Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2019:pir

Rapport 2019

Pirol- Værlinger


2019:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 149, 3)

18/5 08:40 1 syng Nakke Skov og 09:40 1 syng Nakke SV - 1,5 km mellem de to lokaliteter - her vurderet som samme fugl (dog 3 andre fugle i Øst-DK denne dag), 19/5 06:25 Ø Korshage og 28/5 1 ad han ovf Skansehage.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 18..28

2019:  Rødrygget Tornskade  Lanius collurio  
Endnu et år med systematisk overvågning, hvilket gav rekordresultat med 16 par med 40 unger. Herudover blev der registreret 8 par uden dokumenteret afkom.
Se længere artikel her.
Årets store højdespringer blev Slettemose, som gav min. 6 par med min. 16 unger. Alle i den sydlige del!
I 2018 var der 2 par med 8 unger!
Ankomst på medianen 10/5 og sidste fugl 14/9.

2016 12 par 25 1k
2017 11 par 19 1k
2018 9 par 26 1k
2019 16 par 40 1k

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 9 27 36 11 1 84
MaxRst 4 9 15 13 1 15
Nobs 28 49 88 62 7 234
Ndag 13 25 30 27 7 102
Fænologi 10.. …. …. …. ..14

2019:  Stor Tornskade  Lanius excubitor  

Mange observationer (114) og pænt med fugle. Vurdering af antal er vanskeligt.
Rastende vinterfugle: 5/1 1 Nakke Syd, 21/1 1, 13/2 og 15/2 1, 14/3 - 15/3 og 19/3 1 Hovvig, 6/2 2, 8/2, 12/2, 24/2 og 28/2 stadig 1 Slettemose, 10/3 1 Ringholm Skov. Selv om udveksling mellem lokaliteterne kan finde sted vel i alt 7.
I træktiden disse: 23/3 1, 27/3 - 28/3 1, 7/4 2, 19/4 1, 20/4 1 og 21/4 1 Korshage, 25/3 1, 6/4 1 Slettemose, 10/4 1 Hovvig, 16/4 1 Nørrevang og 22/5 1 Flyndersø - sent. Vel 12 fugle.
Endvidere 1 regulært trækkende: 7/4 1 Ø Korshage,
Efterårsfugle 6/10 - 9/10 1, 10/10 2, 11/10 1, 13/10 2, 14/10 - 16/10 1, 23/10 1, 30/10 - 2/11 1, 18/11 1 Korshage, 9/10 - 10/10 og 13/10 1, 18/10 - 19/10 og 21/10 1, 30/10 - 9/12 1 dog 2 8/11, 27/12 og 29/12 1 Hovvig, 30/10 - 4/11 1 Skansehage, 1/12 - 28/12 1 Slettemose og 26/12 1 Nakke Hage - i alt 18.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 3 5 9 1 13 2 3 38
MaxRst 1 2 1 2 1 2 2 1 2
Nobs 2 7 8 8 1 22 24 10 82
Ndag 2 7 8 7 1 16 19 10 70
Fænologi 05.. …. …. …. ..22 06.. …. ..29

2019:  Skovskade  Garrulus glandarius 

Forårtræk: 20/4 5 tf var alt og efteråret var tilsvarende tyndt: 22/9 2 tf.

21/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 7
Total 19 1 7 21 13 2 4 10 13 15 12 6 123
MaxRst 8 6 6 6 7 4 5 4 3 3 3 2 8
Nobs 27 19 29 27 20 18 13 12 28 24 23 5 245
Ndag 18 13 18 20 15 16 11 9 18 18 16 4 176
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2019:  Husskade  Pica pica  

Forårstræk: 21/3 - 24/5 i alt 49, flest 15/5 8 – I alt 20 observationsdage.
Efterårstræk: Ingen noteret.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 17 28 49
Total 45 8 18 28 52 10 8 3 6 9 30 18 235
MaxRst 8 4 6 6 8 4 5 5 6 4 6 11 11
Nobs 35 24 50 40 45 39 28 30 32 27 45 27 422
Ndag 24 20 29 24 28 23 22 19 22 19 27 22 279
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Nøddekrige  Nucifraga caryocatactes 

9/9 1 SV Sandflugtsplantagen (EVR) og 15/10 1 Hovvig (BJ). 
Vel den eneste sjældne art (grøn i DOFbasen), hvor vi ikke har styr på en total. Det er der så forsøgt at gøre bod på, ved at starte med at grave i arkivet - se diagram ovenfor.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 09.. ..15

