Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:lom

Rapport 2017

Lommer - Flamingoer

af Lasse Braae


2017:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata (5, 2634, 204)
Første halvår 21 trækkende 4/1 – 22/5 med flest i maj (10). Største dag 6/5 6. Alt i alt noget under normalen.
Enkelte rastende 25/3 – 6/5 fra Korshage og Kysten ved Plantagen.
Andet halvår mere givende med 162 trækkende 4/7 – 29/12 med flest i oktober (128). De største dage blev 6/10 72, 13/10 20 og 30/10 20.
Rastende fugle: 14/8 – 24/11 Korshage, flest 4/11 3, 30/11 5 og 19/12 2 Nakke Hage. I november enkelte langs Nordkysten.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 1 10 3 1 4 128 8 18 183
Total 4 7 2 10 3 2 4 130 22 20 204
MaxRst 1 1 1 1 5 2 5
Nobs 2 4 2 3 2 2 3 17 11 6 52
Ndag 2 4 2 3 1 2 1 12 8 6 41
Fænologi 04..12 04.. …. ..22 04.. …. …. …. …. ..29

2017:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Det er desværre igen nødvendigt at gentage, at denne ”gruppe” også inkluderer fugle rapporteret som Lom sp. Alle disse burde antagelig have været rapporteret som Rød/Sortstrubet Lom. Det er ikke bare et hjertesuk – bearbejdningen vanskeliggøres i betydelig grad, idet vores system ikke automatisk kan håndtere to ”artsgrupper” på en gang. Så årets oversigt bliver (igen) nedenstående kasser.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3 2 2 6 2 18
Total 1 2 3 2 3 6 2 19
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 1 3 2 1 11
Ndag 1 1 2 1 3 2 1 11
Fænologi 22 23.. ..06 21 12.. …. ..09

2017:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  
Første halvår over middel med 56 trækkende mellem 4/1 og 25/5 med flest i april (27) og største dag 19/4 6.
Samme bemærkning gælder andet halvår med 71 trækkende fordelt på 16 observationsdage 14/9 – 6/11, største dag 5/10 20.
Ret normale rasttal med 14/4 62 Vesterlyng som topnotering.
De største rasttal pr måned fra de traditionelle lom lokaliteter: Kysten ved Plantagen (linje 1),Vesterlyng/Nyrup Bugt (linje 2) og Korshage (linje 3) fremgår af tabellen nedenfor.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2 3 9 21 2 5 4
62 26
2 2 1 3 4 2

Desuden 5/11 1 Skansehage og 19/12 1 Nakke Hage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 27 24 7 60 4 127
Total 6 3 10 120 28 1 7 70 41 4 290
MaxRst 2 3 9 62 2 1 3 26 2 62
Nobs 3 1 2 16 11 1 5 20 8 3 70
Ndag 3 1 2 14 10 1 3 12 6 3 55
Fænologi 04.. …. …. …. ..25 01.. …. …. …. ..29

2017:  Islom  Gavia immer (0, 57/59, 4/4)
2/4 1 odr rast Kysten ved Plantagen (JHC m.fl.) og senere V Vesterlyng (SHJ). 3/4 1 2k rast Skærby Strand (SVI) regnes alt andet lige for samme. 1/5 06:10 1 sdr N (EVR, JR), 12/5 1 10:05 N (CG) og 2/6 1 NV (RF/HVR) alle 3 Korshage kommende inde fra fjorden og ligger dermed på linje med de senere års obs. De har vel næppe overvintret i Isefjorden, så de må have taget turen ind over Sjælland et eller andet sted sydpå?

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 02.. …. ..02

2017:  Islom/Hvidnæbbet Lom  Gavia immer/adamsii (0, 40/42, 1/1)
4/11 1 V Korshage (JJM). Sidst vi havde ubestemt storlom var i 2014.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2017:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii (0, 14/14, 1/1)
Set for fjerde år i træk: 9/12 10:26 1 vdr V Korshage (EVR) – identisk med fugl meldt fra Kikhavn 10:12 (MT). Vores første decemberobs.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2017:  Lom sp  Gavia non det  
Se Rød/Sortstrubet Lom

