Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2017:vad

Rapport 2017

Vadefugle

af Jørgen Bech


2017:  Strandskade  Haematopus ostralegus  
Ingen vinter. Første fugl ankom 3/2 Skansehage, der også havde den sidste 17/11.
Som vanligt mindre nok lokalt præget forårstræk 28/3 – 12/5 i alt 29. Derimod et fint, veldefineret, vestgående efterårstræk 20/6 – 29/8 (13/10) på i alt 761. Hovedtrækket i juli (227) og august (529). To store dage 19/7 164 V og især 21/8 431 V Korshage (hvilket lige netop slår en meget gammel trækrekord 24/7 1976 430). Hustagsparrene fra Korshage - Flyndersø havde sikker ynglesucces med i hvert fald 2 1k + 1 1k. Også 1 par med 2 pull fra foldene syd for Nakke Skov. Der var stationære fugle i yngletiden ved Slettemose. Mere usikkert eventuelt yngleresultat ved Ringholm, Nakke Syd og Rørvig Bugt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1 17 3 227 529 2 790
Total 14 157 137 123 85 276 561 4 11 26 1394
MaxRst 5 6 5 5 4 3 5 2 3 2 6
Nobs 9 74 70 60 49 37 32 3 8 17 359
Ndag 8 26 26 30 24 20 14 2 4 6 160
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2017:  Klyde  Recurvirostra avosetta (9, 929, 5)
Billedet og antallet af fugle meget tæt på identisk med de foregående 5 år. Dukkede op i Hovvig 23/4 2, der 29/4 var blevet til 4. I maj – juni blev der set 1 – 2 fugle på flere datoer. 6/7 igen 4, 20/7 3 og det sluttede 23/7 1. Om det er samme 4 fugle, der roterede rundt, er jo usikkert, men godt med gengangere er sandsynligt. En af de meget få på træk 7/5 1 SØ Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 12 6 9 11 38
MaxRst 4 2 2 4 4
Nobs 4 4 6 4 18
Ndag 2 4 5 3 14
Fænologi 23.. …. …. ..23

2017:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius   (1, 359, 7)
To trækkende 1/5 1 Ø og 5/5 1 Ø Korshage var eneste uden for Hovvig.
I Hovvig en rekord tidlig ankomst dato 20/3 2 ad rast. Næste observation mere normale 15/4. I Hovvig genetablering af det kendte par, der indledte display i maj og ultimo juni optrådte med 1k (25/6 1 og 29/6 2), der må tilskrives dette lokale ynglepar. Arten ses sommeren igennem. Ud over de 4 lokale fugle kan man kun med sikkerhed identificere 1 yderligere fra Hovvig. Sidste dato 9/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 3 9 20 28 35 9 106
MaxRst 2 2 3 3 4 4 3 4
Nobs 1 2 5 11 14 21 5 59
Ndag 1 2 5 8 7 12 3 38
Fænologi 20.. …. …. …. …. …. ..09

