Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:pir

Rapport 2018

Pirol- Værlinger

af Jørgen Bech


2018:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 146, 3)
Minimum 3 individer – så det holder fortsat hvert år:
8/5 1 2k tf Korshage (NHV) – sad kortvarigt fremme ret lavt og returnerede så til skoven. Ikke vokal. Relativt tidlig, men 4 samme dag i DK og 9/5 havde Gilbjerg også en trækkende grøn fugl.
23/5 1 ad han Korshage – set (gul) + vokal (LB, EVR), 24/5 1 han hørt Korshage/Langesømosen (JB, EVR) og 25/5 1 han hørt Langesømosen (JS). Kan sagtens være mere end én fugl, men regnes her for samme.
30/5 1 2k han Højsandet (KES m.fl.).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 08..30

2018:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Indsatsart og indikatorart for overdrevene. Igen i 2018 systematisk overvåget af PEL, der har leveret nedenstående opgørelse af ynglebestanden med 9 par og en rekordstor ungeproduktion på 26 1k:
Korshage 2 par / 5 1k. Langesø Mose 1 par / 2 1k. Flyndersø: 0. Søndervang (grenplads) 1 par / 2 1k, Søndervang (skydebane) 1 par / 3 1k. Nakke Nord: 0. Slettemose 2 par / 8 1k. Nakke Hage: 2 par / 6 1k.
De I alt 9 par er et fald på 2 par, men produktiviteten var høj, og 26 1k er ny rekord!
De sidste 3 gode år ser således ud:

2016 12 par 25 1k
2017 11 par 19 1k
2018 9 par 26 1k

Der var regelmæssigt op til 3 på Flyndersø frem til 30/5, men herefter forsvandt de. 2 fugle sås ved ynglestedet ved Nakke Nord på en enkelt dato og forsvandt så igen.
Årets vilkår var usædvanlige på en ny måde. Arten var ikke forsinket – ankomst 3/5 1 Korshage, og de kom jævnt frem i ugerne efter. Givet også en del trækfugle imellem – f.eks. 6 i alt i hegnene Nørrevang, men egentligt markant indslag af trækfald kom kun 25/5 med 18 Korshage – Dybesø især langs kysten. Hele trækperioden og sommerens yngleperiode var præget af permanent højtryk, varme og efterhånden udtalt tørke. Tydeligvis vilkår, der understøttede høj produktivitet hos tornskaderne.
Til gengæld altså et tab på 2 par. Tidligere har været spekuleret i, om sen ankomst/dårligt vejr under trækket kunne få nogle forsinkede fugle til at blive hængende og dermed booste ynglebestanden. I 2018 var der i hvert fald absolut ingen barrierer.
Årets næstsidste var 29/8 1 ad han Korshage fulgt af en sen 13/9 1 huntype Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 67 37 82 54 1 241
MaxRst 16 5 11 5 1 16
Nobs 36 20 35 29 1 121
Ndag 24 17 21 20 1 83
Fænologi 03.. …. …. …. ..13

2018:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  
Meget få, et foruroligende lavt antal! Kun 14 fugle i 2018.
Vinter 1 fugl: 4/1 1 Skansehage og 5/1 Korshage regnes for samme.
Forår 5 fugle: 25/3 1 Korshage, 30/3 1 Korshage, 31/3 1 Korshage, 4/4 1 Nørrevang og 5/4 1 Korshage/Flyndersø.
Efterår 7 fugle: 10/10 1 Korshage, 12/10 1 Rørvig Lyng, 17/10 – 19/10 1 Hovvig, 25/10 1 Ø Korshage (set trækkende 150 m ude over havet), 31/10 1 Korshage + 1 Søndervang, 2/11 – 8/11 1 Skansehage.
Vinter 1 fugl: 4/11 – 25/12 1 Slettemose, 3 obs fra december i nærliggende Hovvig regnes for samme fugl.
Opgørelserne 2012 – 2018 viser 31 – 24 – 25 – 36 – 37 – 23 – 14 fugle/år. Så selv om arten fluktuerer på gnaverbestande, er der tale om et signifikant dyk.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 3 2 7 5 6 25
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 3 2 7 5 6 25
Ndag 2 3 2 7 5 6 25
Fænologi 04..05 25.. ..05 10.. …. ..25

