Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2019:vad

Rapport 2019

Vadefugle


2019:  Strandskade  Haematopus ostralegus  

Forårstræk: 6/3 - 21/5 i alt 41, flest 21/5 21 – I alt 6 observationsdage.
Efterårstræk: 2/6 - 22/9 i alt 563, flest 11/8 221. - I alt 34 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 30 6 61 466 20 591
Total 15 22 31 23 75 521 30 1 718
MaxRst 4 5 4 4 6 6 50 9 1 50
Nobs 18 45 59 42 61 53 33 11 1 323
Ndag 10 26 30 26 28 23 19 8 1 171
Fænologi 15.. …. …. …. …. …. …. ..22 03

2019:  Klyde  Recurvirostra avosetta

Forårstræk: 23/3 2 og 7/4 2 - i alt 4.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
7 6 6 2 2 4 5 8 28 27 20 5 2 4 1 3 2 2

18/8-2020 LB

  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 2 6
Total 2 4 28 2 36
MaxRst 7 6 8 28 5 3 2 28
Nobs 1 10 7 16 31 25 15 4 109
Ndag 1 10 7 16 31 24 15 4 108
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. …. ..06

2019:  Lille Præstekrave  Charadrius dubius (1, 378, 17)

Forårstræk: 6/4 1 SØ, 12/4 1 Ø og 19/4 2 V – I alt 4 alle Korshage.
Kun rastende fugle i efteråret.

Ynglepar dukkede op i Hovvig 4/4 - de fik 3 unger. Desuden følgende fugle ud over parret med afkom: 4/4 - 6/4 1 ad, 20/4 1, 16/6 2 ad, 17/7 - 19/7 1, 2/8 1 1k, 17/8 1 1k og 23/8 1.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p
3 3 2 1 1 2 4 2 6 5 4 1 1

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 6 4 14
MaxRst 3 2 4 6 4 6
Nobs 15 3 18 19 6 61
Ndag 14 3 18 18 5 58
Fænologi 04.. …. …. …. ..23

2019:  Stor Præstekrave  Charadrius hiaticula 

Forårstræk: Kun 1 observation 5/4 2.
Efterårstræk: 7/7 - 29/9 i alt 100, flest 25/8 14. - I alt 23 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 1 1 7 1 1 5 24 23 21 5 4 1

18/8-2020 LB

 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 20 56 24 102
Total 6 3 21 9 6 69 64 33 1 212
MaxRst 3 5 8 7 6 24 23 6 5 24
Nobs 6 40 46 18 26 55 61 27 2 281
Ndag 6 22 27 16 20 27 30 14 2 164
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2019:  Stor Præstekrave (ssp. hiaticula)  Charadrius hiaticula hiaticula  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2019:  Pomeransfugl  Charadrius morinellus  (0, 25/27, 2/2)

17/5 07:45 1 trk Korshage (PEL) og 8/9 11:30 1 SV Hovvig (MJE, EVR).

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17 08

2019:  Hjejle  Pluvialis apricaria

Forårstræk: 16/2 - 25/4 i alt 368, flest 25/4 165 – I alt 10 observationsdage.
Efterårstræk: 14/7 - 5/11 i alt 1032 - ny sæsonrekord, flest 8/8 170. - I alt 46 observationsdage

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
13 22 40 3 27 12 55 25 88 250 180 40 280 400 2000 46 80

18/8-2020 LB

 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 363 14 193 556 68 201 1400
Total 3 8 17 469 18 194 722 613 2411 134 4589
MaxRst 3 2 13 65 52 88 250 400 2000 80 2000
Nobs 1 3 4 14 22 70 48 17 17 4 200
Ndag 1 2 4 11 17 31 27 13 8 4 118
Fænologi 18.. …. …. ..29 07.. …. …. …. …. ..31

2019:  Strandhjejle  Pluvialis squatarola  

Efterårstræk: 17/7 - 30/10 i alt 328 - ny sæsonrekord, flest 14/8 261 ny dagsrekord. - I alt 28 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 303 19 3 328
Total 4 315 20 6 2 347
MaxRst 1 7 1 2 2 7
Nobs 5 55 14 3 1 78
Ndag 5 19 12 2 1 39
Fænologi 01.. …. …. …. ..01

2019:  Vibe  Vanellus vanellus

Forårstræk: 16/2 - 24/5 i alt 138, flest 16/2 64 – I alt 16 observationsdage.
Efterårstræk: 2/7 - 1/11 i alt 302, flest 13/8 230. - I alt 6 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4 70 130 225 49 20 25 15 15 20 20 25 45 48 220 105 297 490 610 337 340 390 550 560 250 280 228 60 95

