Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


blog:farveringmaerkede_fugle_i_rorvig-omradet

Farveringmærkede fugle i Rørvig-området

af: Knud-Erik Strange

Opdateret 2023-02-09: Islandsk Ryle 2018.

I årenes løb er det lykkedes, med teleskop og kamera, at aflæse en del farveringmærkede fugle - og også enkelte med traditionel ring.
I denne artikel beskrives bl.a. registreringer af: Sølvhejre 2022, Mørkbuget Knortegås 2016, Dværgås 2016, Vandrefalk 2013 og Pibesvaner fra 1990'erne.
Det er tanken at artiklen fremover vil blive opdateret med nye og gamle fund.

Alle Pibesvane-data stammer fra et „Wetlands International“-projekt og bringes her med tilladelse fra Pelle Andersen-Harild.

I øvrigt er der brugt oplysninger fra Statens Naturhistoriske Museum:
Du kan hjælpe forskningen ved at indsende oplysninger om fund af en ringmærket fugl til Ringmærkningsadministrationen på Statens Naturhistoriske Museum! Du kan indrapportere fundet her: https://www.fuglering.dk/

Megen nyttig viden om fugletræk og ringmærkning kan findes i online-udgaven af Dansk Trækfugleatlas.
Bemærk specielt at der under hver art er et link til en længere artikel i pdf-format.


Sølvhejre 2022

Aflæst: 2022-09-11, 2022-09-12 og 2022-09-17 alle Hovvig (LL).
Mærket: 2021-05-30 Alaušo ežeras ties Maneičiais, Utenos r., Lithuania.

2021-maj: Ringmærket som unge i Litauen.
2021-aug: Rast Roxen, Östergötland, Sverige.
2021-sep: Rast Åsunden, Västra Götaland, Sverige.
2022-mar: Rast Kalvebod Fælled, Danmark.
2022-aug: Rast Roxen, Östergötland, Sverige.
2022-sep: Rast Hovvig, Danmark.

Ringing and recovery data

Se også: Sølvhejre i Artsarkivet


Grågæs 2019

To stk aflæst af PEL 19/11-2022 i Sønderjylland!
Begge blev også aflæst den 19/3-2019Slettemose.
Se:
Greylag Goose 746 Neckband Blue
Greylag Goose KZP Neckband Blue


Islandsk Ryle 2018


Fotograferet af Tonny Papillon 19/8-2018 Korshage.
Indrapporteret til fuglering.dk februar 2023.
Foreløbig rapport fra fuglering.dk


Mørkbuget Knortegås 2016

I dagene 14/10 til 28/10-2016 rastede op til 177 Knortegæs i Rørvig Bugt.
En af dem havde en farvering og blev aflæst 16/10. Fuglen viste sig at være mærket på Taimyr-halvøen i 2006, hvorefter den har fået en lang række genmeldinger:

Ruten ser ud til at være:
Taimyr i retning mod SV med enkelte stop undervejs - f.ex. Rørvig Bugt.
„Vinterferie“ i samme meget lille område i Frankrig i perioden november til februar.
Tilbage mod nord i retning mod Vadehavet.
Langt stop marts til maj i Vadehavet lige syd for den dansk/tysk grænse.
Og så tilbage til Taimyr.

Se også: Knortegås i Artsarkivet


Dværggås 2016

Fundet 2016-02-29 på Slettemose. Også set dagen efter på Ringholms marker.
Farvemærket og stammer fra det svenske jägerforbunds projekt.
Den blev mærket som unge på yngleplads et hemmeligholdt sted i Norrbotten 2014-08-01.

2016-02-29 Slettemose. Foto: DO.

Se også: Dværggås i Artsarkivet


Vandrefalk 2013

Farver og bogstaverne LS blev aflæst februar 2013 på et foto taget af Dennis Olsen, men højst sandsynligt samme fugl blev set flere steder på halvøen allerede fra efteråret 2012. JHC tog kontakt til Peter Lindbergh fra det svenske vandrefalke-mærkningsprojekt. Han kunne oplyse at det drejede sig om en unge fra en rede nær Borås i Västra Götaland, Sverige, hvor den var blevet mærket den 8. juni 2011.

