Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2016:san

Rapport 2016

Sangere - Mejser

af Jørgen Bech


2016:  Græshoppesanger  Locustella naevia (2, 294, 3) 
8/5 1 syng Korshage, 1 syng Hovvig norddel ved kanalen og 25/5 1 syng Korshage (alle EVR).
To af fordums langt hyppigere trækfugle på Korshage og en potentiel ynglefugl samme sted som i 2015.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 08..25

2016:  Savisanger  Locustella luscinioides (0, 9/9, 1/1)  
8/5 1 syng Hov Vig (JS m.fl.).
Blev opdaget 06:40 syngende fra rørene ganske tæt ved dæmningen. Meget aktiv i morgentimerne, hvor fuglen kunne ses helt overdådigt. Man kunne se ind i det røde gab under de snurrende sangpassager. Senere på dagen mere sporadisk aktivitet, blev hørt frem til 20:15, men væk næste dag.
Sammen med en fugl ved Tude Å årets første på Sjælland, hvor arten blev meldt fra 5 lokaliteter. Lokalt et kærkomment comeback: Forrige 2 fugle var begge fra 2000 i Hovvig. Af i alt 10 Savisangere fra Rørvig har kun 3 været flerdagsfugle.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2016:  Sivsanger  Acrocephalus schoenobaenus  
Ankom 30/4 1 syng Hovvig. Et velkendt scenarie her med mange rapporter fra dæmningen, fra 6/5 regelmæssigt 3. 9/5 eneste dag med 4 fugle. Ingen fra norddelen. 3 sikre ynglehanner – men der gemmer sig sikkert lidt flere længere ude uden for hørevidde. 1/5 1 syng han Slettermosegård. Da det er eneste dag, anses den som en trækfugl. Sidste fugl noteret 26/7 i Hovvig.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 45 34 23 103
MaxRst 1 4 3 3 4
Nobs 1 27 24 18 70
Ndag 1 26 24 18 69
Fænologi 30.. …. …. ..26

2016:  Kærsanger  Acrocephalus palustris  
Ankom 13/5 1 syng Hovvig. Ingen markør på træk. Indtog ynglepladserne på knapt samme niveau som sidste år. Meldt fra 11 lokaliteter og i alt 22 fugle. I Hovvig 7, mens følgende havde 2 fugle: Langesø Mose, Dybesø, Slettermosegård og Rørvig Bugt. Sidste hørt 20/7 Nakke Syd.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 47 12 91
MaxRst 2 4 1 4
Nobs 26 34 12 72
Ndag 15 21 12 48
Fænologi 13.. …. ..20

2016:  Rørsanger  Acrocephalus scirpaceus  
30/4 ankomst med 1 Slettermosegård. Enkelte trækfugle Korshage 10/5, 12/5 og 22/5, samt Rørvig Lyng 28/5. Hovedlokaliteten Hovvig 12 syng (7 syd, 5 nord). Herudover 7 lokaliteter med Rørsanger. Dybesø (5), Slettermosegård (2), Rørvig Bugt (4) og Ringholm (2) og 3 med 1 fugl. Tegner et år med ca. 30 i alt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 111 128 95 31 6 372
MaxRst 1 7 6 5 3 2 7
Nobs 1 50 36 35 18 5 145
Ndag 1 28 28 30 18 5 110
Fænologi 30.. …. …. …. …. ..26

2016:  Gulbug  Hippolais icterina  
Ankomst 10/5 1 syng Nørrevang. 23/5 7 rast Korshage har indslag af trækfugle.
Der blev rapporteret Gulbug på 12 lokaliteter. Korshage, Dybesø, Hovvig og Slettermosegård 2 – 4 fugle, øvrige enkeltfugle. Ynglebestanden er ikke stor, tendensen negativ.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 54 40 15 1 110
MaxRst 7 4 2 1 7
Nobs 31 30 14 1 76
Ndag 16 22 13 1 52
Fænologi 10.. …. …. ..05

2016:  Gærdesanger  Sylvia curruca  
Årssum: 362. Ankomst 19/4 1 Dybesø og var siden daglig. Noget der ligner lille træktop primo maj med 1/5 9 og 3/5 8 Korshage. Sidste fugl 27/9 1 rast Korshage.
I alt omkring 37 syngende fugle meldt fra 15 lokaliteter. Det er ikke imponerende. Pilen synes fortsat at pege nedad også hos denne art.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 49 178 83 18 26 8 362
MaxRst 3 8 4 3 5 1 8
Nobs 39 106 49 15 15 8 232
Ndag 12 31 27 13 13 7 103
Fænologi 19.. …. …. …. …. ..27