2018:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Igen et år helt uden bevægelser. Brutto 233, men aldrig over 8/4 6 Langesø Mose i lille støjende flok. Én eneste tf-trækfugl på et år (31/5). Mængder af agern mm fra eftersommeren, så sikkert ingen grund til at bevæge sig langt efter mad.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 20 13 22 31 18 5 3 6 15 17 28 25 203
MaxRst 3 3 2 6 2 2 1 2 2 2 3 5 6
Nobs 14 10 17 17 15 4 3 5 13 13 16 14 141
Ndag 13 9 15 17 13 4 3 5 12 13 15 14 133
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Husskade  Pica pica  
Mange observationer af 1 – 6 fugle. Altså ingen kollektive natpladser fra vinteren. Et par mini-grupper af tf fugle fra foråret, Korshage. 17 ved simpel sammentælling, men dækker max. 8. F.eks. var 3 tf på 3 dage 13/5 – 27/5 givet samme trio med uforløst udlængsel.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 9 1 18
Total 64 45 59 58 54 13 18 6 35 16 32 32 432
MaxRst 5 3 4 4 6 3 5 2 5 2 6 4 6
Nobs 37 29 33 31 23 10 10 4 20 11 20 21 249
Ndag 27 23 29 27 22 10 10 4 19 11 20 20 222
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes  
26/8 3 overflyvende/trækkende SV Slettemose (PG).
Lige over hovedet på observatøren og en god art for Slettemose.
En meget lille invasion fra ultimo august blev dermed noteret i Rørvig med disse sikkert sydvestgående fugle. Tidspunktet faldt fint sammen med, at nogle få fugle dukkede op i Nordsjælland (og Falsterbo). Der blev kun set yderligere 4 i den vestlige træklinje (Klarskov, Stigsnæs og Agersø), lidt flere langs den østlige træklinje.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 3 3
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 26

2018:  Allike  Corvus monedula  
Forårstrækket endte på i alt 12000 (lige ud!). Temmelig langt fra topårene og med sen kulmination i det tidlige forårs kulde. Kun 1003 i februar, så det blev marts med 10231, der blev den store måned. De største trækdage 14/3 1888 og 15/3 2670 Ø. Efteråret også småt med 5237 i alt (oktober 4657). Årets rastflok blev suverænt 27/12 800 R Nakke Syd.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 182 1003 9794 517 21 5 4307 450 130 16409
Total 489 1366 9874 617 134 48 104 45 276 4516 2218 2061 21748
MaxRst 55 200 40 17 15 10 40 12 110 130 420 800 800
Nobs 34 33 77 45 46 21 21 10 23 44 34 27 415
Ndag 23 26 30 30 30 20 21 10 19 18 25 21 273
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Råge  Corvus frugilegus  
Moderat deltager i kragefugletrækket. Forårstræk i alt 133, som typisk er meget spredt ud på 4 måneder. Efterår i alt 345. Største flokke var uden for yngletiden og især fra Hovvig, men flest 21/11 340 Nakke Syd. Fra ynglekolonierne en enkelt melding om 47 Vesterlyngvej-kolonien.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 46 38 20 28 2 14 256 71 2 478
Total 805 618 330 213 77 337 182 227 841 657 1294 1021 6602
MaxRst 250 100 70 47 15 120 40 100 300 100 340 240 340
Nobs 22 27 41 38 22 26 17 17 35 27 28 25 325
Ndag 19 22 28 27 18 23 15 17 25 19 22 19 254
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Sortkrage  Corvus corone  
Helt efter sædvane 7 individer som enkeltfugle.
5 trækkende: 12/3 1 tf, samt 30/3, 31/3, 8/4 og 14/4 1 Ø alle Korshage.
2 rastende: 17/4 1 Nørrevang og 1/11 1 Flyndersø.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 3 3 1 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 3 1 7
Ndag 3 3 1 7
Fænologi 12.. ..17 01

