Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:lrk

Rapport 2018

Lærker - Drosler

af Jørgen Bech


2018:  Hedelærke  Lullula arborea  (9, 3319, 85)
Forårstræk 6/3 – 11/4 (1/6) i alt 62, heraf 52 i marts. Optrækket kom lidt sent i det frostkolde tidlige forår. De fleste trækdage kun få fugle, men én dag skilte sig ud: 25/3 21 Ø Korshage. I samme periode et par rastflokke 11/3 5 Skredbjerg og 16/3 8 Nørrevang + 1 Langesø Mose (17/3 6 Langesø Mose nok fra samme flok). Desuden 5/4 2 R Nørrevang.
Arten optræder fortsat i yngletiden. Ringholm Skov: 1 syng meldt 21/3 – 13/5, Slettemose: 4/4 1 syng + sommeriagttagelse 26/6 1 og Korshage havde syngende fugle 24/3 1, 25/4 1 (2 fugle set) og 3/5 1.
Blev igen næsten ikke set i efteråret – blot 16/9 3 SV Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 7 1 1 3 65
Total 77 16 4 2 3 102
MaxRst 8 2 1 1 8
Nobs 34 12 4 2 1 53
Ndag 18 11 4 2 1 36
Fænologi 06.. …. …. ..26 16

2018:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Forårstræk 723. Heraf februar 77 og marts 584. Træktoppen således skubbet ind i marts i kolde februar/marts med de største dage 6/3 264 og 12/3 103 Ø Korshage. Ingen egentlige vinterfund, første fugl var 27/1 1 NØ Plantagen. En del flokke rastede i kulden i marts – flest 8/3 185 Nørrevang, 10/3 270 Nakke Syd og 18/3 185 Nørrevang. Rimeligt med ynglefugle – således 35 syngende fra halvøens nordøst del.
Efterårstræk 113 og årets sidste 17/11 1 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 76 582 55 1 29 79 5 833
Total 7 113 2079 247 240 162 161 34 125 86 8 3262
MaxRst 1 15 270 15 15 15 13 5 36 2 1 270
Nobs 4 34 81 44 61 33 39 18 19 17 7 357
Ndag 2 15 28 30 31 28 28 17 17 11 5 212
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2018:  Bjerglærke  Eremophila alpestris (62, 115, 2)
7/10 1 V Korshage (JLR) og 12/11 1 R/S Korshage (JLR). Sidste skræmt op fra spidsen. Begge observationer i øvrigt fotodokumenteret. Tilbage hvor den er yderst fåtallig (knapt årlig) efter sidste års store og stabile forekomst.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 07.. ..02

2018:  Digesvale  Riparia riparia  
Ankom markant 23/4 14 R Hovvig. Med et forårstræk på 30 (30/4 12 NØ Korshage) og et efterårstræk på 10 og ingen signifikante rast var det et sølle år. Mens Dybesøkolonien nu synes opgivet, var årets opmuntring, at der igen var aktivitet ved Skredbjergkolonien med 25 fugle 23/5 og 20 6/6.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 10 2 3 2 5 40
Total 88 215 42 6 51 14 416
MaxRst 30 120 20 2 10 8 120
Nobs 6 15 7 4 13 5 50
Ndag 5 15 7 4 13 4 48
Fænologi 23.. …. …. …. …. ..23

2018:  Landsvale  Hirundo rustica  
Ankom 8/4 5 Ø Korshage. Forårstræk 428 med 257 i april og 168 i maj. Største dag 30/4 128 Ø Korshage. Større rasttal fra Hovvig var 22/4 280, 30/4 500 og 13/5 175.
Efteråret præget af en pludselig formidabel dag: 19/9 3823 SV Rørvig Bugt! En dag med sydlig vind og et stort træk af Landsvale over hele landet. Betød også, at efterårstrækket blev i alt 4458 – en rekord. Bedste rast 14/8 350 Hovvig og sidste 11/10 1 Nørrevang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 257 168 3 8 102 4288 11 4837
Total 1349 949 241 347 2170 5307 11 10374
MaxRst 500 175 25 40 350 300 500
Nobs 41 99 36 38 45 59 2 320
Ndag 19 31 29 30 30 25 2 166
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. ..11