2016:  Tornsanger  Sylvia communis  
Årssum: 801. Klarede lige aprilankomst 30/4 1 Korshage og var siden daglig. Heller ikke her er der sikre trækfald, og de få, der var, druknede i ynglefuglene. Meldt fra 21 lokaliteter og mindst 84 fugle overvejende syng hanner. Korshage havde flere dage med 14 (en enkelt 19/5 16) og 10/5 tælles 10 fra Langesø Mose. Slettermosegård op til 12/6 18. Hovvig kom 13/7 op på 12. Skansehage (6) og Dybesø (6) også velforsynede. Ligner helt billedet fra sidste år med 22 lokaliteter/82 fugle. Det går godt her. Sidste 24/9.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 350 172 168 97 15 803
MaxRst 1 16 18 14 7 3 18
Nobs 1 105 59 58 36 10 269
Ndag 1 31 28 30 27 9 126
Fænologi 30.. …. …. …. …. ..24

2016:  Havesanger  Sylvia borin  
Årssum 267. Første 8/5 2 syng Hovvig. 18/5 11 rast Korshage må være en dag med fald i forhold til et ynglefugleniveau på 6. Meldt fra 13 lokaliteter involverende mindst 32 fugle. Ud over Korshage hævder Slettermosegård sig med 12/6 6 syng. En smule, men ikke signifikant under sidste års forekomst. Holder pænt lokalt. Sidste var 2/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 130 81 53 2 1 267
MaxRst 11 6 3 1 1 11
Nobs 64 40 33 2 1 140
Ndag 24 28 28 2 1 83
Fænologi 08.. …. …. …. ..02

2016:  Munk  Sylvia atricapilla  
N = 569. Åbnede sit år med en ægte vintermunk: 11/1 1 han Nykøbing (DO). Det er mange år siden, der sidst blev fundet sådan én.
Forårsankomst 9/4 1 Nykøbing og siden daglig. På trækket mindre top af nordlige fugle 25/5 13 rast Korshage. Stabilt registreret fra 19 lokaliteter med mindst 59 fugle/syng hanner. Igen uhyre tyndt efterår. Kun 4 i oktober og sidste 25/10 1 rast Nakke Hage. Masser af Munke på træklokaliteter mod øst, så trækket er gået uden om.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 57 290 98 92 14 13 4 569
MaxRst 1 6 13 6 5 2 2 1 13
Nobs 1 37 110 52 57 12 12 4 285
Ndag 1 18 31 27 30 11 12 3 133
Fænologi 11 09.. …. …. …. …. …. ..25

2016:  Hvidbrynet Løvsanger  Phylloscopus inornatus (0, 10, 3) 
Det store 2015 blev fulgt af et 2016 med et influx af Hvidbrynet Løvsanger til Nordvesteuropa i hidtil uset omfang. Det kastede 3 individer af sig i Rørvig, en tangering af sidste års rekord. 6 ud af 13 Hvidbrynede i vores historie er dermed set de sidste 2 år. De første bølger i september gav 3 observationer i Vestsjælland, men ingen i Rørvig. På en stor bølge af fugle 1/10 - 2/10 kom den så:
2/10 1 hørt Dybesø (EVR) og 1 Rørvig By (KES m.fl.) – sidste fra finders matrikel var ”folkets bryn”, der kunne ses og høres af adskillige. Endelig 7/10 1 hørt Dybesø (EVR, fundet af Henning Vikkelsø Rasmussen).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 02..07

2016:  Skovsanger  Phylloscopus sibilatrix  
Ankom 20/4 1 syng Dybesø. Næste observation var 28/4 2 Hovvig.
Yderst livligt år for Skovsanger. Ud fra datoer, geo-markeringer og noter afsløres hurtigt, at den helt overvejende del af fuglene var sikre 1-dags (sjældnere 2-dags) trækfugle, mens kun 3 sang i mere stabile territorier. De 3 mere stedfaste var fra Hovvig (dog kun til 10/5), Plantagen (frem til 11/6) og Højsandet (frem til 12/6). Herudover følgende antal trækfugle: Korshage 9, Flyndersø 2, Dybesø 4, Nørrevang 2, Plantagen 3, Rørvig Lyng 2, Skansehage (bøgeskov) 2, Østerlyng 4, Hovvig 3, Rørvig By 1 og Nakke Lyng 1. Flere små fremstød – 7/5 havde flest med 7 i alt. Og så lykkedes det at finde en efterårsfugl: 24/8 1 rast Korshage.
Året bød således på 3 faste, 33 på forårs- og 1 på efterårstræk = 37.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 41 5 1 53
MaxRst 2 4 1 1 4
Nobs 5 32 5 1 43
Ndag 4 15 5 1 25
Fænologi 20.. …. ..12 24