2018:  Gråkrage  Corvus cornix  
Moderne tiders meget små kragetræk: Forårstræk i alt 371 (marts 207) og efterårstræk 160. Største flok 25/12 150 Ringholm. Fra februar – oktober ingen krageflokke over 100 og i april – juli ikke over 25.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 207 129 23 1 2 23 116 19 531
Total 836 761 669 342 220 191 161 266 320 401 783 1077 6027
MaxRst 125 80 55 21 14 25 15 80 26 40 130 150 150
Nobs 63 53 76 66 80 28 34 35 42 50 49 42 618
Ndag 27 27 31 30 29 27 26 28 29 25 29 29 337
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Ravn  Corvus corax  
Ses året rundt typisk med 1 – 3 ekspl. Et par undtagelser var 6/4 5 over Korshage , 19/8 4 over Korshage/Nørrevang, samt 17/9 5 Hovvig, der havde karakter af besøg af en familieflok. Et par gjorde yngleforsøg i Korshageskoven, var vokale, fløj med pinde og blev så stille. Det blev ved forsøget.
Ravne træk er en vanskelig fortolknings disciplin. I februar 4/2 9 NØ Rørvig By - det er tredje år med en enkelt årlig decideret trækflok. 22/2 2 Ø Korshage og 7/4 2 NØ Korshage røg til Hundested. Desuden 25/3 5 (2+1+2) og 16/4 6 (4+2) med NØ gående retning over Rørvig By, der er lidt vanskeligere at vurdere. I alt 13 eller hvis man regner sidstnævnte med 24. I efteråret 7/11 1 V Korshage og 5/12 2 SV Rørvig By ind fra fjorden.
Ravn er en standfugl – hvilket også fremgår tydeligt af Falsterbo, men der kan selvfølgelig godt være lidt regionalt småtræk.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 11 13 14 2 2 1 2 46
Total 4 22 45 87 36 11 6 22 36 25 22 28 344
MaxRst 2 2 3 5 3 3 2 4 5 2 2 2 5
Nobs 3 9 29 47 25 6 4 12 23 18 16 18 210
Ndag 3 8 19 28 19 6 4 11 22 17 15 16 168
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Stær  Sturnus vulgaris  
Mindre end hver 5. i behold i DK… På trækket ser det knapt så slemt ud, hvis man holder sig til de seneste 10 års tendens. Det er fugle nordfra, hvor tilbagegangen nok er mindre.
Forårstræk (februar - maj): 2439. 31/3 671 Ø Korshage var eneste største dag. Mellemtræk (juni - august): 327. Efterårstræk (september – december): 4100. Typisk for den mere sporadiske trækdækning om efteråret var det en enkelt dag 12/10 3090 V Plantagen (+Nørrevang), der bar det meste.
Rastende fugle: Vinterflok 1/1 40 Nakke Kær. Større forårsrast 6/4 1000 til nat Hovvig. I eftersommer op til 19/8 1200 Hovvig, efter 10/9 500 Hovvig er tallene mindre. Endelig fra næste vinter 22/12 – 24/12 200 Søndervang.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1472 855 23 84 300 27 282 3633 160 25 6866
Total 91 10 2313 2551 215 1047 3082 4033 2844 4075 652 513 21426
MaxRst 40 4 400 1000 30 162 475 1200 500 100 80 200 1200
Nobs 8 4 60 59 48 31 28 32 42 24 14 8 358
Ndag 7 4 22 29 30 26 26 27 28 17 11 6 233
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2018:  Gråspurv  Passer domesticus  
Rapporter fra et flertal af de lokaliteter, der huser kolonier. Nykøbing 19/1 25, 22/2 11 og 27/11 31 fra havnen. Rørvig By reddet af 9/8 35 ved havnen. Det gammeldags landsbymiljø i Nakke By god for 16/7 15. Endelig eneste på friland 16/2 10 Nakke Øst ved Råmosen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 49 65 19 14 21 26 19 37 16 31 18 315
MaxRst 25 11 6 6 5 10 15 35 12 31 10 35
Nobs 9 14 5 4 6 5 2 3 2 1 5 56
Ndag 9 14 5 4 6 4 2 3 1 1 5 54
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. ..01 27.. ..25

