Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00020

Lommer - Flamingoer

Rødstrubet Lom Gavia stellata eu00020

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Fåtallig Sommer: Meget sjælden Efterår: Ret almindelig

Fotos


Roedstrubet Lom

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

I forbindelse med udarbejdelse af 2014 rapporten er alle træktabeller opdateret med alle trækkende fugle fra samtlige år - så ovenstående diagrammer dækker alle trækkende fugle i stationens historie.
Det skal bemærkes, at overflyvende fugle er talt med som træk, f.eks. 27/4-2014 1 ovf Nørrevang.

Tekst


Her vil der senere komme en længere tekst om artens forekomst i Rørvig-området.

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 4 3 14
Total 7 5 3 15
MaxRst 1 1
Nobs 5 2 1 8
Ndag 5 2 1 8
Fænologi 11·· ···· ··28

2023:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 10 9 3 1 7 250 32 7 328
Total 2 5 8 10 9 3 1 8 279 33 10 368
MaxRst 1 1 2 2 28 1 2 28
Nobs 3 3 5 6 7 2 1 10 29 9 7 82
Ndag 3 3 5 6 7 2 1 6 13 8 5 59
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··21 21·· ···· ···· ···· ···· ··27

2022:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 4 1 2 31 1 48
Total 6 11 13 1 2 31 1 65
MaxRst 1 2 7 7
Nobs 6 8 4 1 2 15 1 37
Ndag 6 7 4 1 2 7 1 28
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··27 02·· ··17

2021:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 12 6 4 1 4 35 7 1 80
Total 2 1 13 16 6 4 1 5 37 8 1 94
MaxRst 3 3 6 4 1 1 1 1 6
Nobs 6 4 7 9 4 3 1 3 22 9 2 70
Ndag 5 3 7 8 4 1 1 3 9 6 2 49
Fænologi 09.. …. …. …. …. ..13 03.. …. …. …. ..26

2020:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 10 23 10 21 4 5 10 8 88 1 188
Total 8 11 28 10 22 4 6 10 20 88 1 208
MaxRst 2 2 5 3 1 1 4 2 5
Nobs 6 7 16 7 11 3 4 5 11 23 1 94
Ndag 4 7 13 7 11 3 3 4 6 11 1 70
Fænologi 04.. …. …. …. ..30 07.. …. …. …. …. ..31

2019:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  

Træk første halvår: 2/1 - 1/6 i alt 26, flest 14/5 4 - I alt 15 observationsdage.
Træk første halvår: 3/7 - 31/12 i alt 195, flest 18/9 125 - I alt 21 observationsdage.

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 8 9 1 2 152 16 17 8 221
Total 8 7 18 9 1 2 1 153 21 18 9 247
MaxRst 3 3 1 7 1 1 4 1 1 7
Nobs 8 1 5 10 5 1 2 1 17 12 3 6 71
Ndag 7 1 4 7 5 1 1 1 9 9 3 5 53
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2018:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (5, 2838, 258)  
En ret normal fordeling med betydeligt flere trækkende i andet halvår end i første. Samlet set et år noget over gennemsnittet.
Første halvår i alt 44 trækkende, heraf 33 i perioden april - primo juni. Ingen større trækdage, max 4 på flere datoer.
Andet halvår i alt 196 trækkende i perioden 15/9 - 10/12, med fordelingen: sep 114, okt 56, nov 18 og dec 8. Største trækdage: 23/9 33, 28/9 35 og 3/10 45.
Kun få rastende, i alt 7 første og 11 andet halvår. Største tal: 19/3 3 Plantagekysten, 3/11 3 Korshage og 26/11 3 Plantagekysten.
Ret usædvanligt var 4/10 1 rast Rørvig Havn (JS). Det er faktisk den første obs nogensinde derfra.

