Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2019:lrk

Rapport 2019

Lærker - Drosler


2019:  Hedelærke  Lullula arborea   (9, 3404, 100)

Træk Korshage: 28/2 - 3/4 30, flest 6/3 og 11/3 begge dage 5. Øvrige træk: 11/3 1 Nakke Nord og 28/4 1 Skansehage. Dermed i alt 32 trækkende.
Utrolig flotte rasttal fra foråret: 1/3 6 Korshage (Langesø Mose), 6/3 31 Nørrevang (LB), 7/3 og 12/3 16 Langesø Mose, 14/3 12 Nørrevang, 17/3 3 Korshage, 21/3 9 og 22/3 5 (4 syng) Flyndersø, nok en del gengangere marts, men mindst imponerende 49. Konklusionen må være, at trækdækningen ikke har været imponerende god.
Syngende fugle: 10/3, 18/3 og 19/3 1 Ringholm Skov, 19/3 2 Korshage, 20/3 1 Hovvig (vel Ringholmfuglen), 26/4 1 Højsandet og 18/6 2 Korshage. Gennemgåede meget ustabilt og næppe nogen ynglepar - vel 6 forskellige fugle.
Efterår: 22/9 1 SV Nørrevang, 1/10 5 SV SKansehage og 25/10 7 rast Hovvig - i alt 13.

De 31 rastende 6/3 er formodentlig det største rasttal fra Rørvig i moderne tid. Fuglene blev talt 2 gange (frem og tilbage ad markvejen).

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 26 2 1 5 37
Total 3 77 4 2 1 12 99
MaxRst 31 1 2 7 31
Nobs 1 30 4 1 1 2 39
Ndag 1 16 3 1 1 2 24
Fænologi 28.. …. ..28 18 22.. ..25

2019:  Sanglærke  Alauda arvensis  

Forårstræk: 10/1 - 23/5 i alt 288, flest 16/2 110 – I alt 28 observationsdage.
Efterårstræk: 12/9 - 30/10 i alt 121, flest 24/9 20. - I alt 15 observationsdage.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 219 57 8 3 77 44 409
Total 3 318 350 24 14 125 18 8 100 63 1023
MaxRst 1 50 200 14 6 30 18 13 15 12 200
Nobs 3 89 78 54 51 59 46 38 44 20 482
Ndag 3 18 29 30 29 29 28 25 29 13 233
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Bjerglærke  Eremophila alpestris  (62, 117, 11)

4/10 8 SV Nørrevang (EVR), 27/10 1 Korshage (TPA) og 30/10 2 Skansehage (JR).

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 11 11
MaxRst 2 2
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 04..30

2019:  Lærke sp.  Alaudidae  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 27

2019:  Digesvale  Riparia riparia  

Forårstræk: 18/4 - 5/6 i alt 21, flest 22/4 og 25/4 begge dage 4 – I alt 10 observationsdage.
Efterårstræk: 8/8 - 12/9 i alt 96, flest 14/8 24. - I alt 10 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 8 3 83 13 117
Total 22 40 11 63 407 16 559
MaxRst 8 20 5 50 300 150 300
Nobs 12 13 7 7 31 19 89
Ndag 6 11 6 7 20 14 64
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..23

2019:  Landsvale  Hirundo rustica 

Forårstræk: 2/4 - 5/6 i alt 303, flest 8/5 70 – I alt 24 observationsdage.
Efterårstræk: 7/7 - 6/10 i alt 2217, flest 9/9 400. - I alt 52 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
3 12 5 40 50 6 10 10 140 16 100 1300 1300 300 500 50 80 1

22/8-2020 LB

 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 108 191 4 16 719 1440 42 2520
Total 113 317 86 85 2353 1736 45 4735
MaxRst 30 52 36 140 1300 500 25 1300
Nobs 85 106 85 87 100 85 13 561
Ndag 19 28 29 31 31 29 6 173
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. ..23

