Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:rov

Rapport 2016

Rovfugle

af Jørgen Hulbæk Christiansen

Det samlede antal rovfugle, der trak over Rørvig i foråret 2016 var det højeste siden 2009, hvilket primært skyldtes et efter nutidens målestok rimeligt godt træk af Musvåge og Spurvehøge. De tre “gode” arter Sort Glente, Hedehøg og Steppehøg samt Rød Glente, Havørn, Rørhøg og alle falkene på nær Dværgfalk havde et rigtig godt år. Blå Kærhøg og Dværgfalk nåede en anelse over gennemsnitsniveau, medens Fiskeørn lå under gennemsnittet. Fjeldvåge og Hvepsevåge havde et dårligt år. Efteråret var et af de dårligste i nyere tid.
Der refereres under visse arter til efterårstrækket ved Falsterbo, og her er oplysningerne taget fra Kjéllens årlige oversigt i Skof 2016: Fåglar i Skåne 2015. For nogle arter refereres til ynglebestande og lignende. Her er oplysninger ud over ovenstående hentet i SOF 2016: Fågelåret 2015 og i Lars Malthe Rasmussen, Michael Bødker Clausen & Iben Hove Sørensen: Projekt Hedehøg 2015, Fugleåret 2015 s. 198 - 204, DOF 2016. Tim Andersen har bidraget med oplysninger fra Stevns.


2016:  Rovfugletabeller

Tabel 1
Sæson/dagsmax (årstal i parentes) + et 10 års gennemsnit 2006 - 2015.

Forår Efterår
Sæsonmax. Dagsmax. Gens. Sæsonmax. Dagsmax. Gens.
Hvepsevåge 4776 (94) 3225 (94) 463 302 (89) 170 (90) 41
Sort Glente 10 (14) 4 (14) 5 1 (99) 1 (fl) 0
Rød Glente 174 (13) 22 (15) 83 50 (05) 18 (09) 14
Havørn 34 (13) 7 (13) 21 21 (13) 3 (fl) 8
Rørhøg 240 (93) 41 (02) 149 83 (06) 19 (09) 46
Blå Kærhøg 181 (91) 34 (75) 80 55 (78) 40 (75) 31
Kærhøg sp. 5 (99) 1 (fl) 2
Steppehøg 8 (12) 2 (12) 2 3 (15) 1 (fl) 1
Hedehøg 11 (05) 4 (97) 4 1 (fl) 1 (fl) 0
Duehøg 75 (96) 13 (83) 19 17 (94) 3 (fl) 5
Spurvehøg 3043 (91) 765 (91) 1175 1052 (06) 319 (06) 451
Musvåge 7418 (96) 4200 (80) 2465 7362 (08) 1409 (08) 2675
Fjeldvåge 1443 (89) 405 (79) 181 107 (10) 88 (10) 41
Lille Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0 2 (11) 1 (fl) 0
Stor Skrigeørn 1 (fl) 1 (fl) 0
Kongeørn 3 (84) 1 (fl) 0 2 (76) 1 (fl) 0
Fiskeørn 214 (93) 58 (02) 106 41 (09) 12 (04) 23
Tårnfalk 196 (12) 33 (85) 99 73 (06) 15 (06) 29
Aftenfalk 45 (93) 11 (93) 4 49 (75) 30 (75) 0
Dværgfalk 139 (93) 29 (91) 62 19 (95) 7 (03) 9
Lærkefalk 161 (06) 45 (12) 67 9 (06) 4 (06) 3
Vandrefalk 53 (09) 7 (fl) 25 12 (04) 3 (04) 6
Totaler 5012 3383

Tabel 2
Forårstræk fordelt på 10-dages perioder.

F e b M a r A p r M a j J u n I alt
Hvepsevåge 37 113 132 131 1 414
Sort Glente 1 2 1 2 3 9
Rød Glente 1 12 20 53 13 17 9 35 5 2 3 1 171
Havørn 3 1 7 3 5 5 1 1 26
Rørhøg 1 24 34 36 18 66 16 13 1 209
Blå Kærhøg 1 4 12 15 17 23 10 82
Steppehøg 1 2 3
Hedehøg 1 7 1 9
Kærhøg sp. 3 3
Duehøg 6 3 9 1 2 1 22
Spurvehøg 8 6 304 325 256 99 191 37 12 5 1243
Musvåge 1 524 564 2057 131 179 144 434 87 11 8 4140
Fjeldvåge 1 4 8 18 17 79 26 2 155
Fiskeørn 17 19 25 8 11 8 5 3 96
Tårnfalk 1 6 13 18 16 56 33 23 15 181
Aftenfalk 21 1 22
Dværgfalk 3 6 14 6 28 8 2 67
Lærkefalk 5 136 28 10 7 186
Vandrefalk 7 4 7 7 11 2 1 39
I alt 3 3 0 551 596 2495 570 598 351 1143 376 216 174 1 1 7078

Ud over de i tabellen nævnte følgende: Rød Glente pri jan 1, Havørn med jan 1, Musvåge ult jan 1.

Tabel 3
Efterårstræk fordelt på 10-dages perioder.

J u l A u g S e p O k t N o v Dec I alt
Hvepsevåge 2 1 8 14 1 26
Rød Glente 3 1 4 8
Havørn 3 2 1 1 1 1 2 11
Rørhøg 1 7 1 9 2 20
Blå Kærhøg 3 4 5 1 1 1 1 16
Steppehøg 1 2 3
Hedehøg 1 1
Duehøg 1 1
Spurvehøg 17 5 29 19 7 6 3 1 87
Musvåge 1 5 1 19 6 111 127 19 16 16 11 8 340
Fjeldvåge 1 1 2
Fiskeørn 1 1 2 3 7
Tårnfalk 2 1 2 8 2 4 19
Dværgfalk 1 2 1 4
Lærkefalk 1 1 2
Vandrefalk 1 1 2 1 5
I alt 4 7 7 3 61 28 174 158 39 16 23 16 11 0 5 552

Udover de i tabellen nævnte disse: Havørn ult dec 1.