DOFBasen:2018


2017:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata (5, 2634, 204)
Første halvår 21 trækkende 4/1 – 22/5 med flest i maj (10). Største dag 6/5 6. Alt i alt noget under normalen.
Enkelte rastende 25/3 – 6/5 fra Korshage og Kysten ved Plantagen.
Andet halvår mere givende med 162 trækkende 4/7 – 29/12 med flest i oktober (128). De største dage blev 6/10 72, 13/10 20 og 30/10 20.
Rastende fugle: 14/8 – 24/11 Korshage, flest 4/11 3, 30/11 5 og 19/12 2 Nakke Hage. I november enkelte langs Nordkysten.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 1 10 3 1 4 128 8 18 183
Total 4 7 2 10 3 2 4 130 22 20 204
MaxRst 1 1 1 1 5 2 5
Nobs 2 4 2 3 2 2 3 17 11 6 52
Ndag 2 4 2 3 1 2 1 12 8 6 41
Fænologi 04..12 04.. …. ..22 04.. …. …. …. …. ..29

2016:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (5, 2467, 167)
Hovedparten af første halvårs 23 fugle fordelt på 12 observationsdage kan for en gang skyld kaldes kaldes regulært forårstræk, idet de 21 fugle blev set i april – maj. Bedste dag var 6/5 5.
Enkelte rastende fugle ved Plantage Kysten: 7/1 1, 13/2 1 og 3/4 4. Sidste forårsfugl 17/5 1 V Korshage.
I andet halvår blev der set træk 29/8 – 28/12 med i alt 129. Månedsfordeling var: aug 5, sep 0, okt 11, nov 33 og dec 80 – dermed vel mere kompensationstræk end egentlig efterårstræk. Dage med over 10: 28/11 11, 1/12 11, 2/12 50 og 27/12 15.
Rastende fugle: 22/11 1, 6/12 3 og 14/12 1 Kysten ved Plantagen samt 30/11 – 2/12 1 og 17/12 3 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 14 5 11 33 80 152
Total 1 3 11 14 5 11 35 89 169
MaxRst 1 1 4 1 3 4
Nobs 1 3 8 5 5 7 14 13 56
Ndag 1 3 6 5 3 5 8 8 39
Fænologi 07.. ..14 03.. ..17 29..31 25.. …. ..28

2015:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata (4, 2321, 146)
 
Trækket i første halvår fortsatte den positive trend, men var ikke helt på niveau med sidste års rekordnotering. Årets 75 fugle er dog næsten dobbelt op i forhold til den forrige rekord (45). Dagsrekorden for perioden fik et skub opad (gamle rekord 21).

Rapporteret på 18 dage mellem 2/1 og 22/5. Januar bidrog med over halvdelen, i alt 46 fugle herunder dagsrekord 3/1 27 og 11/1 12. Ingen fugle i februar – marts, men kom op igen i april med bedste dag 3/4 12, men modsat sidste år uden østgående træk af betydning. Også lidt træk i maj.

Rastende fugle: 12/1 2 Korshage, 12/1 – 17/1 op til 4 Skansehage, 11/2 2 Korshage, 7/3 2 og 24/3 1 Kysten ved Plantagen, 2/4 – 9/4 op til 5 (8/4) Korshage samt 10/4 3 Nyrup Bugt.

Normalt efterårstræk med 46 fugle mellem 6/9 og 15/12 fordelt på 14 observationsdage. De bedste dage blev: 25/10 6, 1/12 8 og 12/12 13.