2013-02-26 Dybesø. Foto: DO.


2011-06-08 nær Borås, Västra Götaland, Sverige. Foto: Peter Lindbergh.

Se også: Vandrefalk i Artsarkivet


Pibesvaner fra 1990'erne

Trækrute for 3 Pibesvaner registreret i Hovvig:

Data for V4151 set i Hovvig-området november 1992, mærket august 1992 (se ovenfor):

V4151 151P 10.08.92 O.KASHIN KOROVINSKAYA GUBA AR 6815/5359E RU ringed moulting 5.7 JHB
V4151 151P 1.11.92 RINGHOLM NYKØBING SJÆLLAND 5555/1142E DK resighted FC=
V4151 151P 1.11.92 HOV VIG NYKØBING SJÆLLAND 5555/1143E DK resighted PAH
V4151 151P 7.12.92 RINGHOLM NYKØBING SJÆLLAND 5555/1142E DK resighted FC=

Data for V5442 set i Hovvig-området november 1993, mærket august 1993:

V5442 442P 6.08.93 Khunavey River Russkii Zavor 6835/5341E RU ringed moulting 0 PAH
V5442 442P 21.11.93 NYKØBING SJÆLLAND 5555/1141E DK resighted CHR
V5442 442P 21.11.93 RINGHOLM NYKØBING SJÆLLAND 5555/1142E DK resighted FC=
V5442 442P 7.12.93 Putterpolder Nijkerk 5215/0529E NL resighted 0 JHB
V5442 442P 8.12.93 Putterpolder Nijkerk 5215/0529E NL resighted GBO
V5442 442P 18.12.93 Batenburg 5149/0538E NL resighted PEP
V5442 442P 19.12.93 HET BINNENVELD WAGENINGEN 5159/0540E NL resighted VRI
V5442 442P 31.12.93 Haren Oss 5148/0535E NL resighted OSS
V5442 442P 5.02.94 Ochtensche Buitenpolder Ocht 5154/0535E NL resighted BKO
V5442 442P 12.02.94 Winssensche Waarden Winssen 5153/0542E NL resighted EKS
V5442 442P 19.02.94 De Zwaanheuvels Beneden-Leeu 5152/0532E NL resighted NONE LVB


Data for V5267 set i Hovvig-området november 2000, mærket august 1994.

V5267 567P 14.08.94 AFONIKHA NAO ARKHANGELSK 6815/5335E RU ringed moulting 0 JHB
V5267 567P 3.01.95 GENNERBROEK OVERIJSSEL 5234/0609E NL resighted HMS
V5267 567P 11.01.95 KLOOSTERPOLDER SLOCHTEREN GRO 5314/0646E NL resighted 0 HZW
V5267 567P 11.01.95 SLOCHTEREN GRONINGEN 5314/0647E NL resighted 0 HZW
V5267 567P 24.01.95 HOOILANDSPOLDER SLOCHTEREN GR 5314/0647E NL resighted BKO
V5267 567P 29.01.95 HOOILANDSPOLDER SLOCHTEREN GR 5314/0647E NL resighted BKO
V5267 567P 3.03.95 BESITZ LUDWIGSLUST MECKL-VORP 5321/1052E DR resighted AHJ
V5267 567P 7.03.95 BESITZ LUDWIGSLUST MECKL-VORP 5321/1052E DR resighted AHJ
V5267 567P 9.03.95 BESITZ LUDWIGSLUST MECKL-VORP 5321/1052E BR resighted ADE
V5267 567P 10.03.95 BESITZ LUDWIGSLUST MECKL-VORP 5321/1052E DR resighted AHJ
V5267 567P 13.03.95 NIENDORF KR.LÜNEBURG MECKLB-V 5318/1054E BR resighted HEG
V5267 567P 16.03.95 NIENDORF KR.LÜNEBURG MECKLB-V 5318/1054E BR resighted THA
V5267 567P 18.03.95 BESITZ LUDWIGSLUST MECKL-VORP 5321/1052E DR resighted AHJ
V5267 567P 5.11.00 HOV VIG NYKØBING SJÆLLAND 5555/1143E DK resighted CLQ

Pelle Andersen-Harild oplyser desuden (oktober 2022):
I øvrigt er det meget interessant at en del af Pibesvanerne fra Yamal halvøen i Rusland har ændret træk og nu overvintrer i Grækenland og i det sydøstlige Kina.

