Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2019:due

Rapport 2019

Duer - Spætter


2019:  Klippedue (tamdue)  Columba livia  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2 8
Total 42 6 2 3 10 63
MaxRst 25 1 1 10 25
Nobs 2 1 2 3 1 9
Ndag 1 1 2 2 1 7
Fænologi 04 05 14.. ..21 18

2019:  Huldue  Columba oenas  

Kun få rastende i første halvår (19), hvor forårstrækket gav 159 i perioden 25/1 - 25/4, flest 18/2 30. Herefter blot disse: 3/6 1 ovf Korshage (PEL) og 15/7 2 rast Korshage (JS). Dermed kun 1 obs i andet halvår.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 43 35 53 133
Total 2 47 62 65 1 2 179
MaxRst 3 9 5 1 2 9
Nobs 2 11 25 32 1 1 72
Ndag 2 6 15 12 1 1 37
Fænologi 01.. …. …. ..25 03.. ..15

2019:  Ringdue  Columba palumbus  

Forårstræk: 1/1 - 12/6 i alt 32595, flest 23/3 4430 – I alt 95 observationsdage.
Efterårstræk: 23/7 - 21/12 i alt 4535, flest 2/10 1824. - I alt 21 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 261 3351 15093 13721 107 62 3 2 87 3617 786 40 37130
Total 783 3991 18592 14177 156 102 17 53 107 4684 974 113 43749
MaxRst 300 250 2000 300 54 15 12 33 80 700 120 60 2000
Nobs 73 59 85 113 81 82 77 85 58 46 55 39 853
Ndag 29 26 30 30 30 27 30 31 29 25 28 29 344
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  

Forårstræk: 4/4 - 17/6 i alt 20, flest 18/4, 24/4, 26/4 og 20/5 alle dage 3 – I alt 11 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 5 1 20
Total 6 5 4 21 9 10 6 7 8 4 3 83
MaxRst 2 2 3 2 2 3 2 2 6 2 2 6
Nobs 9 5 5 15 10 12 9 19 9 7 3 103
Ndag 7 5 4 11 10 10 8 17 8 7 2 89
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. ..24 01.. ..28

2019:  Papegøje sp.  Psittacidae  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 9 4 13
Ndag 9 4 13
Fænologi 04.. ..09

2019:  Gøg  Cuculus canorus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 17 14 1 6 41
MaxRst 1 4 5 1 1 5
Nobs 4 72 61 6 9 152
Ndag 2 24 27 6 7 66
Fænologi 24.. …. …. …. ..31

2019:  Natugle  Strix aluco  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 7 3 4 8 3 4 8 5 10 7 4 71
MaxRst 3 3 2 2 3 1 1 4 2 3 2 2 4
Nobs 37 36 32 16 16 5 4 11 13 17 34 19 240
Ndag 23 24 25 13 11 4 3 10 10 15 26 12 176
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Skovhornugle/Mosehornugle  Asio otus/A. flammeus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2019:  Mosehornugle  Asio flammeus (10, 661, 15) 

Forår: 2 trækkende: 7/4 1 Korshage og 23/4 1 S Nørrevang. Rastende fugle set 30/3 - 26/4 Korshage i alt 9, ingen dage med flere fugle og 25/4 1 Flyndersø.
Efterår 3 rastennde fugle: 19/9 1, 30/9 1 og 28/10 1 alle Korshage.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 11 2 1 15
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 9 2 1 13
Ndag 1 8 2 1 12
Fænologi 30.. ..26 19.. ..28

2019:  Ugle sp.  Strigidae  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 47/48, 1/1)

Årets fund var lidt utraditionelt fra efteråret: 7/8 1 Korshage (EVR) - sidst det skete var i 2008, også dengang en obs fra bilen. Årets fugl lettede fra grøftekanten, da bilen kørte forbi tidligt om morgenen. Lune august aftner kan være godt tidspunkt at finde Natravn på. Varmeudstrålingen fra vejen tiltrækker tilsyneladende flyvende insekter, og dermed fouragerende Natravne - denne adfærd resulterer desværre også i en del trafikdrab.