18/8-2020 LB

  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 84 30 21 3 2 272 12 16 440
Total 1 129 181 50 13 90 10 893 95 7 16 1485
MaxRst 1 130 225 25 25 220 490 610 560 280 95 610
Nobs 1 27 60 74 61 61 55 49 34 23 13 458
Ndag 1 13 30 29 28 28 31 30 26 20 13 249
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2019:  Islandsk Ryle  Calidris canutus  

Efterårstræk: 11/8 - 21/9 i alt 138, flest 21/9 23. - I alt 22 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 74 138
Total 3 85 83 171
MaxRst 10 12 7 12
Nobs 11 38 26 75
Ndag 9 21 13 43
Fænologi 20.. …. ..21

2019:  Sandløber  Calidris alba  

I alt 122 fugle fordelt med 16 vinterfugle (jan - mar) Skansehage hhv. Kysten ved Sandflugtsplantagen.
Træk 20/8 - 30/11 i alt 41, flest 25/11 7 V Kysten ved Sandflugtsplantagen.
Rastende fugle 17/7 - 31/12 i alt 65, flest 8/9 18 Kysten ved Sandflugtsplantagen.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 24 13 41
Total 8 8 5 8 56 11 21 5 122
MaxRst 8 4 8 2 2 18 8 8 8 18
Nobs 5 1 4 4 4 11 2 3 4 38
Ndag 5 1 4 3 3 6 2 3 4 31
Fænologi 02.. …. ..17 17.. …. …. …. …. ..31

2019:  Dværgryle  Calidris minuta  (101, 1336, 24)

I alt 24 fugle - alle på nær 24/7 1 ad sdr rast Korshage fra Hovvig. Set her 16/7 - 25/9, flest 5/8 4 og 2/9 9.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 6 10 24
MaxRst 3 4 9 9
Nobs 4 2 2 8
Ndag 4 2 2 8
Fænologi 16.. …. ..25

2019:  Dværgryle/Temmincksryle  Calidris minuta/C. temminckii  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2019:  Temmincksryle  Calidris temminckii  (9, 451, 17) 

Vurdering af antal af denne art er lidt af en “smags sag”. Der sker formodentlig en løbende udskiftning af fugle i de perioder de optræder.
Korshage: 25/8 1 S → rast.
Hovvig: 15/7 - 2/9 24 obsdage, flest 30/7 og 1/8 5 - anslået 16 fugle.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 3 1 12
MaxRst 5 5 1 5
Nobs 12 12 1 25
Ndag 12 12 1 25
Fænologi 15.. …. ..02

2019:  Krumnæbbet Ryle  Calidris ferruginea  

Efterårstræk 25/8 1.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 31 15 2 48
MaxRst 19 5 1 19
Nobs 18 24 4 46
Ndag 17 21 4 42
Fænologi 06.. …. ..11

2019:  Sortgrå Ryle  Calidris maritima  (10, 307, 27)

Relativt få obs: 2/1 1 Skansehage, 16/9 1 V og 18/9 3 V Korshage, 24/9 1 Kysten ved Flyndersø, 30/9 1 V Korshage, 1/10 1 Kysten ved Sandflugtsplantagen, 1 1k Skansehage samt 2 V Korshage, 14/10 8 V + 1 rast Korshage, 23/10 2 rast, 25/10 1 rast og 28/10 1 trk Korshage, 6/11 1 Korshage og 1 Skansehage samt 3/12 1 Korshage.

15/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 10 15
Total 1 6 15 2 1 25
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 1 4 7 2 1 15
Ndag 1 4 5 1 1 12
Fænologi 02 16.. …. …. ..03

2019:  Almindelig Ryle  Calidris alpina

Træk første halvår: Kun en observation 4/2 15.
Træk andet halvår: 3/7 - 31/12 i alt 1123, flest 16/9 531. - I alt 35 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 59 42 277 49 45 28 28 7 5 4

18/8-2020 LB

  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 219 39 778 19 45 23 1138
Total 133 108 1 4 1 569 41 836 40 60 37 1830
MaxRst 95 90 1 4 1 277 60 36 20 15 11 277
Nobs 7 3 1 1 3 64 46 62 10 2 3 202
Ndag 5 3 1 1 2 31 28 24 5 1 2 103
Fænologi 01.. …. ..20 19.. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Almindelig Ryle, Nordlig (ssp. alpina)  Calidris alpina alpina  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:  Ryle sp.  Calidris sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 20
Total 20 20
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2019:  Kærløber  Calidris falcinellus (0, 26/30 27/31, 2/2) 