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 15 2 8 32
Total 7 15 2 8 32
MaxRst
Nobs 6 5 2 2 15
Ndag 6 5 2 2 15
Fænologi 06.. ..26 21 05.. ..17

2017:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Vinterfugle i Nykøbing Havn/Bugt indtil 16/2, flest 8/1 28. Kun enkelte her i november – december.
Første ynglefugle på plads allerede 4/2 1 spillende Hovvig, 28/3 4 Slettemose og 30/3 igen i Hovvig. Herefter dog kun set i Hovvig med 1 – 3 fugle i april – juli. I august begyndte antallet at stige – op til 11 ved et par lejligheder - for at kulminere i medio september med 18 fugle et par gange. Herefter faldende antal og efter 8/10 (7) ikke over 3. Sidste set 24/11.
Ynglefund: 25/6 par med 1 unge, 17/8 par med 4 pulli og 18/8 par med 3 pulli – vel samme - alle Hovvig. Dermed mindst 2 ynglepar i Hovvig.
Naturstyrelsen har meddelt 1 – 2 par Hovvig, 1 par Nakke Skov og 1 par Slettemose.
Observationer fra andre lokaliteter: 6/7 1 Nørrevang og 11/12 2 og 14/11 1 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 130 31 5 3 3 14 3 113 356 58 28 5 749
MaxRst 28 26 4 1 2 3 1 11 18 9 2 2 28
Nobs 11 3 2 3 2 9 3 25 49 22 19 3 151
Ndag 9 3 2 3 2 8 2 14 28 16 11 3 101
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..14

2017:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Ingen optræk til vinterkoncentrationer overhovedet i første halvår og trækket blev ligeledes et pænt rundt 0. En del af forklaringen er givetvis, at i disse milde vintre tilbringer nogle af vores lappedykkerne en stor del af vinteren på ynglepladserne. De fugle, der normalt ses på de traditionelle overvintringspladser (fx Furesøen og Iseforden), udgør formodentlig en blanding af lokale fugle og trækgæster nordfra.
Ynglefugle var tidligt på plads i Hovvig 21/2 - 29/12 og Dybesø 2/1 – 30/12 – samme periode som sidste år! Dybesøfuglene er vel nærmest standfugle nu om dage.
Op til 3 fugle ved flere lejligheder i Dybesø, men ingen konkrete ynglebeviser. Enkelte kuld set i Hovvig, mængden af tilstedeværende fugle i ynglesæsonen tyder dog på en noget større bestand. Det tyndede ret hurtigt ud i antallet fugle i løbet juli – august her, og i september var der kun en enkelt fugl tilbage. Igen lidt tilgang i oktober.
Naturstyrelsen har vurderet bestanden i Hovvig til 6 – 8 par, hvoraf dog kun 2 – 3 fik unger på vingerne.
Træk i andet halvår blot 5 fugle fordelt på 3 obsdage.
Årets mest imponerende tal blev 400 fra Nakke Hage 30/11 (JHC), fx. sås 615 her 9/3 2005. Isefjorden er til tider et ganske betydeligt overvintringssted for arten, men de dage, hvor man virkelig kan se mange fugle fra vores sydligste punkt er ikke mange – kræver meget god sigt og havblik – jævnfør også med det enorme træk af arten, vi et par gange har registreret i forbindelse med issituationer.
Største rasttal i øvrigt uden for vigen var sjovt nok en sommerobs 23/6 19 Nykøbing Bugt – givetvis lokale fugle ude på fouragering.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 7 11 205 447 599 584 247 42 17 64 460 195 2878
MaxRst 3 3 12 28 28 22 14 8 2 6 400 164 400
Nobs 5 7 45 37 53 53 40 21 14 31 36 19 361
Ndag 4 5 24 23 30 29 26 13 10 17 16 14 211
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
De sædvanlige få trækkende fugle i første halvår, i alt 8, med 2/4 4 som eneste dag med flere fugle.
Igen pæne rasttal fra Kysten ved Plantagen: 23/3 31 og 4/4 20.
Største rasttal øvrige lokaliteter: 4/4 22 Skærby Strand og 17/4 9 Vesterlyng.
Fugle i Hovvig fra 22/3 – 28/6. Op til 3 par i maj, der dog ikke gav noget sikkert ynglebevis.
Andre ynglelokaliteter: Nakke Kær 31/3 1 par. Slettemose: 19/6 1. Tyder heller ikke på den store yngleaktivitet. Konklusionen må være, at vi ikke fik konstateret et eneste sikkert ynglepar i 2017!
Naturstyrelsen opgørelse gav Hovvig 2 par, Slettemose 1 par og Nakke Skov 1 par.
I andet halvår var trækket på det jævne med 34 trækkende fordelt på 15 dage 4/7 – 29/12 med 5/10 7 som bedste dag.
De største rasttællinger fra efteråret var: 4/11 17 Vesterlyng og 21/11 24 Kysten ved Plantagen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 1 2 1 1 21 3 6 42
Total 39 8 100 256 46 10 3 1 4 37 127 25 656
MaxRst 13 5 31 22 6 3 1 2 6 24 8 31
Nobs 11 4 29 49 25 7 2 1 3 20 28 8 187
Ndag 9 4 14 16 15 4 1 1 3 15 17 7 106
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus (3, 234, 9/30)
Årets fund fordeler sig med mindst 13 fra første halvår og mindst 17 fra andet halvår (under forudsætning af, at fuglene ikke skifter lokalitet!).
Samtlige obs:
Kysten ved Plantagen: 6/1 1, 14/2 1, 26/3 5, 28/3 5, 31/3 2, 1/4 7, 2/4 10, 3/4 1, 4/4 10, 8/4 3 og 16/4 4 samt igen 5/11 1, 7/11 3, 20/11 – 21/11 4, 22/11 2 og 19/12 1.
Skærby Plantage; 4/4 1.
Vesterlyng: 20/3 2 samt 4/11 9 og 5/11 – 7/11 1.
Korshage: 13/10 2 V og 2 rast (vel de samme?) samt 18/10 2, 4/11 1, 6/11 og 29/11 1 alle rast.
Vores vinterfugle er tilsyneladende stort set væk, men der forekommer stadig pæne koncentrationer i træktiderne. Koordinerede optællinger på alle kystlokaliteter kunne være interessant (gælder også lommer).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 11 4 13 30
MaxRst 2 10 2 9 10
Nobs 1 2 2 2 7
Ndag 1 2 2 2 7
Fænologi 06.. …. …. ..16 13.. …. ..19