2016:  Gransanger  Phylloscopus collybita  
Årssum 1488. Kom ind med et brag 27/3 med 2 Dybesø, 1 Rørvig Lyng, 5 Korshage og 1 Rørvig og nåede 41 i marts. Halvøen vel spækket med Gransangere, hvor der er lidt habitat. 4/4 22 Dybesø har trækfald (siden typisk 12), men ellers stor dominans af ynglefugle. Ud over Dybesø har Korshage, Hovvig og Slettermosegård tal på 13 – 15 syng Gransangere.
En atypisk, måske østlig type set og hørt 2/5 – 6/5 i Korshageskoven. Indledte sin sang med nogle klassisk ”tjif-tjaf”, men slog så over i velklingende ”sidelit”. Grålig fugl, men ikke hørt kald. Var ikke rigtigt forenelig med alternative arter/racer i gransanger komplekset. Lidt rast i efteråret ultimo september med flest 25/9 21 Korshage - Dybesø. Ingen sene - sidste fugl 1/11 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 41 344 380 137 119 65 270 131 1 1488
MaxRst 5 22 13 13 6 6 18 12 1 22
Nobs 21 94 136 58 60 37 78 53 1 538
Ndag 5 30 30 30 30 27 29 22 1 204
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2016:  Løvsanger  Phylloscopus trochilus  
Årssum = 582. Heraf kun 77 i april og 288 i maj. Ankomst 13/4 2 sang Hovvig. Det gik så helt galt i den klassiske primære faldperiode ultimo april. Næsten helt tomt! Et lavtryk låst fast over DK i dagevis i de sene aprildage bar nok skylden. Efter bundskrabet i april kom der så lidt primo maj 1/5 35 flere lokaliteter og 3/5 30 Korshage, men næsten helt svigtende træk. Ynglefugle skøn 41 syng fra 9 lokaliteter. Slettermosegård måske bedste lokalitet for arten med op til 9 syng. Lidt registreret fra efteråret 24/8 18 og 27/8 10 Korshage. Sidste 17/9 1 Langesø Mose.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 77 288 89 35 83 10 582
MaxRst 10 30 8 3 18 2 30
Nobs 31 79 39 29 33 8 219
Ndag 16 31 29 26 27 8 137
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..17

2016:  Fuglekonge  Regulus regulus  
Arten er inde i en højkonjunktur, og efteråret 2016 blev præget af et meget stort træk gennem især den østlige del af landet. Det påvirkede også årets profil: Årssum = 888. Månedsfordeling:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
30 33 21 21 15 9 12 17 100 449 104 77

Helt upåfaldende frem til medio september, hvor tallene begyndte at løfte sig med kulmination i oktober (449), der havde over halvdelen af årets fugle. I konkrete tal var 2/10 65 og 12/10 70 Korshage + Dybesø de bedste dage. Så vi fik en flig af det store Fuglekonge-influx.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 30 33 21 21 15 9 12 17 100 449 104 77 888
MaxRst 6 6 3 2 7 4 5 3 17 45 15 15 45
Nobs 15 17 13 14 6 5 5 11 24 47 33 27 217
Ndag 13 17 11 13 6 5 5 11 19 23 26 25 174
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Rødtoppet Fuglekonge  Regulus ignicapilla (9, 44, 6)  
Ganske som i 2015 (7 fugle) et meget stort år.
30/1 1 rast Dybesø vestside (KB), en vinterobs på 5 meters afstand. 19/4 1 Dybesø fra høje fyr i syd (EVR). 5/5 2 Sandflugtsplantagen (EVR, JB) – en syngende han + kaldende individ. Samme sted husede sandsynligt ynglepar i 2015. 6/5 1 Rørvig Lyng (BV). I efteråret 4/10 1 hørt Hovvig (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 3 1 6
MaxRst 1 1 2 1 2
Nobs 1 1 2 1 5
Ndag 1 1 2 1 5
Fænologi 30 19.. ..06 04