31/7 1 ad, 1/8 - 3/8 2 ad og 4/8 - 6/8 1 ad alle rast Hovvig (HVR m.fl.). Ikke utænkeligt, at der kan have været udskiftning - de gamle fugle har jo til tider travlt med at komme syd på - men reelt er det umuligt at vurdere.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 6 7
Ndag 1 6 7
Fænologi 31.. ..06

2019:  Brushane  Calidris pugnax

Forårstræk: 5/4 3, 22/4 9 og 27/4 9 - i alt 21.
Efterårstræk: 11/9 5 og 17/9 1 - i alt 6.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
9 1 1 2 2 9 16 61 57 29 25 15 16 9

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 10 31
Total 30 61 10 101
MaxRst 4 2 9 61 29 16 61
Nobs 8 3 6 30 29 13 89
Ndag 6 3 6 30 29 12 86
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..17

2019:  Enkeltbekkasin  Lymnocryptes minimus (10, 321, 3)  

Yderst magert år: 10/3 (JB) - 11/3 1 (EVR) samt 29/12 1 (JB) alle Flyndersø.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 10 29

2019:  Dobbeltbekkasin  Gallinago gallinago 

Efterårstræk: 23/8 - 15/12 i alt 27, flest 23/8 11. - I alt 6 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 1 4 1 1 1 2 16 41 18 71 23 9 11 1 1 6 1

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 9 3 52
Total 10 2 26 7 2 2 111 14 29 6 27 236
MaxRst 7 2 25 4 1 2 16 71 23 20 6 23 71
Nobs 2 1 5 5 2 4 15 34 23 7 1 5 104
Ndag 2 1 4 5 1 4 14 29 20 7 1 4 92
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Skovsneppe  Scolopax rusticola  

8 vinterfugle fra 5 lokaliteter. 8 forårsfugle fra 4 lokaliteter. 6 spillende fugle fra 5 lokaliteter (med mulighed for overlap) og 6 efterårsfugle fra 4 lokaliteter.

15/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 9 5 1 1 3 2 3 29
MaxRst 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Nobs 1 4 7 4 4 10 2 1 3 2 3 41
Ndag 1 4 6 3 4 9 2 1 3 2 3 38
Fænologi 28.. …. …. …. …. …. ..15 30.. …. …. ..29

2019:  Lille Kobbersneppe  Limosa lapponica  

Forårstræk kun 1 obs 30/4.
Efterårstræk: 7/7 - 25/9 i alt 235, flest 14/8 95. - I alt 17 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 55 160 20 236
Total 1 55 172 21 249
MaxRst 5 7 1 7
Nobs 1 18 38 8 65
Ndag 1 15 19 6 41
Fænologi 30 03.. …. ..25

2019:  Småspove  Numenius phaeopus  

Forårstræk: 24/3 - 19/5 i alt 65, flest 28/4 36 – I alt 12 observationsdage.
Efterårstræk: 25/6 - 6/9 i alt 100, flest 11/8 17. - I alt 26 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 58 5 2 42 55 1 165
Total 2 63 5 3 62 60 1 196
MaxRst 5 2 3 12 3 1 12
Nobs 1 12 6 5 45 23 2 94
Ndag 1 10 5 4 25 18 2 65
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. ..06

2019:  Storspove  Numenius arquata  

Forårstræk: 11/3 - 4/5 i alt 360, flest 18/4 159 – I alt 11 observationsdage.
Efterårstræk: 14/6 - 9/9 i alt 115, flest 3/7 24. - I alt 27 observationsdage.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 356 1 19 50 43 3 475
Total 3 357 3 24 72 45 3 507
MaxRst 1 1 5 10 4 1 10
Nobs 2 12 3 11 31 25 3 87
Ndag 2 9 3 7 17 17 2 57
Fænologi 11.. …. …. …. …. …. ..09

2019:  Spove sp.  Numenius sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 2 4 23
Total 17 2 4 23
MaxRst
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 19.. …. ..11

2019:  Sortklire  Tringa erythropus 

Forårstræk: 5/4 1 og 25/4 1 - i alt 2.
Efterårstræk: 24/8 2 og 31/8 3 - i alt 5.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 1 2 29 4 2 16 10 7 7 6 9 1 5 3

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 7
Total 5 29 5 39
MaxRst 2 29 16 7 9 3 29
Nobs 8 16 26 31 20 5 106
Ndag 7 16 26 28 20 5 102
Fænologi 04..25 08.. …. …. …. ..09

2019:  Rødben  Tringa totanus  

Forårstræk: 10/4 - 22/5 i alt 8, flest 25/4 3 – I alt 5 observationsdage.
Efterårstræk: 1/7 - 31/8 i alt 27, flest 14/7 6. - I alt 15 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 1 1 5 6 7 2 3 3 8 7 2 24 17 39 13 7 14 6 2 3