2018:  Skovspurv  Passer montanus  
Mange rapporteret – især månederne januar – marts, men største tal var fra 22/7 100 rast Ringholm – lidt ”rundt” tal, men klart største flok. 3 ude og forsøge sig på trækfronten.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 366 407 431 90 56 116 149 70 87 95 119 349 2335
MaxRst 18 22 24 14 8 35 100 21 10 12 14 50 100
Nobs 29 29 30 19 14 11 10 10 16 18 17 28 231
Ndag 28 28 28 19 13 11 10 9 16 14 16 27 219
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Bogfinke  Fringilla coelebs  
Forårstræk 52926 og rigeligt til at være årets talrigeste trækfugl. Heraf 13708 i marts og 39044 i april. Et stort finketræk 13/4 om eftermiddagen løftede året lidt op, 20180 Ø Korshage denne dag. Det kunne spores morgenen efter 14/4 med 6900 Ø Korshage i de første timer. Eneste anden femcifrede dag var 7/4 10295 Ø Korshage. I efteråret i alt 5131 meldt fra trækket. Ikke et eneste rast over 100 året igennem!

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13708 38094 127 45 2886 2241 4 57107
Total 292 294 14056 38232 282 111 47 31 3060 2370 286 263 59324
MaxRst 25 35 80 40 15 6 8 5 50 25 40 30 80
Nobs 35 31 62 46 66 29 21 16 27 32 35 33 433
Ndag 27 26 31 30 31 26 20 16 25 21 27 31 311
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Kvækerfinke  Fringilla montifringilla  
Bundår. Kun 825 fra forårstrækket med 419 i marts og 405 i april. Sidste 3/5 1 Ø, herefter tilbage igen 4/9 1 Korshage. Lige så sløj tilgang i efteråret (træk i alt 331) og næsten ingen fugle sidst på året.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 419 405 1 2 329 1156
Total 4 44 421 427 1 6 343 13 11 1270
MaxRst 2 40 1 10 2 4 10 4 40
Nobs 3 3 9 26 1 5 15 3 5 70
Ndag 3 3 8 18 1 5 13 3 5 59
Fænologi 08.. …. …. …. ..03 04.. …. …. ..27

2018:  Gulirisk  Serinus serinus  (1/1, 72/74 73/75, 2/2)
Højtryksvarmen i maj blev ikke særligt produktiv for Gulirisk. Højst 2 fugle. Men foråret sydpå i Vesteuropa var jo også miserabelt køligt og vådt.
24/5 1 overfløj med kald Nørrevang (JS).
28/5 1 tf med kald Korshage, siden lavt retur over foldene (JB, EVR). For den ene obs er lok i DOFbasen fejlagtigt angivet som Nørrevang

