Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:lrk

Rapport 2017

Lærker - Drosler

af Jørgen Bech


2017:  Hedelærke  Lullula arborea  (9, 3233, 86)
Forårstræk i alt 47 fordelt februar 2, marts 38, april 2 og maj 5. Første fugl 15/2 1 tf og næste Ø 25/2 Korshage. Typisk top 12/3 12 Ø og 13/3 9 Ø Korshage. Samme dage 8 henholdsvis 12 rastende Nørrevang.
Ynglefugle: Hele 3 territorier med syngende hanner. Et fra Korshage (13/3 – 2/6) og to fra Ringholm Skov fra nye rydninger i norddelen og sydvestdelen (25/3 – 3/7). Iagttagelse af familieflok 27/6 4 (2 1k), der 1/7 – 3/7 var blevet til 6 (4 1k) fra sydvestdelen. Rydningerne er under omdannelse til juletræskulturer med tilhørende sprøjtehelvede, så fremtiden tegner ikke lys. Arten synes meget hurtig til at udnytte nyskabt habitat på halvøens sandede jorde. Burde kunne etablere sig i Sandflugtsplantagen med skabelsen af et par lysninger.
Meget lidt efterår: 2 + 2 rast Korshage og 4 træk inkl. årets sidste 5/11 1 SV Plantagen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 38 2 5 3 1 51
Total 2 67 9 17 7 23 2 5 1 133
MaxRst 12 2 2 4 6 2 2 12
Nobs 2 27 8 13 4 5 1 3 1 64
Ndag 2 14 6 9 2 3 1 2 1 40
Fænologi 15.. …. …. …. …. ..03 19.. …. ..05

2017:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Forårstræk 195. Kun 32 % af 10 års gennemsnit. Fordelt feb. 114, marts 79 og apr. 2. Største rastflokke var 18/2 45 Nakke Syd og 6/3 75 Nørrevang. Efterårstræk blot 86 i alt. Udbredt ynglefugl.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 114 79 2 12 74 281
Total 234 403 293 179 112 110 84 51 134 5 2 1607
MaxRst 45 75 25 24 20 18 12 5 13 1 2 75
Nobs 46 82 74 63 31 32 27 25 40 5 1 426
Ndag 13 30 29 28 22 18 18 16 19 4 1 198
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..03

2017:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 97, 18)
Stor forekomst i oktober – november af denne fåtallige (ikke engang årlige) art: Korshage: 6/10 4 V (2 + 2). 11/10 – 23/10 regelmæssigt op til 3 rast. Skansehage: 8/10 – 10/10 op til 5 rast. Igen 1/11 – 6/11 op til 9 rast (2/11).
Fuglene var ret mobile og blev ofte forstyrret ikke mindst i ”nonne-perioden” på Skansehage. Der har givet været en del udveksling mellem lokaliteterne. Året opgøres derfor til de 4 tidlige trækkende og i alt 14 rastende fugle = 18.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 24 17 41
MaxRst 5 9 9
Nobs 9 4 13
Ndag 9 4 13
Fænologi 06.. ..06

2017:  Digesvale  Riparia riparia  
Ankomst 28/4 1 rast Hovvig. Normalt mindre forårstræk i alt 53. Fra ynglekolonierne 2 ved Dybesøklinten og 8 Skredbjerg, så lidt i behold. Som vanligt var der større rastflokke fra især Hovvig i august med højeste tal 12/8 600. På efterårstræk noteret 92 og sidste 19/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 52 54 38 145
Total 2 168 58 80 3945 463 4716
MaxRst 1 30 15 50 600 100 600
Nobs 2 32 11 12 49 18 124
Ndag 2 19 10 9 25 12 77
Fænologi 28.. …. …. …. …. ..19