2017:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula  
Ingen vinterfund. Ankom 23/2 2 Skansehage. Den sidste også herfra 22/10. Kun enkelte tilfældige på forårstræk (8). Efterårstræk 9/8 – 5/10 i alt 84 fra august (55) og ind i september (24). Største trækdag 28/8 33 V Korshage og i samme periode største rast 27/8 41 Hovvig. Skansehages top var tidligere med 26/7 11 rast.
Det primære yngleområde er fra Plantagekysten til nordkysten af Korshage. Minimum 4 par (1 par Korshage, 2 par Flyndersø, 1 par Plantagekyst) og meget opmuntrende lykkedes det at få gevinst trods færdsel og løse hunde. 26/5 var der 2 ad med 4 pull på Plantagekysten og 27/5 2 pull ved Dybesøkysten. Sandsynligt par ved Slettemose. Skansehage usikkert.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 6 55 24 5 92
Total 4 79 26 53 26 85 483 185 11 952
MaxRst 2 8 3 6 7 11 41 20 2 41
Nobs 2 38 18 27 14 31 63 40 6 239
Ndag 2 20 13 19 13 22 24 19 5 137
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2017:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus (0, 24/26, 1/1)
14/5 1 Ø Korshage (SA, EVR). Trak højt og hurtigt. Ingen kald. Bestemt på størrelse og jizz. Undersiden gråbeige, hvilket svarer til en ikke udfarvet fugl. Det er 4. år i træk på Rørvighalvøen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2017:  Hjejle  Pluvialis apricaria  
2/1 29 ovf Korshage var sidste optræden af Korshage flokken fra december. Herefter et forår der fraset enkelte individer var helt uden rast. I alt 29 noteret på træk med flest 17/4 22 Ø Korshage.
Efterårstræk i alt 740, der med enkelte forløbere fra 30/6 kom i gang medio august. 214 trak i august med 28/8 55 V Korshage. Flest trak i november (356), hvor Skandinavien rømmes for vinteren, næsten alle fra den største dag 5/11 328 V overvejende Plantagekysten. Rastflokke fra 11/8 40 Nørrevang. Top 24/9 og 27/9 800 rast Hovvig, senere 8/10 500 og 24/11 545 ligeledes Hovvig. I december var den klassiske Korshage flok tilbage, der ofte står på østlige Flyndersø: 2/12 – 31/12 op til 82 meldt rastende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 24 3 2 214 26 92 356 50 769
Total 31 3 24 3 2 1 1080 5949 2560 1961 1089 12703
MaxRst 29 1 1 110 800 500 545 82 800
Nobs 2 3 3 2 1 1 63 50 26 26 27 204
Ndag 2 3 3 2 1 1 24 26 15 11 19 107
Fænologi 02..21 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  
En enkelt vinterfugl 4/1 og 15/1 1 rast Skansehage. Dukkede siden op på nedtrækket 28/7 1 i Hovvig. Lille efterårstræk med i alt 60, næsten alle i august (54) med eneste lidt fornuftige dag 22/8 31 V Korshage. Udpræget fravær af 1 k, idet der kun ses 12 i september – november med den sidste 5/11 1 V Korshage.
Også på østsiden af fjorden ved Halsnæs sløjt med 1k, men til gengæld endnu engang rigtigt mange fugle i adulttrækket i august (f.eks. 5/8 563!). En voldsom kontrast til Korshage. Mange af disse fugle må forsvinde SV ned i Isefjorden, men klart nok kunne forskellen reduceres, hvis vi havde en bedre dækning af vadefugletrækket.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 54 3 2 60
Total 2 4 75 7 3 2 93
MaxRst 1 1 3 2 3
Nobs 2 4 32 5 3 2 48
Ndag 2 2 15 4 3 2 28
Fænologi 04..15 28.. …. …. …. ..05

2017:  Vibe  Vanellus vanellus  
Vinter 1/1 1 Skansehage og 2/1 1 Hovvig. Herefter ikke før ankomst 17/2 3 V Nørrevang. Trak igennem i 2. halvdel af februar – 1. halvdel af marts. Forårstræk i alt 235, heraf 131 i februar og 86 i marts og i samme periode en enkelt større, kortvarigt rast 7/3 - 8/3 380 Hovvig. Optræder stort set ikke på efterårstræk, men det er her de større flokke bygger op primært i Hovvig med månedsmaksimum juni: 110, juli: 232, aug: 345, sep: 930 (set 18/9), okt: 510 og nov: 200. Den 26/11 var 149 i behold i Hovvig, men siden var alle væk fraset 22/12 – 27/12 2 Hovvig.
Arten har jo på nogle årtier mistet 4/5 af sin bestand i landet. Lige til rødlistning! Status for ynglefugle: Langesø Mose 2 par. Flyndersø 2 par (rugende). Hovvig måske 6 par (her er set 1k fugle medio juni). Nakke Skov: 1 par m 3 store pull, foldene syd for skoven. Slettemose 2 – 3 par. Nørrevang: nogle par indtil markerne lukkede. Ringholm 1 par med pull.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 131 86 1 17 7 2 244
Total 3 386 1907 345 411 1525 2232 7120 13628 5701 2758 5 36021
MaxRst 2 58 380 18 20 110 232 345 930 510 200 2 930
Nobs 2 21 91 67 74 64 57 87 67 43 41 3 617
Ndag 2 10 30 27 29 28 24 29 29 22 17 2 249
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2017:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  
23/2 12 rast Skansehage. En af de pludselige vinterflokke. Et bud er, at det er vinterfugle fra den svenske vestkyst, der er brudt op og på transit mod f.eks. Vadehavet. Arten dukkede op igen på nedtrækket 29/7 med 2 rast Hovvig. Et meget lille efterår. Trækket i alt 31, alle fra august og båret af 7/8 25 V Korshage. Minimale rast, der ikke oversteg de 3 i Hovvig 30/7 – 31/7. Kun 4 - 6 1k (sep. – okt.) med sidste 28/10 Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 31
Total 12 17 38 4 2 73
MaxRst 12 3 1 2 1 12
Nobs 1 8 13 3 2 27
Ndag 1 3 11 3 2 20
Fænologi 23 29.. …. …. ..28