Rastende fugle: 23/10 1, 1/11 1 og 11/11 1 Korshage, 13/11 2 Kysten ved Plantagen og 4/12 – 6/12 1 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 23 6 3 7 8 28 121
Total 52 2 3 31 6 3 8 12 29 146
MaxRst 4 2 2 5 1 2 1 5
Nobs 9 1 2 12 4 2 5 10 7 52
Ndag 6 1 2 11 4 2 2 7 6 41
Fænologi 02.. …. …. …. ..22 06.. …. …. ..15

2014:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 2106, 215)
Forårstrækket 24/2 - 13/6 blev det bedste vi har oplevet hidtil, næsten en tredobling af den gamle rekord på 45 fra 1994 - i alt 121. Dagsrekord fik også et nøk på 50% 10/4 21 – en enkelt flok ud af fjorden på 18 bidrog væsentlig. Den gamle rekord var 22/4-2006 14. Øvrige dage med over 5: 24/2 7, 13/3 13, 16/3 11, 17/3 9, 28/3 7 og 28/4 6. Bemærkelsesværdigt med trækkende fugle på ikke mindre end 34 dage.
Moderne optik og den stadig stigende erfaring gør, at flere og flere lommer artsbestemmes. Kikker man på fordeling på trækretninger (19 N, 28 V/NV og 73 Ø/SØ - øvrige uden retning) tyder det på, at der reelt er tale om træk og ikke kun kompensation (for afdrift i forbindelse med blæsevejr). Sammenligning med ældre materiale vil kunne bekræfte, om der tale om en ny tendens med mere regulært træk af denne art om foråret.

I forhold til Sortstrubet Lom kun få rastende: 19/4 2 Vesterlyng, 6/2 - 17/5 7 observationer med flest 25/3 4 Korshage og 6/2 - 10/4 4 observationer med flest 20/3 3 Kysten ved Plantagen. Summen af rastende fugle ved årssummationen er sat til 16.

Efterårstrækket betydelig mere moderat og levede ikke helt op til de senere års høje notereringer. Perioden 3/9 – 17/12 gav i alt 76 fugle. 25/11 23 var eneste dag med over 10 fugle.

Eneste rastende i efteråret: 29/11 1 og 3/12 1 begge Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 7 22 32 8 4 13 29 10 5 132
Total 15 16 51 75 16 6 4 19 87 43 5 337
MaxRst 13 3 8 19 7 5 6 23 7 23
Nobs 2 11 18 19 7 2 3 12 21 15 4 114
Ndag 2 8 14 16 6 2 2 10 9 11 3 83
Fænologi 03.. …. …. …. ..27 11.. …. …. …. …. ..17

2013:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 1996, 110)
Eneste rastende i 1. halvår: 10/2, 26/2 og 10/4 alle dage 1 Kysten ved Plantagen.
Forårstræk 6/3 - 9/4 i alt 14. 28/3 3 og 2/4 6 var eneste dage med mere end 2 fugle.
Lidt skuffende efterårstræk efter sidste års rekordnotering (321). Perioden 14/8 – 7/12 gav i alt 91 fugle. 23/9 15 og 17/11 28 var eneste dage med over 10 fugle.
Efterårsrast ligeledes minimal: 29/9 1 OF Korshage samt 15/11 1 og 19/11 2 Kysten ved Plantagen.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 10 1 16 7 57 10 105
Total 2 4 11 1 17 7 60 10 112
MaxRst 1 1 1 2 2
N 2 2 6 1 6 5 19 3 44
Fænologi 10.. …. ..10 14.. …. …. …. ..07

2012:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 1630, 366)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
21 4 7 8 1 4 51 239 13

41 fugle i første halvår er i den gode ende, mens 307 i andet halvår er ny efterårsrekord og samtidig rekord for hele året med 348 trækkende forbi Korshage. De største trækdage var 6/1 12, 8/9 14 og 15/9 15. I dagene 7/10 - 9/10 trak i alt 68 forbi Korshage, flot, men overgået af JLR's imponerende 171 10/10. Det er det største antal trækkende lommer, der er set på en dag i Rørvigområdet. Den tidligere rekord var 30/9 1988 160 V Korshage. Endvidere følgende trækkende fra Rørvig Bugt: 22/9 2 NV og 8/12 12 NV.
Eneste observation af rastende fugle: 25/1 2 og 3/4 1 alle Kysten ved Sandflugtsplantagen samt 21/4 1 Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 1472, 158)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 7 6 5 5 4 5 25 59 13 28

28 fugle i første halvår er i den gode ende og 130 i andet halvår . 2011 fik en god afslutning på året og det er også bemærkelsesværdigt, at der er observationer for 11 af 12 måneder. De største trækdage var 5/9 16, 7/10 11, 8/10 35, 28/11 13, 24/12 17, Ved Sandflugtsplantagen raster der 2 fugle i april, 28/10 1, 8/11 2 og 22/11 1.