2016:  Hvepsevåge  Pernis apivorus (30520 / 2669)   
For andet år i træk var forårstrækket under gennemsnittet.
Forårstræk blev set på 21 dage mellem 6/5 og 6/6 med en enkelt sen østgående 23/6. Totalen endte på 414, hvoraf de 263 svarende til ca 64% trak ultimo maj - primo juni. Forårets dagstotaler over 50: 19/5 62, 22/5 81, 2/6 54 og 3/6 58. Der er langt til tidligere tiders niveau. Det er 18 år siden (1998), at vi har haft en firecifret forårstræktotal, og Hvepsevågen er da også stadig en af de arter, der på langt sigt har vist størst signifikant tilbagegang under efterårstrækket ved Falsterbo. I perioden 1973 - 2015 er det kun Gråkrage, Markpiber og Hortulan, som viser en større signifikant tilbagegang. Tilbagegangen ved Falsterbo var mest markant frem til 1990, herefter er nedgangen knapt så voldsom.
I perioden ultimo juni - ultimo august sås enkelte adulte fugle rastende eller overflyvende i Hovvig.
Som sædvanlig få på returtræk. I alt 26 med de første 3 allerede medio - ultimo juli. Resten blev set i perioden 24/8 - 15/9. Eneste dag med over 5 var 2/9 8. Ingen blev aldersbestemt.
DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 282 132 3 8 15 440
Total 282 133 5 14 15 449
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 45 11 5 10 6 77
Ndag 15 7 5 10 4 41
Fænologi 06.. …. …. …. ..15

2016:  Sort Glente  Milvus migrans (2, 125, 9) 
9 fugle set mellem 10/4 og 22/5 er næstbedste år nogen sinde.
Arten ekspanderer. Er etableret som ynglefugl i Sverige og Finland. Desuden er antallet af strøfund i kraftig stigning i Sverige, og det samlede antal fund er her så stort, at man i Fågelåret 2015 ikke længere forsøger, at beregne det samlede antal fugle. Ved Rørvig har vi mærket et stigende antal på forårstræk især inden for de sidste ti år. Årets fund var som følger:
10/4 1 NØ 14:18 Brentebjerg og senere Ø 14:29 Nørrevang,
15/4 1Ø 10:58 Korshage,
16/4 1 SØ 14:05 Korshage,
29/4 1 ad tf - S Korshage 18:03 - 18:05 sandsynligvis samme fugl set 16:20 over Hovvig,
30/4 1 Ø 07:57 - 08:00 Korshage regnes for samme fugl som 29/4,
7/5 1 Ø 08:12 Korshage,
8/5 1 Ø 10:39 Flyndersø og Ø 10:40 Korshage,
22/5 1 Ø 12:07 og 2 Ø 13:37 Nørrevang - en af disse SV 14:05.
DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 1 10
Total 4 5 1 10
MaxRst
Nobs 4 4 1 9
Ndag 4 3 1 8
Fænologi 10.. ..22 08

2016:  Rød Glente  Milvus milvus (1476 / 278)
Den positive udvikling fortsætter. Næsthøjeste forårstotal gennem tiderne og ny dagsrekord.
En enkelt sydgående fugl tidligt i januar 3/1 1 S Hovvig regnes som værende kuldetræk eller vinterstrejf. Den næste og første, som kan være forårstrækkende, blev set 14/2 over Nørrevang. Ellers blev forårstræk set tidsmæssigt ret normalt på hele 41 dage mellem 3/3 og 15/6. Totalen blev på 171, hvilket er næstbedste forårstotal. Medio - ultimo marts var den bedste periode. Her trak 73 fugle svarende til 43% af forårstotalen. Senere kom en mindre bølge primo maj, hvor i alt 35 trak forbi.
Om eftermiddagen 28/3 var luften fyldt med flotte lavtgående Røde Glenter på Korshage. Det kulminerende med 9 udtrækkende i flok kl 15:12. Dagstotalen denne dag blev på 32 fugle, hvilket er en markant ny rekord for området. Dagsrekorden fra 18/3 2015 22 holdt altså kun en enkelt sæson.
Øvrige dage med over 5 trækkende i løbet af foråret var 16/3 7, 27/3 9, 29/3 6, 10/4 8, 11/4 10, 6/5 8, 7/5 7 og 8/5 8.
Forårets eneste rastende fugle blev 8/5 2 Hovvig.
De første 3 returtrækkere, som nok er fugle hvis yngel er mislykkedes eller ikke ynglende 2k fugle, blev set allerede 25/7 fra Højsandet. Ud over disse var der kun følgende trækkende i efteråret 26/8 1, 14/9 3 og 16/9 1. Desuden blev der 15/9 og 16/9 set 1 rastende fugl ved Søndervang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 88 39 42 4 3 1 4 183
Total 1 1 88 39 45 4 3 1 6 188
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 1 50 32 18 4 1 1 5 113
Ndag 1 1 16 12 10 3 1 1 3 48
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. ..16