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2019:  Mursejler  Apus apus  

Forårstræk: 9/5 - 30/6 i alt 463, flest 19/5 375 – I alt 11 observationsdage.
Efterårstræk: 1/7 - 18/8 i alt 209, flest 7/8 57. - I alt 15 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 402 61 37 172 672
Total 423 156 75 476 1 1131
MaxRst 30 60 90 180 1 180
Nobs 36 38 34 41 3 152
Ndag 17 21 25 22 2 87
Fænologi 09.. …. …. …. ..06

2019:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 68, 10)

En enkelt vinterobservationer fra Nykøbing Havn. Eneste obs i ynglesæsonen var 27/4 1 Hovvig. I jul - sep mere eller mindre regelmæssige observationer af en enkelt fugl Hovvig- dog 28/9 2. Fra oktober/november også obs fra Slettermose, Rørvig Havn, Nykøbing Bugt, Nykøbing By, Rørvig Bugt og Nykøbing Havn. I dec tilbage på det stabile igen med en enkelt fugl Hovvig.

Vurdering af antal som vanligt vanskelig. Fugle på andre lokaliteter er regnet som nye - bortset fra Nykøbing Havn (dec).

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 2 2 3 10
MaxRst 1 1 1 1 2 2 1 1 2
Nobs 1 1 1 6 7 11 10 4 41
Ndag 1 1 1 6 7 11 8 4 39
Fænologi 05 27 25.. …. …. …. …. ..28

2019:  Biæder  Merops apiaster  (0, 10/11, 1/1)

19/5 10:06 1 Ø Korshage (EVR). En typisk fustrerende Biæder obs. Fuglen hørt klart og tydeligt, men det lykkedes ikke at finde den. Iøvrigt set på det, der blev Biæder dagen i Vestsjælland. Årets eneste tre fugle blev alle set denne dag - endda nogenlunde samtidigt. 19/5 10:45 1 Røsnæsspidsen og 19/5 12:15 1 Gniben. Man kunne måske fristes til at tro, at det var den samme fugl, men Gniben fuglen var en genganger fra dagen inden.

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2019:  Vendehals  Jynx torquilla (48, 658, 13) 

Kun to egentlige forårsfugle 23/4 1 syng og 19/5 1 begge Korshage. Hertil kom så noget overraskende på det magre forår 1 ynglepar Østerlyng. Den ene af de adulte forsvandt, men der kom alligevel mindst 5 unger på vingerne (mundtlig oplysning via LB).
Fra efteråret 25/8 1, 29/8 1, 1/9 1 og 7/9 1 alle Korshage.

I år er der virkelig forskel på vurdering på fugle hhv. fund. Idet sidstnævnte kun var 7.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 2 2 7
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 2 2 9
Ndag 1 2 1 1 2 2 9
Fænologi 23.. …. …. …. …. ..07

2019:  Sortspætte  Dryocopus martius

Skønsmæssigt 2 forårsfugle og 1 efterårsfugl, der har turneret en del rundt. Den første - en hun - dog meget kort visit, idet den 5/4 forsvandt mod Ø ud over havet. 14/5 1 rast Korshage - ligeledes en hun og kun denne ene dag - kunne måske være samme fugl på genvisit, samt fra efteråret 20/9 - 24/9 1, 3/10 1, 5/10, 9/10 - 10/10, 26/10 - 27/10, 30/10, 7/11, 9/11, 12/12 og 20/12 Sandflugtsplantagen/Rørvig Lyng/Dybesø. Øvrige: 21/10 1 Vangen og 7/11 Korshage. Ingen af efterårets fugle er blevet kønsbestemt.

20/8-2020 LB
  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 6 9 3 2 22
Ndag 1 1 5 8 2 2 19
Fænologi 05.. ..14 20.. …. …. ..20

2019:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  

Forårstræk: 22/2 2, 19/4 1 og 15/5 1 - i alt 4.
Efterårstræk: 20/7 - 5/12 i alt 7, flest 7/11 3. - I alt 4 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 3 3 1 11
Total 42 25 19 12 11 11 8 20 5 6 31 25 215
MaxRst 8 8 12 7 8 7 5 7 4 6 7 6 12
Nobs 65 63 70 60 54 52 52 51 43 34 67 22 633
Ndag 28 25 29 28 28 30 28 28 24 25 28 18 319
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Lille Flagspætte  Dryobates minor (3, 71 76, 1) 

11/1 1 set Hovvig (CJN). Observationens korrekthed verificeret ved henvendelse til observatøren. Området ved p-pladsen i Hovvig bød dermed på endnu en af sjove arter, som gik de lokale observatørers næse forbi (jfr Korttået Træløber). Stedet har tidligere givet fine arter som f.eks. Lundsanger. En teori kunne være at det er et naturligt stop for østorienterede forårsfugle (b-træk - der også af og til kan ses i krattene ved vejen gennem Hovvig).

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11
rapp/2019/due.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:47 af 127.0.0.1