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 24..28

2018:  Grønirisk  Carduelis chloris  
Bestanden virker fortsat småskrantende. Måske hærger trichonomaderne endnu? På forårstrækket blev sidste års bundrekord på 4 slået: 2! Hen i andet halvår lykkedes det dog modsat sidste år et par gange at få en flok over 100: 12/10 150 R Korshage og 21/11 120 R Flyndersø. 27 på efterårstræk ikke alle lige overbevisende (indeholder fejltastninger?) – kun 21/9 9 SV Plantagen var præcist rapporteret.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 23 4 29
Total 116 66 67 71 54 31 36 141 440 1213 832 336 3403
MaxRst 25 12 5 5 4 2 8 40 65 150 120 60 150
Nobs 24 28 34 34 34 25 17 28 29 33 25 26 337
Ndag 22 22 29 27 27 23 17 27 25 25 22 20 286
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Stillits  Carduelis carduelis  
Et beskedent år. Vinterflokke under 10. Et forårstræk på 58 fugle, flest i april (41), hvor 7/4 15 Ø Korshage markerede sig bedst. Efterårstræk 17. 19/8 15 Flyndersø og 4/9 25 Rørvig By blev årets højeste rasttal.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 41 1 12 4 1 75
Total 47 16 51 71 24 56 28 26 63 11 8 14 415
MaxRst 8 5 8 5 2 5 2 15 25 5 2 6 25
Nobs 10 7 17 31 17 30 19 8 12 4 7 6 168
Ndag 9 7 12 21 16 26 18 8 12 4 6 6 145
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2018:  Grønsisken  Carduelis spinus  
Den sædvanligvis dominerende vinterflok i elleskoven ved Hovvig var på 200 – 260 (4/2) undtagen 22/1, hvor der var en isoleret angivelse på 400. Nåede samme niveau igen i december med 29/12 200.
Igen et meget lille forårstræk (ca. 1/3 af normalen) med 815. Næsten alt i marts (394) og april (381), begge måneder havde i øvrigt nøjagtigt samme topnotering 18/3 165 Ø og 11/4 165 Ø Korshage. Væk i sommermånederne (på nær 3 enkeltfugle). Efterårstræk 277 med 191 i september og 86 i oktober.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 25 394 381 6 1 191 86 1091
Total 972 710 933 489 7 1 1 1 323 212 173 336 4158
MaxRst 400 260 100 50 1 1 1 35 60 64 200 400
Nobs 27 24 45 35 6 1 1 1 25 28 14 10 217
Ndag 17 21 29 23 6 1 1 1 18 18 14 10 159
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Tornirisk  Carduelis cannabina  
Ankom 14/3, hvilket er lidt sent, men fulgte martskulden og de andre tidlige arter. Var i starten fuldstændigt domineret af trækfugle og først lidt ind i april begyndte rast/ynglefugle at bygge sig op. Forårstræk 299 14/3 – 23/4 med 51 i marts og 248 i april. 8/4 69 Ø Korshage blev den bedste dag. Omkring 30 fugle rastende i Korshageområdet. Årets største flokke medio august – primo september med 8/9 350 R Nørrevang som årets største ansamling. Småt på træk, forsvandt ud i starten af oktober med 12/10 1 SV Nørrevang som sidste, bortset fra en sen 11/11 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 248 96 10 1 406
Total 56 397 363 116 105 499 1796 96 1 3429
MaxRst 4 17 28 12 11 80 350 40 350
Nobs 15 63 50 29 32 26 34 9 1 259
Ndag 10 28 31 26 26 25 26 9 1 182
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. ..11

2018:  Bjergirisk  Carduelis flavirostris  
29/3 – 15/4 forårstræk på 38, heraf de 35 i 1. halvdel af april alle Ø/NØ Korshage. I perioden kun én rastflok 5/4 12 Korshage.
I efteråret tilbage igen 12/10 med 17 R Korshage og 6 SV Dybesø. På Korshage set fugle 12/10 17, 16/10 + 19/10 25, 20/10 35, 22/10 40 og 13/11 40. Flyndersø 20/11 4. På Skansehage 20/10 19, 16/11 + 20/11 5 og 28/11 30, der blev sidste.
Altså igen et år helt uden Bjergirisk i de 3 vintermåneder og et meget beskedent efterår, især hvis man erindrer sidste efterårs forekomster.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 35 6 1 45
Total 3 47 163 91 304
MaxRst 12 40 40 40
Nobs 2 9 10 7 28
Ndag 2 6 9 7 24
Fænologi 29.. ..15 12.. ..28