2018:  Bysvale  Delichon urbicum  
Ankom 8/4 1 Ø Korshage. Lille forårstræk med 72, det evige højtryk i maj befordrede ikke Bysvale træk. 1/5 100 R Hovvig – lige inden højtrykket. Ynglefugle som vanligt lidt tilfældigt rapporteret. Også stille efterår – 1/8 60 R Hovvig og sidste var 11/9 50 R i regn Dybesø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 59 5 1 78
Total 80 332 141 117 224 63 957
MaxRst 50 100 25 20 60 50 100
Nobs 9 27 21 17 21 5 100
Ndag 7 23 21 17 19 4 91
Fænologi 08.. …. …. …. …. ..11

2018:  Storpiber  Anthus richardi  (0, 36/38, 2/2) 
Tre individer set i 2018. Den første fuglen fra december 2017. Siden 2 fra efteråret.
1/1 – 7/2 1 rastende Nørrevang - den stationære, overvintrende fugl fra 3/12-2017. Mere end 50 observatører har indtastet denne fugl i 2018!
21/9 1 S Korshage (EVR) – set og hørt overflyvende.
17/11 1 rastende Skansehage (TPa m.fl.) – i tangopskyl yderst på halvøen blandt Skær- og Bjergpiber. Fotodokumenteret af TPa.
Storpiber blev den eneste egentlige ”eastern vagrant”, der blev set på halvøen i efteråret 2018.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 22 3 1 1 27
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 22 3 1 1 27
Ndag 22 3 1 1 27
Fænologi 02.. ..07 21 17

2018:  Markpiber  Anthus campestris (+, 87, 1)
22/8 1 V Flyndersø (HVR via RF). Fløj lige over observatøren med det spurvelignende kald – en stor piber med lysbeige og ustribet bug. Den er blevet sjælden og ses kun med års mellemrum, den forrige i 2016.

DOFBasen:2018


2018:  Skovpiber  Anthus trivialis  
Ankom 7/4 1 Ø Korshage. Forårstræk i alt 1509 med 663 i april og 838 i maj. Ingen store dage – flest 30/4 150 Ø. I yngletiden kun meldt 1 par Korshage – 19/5 -27/5 regelmæssigt i sangflugt. Nærmest væk på efterårstræk (19) og sidste 21/9 2 SV Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 663 838 8 13 6 1528
Total 668 840 16 14 7 1545
MaxRst 2 1 1 1 1 2
Nobs 38 38 10 12 6 104
Ndag 23 30 10 8 6 77
Fænologi 07.. …. ..27 09.. ..21

2018:  Engpiber  Anthus pratensis  
Vanlige få fugle vinter – Korshage bedst (op til 11). 12/3 30 på Korshage, men første på træk var 23/3 2 Ø Korshage. Med et forårstræk på 1186 (heraf 1168 i april) et beskedent forår, flest 16/4 381 Ø Korshage. Der skal helt særlige forhold til et stort træk som rekorddagen 22/4 1990 30000 Ø Korshage. Spørgsmålet er, om arten er gået så meget tilbage, at vi aldrig vil kunne nærme os en kopi af dette tal.
Ynglede i Flyndersø. 8/5 – 26/5 par i sang og yngleadfærd. Blev i øvrigt slet ikke set i perioden 18/6 -25/8.
Efterårstræk i alt 112, største rast 29/9 50 Slettemose og 1/10 50 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 1168 6 49 61 2 1298
Total 30 33 137 1426 36 2 1 123 197 99 47 2131
MaxRst 9 11 30 100 4 1 1 50 50 19 11 100
Nobs 9 8 32 59 21 2 1 24 26 17 9 208
Ndag 8 7 24 29 20 2 1 22 19 17 8 157
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..17 26.. …. …. …. ..28