2017:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ankomst 6/4 1 Korshage. Forårstræk over middel i alt 999, især 2/5 376 Ø og 12/5 328 Ø Korshage. Største forårsrast var 16/5 350 Hovvig. I efteråret kulmination i september med 6/9 1060 og 8/9 1100 rast Hovvig og i alt 498 noteret trækkende. Sidste sene 8/11 2 rast/V Flyndersø.
I 2017 brændte forvalterboligen i Hovvig efter et lynnedslag. Forinden havde 23 – 24 par Landsvaler sendt første kuld på vingerne fra garagen, mens andet kuld gik til. I stalden kom 8, henholdsvis 6 kuld afsted. Med et snit på 3 unger/kuld i alt ca. 115 nye svaler. Så rigtigt mange Landsvaler har mistet et perfekt ynglested med en omsorgsfuld vært.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 962 5 333 148 17 1497
Total 292 2160 722 850 3566 6959 52 4 14605
MaxRst 50 350 100 100 300 1100 7 2 1100
Nobs 39 92 58 62 112 72 17 2 454
Ndag 14 30 27 25 31 29 12 1 169
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..08

2017:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ankom først 24/4 1 Dybesø. Forårstræk 271 især fra den store svaledag 2/5 228 Ø Korshage. Det er tilfældigt, hvad der rapporteres af ynglefugle – i år nævnes 20 par fra Nakke By. Fra rast kan nævnes 2/5 100 og 20/5 100 begge Dybesø og 24/8 60 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 266 5 15 5 291
Total 10 742 636 142 292 153 1975
MaxRst 4 100 100 30 60 30 100
Nobs 4 38 39 18 34 22 155
Ndag 3 23 25 13 21 14 99
Fænologi 24.. …. …. …. …. ..30

2017:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 33/35, 3/3)
19/9 1 rast Korshage (JS) – trådt op, kald og ses fint. 27/9 1 trak V Korshage (HVR) – 09:07 og et kvarter efter en vesttrækkende fugl fra Hundested, som den regnes identisk med.
3/12 - 21 /12 (31/12) 1 rast Nørrevang (SA m.fl.) Fugl på overvintring! Havde slået sig ned på den højeste del af Nørrevang ved Hyldegårdsvej i fint habitat med hestemarker, hegn og småbrak. Kunne gemme sig i græsset, men fløj undertiden til korte rast i træer og hegn og kaldte så villigt. En fin fugl i vintermørket netop som man troede, at Rørvigs hit-epidemi i det sene efterår var ebbet ud og også tilstede fra januar 2018. Det er 2. fund af en fugl på overvintring efter 31/12 2011 – 2/2 2012 Skansehage. Og 3. langtidstationære (3/4 - 25/4 1992 Brentebjerg). Rørvig er lidt af et sjællandsk hotspot for denne art.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 28 30
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 28 30
Ndag 2 13 15
Fænologi 19..27 03..21

2017:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Ankomst 3/4 med næste 16/4. Forårstræk 1231 en del under normen fordelt april 326, maj 903 og juni 2. Vindforhold og koldt vejr gav en sen kulmination og 12/5 462 Ø Korshage blev største dag. 2 ynglefund (Korshage og Ringholm Skov). Sidste var 3/10.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 326 903 2 8 17 1 1257
Total 377 914 4 9 18 1 1323
MaxRst 40 2 1 1 1 40
Nobs 23 41 4 7 12 1 88
Ndag 15 27 4 7 9 1 63
Fænologi 03.. …. ..27 14.. …. ..03

2017:  Engpiber  Anthus pratensis  
Forårstræk i alt 1411 er halvdelen af normen. De 1287 fra topmåneden april med flest 16/4 740 Ø Korshage og også største rast 29/4 248 Korshage. Kun 1 ynglepar (Korshage). Efterår i alt 386 på træk domineret af 5/10 300 V Korshage under havobs.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1287 109 50 336 1797
Total 67 51 302 2064 148 3 6 126 702 90 39 3598
MaxRst 8 13 25 248 15 1 3 25 60 10 8 248
Nobs 24 14 59 63 22 3 4 26 56 30 13 314
Ndag 20 11 29 27 18 3 4 18 25 12 11 178
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..20 10.. …. …. …. ..31