2018:  Gråsisken  Carduelis flammea/cabaret  
Dækker arterne Nordlig Gråsisken (Stor Gråsisken) og Lille Gråsisken og behandles under ét.
Efterårets store invasion af Nordlig Gråsisken blev som ventet fulgt af et stort returtræk. I første halvår i alt 3628 på træk, men delte sig i et vest rettet vintertræk på 603 og et øst rettet returtræk på 3025.
14/2 trak 592 helt overvejende V Korshage. I januar og februar også en del rastende flokke – op til 26/1 300 Hovvig. Returtrækket startede 6/3 16 Ø Korshage og kulminerede i marts (1029) og april (1993). To toppe 18/3 340 og 19/3 210 Ø Korshage og igen 7/4 757, 8/4 179 og 9/4 505 Ø Korshage. Efter 15/4 stort set ingen tilbage. Der er en stor dynamik i de Gråsiskener, hvis makro bevægelser rækker ud over hele den nordlige del af det eurasiske kontinent.
Efter denne udladning kom der alligevel fugle i efteråret. I alt 592 på efterårstræk fra 12/10 og flest ultimo oktober op til 29/10 245 V Korshage. Igen fine flokke på rast, således 26/10 150 Øster Lyng, 20/11 200 Korshage, 14/12 140 Nykøbing Havn og 17/12 300 Plantagen.
Lille Gråsisken er anført med enkelte i vinterhalvåret, men meldes ellers primært i sommerperioden. Ynglefugle i år skrumpet ned til ganske få – 2 fra Hovvig, 2 fra Langesø Mose + enkelte.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 592 1029 1993 2 1 439 111 40 4218
Total 1337 971 1289 2105 14 21 14 15 452 412 390 7020
MaxRst 300 150 75 55 9 4 4 6 2 50 90 300
Nobs 18 22 41 52 6 13 10 5 21 29 19 236
Ndag 17 17 25 27 6 13 10 5 15 23 18 176
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. ..18 02.. …. ..28

2018:  Stor Gråsisken  Carduelis flammea  
Se Gråsisken.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 87 162 83 2 12 224 502 1072
MaxRst 50 40 45 2 10 200 300 300
Nobs 7 12 5 1 2 5 5 37
Ndag 7 10 5 1 2 5 5 35
Fænologi 02.. …. …. ..13 25.. …. ..29

2018:  Lille Gråsisken  Carduelis cabaret  
Se Gråsisken

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2 3 11 10 6 4 3 150 191
MaxRst 1 1 1 1 1 2 2 1 1 150 150
Nobs 1 1 2 3 11 8 5 4 3 1 39
Ndag 1 1 2 2 10 7 5 4 3 1 36
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2018:  Hvidsisken  Carduelis hornemanni  (0, 19/33, 4/6)
17/1 – 9/3 op til 3 Nakke By (DO m.fl.). De blev fundet af og fotodokumenteret af DO, var meget on/off, men blev set på adskillige dage af en del observatører. Fouragerede i frøstande i en smal brakstribe og satte sig ved forstyrrelse op i nærliggende hegn. Typisk i flok med 15+ Nordlig Gråsisken. Den ofte flygtige fugl gav derved rigtigt fine obsbetingelser. Ud over disse – mindst! – 3 individer følgende observationer: 21/1 1 Hovvig (LB) i elletræer, 10/2 1 Søndervang (JS) med foto og 14/3 1 Rørvig By (LB).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 9 4 16
MaxRst 2 3 2 3
Nobs 2 5 3 10
Ndag 2 5 3 10
Fænologi 17.. …. ..14

2018:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Gjorde come-back i efteråret 2017 og foråret blev da også fint med et træk på i alt 790. Typiske lange periode (fra 4/2 37 tf Korshage) , men langt flest marts (439) og april (303), bedste dag var 15/3 123 Ø Korshage. Især vinter småflokke som 4/1 29 Nørrevang og 25/2 30 Plantagen.
Men allerede i efteråret var vi helt nede igen! Tyndede hurtigt ud i løbet af sommeren og 26/8 – 9/10 0 i området. Næsten ingen på træk og meget få fugle generelt, 5/12 14 Hovvig absolut fleste.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 439 303 11 2 18 810
Total 112 234 515 353 19 3 2 28 51 4 20 1341
MaxRst 29 30 15 14 6 2 14 11 2 14 30
Nobs 11 19 39 28 6 2 1 8 10 3 3 130
Ndag 11 18 23 19 6 2 1 8 9 3 2 102
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. ..25 10.. …. ..05