2017:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis (81, 147, 5)
Holder lige fast som årlig gæst i Hovvig, men det er ikke synderlig stabilt: 16/6 2 sdr (DO, JS, VWS), 27/8 2 1k (EVR, JS), 28/8 – 30/8 stadig 1 1k og endelig 6/9 1 vdr (EVR), der set med lidt optimistiske øjne kunne være en ny fugl.
Der er enkelte observationer fra Nygård Sø i primo juli og medio august, men de indikerer næppe ynglefugle i nærområdet.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 1 8
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 1 4 1 6
Ndag 1 4 1 6
Fænologi 16 27.. ..06

2017:  Sortbrynet Albatros  Thalassarche melanophrys (0, 0, 1/1) NY ART FOR RØRVIG
En af årets virkelige stjerneobs. Arten er ikke tidligere set på Sjælland, og det er blot det fjerde godkendte danske fund. Da den endelig kom var den største overraskelse vel, at det viste sig at være en ny fugl – en subadult – og dermed ikke den fugl, der har huseret på Vestkysten de sidste par år.
De konkrete Rørvig data: 5/10 16:00 - 1 V herefter rast og 6/10 – ca. 09:15 rast herefter V Korshage (min. 12 observatører).
Den egentlige finder var en svensker oppe ved Göteborg 4/10. Fuglen tog hele loopet i Kattegat, og blev sidst set ved Skagen.
Albatrossen blev 5/10 meldt fra Skälderviken flere gange i løbet af formiddagen, men det var mest frem og tilbage. Den forløsende melding om, at den var på vej videre, lod vente på sig. Da den endelig kom begyndte spændingen at stige, skulle det lykkes at få den på Sjælland denne gang – tidligere Kattegatbesøg af arten har jo kun givet en lang næse – der gik en evighed, uden at der kom en melding, men så pludselig kom forløsningen – set ved Liseleje – og så kan det nok være, at alle fik meget travlt med at komme ud.
Fundet er nærmere omtalt i Rørvig By og Lands blad.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05..06