DOFBasen:2011


2010:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 1334, 138)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 5 17 11 70 21 8 2

2010 bød Korshage på 138 Rødstrubede Lommer. Fordeling pr. måned både forår og efterår svarer til et typisk gennemsnitsår. 21/9 blev klart årets bedste dag med hele 69 fugle trækkende forbi i tidsrummet 07:00 - 13:00.
Kysten ved Sandflugtsplantagen bød på 1 rastende fugl i oktober og 2 fugle i november.

DOFBasen:2010


2009:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 1128, 206)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 8 1 1 49 31 114

Et flot år for Rødstrubet Lom, som dog løftes op af det store tal i december måned. Efteråret forløber normalt frem til november, hvor der dog ikke registreres nogle fugle. Men december måned med 114 fugle er dog usædvanligt. En af årets sidste dage viser sig fra sin rigtige ”pæne” side med hele 75 fugle, bl.a. med en flok på hele 23 fugle (28/12 - JHC). Det er formodentlig fugle på flugt fra den hårde vinter. Arten har nærmest været væk fra de indre farvande.
Af rastende fugle kan nævnes 1 – 2 fugle ud for Sandflugtsplantagen i måned 03, 11 og 12.

Rettelse 15/2-2015 LB
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 8 1 1 55 30 112

Desuden 10/1 1 rast Rørvig Bugt. Årstotal 216.

Tilføjelse 12/3-2016 LB: 26/9 18 V (Brian Wielsøe) - dermed 216 trækkende i efteråret - årssum 235.

DOFBasen:2009


2008:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 1031, 97)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
8 1 2 0 0 2 2 1 11 53 7 4

Fordelingen er 13 fugle i første halvår og 78 fugle i andet halvår. 91 fugle for hele året lever ikke op til de 2 foregående år. Ingen observationer i april og maj er noget usædvanligt, men observationer i juni og juli er lidt udover det normale. Bedste dag blev 17/10 med 42 fugle, hvilket var over halvdelen af andet halvårs fugle.
Ud for Plantagen 5 rastende fugle (jan 2, nov 1 og dec 2), samt 1 ud for kysten ved Dybesø i november.

Rettelse 15/2-2014 LB: Træktotal for marts skal være 3. Desuden lidt rastende fugle Korsghage så årstotalen bliver 100,

DOFBasen:2008


2007:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 909, 122)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
14 5 1 8 0 0 0 2 25 25 32 6

Fuglene fordeler sig på 28 i første halvår med sidste forårsfugl 23/4. Det vil sige, at arten slet ikke blev set i maj måned. Efterårsfugle ses fra 28/8 og i alt 90 foreligger fra andet halvår.
Udfor Plantagen på Kattegat: 1/4 3.
Hovvig (ferskvandslokalitet, indland): 10/12 1 vd rst (AF, JS).

Rettelse 15/2-14 LB: Årstotal bør være 126.

DOFBasen:2007


2006:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 791, 118)
Datagrundlaget for denne art udgør 249 fugle i 2006, og det er en mærkbar fremgang i forhold til tidligere år, hvad så end årsagen kan være - sidste år var grundlaget 141 fugle, og det var rekord. En af årsagerne er givetvis, at feltfolket er blevet mere omhyggelige eller giver sig mere tid til at arts-
bestemte lommer, hvor de måske tidligere røg i notesbogen som lom sp. Andelen af ubestemte lommer er samtidigt faldende, og har været det i efterhånden mange år.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 2 20 6 0 0 0 12 30 28 16

I alt 29 fugle i første halvår og 86 fugle i andet halvår. Den største dagstotal blev 8/10 26.
Desuden 23/4 2 udfor Plantagen og 25/11 1 Skansehage. Årstotal 130.

