Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:due

Rapport 2018

Duer - Spætter

af Niels Henrik Valerius


2018:  Klippedue  Columba livia  
Set.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 3 4 1 15
Total 15 17 2 94 4 3 1 1 32 169
MaxRst 6 10 90 3 1 30 90
Nobs 3 3 1 3 1 1 1 1 2 16
Ndag 3 3 1 3 1 1 1 1 2 16
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. ..07 19 14..21

2018:  Huldue  Columba oenas  
Igen et år tæt på gennemsnittet med 290 forårstrækkende fugle. Tidligste reelle træk var 14/2, og hovedtrækket forløb i 1. halvdel af marts, altså lidt senere end de sidste år. Højeste dagstotal var 6/3 76 Ø Korshage. En bemærkelsesværdig observation var 46 rastende Nakke Syd 17/3. Kun 6 set på efterårstræk. Sandsynlig, i så fald diskret ynglefugl: 1/5 – 13/5 1 syng Korshage skoven på flere datoer ved gamle Sortspættehuller.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 10 239 37 1 2 1 4 295
Total 1 11 284 42 5 2 1 4 1 351
MaxRst 1 43 2 1 1 43
Nobs 1 4 42 18 5 2 1 1 1 75
Ndag 1 2 19 9 5 2 1 1 1 41
Fænologi 28.. …. …. …. …. ..06 21.. …. ..03

2018:  Ringdue  Columba palumbus  
Forårstrækket bød på 24153 fugle, hvilket er klart under middelværdien, men kun lidt under medianværdien og altså inden for, hvad der må betegnes som normalt. I overensstemmelse med det meget kolde tidlige forår var trækket forskudt, så hovedtrækket fandt sted i den første uge af april. Største trækdag var 2/4 med 4805.
Efterårstrækket foregik stort set i dagene 11/10 - 14/10 med totalt 2329 fugle.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 189 504 7366 15972 111 11 2 34 2293 26482
Total 928 754 7720 16423 250 68 160 142 272 2428 137 323 29605
MaxRst 300 45 120 300 10 6 40 45 50 40 20 80 300
Nobs 34 40 93 142 69 28 27 27 35 30 23 32 580
Ndag 26 28 31 29 30 23 23 24 28 20 22 28 312
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
17 fugle på trækforsøg på Korshage i april - maj. Antallet af fugle på trækforsøg synes meget stabilt og afspejler altså mærkværdigvis nok ikke artens generelle tilbagegang. Blev set året igennem på de sædvanlige bylokaliteter (Nykøbing, Rørvig og Nakke by). Enkelte observationer udenfor (Søndervang, Ringholm Skov). I efteråret 26/9 7 SV i flok Hovvig er ret uhørt, da vi normalt kun ser et par stykker på træk i løbet af et efterår. En flok på 14 rast 22/12 Nakke By er en pæn ansamling nu om dage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10 7 27
Total 16 22 17 26 20 10 1 4 10 2 20 21 169
MaxRst 3 3 2 3 4 3 1 2 1 2 10 14 14
Nobs 10 15 12 17 13 7 1 3 4 1 4 5 92
Ndag 10 15 10 15 13 5 1 3 3 1 4 4 84
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2018:  Gøg  Cuculus canorus  
Ankomst 3/5. Den seneste kukkende blev hørt 4/7. Tendensen til tidligere ankomst synes brudt. Den mediane dato for ankomst de sidste 10 år er 2/5, hvilket knap nok er signifikant forskellig fra 6/5 fra 1973 – 79 ikke mindst set i lyset af en forskellig dækningsgrad.
Årets sidste fugl 9/10 1 Slettemose var ny fænologidato med 1 dag - den gamle rekord var 8/10-1993 Korshage. Vi har kun 3 tidligere oktoberfugle. I DOFbasen er der 44 registreringer fra oktober (30 fugle) og kun 6 af disse er senere end 9 oktober - med 15/10-2006 som absolut seneste.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 92 56 4 2 4 1 159
MaxRst 4 5 1 1 1 1 5
Nobs 55 36 4 2 4 1 102
Ndag 29 26 4 2 4 1 66
Fænologi 03.. …. …. …. …. ..09

2018:  Natugle  Strix aluco  
Registreret året igennem. Mindst 6 forskellige lokaliteter med sandsynlige ynglefugle. Et muligt dårligt yngleår uden observationer af pull, dog var 3 - 4 fugle Rørvig Lyng 1/6 nu nok en familie. På andet år havde 2 fugle dagplads i lav gran på Korshage og blev meldt utallige gange.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 8 11 21 2 7 1 4 11 11 16 13 109
MaxRst 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 3
Nobs 4 8 8 16 2 4 1 4 11 9 14 13 94
Ndag 4 7 8 15 2 4 1 4 11 9 13 12 90
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 193, 2)
Et sikkert ynglefund fra Nørrevang. Registreret 23/6 – 24/7 via 2 – 3 tiggende pull.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 7
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 23.. ..24