2017:  Sandløber  Calidris alba  
Vinterfuglene fra december ved Plantagekysten sås fortsat i januar med op til 6/1 12 og frem til 27/1 8. Også en enkelt 4/1 Skansehage.
Næste fund var overraskende midt juni 13/6 3 rast Korshage (JR), foto viser 1 fugl i fuld sdr og 2 i tidlig odr.
Første fra returtrækket var 10/8 2 rast Korshage. I alt 15 trækkende alle i august med stort set kun 29/8 14 SV Plantagekysten. Senere årets største rast 5/9 22 Plantagekysten og 5/10 13 rast Korshage. Færre fugle ind i vinteren end sidste år. Ved Plantagekysten få fugle fra medio november frem til 27/12 6 og Korshage 29/12 5.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15
Total 58 3 17 22 33 16 24 173
MaxRst 12 3 2 22 13 4 6 22
Nobs 9 1 3 1 11 11 5 41
Ndag 8 1 3 1 5 7 3 28
Fænologi 04..27 13 10.. …. …. …. ..29

2017:  Dværgryle  Calidris minuta (101, 1284, 23)
Sås først fra returtrækket, hvor den dukkede op 27/7 2 ad sdr rast Hovvig. Sammenlignet med de andre arktiske vadere med de generelt meget få 1k fugle var der en relativt god tilgang af 1k Dværgryler. Unge fugle dukkede op 3/9 2 rast Hovvig, og arten var stationær med 1 – 2 fugle frem til 26/9, dog 13/9 – 15/9 3 og 18/9 4. Yderligere tilgang 28/9 9, faldende til 30/9 6 og 1/10 – 3/10 4. Endelig den sidste 12/10 1. Der blev også set 4 1k på Korshage i september. Årets resultat blev således 2 ad + omkring 21 1k.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 74 14 90
MaxRst 2 9 4 9
Nobs 1 32 6 39
Ndag 1 19 4 24
Fænologi 27 03.. ..12

2017:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 415, 11)
Foråret udgøres af én fugl 18/5 1 SØ Korshage. Altså igen et minimalt forår.
Det blev der kompenseret lidt for med et ganske fornuftigt efterår. Alle var fra Hovvig: 28/7 – 31/7 op til 4, 4/8 – 8/8 op til 3, 17/8 – 29/8 1, herefter 30/8 – 3/9 2 og sidste 4/9 1.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 15 34 5 55
MaxRst 4 3 2 4
Nobs 1 8 23 4 36
Ndag 1 4 12 3 20
Fænologi 18 28.. …. ..04

2017:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  (33, 1848, 29)
Dukkede op på nedtrækket med første gamle fugle 15/7 1 rast og derefter 17/7 9 rast Hovvig (årets største flok). I Hovvig blev set nogle få fugle frem til 30/7, oftest 1 – 3, 21/7 dog 5. Herefter ingen fugle før 9/8 2 SV Hovvig, der sammen med 13/8 1 ad V Korshage udgjorde de 3 fra trækket. Også en enkelt fra Flyndersø 10/8 1 ad rast. Sidste del var 22/8 – 26/8 1 ad rast Hovvig, 25/8 3 rast Korshage samt 30/8 2 1k og igen 6/9 2 1k rast Hovvig. Tilgangen af denne art svinger meget, men det var et år med få adulte og kun 4 juvenile fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 23 12 2 37
MaxRst 9 3 2 9
Nobs 7 8 1 16
Ndag 7 8 1 16
Fænologi 15.. …. ..06

2017:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 258, 27)
Følger sine egne regler og deltog ikke i det generelt ringe ryleår. Fravær af is giver sjældent vinterfugle, men den optrådte fint på trækket medio oktober – primo november. Næsten alle fra Korshage: 5/10 4 V, 8/10 5 V + 2 rast, 13/10 3 V + 1 rast, 25/10 – 28/10 1 siden 2 rast, 29/10 8 rast, 30/10 1 V + 3 rast og sidste og eneste uden for Korshage 3/11 3 rast/SV Skansehage. Trækandel således 16. Dertil i hvert fald 11 rastende.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 3 16
Total 33 3 36
MaxRst 8 8
Nobs 13 1 14
Ndag 9 1 10
Fænologi 05.. ..03

