5 – 4/6 i alt 9 fugle, alle enten tf eller korttidsrastende. Fra Korshage: 13/5 1 ovf (JS), 16/5 1 ad han tf (EVR, SA), 20/5 1 syng (JB), 26/5 1 syng (PEL), 27/5 1 syng (EVR), 31/5 1 ovf (JB) og 2/6 1 han (EVR). Desuden 28/5 1 syng Flyndersø (JW) og 4/6 1 syng Vesterlyng (Helle Suadicani). Pænt antal, men alle ret flygtige. 23/5 var der 10 på/over Hesselø, men altså 0 Rørvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 7 2 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 2 9
Ndag 7 2 9
Fænologi 13.. ..04

2016:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Årssum 782. Stilfærdig, jævnt fordelt og kun få indgår i træk, således i alt 17 forår i februar – marts og 16 sene efterår. Tilgangen varierer fra år til år og fremgår af månedsfordelingen. En rimeligt markant november-top (167) og de bedste rasttal op til 5/11 16 Hovvig tyder på et normalt, men pænt inflow dette år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 14 7 9 33
Total 64 112 52 22 23 16 27 43 22 105 167 129 782
MaxRst 4 10 4 3 2 2 4 6 3 11 16 14 16
Nobs 43 52 35 16 16 14 18 23 16 35 49 37 354
Ndag 22 24 20 11 13 12 17 20 15 21 26 24 225
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
Forsøger man at opgøre antallet af Kernebidere på halvøen årets første 3 måneder bliver det 21 fugle. En flok i Rørvig på op til 5/2 10 blev årets største. Deltog kun med én eneste fugl på trækket 12/4 1 Ø Korshage. Oftest aktiv omkring Korshage i maj, hvor der også i år var nogle rastende, flest 21/5 4. Hvert år er der et bemærkelsesværdigt hul sommer og ind i efteråret, hvor der ikke eller næsten ikke er observationer. I år ingen undtagelse: 6/6 – 4/11 kun set 17/8 1 Hovvig og 27/8 3 Langesø Mose. Fra 5/11 dukkede så en 7 – 8 individer op.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 18 34 35 2 20 4 4 13 3 133
MaxRst 5 10 5 1 4 1 3 3 1 10
Nobs 14 20 21 2 13 4 2 10 3 89
Ndag 12 14 18 2 13 4 2 10 3 78
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..05 17..27 05.. ..23

2016:  Lapværling  Calcarius lapponicus (2, 319, 6)  
Forår 3: 4/4 1 Ø Korshage (EVR) og 13/4 2 Ø Korshage (JB, EVR). Efterår 3: 16/10 1 rast Skansehage, 30/11 1 rast Korshage og 31/12 1 rast Dybesø (alle EVR). Et år med 6 individer er ganske typisk. For at finde et stort år skal vi tilbage til 2010.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 3 1 1 1 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 1 1 5
Ndag 2 1 1 1 5
Fænologi 04..13 16.. …. ..31

2016:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Som oftest smal første halvleg. 17/1 4 SV Hovvig og 26/1 1 S Korshage. Skansehage 11/1 – 17/2 op til 18/1 12 rast, samt 20/3 4. Egentlige forårstræk bestod kun af 8/3 7 Ø, 3/4 1 Ø og 11/4 1 Ø Korshage.
2. halvleg til gengæld særdeles livlig med ganske store flokke. Korshage 28/10 – 27/12 med mange obsdage typisk omkring 30 fugle med max. 15/12 73. Skansehage mere uregelmæssigt, men 12/11 16, 3/12 22 og 19/12 45, samt 31/12 4 i behold. Plantagekysten: 6/12 70, samt igen 28/12 – 31/12 40. Fuglene vekslede mellem lokaliteterne. Således sås 40 flyve vest Flyndersø 4/12, og hovedflokkene på Korshage og Plantagekysten ser ud til at være identiske.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 7 2 1 1 16
Total 28 10 15 4 22 299 617 995
MaxRst 12 5 4 2 9 30 73 73
Nobs 6 2 7 3 7 24 25 74
Ndag 5 2 4 2 6 22 16 57
Fænologi 11.. …. …. ..11 18.. …. ..31

