Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


start

Havjagt ved Korshage


Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig er klassificeret som: Natura 2000 område, habitatområde og fuglebeskyttelsesområde.
Med så megen beskyttelse burde der vel ikke være nogen grund til bekymring??
mere...

Forekomst og Fænologi


De fleste af os har nok en rimelig klar fornemmelse af hvornår man kan se de forskellige arter, men derfor kan vi jo godt prøve at undersøge hvordan de hårde facts ser ud. Fra årene 2010-2019 er der lidt over 400000 obs i DOFbasen fra vores område.
mere...

Rødrygget Tornsskade 2020

Stor fremgang til 23 par / 50 juv med tyngdepunktet på Slettemose

Rødrygget Tornskade havde igen i 2020 et fantastisk år i Rørvig. mere...

Rovfugle forårstræk


At rovfugletrækket foråret 2020 har været temmelig elendigt, er der vist almindelig enighed om. En foreløbig opgørelse giver en samlet total på 2323 trækkende rovfugle.
mere...

Rødrygget Tornsskade 2019


Rødrygget Tornskade havde i 2019 et fantastisk år i Rørvig. Dette ikke mindst på grund af stor ynglesucces på Slettemose.
mere...

Artsarkivet


Denne artikel beskriver samspillet mellem Artsarkivet og Årsrapporterne, og især hvordan indholdet i Artsarkivet er struktureret.
mere...

RF Blog

Havjagt ved Korshage 2020/10/19 06:21 Knud-Erik Strange 0 Kommentarer
Forekomst og Fænologi 2020/09/18 12:44 Knud-Erik Strange 0 Kommentarer
Rødrygget Tornskade 2020 2020/09/09 16:26 Knud-Erik Strange 0 Kommentarer
Rovfugle forårstræk 2020/06/28 11:45 Knud-Erik Strange 0 Kommentarer

mere...

start.txt · Sidst ændret: 2020/10/18 21:20 af kes