Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2019:hns

Rapport 2019

Hønsefugle


2019:  Agerhøne  Perdix perdix 

Kun 5 observationer: 30/3 1 Slettermose, 7/4 2 ovf Korshage, 4/5 2 ved omfartsvejen Nykøbing, 22/8 16 Nørrevang og 24/10 17 Korshage. De to sidstnævnte obs er godt nok fra mindre velbesøgte hjørner af lokaliteterne, men det kan alligevel undre, at de ikke har sat sig større spor i vores materiale. Det er nærliggende at gætte på nyligt udsatte fugle, der hurtigt har fundet andre græsgange.

9/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 2 16 17 38
MaxRst 1 2 2 16 17 17
Nobs 1 1 1 1 1 5
Ndag 1 1 1 1 1 5
Fænologi 30.. …. ..04 22 24

2019:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 61/64, 3/3)
3/6 - 5/6 2 - 3 syng Nakke Nord (EVR m.fl) og 13/8 1 Søndervang (CG) - den sidste lettet fra en langhåret græsplæne i haven, hvorfra den fløj ud til det sædvanlige område.

10/8-20 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 2 1 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 03..04 13

2019:  Fasan  Phasianus colchicus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 17 4 11 6 8 11 8 13 17 18 24 4 141
MaxRst 3 1 2 2 3 5 5 7 8 8 6 4 8
Nobs 33 25 32 34 39 45 30 31 13 22 37 12 353
Ndag 19 18 21 26 21 26 20 19 10 15 24 10 229
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2019:  Vandrikse  Rallus aquaticus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 1 1 1 1 5 1 13
MaxRst 1 1 3 2 3 2 3 3 4 1 2 4
Nobs 3 1 12 12 9 8 12 22 17 5 8 109
Ndag 3 1 12 11 9 8 12 21 16 5 8 106
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Plettet Rørvagtel  Porzana porzana (52+, 51, 1)

11/6 1 syng tidlig morgen i nordenden af Hovvig (EVR). En noget sen ankomst, men der er flest obs i juni måned. når man ser på det samlede materiale fra perioden 1998 - 2018.

3/2-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2019:  Rørhøne (Grønbenet)  Gallinula chloropus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 2 1 6 3 2 1 15
MaxRst 1 1 1 6 3 2 2 1 6
Nobs 2 1 9 5 4 18 12 4 55
Ndag 2 1 7 4 4 15 12 4 49
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Blishøne  Fulica atra

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 7 25 23 25 25 20 25 20 25 25 30 32 20 15 10 15 20 32 20 27 9 40 40 30 46 94 160 110 3 2

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 64 114 38 20 6 3 6 7 160 152 570
MaxRst 108 111 110 25 25 32 15 32 47 73 160 115 160
Nobs 28 29 52 30 37 28 20 24 28 24 37 8 345
Ndag 18 19 27 20 25 24 19 22 22 22 26 7 251
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2019:  Trane  Grus grus 

Forårstræk: 15/3 - 25/5 i alt 284, flest 17/4 46 – I alt 30 observationsdage.
Efterårstræk: 4/10 10 og 5/10 35 - i alt 45.

18/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 23 229 32 45 329
Total 24 235 34 4 45 342
MaxRst 1 3 2 4 4
Nobs 5 39 8 1 2 55
Ndag 5 20 7 1 2 35
Fænologi 15.. …. …. ..09 04..05
rapp/2019/hns.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:47 af 127.0.0.1