Rettelse 14/2-2014:
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 2 23 6 0 0 0 12 35 31 16

I alt 32 fugle i første halvår og 94 fugle i andet halvår. Den største dagstotal blev 8/10 30.
Rastende fugle: 22/4 1 Korshage, 23/4 2 udfor Plantagen og 25/11 1 Skansehage.
DOFBasen:2006


2005:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 719, 72)
Et grundlæggende materiale på 141 artsbestemte Rødstrubede, er vist ikke set i Rørvig før. Når man får luget gengangere fra opnås et resultat på 72 fugle. Dette er ganske pænt efter lokale forhold.
Vinter- og forårstræk: 9/1 5, 14/1 7, 21/1 11, 22/1 1, 31/3 8 og 30/4 1 i alt 33 fra det første halvår.
Fra efteråret og den tidligere vinterperiode er følgende meddelt: 15/9 4, 10/11 1, 11/11 1, 15/11 2, 16/11 21, 12/12 3, 15/12 2, 18/12 1 og 22/12 3 i alt 38. Desuden er der rapporteret en rastende fugl udfor Plantagen: 3/12 1. Det er også første gang, at den Rødstrubede Lom matcher Sortstrubet Lom – normalt ses der flest Sortstrubede i Rørvig. Men det bliver spændende at følge i de kommende år, om det er en årligt tilbagevendende begivenhed.

Rettelse 14/2-2015: 12/12 3 ændret til 12/12 5 - dermed 40 trækkende og 74 i alt.

DOFBasen:2005


2004:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 611, 108)
1/4 2, 2/4 2, 3/4 1, 11/4 4 rast, 17/4 6, 19/4 1, 7/5 1, 8/5 1 og 20/5 1 i alt 21 fra foråret.
16/9 8, 22/9 4, 23/9 2, 25/9 5, 26/9 3, 28/9 1, 10/10 1, 11/10 2, 12/10 1, 13/10 1, 18/10 15, 6/11 34 (JB), 13/11 3 og 19/11 2 i alt 82 fra efteråret.
Desuden rastende fugle 6/3 1 Skærby Strand og 11/4 4 Plantagen.
Et af de bedste år i lang tid - 6/11 er ikke ny dagsrekord, men er største dagstotal siden 30/9 1995 med 42.

Rettelse 14/2-2014 LB: 11/4 4 rast Plantagen, 20/5 3 ændret til 1. Dermed kun 15 forårstrækkere.
Tilføjelse 14/2-2014 LB: 24/9 2 V (AT) - dermed 84 trækkende i efteråret - årssum 105.

DOFBasen:2004


2003:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 594, 17)
8/4 4, 21/6 1, 23/9 1 ad, 10/11 3, 25/10 1, 6/12 3 og 15/12 5 - alle trk Korshage.
21/6 1 rast Korshage.
Et gennemsnitligt år for artsbestemte Rødstrubede.

Tilføjelse (31/8-14): 6/4 1 R Korshage (Morten Møller Hansen) - dermed i alt 18.
Rettelse 31/8-2014: 8/4 1 ændret til 8/4 4.
Rettelse 14/2-2015 LB: 21/6 1 rast Korshage (KES).
Tilføjelse 14/2-2015 LB: 25/10 1 V Korshage (SS) - dermed 13 trk efterår - dermed i alt 20.
Tilføjelse 12/3-2016 LB: 6/12 ialt 4 - dermed 14 trk efterår - og i alt 21.