2017:  Almindelig Ryle  Calidris alpina  
Historisk bundrekord på træk, få på rast, og den sluttede året allerede 17/10.
Vinterfuglene leverede årets største rast allerede 5/1 77 Skansehage. Faldt siden til 22/2 – 23/2 12 og sidste 22/3 1 Hovvig. Helt typisk de forsvinder senest i løbet af marts. Spørgsmålet er så, hvor de flyver hen (ud over vestpå ifølge tidligere træktal). Eneste egentlige forårsfugle var 30/5 2 rast Hovvig – to af de sent optrækkende, arktiske ryler.
Efteråret blev virkeligt sløjt. Et træk på kun 178 fugle er uhørt lavt. Rasttal i Hovvig op til 22/7 46 og 30/8 41. Meget få i oktober og allerede 17/10 sluttede artens 2017 med en enkelt på Korshage. Ikke tvivl om et skidt yngleår med få 1k, men det er svært at forklare, hvordan den kunne falde så dybt.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 90 25 67 184
Total 166 24 1 2 3 416 544 346 95 1597
MaxRst 77 12 1 2 1 46 41 40 5 77
Nobs 8 2 1 1 3 44 87 49 19 214
Ndag 6 2 1 1 3 25 26 23 10 97
Fænologi 04.. …. ..22 30.. …. …. …. …. ..17

2017:  Brushane  Philomachus pugnax  
Denne art havde et usædvanligt forår inklusive en ny trækrekord. Kom normalt fra 30/3 3 rast Hovvig fulgt af vanlige få fugle. Siden kom der imidlertid betydeligt større, exceptionelt høje forårstal: 30/4 14, 1/5 16 og 6/5 30 rast Hovvig. I samme periode et forårstræk på 57 alle fra Korshage 1/5 – 14/5 især med dagene 1/5 27 Ø og 14/5 24 Ø. Det er rekord for foråret, hvor arten normalt stort set ikke registreres på træk. Vejrforholdene i perioden var præget af ustabilt vejr og friske vinde fra Ø, siden NØ på flere dage.
Efteråret forløb ganske normalt. Første fugle nede 9/6 2 rast Hovvig. Der var siden rastende Brushøns i mindre tal i Hovvig i en lang periode frem til ultimo september. Blev næsten rapporteret dagligt mellem 1 og 5 fugle, enkelte dage højere (op til 23/7 13) frem til primo september, hvor der kom en tydelig kulmination med 8/9 19 og 9/9 28. Herefter tyndede det gradvist ud frem til den sidste fugl 15/10.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 4 61
Total 3 19 107 41 113 209 362 6 860
MaxRst 3 14 30 4 13 9 28 2 30
Nobs 1 4 10 18 36 71 59 5 204
Ndag 1 3 7 13 20 29 27 4 104
Fænologi 30.. …. …. …. …. …. …. ..15

2017:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus  (0, 294, 10)
Efter 4 flotte år blev det et lidt afdæmpet 2017. Alle observationer er fra kerne-lokaliteten Flyndersø.
Første halvår: 1/1 – 2/1 1 og 31/3 2.
Andet halvår: 20/10 4, 6/11 2 og 30/11 1. I det sene efterår var det varmt og meget vådt. Der kom ikke en vejrsituation med et potentielt kuldeindryk nordfra, og artens habitat var noget reduceret af høj vandstand.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4 3 11
MaxRst 1 2 4 2 4
Nobs 2 1 1 2 6
Ndag 2 1 1 2 6
Fænologi 01..02 31 20.. ..30