2018:  Mosehornugle  Asio flammeus  (10, 641, 20)
Lidt sen ankomst 4/4, men så til gengæld med maner på Korshage med 6 fugle (4 tf om morgenen og om eftermiddagen 6 rast med alle på vingerne samtidig). Hovedparten af fuglene sås inden for den første uge 4/4 - 9/4: 4/4 6, 5/4 3, 6/4 1, 7/4 1 og 9/4 1 alle Korshage, samt 8/4 1 rast Nørrevang, altså 13 fugle. Siden 16/4 2, 19/4 1 og 20/4 1 Korshage, samt en sen 19/5 1 rast Søndervang. De fleste stødt op/rastende, i alt 6 af fuglene ude på tf. Et fint forår med 20 fugle.
Til gengæld et efterår helt i bund med blot 2 fugle: 16/10 1 indtrækkende Korshage og 26/10 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 7
Total 22 1 2 25
MaxRst 6 1 1 6
Nobs 11 1 2 14
Ndag 9 1 2 12
Fænologi 04.. ..19 16..26

2018:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 45/46 46/47, 1/1)
Kun ét fund i 2018: 8/5 1 hørt syngende Ringholm Skov (PG).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2018:  Mursejler  Apus apus  
Det totale forårstræk er opgjort til 503, hvilket svarer ganske godt til tidligere år. Ankomst til normal tid 9/5. Højeste dagstotaler 27/5 172 Ø og 29/5 150 Ø. Højeste rasttal 26/5 95 Hovvig. Seneste observation 19/9 1 SV Flyndersø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 459 5 3 24 2 493
Total 623 75 21 31 3 753
MaxRst 95 12 6 3 1 95
Nobs 39 20 13 8 3 83
Ndag 19 20 12 7 3 61
Fænologi 09.. …. …. …. ..19

2018:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 62, 6)
En enkelt fugl set regelmæssigt i Hovvig gennem hele januar og februar. Herefter kun 26/5 1. En stationær fugl igen Hovvig fra 2/8 til 19/9, men forholdene var næppe gode for Isfugl i efteråret med ekstremt lavvande i kanalerne.
I Nykøbing Havn iagttagelser fra begge halvår: 25/2 - 27/2 1 og igen 9/4 1. I november 17/11 1 og 27/11 2.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 4 1 1 5 5 3 26
MaxRst 1 1 1 1 1 1 2 2
Nobs 7 4 1 1 5 5 2 25
Ndag 7 4 1 1 5 5 2 25
Fænologi 15.. ..28 09.. ..26 02.. ..19 17..27

2018:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 649, 9)
8 forårsiagttagelser 23/4 – 3/5 er på linje med de seneste år. Ankom 23/4 med 3 fugle: 1 Langesø Mose, 1 Korshage (Markskellet) og 1 Skærby Plantage. Herefter 24/4 1 Flyndersø, 25/4 1 Korshage og 28/4 2 Korshage (ydre del + Myntestien) – altså ret koncentreret passage på otte dage. Siden kun 3/5 1 Korshage (hørt). Fuglene blæste igennem, og højtrykket i maj gav ikke gode muligheder for at få de opsatte kasser besat.
Virkeligt sløjt efterår. Kun 24/8 1 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 1 1 7
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 4 1 1 6
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 23.. ..03 24

2018:  Sortspætte  Dryocopus martius  
7/4 – 8/4 set trækkende Nørrevang og senere rastende Korshage. Hørt kaldende 26/5 Højsandet. Set overflyvende 15/11 Korshage. Hvis det er samme fugl ved alle tre lejligheder, må man formode, at den har opholdt sig uden for området i de mellemliggende perioder. Der er langt til tidligere tiders status som fast ynglefugl i området. Siden den forsvandt som ynglefugl i 2012, er der set enkelte fugle de fleste år, dog ikke i 2013 og 2017, der var helt blanke.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 3 1 1 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 1 1 5
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 07.. ..26 15

2018:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Stabil ynglefugl. Helt normal årsprofil. Der var en lille ”invasion” af Stor Flagspætte i efteråret, der blev bemærket på træklokaliteter længere mod syd. I alt 10 blev set trk/tf fra juli til oktober. Det lille tal til trods er det faktisk efterårsrekord.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 3 4 11
Total 74 104 80 85 67 52 37 56 59 34 67 66 781
MaxRst 4 10 9 6 5 4 3 5 6 3 5 10 10
Nobs 52 38 39 41 49 29 27 30 34 23 34 29 425
Ndag 26 26 26 27 30 27 22 29 26 18 25 26 308
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Lille Flagspætte  Dendrocopos minor  (3, 67 72, 4)
Aktiv trommende han i ellesump Hovvig hørt og set 3/4 (JS) og 29/4 (EVR), var givet samme og kan repræsentere et yngleforsøg.
I efteråret to observationer Korshage: 29/9 1 rast (EVR) og 30/10 1 han rast (HVR via RF). Der var igen observationer Hovvig 3/11 og 6/11 1 han (EVR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 2 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 2 7
Ndag 1 2 1 1 2 7
Fænologi 13 03..29 26 29 03..06
rapp/2018/due.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1