DOFBasen:2003


2002:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 565, 29)
Et år over gennemsnittet som er på 18 fugle. Alle observationer nævnes:
24/1 1 NV, 25/1 1 V, 29/3 1 rast, 14/4 5 rast Rørvig Bugt og 1 rast Plantagen, 22/5 1 NV, 11/7 1 rast, 24/7 1 V, 1/9 1 V, 19/10 2 rast + 4 V, 23/10 1 rast, 28/10 5 V, 29/10 3 NV, 10/11 2 N alle uden stedbenævnelse er fra Korshage.

Dato rettet (24/1 til 25/1) 31/8-14 LB
Rettelse 14/2 2014 LB: 19/9 2 rast + 3 trk findes ikke i arkivet, men 19/10 2 rast + 4 V. Total dermed 30.

DOFBasen:2002


2001:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 552, 13)
Alle observationer nævnes:
27/3 1 Ø, 30/3 1 rast, 31/3 4 Ø, 28/8 1 NV, 1/11 4 NV, 4/11 1 V og 11/11 1 Ø alle Korshage.

Rettelse 13/2 2004 LB: 30/3 1 Ø ændret til 1 rast, 29/8 ændret til 28/8.

DOFBasen:2001


2000:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 542, 10)
Et år under gennemsnittet på 18 fugle. Alle observationer nævnes:
30/1 2 V, 19/4 3 NØ, 21/4 2 NV, 7/10 1 N og 4/11 2 V alle Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 506, 46)
Et mellemår hvor kun observationen 6/2 skiller sig ud. Der er tidligere kun observeret 13 fugle i februar.
Alle observationer nævnes:
10/1 1 rst Dybesø, 6/2 11 NV, 23/4 3 Ø, 25/4 8 SØ, 11/10 9 V, 12/10 3 V og 3/12 1 V alle Korshage.

Tilføjelse 12/3-2016 LB: 25/4 18 Ø Korshage (Arne Møller)- dermed 32 trk forår - og i alt 46.
Rettet 12/4-2018 LB: Total ændret 36 → 46.

DOFBasen:1999


1998:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 478, 28)
Et beskedent år hvor kun rastobservationen 2/5 redder året hjem.
29/3 2 Ø Korshage, 5/4 2 N Korshage, 13/4 2 rastende ud for Plantagen, 14/4 1 rastende ud for Plantagen, 22/4 4 rastende ud for Plantagen, 2/5 17 rastende ud for Plantagen og 31/10 1 V Korshage.

12/4-17 LB: Total rettet 27 → 28 og 479 → 478.

DOFBasen:1998


1997:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 430, 49)
Sjælden trækgæst.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
4 46 99 29 37 268

Månedsfordeling (1 ældre observation uden dato):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
62 13 15 32 94 34 2 10 66 59 21 25

Rastende fugle kan ses lejlighedsvis i ferskvandsområder som Dybesø og Hovvig:
6/12 1975 1 Hovvig, 25/2 1984 1 Dybesø, 14/2 - 15/2 1992 1 Dybesø, 12/12 1993 1 Hovvig, 31/1 1994 1 Dybesø, 3/4 1994 1 Hovvig og 31/3 - 1/4 1995 1 Dybesø.

1997: Et pænt år, hvor efteråret trak totalen op. Forår: 18 iagttagelser, flest 19/4 12 Korshage. Efterår: 31 iagttagelser flest 9/9 4, 1/10 5 og 5/10 4 alle Korshage.

Rettelse 10/10 2021 LB: Obsen fra Hovvig 1975 har tidligere fejlagtig stået under Sortstrubet.