2016:  Havørn  Haliaeetus albicilla (307 / 118)  
Et væld af observationer fra Hovvig. Både forår og efterårstræk klart over gennemsnittet.
I første halvår er 27 fugle indtastet med adfærdskoden trækkende herunder trækforsøgende mellem 15/1 og 2/6. De blev set på ialt 19 dage. Første østgående på Korshage var 5/2 1 2k Ø. Bedste perioder var ultimo marts, medio april og primo maj, hvor henholdsvis 7, 5 og 5 fugle blev set. 2 dage sås mere end 2 fugle: 29/3 og 11/4 begge dage 3 trækkende. En stor andel af fuglene havde såkaldt omvendt trækretning, det vil sige de trak sydvest/vest, og det kan ikke udelukkes, at nogle af disse ikke har været egentlig trækkende.
Føljeton fra Hovvigområdet: Begge de gamle fugle fra yngleparret syd for området opholdt sig ofte sammen i Hovvig i starten af året. Sidste gang begge rapporteredes var 1/3. Herefter lå den ene på reden og rugede, og det var kun den anden af de adulte, der sås frem til primo juni, hvor en ny unge var så stor, at begge de adulte søgte til Hovvig for at skaffe føde til den. Første juvenile fugl blev set 27/8 overflyvende Hovvig med kurs mod yngleområdet syd for. Det kunne være årets unge. Den blev dog først med sikkerhed set sammen med begge forældrefuglene 8/9 og efter 8/10 blev den ikke set mere. Resten af året blev kun de to adulte set. Enkelte gange i første halvår var ungen fra 2015 også på besøg. Eneste fugle i løbet af året, der ikke kunne sættes i forbindelse med yngleparret, var en subadult og en immature, som blev set ganske få gange i første halvår mellem ultimo januar - primo april og en immature, som blev set ultimo november.
I andet halvår blev set i alt 11 trækkende mellem 24/8 og 23/12. Alle dage 1 fugl.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 7 8 6 1 3 3 1 2 2 38
Total 15 12 20 23 16 25 41 46 51 39 20 20 328
MaxRst 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
Nobs 11 10 15 21 14 19 29 31 30 24 15 13 232
Ndag 10 8 11 12 11 19 28 27 26 22 14 12 200
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2016:  Rørhøg  Circus aeruginosus (4860 / 824) 
Det bedste primo maj træk i 5 år bidrog væsentligt til en flot forårstotal over 200.
Arten ynglede desuden for tredje år i træk i Hovvig.
Årets første var en ad hun, der blev set 13/3 i Hovvig. Her sås i løbet af foråret som mest 3 hanner på en dag og 2 hunner på en dag dog ikke samtidigt. Der ud over blev enkelte set rastende i området Flyndersø - Korshage - Nørrevang, på Søndervang og i området Hovvig - Slettermosegård - Ringholm.
Forårstrækkets første fugl blev set 16/3. De næste en uge senere 23/3. I 2016 var trækket allerede godt i gang ultimo marts. Gennemsnittet for trækkende Rørhøge i marts lå i perioden frem til og med jubilæumsrapporten 1973 - 1997 på 0,8 fugle. For perioden efter denne rapport 1998 - 2015 har det været betydeligt højere ca 7,1 fugle. Det kan ikke bero på tilfældigheder. En hovedårsag må være, at trækfuglene sydfra er begyndt at dukke tidligere op. Årets 25 trækkende i marts er ny rekord for denne måned. April fortsatte med jævnt godt træk, og kulminationen indtraf i en fin periode primo maj, hvor i alt 66, svarende til 32% af forårstotalen, blev set. Alt i alt var forårstrækket klart over gennemsnittet både for de sidste ti år og for alle årene siden 1973. På 41 obsdage sås i alt 209 trækkende. Det er sjette bedste forårstotal siden 1973, og det betød, at arten kom ind som fjerde talrigeste rovfugleart på forårstrækket i 2016. Samlet udgjorde hannerne 28,2% af totalen, hvilket er en ret lav andel, men typisk for år med mange yngre fugle i maj. Helt traditionelt var der flest hanner tidligt på sæsonen. Ultimo marts udgjorde hannerne 56,5% og primo maj 20,6% .
Forårets bedste trækdage med over 10 fugle: 28/3 11, 10/4 11, 15/4 16, 6/5 13, 7/5 19, 8/5 15 og 22/5 11.
Et par ynglede i Hovvig og blev set med 3 juvenile medio juli.
I efteråret blev set i alt 20 trækkende på 12 obsdage mellem 12/8 og 25/9. 7 blev set ultimo august og 9 medio september. Eneste nævneværdige dag var 14/9 5.
I Hovvig blev mindst 8 forskellige Rørhøge set i løbet af efteråret og årets sidste fugl blev set her 17/10.
DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 88 96 1 8 12 230
Total 31 136 147 47 48 56 37 7 509
MaxRst 2 3 3 4 5 4 2 2 5
Nobs 27 83 70 34 31 32 28 6 311
Ndag 8 30 26 25 26 21 20 6 162
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. ..17