2019:  Allike  Coloeus monedula  

Forårstræk: 1/1 - 10/6 i alt 18383, flest 27/2 2344 – I alt 78 observationsdage.
Efterårstræk: 15/8 - 19/12 i alt 6681, flest 29/10 2075. - I alt 33 observationsdage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 371 7610 9478 871 42 11 2 6 5665 973 35 25064
Total 1526 9967 10743 888 103 56 12 9 22 5681 1316 97 30420
MaxRst 400 1700 650 20 19 12 35 5 20 60 120 100 1700
Nobs 46 92 88 47 55 49 32 40 44 63 57 33 646
Ndag 26 27 31 26 27 28 22 29 29 26 29 27 327
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Allike, Almindelig (ssp. monedula)  Coloeus monedula monedula  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 20 37
MaxRst 17 20 20
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 23 18

2019:  Råge  Corvus frugilegus  

Forårstræk: 16/2 - 6/5 i alt 69, flest 5/4 11 – I alt 19 observationsdage.
Efterårstræk: 23/7 - 20/11 i alt 156, flest 1/11 61. - I alt 24 observationsdage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 13 45 2 2 4 1 18 24 109 225
Total 1283 415 943 140 10 225 47 7 194 455 571 132 4422
MaxRst 500 150 300 55 40 75 66 80 80 300 300 70 500
Nobs 40 46 47 25 36 50 45 58 59 47 57 33 543
Ndag 25 25 26 15 22 24 24 30 27 26 29 27 300
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Sortkrage  Corvus corone 

Træk: 19/3 1 Ø, 22/3 1 Ø, 2/4 1 Ø og 19/4 1 tf alle Korshage samt 21/4 1 N Rørvig Lyng - i alt 5.
Rast: 21/4 1 Nørrevang (vel genganger?).
Fra efteråret 29/9 1 Flyndersø og 25/10 1 SV Korhage.
Årstotal dermed 7 fugle.

20/8-2020 LB
 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 1 6
Total 2 3 1 1 7
MaxRst 1 1
Nobs 2 3 1 1 7
Ndag 2 3 1 1 7
Fænologi 19.. ..21 29.. ..25

2019:  Gråkrage  Corvus cornix  

Forårstræk: 27/2 - 24/5 i alt 403, flest 7/4 72 – I alt 49 observationsdage.
Efterårstræk: 2/8 - 14/11 i alt 144, flest 1/11 32. - I alt 27 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
80 130 130 90 65 35 90 38 18 8 13 5 6 14 16 12 16 9 8 10 30 15 6 7 14 2 8 3 13 4 15 53 50 20 40 30

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 93 298 6 20 19 36 69 547
Total 911 250 343 347 16 84 67 50 37 89 345 92 2631
MaxRst 200 90 120 30 16 30 60 40 40 40 150 40 200
Nobs 85 75 102 81 80 72 82 91 73 82 101 56 980
Ndag 30 27 31 28 30 30 31 31 30 31 29 29 357
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Sortkrage x Gråkrage (hybrid)  Corvus corone x C. cornix  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2019:  Ravn  Corvus corax  

Forårstræk: 29/3 1, 6/4 2 og 17/4 1 - i alt 7, flest 9/3 5 – I alt 3 observationsdage.
Ynglebestanden fordoblet. Ud over Skansehageparret, der fik 5 unger, var der et par på Nakkehage - muligvis denne familiegruppe på 6, der set i Hovvig 5/7. Skansehagefuglene og afkom ses ofte flyve over byen til og fra overnatning.
Efterårstræk: 5/9 - 6/10 i alt 15, flest 5/9 10. - I alt 4 observationsdage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 3 14 1 22
Total 13 24 16 11 7 14 26 10 27 13 25 5 191
MaxRst 2 8 4 4 4 6 6 5 3 2 4 2 8
Nobs 21 42 44 49 27 22 18 22 24 15 32 21 337
Ndag 15 21 24 25 20 17 13 19 13 12 22 16 217
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Kragefugl sp.  Corvidae  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 450 500 710 1660
MaxRst 350 450 300 450
Nobs 2 8 6 16
Ndag 1 8 5 14
Fænologi 31.. …. ..09

2019:  Stær  Sturnus vulgaris  

Forårstræk: 16/2 - 19/5 i alt 977, flest 19/3 151 – I alt 45 observationsdage.
Efterårstræk: 17/6 - 17/11 i alt 3820, flest 12/8 1000. - I alt 43 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 6 105 80 42 400 40 25 5 17 45 150 200 40 45 96 50 181 544 55 75 800 800 300 190 100 25 5 4