DOFBasen:1997


1996:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 423, 7)
Efter nogle gode år, kom vi ned på jorden igen. Alle obs nævnes:
1/1 1 Ø Plantagen og 1 rast Skærby Strand. Endvidere 13/6 1 Ø, 1/11 1 V, 8/11 2 V og 13/11 1 V alle Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 328, 95)
Meldingerne fra den store felt byder på følgende iagttagelser:
3/1 1, 11/1 1, 5/2 1, 9/2 3, 10/2 3, 25/3 6, 26/3 1, 27/3 1, 30/3 1, 13/5 2 og 22/5 1 i alt 21 fra 1. halvår.
Pænt med bestemte Rødstrubede i efteråret: 21/9 1, 29/9 8, 30/9 42 trk!, 19/10 3, 20/10 7 og 21/10 11, hvilket giver 72 fra Korshage. Desuden 11/10 2 Skansehage.
Den positive trend som arten er inde i underbygges yderligere at årets observationer, jfr. også 1994 rapporten og FupS 1993.

DOFBasen:1995


Rødstrubet Lom  Gavia stellata  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 4 1 2 31 1 48
Total 6 11 13 1 2 31 1 65
MaxRst 1 2 7 7
Nobs 6 8 4 1 2 15 1 37
Ndag 6 7 4 1 2 7 1 28
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··27 02·· ··17

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 12 6 4 1 4 35 7 1 80
Total 2 1 13 16 6 4 1 5 36 9 1 94
MaxRst 3 3 6 4 1 1 1 1 6
Nobs 6 4 7 9 4 3 1 3 22 9 2 70
Ndag 5 3 7 8 4 1 1 3 9 6 2 49
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··13 03·· ···· ···· ···· ··26

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 10 23 10 21 4 5 10 8 88 1 188
Total 10 11 28 13 22 4 6 10 20 89 1 214
MaxRst 2 2 5 3 1 1 4 2 5
Nobs 6 7 16 7 11 3 4 5 11 23 1 94
Ndag 4 7 13 7 11 3 3 4 6 11 1 70
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··30 07·· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 8 9 1 2 152 16 17 8 221
Total 8 6 17 9 1 2 152 21 17 8 241
MaxRst 3 3 1 7 1 1 4 1 1 7
Nobs 8 1 5 10 5 1 2 1 17 12 3 6 71
Ndag 7 1 4 7 5 1 1 1 9 9 3 5 53
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 4 2 15 16 1 95 53 17 7 215
Total 6 4 7 15 18 1 95 55 23 7 231
MaxRst 1 2 3 2 3 1 3 1 3
Nobs 3 3 4 7 10 1 31 16 9 3 87
Ndag 2 3 3 6 10 1 10 9 7 3 54
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··02 15·· ···· ···· ··10

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 1 10 3 1 3 125 8 18 179
Total 4 7 1 11 3 2 3 125 21 18 195
MaxRst 1 1 1 1 1 5 2 5
Nobs 2 5 2 4 2 2 2 14 16 6 55
Ndag 2 5 2 3 1 2 1 12 11 6 45
Fænologi 04··12 04·· ···· ··22 04·· ···· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 14 4 11 32 77 146
Total 3 10 14 4 11 32 83 157
MaxRst 1 1 4 1 3 4
Nobs 1 3 7 5 4 7 13 12 52
Ndag 1 3 6 5 3 5 8 8 39
Fænologi 07·· ··14 03·· ··17 29··31 25·· ···· ··28

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 22 6 3 7 8 28 119
Total 49 2 3 30 6 3 7 10 29 139
MaxRst 4 2 2 5 1 2 1 5
Nobs 11 1 2 13 4 2 5 11 9 58
Ndag 9 1 2 12 4 2 2 7 8 47
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··22 06·· ···· ···· ··15

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 57 46 5 1 21 13 25 12 187
Total 7 64 49 5 1 21 13 25 13 198
MaxRst 1 4 2 1 1 1 4
Nobs 4 21 20 4 1 12 3 4 4 73
Ndag 2 17 17 4 1 8 2 4 3 58
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··13 03·· ···· ···· ··17