Se også:
Pibesvane i Artsarkivet

Externe links. Dansk Trækfugleatlas:
Kort oversigtsartikel
Længere artikel (pdf)


Derudover...

Hættemåge: Flere registreringer 2019-2022.

Vandrefalk: 2020.
http://www.fuglering.dk/fuglering.php?id=status&fid=3735f7494761b4e7

Svartbag: Februar 2016.
JHC skriver bl.a.:
Svartbag med sort farvering og hvid kode JT521.
Jeg har i dag (2016-02-07) aflæst en farveringmærket Svartbag på Flyndersøengen. Den bar en sort ring med hvid kode JT521. På den norske ringmærkningsside har jeg rapporteret den, og følgende er de data, der er på den. Den er mærket i Sydvestnorge 378 km mod NV 4/7 2013 på lokaliteten Nordre Katland, Farsund, Vestagder og er altså 4k. Den er tidligere kun set en gang 22/2 2015 ved Hundested Havn af Søren Haaning. Noget kunne måske tyde på, at denne fugl har vinterkvarter ved isefjordsmundingen, så der kunne jo være en chance for at en af jer aktive ser den igen.

Havørn: Marts 2015.
Ringen kun delvist aflæst. Svensk fugl.

Sortgrå Ryle: Januar 2011.
Ringmummer: Riksmuseum Stockholm 4591329
Höger: Metall över Mörkblå
Vänster: Röd över Röd
Datum: 2010-11-13
Lokal: Nidingen (se bild)
Märkare: Mikael Hake
Ålder: 10 (född 2010)
Vinge: 133 mm
Näbb: 28,5 mm
Nacke-näbbspsts: 55,1 mm
Vikt: 62,3 g


Indrapportering mm.

af: Lars Lindgren

Det er faktisk ikke så svært at indrapportere en aflæsning.

Selvfølgelig altid godt med fotos til dokumentation (både for ens egen skyld, hvis man senere kommer i tvivl om noget) og for at kunne dokumentere fuglene.

Notér disse ting:
Art, alder, køn, dato, tid, lokalitet, hvad farve farveringen har og tekstens farve, hvilke tegn/cifre der står på farveringen.
Om farvering/metalring sidder over/under led på hvilket ben.
Om farveringen evt. er slidt på bestemte steder (f.eks. i top) eller der er andre ting at notere (er fuglen f.eks. syg, fisketråd om ben og lign..)

Når man har disse informationer kan man kontakte Ringmærkningsadministrationen på Statens Naturhistoriske Museum (Zoologisk Museum): https://www.fuglering.dk/ - ZM's egen rapporteringsside, meget nemt at gå til.

Alternativt kan man…:

  • Selv søge på https://cr-birding.org/ for at identificere projektet, man indtaster art, farvering type (4 tegn f.eks og rød farve og start bogstav „B“) og finder efterhånden frem til hvilket projekt der kan være tale om. Derefter vil der fremgå en email-adresse hvor man så sender data til (og senere får svaret).
  • https://www.ringmerking.no/cr/. Dette er en norsk side,men den indeholder informationer om store måger, typisk med sorte farvering startende med „J“ - det er typisk svartbage mærket enten i Norge eller Nordjylland. Man laver en konto og kan derefter se sine data og rapportere.

Tak

- til alle som har bidraget med oplysninger. Specielt: Pelle Andersen-Harild, Jørgen Hulbæk Christiansen og Lars Lindgren.

Diskussion

, 2023/01/12 17:40
Flot oversigt!
Du kunne skrive en kommentar hvis du var logget ind.
blog/farveringmaerkede_fugle_i_rorvig-omradet.txt · Sidst ændret: 2023/02/10 05:37 af kes