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 572 378 5 350 137 1336 592 1141 264 4797
Total 255 82 1200 795 32 532 179 3056 1127 2366 271 12 9907
MaxRst 110 50 200 500 25 300 160 840 800 800 100 8 840
Nobs 10 21 69 63 57 59 57 82 57 55 19 2 551
Ndag 10 12 29 28 26 28 26 31 26 26 13 2 257
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..11

2019:  Gråspurv  Passer domesticus  

1/2 6 Paradisgården, Nørrevang burde være en usædvanlig obs, men der foreligger faktisk 8 obs fra perioden 2015 - 2018 fra Nørrevang, dog kun 1 med mere „konkrete data“ (Hyldegårdsvej).
31/3 3 Slettemose er ifølge DOFbasen fjerde obs på lokaliteten - her studser man også over 16/9-2017 25. Jeg har besøg lokaliteten adskillige gange, men aldrig set arten - er måske på selve gården - hvis man ser ordentlig efter.
14/6 2 Sandflugtsplantagen er ligeledes bemærkelsesværdigt.

Årtier tilbage var Gråspurven almindelig i sommerhusområderne - nu findes den kun visse dele af de 3 byer samt på enkelte gårde i det åbne land. Da jeg boede i Nykøbing, gik der flere år inden jeg fik den på matrikellisten.
Kunne være spændende med mere præcise informationer (geotagging) af obs udenfor „kerneområderne“ af denne art. Måske er der en tendens til, at den er ved at brede sig igen - jævnfør Bomlærke. Det er dog lidt vanskeligt at vurdere, da lokalitets oplysningerne ikke altid er valide (arten er reel set udenfor den pågældende lokalitet).

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 23 7 6 20 40 4 3 103
MaxRst 10 6 5 12 15 7 4 3 5 2 15
Nobs 7 2 3 4 10 4 1 1 4 1 37
Ndag 7 2 3 4 6 2 1 1 4 1 31
Fænologi 01.. …. ..31 05.. …. …. ..18 31.. …. ..18

2019:  Skovspurv  Passer montanus  

Forårstræk: Kun 1 obs 5/4 5.
Efterårstræk: 3/8 1, 11/8 10 og 6/10 6 - i alt 17.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 11 6 22
Total 50 35 10 15 4 62 91 109 33 25 52 23 509
MaxRst 25 24 18 8 14 30 50 65 25 14 20 18 65
Nobs 36 30 36 15 30 35 27 32 21 24 37 13 336
Ndag 26 27 27 12 25 27 23 22 19 20 27 12 267
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Bogfinke  Fringilla coelebs  

Forårstræk: 18/2 - 26/6 i alt 97935, flest 5/4 18720 – I alt 59 observationsdage.
Efterårstræk: 22/8 - 17/11 i alt 1120, flest 29/10 630. - I alt 18 observationsdage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 57 7232 90371 201 74 1 149 830 140 99055
Total 128 87 7330 90393 238 92 12 12 198 997 278 2 99767
MaxRst 30 20 35 25 11 10 5 10 25 50 50 15 50
Nobs 66 71 102 86 69 61 49 31 49 56 78 29 747
Ndag 30 28 30 30 30 29 27 27 28 29 30 21 339
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Kvækerfinke  Fringilla montifringilla  

Forårstræk: 24/2 - 13/5 i alt 5603, flest 8/4 4000 – I alt 25 observationsdage.
Efterårstræk: 23/9 - 20/11 i alt 5415, flest 20/10 1500 og 7/11 1400. - I alt 17 observationsdage.

Bemærk at efterårstotal er stort set identisk med forårstotal - ikke normalt, men tallene er jo relativt små.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 5589 1 1 2533 2881 11018
Total 12 38 20 5853 1 3 2597 3192 1 11717
MaxRst 6 35 18 250 1 30 270 1 270
Nobs 11 11 19 31 1 4 16 27 1 121
Ndag 9 9 15 20 1 3 9 15 1 82
Fænologi 01.. …. …. …. ..13 23.. …. …. ..03

2019:  Bogfinke/Kvækerfinke  Fringilla coelebs/F. montifringilla  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 900 630 1562
Total 26 32 900 656 1614
MaxRst 25 12 25
Nobs 2 3 1 10 16
Ndag 2 3 1 10 16
Fænologi 01..16 06..21 29.. ..23

2019:  Finke sp.  Fringillidae  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 35
Total 35 3 38
MaxRst 3 3
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 04.. ..01

2019:  Gulirisk  Serinus serinus (1/1, 74/7675/77, 2/2) 

Når de gængse lokaliteter svigter, er det godt vi har folks haver i byerne. Året to byfund kan indikere, at der er antagelig del flere fugle, end vi får registreret: 11/5 1 hun Nykøbing By (EOZ) og 15/9 1 syng Rørvig By (LB). Den første fint fotodokumentret, den anden verificeret på xeno canto umiddelbart efter obsen. Der kan formodentlig også godt gemme sig et par stykker i sommerhusområderne.