2018:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  
Til stede begge halvår. I januar flok på op til 20 Nørrevang i nærheden af publikumsmagneten Storpiber.
Også 10/2 5 Nakke Hage og 15/2 7 Ringholm Skov. 7/2 6 tf Korshage og 7/3 – 19/3 i alt 10 Ø Korshage.
14/4 4 sene (2 han, 2 hun) R Rørvig Lyng.
Følger ikke altid Lille Korsnæb – i hvert fald kom der ret pænt med fugle retur fra 12/10, hvor der var 13 SV
Nørrevang, 7 tf Korshage og 7 R Plantagen. Også 21/10 13 V Plantagen og 26/10 11 tf Korshage og i alt 48
på efterårstræk. Sidst på året et par små flokke – således 26/12 7 Slettemose og 6 Hovvig i ældre
fyrrekultur her.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 10 47 1 64
Total 58 27 11 4 51 23 15 189
MaxRst 20 8 1 4 2 7 7 20
Nobs 5 7 7 1 9 7 3 39
Ndag 5 7 5 1 8 7 3 36
Fænologi 04.. …. …. ..14 12.. …. ..27

2018:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus  (0, 588, 19)
Et permanent højtryk prægede artens periode, så der burde komme et ryk ind østfra. Det blev da også
det ubetinget bedste år i mange år med i alt 19 individer!
Kom ind 17/5 med 2 fugle, 15 i hovedperioden 22/5 - 7/6 og 2 sene 17/6 + 25/6 – 6/7.
Træk: I alt 9 alle fra Korshage 17/5 – 1/6. Oftest med sangstrofer under udtrækket, sjældnere det grødede
kald. Korttidsrast: I alt 6 syngende, oftest morgen fra Korshageområdet.
Heldags rastende: 24/5 1 2k han Dybesø og 31/5 1 2k han Korshage (egene ved Myntestien)
Flerdags rastende: 1/6 – 6/6 1 2k han Korshage (ved Isørekolonien/Langesømosen), 25/6 – 6/7 1 2k han
Flyndersø (pilekrat i vestende) – sidstnævnte altså hele 12 dage.
Artens historie er velkendt fra den dukkede op som helt ny art i 70’erne, indvandrede i 80’erne,
kulminerede i 90’erne, for så at gå tilbage i de sidste 2 decennier.
I Rørvig ser det sådan ud (gennemsnittet for tiåret og variationen dårligste år – bedste år):

70’erne (7 år): 2,3 0 - 12
80’erne (10 år): 13,5 9 - 28
90’erne (10 år): 27,0 9 - 80
00’erne (10 år): 9,8 4 - 20
10’erne (9 år): 9,1 3 - 19

Yngleforekomsterne kom i storhedstiden, men har ikke kunnet vedligeholde sig. Det samme billede i resten
af landet, hvor der kun er få ynglebastioner tilbage. Fluktuationerne er fortsat store i forhold til
vejrsituationen ultimo maj. Trods et par grimme år med under 5, ser arten ikke ud til at forsvinde helt i
øjeblikket.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 9
Total 12 17 1 30
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 11 14 1 26
Ndag 8 12 1 21
Fænologi 17.. …. ..06

2018:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  
Småtal rapporteret over den ganske halvø og kun 5 iagttagelser over 10 expl. 10/3 – 13/4 optrådte 25 på
trækket. Det var i månederne februar og november, der blev rapporteret flest.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 14 4 29
Total 72 81 65 57 32 10 15 21 35 42 95 50 575
MaxRst 17 12 9 5 2 2 2 3 8 5 14 6 17
Nobs 28 28 35 26 25 9 13 16 18 20 26 25 269
Ndag 18 23 29 24 23 9 12 16 18 17 25 24 238
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  
For andet år i træk et virkeligt tyndt år! Meget få og næsten kun spredte enkeltfugle mest vedholdende set
Rørvig By og her var 3 25/3. Få fugle samlede sig i april og især maj bag Korshage og 2 i april og 8 i maj blev
anført på trk/tf.
15/6 – 29/9 var der 0 observationer.
Herefter tilbage til enkeltfuglene fraset 9/10 3 Hovvig. Der burde være skovkvalitet til nogle Kernebidere –
hvad mon der er galt?