2016:  Blå Kærhøg  Circus cyaneus (3813 / 875) 
Flere fugle overvintrede i Hovvig. Forårstrækket nåede lige gennemsnittet for de senere års niveau.
Vinter: Minimum 4 forskellige Blå Kærhøge blev set i Hovvig i januar - februar. 1 ad han, 1 ad hun og 2 2k. Eneste øvrige vinterobservationer var 21/1 1 hun Rørvig Bugt og 26/1 1 br Søndervang.
I forårstrækmånederne marts - maj sås minimum 3 forskellige Blå Kærhøge rastende i Hovvig 1 ad han, 1 ad hun og 1 2k. Enkelte brune fugle sås endvidere rastende på 5 andre lokaliteter. Forårets sidste rastende blev set i Hovvig 19/5.
Første trækkende i foråret sås 16/3, og frem til 20/5 blev der set i alt 82 trækkende på 30 obsdage. Det er en total meget tæt på gennemsnittet for de seneste 10 år, som er 80, men det er under gennemsnittet for alle årene siden 1973, som er 90. Det kan kun fortolkes, som at arten på langt sigt er blevet mere fåtallig. Efterårstotalerne ved Falsterbo viser også en klar om end ikke signifikant nedgang på langt sigt. Det vurderes, at arten er gået ret markant tilbage som ynglefugl de sidste 20 - 30 år i Sverige. Årsagen menes at være manglende regelmæssige gnavertoppe i de 20 år omkring millennium skiftet. Blå Kærhøg har det også svært andre steder i Europa. I Finland viser arten en mindre tilbagegang som ynglefugl, men i Holland en markant tilbagegang. Forandringer i landbruget i Vest og Sydeuropa, menes at være årsagen til den markante tilbagegang i Holland. Den menes endvidere, at påvirke de nordligere bestande i f.eks. Sverige, som jo overvintrer og trækker igennem dette område. På de Britiske øer er arten gået klart tilbage siden 2004, og her er der stadig problemer med forfølgelse især fra rypejægere.
2015 var dog et godt gnaver år, og ved Falsterbo havde man den højeste ungfugleandel 84% siden 1986. Det kunne være det, der slår igennem under forårstrækket ved Rørvig i 2016, hvor den bedste periode indfandt sig i en gunstig vejrsituation primo - medio maj. Ud af 33 trækkende fugle i denne periode blev de 20 svarende til ca. 61% bestemt til 2k fugle. De forholdsvis mange 2k fugle primo - medio maj reddede da også til en vis grad året fra at være en negativ oplevelse. Forårstrækket forløb i øvrigt jævnt over det meste af sæsonen med et antal obsdage over middel, men med relativt få fugle på disse. F.eks. var der ingen tocifrede dagstotaler. Eneste dage med over 5 trækkende var disse: 10/4 6, 11/4 7, 29/4 8 og 11/5 9. Andelen af hanner under forårstrækket i 2016 udgjorde ca. 17% .
For blot tredje gang i rapportens historie foreligger et julifund. 14/7 sås en brun fugl fouragere tæt på tårnet i Hovvig (HP). En anden tidlig brun fugl blev set 2/8 samme sted. Næste i Hovvig sås medio september og resten af efteråret blev minimum 3 forskellige fugle set på lokaliteten. 1 ad han, 1 ad hun og 1 1k. Enkelte brune fugle blev endvidere set rastende i efteråret på lokaliteterne Korshage, Nørrevang, Langesø Mose, Flyndersø, Søndervang og Nakke Kær.
Efterårstrækket var langt under gennemsnittet med blot 16 fugle på 12 obsdage mellem 12/9 og 4/12. Flest blev set primo oktober, hvor også efterårets eneste nævneværdige dag indtraf med 2/10 4 trækkende.
I december helt frem til årsskiftet sås en adult hun og en 1k fugl på overvintringsforsøg i Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 44 33 7 7 2 1 99
Total 28 12 15 54 36 1 1 14 20 10 20 211
MaxRst 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 24 11 15 32 21 1 1 14 18 10 19 166
Ndag 21 11 12 19 14 1 1 10 14 8 16 127
Fænologi 01.. …. …. …. ..20 14.. …. …. …. …. ..31

2016:  Steppehøg  Circus macrourus (0, 38, 6)
Fortsætter med stabil optræden. Nu set 9 år i træk om foråret og 5 år i træk om efteråret.
Steppehøg er i disse år tilsyneladende ved at rykke yngleområdet mod vest. Arten yngler nu fast i Finland dog indtil videre med under 10 par, og fund i yngletiden er kraftigt stigende i Sverige. Det er helt klart bagrunden for artens nu regelmæssige optræden ved Rørvig.
Årets 3 fugle i foråret er fint og over middel lokalt set.
16/4 1 ad han Ø 12:16 - 12:19 Korshage (MoM),
29/4 1 ad hun Ø 09:57 - 09:58 Flyndersø og Korshage (MOM, EVR),
30/4 1 2k Ø 10:37 - 10:43 Korshage (JB, LB, CG, PEL, MOM).
Tidsmæssig fordeling af forårsobs af Steppehøg til og med 2016. N = 33. Yderdatoer 3/4 - 31/5. Median 29/4.

pri apr med apr ult apr pri maj med maj ult maj
1 6 13 8 3 2

Ligeledes 3 efterårsiagttagelser. Tidligere er højst 2 fugle set på en efterårssæson. Man bemærker her en tidlig 1k fugl set indtrækkende under havobs på Korshage, og områdets første adulte han om efteråret, som blev set indtrækkende under bekkasintramp ved Flyndersø.
29/8 1 1k SV 16:34 - 16:43 Korshage (JHC),
2/10 1 ad han SV 13:35 Flyndersø (JHC, EVR),
3/10 1 1k SV 09:30 Rørvig (EVR).
Der er nu set 11 Steppehøge om efteråret siden den første obs i 2005, og de fordeler sig tidsmæssigt som vist i tabellen herunder.

ult aug pri sep med sep ult sep pri okt med okt
2 0 1 2 3 3

Materialet er jo noget spinkelt, men det er lidt pudsigt med en overvægt af fugle i oktober. Normalt forbindes Steppehøg om efteråret med september måned. Kigger man f.eks. på materialet fra Stevns i samme årrække 2005 - 2016, ser fordelingen noget anderledes ud end ved Rørvig. Her er set i alt 84 Steppehøge, hvoraf 18% i august, 75% i september og blot 7% i oktober.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 2 7
Total 3 1 1 2 7
MaxRst
Nobs 3 1 1 2 7
Ndag 3 1 1 2 7
Fænologi 16.. ..08 29 02..03

2016:  Hedehøg  Circus pygargus (3, 197, 11)
Højeste forårstotal i 20 år og tangering af bedste årstotal.
Den rigtige vejrsituation indfandt sig på det rette tidspunkt, og Rørvig viste sig da atter som det bedste sted for obs af Hedehøg på Sjælland om foråret. 10 Hedehøge i foråret er en tangering af næstbedste forår. Det overgås kun af sæsonen 1994, hvor 11 fugle blev set. Det er kendt fra tidligere år, at primo maj er det bedste tidspunkt at se Hedehøg på ved Rørvig. 2016 blev ingen undtagelse, her sås 7 ud 10 fugle i denne periode. Den optimale vejrsituation må være årsagen til de mange observationer. Det gode resultat i 2016 skal i hvert fald nok ikke tolkes der hen, at arten er i fremgang. Hedehøg er en truet art i store dele af Europa, og som nævnt i 2015 rødlistet. I vores naboland Sverige er unge produktionen så lav, at bestanden ikke er selvbærende, men afhængig af nye udefra kommende fugle. Den danske bestand er nu om dage helt koncentreret til Sydvest og Sønderjylland, men her har antallet af flyvefærdige unger trods alt været svagt stigende.
30/4 1 3k+ hun NØ 11:03-11:06 Korshage,
3/5 1 ad hun NØ 08:43 Korshage,
6/5 1 ad hun Ø 07:02 - 07:04 Korshage, 1 2k V 09:50- 09:52 Korshage og 1 2k hun Ø 18:29 Nørrevang i alt 3,
7/5 1 hun Ø 07:35 Korshage, 1 ad han 11:55 Nørrevang og 1 ad hun Ø 15:17 Nørrevang i alt 3,
11/5 1 2k han Ø Nørrevang 14:17 - 14:21 Nørrevang,
19/5 1 2k han rast 07:25 - 07:35.
Efterårsfugle er ikke årlige og årets obs er blot ottende efterårsfund ved Rørvig siden 1973. Det drejede sig om en 1k, der rastede i Hovvig 25/8 og blev set igen 26/8, hvor den blev set trække sydvest.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 1 10
Total 1 9 3 13
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 8 3 12
Ndag 1 5 2 8
Fænologi 30.. ..19 25..26