2018:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 118, 3)
Forår: 28/5 1 tf Korshage 06:50 (JB, EVR). Lige ind over observatørerne med gentagne kald.
En sjælden forårsfugl. Den eneste fra Sjælland (med DKU godkendelse) og kun ganske få fra Skagen og én fra Fanø udgør forårstotalen på under 10 fugle.
Efterår: 21/9 1 V Korshage (EVR) samt 28/9 1 SV (indtrækkende) Korshage, siden kortvarigt rastende (EVR, JLR).
Kun ca. 30 fugle i DK i efteråret, hvor de to Korshage observationer faldt i den bedste periode i den østlige del af landet.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 28 21..28

2018:  Skærpiber  Anthus petrosus  
Få i januar – februar: Korshage 1 (fra 2/1) og Skansehage 2 (fra 4/2). Primo marts lille tilgang til 6/3 3 rast Korshage og 5 Skansehage. Eneste på træk og sidste 8/4 1 Ø Korshage.
Tilbage 8/9 1 Korshage, 4/10 oppe på 2, flest 4/12 6 og 28/12 fortsat 3. På Skansehage fra 20/10 3, 2/11 5 og siden op til 9 i perioden 3/11 – 21/12.
Antallet af fugle har været vigende i de sidste mange år, men opmuntrende man kunne nå de 9 på Skansehage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 16 3 21 2 6 16 102 37 203
MaxRst 2 1 5 1 1 3 9 17 17
Nobs 13 3 13 2 6 10 24 8 79
Ndag 13 3 13 2 6 10 23 8 78
Fænologi 02.. …. …. ..08 08.. …. …. ..28

2018:  Bjergpiber  Anthus spinoletta (0, 28/30, 2/2)
Fuglen fra 2017 overvintrede fint, og måske samme eksemplar tilbage i november. Yderst stationær omkring Skansehagespidsen i tangopskyl eller inde ved den lille sø bagved. Data blev:
4/1 – 14/3 1 Skansehage (21 obsdage).
6/11 – 27/12 1 Skansehage (14 obsdage). 20/11 sås 2 Bjergpibere begge set i skop i selskab med Skærpibere, men kun den faste forblev stationær.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 6 5 14 1 36
MaxRst 1 1 1 2 1 2
Nobs 10 6 5 13 1 35
Ndag 10 6 5 13 1 35
Fænologi 04.. …. ..14 06.. ..27

2018:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  
Ankomst 23/4 1 Ø Korshage. Forårstræk i alt 999, heraf 976 i maj. Største trækdag var 12/5 455 Ø Korshage. Artens trækperiode var præget af permanent højtryk, og det afspejles i ualmindeligt små rasttal. Kun op til 8/5 45 og 14/5 75 på hovedlokaliteten Flyndersø.
3 ynglefund. 1 par Nørrevang i kornmark (med fourageringsmuligheder i nærliggende hestefolde) og 2 par Ringholm, ligeledes i kornmark nær enghabitat.
Efterårstræk i alt 186 overvejende fra 29/8 154 R/SV Hovvig. 5/9 rastede 60 Nørrevang. Sidste 16/9 1 SV Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 976 7 170 16 1185
Total 16 1186 15 1 185 140 1543
MaxRst 75 2 1 10 60 75
Nobs 8 58 11 1 21 17 116
Ndag 6 31 8 1 14 14 74
Fænologi 23.. …. …. …. …. ..16

2018:  Gulhovedet Vipstjert  Motacilla f flavissima/lutea  (1/1, 4/5, 1/1)
15/5 1 han R Korshage (EVR). Sjælden race, der sidst blev set i 2016. Fuglen blev observeret på tæt hold blandt almindelige racer af Gul Vipstjert.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2018:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 922, 58)
Med et forårstræk på i alt 36 med 26 i marts og 10 i april en af de småfugle, der klarede sig pænt. Perioden var 12/3 – 16/4 og flest kom 12/3 og 25/3 med 4 Ø Korshage/Rørvig By begge dage. I perioden 14/3 – 2/4 6 rastende fugle på forskellige lokaliteter (2 Nørrevang, 1 Rørvig By, 1 Skansehage og 2 Hovvig). Flere end vanligt og måske provokeret af kulden i trækperioden.
Efteråret bød på 16 på træk i perioden 15/9 – 21/10, flest 21/9 7.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 10 6 7 49
Total 29 11 6 7 53
MaxRst 1 1 1
Nobs 21 11 4 6 42
Ndag 9 8 3 6 26
Fænologi 12.. ..16 15.. ..21

