Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:maa

Rapport 2018

Mågefugle - Alkefugle


2018:  Mellemkjove  Stercorarius pomarinus (0, 243, 6)   
Endnu et år med meget få unge Mellemkjover fra tundraen, men et velplaceret stormlavtryk ultimo september og tilgang af også nogle ældre fugle gav 6 observationer af Mellemkjove. Det svarer til de sidste 10 års gennemsnit på 5. 1985 er fortsat det ubetinget største år med hele 78 observationer.
Alle observationer var fra Korshage: 23/9 1k rast og derefter NV (SA, JHC, EVR), 24/9 1 ad V (JHC), 26/9 1 trk (JHA, JSJ), 29/9 1 1k V (BHA, DEP), 30/9 1 trk (JSJ, HL) og 22/10 1 1k V (JLR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 6 1 7
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 7
Ndag 5 1 6
Fænologi 23.. ..22

2018:  Almindelig Kjove  Stercorarius parasiticus (18, 1937, 128)  
Årstotalen på 128 ligger markant over de seneste 10 års gennemsnit på 31. Siden 1973 har der kun været to år, som har vist større træktal: 1991 (223) og 2007 (145).
Det blev til en enkelt observation i 1. halvår fra Korshage: 21/6 1 ad SV.
I andet halvår var der 122 trækkende kjover på 22 dage – første 5/8 og sidste 24/10. Dage med mindst 10 trækkende kjover ved Korshage: 15/9 10 V, 23/9 14 NV, 24/9 18 NV, 27/9 13 og 28/9 23. Af det samlede træk var 10 noteret til 1k.
Det blev til 5 rastende fugle: 11/8 2, 17/9 1, 22/9 1 og 22/10 1 alle Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 102 11 121
Total 1 9 107 14 131
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 1 7 45 12 65
Ndag 1 6 14 5 26
Fænologi 21 05.. …. ..24

2018:  Lille Kjove  Stercorarius longicaudus (0, 154, 8)  
Det blev et rigtig flot år med 8 fugle fra andet halvår alle fra Korshage og fra vindperioden ultimo september/primo oktober. Det er godt over de sidste 10 års gennemsnit på 3 og kun overgået af 2012, som havde 15 (rekordåret 2007 med 74 observationer er ikke medtaget).
Årets observationer: 23/9 1 1k og 1 2k+ V (SA, JHC, AWN, EVR), 24/9 1 3k+ SV (JSJ, EVR), 28/9 3 V (3k+, 2k+, 1k) (LB, EVR, KR, JS, JOS) og 3/10 2 (3k+ + og 1k)V (LB, JHC, EVR, KR). En usædvanlig aldersfordeling uden den normale dominans af 1k. Af de 8 er 3 beskrevet som 3k+, 2 som 2k+ og 3 som 1k. Mønsteret genfindes på observationerne fra Nordsjællands kyst og er lidt det samme som årets Mellemkjover.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 8
Total 6 2 8
MaxRst
Nobs 5 2 7
Ndag 3 1 4
Fænologi 23.. ..03

2018:  Storkjove  Stercorarius skua (0, 286, 254)  
Et gigantisk år med en helt formidabel dagsrekord for Rørvig: 3/10 188 V Korshage! 
Stormlavtrykkene ultimo september medførte, at Danmarksrekorden for Storkjove blev slået hele to gange - først med 528 23/9 ved Skagen og herefter med hele 788 28/9 ved Roshage. For Rørvig blev det også rekord indenfor fuglestationens historie med 254 for året (andet bedste år er 2011 med 47) – voldsomt over et 10 års gennemsnit på 13. Vores gamle dagsrekord på 14 blev ligeledes overgået to gange. Først med næsten en fordobling til 26, og så af de utrolige 188. Fuglene kom i en lind strøm af småflokke (op til 8 fugle), flere helt oppe ved klitfoden. Virkelig en dag, der vil blive husket blandt de begejstrede havfugleobservatører. Bemærk, at vores største dag, der også blev registreret mange andre steder langs Nordsjællands kyst, kom senere end det største ryk i Nordjylland.
Alle observationer var V/NV trækkende fugle ved Korshage fra efteråret. Det blev til trækkende kjover på 13 dage – første 14/9 og sidste 24/10. Dage med mere end 10 fugle ved Korshage: 23/9 12, 24/9 11, 28/9 26 og 3/10 188 (7 observatører).