2017:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 116, 2)
26/9 1 SV Korshage og 27/9 1 rast Skansehage. Sidstnævnte lettede fra vandhullet og fløj til rast blandt vipstjerter og engpibere på koloniens boldbane. Mulighed for at den er identisk med fuglen fra Korshage er til stede – det er jo blevet en meget fåtallig art. Regnes dog for 2 fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 26..27

2017:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Vinterfugle: op til 3 Skansehage, 2 Flyndersø og 2 Korshage. Årets eneste trækobs 1/4 2 Ø Korshage. Efter 2/4 kun én fugl 22/4. Tilbage 14/9 2 Skansehage. I trækperioden medio oktober – medio november op til 8 Skansehage, 4 Korshage og 6 Flyndersø. I 2.vinter 2 Skansehage og 2 Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 16 6 10 4 12 86 131 16 281
MaxRst 2 3 2 1 2 8 6 3 8
Nobs 13 4 9 3 10 46 63 11 159
Ndag 9 4 9 3 10 21 16 10 82
Fænologi 01.. …. …. ..22 14.. …. …. ..31

2017:  Bjergpiber  Anthus spinoletta  (0, 24/26, 5/5)
Vinter 1: 8/1 – 28/1 1 Skansehage – velkendt fugl overvintrende fra 3/12-2016. Mange rapporter om 1 fugl og ganske som i december en enkelt melding om 2 (23/1). Ingen set i februar, men fra 1/3 – 10/3 1 Korshage helt stationær i tangen.
Vinter 2: 22/10 1 retur til Skansehage (JS), der fra 26/10 blev til 2 frem til 8/12, og ikke mindst i ”nonne-perioden” set af mange! 1 blev til 31/12 og årsskiftet (set i januar 2018) og 17/11 1 ovf Rørvig (LB) kunne være en Skansehagefugl på udflugt. Desuden 1/11 1 Korshage (JR, + foto) og (samme?) 4/11 1 Flyndersø (ABK). Endelig 3/12 1 Korshage (EVR) – kunne være en af fuglene fra Skansehage.
Rørvig var således for 2. vinter med i en på Sjælland meget eksklusiv klub med Bjergpiber (deles kun med Reersø og ellers kun ganske få fugle fra andre lokaliteter). Årstotalen opgøres derfor konservativt til 2 + 3 = 5. Heraf 1 mulig genganger fra forrige vinter.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 26 7 4 96 5 138
MaxRst 2 1 2 3 2 3
Nobs 25 7 3 68 4 107
Ndag 14 6 3 11 3 37
Fænologi 01..28 01..29 22.. …. ..08

2017:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Med et forårstræk på 2050 (maj 2044) en af få arter, der trak over middel i 2017 båret af god periode i toptiden medio maj: 12/5 209, 13/5 382 og 14/5 1179 Ø Korshage. Højeste rast 18/5 90 Flyndersø. Der synes at gemme sig enkelte ynglefugle jfr. iagttagelser i sommerperioden fra Ringholm og Søndervang. Yderdatoer var 17/4 og 17/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2044 2 6 8 2064
Total 12 2583 3 4 75 28 2705
MaxRst 3 90 1 2 20 4 90
Nobs 10 55 3 2 21 19 110
Ndag 4 23 3 2 10 9 51
Fænologi 17.. …. …. …. …. ..17

2017:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 893, 29)
Forårstræk i alt 20, de 15 i marts. Første 11/3 1 Ø Korshage + 1 Ø Rørvig Bugt. Sluttede 4/4 bortset fra en enkelt af de sene 29/4 1 Ø Korshage. Året bød kun på én eneste rastfugl: 28/3 1 Hovvig. Efterårstræk 8 fugle fra 26/9 1 S Hovvig, flest 30/9 3 SV Korshage og sidste 7/11 1 SV Skansehage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 5 4 3 1 28
Total 16 5 4 3 1 29
MaxRst 1 1
Nobs 13 4 2 3 1 23
Ndag 11 3 2 2 1 19
Fænologi 11.. ..29 26.. …. ..07