2018:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba  
Ankom 13/3 2 Søndervang. Forårstræk 328 med 30 i marts og 279 i april svarer til et normalt år. Igen var rasttallene små – kun op til 12/4 34 R Nørrevang. Flokdannelser fra august op til 1/8 25 R Skansehage og 13/8 50 R Hovvig. Sidste 9/10 1 SV Dybesø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 279 19 1 19 3 351
Total 44 441 170 91 303 712 519 16 2296
MaxRst 4 34 11 7 55 50 46 4 55
Nobs 27 75 56 35 49 47 46 9 344
Ndag 13 28 31 30 31 31 30 7 201
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. ..09

2018:  Silkehale  Bombycilla garrulus (505, 27801, 435)
Begge vintre små og moderate passager af fugle i marts og igen ultimo oktober – november.
Anslået antal 1. halvår 110 og 2. halvår 325.
I januar - februar blot 19 fugle, de 4 4/2 Nakke Syd.
Fra 1/3 fugle på vej nordpå. Rørvig By op til 25 1/3 – 4/3 og Østerlyng 17 15/3. Forårstræk 42 NØ – heraf 40 6/3 -25/3 samt 2 faldet af flokkene 7/4 og 14/4. Sidste 19/4 1 rast Nakke Nord.
Retur 21/10. Nykøbing 21/10 35, siden fald til 10 fra 23/10, men ny top 30/10 75. I Rørvig By 21/10 20, 22/10 35 frem til top 2/11 75 og fugle gennem november til 30/11 25. Eneste Korshage var 30/10 40 tf. Ingen fugle i december bortset fra et julekort 24/12 1 Rørvig By.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 2 40 82
Total 3 11 153 3 273 249 1 693
MaxRst 2 4 25 1 75 75 1 75
Nobs 2 3 9 3 9 10 1 37
Ndag 2 3 9 3 8 10 1 36
Fænologi 04.. …. …. ..19 21.. …. ..24

2018:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  
Brutto rapporteret (= alle obs kun renset for daggengangere): 1044, heraf 688 fra 1.halvår og 356 fra 2. halvår. 1. halvår svarer til de sidste år efter milde vintre, og arten syntes ikke påvirket af den sene kulde. Derimod er 2. halvår lavt rapporteret. Gærdesmutte er formodentlig en art, der ikke havde det godt med den ekstreme tørkesommer, hvilket synes at kunne aflæses på 2. halvår. Med forbehold for at det baseres på bruttotal og dermed forudsætter nogenlunde ensartet rapportering.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 60 54 46 113 115 120 58 30 40 61 57 32 786
MaxRst 5 3 3 9 11 11 6 2 4 4 5 3 11
Nobs 39 35 36 44 47 42 29 27 29 33 29 23 413
Ndag 28 24 30 30 29 30 22 23 27 26 25 22 316
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Jernspurv  Prunella modularis  
Omkring 10 fra vinteren. Virkeligt lille forårstræk med kun 49, fordelt 8 i marts og 41 i april (15/3 – 18/4). Meget lidt i iskolde marts, hvor sangaktiviteten først kom rigtigt i gang sidst på måneden. Ynglebestanden synes umiddelbart stabil.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 41 4 53
Total 18 13 46 109 44 24 9 5 13 13 11 8 313
MaxRst 3 1 3 5 3 3 2 1 2 1 2 1 5
Nobs 15 13 30 52 35 21 8 5 12 13 10 8 222
Ndag 14 12 23 30 30 18 8 5 9 13 10 8 180
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2018:  Rødhals  Erithacus rubecula  
Brutto rapporteret 742 for året (alle obs reduceret for daggengangere). Trækket afspejler sig i toppene i april (159) og i oktober (72) – november (135). Konkrete fald tal er små – 6/4 15 Korshage og 6/4 32 hele halvøen og slet ingen efterår.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 40 44 44 120 28 20 13 10 31 63 105 51 569
MaxRst 2 4 3 15 4 3 2 2 4 8 10 3 15
Nobs 36 28 38 36 19 16 10 9 21 29 36 35 313
Ndag 27 25 28 29 18 15 10 9 20 23 25 28 257
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Kom tidligt (fra 30/4) til højtryk, varme og dermed en meget fremskreden insektsæson. Ynglecyclus blev meget accelereret, og sangen sluttede ekstremt tidligt med sidste fugl hørt allerede 6/6! Det er helt usædvanligt, idet de sidste fugle normalt høres ind i sidste tredjedel af juni – uafhængigt af ankomsttidspunkt.
På trods af den afkortede sæson blev der registreret følgende ynglefugle: Hovvig 4 (2 norddel, 2 Galbuen – Sydtårnet), desuden 2 hørt på vestsiden, men kun 1 dato (11/5 sydvestdel, 24/5 nordtårnet). De øvrige fra Slettemose 2 (3), Nakke Skov (syd for) 1 og Nakke Syd 1(2).
Bestanden kan dermed opgøres til 8 stationære, samt 4 usikre.
Oplagte trækfugle: 11/5 1 Vesterlyng + 1 Nørrevang, 15/5 1 Korshage, 16/5 1 Dybesø + 1 Flyndersø, 18/5 1 Nakke Øst, 21/ 5 1 Søndervang og 25/5 1 Dybesø, i alt 8.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 50 4 55
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 1 34 4 39
Ndag 1 22 3 26
Fænologi 30.. …. ..06