2019:  Bysvale  Delichon urbicum

Forårstræk: 19/4 - 6/6 i alt 28, flest 24/4 12 – I alt 7 observationsdage.
Efterårstræk: 14/8 - 21/9 i alt 261, flest 19/8 115. - I alt 14 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 5 20 50 24 5 25 50 1 100 7 600 2 50

22/8-2020 LB

  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 11 1 196 65 289
Total 17 82 81 15 928 82 1205
MaxRst 10 50 25 100 600 50 600
Nobs 11 36 29 19 44 17 156
Ndag 5 23 20 14 25 12 99
Fænologi 19.. …. …. …. …. ..21

2019:  Svale sp.  Hirundinidae  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 750 250 1000
MaxRst 350 400 250 400
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 2 2 5
Fænologi 31.. …. ..16

2019:  Skovpiber  Anthus trivialis  

Forårstræk: 5/4 - 12/6 i alt 843, flest 30/4 133 – I alt 39 observationsdage.
Efterårstræk: 11/8 - 26/9 i alt 16, flest 25/8 6. - I alt 16 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 637 196 10 27 7 877
Total 641 198 14 28 7 888
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 38 28 22 2 18 6 114
Ndag 15 20 17 2 10 6 70
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..26

2019:  Engpiber  Anthus pratensis  

Forårstræk: 6/3 - 30/4 i alt 2798, flest 23/4 1050 – I alt 20 observationsdage.
Efterårstræk: 12/9 - 26/10 i alt 118, flest 30/9 53. - I alt 12 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2792 88 30 2916
Total 40 8 3035 1 156 115 6 2 3363
MaxRst 35 20 50 100 4 1 1 6 49 30 19 12 100
Nobs 14 12 33 62 13 2 1 2 44 37 15 9 244
Ndag 12 10 21 29 13 2 1 2 21 22 14 8 155
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus (2, 121, 1)

Årets eneste fugl var 19/9 2019 08:45 1 tf Korshage (JB, CG). Dermed opretholdes en svagt stigende tendens for forårsforekomsterne, medens det for efterårs ditto bekræfter den nedadgående tendens (se diagram ovenfor).

17/2-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2019:  Skærpiber  Anthus petrosus  

Kun to trækkende: 11/3 1 Ø og 14/9 1 S Korshage. Rastende fugle: Skansehage 3/1 - 24/2 op til 7 (28/1) og 14/9 - 18/11 op til 7 (29/9), Korshage/Flyndersø 7/1 - 1/4 op til 3 og 11/9 - 13/11 op til 3. Endvidere 20/10 1 Kysten ved Dybesø.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 9 1 4 8 7 29
MaxRst 7 4 3 1 7 3 4 7
Nobs 9 11 14 1 13 13 7 68
Ndag 9 9 12 1 7 10 6 54
Fænologi 03.. …. …. ..01 11.. …. ..19

2019:  Bjergpiber  Anthus spinoletta (0, 30/32, 4/4) 

Set Skansehage 3/1, 10/1, 18/1, 26/1, 28/1 - 30/1, 20/2, 22/2, 24/2 og 3/6 alle dage 1, dog 30/1 2. Desuden 21/1 1, 16/2 1 og 28/10 1 Korshage. Mindst 4 forskellige fugle, måske op til 6.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 2 1 1 1 2
Nobs 8 4 1 1 14
Ndag 8 4 1 1 14
Fænologi 03.. …. ..06 28

2019:  Bjergpiber/Skærpiber  Anthus spinoletta/A. petrosus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 03.. ..28

2019:  Piber sp.  Anthus sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 35
Total 1 1 35 37
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 02.. ..28 30

2019:  Gul Vipstjert  Motacilla flava  

Forårstræk: 23/4 - 4/6 i alt 592, flest 16/5 261 – I alt 21 observationsdage.
Efterårstræk: 17/8 - 9/9 i alt 257, flest 25/8 131. - I alt 14 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 541 5 252 5 814
Total 16 638 9 3 287 7 960
MaxRst 3 62 5 2 16 2 62
Nobs 15 42 4 3 29 5 98
Ndag 7 20 3 2 12 5 49
Fænologi 22.. …. …. …. …. ..09