2017:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ankomst 10/3 2 rast Hovvig. Forårstræk vanligt beskedne 106 og også afdæmpede rasttal som 31/3 40 Hovvig og 29/4 35 Nørrevang. Sidste fugle 22/10 2 rast Skansehage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 44 49 13 1 8 115
Total 216 431 144 108 240 693 224 62 2118
MaxRst 40 35 7 10 20 50 20 5 50
Nobs 86 104 70 51 66 119 64 30 590
Ndag 21 29 30 27 27 31 28 13 206
Fænologi 10.. …. …. …. …. …. …. ..22

2017:  Sortrygget Vipstjert  Motacilla alba yarrellii  (0, 20/20, 1/1)
Der foreligger en andenhånds oplysning om en han Sortrygget Hvid Vipstjert ynglende i blandet par fra Plantagekysten i maj.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2017:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 27.156, 645)
Invasionsagtig forekomst ultimo 2016 fulgt af mange fra 1.halvår 2017 – skønsmæssigt 600. 2.sæson var så det modsatte yderpunkt med en meget lille tilgang (45).
Januar åbnede med mange vinterflokke over halvøen, der tiltog frem til primo februar. Højeste noteringer blev Rørvig 180 (2/2), Korshage 13, Højsandet 20, Nykøbing 52, Søndervang 70, Nakke By 16 og Plantagen 25. Siden en mere moderat top i marts (29/3 54 Nykøbing) og lille top i april 15/4 21 Nykøbing og sidste 30/4 2 Ø Korshage. Antallet er svært at vurdere med både udveksling mellem lokaliteter og udskiftninger i fugle. Trækandelen beskeden.
Retur 4/11 9 Vesterlyng og siden kun op til 15 Rørvig, 11 Korshage og 5 Søndervang.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 25 3 3 32
Total 196 290 89 26 9 36 646
MaxRst 125 180 54 21 9 15 180
Nobs 7 9 4 5 1 5 31
Ndag 4 8 4 5 1 5 27
Fænologi 02.. …. …. ..30 04.. ..29

2017:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Årssums-baseret oversigt for de sidste 5 år ser således ud (også 2017 reduceret for daggengangere).

2013 Meget kold vinter I alt rapporteret 1. halvår: 285 I alt rapporteret 2. halvår: 259 = årssum 544
2014 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 432 I alt rapporteret 2. halvår: 414 = årssum 846
2015 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 702 I alt rapporteret 2. halvår: 436 = årssum 1138
2016 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 638 I alt rapporteret 2. halvår: 513 = årssum 1151
2017 Mild vinter I alt rapporteret 1. halvår: 665 I alt rapporteret 2. halvår: 444 = årssum 1109

Befinder sig komfortabelt på det plateau den nåede 2. år efter bestanden blev reduceret i de 3 kolde vintre.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 92 36 135 122 153 127 70 71 47 104 91 61 1109
MaxRst 6 4 7 8 6 11 6 4 3 8 3 3 11
Nobs 52 23 67 54 68 47 30 41 39 58 57 44 580
Ndag 28 17 31 30 31 28 22 25 25 26 28 27 318
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Jernspurv  Prunella modularis  
Man kan finde 4 vinterfugle inden første syngende 25/2 Korshage. Forårstræk 68 under middel, fordelt marts 40, april 26 og maj 2. Ynglebestand synes solid.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 26 2 1 2 1 72
Total 5 3 93 108 79 32 12 15 18 32 40 27 464
MaxRst 1 1 4 6 4 3 1 1 2 2 3 2 6
Nobs 5 3 49 66 62 28 12 15 14 28 29 26 337
Ndag 4 3 22 28 28 17 9 10 12 17 20 19 189
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Ynglebestand solid. Træktoppene afslører sig på månedsfordelingen af bruttosummen på 905 (april 149 og siden okt 126 og nov 154). Bedste rast 29/4 30 og 8/11 20.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 58 29 94 149 80 28 22 59 47 126 154 59 905
MaxRst 2 4 15 30 10 4 3 4 4 17 20 2 30
Nobs 53 24 59 50 37 16 18 48 36 60 89 54 544
Ndag 25 15 27 28 22 12 13 24 27 25 27 26 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Alle fugle er medtaget, og det går ned ad bakke. Hovvig: 3 stationære sy hanner nær nordtårnet, ved Brentebjerg og syd for Galbuen ned mod Nakke Kær. Langesø Mose ved Korshage: 1 stationær han. 15/5 1 hørt fra Rørvig og 25/5 1 Skredbjerg nok samme fugl. Slettemose 1 fugl 3/6, der nok også er en ynglefugl. Det svarer til en ynglebestand på 6 par. Over de sidste 3 år er udviklingen 12 – 9 – 6 par. Den langsigtede landstendens er jo også negativ. Nogle få formodede trækfugle kan identificeres: 20/5 1 Dybesø, samt 27/5 2 og 28/5 1 Langesø Mose. Ankomst var 6/5 og sidste hørt 21/6.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 43 23 66
MaxRst 3 2 3
Nobs 37 22 59
Ndag 16 10 26
Fænologi 06.. ..21