2018:  Husrødstjert  Phoenicurus ochruros  (5, 263, 17)
Forår 11 og efterår 6.
Inflow 5/4 – 7/4 med 5 fugle: 5/4 1 2k han Søndervang, 6/4 2 Søndervang (anden lokalitet) og 1 Nørrevang (Hyldgårdsvej), 7/4 – 9/4 1 2k han Korshage. Siden drypvis: 19/4 1 han Dybesø, 24/4 1 syng og igen 29/5 1 syng Nykøbing (småindustrier nordlige by og samme sted som sidste år), 6/5 og 10/5 1 han og 1- 2 hun Korshage, samt en sommerobs 19/6 1 hun Rørvig By. I efteråret 6/8 1 1k Rørvig By, 20/9 1 1k Dybesø, 15/10 2 Nykøbing (syddel), 4/11 1 Flyndersø og 8/11 1 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 3 1 1 1 2 2 17
MaxRst 2 1 1 1 1 2 1 2
Nobs 6 3 1 1 1 1 2 15
Ndag 6 3 1 1 1 1 2 15
Fænologi 05.. …. ..19 06.. …. …. ..08

2018:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Brutto hele året: 229. Flest i maj (107) og juni (68) sv.t. sangperioden. Ankomst 19/4 1 Rørvig By og sidste 16/9 1 Dybesø. Lidt flere end sidste år. Dog fortsat tegn på at være stagneret efter fremgang i mange år (toppende i 2015) som den positive undtagelse blandt småfugle med afrotropisk overvintring. Tallene fortsat baseret på bruttotal (alle rapporter renset for daggengangere).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 73 56 14 12 5 175
MaxRst 3 4 6 2 6 1 6
Nobs 10 51 26 12 7 5 111
Ndag 10 30 23 12 7 5 87
Fænologi 19.. …. …. …. …. ..16

2018:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Rørvig, Bynkefugl 2018 (148).

Lokalitet april maj juni forår i alt aug sep efterår i alt
Korshage 14 33 3 =50 10 19 = 29
Flyndersø 1 21 =22 9 6 = 15
Nørrevang 25 `= 25
Øvrige 1 6 = 7
t o t a l 16 87 3 =104 19 25 = 44

Perioder: Forår 25/4 (3 Korshage) – 3/6. Efterår 9/8 – 18/9. Største rastdag 6/5 19.
Lave rasttal i maj, der jo var præget af det konstante højtryk.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 72 3 19 25 134
MaxRst 8 10 2 4 6 10
Nobs 4 30 2 9 13 58
Ndag 4 26 2 8 13 53
Fænologi 25.. …. ..03 09.. ..18