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 10 1 16 6 57 8 102
Total 1 4 11 1 17 6 59 8 107
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 2 2 6 1 6 4 19 2 42
Ndag 2 2 5 1 3 4 11 2 30
Fænologi 10·· ···· ··10 14·· ···· ···· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 3 7 8 1 4 49 239 12 12 356
Total 24 4 9 8 1 4 51 239 15 12 367
MaxRst 2 1 1 2 3 3
Nobs 7 3 6 3 1 1 17 17 8 1 64
Ndag 6 3 6 3 1 1 9 4 7 1 41
Fænologi 04··25 03·· ···· ···· ··25 27·· ···· ···· ···· ··08

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 6 5 5 4 3 25 35 13 28 132
Total 1 7 6 9 5 4 3 25 39 15 28 142
MaxRst 2 1 4 2 4
Nobs 1 5 6 11 4 2 1 15 11 3 10 69
Ndag 1 1 5 11 4 2 1 5 7 3 5 45
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··20 30·· ···· ···· ···· ··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 18 11 62 21 8 2 130
Total 1 7 18 11 62 21 10 2 132
MaxRst 1 2 2
Nobs 1 3 7 6 8 13 6 2 46
Ndag 1 2 6 6 3 4 6 1 29
Fænologi 14 25·· ···· ··30 07·· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 8 1 1 71 29 112 224
Total 1 1 2 8 1 1 71 30 3 113 231
MaxRst 1 1 1 2 1 2
Nobs 1 1 2 3 1 1 28 7 2 22 68
Ndag 1 1 2 3 1 1 9 6 2 5 31
Fænologi 10 20·· ···· ···· ··13 18·· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 2 2 2 1 11 53 8 4 91
Total 9 1 2 2 2 1 11 53 12 5 98
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 4 1 2 1 1 1 6 14 7 4 41
Ndag 3 1 2 1 1 1 1 5 4 3 22
Fænologi 17·· ···· ··30 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 5 1 8 2 26 25 28 6 115
Total 14 5 1 12 2 26 25 29 7 121
MaxRst 3 1 1 3
Nobs 3 1 1 8 1 12 9 19 7 61
Ndag 3 1 1 5 1 6 3 7 2 29
Fænologi 02·· ···· ···· ··23 28·· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 23 6 12 35 28 16 124
Total 1 3 26 6 12 35 29 16 128
MaxRst 2 1 2
Nobs 1 3 7 2 4 8 15 3 43
Ndag 1 2 4 2 3 2 7 3 24
Fænologi 01 24·· ···· ··15 04·· ···· ···· ··13

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 33 8 1 4 23 11 80
Total 33 8 1 4 23 12 81
MaxRst 1 1
Nobs 5 1 1 3 5 10 25
Ndag 4 1 1 1 2 5 14
Fænologi 09··22 31·· ··30 15 15·· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 5 22 15 39 93
Total 1 12 5 22 15 39 94
MaxRst 1 1
Nobs 1 5 3 9 1 6 25
Ndag 1 5 3 6 1 3 19
Fænologi 06·· ···· ··20 16·· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 1 4 8 18
Total 5 2 1 4 8 20
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 1 4 5 14
Ndag 2 1 1 2 2 8
Fænologi 06··08 21 23·· ··25 06··15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 1 12 2 19
Total 2 1 6 1 2 1 14 2 29
MaxRst 1 5 1 2 5
Nobs 2 1 2 1 2 1 10 1 20
Ndag 2 1 1 1 2 1 4 1 13
Fænologi 24··25 29·· ···· ··22 11··24 01·· ···· ··10

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 7 12
Total 5 1 7 13
MaxRst 1 1
Nobs 3 1 5 9
Ndag 3 1 4 8
Fænologi 27··31 28 01··11

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 5 1 2 10
Total 2 5 1 2 10
MaxRst
Nobs 1 2 1 1 5
Ndag 1 2 1 1 5
Fænologi 30 19··21 07·· ··04art/00020.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 22:54 af lb