2019:  Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi)  Motacilla flava thunbergi  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 35
Total 35 35
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 10

2019:  Bjergvipstjert  Motacilla cinerea  (0, 980, 34) 

Træk Korshage: 28/2 - 29/4 16, flest 6/4 3 og 19/8 - 10/12 11, flest 22/9 2.
Øvrige trækkende: 6/4 1 NØ Rørvig By.
Rastende fugle: 24/8 2 Hovvig, 20/9 1 Dybesø, 23/9 1 Højsandet - fouragerende i tagrende på sommerhus! og 16/10 2 Skansehage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 8 2 6 3 28
Total 1 8 8 4 8 5 34
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 1 6 8 3 8 4 30
Ndag 1 6 5 2 7 4 25
Fænologi 28.. …. ..29 19.. …. ..16

2019:  Hvid Vipstjert  Motacilla alba 

Forårstræk: 11/3 - 13/5 i alt 228, flest 6/4 20 – I alt 40 observationsdage.
Efterårstræk: 22/7 - 23/10 i alt 123, flest 24/8 24. - I alt 24 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4 2 66 4 5 3 2 4 2 4 3 20 13 21 40 2 2

22/8-2020 LB

 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 59 166 3 4 61 55 6 354
Total 71 305 13 20 15 147 110 25 706
MaxRst 7 66 8 30 28 45 40 19 66
Nobs 62 106 68 61 77 88 70 9 541
Ndag 22 30 29 28 30 31 29 4 203
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. ..23

2019:  Hvid Vipstjert (ssp. alba)  Motacilla alba alba  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 2 8
MaxRst 4 2 4
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 10..29 21

2019:  Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii)  Motacilla alba yarrellii  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25.. ..16

2019:  Vipstjert sp.  Motacilla sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2019:  Silkehale  Bombycilla garrulus (505, 28236, 178)

Yderst få. I alt kun 17 observationer i basen.  

5/1 18 og 19/1 2 Korshage, 21/1 Rørvig Bugt, 26/1 5 Nykøbing Havn, 27/1 3 NØ Hovvig og 23/2 12 tf Korshage. I alt 41, heraf 15 trækkende.
29/10 20 V Rørvig Bugt, 30/10 1 rast, 14/11 1 SV, 29/11 15 trk Korshage, 5/12 8 og 6/12 38 Rørvig By, 18/12 2 Nykøbing Havn, 26/12 14 Korshage, 28/12 24 Slettemose og 31/12 55 S Korshage. I alt 178, heraf 91 trækkende.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 12 20 16 55 106
Total 29 12 21 16 141 219
MaxRst 18 1 38 38
Nobs 5 1 2 2 6 16
Ndag 5 1 2 2 6 16
Fænologi 05..27 23 29.. …. ..31

2019:  Gærdesmutte  Troglodytes troglodytes  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 22 12 24 25 14 29 8 3 14 27 22 10 210
MaxRst 6 4 9 9 7 7 4 2 8 9 4 6 9
Nobs 44 42 75 69 61 61 56 44 43 46 61 33 635
Ndag 26 25 31 30 28 28 30 27 25 24 29 21 324
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Jernspurv  Prunella modularis  

Forårstræk: 18/3 - 17/4 i alt 25, flest 29/3 og 17/4 begge dage 5 – I alt 11 observationsdage.
Efterårstræk: 22/9 2 og 28/9 2 - i alt 7.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 12 4 29
Total 3 2 27 34 8 7 3 1 9 8 5 3 110
MaxRst 1 1 3 6 2 2 2 1 2 2 2 1 6
Nobs 8 9 54 58 40 24 6 1 15 12 18 3 248
Ndag 7 7 25 29 26 18 5 1 11 10 15 3 157
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2019:  Rødhals  Erithacus rubecula  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 22 9 19 100 12 11 3 10 10 70 34 10 310
MaxRst 5 3 10 25 7 4 2 3 4 30 12 6 30
Nobs 74 65 67 70 25 20 12 22 32 47 73 34 541
Ndag 30 28 30 28 18 14 11 13 21 23 29 25 270
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Nattergal  Luscinia luscinia 