2016:  Grå Fluesnapper  Muscicapa striata (9, 901, 23)  
Forår 11/5 – 6/6 kun 13 fugle, de 7 i træktoppen i sidste tredjedel af maj. 19/6 2 Plantagen givet ynglefugle, og 14/8 – 27/8 3 Slettermosegård kunne også meget vel være lokale. Efterår med 21/8 – 4/9 5 fugle. Tallene uændret små – kun brudt i 2015 (65) hvor det lykkedes at fange et vegetationsfølgende træk i baglandet.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 3 8 2 25
MaxRst 3 2 3 2 3
Nobs 7 2 5 1 15
Ndag 7 2 5 1 15
Fænologi 11.. ..19 14.. ..04

2016:  Lille Fluesnapper  Ficedula parva (0, 81, 3) 
3 individer i maj uden at det lykkedes at se arten: 19/5 1 han sang/kald Dybesø (KB) – optrådte ret kortvarigt og senere eftersøgt forgæves. 22/5 1 han Korshageskoven (EVR m.fl.) til gengæld særdeles aktivt syngende gennem hele morgenen og hørt af mange.Endelig 25/5 1 hørt syngende ved Dybesø (LB). Samlet omkring 10 fugle på Sjælland i foråret, så godt repræsenteret på halvøen.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 19..25

2016:  Broget Fluesnapper  Ficedula hypoleuca  
Forår 29 (28 30/4 – 30/5 + 13/6) og efterår 1 (4/9) = 30 individer på et år. For 3. år hænger vi fast med en årstotal under 50. I lighed med Løvsanger bidrog vejrsituationen ultimo april til en lav total. Frem til 11/5 tavse rastende fugle, fra 14/5 mest syngende hanner, flest 19/5 3 Højsandet. En han sang ved Dybesø i min. 6 dage og sidst 30/5. Herefter kun 1 iagttagelse sene 13/6 ved stærekasse, Højsandet. Ingen yderligere information herfra. Yngleinteresserede hanner optræder således stadigvæk. Hanovervægt betydelig (også med forbehold for højere registrering): 21 mod 7 hunner.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 29 1 1 34
MaxRst 2 3 1 1 3
Nobs 2 24 1 1 28
Ndag 1 19 1 1 22
Fænologi 30.. …. ..13 04

2016:  Skægmejse  Panurus biarmicus  

Hov Vig: Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Max.rast 8 1 2 4 4 4 4 20 13 13 3 1
Antal obsdage 11 2 6 6 11 24 29 29 26 16 7 2

Kulmination tidligere end normalt 21/7 20 i perioden hvor der flyves rundt med 1k. Senere kun op til 27/9 13 og 10/10 13.
Uden for Hovvig enkeltfugle 4/10 1 Korshage, 25/10 1 Nykøbing Bugt, 25/10 og 17/11 1 Rørvig Bugt og en mindre flok i Flyndersø 27/10 6.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 32 2 8 12 20 47 169 130 87 96 13 2 618
MaxRst 8 1 2 4 4 4 20 12 13 13 3 1 20
Nobs 11 2 6 6 11 24 30 29 26 19 8 2 174
Ndag 11 2 6 6 11 24 29 29 26 17 8 2 171
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..18

2016:  Halemejse  Aegithalos caudatus  
Årssum 687. Heraf 229 i oktober. Var sidste år pludseligt aktør i martstrækket. I år lykkedes det kun lige: 7/3 9 tf Korshage. Normalt år med ret små flokke i 1. halvår (9/1 7), noget større i efteråret (op til 9/9 19 Hovvig og 30/10 19 Korshage). Ynglefugle på 6 – 9 lokaliteter