2018:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  (0, 101, 18)
Årets resultat: Forår 5, ynglefugle 0, efterår mindst 13.
Forår 30/3 – 25/4: 7 obsdage af 3 hunner og 1 han Korshage og 5/4 1 hun Søndervang.
Efterår: Hele 49 obsdage 9/8 – 28/12. Typiske tidlige ankomst af juvenile fugle med ofte 3 stationære omkring fold 1 på Korshage. Et par iagttagelser fra Flyndersø 9/8 og 15/8 begge dage 2 – men samme dage ingen set på Korshage. Toppede primo september med 4 senere 8/9 6 (1 ad han, 5 1k) Korshage. Fortsat stationære 3 1k, nu i 1.vinter handragt. Sidst på måneden yderligere 1 + 1 hun. Den kontinuerlige periode sluttede 8/10. Siden 24/10 2 Flyndersø, 8/11 – 13/11 1 – 2 Korshage og en sen 1/12 – 28/12 Korshage (vel overvintrende).
Arten faldt helt ud som ynglefugl i 2018 – 0 fugle i månederne maj – juli. Til trods for optimal habitat på Korshage og Skansehage og et større yngleområde (Melby Overdrev) i nærheden. Forklaringen må næsten helt sikkert være forstyrrelse. De mere marginale habitater på Slettemose og Ringholm var heller ikke besat.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 7 40 60 12 5 4 129
MaxRst 1 2 3 6 3 2 1 6
Nobs 1 6 17 19 5 4 4 56
Ndag 1 6 17 19 5 4 4 56
Fænologi 30.. ..25 09.. …. …. …. ..28

2018:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  
Rørvig, Stenpikker 2018 (349)

Lokalitet april maj juni forår i alt aug sep okt efterår i alt
Korshage 12 79 1 = 92 42 69 = 111
Flyndersø 2 44 =46 6 22 = 28
Nørrevang 6 30 = 36 3 0 = 3
Øvrige 4 10 = 14 2 16 1 = 19
t o t a l 24 163 1 = 188 53 107 1 = 161

Ankomst 4/4 1 han Korshage, sidste 1/6. Største rast forår 6/5 36. Efterår 9/8 – 12/10, sidste også eneste noteret som træk 1 SV Plantagen. Største dag efterår blev 21/8 15 rast Korshage og 16/9 29 fra flere lokaliteter. Ingen aktivitet i yngleperioden.
Også denne art havde et år under middel.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 19 117 1 48 90 1 276
MaxRst 4 20 1 15 10 20
Nobs 13 27 1 18 23 1 83
Ndag 13 22 1 17 21 1 75
Fænologi 04.. …. ..01 09.. …. ..12

2018:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2931, 58)
Efter tre store år med markant over 100 dumpede årstotalen i 2018 ned på 58. Faktisk skal vi tilbage til 2009 for at finde et lavere antal. Men fortsat en fin Rørvigart med mange obsdage gennem april. Ankomst 5/4 (1+1). Korshage: Kun 3 på træk + i alt 43 rastende. Herunder årets største antal 28/4 16 rast. Nørrevang: I alt 4. Flyndersø 7 (alle 24/4) og Søndervang 1. Af de 58 blev 56 set i april og de 2 sidste var i maj, 7/5 han og 23/5 hun begge Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 53 2 55
MaxRst 16 1 16
Nobs 17 2 19
Ndag 16 2 18
Fænologi 05.. ..23