2017:  Husrødstjert  Phoenicurus ochruros  (5, 246, 17)
Et ynglepar Nykøbing Nord: 29/3 – 17/5 flere rapporter om syngende han + også hun set omkring byggemarkeder og tilstødende villakvarter. Ingen 1k noteret. Senere kun 18/10 1. Fra Nykøbing desuden 15/5 1 Algade og 13/6 1 Nykøbing Havn.
Søndervang: 17/3 – 21/3 1 han og igen 5/4 – 6/4. Desuden: 29/3 1 Skansehage, 3/4 1 hun Rørvig By, 4/4 2 (han + hun) Nørrevang, 20/4 1 hun Korshage, 1/5 1 han Flyndersø og 7/5 1 han Korshage. Efterår: 24/9 1 Korshage og 22/10 – 23/10 2 Dybesø/Flyndersø ved kysten.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 7 6 1 1 5 27
MaxRst 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 7 7 6 1 1 4 26
Ndag 6 6 6 1 1 3 23
Fænologi 17.. …. …. ..13 24.. ..23

2017:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
En afrotropisk trækfugl der har vist fremgang. Synes dog at have tabt pusten lidt jfr. de sidste års årssummer (hvor også 2017 er reduceret for daggengangere): 2014 199, 2015 319, 2016 240 og 2017 209. Selvom det er et bruttomål antydes en tendens, idet det samlede antal indtastninger har været stigende i de 4 år. Ankomst 23/4, sidste 25/9 begge Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 27 117 45 4 10 6 209
MaxRst 6 8 6 1 1 2 8
Nobs 13 66 20 4 10 5 118
Ndag 7 29 15 4 9 5 69
Fænologi 23.. …. …. …. …. ..25

2017:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Rørvig, Bynkefugl 2017, alle fugle (179)

Lokalitet: forår efterår månedsfordeling
Korshage 32 18 april 12 aug 17
Flyndersø 26 4 maj 141 sep 9
Nørrevang 60 1
Øvrige 35 3
total = 153 = 26 = 153 = 26

De sidste 5 år, hvor arten er gjort helt op, fordeler sig således:
2013 Forår 122. Efterår 102. Total 224.
2014 Forår 142. Efterår 75. Total 217.
2015 Forår 86. Efterår 31. Total 117.
2016 Forår 225. Efterår 89. Total 314.
2017 Forår 153. Efterår 26. Total 179.
Ankomst var 27/4 3 Nørrevang, sidste 18/9 1 Korshage. Største rast 9/5 38 Korshage og 11/5 31 Hovvig usædvanligt mange her.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 141 17 9 179
MaxRst 3 38 9 2 38
Nobs 6 28 6 8 48
Ndag 3 16 6 7 32
Fænologi 27.. ..23 11.. ..18

