Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


start

Rødrygget Tornskade DOFT-artikel


Den endelige udgave af artiklen Ynglende Rødryggede Tornskader og naturpleje på Rørvighalvøen 1973-2020 er nu publiceret i DOFT. Se introduktion og download artiklen her...

Rødrygget Tornskade 2021. Endeligt resultat


Det endelige resultat for 2021 blev:
15 par med i alt 41 unger.
Betydeligt dårligere end sidste års rekord hvor der var 23 par med 50 unger, men på linje med 2019. mere...

Rørvig - som forårstræksted - lidt resultater og lidt om potentialet


Påskeøsten – et fænomen de fleste har hørt om – noget med kold og tør luft fra sydøst, der kan forekomme i forårsmånederne. Mange forbinder det med kulde, og det er klogt at holde sig indendøre, mere...

Fokus på 70 års fugleobservationer i Hovvig

Når det drejer sig om rastende fugle er Hovvig par excellence vores fornemmeste lokalitet. Når vi nu så småt nærmer os fuglestationens 50 års jubilæum (2022), er det derfor passende at forsøge at foretage lidt foreløbige sammenstillinger over det omfattende materiale.
Igennem mange år har vi i rapporterne bragt en opgørelse med månedlige maks-tal for mange arter, men derudover har det været småt med sammenstillinger.
mere...

Havjagt ved Korshage


Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig er klassificeret som: Natura 2000 område, habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.
Med så megen beskyttelse burde der vel ikke være nogen grund til bekymring??
mere...

Forekomst og Fænologi


De fleste af os har nok en rimelig klar fornemmelse af hvornår man kan se de forskellige arter, men derfor kan vi jo godt prøve at undersøge hvordan de hårde facts ser ud. Fra årene 2010-2019 er der lidt over 400000 obs i DOFbasen fra vores område.
mere...

RF Blog

mere...

start.txt · Sidst ændret: 2022/07/27 07:15 af kes