2017:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2156, 3)
Kun tre observationer: 23/4 1 (SA, EVR), 26/6 1 (EVR) og 6/10 1 (CMG) alle V Korshage.
Første halvår kan til nød kaldes acceptabelt, medens efteråret var tæt på at blive en total fiasko. 2001 endte også på en enkelt fugl, og derudover er det kun sket en gang – helt tilbage i 1975, hvor vi havde vores første Mallemuk. To gange siden har vi dog oplevet et helt blankt efterår – 1976 og 1996 – så vi har før været nede og røre bunden. Vores bedste år var 1997 (557 fugle) – så der er stadig håb for 2018.
Det bør bemærkes, at der er set tocifrede antal andre steder på Nordkysten (både øst og vest for os) 4/1, 28/10, 19/11 og 9/12. Vi havde dog kun dækning de to førstnævnte dage – uden at det lykkedes os at se en eneste Mallemuk.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 23 26 06

2017:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus (1, 668, 5)
Et enkelt lavtryk gav et vindue, hvor der blev basis for et par obs: 5/10 4 (EVR, KR) og 6/10 1 (CMG, HL) alle V Korshage.
Den noget triste tendens fra de seneste år fastholdes dermed.
Det var ikke kun os, der havde et meget dårligt år. Der er kun 92 registreringer af arten i DOFbasen, hvoraf de 78 er enkeltfugle. 3/10 5 Ørhage er faktisk eneste obs med mere end 3 fugle (da DOFbasen ikke lige ”fanger” vores 4!).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 5 5
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 05..06

2017:  Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus (0, 47/52, 2/2)
Tendensen fra de sidste par år fortsætter – er ved at udvikle sig til en rigtig ”sommerfugl”.
1/6 06:29 – 06:31 1 NV Korshage (EVR) og 3/7 05:11 1 V Korshage (RF/HVR). Junifuglen kunne godt være identisk med en fugl ved Tisvilde aftenen inden.
Vi har ikke haft en efterårsfugl siden 2011 – Set 2014 – 2017, men ikke i 2012 – 2013.
Månedsfordelings af samtlige fund, dels de to perioder 2000 – 2017 og 1973 – 1999:

Maj Jun Jul Aug Sep Okt Efterår
2 14 9 13 9 7 30%
2000- 1 12 4 4 2 2 16%
-1999 1 2 5 9 7 5 41%

Det ses at for hele perioden udgør andelen efterårsfund (sep – okt) 30%. Frem til årtusindskiftet lå denne andel på 41% (n = 29), medens den herefter er faldet til blot 16% (n = 25). En del af forklaringen er givetvis, at der nu om dage ses efter havfugle hele året, hvis vejret er til det, medens det tidligere var en mere udpræget efterårsaktivitet. En anden faktor, der rimeligvis også spiller ind, er at vi i de senere år har været ramt af en række ret dårlige - i.e. stormfattige efterår.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 01.. ..03

2017:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa (1, 141, 2)
En vintersvale gav en flot indledning på året: 4/1 09:01 1 V Korshage (JHC, CMG, PHJ) – faktisk vores første stormsvale nogensinde udenfor det traditionelle efterårsårs stormvindue. Tre svaler ultimo december sidste år gav dog en forvarsel om, at denne begivenhed måske alligevel ikke var så fjern.
Efterårets eneste fugl kom på en ikke alt for blæsende 6/10 09:10 1 V Korshage, hvor mindst 10 personer fik lov at nyde det lille kræ, som noget af en kontrast til den ret meget større havfugle fætter, der havde fået folk af huse tidligere på morgenen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 04 06