2016:  Kærhøg sp  Circus non det  
Kærhøg sp. Circus non det.
3 forårs og en efterårsfugl. Alle var brune fugle og er beskrevet som spidsvingede. Tidsmæssigt kan der nok kun være tale om Steppehøg eller Blå Kærhøg.
14/4 1 Ø 13:25 Korshage, 15/4 1 V 12:50 Nørrevang , 16/4 1 Ø 12:54 Korshage og 2/10 1 13:13 SV Rørvig By.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 4
Total 3 1 4
MaxRst
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 14..30 02

2016:  Duehøg  Accipiter gentilis (1123 / 151)  
Forårstræk lige over middel og tilsvarende en del rastobservationer især fra Hovvig.
To forskellige vinterfugle begge fra Hovvig: 21/1 1 2k han og 26/2 1 2k hun. I marts sås ligeledes en 2k han og en 2k hun i Hovvig. I starten af april sås en ad han markere territorie over Hovvig. Der ud over var der i marts enkelte rastende på Nørrevang og Søndervang.
22 fugle blev i foråret forsynet med adfærdskoden trækkende. Det er lidt over de seneste ti års gennemsnit, som er på 19. Her ses ingen sammenhæng med efterårsmaterialet fra de standardiserede tællinger fra Nabben. Her har arten de seneste år optrådt klart under middel. I 2015 trak f.eks. kun 9 Duehøge ved Nabben, hvilket er langt fra gennemsnittet, som ligger på 32. Duehøgen er i tilbagegang som ynglefugl i Sverige. Årsagen menes som nævnt i rapport 2015 at være den kraftige fældning af gamle træer, som arten benytter til sine reder. De 22 trækkende blev set på 12 obsdage mellem 4/3 og 2/5 og 18 ud af de 22 blev set i marts. Man kan som sædvanlig ikke udelukke, at en del af disse fugle ikke har været egentlig trækkende. Det er ofte ikke helt nemt at afgøre, om Duehøgene vi ser blot er ude på en fourageringsrunde, eller om de virkelig er på træk. Specielt ikke hvis man ikke står ved udtræksstedet. Aldersfordelingen, som er vist nedenfor med hele 4 adulte hanner, kunne måske også antyde, at en del ikke trækkende fugle bliver noteret som trækkende, selv om de måske bare er på fourageringstogt eller strejfer omkring og leder efter en kommende egnet ynglebiotop. De adulte Duehøge bevæger sig normalt ikke langt væk fra yngleområdet.
Køns og aldersfordeling: 4 ad han, 2 2k han, 5 han uspecificeret, 4 2k hun, 2 hun uspecificeret og 5 uden angivelse af køn eller alder.
Kun 2 dage med mere end 2 trækkende fugle: 9/3 3 og 28/3 4.
En obs af en juvenil fugl 30/7 i Hovvig må være tegn på yngel i nærheden. Samme sted ses den næste, som var en rastende juvenil fugl 3/9. Øvrige tidlige rastende i Hovvig i september var: 12/9 1 1k han, 24/9 1 overflyvende og 30/9 1 ad han. Efterårets eneste trækkende blev 16/9 1 S Hovvig.
Senere til mere normal tid blev der fra 25/10 og året ud set 2 forskellige rastende fugle henholdsvis en 1k hun og en ad han. Øvrige fra december var: 14/12 1 uspecificeret Skansehage og 28/12 1 han Nørrevang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 3 1 1 23
Total 1 1 22 5 1 1 5 1 2 6 45
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 22 5 1 1 5 1 2 6 45
Ndag 1 1 11 4 1 1 5 1 2 4 31
Fænologi 21.. …. …. …. ..02 30 03.. …. …. ..28