2017:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago  
Arten er knyttet til 2 lokaliteter og fremviser en typisk årscyklus for et år med kort, sent indsættende vinter. 1/1 11 rast Flyndersø, men 6/1 – 21/3 var de helt væk. Markant tilbage 29/3 22 rast Hovvig. 15/4 25 rast + 26 NØ Hovvig, hvor sidste var eneste træk. I efteråret lidt større, typisk opflyvende flokke i Hovvig fra 23/7 14 til flest 12/9 26. I Flyndersø viste et par systematiske tramp 6/11 25 og 30/11 41 rast.
Ynglefugle: I Flyndersø igen 1 par med 1 spillende han fra 4/4 til 24/6. Ganske interessant er 24/6 1 spillende han Hovvig. Kun denne dag, så indtil videre kan arten ikke regnes som ynglefugl her.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 2 28
Total 16 49 80 9 4 143 398 271 34 215 12 1231
MaxRst 11 22 25 2 1 17 23 26 8 41 6 41
Nobs 3 6 10 7 4 31 86 43 13 22 3 228
Ndag 3 5 6 5 3 16 29 24 8 11 2 112
Fænologi 01..05 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..15

2017:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  (14, 433, 26)
Fra vinter 6 fugle: 3 Hovvig, 1 Langesø Mose, 1 Plantagen og 1 Rørvig Lyng. Kort periode med forårsfald: 24/3 2 Langesø Mose, 31/3 3 Korshage og 1 Nørrevang, samt 2/4 1 Korshage. Korshagefuglene lettede tidlig morgen langs vejkanter. Fra efteråret 7 fugle sidst 25/11 Korshage.
Ynglefuglebestanden er konsolideret og solid med høj aktivitet især i maj – juni. I Plantageområdet fast spillende fugl Rørvig Lyng og 2 forfølgende hinanden Nakke Lyng. I Korshageområdet 1 fast Langesø Mose/skoven i Paradisdalen, og mindst 1 yderligere i nordlige del, hvor arten bl.a. er trådt op i Korshageskoven 28/5. I Hovvig/Ringholm Skov fast spillende fugl over forvalterboligen og den årligt tilbagevendende med rute nord og syd for nordtårnet. De lange ruter i territorialflugten gør vurderingen svær, men mindst 6 par må være involveret.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 9 2 9 7 2 1 4 39
MaxRst 1 1 3 1 2 3 1 1 2 3
Nobs 4 1 6 2 8 4 2 1 3 31
Ndag 4 1 5 2 6 4 2 1 3 28
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..11 28.. …. ..25

2017:  Stor Kobbersneppe  Limosa limosa (10, 99, 1)
Der var slet ingen i 2016, men det blev der rettet op på i 2017:
10/6 1 til rast Hovvig (JS). Fuglen kom ind fra nordøst og gik til rast.
Øvrige: se Islandsk Stor Kobbersneppe.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 24 20 45
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 1 12 20 33
Ndag 1 7 11 19
Fænologi 10 01.. ..16

2017:  Isl Stor Kobbersneppe  Limosa limosa islandica  (0, 2/3, 2/4)
1/9 – 6/9 3 rastende Hovvig og 18/9 – 19/10 1 rastende Hovvig. Sidstnævnte set med intervaller, men har nok ofte gemt sig. Der er først anført alder/race på sidste observationsdag – ikke overraskende 1k islandica (JHC). Et flugtfoto fra 24/9 er ligeledes vel foreneligt med islandica. Den langtidsstationære fugl har derved været en Islandsk Stor Kobbersneppe 1k. Også de tre første af disse sene fugle må have været 1k islandica.

28-03-23 LB Problematisk at få tallene til stemme i forbindelse med „50 års revisionen“, når der kun er 1 obs af 1 fugl, der er rapporteret som Islandsk! Bearbejdningen er dog nok mere korrekt end rapporteringen - og problemstillingen går givetvis tilbage til før 2006 (første sikre Islandske). Hovedparten af vores efterårsfund - især dem efter 15/8 er nok denne race. Har ikke tjekket nyere oplysninger om forekomsten i Sverige.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2017:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  
Et meget lille år. Set på nedtrækket 17/7 – 6/9. Træk: 65, de 58 i august med 2/8 25 V som bedste dag. Ingen rast over 6/8 – 7/8 8 rast Hovvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 58 65
Total 17 133 7 157
MaxRst 3 8 1 8
Nobs 12 39 7 58
Ndag 8 15 4 27
Fænologi 17.. …. ..06