2017:  Sule  Morus bassanus (17, 18804, 3065)
Efter nutidens forhold vel ret normale 294 trækkende i første halvår, flest 22/4 72. Med flere fugle i juni end i april er dette vel efterhånden også en art, hvor en del af forekomsten må karakteriseres som lokale bevægelser.
I andet halvår flest i oktober, der bød på ny dagsrekord 13/10 829 på 6 timer. En anden observatør havde dog kun lidt over 100 på de to første morgentimer, mens en tredje med en lidt senere start kun nåede 225 på 6 timer. Det viser, at arten ikke er lige let at tælle, når fuglene kommer i en lind strøm. Der var også meget store tal fra Gilleleje denne dag. Sæsontotalen endte ligeledes på ny rekord – 2455 – knapt dobbelt op i forhold til den gamle rekord fra 2011.
Simpel summation af daglige rasttal (renset for daggengangere) giver nedenstående månedstotaler. I alt indkom der 232 registreringer i 2017.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Træk 18 4 11 105 1 155 269 39 154 1837 74 82 2749
Rast 1 18 7 1 6 5 2 46 203 9 19 321

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 4 11 105 1 155 269 39 154 1837 71 82 2744
Total 19 4 29 112 1 161 274 41 200 2040 83 101 3065
MaxRst 2 5 4 6 5 1 15 75 5 6 75
Nobs 11 1 16 11 1 10 2 17 11 67 18 22 187
Ndag 5 1 13 9 1 7 2 10 10 25 15 17 115
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ret populært rapporteringsobjekt med 676 registreringer i basen. Det er dog så som så med at uddrage konklusioner fra materialet.
Kolonien i Hovvig genvandt ca. halvdelen af det, den tabte sidste år. 9/5 788 reder (PG) – 501 i 2016 og 998 i 2015.
Ellers gælder standard bemærkningen: Skarver her og der og alle vegne. Opgørelse af træktal og rasttal er forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed.
Reelt træk kan aflæses i marts – april, men nogle bidragsydere noterer alt for mange af de lokale forbi flyvende fugle som trækkende,

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 208 120 74 55 135 12 31 38 51 731
Total 513 273 5922 4158 5069 3529 3624 3620 5145 2868 1445 444 36610
MaxRst 140 70 500 500 1600 750 740 600 500 310 190 40 1600
Nobs 60 38 82 56 49 18 28 52 50 75 93 83 684
Ndag 27 20 29 26 21 14 21 27 27 29 27 29 297
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Rørdrum  Botaurus stellaris (2/2, 38/40, 1/1)
En nogenlunde ivrigt paukende fugl hørt flere gange 6/5 Hovvig (JS m.fl.) fra om formiddagen til ud på aftenen. Herefter total tavshed bortset fra 16/5 og 6/6, hvor det lykkedes EVR kortvarigt at høre den igen fra den nordlige ende af vigen. Vi trænger i den grad til en konkurrerende fugl eller to, så der kan komme ordentlig gang i koncerten.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 06.. ..06

2017:  Silkehejre  Egretta garzetta (0, 12/13, 2/2)
Efter sidste års eventyr med stationære fugle i knapt to måneder blev 2017 lidt af et antiklimaks: 29/4 1 (CG) og 16/5 – 18/5 1 (VWS m.fl.) begge rastende i Hovvig – og så var det bal forbi.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 29.. ..18

2017:  Sølvhejre  Egretta alba (0, 54, 35)
Buldrer fortsat derudad med 249 registreringer i DOFbasen.
Observationer udenfor Hovvig (rastende fugle) er stadig få: 6/5 1 NV Hovvig, 23/9 4 rast Flyndersø, 9/10 1 rast Rørvig Bugt og 10/10 1 NØ Nørrevang.
Flyndersøfuglene blev set samtidigt med, at der var dækning i Hovvig, og der var ingen oplysninger om bevægelser – så det var formodentlig nye.
Et væld af rastende fugle i Hovvig:
15/5 – 17/5 1, 7/6 2, 21/7 – 1/8 1 – og herefter daglig til medio oktober – dagsmaks for de enkelte dage fremgår af diagrammet nedenfor - herefter blot 24/11 1 , 6/12 1 og 9/12 2.
Det samlede antal er givetvis vanskeligt at vurdere. Da arten gennemgående dog er ret synlig, har kriteriet været, at hvis en fugl ikke er set i tre dage, er den forsvundet fra stedet, og en stigning i antallet herefter kan tolkes som nye fugle.