2016:  Spurvehøg  Accipiter nisus (52407 / 8324)  
Godt forårstræk i alt 1243 er over nivauet fra de seneste 10 år og tæt på gennemsnittet for alle årene siden 1973.
I januar - februar blev overvintrende Spurvehøge set på 8 lokaliteter. Alle steder kun 1 fugl. Senere i forårstrækperioden fra marts til maj sås op til 2 fugle rastende i Hovvig og ved Flyndersø. En enkelt fugl sås på yderligere 5 lokaliteter.
Forårstrækkende fugle blev set på 51 obsdage mellem 3/3 og 6/6. Bedste periode var ultimo marts til medio april, hvor ca 71 % af forårets trækkende røg igennem. Der var ingen rigtigt store dage, men dog disse med over 50 fugle: 27/3 70, 28/3 192, 3/4 164, 4/4 80, 10/4 60, 11/4 84, 15/4 86, 16/4 56 og 7/5 52. Man bemærker, at årets bedste trækdag indfandt sig ret tidligt allerede ultimo marts. De 192 er i øvrigt ny dagsrekord for marts måned.
Ynglepar blev registreret både på Korshage og i Hovvig. I juli er der desuden iagttagelser fra den sydlige del af Nakkehalvøen.
I efterårsmånederne august til november er arten set rastende på 12 lokaliteter. I Hovvig op til 3 fugle pr. dag i perioden ultimo august - primo september. Der ud over er 11/11 2 Flyndersø eneste obs uden for Hovvig af mere end 1 rastende.
Trækket i efteråret var klart under middel. 86 fugle blev set på 31 dage mellem 21/8 og 8/11 med en enkelt sen efternøler 4/12. 53 fugle svarende til ca 61% trak i september, som også bød på efterårets eneste dag med over 10 trækkende: 25/9 15.
I december sås 2 rastende i Hovvig og ellers blot 1 på 5 andre lokaliteter.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 318 680 246 5 17 53 13 3 1 1336
Total 12 10 329 689 260 10 21 34 82 32 18 12 1509
MaxRst 1 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3
Nobs 12 10 78 90 50 7 16 22 37 27 16 11 376
Ndag 9 8 17 22 19 7 13 15 21 21 10 10 172
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Musvåge  Buteo buteo (124891 / 1974 - : 56551) 
Flot forårstræk i alt 4140 er klart over gennemsnittet for både de seneste ti år og alle årene siden 1973.
Musvåger sås i januar - februar rastende på hele 15 lokaliteter. Flest var der i Hovvigområdet, hvor der maksimalt blev set 6 fugle på en dag ultimo januar.
Trækket i foråret blev et af de bedste inden for den senere årrække. Siden jubilæumsrapporten i 1997 har der kun været to forår med en højere total. Første som regnes som forårstrækkende og eneste fra februar sås 16/2 på Korshage. En sydgående fugl 23/1 over Rørvig tælles ikke med her. Antallet af obsdage med træk var i foråret 65. Marts var klart forårets bedste måned. Kulminationen indtraf som i de gode gamle dage i sidste tredje del af måneden, hvor knapt halvdelen (2057) af forårets fugle passerede. På årets største trækdag 29/3 foregik trækket hurtigt og intenst på medvind. Et fænomen vi har oplevet tidligere. Trækket i april var ikke særligt ophidsende, og det viste sig, at der skulle blive set flere fugle i maj end i april. Det er ikke sket tidligere. De fleste år ses under 100 trækkende Musvåger i maj. Årets total på 532 er bemærkelsesværdig og overgås kun et år nemlig helt tilbage i 1978, hvor vi oplevede et større træk af Musvåger primo maj. I alt sås dette år 767 fugle i maj og højeste dagstotaler var 4/5 306 og 5/5 252. Ellers er der i materialet tilbage til 1973 kun én trecifret dagstotal fra maj 165 3/5 1995. Årets total på 233 fra 2/5 er dermed tredje bedste dagstotal fra maj. Der var 10 dage med over 100 trækkende i foråret: 4/3 213, 9/3 171, 16/3 346, 24/3 159, 26/3 283, 27/3 385, 28/3 507, 29/3 720, 15/4 103 og 2/5 233.
Musvåge er vores mest rapporterede rovfugl. Der foreligger et væld af rastiagttagelser både forår og efterår. Her skal blot nævnes, at der i løbet af sommermånederne juni - juli blev set enkelte Musvåger i Hovvigområdet og i Plantagen, og der var ingen tegn på yngel.
Et noget spagfærdigt efterårstræk med blot 340 fugle set på 42 obsdage mellem 22/7 og 13/11. Det er den laveste sæsontotal i 20 år. Især skuffede oktober, hvor sølle 51 fugle blev set. Megen nordlig og nordnordøstlig vind i de tre første uger af oktober har utvivlsomt været en stærkt modererende faktor for efterårstotalen. Eneste dag med over 50 trækkende faldt ultimo september: 25/9 58.
I december set rastende på 12 lokaliteter. Igen flest i Hovvigområdet, hvor der jævnligt blev set op til 3 fugle på samme dag.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3176 454 532 8 1 25 244 51 19 4512
Total 69 69 3228 490 556 14 9 55 263 107 102 71 5033
MaxRst 6 3 3 7 2 2 1 5 2 8 5 3 8
Nobs 39 48 208 91 68 10 9 26 36 51 57 50 693
Ndag 25 26 27 27 21 7 7 18 24 26 29 27 264
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Fjeldvåge  Buteo lagopus (15546 / 1116)  
Er nede på et lavt niveau med et forårstræk et godt stykke under middel.
Tre observationer fra vintermånederne: 8/1 1 Moseby, 7/2 1 2k Plantagen og 16/2 1 Hovvig.
Forårstrækket var bedre end i 2015, men var et stykke under gennemsnittet for både de ti seneste år og for alle årene siden 1973. I alt blev set 155 trækkende på 31 obsdage mellem 9/3 og 31/5. De gamle fugles træk var skuffende, og havde det ikke været for et rimeligt træk af især 2k fugle i den vejrmæssigt gode periode i første del af maj oven på det gode gnaver år 2015, havde året nærmest været en katastrofe. Eneste dage med over 10 fugle i april var beskedne 11/4 11 og 29/4 11. Senere i maj, da ungfuglene for alvor dukkede op, var der tre dage med over 10 trækkende: 7/5 42 (højeste dagstotal i maj i ti år), 8/5 14 og 11/5 16. 55 af årets fugle blev bestemt til 2k, heraf blev de 52 set i maj.
Utroligt få i andet halvår. Alle nævnes. Først de rastende: 29/9 1 Hovvig, 4/10 1 og 5/11 1 Korshage.
Kun 2 trækkende 25/9 1 og 20/11 1. Der blev også set få trækkende ved de mere østligt beliggende gode efterårstræklokaliteter Falsterbo, Stevns og Gedser.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 43 107 1 1 157
Total 1 2 5 44 107 2 1 2 164
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 5 27 31 2 1 2 71
Ndag 1 2 5 16 11 2 1 2 40
Fænologi 08.. …. …. …. ..31 25.. …. ..20