2017:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  (0, 93, 18)
19/3 – 23/3 2 (1 par) Korshage, siden blot 24/3 1 han og 28/3 1 hun. Sidste års yngleforekomst gentog sig altså ikke. 29/3 2 (1 par) Skansehage kun denne dag. Endelig 24/3 – 25/3 1 han Søndervang. Færdsel, anarki med løse hunde og i år tillige rydningsarbejde i rynket rose må være årsag til, at den ikke bed sig fast på en tophabitat som Korshage. Alligevel var der igen i år en vellykket yngleforekomst: 3/7 2 (1 par), fra 19/7 med 1 1k sidst set 6/8 (alle 3 fugle) Ringholm Skov. I dette rydnings- og lidt overdrevsagtige område havde arten altså slået sig ned i dølgsmål, lige indtil en stationær Hærfugl bragte fokus på stedet.
Efterår: Korshage havde observationer af 1 – 3 fugle i en lang periode 3/9 (1 1k) til sidste 23/10 (ad han). Der indgik omkring 8 individer (3 ad han, 1 ad hun og 4 1k). Desuden 23/9 1 Skansehage og 28/9 – 29/9 1 Søndervang,
Årstotal forår 5, ynglefugle 3, efterår 10 = 18. Der er nu så mange i omløb af den fine art, at det totale antal må blive en vurdering.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 41 7 3 18 11 80
MaxRst 2 3 3 2 3 3
Nobs 29 3 1 13 7 53
Ndag 9 3 1 12 7 32
Fænologi 19..29 03.. …. …. ..23

2017:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Rørvig, Stenpikker 2017, alle trækfugle (371)

Lokalitet Forår Efterår månedsfordeling
Korshage 82 107 april 21 aug 55
Flyndersø 49 16 maj 181 sep 110
Nørrevang 48 9 juni 1 okt 3
Øvrige 24 36
total = 203 = 168 = 203 = 168

10/7 1 1k ved Plantagekysten. Lokal ynglefugl fra nærområdet. 15/7 2 og 24/7 1 rast Korshage. Disse ynglefugle indgår ikke i trækfugle opgørelsen.
Ankomst var 4/4 1 Korshage og sidste 22/10 1 Skansehage. Forårets største rast var 13/5 35 Korshage, efterårets 1/9 57 Korshage. Årets resultat er noget under 2015 og 2016 især på grund af et mindre efterår.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 21 181 1 4 55 110 3 375
MaxRst 4 35 1 2 12 57 1 57
Nobs 12 29 1 3 23 22 3 93
Ndag 6 16 1 3 16 16 3 61
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. ..22

2017:  Nonnestenpikker  Oenanthe pleschanka  (0, 0, 1/1) NY ART FOR RØRVIG
31/10 – 6/11 1 hun rastende Skansehage (EVR + mange).
Et brag af en fugl fundet af EVR 31/10 og efter lidt rotation af fotos udlagt som sikkert bestemt Nonnestenpikker sidst på dagen. Under fuglens 7 dage lange ophold twitchet af 100vis og dermed det største tilløbsstykke i Rørvigs historie. Det er blot landets 10. fund og en ny art for Sjælland. En meget fin fugl med de sarte, lidt kolde grundfarver, yderst tillidsfuld og livligt og succesrigt fouragerende på glimrende habitat, der i samme periode havde Bjerglærke og Bjergpiber, samt flokke af Snespurve og Bjergirisker. Lidt af en cadeau til naturplejen på Skansehage. 7/11 var det så slut, stemningen var skiftet, og stjernen fra det fjerne øst var fløjet videre.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 175 178
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 175 178
Ndag 1 6 7
Fænologi 31.. ..06

2017:  Ringdrossel  Turdus torquatus (12, 2793, 138)
I alt 138 ved simpel sammentælling, netto næppe meget mindre. Heraf de 7 trk/tf. Første 12/4 1 han, næste 17/4, hvor 6 fugle var fremme. Største dag blev 29/4 med i alt 45 fugle (Korshage 14, Nørrevang 15 og Søndervang 16). Lokalitetsfordeling: Korshage 58, Nørrevang 51, Søndervang 17, Hovvig 2 og Slettemose 10. Dermed var de sydligste lokaliteter noget bedre med end vanligt. April i alt 116 og som vanligt ret få tilbage i maj (22) med sidste fugl 12/5. Vestenvind ingen hindring for denne Rørvig kerneart.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 116 22 138
MaxRst 16 7 16
Nobs 22 11 33
Ndag 11 9 20
Fænologi 12.. ..12