2018:  Solsort  Turdus merula  
Absolut intet nyt fra Solsortefronten. Enorm mængde enkeltobservationer. Der kan ikke identificeres fald af trækfugle. De største enkeltobs er vinterflokke, men ingen over 25.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1 11
Total 255 288 223 179 156 118 91 73 69 79 220 216 1967
MaxRst 25 19 15 14 10 7 10 9 6 11 14 20 25
Nobs 64 47 48 43 70 45 31 31 30 27 34 46 516
Ndag 28 28 31 29 31 29 27 28 28 24 29 31 343
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Sjagger  Turdus pilaris  
Vinterflokke var især Slettemose op til 2/1 350 og Hovvig op til 11/1 150. Sidst i februar dominerede Søndervang med op til 22/2 254. Forårstræk i alt 398. En enkelt notering fra februar 14/2 32 tf Korshage. Trækket lå i marts (172) og april (194). Flest 12/3 70 Ø Korshage og 27/3 80 Ø Engmosen. Sidste fugl 28/4, herefter tilbage 5/9 1 Rørvig By – altså ingen sommeriagttagelser. 48 noteret trækkende efterår. Første egentlige rastflok 29/10 40 Hovvig, men først sidst i december mere markante 26/12 250 Rørvig Bugt og 31/12 100 Slettemose.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 172 194 5 43 446
Total 2186 1303 732 578 2 52 205 406 5464
MaxRst 350 254 80 120 1 40 60 250 350
Nobs 39 39 42 29 2 6 11 6 174
Ndag 28 24 27 15 2 5 10 6 117
Fænologi 01.. …. …. ..28 05.. …. …. ..31

2018:  Sangdrossel  Turdus philomelos  
5/2 1 Langesø Mose var en vinterfugl. Forårsankomst 14/3 1 Nakke Kær, 23/3 for alvor ind med 4, heraf 3 syngende. Meget små rasttal – flest 6/4 10 Søndervang og 9/4 10 Langesø Mose. Træk nærmest ikke registreret (6 forår, 4 efterår). I efteråret en enkelt fornuftig rastflok 29/9 80 Slettemose.
Arten er gået virkeligt meget ned fra 70erne til i dag. Også ynglebestanden er skrumpet – i dag mest i kerneområder som Langesø Mose (7 syng), Hovvig norddel (7 syng) og Slettemose (4 syng).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 3 10
Total 1 11 108 39 29 22 1 83 12 3 1 310
MaxRst 1 2 10 7 2 4 1 80 2 1 1 80
Nobs 1 9 41 31 24 18 1 4 11 3 1 144
Ndag 1 8 27 26 20 16 1 4 11 3 1 118
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2018:  Vindrossel  Turdus iliacus  
Fortsat stilfærdig cyklus på Rørvighalvøen. Træk de to halvår 18 og 13 var jo minimalt. Årevis siden der sidst er set et lidt større træk, der jo typisk er et nattræk forlænget ind i dagtimer. Rasttallene var højst 21/2 26 Langesø Mose og 23/3 35 Langesø Mose som subsyngende forårsflok. Sidste 23/4 og tilbage 26/9. I december småflokke op til 3/12 12 Nakke Nord og igen 24/12 12 Rørvig By.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 16 11 2 31
Total 16 91 69 78 2 31 17 64 368
MaxRst 7 26 35 15 2 7 5 12 35
Nobs 10 14 18 20 1 11 8 16 98
Ndag 10 13 16 13 1 9 8 16 86
Fænologi 01.. …. …. ..23 26.. …. …. ..30

2018:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  
I alt 5 vinterfugle på 5 forskellige lokaliteter – den på Skansehage meldt hyppigst. 25/2 2 Dybesø regnes for forårsfugle på vej op. Forårstrækket blev på i alt 391 fordelt marts 200 og april 191. De største dage 31/3 66 og 7/4 61 Ø overvejende Korshage. Toppen er ca. 14 dage forsinket, så også denne art var påvirket af den iskolde marts. Stadig enkelte ynglepar. 19/3 – 4/5 1 (- 2) syngende Korshage samt 2/6 1 set. Også syngende fugl Skansehage. Mest overbevisende her med en iagttagelse 2 7/6 af en fugl med føde i næbbet samt en fouragerende fugl 14/7. Arten blev herefter først registreret igen 18/10. Som vanligt var efteråret meget lille. Ultimo december 3 i behold – Korshage, Skansehage og Slettemose.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 200 191 1 7 399
Total 5 9 347 352 2 3 1 11 30 9 769
MaxRst 1 2 43 51 1 2 1 2 7 3 51
Nobs 5 8 57 41 2 2 1 4 12 7 139
Ndag 5 7 25 19 2 2 1 4 12 6 83
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. ..14 18.. …. ..29
rapp/2018/lrk.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1