Et meget dårligt år med sen ankomst og få fugle. Kun 50 registreringer i DOFbasen. Første 17/5 1 Hovvig - største tal her blev 11/6 4, ellers ikke over 2! - Sidste 7/7.
Øvrige lokaliteter: 18/5 og 20/5, 3/6 Dybesø, 19/5, 28/5, 29/5 (ny), 3/6 2, 6/6, 10/6 Korshage, 25/5 Rørvig Lyng, 29/5 - 31/5 Nakke Kær, 29/5, 31/5 (ny), 14/6 Nakke Syd, 5/6 1 Sandflugtsplantagen og 6/6 1 Slettermose, For lokaliteter med god dækning, er de manglende tal nok udtryk for, at der ikke har været nogen fugle, mens forholdene for lokaliteter med mere sporadisk dækning er mere usikker. En stor del af årets obs er fomodentllg gennemtrækkende fugle, medens den lokale bestand fortsætter nedturen.

22/8-2020 LB
 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 3 8
MaxRst 2 7 1 7
Nobs 14 24 1 39
Ndag 9 15 1 25
Fænologi 17.. …. ..07

2019:  Blåhals  Luscinia svecica (3, 105, 1)

17/5 1 Korshage (JB, EVR, JS). Fuglen blev ikke racebestemt, men både tidspunkt og lokalitet typisk for en Nordlig.

Det går jævnt ned af bakke med de Nordlige - i dette årti blot 8 fugle på 9 år (en andenhånds oplysning fra 2018 er taget med i diagrammet) - i.e under 1 fugl pr år. Selv i stationen barndom i 70'erne lå vi højere. Den Sydlige står dog og banker på - med ynglefund fra Holbæk de sidste par år. En august fugl fra Kelstrup Enge i 2018 blev ikke racebestemt - stedet kunne måske blive den første ynglelokalitet i Odsherred.

16/2-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2019:  Blåhals, Nordlig (ssp. svecica)  Luscinia svecica svecica  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2019:  Husrødstjert  Phoenicurus ochruros  (5, 280, 7)

Ankomst 4/5 1 Sandflugtsplantagen. I yngletiden mindst 2 - 3 Nykøbings nordlige industriområde. Kun 2 efterårsfugle: 17/10 1 (KES) og 22/10 1 (EVR) begge Dybesæ.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 2 7
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 5 3 5 2 15
Ndag 5 3 5 2 15
Fænologi 05.. …. ..22 17..22

2019:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 16 17 4 8 5 1 51
MaxRst 4 4 3 3 1 1 4
Nobs 30 53 28 8 12 2 133
Ndag 11 26 16 8 10 2 73
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..14

2019:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 60 49 2 56 35 202
MaxRst 23 7 2 13 11 23
Nobs 16 23 1 17 10 67
Ndag 8 18 1 10 9 46
Fænologi 18.. …. ..04 05.. ..22

2019:  Sortstrubet Bynkefugl  Saxicola rubicola  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 1 21 25
MaxRst 1 1 2 5 5 8 6 5 10 3 2 2 10
Nobs 6 10 14 30 23 23 26 31 30 24 5 7 229
Ndag 6 10 14 27 22 20 22 28 23 18 5 7 202
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Sortstrubet Bynkefugl, Europæisk (ssp. rubicola)  Saxicola rubicola rubicola  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2019:  Stenpikker  Oenanthe oenanthe  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 13 46 2 1 43 31 136
MaxRst 11 22 2 1 30 15 30
Nobs 32 47 2 2 20 38 141
Ndag 20 25 2 2 13 21 83
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..30