Rettelse 18-08-2018 LB
Der er kommet supplerende oplysninger til nogle af de store dage. 23/9 12 (ikke 14), 28/9 26 (ikke 37), 3/10 188 (ikke 169). Total dermed 254 (ikke 249).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 71 178 249
Total 71 178 249
MaxRst
Nobs 34 95 129
Ndag 9 5 14
Fænologi 14.. ..24

2018:  Kjove sp  Stercorariinae non det (0, 361, 13)  
Året gav 13 Kjover ved Korshage, der ikke kunne bestemmes på grund af stor afstand/dårligt lys: 12/9 1 V, 22/9 4 V, 23/9 5 NV, 28/9 1 S (Almindelig Kjove / Lille Kjove) og 23/10 2 V.

DOFBasen:2018 (Kjove sp)

DOFBasen:2018 (Mellemkjove/Alm Kjove)

DOFBasen:2018 (Almindelig Kjove/Lille Kjove)

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 2 11
Total 10 2 12
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 7
Ndag 4 1 5
Fænologi 12.. ..23

2018:  Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus (5, 956, 12)  
2018 blev med 11 observationer trods alt bedre end 2017, der kun havde 4 observationer. Totalen er dog fortsat under de sidste 10 års gennemsnit på 21. Forårstræk: 14/5 4 SØ Korshage (ERA). Efterårstræk: 24/9 3 (2 1k) trk. (JSJ, TPA, EVR, KR), 3/11 1 trk. (AFr), 12/11 1 1k V (EVR) og 4/12 1 ad NV (JB) - i alt 6 alle Korshage.
Det blev kun til to rastende Dværgmåger: 13/9 1 1k Hovvig (JR) og 22/10 1 ad Rørvig Bugt (LB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 1 1 8
Total 4 3 1 2 1 11
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 2 1 7
Ndag 1 2 1 2 1 7
Fænologi 14 13.. …. …. ..04

2018:  Sabinemåge  Xema sabini (0, 51/51, 3/3) 
Efter 5 år uden observationer bragte 2018 et comeback til den fine art med 3 fugle. Herunder stationens første observation af en adult Sabinemåge.
På basis af de gunstige vindforhold for at se havfugle ved Nordsjællands kyst på flere dage ultimo september blev det til hele 3 Sabinemåger ved Korshage:
24/9 1 1k V (JSJ, EVR), 28/9 1 ad V (LB, EVR, KR, JOS) - mågen kom super godt i sin ufældede sommerdragt - og endelig 29/9 1 1k V (TPA, JLR).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 24..29

2018:  Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus  
Træk første halvår: 30/1 - 6/6 med i alt 1077. Største dag blev 8/4 254 Ø Korshage.
Træk andet halvår: 15/6 – 26/12 med i alt 602, største dag 12/10 134 SV med 74 fra Kysten ved Sandflugtsplantagen og resten Nørrevang.
Største antal rastende blev 8/8 2060 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 36 708 305 29 117 154 92 200 6 18 1671
Total 1212 1008 1465 1468 461 2912 15885 20324 7386 1867 765 745 55498
MaxRst 90 150 160 160 60 440 1400 2060 750 360 200 130 2060
Nobs 54 46 51 44 39 30 42 44 50 48 43 40 531
Ndag 28 27 30 27 27 27 28 29 30 25 25 25 328
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Stormmåge  Larus canus  
Træk første halvår: 30/1 – 2/6 med i alt 797. Største dag blev 14/4 245 SØ Korshage.
Træk andet halvår: 7/7 – 10/12 med i alt 819, flest 12/8 334 V Korshage. Begge dele nye top noteringer.
Største antal rastende 12/2 330 Rørvig Bugt (overnatning).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 2 35 591 128 16 24 612 66 93 5 19 1616
Total 1119 987 540 878 146 141 503 1470 1923 339 215 691 8952
MaxRst 120 330 90 60 5 35 185 170 260 70 30 120 330
Nobs 42 30 52 45 26 25 26 24 41 25 23 31 390
Ndag 27 25 29 28 22 25 18 21 27 20 17 21 280
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Sildemåge  Larus fuscus (27, 3098, 324)  
83 af årets 324 fugle er racebestemt til Nordsøsildemåge – intermedius, selv om langt de fleste observationer nok alligevel må tilhøre denne race.
Forårstræk: 8/5 2. De øvrige forårsfugle var alle rastobservationer fra Nørrevang: 17/4 1, 30/4 9, 9/5 2 og 4/6 1 – alt 13.
Efterårstræk: 22/6 – 3/10 i alt 254 primært fra Korshage med markant top 22/9 31 V, 23/9 61 V (8 1k) og 24/9 24 V. Observationer fra andre lokaliteter 17/9 2 ad V Dybesø og 22/9 11 S Hovvig.
Det blev til 54 rastende fugle mellem 23/6 og 29/9 helt overvejende fra Flyndersø og Nørrevang med flest 24/9 31 ad Nørrevang. Desuden bør 21/9 1 ad rast Hovvig bemærkes – arten er sjælden her.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 26 130 14 178
Total 10 4 8 32 165 14 233
MaxRst 9 2 1 5 23 23
Nobs 2 2 5 8 24 2 43
Ndag 2 2 4 7 16 1 32
Fænologi 17.. …. ..25 04.. …. ..03