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 15

2019:  Grønirisk  Chloris chloris  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 1 1 6
Total 128 24 37 13 13 10 15 35 38 384 89 7 793
MaxRst 45 15 24 6 5 5 13 20 24 150 35 5 150
Nobs 35 41 50 35 37 44 46 42 37 38 50 6 461
Ndag 23 24 25 27 21 25 27 26 26 25 24 5 278
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Stillits  Carduelis carduelis 

Forårstræk: 1/3 - 14/5 i alt 102, flest 3/4 22 – I alt 22 observationsdage.
Efterårstræk: 9/10 - 9/11 i alt 10, flest 1/11 5. - I alt 4 observationsdage.

21/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 85 2 1 9 112
Total 15 9 40 100 13 6 5 13 5 30 11 247
MaxRst 7 5 7 6 2 3 3 6 5 15 3 15
Nobs 10 6 21 41 14 19 15 18 4 7 6 161
Ndag 9 6 15 19 11 17 15 16 4 5 4 121
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2019:  Grønsisken  Spinus spinus  

Forårstræk: 16/2 - 19/5 i alt 4255, flest 6/4 1084 og 8/4 1060 – I alt 33 observationsdage.
Efterårstræk: 6/9 - 18/12 i alt 460, flest 1/11 253. - I alt 25 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4 30 25 2 60 2 350 25 30 15 30 43 20 40 41 55 1 100 110

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 50 4165 15 11 139 275 35 4715
Total 106 122 405 4172 15 2 4 1 27 200 343 169 5566
MaxRst 35 60 350 12 2 4 1 15 43 55 110 350
Nobs 27 27 45 52 3 2 1 1 11 21 30 18 238
Ndag 17 19 25 22 3 2 1 1 9 17 20 16 152
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Tornirisk  Linaria cannabina  

Forårstræk: 11/3 - 23/5 i alt 476, flest 6/4 107 – I alt 32 observationsdage.
Efterårstræk: 28/7 - 6/10 i alt 90, flest 22/9 30. - I alt 10 observationsdage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 62 407 7 2 6 66 16 566
Total 70 441 29 14 28 83 389 31 1085
MaxRst 5 26 12 20 22 35 220 30 220
Nobs 27 70 54 42 43 48 35 8 327
Ndag 17 29 28 27 28 29 19 6 183
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. …. ..20

2019:  Tornirisk/Bjergirisk  Linaria cannabina/L. flavirostris  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2019:  Bjergirisk  Linaria flavirostris  

Rørvig: Forårsfugle 24/3 - 11/4 med i alt 21 trk, flest 6/4 10 fordelt på 8 obsdage og kun en rastobs - 24/3 2 Korshage.
Efterårsfugle 22/10 - 9/11. Her en det omvendt - kun 1 trk 31/10 Rørvig By og 120 rastende med flest 22/10 50 Flyndersø og 9/11 41 Skansehage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 1 22
Total 2 21 79 42 144
MaxRst 2 50 41 50
Nobs 1 10 9 3 23
Ndag 1 8 6 3 18
Fænologi 24.. ..11 22.. ..09

2019:  Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken  Acanthis flammea/A. cabaret  

Forårstræk: 6/1- 17/5 i alt 287, flest 6/3 83 – I alt 23 observationsdage.
Efterårstræk: 5/10 - 13/11 i alt 27, flest 1/11 23. - I alt 5 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
120 80 40 100 80 20 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 7 2 147 5 1 3 185
Total 299 78 6 159 6 2 2 15 5 36 608
MaxRst 120 100 2 10 1 1 2 1 14 3 20 120
Nobs 27 24 5 24 2 2 2 1 2 6 6 101
Ndag 19 14 5 17 2 2 2 1 2 5 5 74
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2019:  Nordlig Gråsisken  Acanthis flammea  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 100 6 23 129
Total 19 12 134 6 23 194
MaxRst 8 12 22 22
Nobs 5 7 13 1 2 28
Ndag 4 7 10 1 1 23
Fænologi 01.. …. …. ..04 01