2019:  Ringdrossel  Turdus torquatus (12, 2989, 88)

I alt 88 fugle. Korshage med Flyndersø 7/4 - 8/5 49, flest 17/4 10 han Ø og Nørrevang 17/4 - 9/5 31, flest 20/4 9. Der er mulighed for gengangere mellem de to lokaliteter. Desuden 12/4 1 Ringholm og 17/4 4 NØ Rørvig By.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 27
Total 80 8 88
MaxRst 9 5 9
Nobs 26 4 30
Ndag 14 4 18
Fænologi 07.. ..09

2019:  Solsort  Turdus merula  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 155 28 47 11 44 36 18 18 7 12 113 5 494
MaxRst 25 10 25 10 25 10 6 10 7 5 23 10 25
Nobs 94 76 86 62 91 95 81 56 46 45 74 40 846
Ndag 31 27 30 30 29 29 31 31 28 28 30 29 353
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Sjagger  Turdus pilaris

Forårstræk: 18/3 - 29/4 i alt 635, flest 22/4 260 – I alt 13 observationsdage.
Efterårstræk: 5/10 - 21/12 i alt 446, flest 26/10 145. - I alt 10 observationsdage.

22/8-2020 LB   

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 629 267 165 14 1081
Total 503 303 404 1925 1 1 3 285 592 219 4236
MaxRst 200 110 150 940 45 1 1 3 60 140 64 940
Nobs 19 24 13 42 4 1 1 1 13 36 14 168
Ndag 16 16 13 18 4 1 1 1 10 21 12 113
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..06 18.. …. …. …. ..29

2019:  Sangdrossel  Turdus philomelos  

Forårstræk: 18/3 - 26/4 i alt 118, flest 7/4 44 – I alt 13 observationsdage.
Efterårstræk: 21/9 6 og 22/9 2 - i alt 7.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 114 8 126
Total 14 183 8 7 5 14 12 1 244
MaxRst 5 25 4 3 1 4 4 1 25
Nobs 46 65 38 32 10 9 9 1 210
Ndag 18 25 23 18 7 7 8 1 107
Fænologi 07.. …. …. …. ..24 10.. …. ..05

2019:  Sangdrossel/Vindrossel  Turdus philomelos/T. iliacus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 85 175 100 364
Total 4 102 175 170 451
MaxRst 15 50 50
Nobs 1 6 2 6 15
Ndag 1 5 2 6 14
Fænologi 26.. ..25 30.. ..09

2019:  Vindrossel  Turdus iliacus  

Forårstræk: 5/4 - 24/4 i alt 1109, flest 7/4 801 – I alt 11 observationsdage.
Efterårstræk: 23/9 - 13/11 i alt 787, flest 30/10 435. - I alt 11 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1109 1 449 337 1896
Total 8 3 1 1330 1 788 582 112 2825
MaxRst 2 1 3 60 240 120 25 240
Nobs 5 4 2 52 1 14 48 17 143
Ndag 5 4 2 23 1 8 24 14 81
Fænologi 05.. …. …. ..30 23.. …. …. ..31

2019:  Misteldrossel  Turdus viscivorus  

Forårstræk: 16/2 - 14/5 i alt 517, flest 4/4 114 – I alt 26 observationsdage.
Efterårstræk: 22/10 - 9/11 i alt 72, flest 7/11 20. - I alt 7 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 96 417 1 23 49 589
Total 4 8 130 460 2 2 29 103 738
MaxRst 2 2 16 18 3 1 2 11 35 1 35
Nobs 6 11 30 50 10 2 1 8 23 2 143
Ndag 4 8 18 21 9 2 1 5 17 2 87
Fænologi 10.. …. …. …. …. ..07 08.. …. …. ..12

2019:  Drossel sp.  Turdinae  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 1 8 5 14
MaxRst 1 8 1 8
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 29 29.. ..05
rapp/2019/lrk.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:47 af 127.0.0.1