2018:  Sølvmåge  Larus argentatus  
Forårstræk: 30/1 – 2/5 med i alt 58 alle Korshage. Største dag 30/1 26.
Efterårstræk: 22/6 – 24/10 med i alt 76. Største dag 25/9 26 V Korshage.
Største antal rastende blev Rørvig Bugt: 2/4 313 midt på eftermiddagen, hvilket er et højt tal så tidligt på dagen. Største optælling af rastende Sølvmåger fra Hovvig var 140 20/1. I 2017 var højeste tal på 3.100, så fraværet af store tal fra 2018 kan formodentlig være et udtryk for manglende optællinger af denne art sidst på dagen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 4 10 18 5 5 24 36 6 134
Total 645 417 703 609 314 168 213 221 486 182 530 516 5004
MaxRst 140 50 200 313 20 20 54 45 51 15 45 117 313
Nobs 60 47 54 40 45 30 36 32 40 30 40 54 508
Ndag 29 26 31 28 28 26 24 24 30 21 25 29 321
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Kaspisk Måge  Larus cachinnans (0, 9/9, 1/1)  
Kaspisk Måge er fortsat særdeles fåtallig i Vest- og Nordsjælland og dermed også Rørvig, men blev rapporteret for nu tredie år i træk. To observationer: 21/9 1 1k rastende i Hovvig (hvor arten kun er registreret én gang før i 2014) og 29/9 1 1k S Korshage (begge EVR). Da det er så fåtallig en art, regnes de 2 observationer for samme fugl.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 21..29

2018:  Svartbag  Larus marinus  
Første halvår: 28/1 – 25/5 i alt 26. Største dag blev 30/1 6 V Korshage. Andet halvår: 21/6 – 10/12 i alt 89, flest 3/10 15 V Korshage.
Største antal rastende blev Hovvig: 30/7 11.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 6 11 2 9 1 6 33 31 9 115
Total 62 41 87 89 69 80 120 136 99 86 63 61 993
MaxRst 4 3 8 8 5 7 11 9 6 10 5 4 11
Nobs 35 28 37 37 36 36 47 41 39 35 42 34 447
Ndag 25 20 28 29 28 29 30 31 30 22 27 25 324
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Ride  Rissa tridactyla (1, 48448, 183)  
Totalen på 181 blev højere end i 2017, men fortsat langt under de seneste 10 års gennemsnit på 696. Første halvår: 11 alle fra Korshage: 27/1 1 V, 30/1 5 V, 2/5 1 V, 21/6 2 V og 22/6 2 V.
Andet.halvår:172 fordelt på 13 dage: Første 24/9 og sidste 10/12. Dage med mindst 10 trækkende ved Korshage: 24/9 10 V, 28/9 28 V, 3/10 48 V, 22/10 15 V, 23/10 17 V, 4/12 21 og 10/12 13.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 4 39 95 1 35 181
Total 6 1 4 42 95 1 35 184
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 2 14 24 1 3 48
Ndag 2 1 2 3 6 1 3 18
Fænologi 27..30 02.. ..22 24.. …. …. ..10

2018:  Rovterne  Hydroprogne caspia (0, 43/55, 3/3)  
Rovternen har gennem de senere år været regelmæssig, men fåtallig i Rørvig. 2018 blev fjerde år i træk med observationer af Rovterne i Hovvig alle rastende. 1/8 1 ad (EVR), 9/8 1 ad (LB, EVR, JR og JS,) og 14/8 1 ad (PEL og JS). Rovternen der blev set 9/8 var ringmærket med farvemærker på venstre ben og aluminiums ring på højre ben.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 01..14