2016:  Våge sp  Buteo non det 
Våge sp. Kun en obs af denne lidet attraktive kategori 10/9 1 trækkende Nørrevang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2016:  Fiskeørn  Pandion haliaetus (4336 / 536)
Forårstrækket var under middel og efterårstrækket det dårligste i mange år.
En forårstotal på 96 fugle mellem 26/3 og 4/6 er under gennemsnittet for de seneste ti år. Til sammenligning kan nævnes, at efterårstotalen ved Falsterbo i 2015 var den laveste siden 1995. Hovedparten af forårets trækkende (54%) blev som normalt set i april, og foråret var karakteriseret af relativt mange obsdage (31), hvilket er over gennemsnittet for de seneste ti år. Der var dog få fugle på disse. Det blev kun til én dag med over ti trækkende, og det mest bemærkelsesværdige ved forårets træk var, at den største trækdag faldt i marts 28/3 11. Dette er dog set før. Øvrige dage med over 5 trækkende: 4/4 9, 10/4 6 og 14/4 6. I maj blev bedste trækdag sene 22/5 5.
Trækket kastede også lidt rastobs af sig i Hovvigområdet: 28/3 2, 22/5 1 og 29/5 1.
Kun 7 fugle blev set trækkende i efteråret mellem 18/7 og 15/9. Det er langt under gennemnsittet for de seneste ti år, som er 19. Vi skal 20 år tilbage til 1997 for at finde et efterår med færre trækkende. Eneste dage med over 1 var 26/8 2 og 13/9 2. Der ud over var der blot disse få observationer af rastende fugle i Hovvig: 22/7 1, 3/8 1 og 7/8 1.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 52 24 3 1 3 3 103
Total 20 52 26 4 2 5 3 112
MaxRst 2 1 1 1 1 2
Nobs 10 35 18 4 2 5 2 76
Ndag 4 17 9 2 1 3 2 38
Fænologi 26.. …. …. …. …. …. ..15

2016:  Tårnfalk  Falco tinnunculus (1974-: 3509 / 1975-: 554) 
Stort træk i maj gav næstbedste forår i rapportens historie.
Set på 8 lokaliteter i januar og februar. Flest i Hovvigområdet med op til 3 på en dag.
I forårstrækperioden marts - maj blev der som max. set op til 3 rastende fugle pr. dag på Korshage og i Hovvig.
Forårstrækkets første fugl blev set 17/3 og de sidste 2 fugle trak nordøst 6/6. På i alt 32 obsdage blev set 181 trækkende, hvilket er næsthøjeste forårstotal siden starten af fuglestationen i 1973. Kun foråret 2012 har været bedre. Her trak 196 fugle. Den høje total skyldes en rigtig god vejrsituation i maj kombineret med en ynglesæson med ungeproduktion over middel mod nord i 2015, hvor det var et godt museår. Trækket startede for alvor sidst i marts og kørte jævnt i april uden nævneværdige dage. Primo maj satte et større ryk ind, og resten af måneden og et stykke ind i juni blev der set rigtig mange trækkende Tårnfalke. Der var i den periode 5 dage med over 10 trækkende, hvilket ikke er helt tosset: 7/5 11, 8/5 20, 11/5 20, 22/5 17 og 2/6 13.
Ynglepar blev registreret på Korshage og i Hovvig. I juni - juli desuden set på Skansehage, Nørrevang og ved Skredbjerg.
Efterårstrækket var som for de øvrige rovfuglearter klart under middel. Kun 19 blev set på 10 obsdage mellem 23/7 og 6/10. De to eneste dage med mere end 2 trækkende var 13/9 3, 16/9 4 og 2/10 3.
I løbet af efteråret blev der som mest set 4 rastende Tårnfalke på en dag i Hovvig og på 8 andre lokaliteter ikke over 2 fugle pr. dag.
På 7 lokaliteter rastede der Tårnfalke i december. I Hovvig regelmæssigt 2 fugle ellers blot 1 fugl på de øvrige lokaliteter.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 47 112 15 2 3 10 4 200
Total 24 20 37 96 156 45 27 61 78 27 33 30 634
MaxRst 3 2 2 3 3 3 1 4 4 2 2 2 4
Nobs 22 19 33 58 74 25 26 41 48 24 31 27 428
Ndag 19 13 17 27 25 18 18 24 25 16 21 19 242
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Aftenfalk  Falco vespertinus (1, 379, 22)
Invasionsår. Kort og heftigt influx primo - medio maj gav tredje bedste forår siden rapportstart i 1973.
Et intenst falketræk udløst af en meget fin vejrsituation primo - medio maj indeholdt en invasion af denne blandt ornitologer højt rangerende lille smukke falk, men det var hurtigt overstået. Arten blev set på blot 5 dage som følger: 7/5 7, 8/5 5, 9/5 5, 10/5 4 og 12/5 1 i alt 22 trækkende Korshage - Nørrevang. Køns/aldersfordeling: 6 ad han, 5 2k han, 3 han usp., 1 ad hun, 1 2k hun, 5 hun usp. og 1 uden køn/alder. Her bemærkes især en ret stor andel udfarvede adulte hanner. Ud over de trækkende var der blot én observation af en adult han, der rastede i Hovvig 8/5 om aftenen, hvor den blev set på insektfangst over Skarvkolonien. Den regnes her som genganger og tælles ikke med i årsummen i parentesen ovenfor.
Det er 23 år siden vi sidst har haft et større inflow af Aftenfalk. Kun forårene 1992 og 1993 var bedre. Her blev set henholdsvis 43 og 45 fugle. Dagstotalen 7/5 er tredje højeste forårstal i de år der har været lavet rapport. 