2016:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Det er mange år siden den fyldte på trækket og i år nede på 3 dage og 17 fugle i februar – marts. Ingen fornuftige vinterflokke. Sang fra 16/2. 23/2 9 syng hanner Korshage som markør af det tidlige forår. Også mange Slettermosegård med op til 17 syngende hanner. Udbredt med 24 lokaliteter, men meget tydeligt, at det ikke er på agerlandet, men på overdrevene, at arten klarer sig godt. Sidst på året en pæn vinterflok 14/12 35 Langesø Mose.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 3 17
Total 89 114 103 117 208 122 138 101 83 180 55 55 1365
MaxRst 11 11 16 10 13 17 7 11 11 15 8 35 35
Nobs 35 34 35 48 87 48 74 34 35 54 33 17 534
Ndag 24 21 21 30 31 28 30 27 25 27 24 14 302
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2016:  Hortulan  Emberiza hortulana (4, 687, 3) 
10/5 1 tf Korshage (JB). Fuglen sad i et af de små fritstående egetræer på forlandet, kaldende (”plyt”-kald), men lettede kort efter og sås flyve tilbage mod baglandet. 22/5 2 Korshage (LB), der lettede fuglene 07:07. De fløj sydpå langs kysten, hvor en af fuglene blev noteret uafhængigt (EVR) som ovf med ”plyt”-kald.
Omkring 10 forårsfund og 8 efterårsfund i DK i 2016 af denne regionalt kritisk truede art. I 2016 var vejret med arten modsat 2015, hvor vi jo noterede stationens første 0-år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 10..22

2016:  Dværgværling  Emberiza pusilla (0, 0, 1)    NY ART FOR RØRVIG  
24/10 1 Rørvig By (JW).
Fuglen fløj mod en rude og sad groggy på vindueskarmen. Yderst velvalgt rude, da det var en ornitolog-adresse, og JW var både hjemme og hurtig med sin mobiltelefon og de afgørende doku-billeder. Kom sig hurtigt og fløj væk.
Således gik det til, at efterårets influx af øst-hits fik kastet en ny art af sig i Rørvig. Måske nok en ventet art, men man skal nu her bemærke, at Jylland (og Christiansø) dominerer voldsomt. Til 2015 er der 87 godkendte fund, men kun 6 er fra Sjælland. Efteråret 2016 blev det hidtil største år. 14 fund inden SU-behandling – heraf de 2 fra Sjælland. Ud over nogle sandsynlige fugle, der ”tikkede” over som udokumenterede. Fuglen fra Rørvig er godkendt af SU. Fra 2017 bliver arten taget af SU-listen.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2016:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Pænt med vinterfund i den milde vinter med 12 på hele halvøen. Forårstræk under middel i alt 105 fordelt februar 7, marts 51, april 34 og maj 13. Fraset meget kolde forår er toppen altid i marts. Ynglefugle målt på syngende hanner på 7 lokaliteter: Hovvig op til 9 syng, Korshage/Langesø Mose, Flyndersø og Dybesø 2 syng, mens Skansehage, Rørvig Bugt, Ringholm Skov og Slettermosegård meldte 1 syng. 29 noteret på træk i efteråret. 3 fugle meldt i december.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 51 34 13 1 26 2 134
Total 23 11 98 90 113 138 96 26 72 58 17 3 745
MaxRst 5 1 5 5 6 9 9 7 8 5 5 1 9
Nobs 10 5 43 47 57 38 28 13 28 33 8 3 313
Ndag 10 5 19 24 30 29 28 13 19 22 7 3 209
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2016:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Optrådte som lidt af et trækhit: 10/5 1 tf Korshage (JB). Endte med at sidde småkaldende i samme lille eg, der kort forinden havde haft besøg af Hortulan.
Nørrevang: 7/5 – 5/6 2 (1 syng han). Søndervang: 10/5 – 22/5 1 (1 syng han). Nakke Skov: 7/6 2. Artens fremstød i nyere tid startede i 2014 (4) og fortsatte i 2015 (7) og nu 2016 (6). Græsning/brak på alle 3 lokaliteter. Der har været overvintringsflok på Lammefjord (op til 80 fugle) i alle disse 3 år. Udviklet sig lidt imod de sidste års nye dyk i agerlandsarterne. Dermed 7 værlingarter i 2016 i Rørvig!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 10 4 14
MaxRst 2 2 2
Nobs 9 3 12
Ndag 8 3 11
Fænologi 07.. ..07
rapp/2016/pir.txt · Sidst ændret: 2017/03/13 20:40 af kes