2017:  Småspove  Numenius phaeopus  
Forårstrækperiode 22/4 – 18/5. I alt trak 31 med 13 i april og 18 i maj. Flest 30/4 9 Ø Korshage og samme dag også flest rastende med 9 Korshage, 5 Nørrevang og 3 Slettemose, samt 7/5 12 NØ Hovvig. Nedtrækket passerede 1/7 – 25/8. Største flokke i juli fra Plantagekysten (op til 10/7 20) og Korshage – Flyndersø (op til 17/7 23). Efter 27/7 13 rast Korshage ingen dage over 4 fugle. Træk i alt 27 fordelt juli 12 og august 15.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 18 7 15 50
Total 54 28 268 45 395
MaxRst 9 3 23 4 23
Nobs 18 11 38 25 92
Ndag 7 6 20 17 50
Fænologi 22.. ..18 01.. ..25

2017:  Storspove  Numenius arquata  
Som altid svagt repræsenteret på halvøen med mindre man lige rammer et større træk i april eller på returtrækket, og det lykkedes bestemt ikke i år. En enkelt vinterfugl 22/2 1 Ø Korshage, siden minimalt forår 1/4 - 9/5 med kun 11 individer.
Beskedent efterårstræk i alt 69 (juni 22, juli 28 og august 19). Årets største rast kunne ikke skrue sig over 26/6 6 rast Søndervang. Efter 24/8 et tidligt absolut 0 året ud!

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 1 22 28 19 75
Total 1 15 3 29 43 28 119
MaxRst 7 1 6 4 3 7
Nobs 1 8 3 10 14 15 51
Ndag 1 7 2 7 13 10 40
Fænologi 22 01.. …. …. …. ..24

2017:  Sortklire  Tringa erythropus  
Nyt stort Sortklire-år i Hovvig. 29/4 – 17/5 4 fugle i Hovvig i det hastige optræk. Nedtræk fra 8/6 og kort efter var Sortklire næsten kontinuerligt til stede helt frem til sidste fugl 6/11. Kun én fugl uden for Hovvig, der var en af årets 12 trækkende 20/6 1 ad V Korshage. Mange 2-cifrede noteringer i Hovvig – dog aldrig over 28/8 17. Top i juni og større top i august – september. Mod sædvane er bruttoregistreringerne af Sortklire i hele 2017 lidt højere end Hvidklire (656 mod 632, begge renset for daggengangere). Hvidklire fylder jo langt mere i foråret, så der var et stort efterår for Sortklire (bruttotal 652 vs. 553).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 1 2 12
Total 1 3 125 57 171 186 110 4 657
MaxRst 1 2 16 11 17 15 10 2 17
Nobs 1 2 21 18 27 25 19 3 116
Ndag 1 2 19 17 26 25 19 3 112
Fænologi 29.. …. …. …. …. …. …. ..06

2017:  Rødben  Tringa totanus  
Overvintrende gruppe Skansehage/Rørvig Bugt med 5 fugle 1/1, siden 16/2 7 Rørvig Bugt. Var rykket ind på ynglelokaliteterne 28/3 i både Hovvig og Flyndersø. Ynglefugl i Hovvig 3 par, Slettemose 2 par og Flyndersø 1 par. Lidt usikkerhed på antallet af par. Træk forår 4 og efterår 37 med de 23 i august. Traditionelt er der næsten ingen rastende fugle, og højeste notering nåede ikke over 12/8 10 rast Hovvig. Enkelte fugle i vinterområdet året ud.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 11 23 1 2 41
Total 37 39 20 57 57 123 98 163 38 5 5 6 648
MaxRst 4 7 3 8 4 6 9 10 3 1 1 1 10
Nobs 24 15 14 28 39 48 39 76 27 5 5 6 326
Ndag 14 13 10 16 20 28 25 26 13 2 5 6 178
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Hvidklire  Tringa nebularia  
Ankom 11/4 1 rast Hovvig. Forårstræk 11 15/4 – 13/5 alle fra nordkysten. 1/5 forårsmax 10 rast, 8/5 8 rast og siden få frem til 22/5, alle Hovvig. Lille hul frem til 5/6 3 Hovvig, der regnes for starten på nedtrækket. Stort set permanent Hvidklire i Hovvig frem til sidste fugle 6/11 3 rast. Tydelig top i august, herunder største rasttal 19/8 34. Efterårstræk i alt 16 fra Korshage. Et fint år omend klart lavere end det store år i 2014 (og som nævnt i 2017 overgået af Sortklire).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 11 3 4 29
Total 28 51 65 170 242 58 15 3 632
MaxRst 6 10 11 15 34 14 8 3 34
Nobs 14 19 17 32 55 22 8 1 168
Ndag 11 15 15 28 30 18 8 1 126
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. …. ..06