2019:  Lille Gråsisken  Acanthis cabaret  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 6 1 1 1 14
MaxRst 2 1 1 1 1 1 1 2
Nobs 5 1 7 3 5 6 6 33
Ndag 4 1 7 3 5 6 4 30
Fænologi 05..18 23.. …. …. …. …. ..08

2019:  Sisken sp.  Spinus/Acanthis sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 23 28
Total 5 48 53
MaxRst 25 25
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 11 07..30

2019:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera (0, 361 358, 2/4)

Er arten ved at udvikle sig til en hveranden års art?
8/8 1 Nørrevang (SA) og 26/8 3 Sandflugtsplantagen (MJE).
Desværre ikke på niveauet fra jubel årene 2015 - 2019, men dog betydelig bedre end inden årtusindskiftet, hvor arten vel nærmest havde raritets status med 21 fugle i perioden 1975 - 1985 og herefter 17 fugle inden 2001, hvor det for alvor gik hul på bylden (se diagram ovenfor).

17/2-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 3 3
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 08..26

2019:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra 

Forårstræk: 4/2 - 26/6 i alt 78, flest 16/5 13 – I alt 18 observationsdage.
Efterårstræk: 14/7 - 7/11 i alt 23, flest 24/9 10. - I alt 6 observationsdage.

21/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 41 21 3 6 10 2 5 101
Total 8 27 11 42 46 15 16 11 12 17 57 30 292
MaxRst 5 17 8 1 22 11 7 6 2 10 45 15 45
Nobs 5 11 4 12 11 10 6 8 5 4 13 6 95
Ndag 4 11 2 10 10 7 6 7 3 4 8 5 77
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2019:  Lille Korsnæb/Stor Korsnæb  Loxia curvirostra/L. pytyopsittacus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2019:  Stor Korsnæb  Loxia pytyopsittacus  

12/1 2 ovf Slettemose og 1 Sandflugtsplantagen, 30/1 3 Korshage, 10/2 1 Nørrevang, 17/2 7 Rørvig Lyng, 20/2 3 Sandflugtsplantagen og 1 Dybesø, 28/2 1 hun tf Korshage, 10/3 1 ovf Kysten ved Sandflugtsplantagen, 2/4 1 Sandflugtsplantagen og 26/4 8 Ø Korshage - i alt 29.
4/10 12 tf Flyndersø, 29/10 2 ovf Korshage, 1/11 13 SV Sandflugtsplantagen, 2/11 17 ovf Nakke Hage og 18 Sandflugtsplantagen, 5/11 1 Korshage, 7/11 4 Ø Korshage, 12/11 2 Dybesø, 19/11 12 og 9/12 5 Sandflugtsplantagen - i alt 89.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 8 12 17 38
Total 6 13 1 9 14 70 5 118
MaxRst 3 7 1 1 2 18 5 18
Nobs 3 5 1 2 2 9 1 23
Ndag 2 4 1 2 2 6 1 18
Fænologi 12.. …. …. ..26 04.. …. ..09

2019:  Korsnæb sp.  Loxia sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2019:  Karmindompap  Carpodacus erythrinus (0, 607, 9)

18/5 1 ad syng, 19/5 1 ad syng (ny fugl), 21/5 1 syng, 24/5 1 syng, 5/6 1 2k tf og 6/6 1 syng alle Korshage. Endvidere 21/5 1 syng og 24/5 1 syng (ny fugl) Rørvig By og 3/6 - 5/6 1 syng Flyndersø.
 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 3 9
MaxRst 1 1 1
Nobs 6 5 11
Ndag 4 4 8
Fænologi 18.. ..06

2019:  Krognæb  Pinicola enucleator (0, 5/8, 3/3)

30/10 1 tf Korshage (JLR m.fl.), 3/11 1 hun Nørrevang (KES m.fl.) og 7/11 1 han Ø Korshage (PEL). 