Hvis op og nedgangene tolkes som reelle til- og fra flyvninger på daglig basis, har mindst 52 Sølvhejrer besøgt vigen i år!
At der efterhånden er rigtig mange fugle i omløb dokumenteres af obs som 6/9 46 Ottenby, Ölands og 2/10 30 Rejsby Forland.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 2 10 66 163 27 1 3 275
MaxRst 1 2 1 5 9 5 1 2 9
Nobs 3 1 10 27 31 13 1 2 88
Ndag 3 1 10 27 30 12 1 2 86
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..09

2017:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Gruppens mest rapporterede art med 811 registreringer.
Forårstræk 9/1 - 3/6 i alt 65 fordelt på 22 observationsdage med 13/3 13 som bedste dag var noget under både 10 års gennemsnittet og gennemsnittet for alle år, der pudsigt nok begge ligger på 85.
Til gengæld var efterårstrækket betydeligt over disse gennemsnit, på henholdsvis 32 og 23, med 73 fugle på 26 observationsdage mellem 14/7 og 16/12. Den bedste dag blev 19/10 14.
Forekomsten i Hovvig nåede slet ikke sidste års højde (87 fugle) – som mest 21 medio juli.
Mindst 1 ynglepar i Ringholm Skov.
Største rasttal uden for Hovvig blev 29/6 12 Dybesø.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 36 11 16 1 12 24 14 19 2 2 138
Total 64 37 200 102 180 197 407 668 692 278 89 45 2959
MaxRst 5 3 16 6 7 12 21 15 20 13 3 2 21
Nobs 39 25 68 47 66 62 68 136 99 85 65 37 797
Ndag 20 15 25 23 27 29 29 30 29 27 25 20 299
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Sort Stork  Ciconia nigra (0, 9/10, 1/1)
En ungfugl, fundet af PEL ved Flyndersø 9/8, var næsten for tillidsfuld. I følge en lokal sommerhusbeboer havde den allerede været der i tre dage. Den blev set dagligt, indtil den blev fundet død 12/8 af JS. Den vejede kun 1490 g, så den har formodentlig været syg/en del afkræftet fra starten, hvilket vel forklarer dens adfærd, selv om den de første dage virkede frisk nok.
Vi er ikke forvente med flerdages rastende Sort Stork – sidst det skete var i foråret 1983 i Langesø Mose. Årets fugl er blot vores andet efterårsfund, men vores første 1k. Det første efterårsfund var også vores første fund arten, 1 ad tilbage under den store influks i august 1975. 4 af vores 11 Sorte Storke er set efter årtusindskiftet – senest i 2012 - status for de to perioder må siges at være ret ens (0,25 fugle/år). Alt andet lige, må den rubriceres som et af årets mange meget fine fund!

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 09..12

2017:  Hvid Stork  Ciconia ciconia (2/9, 27/40, 2/2) 
Efter to blanke år fik vi atter storkebesøg, og den første var en rigtig stork: 14/5 09:45 1 rast på Rørvig Kirke, hvor der var barnedåb (Foto Ove de Kloumann via PEL) og herefter 09:52 tf Nørrevang (MM), 3/6 13:04 1 SV Nørrevang og Rørvig By (JS hhv PEL) og 6/6 12:30 1 tf Nørrevang (JB, CG).
3/6 var der rigtig gang i de store sort/hvide fugle, men storken høstede dog vidt forskellige kommentarer: ”På udkik efter udmeldt Ådselgrib kom denne fugl med præcis samme farvefordeling og udløste et reelt chok!” og ”Tænk at man også skulle få en Hvid Stork som matrikelart umiddelbart efter en Ådselgrib!”
Da de to juniobs er de eneste storke ved Nordkysten i denne måned, formodes det at være samme fugl.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 14.. ..06

2017:  Skestork  Platalea leucorodia (0, 9/12, 1/1)
Klarer lige skærene som årlig – siden 2013.
Eneste obs blev 16/5 20:05 1 2k Hovvig (KR). Det var formodentlig samme fugl, der holdt til i Klydesøen fra 14/5 til engang om formiddagen16/5.
En fugl fra Holløse Bredning 11/6 var nok den samme som 1 Korevlen 12/6 – kunne vi måske med lidt held også have registreret, idet den må formodes at være fløjet lige over halvøen.
Egentlig utrolig, at Skestorken kan vedblive at være så sjælden på Sjælland, når den efterhånden yngler så stabilt, som den gør i Jylland.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16
rapp/2017/lom.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1