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 24
Total 25 25
MaxRst 1 1
Nobs 10 10
Ndag 5 5
Fænologi 07..12

2016:  Dværgfalk  Falco columbarius (2772 / 376) 
Ret få i april, men red med på falkebølgen i maj og nåede et forårstræk lidt over normalen.
Årets første fugl var en rastende/fouragerende fugl på Skansehage 26/3. Der ud over var der i foråret to andre rastende fugle - 1/5 1 Korshage og 10/5 1 Nørrevang ved Gravhøjen.
Forårets træk løb af stablen mellem 28/3 og 26/5. Her blev der på 30 obsdage set i alt 67 fugle, hvilket er lidt over gennemsnitsniveauet for både de seneste ti år og gennemsnittet for alle årene. Året reddes som for en del andre arter af den vejrmæssigt fine periode primo - medio maj. Lidt over halvdelen af forårets trækkende fugle (36) blev set i denne periode. Antallet af dage med trækkende Dværgfalk er det højeste i en årrække, men der var oftest ikke mange fugle på disse. Dage med 5 og der over: 11/4 5, 2/5 6, 6/5 6. Kigger man på køns/aldersfordelingen blev blot 11 fugle bestemt til adulte hanner. Det er ret få og et udtryk for at der blev set mange brune fugle i maj.
I efteråret blev der kun set 3 trækkende. Alle i september: 16/9 1, 24/9 1 han og 28/9 1 han.
Der ud over er der en række sene observationer fra november af rastende og overflyvende fugle: 5/11 1 Flyndersø, 11/11 1 Hovvig og 12/11 1 Nakke By.
Endelig foreligger der en af de ret sjældne vinterobs fra december, hvor en hun kom indtrækkende og gik til rast på Korshage 15/12 (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 26 34 3 66
Total 4 26 39 3 2 1 75
MaxRst 1 4 1 1 4
Nobs 4 22 26 3 2 1 58
Ndag 3 13 15 3 2 1 37
Fænologi 26.. …. ..26 16..28 05.. ..15

2016:  Lærkefalk  Falco subbuteo (1993 / 92) 
Rekord forår. Heftigt træk primo - medio maj i en optimal vejrsituation.
En af de vigtigste begivenheder ved Rørvig i foråret 2016 var det store træk af Lærkefalke der foregik i maj. Trækket forløb tidsmæssigt nærmest lige efter bogen. Året indledtes på normal vis med de første observationer sidst i april, og de første dage af maj. Ca. en uge ind i måneden blev halvøen ramt af en regulær Lærkefalkebølge, hvor 7/5 blev en gennembrudsdag. Trækket kørte for fulde gardiner de næste dage og observatørerne havde i den periode nogle hektiske timer på Korshage og Nørrevang. Senere i maj var trækket knapt så kraftigt, og der kom fortsat Lærkefalke lidt ind i juni. Talmæssigt blev det til ny sæson rekord med 186 trækkende set på 17 obsdage mellem 28/4 og 6/6. Det blev godt nok ikke til ny dagsrekord, men to dage med over 40 trækkende lader sig i den grad også høre. Alle dage med 5 trækkende og der over: 6/5 13, 7/5 43, 8/5 25, 9/5 42, 10/5 9, 11/5 20, 12/5 7, 22/5 6 og 2/6 5.
9/5 rastede sent på eftermiddagen 4 fugle på Nørrevang og ellers var der traditionen tro kun nogle ganske få rastobservationer i foråret: 28/4 1 Korshage og 6/5 1 Flyndersø.
En midsommerobservation af en fouragerende fugl i Hovvig 23/6 er ikke hverdagskost.
I efteråret sås to trækkende 19/8 1 og 1/9 1. Der ud over var der to rastobservationer i Hovvig 10/9 og 12/9 1.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 164 7 1 1 178
Total 6 166 8 1 3 184
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 6 39 3 1 3 52
Ndag 3 12 3 1 3 22
Fænologi 28.. …. ..23 19.. ..12


2016:  Vandrefalk  Falco peregrinus (628 / 104)
Hovvig er nu fast overvintringslokalitet i milde vintre og forårstrækket holder et højt niveau over middel.
3 forskellige Vandrefalke besøgte Hovvig i januar - februar. En adult han, en adult hun og en imm han.
I marts og frem til sidste obsdag med rastende Vandrefalk i Hovvig i foråret 27/4 sås kun 1 adult han. Der foreligger endvidere en hel række rastobservationer af enlige rastende fugle på lokaliteter uden for Hovvig. Her skal blot nævnes en 2k han, der lod sig se og også fotografere i næsten en måned (4/4 - 3/5) i området Flyndersø - Nørrevang - Korshage.
39 fugle blev set på forårstræk på 22 obsdage mellem 24/3 og 22/5. Det er et godt stykke over gennemsnittet. Flest trak i april (18), men den gode falkeperiode primo - medio maj gav også pænt med Vandrefalke og arten blev set dagligt på træk 6/5 til 12/5. Dage med over 3 trækkende fugle: 28/3 3, 4/4 3, 11/4 4, 29/4 4 og 2/5 3. En del fugle blev køns/aldersbestemt under forårstrækket og fordelingen var som følger:
Adult: 6 han, 3 hun og 5 uspecificerede adult. 2k: 1 han, 2 hun og 6 uspecificerede 2k. Der ud over var der 3 uspecificerede hanner og 1 uspecificeret hun.
Ingen observationer i juni men i juli blev der 11/7 et godt stykke fra den normale tidsramme for trækkende fugle set en indtrækkende fugl på Korshage. Der blev desuden set en jagende fugl i Hovvig 30/7.
4 fugle blev set på træk i efteråret: 19/9 1, 25/9 2 og 7/10 1.
Rastende fugle i Hovvig dukkede op til normal tid ultimo august 30/8, og resten af efteråret frem til midt i november blev to forskellige 1k fugle (han og hun) og 1 ad fugl set. Fra ultimo november og året ud blev der kun set en adult han.
 
DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 18 14 1 3 1 44
Total 10 9 20 27 15 2 1 14 9 6 17 130
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3
Nobs 10 9 20 24 13 2 1 11 8 6 17 121
Ndag 9 8 15 14 10 2 1 9 7 6 17 98
Fænologi 01.. …. …. …. ..22 11.. …. …. …. …. ..31

2016:  Falk sp  Falco non det 
11/4 1 og 26/5 1 (Dværg eller Vandre). Der ud over 8/5 1 og 11/5 2 begge dage Lærke/Aftenfalk.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11.. ..26
rapp/2016/rov.txt · Sidst ændret: 2017/03/30 17:33 af jb