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 15 12 35
Total 9 1 3 23 8 4 58 26 1 7 2 142
MaxRst 3 3 2 7 3 14 39 14 6 3 4 2 39
Nobs 19 17 22 57 38 44 45 41 17 1 11 9 321
Ndag 17 14 17 28 26 26 31 27 15 1 10 8 220
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Rødben (ssp. totanus)  Tringa totanus totanus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 07

2019:  Rødben, Islandsk (ssp. robusta)  Tringa totanus robusta  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2019:  Hvidklire  Tringa nebularia  

Forårstræk: 18/4 - 24/5 i alt 6, ingen dage med mere end 1 fugl – I alt 6 observationsdage.
Efterårstræk: 3/7 - 25/9 i alt 11, flest 3/7, 19/8 og 25/9 alle dage 2. - I alt 8 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
9 2 1 2 2 2 21 72 47 43 34 23 11 9 4 6 3

De 72 primo juli er ny rast rekord for vigen.

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 4 4 3 17
Total 3 6 77 10 7 103
MaxRst 9 2 21 72 34 9 3 72
Nobs 10 12 13 35 45 30 4 149
Ndag 9 11 13 31 30 23 4 121
Fænologi 18.. …. …. …. …. …. ..10

2019:  Svaleklire  Tringa ochropus  

Forårstræk: 30/3 - 20/4 i alt 35, flest 3/4 6 – I alt 13 observationsdage.

Forårstrækket som vanligt ret lig første ryk af Fskeørn.

Efterårstræk: 11/7 - 24/8 i alt 11, flest 13/8 3. - I alt 7 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
3 8 11 2 1 4 6 8 6 8 14 15 8 5 6

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 34 14 10 59
Total 2 55 2 14 25 98
MaxRst 3 11 2 8 14 15 6 15
Nobs 4 45 2 18 31 36 12 148
Ndag 3 25 2 17 28 30 12 117
Fænologi 17.. …. …. …. …. …. ..14

2019:  Tinksmed  Tringa glareola 

Forårstræk: 25/4 2, 29/4 1 og 24/5 1 - i alt 4.
Efterårstræk: 22/7 - 9/9 i alt 4, ingen dage med mere end 1 fugl - I alt 4 observationsdage.  

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
4 34 21 1 3 34 23 44 37 44 32 21 12 1

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 2 1 8
Total 3 37 2 46 4 1 93
MaxRst 4 34 34 44 44 12 44
Nobs 6 11 15 31 33 12 108
Ndag 5 11 14 29 29 12 100
Fænologi 25.. …. …. …. …. ..19

2019:  Mudderklire  Actitis hypoleucos  

Forårstræk: 22/4 5 var eneste obs.
Efterårstræk: 28/7 3, 2/8 6 og 4/8 1 - i alt 10.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
2 2 2 1 4 14 30 22 12 4 1

18/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 7 15
Total 20 6 11 72 23 13 145
MaxRst 6 4 10 33 22 11 33
Nobs 8 9 4 50 56 10 137
Ndag 5 8 4 27 30 8 82
Fænologi 21.. …. …. …. …. ..29

2019:  Stenvender  Arenaria interpres  (174, 2081, 60)

Kun 1 forårsobservation: 27/5 1 rast Korshage (EVR).

Efterårets blev indledt med 29/6 1 rast Korshage. Den næste fugl var årets første trækkende.
Efterårstræk: 22/7 - 14/9 i alt 24, flest 6/9 6. - I alt 7 observationsdage.

Rastende fugle på Korshage: 4 i juli, 14 i aug og 14 i sep, flest 31/8 5 og 14/9 6.
Derudover blot 2 rastende på Skasehage: 23/7 1 og 19/9 1 - denne blev årets sidste fugl.

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 12 11 24
Total 1 1 6 26 26 60
MaxRst 1 1 2 5 6 6
Nobs 1 1 5 9 10 26
Ndag 1 1 4 8 6 20
Fænologi 27.. …. …. …. ..19

2019:  Odinshane  Phalaropus lobatus (2, 99, 2) 

4/7 - 10/7 1 ad og 19/8 - 24/8 1 1k begge Hovvig - Begge fundet af JS, der dermed fik æren af at have nappet Odinshane nr 100 fra området.

13/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 7 6 13
Ndag 7 6 13
Fænologi 04.. ..24

2019:  Vader sp., Stor  Charadrii sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 8
Total 7 1 8
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 11.. ..05

2019:  Vader sp., Lille  Charadrii sp.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 26 7 6 42
Total 2 1 27 7 6 43
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 3 1 3 10
Ndag 2 1 2 1 3 9
Fænologi 03.. ..24 04.. …. ..20
rapp/2019/vad.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:47 af 127.0.0.1