2018:  Splitterne  Sterna sandvicensis  
Årets første fugl var 25/3 1 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 6/4 - 25/6 i alt 117. Største dag blev 22/6 35 V Korshage.
Efterårstræk:1/7 – 11/10 i alt 1823. Flest 21/8 417 V Korshage.
Største antal rastende: 1/9 36 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 33 53 65 1267 459 14 1922
Total 6 119 40 97 260 1517 797 30 2866
MaxRst 3 14 2 12 31 25 110 5 110
Nobs 3 31 20 20 35 42 43 12 206
Ndag 3 23 17 18 28 30 28 9 156
Fænologi 25.. …. …. …. …. …. …. ..13

2018:  Fjordterne  Sterna hirundo  
Ankomst 17/4 5 rast Rørvig Bugt. Forårstræk: 23/4 – 30/6 i alt 144. Største dag blev 2/6 37 Ø Korshage.
Efterårstræk: 19/7 – 4/10 i alt 511, flest 20/8 102 V Korshage. Sidste 9/10 1 1k rast Hovvig.
Største antal rastende: 6/8 32 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 89 47 41 400 65 6 651
Total 69 142 125 166 597 115 12 1226
MaxRst 21 10 5 23 32 12 2 32
Nobs 11 34 36 42 53 33 11 220
Ndag 10 25 25 28 30 20 9 147
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. ..24

2018:  Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo  
Forårstræk: 3/5 – 22/6 i alt 140. Største dag blev 15/5 29 Ø Korshage.
Efterårstræk: 7/7 – 23/9 i alt 363, flest 12/8 196 V Korshage.
Ikke over 10 rastende.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 115 25 7 321 35 503
Total 1 118 28 7 321 36 511
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 1 15 7 3 10 8 44
Ndag 1 15 7 3 7 7 40
Fænologi 26.. …. …. …. …. ..23

2018:  Havterne  Sterna paradisaea  
Ankomst 6/4 1 rast Korshage. Forårstræk: 15/4 - 24/6 i alt 250. Største dag blev 15/5 179 V Korshage.
Efterårstræk: 22/7 – 2/11 i alt 95, flest 5/8 40 (heraf 9 juv) V Korshage.
Største antal rastende: 6/8 7 Korshage.
2/11 1k fou/V Korshage er den hidtil seneste Havterne fra Rørvig. Efter 14/10 sås 24/10 1 1k V Korshage (foto), 25/10 2 rast 1k + 1 V, 28/10 1 1k rast Korshage og så altså den meget sene fra 2/11.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 212 6 8 65 18 2 1 344
Total 43 228 6 10 72 25 8 1 393
MaxRst 6 6 1 7 5 3 7
Nobs 10 20 4 7 16 10 5 1 73
Ndag 9 19 4 4 6 8 4 1 55
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..02

2018:  Dværgterne  Sternula albifrons (61, 345, 5)  
Endnu et acceptabelt år med 5 observationer, hvilket rammer de sidste 10 års gennemsnit på 5. Alle observationer er fra 1. halvår Korshage: 3/5 1 SØ (EVR), 12/5 3 SØ (SA, JB, EVR) og 15/5 1 rast (JB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 5 5
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 03..15

2018:  Sortterne  Chlidonias niger (5 2, 292, 8)  
Sortternen optræder i meget svingende antal på Rørvighalvøen. I 2018 blev det til 2 observationer af 8 fugle: 13/5 3 SØ Korshage (SA, EVR) og 26/5 5 rast herefter NØ Hovvig (LB, CG, JS).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 8 8
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13..26

2018:  Lomvie  Uria aalge (0, 6532, 81)  
Et par dage ultimo oktober med kraftig vind fra V-NV hev ligesom i 2017 tallene for alkefuglene op på et rimeligt niveau. Tallene sammenlagt er beskrevet under Alk/Lomvie. Det samlede antal af de bestemte Lomvier blev 81, hvilket er markant under 10 års gennemsnit på 130.
To observationer fra første halvår begge fra Korshage: 30/1 1 V og 22/6 1 SV. Andet halvår bød på 75 trækkende Lomvier på 16 observationsdage mellem 29/7 og 4/12 alle fra Korshage. Dage med over 10 fugle: 24/10 12 V, 25/10 18 V og 4/12 14 NV. I alt 4 rastende med en enkelt fra Kysten ved Sandflugtsplantagen: 6/11 1. Resten fra Korshage 30/9 1, 8/10 1 og 2/11 1.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 12 37 10 14 77
Total 1 1 2 16 38 12 14 84
MaxRst 3 1 1 3
Nobs 1 1 1 9 15 6 1 34
Ndag 1 1 1 6 6 6 1 22
Fænologi 30 22.. ..29 23.. …. …. ..04