2017:  Svaleklire  Tringa ochropus  
Bundrekord i vestenvinden omkring primo april, hvor arten normalt har sin markante årlige trækperiode. Udeblev næsten helt med sølle 8 trækkende 31/3 – 18/4. 29/4 kom så lidt sene dryssende i de kolde dage – i alt 7 Ø Korshage. Med en sen 13/5 1 Ø Korshage blev det i alt 16 på forårstræk.
Ankom 23/3 2 rast Nakke Kær, næste 31/3 2 rast Flyndersø. Siden ca. 10 rastende frem til sidste 17/5.
Tilbage fra 6/6 5 Hovvig. Umådeligt stabil i Hovvig med i alt omkring 90 observationsdage frem til den sidste 29/9. Generelt encifrede dagstotaler fraset 27/6, 31/7 og 2/8, der kom op på 11.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 1 16
Total 6 25 4 118 146 234 58 591
MaxRst 2 2 2 9 11 11 4 11
Nobs 3 15 3 37 44 86 38 226
Ndag 2 11 3 22 23 30 16 107
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. ..29

2017:  Tinksmed  Tringa glareola  
Usædvanligt forår med en trækrekord. Ankom 28/4 1 Flyndersø. Forårstræk 65 med den absolut store dag 1/5 42 Ø Korshage, begge rekorder. Kraftig østenvind og kold, skyet dag, der også havde et usædvanligt træk af Brushøns. Samme 1/5 havde større forårsrast med 20 Hovvig og 6 Flyndersø. 2/5 9 Ø Korshage, siden få trækkende frem til 17/5.
Arten var så næsten væk 1 måned, dog 7/6 4 Hovvig. Nedtræk indledt 19/6 1 Hovvig og herefter kom en lang periode, hvor arten var næsten permanent tilstede i Hovvig. To toppe – ultimo juni til primo juli med op til 29/6 24 og 2/7 33, samt ultimo juli til primo august med årets største forekomster 30/7 32 og 31/7 38. Efter 13/9 11 kun enkelte fugle frem til sidste dag 29/9.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 64 65
Total 4 177 208 562 549 129 1629
MaxRst 2 20 24 38 26 12 38
Nobs 3 36 19 58 99 46 261
Ndag 2 18 12 26 30 22 110
Fænologi 28.. …. …. …. …. ..29

2017:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  
Dukkede op 30/4 3 rast Flyndersø, der havde bedste rast i maj 6/5 11 og 9/5 9. Sidste forårsfugl 27/5 1 Dybesøkysten. Igen i perioden 5/7 – 17/9. Flest i august og største rast 18/7 17 rast Hovvig og 25/8 10 rast Skredbjerg.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 50 150 251 8 465
MaxRst 3 11 17 10 1 17
Nobs 2 23 52 89 8 174
Ndag 1 14 22 28 5 70
Fænologi 30.. ..27 05.. …. ..17

2017:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 2020, 6)
Det endte helt nede på 6 Stenvendere i hele 2017! Arten er før faldet dybt, sidst i 2015 med 15 expl. 2017 blev en ægte bundrekord, idet hidtil laveste årsresultat er fra 1994 med 8 expl.
Forårsfugl 15/5 1 rast Flyndersø. Efteråret helt nede på 4: 16/8 1 rast, 25/8 2 rast og 28/8 1 V alle Korshage. Endelig usædvanligt sene 10/12 1 V Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 4 1 6
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 3 1 5
Ndag 1 3 1 5
Fænologi 15 16..28 10

2017:  Thorshane  Phalaropus fulicarius (0, 22/23 23/24, 1/1)
31/10 – 3/11 1 1k rast Hovvig (HVR + mange). Det må være ”årets vader”, og det var første gang denne pelagiske art blev set i Hovvig. Der var en klar relation til en langvarig kuling, der 2 dage tidligere sluttede med en regulær nordenstorm, således at observationen må være et ”storm-fald”. Rastede alle 4 dage i samme område i den østlige del af det yderste bassin, hvor den ofte roterede i sine små piruetter i turbulensen omkring nogle sten. Fuglen var i næsten ren vinterdragt med små rester af juvenil dragt på ryggen. Årets eneste svømmesneppe.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 31.. ..03
rapp/2017/vad.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1