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 8 1 11
Total 1 11 12 9 20 5 1 6 4 3 72
MaxRst 1 1 3 1 3 2 1 3 1 1 3
Nobs 1 11 10 9 10 4 1 4 4 3 57
Ndag 1 10 10 8 10 4 1 4 4 3 55
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..14 30.. …. …. ..31

2018:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 332 331, 2)
Det går ned ad bakke for denne art – en nedgang, der desværre er generel. Således 0 fra forårets trækobs.
Kom så lige med i det sene efterår med to observationer: 26/10 1 V Korshage (EVR) og 14/11 1 overflyvende
Skansehage (KES).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 26.. ..14

2018:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  
Efter det rige 2017 fulgte et mere beskedent 2018. 1. halvår omkring 30 rastende og 9 mod øst. Skansehage 4/1 12 og 9 – 10 frem til primo marts. Plantagekysten 5/1 8 og 17/2 9. Korshage: 9 ovf 5/2 og 9/3 5 R.
Sidste fugl 8/4 1 Ø Korshage var relativ sen.
Retur igen 24/10 3 Korshage. Mest stabil på Skansehage fra 2/11 med flest 8/11 13 og 10 – 12 frem til 21/11. Plantagekysten kun 26/11 25 rastende, som blev årets største flok. Kun enkelte fugle tilbage i december.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 8 1 4 2 24
Total 24 28 42 1 7 127 10 239
MaxRst 12 9 10 3 25 3 25
Nobs 3 4 10 1 3 19 6 46
Ndag 3 3 10 1 3 16 6 42
Fænologi 04.. …. …. ..08 24.. …. ..27

2018:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Forårstræk: 0 – så kan vi ikke nå længere ned. Vi er vist dermed ovre i den negative historieskrivning.
Vinterflokke små med 17/1 26 Nørrevang som bedst. Første syngende fugl 13/2 Korshage. 21/2 fuld gang i forårssangen med 9 syngende Langesø Mose. Sidst på året dukkede så et par lidt mere anstændige vinterflokke op. 21/11 40 R Nørrevang og 22/12 68 Ringholm.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 3 13
Total 184 107 126 138 189 153 100 54 163 116 135 221 1686
MaxRst 26 21 15 12 13 9 7 6 25 13 40 68 68
Nobs 32 34 42 44 63 44 42 26 31 32 31 35 456
Ndag 30 27 27 30 31 30 28 25 27 24 23 27 329
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  
Næppe mere end 1 vinterfugl, som sad i Hovvig i januar. 12/3 4 S Korshage dermed en forårsankomst.
Forårstrækket i alt 131 – omkring 50 % af gennemsnit, få (22) i marts, resten i april (109). 8/4 35 Ø Korshage var bedste dag. 26/4 årets største rasttal 34 i Hovvig. Kun meldt syngende fra 6 lokaliteter med 6 i Hovvig og derudover Korshage, Langesø Mose, Flyndersø, Rørvig Bugt og Søndervang med 1 – 2. Vel undervurderet.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 109 2 5 15 153
Total 3 33 226 70 64 27 20 44 23 6 1 517
MaxRst 1 2 34 6 4 3 5 4 3 2 1 34
Nobs 3 16 36 30 29 17 12 22 11 4 1 181
Ndag 3 12 27 27 26 17 12 19 10 4 1 158
Fænologi 07..21 08.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2018:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Har især optrådt på Korshage og to potentielle ynglelokaliteter.
Første fugl imidlertid 15/4 1 rastende Rørvig By (LB). 13/5 1 tf Korshage (JB, EVR) og igen 15/5 1 og 23/5 – 24/5 1 rast Korshage (EVR) – alle obs fra Korshage kunne dække samme individ. 
To potentielle ynglelokaliteter:
Fra 10/5 til 16/5 1 syngede han Nørrevang på samme biotop som sidste år.
18/5 – 27/6 1 fugl syngende fra Nakkehalvøen, lidt uenighed om lokaliteten, men det var Nakke Syd, og alle gps-markeringerne er sat i det samme begrænsede område med i øvrigt glimrende habitat.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 8 7 16
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 8 7 16
Ndag 1 8 7 16
Fænologi 15.. …. ..27
rapp/2018/pir.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:46 af 127.0.0.1