2017:  Solsort  Turdus merula  
Kæmpelæs af observationer – 2552 expl. i alt – af små og mindre tal fra den ganske halvø. Ikke trækfald. Vintersamling 18/1 35 Ringholm Skov var årets topnotering.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 3 2 17
Total 474 244 172 144 196 151 135 163 43 198 268 364 2552
MaxRst 35 17 10 10 10 8 12 7 3 14 14 25 35
Nobs 105 60 65 64 84 58 50 76 34 72 87 101 856
Ndag 31 23 30 30 30 29 26 30 24 28 29 30 340
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2017:  Sjagger  Turdus pilaris  
Beskedent forårstræk i alt 231, flest fra april (119). En del overvintrede på halvøens sydlige del, således 31/1 280 og 4/3 360 Nakke Syd. Efter 17/5 ingen før 25/6 2 Slettemose – et interessant tidspunkt! Dukkede op igen 24/8. Efterårstræk i alt 147 og tilbage med større tal 26/11 140 Nakke og 26/12 170 Slettemose.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 37 119 70 5 35 47 60 378
Total 1592 2231 1137 589 282 2 5 37 110 683 1516 8184
MaxRst 280 230 360 240 70 2 1 25 140 170 360
Nobs 42 34 30 25 10 1 1 5 11 19 42 220
Ndag 22 23 18 15 7 1 1 5 8 11 21 132
Fænologi 03.. …. …. …. …. ..25 24.. …. …. …. ..31

2017:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
Ankom 11/3 1 rast + 1 syngende Korshage og siden rundt omkring på ynglepladserne. Træk af nordlige fugle kan spores især 26/4 – 29/4 hvor i alt 130 blev meldt fra rast, også lidt i maj (7/5 20 rast Korshage). Meget lille efterår, én i behold 17/12 Rørvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1 12
Total 71 226 94 36 12 4 1 39 1 1 485
MaxRst 5 35 20 3 2 1 1 32 1 1 35
Nobs 46 42 56 26 11 4 1 6 1 1 194
Ndag 17 26 28 18 10 4 1 6 1 1 112
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2017:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Faktisk væk fra dagtrækket i foråret (2!). 85 på træk efterår. De to største flokke var fra vintrene 9/1 35 og 19/12 65 Rørvig. Må være gået hen over i nattens mørke.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 83 2 87
Total 97 34 74 9 126 23 132 495
MaxRst 35 15 14 2 20 8 65 65
Nobs 13 5 19 7 15 8 18 85
Ndag 7 5 16 6 10 5 13 62
Fænologi 03.. …. …. ..29 05.. …. ..29

2017:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
Absolut moderat forårstræk på ca. halvdelen af gennemsnittet med 334 fordelt marts 295 og april 39. Lagde markant ud 4/3 40 Ø Korshage og normal toptid 12/3 43 og 13/3 65 Ø Korshage.
Vinterfugle fem lokaliteter: Skansehage (6), Korshage (2), Dybesø (1), Flyndersø (1) og Hovvig (1). Helt som forrige år sang en enkelt han løs fra Korshage/Langesø Mose 8/3 – 4/5, så ikke helt uddød på ynglefuglefronten. Også hørt synge 27/6 Ringholm Skov. Fra 28/6 – 10/9 ingen iagttagelser. Siden et lille efterår og enkeltfugle ind i vinteren.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 295 39 10 3 347
Total 52 9 386 91 4 1 1 42 15 4 605
MaxRst 6 3 22 9 1 1 1 9 3 1 22
Nobs 30 4 47 27 4 1 1 13 12 4 143
Ndag 21 3 21 16 4 1 1 12 8 4 91
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..27 11.. …. …. ..14
rapp/2017/lrk.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1