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 5 1 15
Total 27 65 82 32 38 9 7 11 43 220 68 61 663
MaxRst 7 6 6 2 4 3 4 3 19 19 10 11 19
Nobs 11 23 24 19 22 5 2 6 9 31 13 11 176
Ndag 9 19 22 16 18 5 2 5 9 20 11 11 147
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2016:  Sumpmejse  Poecile palustris  
Årssum 388. Stigningen skyldes øget indtastning. For her er det business as usual med den velkendte årsprofil, strukturen med 1 – få fugle per obs og fordelingen på egnede habitater.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 42 49 44 32 22 5 8 24 19 29 58 56 388
MaxRst 3 4 4 3 2 1 2 4 2 3 4 3 4
Nobs 30 28 26 22 18 5 4 14 14 18 37 40 256
Ndag 17 20 20 19 14 5 3 12 11 15 22 25 183
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Sortmejse  Periparus ater  
Årssum 551. Ikke uventet næsten 0 på forårstræk (3 i maj) efter et tomt efterår. Der var til gengæld en tydelig bevægelse af Sortmejser i september, der også blev registreret ved Korshage med i alt 96 på tf, sluttede 3/10 30 tf og således 126 på efterårstræk. Sidder i øvrigt jævnt fordelt i nåletræerne.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 96 30 129
Total 39 65 12 25 37 11 11 20 165 91 45 30 551
MaxRst 3 7 2 3 2 2 2 6 15 15 10 5 15
Nobs 26 31 9 17 27 7 9 7 26 15 17 13 204
Ndag 15 18 8 13 20 7 8 7 18 13 12 13 152
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Blåmejse  Cyanistes caeruleus  
Ret få Blåmejser. Årssum 1487. Der var lav forventning til forårstrækket efter et tyndt efterår. Det blev da også et meget lille forårstræk 23/2 – 29/3 på 85 tf/trk Korshage. Lidt mere bevægelse efterår, men absolut moderat: 26/8 – 30/10 190 tf/trk Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 53 5 45 124 21 280
Total 137 136 134 74 67 46 41 81 253 192 151 175 1487
MaxRst 10 6 6 4 4 8 5 5 15 25 13 12 25
Nobs 59 49 51 44 43 19 21 19 34 43 45 48 475
Ndag 30 27 22 24 22 16 17 16 22 28 25 28 277
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Musvit  Parus major  
Årssum 1138. Fulgte med Blåmejse ned til et minimalt forårstræk på 12 tf/trk Korshage 23/2 – 4/4. Stigningen i årssum skyldes øget antal indtastninger. I septembers periode med Sortmejser på træk var 11/9 50 tf Korshage i ren flok lidt usædvanligt.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 3 50 62
Total 128 176 122 103 104 35 42 23 108 115 107 75 1138
MaxRst 6 10 9 7 8 4 3 3 7 10 7 8 10
Nobs 75 76 48 51 57 17 26 15 25 38 52 42 522
Ndag 28 29 22 26 25 14 19 13 20 22 26 27 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Spætmejse  Sitta europaea  
Årssum 497. Halvøen har jo udviklet sig til en særdeles solid bastion for arten. Støjer sig til høj registrering, optællinger gav således 7 Korshage-rute, 17 Rørvig Lyng og 9 Højsandet. Årets trækstunt udført 2/5 1 tf Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 78 58 49 69 33 23 25 23 41 28 33 37 497
MaxRst 7 5 3 4 6 3 3 3 3 2 3 4 7
Nobs 50 44 39 52 26 21 19 21 33 24 27 25 381
Ndag 25 21 23 28 21 18 15 17 23 16 20 19 246
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2016:  Træløber  Certhia familiaris  
Årssum 211. Fordelingen jævn og udtrykker især en solid ynglebestand. Der kan dog ses en lille top ultimo oktober – primo november, f.eks. 2/11 5 Korshage, som udtryk for fugle ind nordfra. 8 lokaliteter har ynglende Træløber med i hvert fald 21 syngende hanner.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 26 19 15 20 15 15 9 19 14 27 17 211
MaxRst 2 2 3 4 6 1 2 1 3 2 5 2 6
Nobs 13 20 15 11 13 15 14 9 16 10 15 14 165
Ndag 12 17 14 11 11 15 13 9 15 10 15 14 156
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Pungmejse  Remiz pendulinus (0, 71, 1)  
Gennem 3 år kun registreret hørt i Hovvig. 2016 lignede endnu et ”spøgelsesår”, hvor en kaldende fugl var hørt 29/4 (LB) og 24/5 (EVR). En flot han set og hørt 7/7 nær sydtårnet (EVR, JR) konsoliderede derfor artens fortsatte tilstedeværelse, og det blev fulgt af 7 observationsdage frem til 21/9, heraf yderligere 5 iagttagelser. Alle observationer omhandler en han-type, så der er kun sikkerhed for et enkelt individ. Dermed ingen tegn på yngleaktivitet, men den er her endnu. Det er jo en art i slem retræte og således den eneste i Vestsjælland i 2016.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 4 2 2 10
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 4 2 2 10
Ndag 1 1 4 2 2 10
Fænologi 29.. ..24 07.. …. ..21
rapp/2016/san.txt · Sidst ændret: 2017/03/13 20:40 af kes