Nørrevangsfuglen rastede stort set hele dagen i rønnebærtræer, så den fik rigtig mange glæde af. I øvrigt fundet ved aktiv eftersøgning i netop rønnebærtræer.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30.. ..07

2019:  Dompap  Pyrrhula pyrrhula  

Forårstræk: 4/2 - 3/6 i alt 26, flest 4/2 13 – I alt 12 observationsdage.
Efterårstræk: 1/10 1 blev eneste obs.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 6 4 2 1 27
Total 45 50 20 14 8 6 5 6 5 20 79 5 263
MaxRst 8 11 10 4 4 7 6 3 4 6 24 5 24
Nobs 48 53 52 34 35 24 22 25 24 31 58 27 433
Ndag 23 25 26 24 24 21 19 20 19 20 28 22 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Kernebider  Coccothraustes coccothraustes  

Forårstræk: 6/3 - 26/4 i alt 18, flest 7/4 14 – I alt 4 observationsdage.
Efterårstræk: 30/10 3 var eneste obs.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 17 3 21
Total 6 11 2 26 6 7 1 7 3 69
MaxRst 4 6 3 2 3 4 1 1 2 2 6
Nobs 3 11 9 15 15 14 2 1 4 2 76
Ndag 3 9 8 11 15 12 2 1 4 2 67
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. ..14 29.. …. ..28

2019:  Lapværling  Calcarius lapponicus  (2, 334 333, 2) 

22/9 1 SV Flyndersø (EVR) og 24/10 1 rast Korshage (JR).

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 22.. ..24

2019:  Snespurv  Plectrophenax nivalis  

Vi kom ud med en nydelig total på 158 - primær skabt af et par pæne flokke. 2/1 12 Korshage og 10/1 12 Skansehage kunne godt ligne den samme flok, men ellers er det stort set umuligt at gennemskue gengangere i materialet. De største flokke: 20/1 23 og 4/12 50 Kysten ved Sandflugtsplantagen samt 3/11 21 Korshage. 15/3 og 19/3 1 Rørvig Havn fortjener at blive nævnt - ikke fast lokalitet. Overvejende er kun de større flokke talt med i summationen, mens enkelt fugl er betragtet som gengangere - de er faktisk ret gode til at gemme sig.
Kun 6 trækkende fugle registreret - 2 for- og 4 efterår.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 1 6
Total 35 9 4 14 41 53 156
MaxRst 23 4 2 5 21 50 50
Nobs 8 5 4 6 12 2 37
Ndag 7 4 4 4 10 2 31
Fænologi 02.. …. ..23 16.. …. ..07

2019:  Gulspurv  Emberiza citrinella  

Forårstræk: Ingen noteret!
Efterårstræk: 6/9 - 1/11 i alt 9, flest 6/9 og 27/10 begge dage 3. - I alt 4 observationsdage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 1 9
Total 58 21 39 11 21 23 14 14 33 72 88 14 408
MaxRst 42 9 13 7 10 12 7 13 24 42 50 5 50
Nobs 31 41 69 60 75 68 77 50 48 50 48 16 633
Ndag 20 20 30 30 29 30 31 31 28 27 22 14 312
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2019:  Hortulan  Emberiza hortulana (4, 693, 2) 

Odsherred: 19/5 han + hun Højsandet. Det er efterhånden en del år siden, at der er set 2 på en gang - og så oven i købet på matriklen.

21/8-2018 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2019:  Rørspurv  Emberiza schoeniclus  

Forårstræk: 6/3 - 23/4 i alt 63, flest 3/4 og 6/4 begge dage 11 – I alt 22 observationsdage.
Efterårstræk: 25/8 - 22/10 i alt 17, flest 23/9 6. - I alt 7 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 6 5 5 2 2 4 3 4 5 13 4 5 3 5 1 1 1 1 6 2 1 1 1

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 39 1 8 8 80
Total 30 43 6 16 1 9 36 8 2 151
MaxRst 6 5 4 13 5 5 15 10 1 15
Nobs 38 50 35 29 27 24 16 16 5 240
Ndag 22 27 26 24 23 16 11 12 5 166
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2019:  Bomlærke  Emberiza calandra  

Træk: 16/5 1 Ø Korshage.
Syngende fugle disse steder: Nørrevang: Første 20/4 (tavs), 18/5 - 19/5, 1/6, 5/6 (tavs), 6/6 - 7/6 (par), 8/6 (tavs), 13/6 og 16/6 (par). Nakke Syd: 31/5, 4/6 og 14/6. Nakke Hage: 13/6
Kun en enkelt sommerobs: 22/6 1 Ringholm.

Nok mindst 6 forskellige fugle.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 5 7
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 4 12 17
Ndag 1 4 10 15
Fænologi 20.. …. ..22

2019:  Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.)  Passerinae  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 50
Total 50 50
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 18..30

2019:  Påfugl  Pavo cristatus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19
rapp/2019/pir.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:47 af 127.0.0.1