2018:  Alk  Alca torda (0, 16984, 325)  
Samlet 325 ligger noget under de seneste 10 års gennemsnit på 512. Den overvejende del af trækket er observationer fra Korshage.
Fra første halvår 17 fra Korshage: 30/1 3 V og 1 Ø, 20/6 2 Ø, 21/6 2 V og 22/6 9 V. Andet halvår bød på 257 trækkende Alke fordelt på 24 dage: Første dag 29/7 og sidste dag 29/12. Dage med flere end 25 trækkende Alke alle Korshage: 22/10 37, 25/10 56 og 4/12 84.
Der var i alt 51 rastende Alke ved henholdsvis Korshage, Plantage Kysten og Rørvig Bugt. 3 fra 1. halvår og resten fra 2. halvår. Største antal var 2/11 15 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 11 4 20 89 14 88 230
Total 7 13 3 4 30 130 38 94 319
MaxRst 2 2 2 4 35 15 5 35
Nobs 4 3 2 3 14 30 11 6 73
Ndag 2 3 2 1 9 9 9 6 41
Fænologi 05..30 20.. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Lomvie/Alk  Uria aalge/Alca torda  
Fra første halvår 10 fugle: 5/1 1 Kysten ved Sandflugtsplantagen og 7/1 1 og 30/1 8 begge Korshage. Træk andet halvår i alt 330 og med undtagelse af en enkelt observation fra Kysten ved Sandflugtsplantagen alle Korshage fordelt på 21 dage mellem 19/9 og 26/12. Dage med flere end 25 trækkende fugle: 23/10 29, 24/10 44, 25/10 64, 3/11 55 og 4/12 32. Det blev til en enkelt rastende fra Korshage 1/11.
Bestemmelsen af alkefuglene afhænger meget af afstand og vejrforhold, og det er derfor naturligt, at en del alkefugle ikke kan bestemmes.
Gruppen Lomvie/Alk i forhold til det samlede antal alkefugle svinger derfor fra år til år, hvilket ses af tabellen nedenfor. For Tejst skal bemærkes, at antallet er relativt overvurderet med artens mere lokale rast og kortere flyvedistancer. Af tabellen ses, at der i 2018 igen er en meget stor andel af alkefuglene, der er blevet bestemt.
Trækkende og rastende alkefugle 2014 - 2018:

Lomvie Alk Tejst SøkongeLundeLomvie/Alk Total % ubest.
2018 81 319 107 2 1 341 851 40,1
2017 81 747 63 3 1 394 1289 30,6
2016 190 771 111 3 0 1364 2328 58,6
2015 280 1335 138 9 2 1799 3425 52,5
2014 93 149 66 3 0 372 617 60,3

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 6 93 32 139
Total 8 6 93 1 32 140
MaxRst 1 1
Nobs 1 5 37 1 1 45
Ndag 1 2 4 1 1 9
Fænologi 30 23.. …. …. ..04

2018:  Tejst  Cepphus grylle (46, 3118, 107)  
Årets total blev 107 noget over 10 års gennemsnit på 94.
Første halvår:18/1 1 rast Korshage, 16/2 1 SV Plantagekysten, 30/3 1 ad V Korshage og 11/6 1 rast Korshage.
Andet halvår: I alt 80 trækkende alle Korshage på 21 dage. Største dag 24/9 12 V Korshage. Rastende: I alt 23 fordelt over 10 observationsdage ved Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 16 39 17 3 77
Total 1 1 1 1 1 17 54 21 7 3 107
MaxRst 1 1 1 1 4 3 4 4
Nobs 1 1 1 1 1 7 35 13 4 1 65
Ndag 1 1 1 1 1 7 14 5 4 1 36
Fænologi 18.. …. ..30 11.. …. …. …. …. …. ..04

2018:  Søkonge  Alle alle (0, 2816, 2)  
Det blev til to observationer begge fra efteråret, hvilket er langt fra 10 års gennemsnit på 10.
4/12 1 V Korshage (JB) – klassisk observation under NV-kuling.
17/12 1 rastende Plantagekysten (EVR). Atypisk observation, rastende ude i Nyrupbugten under rolige vindforhold.
I 2018 var Søkonge yderst fåtallig efter endnu et år med meget ringe tilgang. Således var der kun fire observationer fra Nordsjællands kyst.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04..17

2018:  Lunde  Fratercula arctica  (0, 83 85, 1)
23/10 1 NV Korshage (EVR). En ikke helt årlig gæst i Rørvig. Passerede spidsen ret tæt på land i
medsol.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23
rapp/2018/maa.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1