Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:18820

Pirol - Værlinger

Bomlærke Emberiza calandra eu18820

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Bomlaerke

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Bomlærke  Emberiza calandra  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 4 6
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 10 12
Ndag 2 9 11
Fænologi 08·· ··25

2023:  Bomlærke  Emberiza calandra  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 7 5 3 16
MaxRst 1 2 4 2 4
Nobs 3 13 9 3 28
Ndag 3 10 8 3 24
Fænologi 17·· ···· ···· ··30

2022:  Bomlærke  Emberiza calandra  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 3 5 1 1 14
MaxRst 3 2 2 1 1 3
Nobs 6 15 8 3 1 33
Ndag 6 14 8 3 1 32
Fænologi 17·· ···· ···· ··13 25

2021:  Bomlærke  Emberiza calandra  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 6 1 1 9
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 2 7 24 4 1 38
Ndag 2 7 18 4 1 32
Fænologi 16.. …. …. …. ..19

2020:  Bomlærke  Emberiza calandra  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 6 2 9
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 1 12 14 27
Ndag 1 10 11 22
Fænologi 21.. …. ..27

2019:  Bomlærke  Emberiza calandra  

Træk: 16/5 1 Ø Korshage.
Syngende fugle disse steder: Nørrevang: Første 20/4 (tavs), 18/5 - 19/5, 1/6, 5/6 (tavs), 6/6 - 7/6 (par), 8/6 (tavs), 13/6 og 16/6 (par). Nakke Syd: 31/5, 4/6 og 14/6. Nakke Hage: 13/6
Kun en enkelt sommerobs: 22/6 1 Ringholm.

Nok mindst 6 forskellige fugle.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 5 7
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 4 12 17
Ndag 1 4 10 15
Fænologi 20.. …. ..22

2018:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Har især optrådt på Korshage og to potentielle ynglelokaliteter.
Første fugl imidlertid 15/4 1 rastende Rørvig By (LB). 13/5 1 tf Korshage (JB, EVR) og igen 15/5 1 og 23/5 – 24/5 1 rast Korshage (EVR) – alle obs fra Korshage kunne dække samme individ. 
To potentielle ynglelokaliteter:
Fra 10/5 til 16/5 1 syngede han Nørrevang på samme biotop som sidste år.
18/5 – 27/6 1 fugl syngende fra Nakkehalvøen, lidt uenighed om lokaliteten, men det var Nakke Syd, og alle gps-markeringerne er sat i det samme begrænsede område med i øvrigt glimrende habitat.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 8 7 16
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 8 7 16
Ndag 1 8 7 16
Fænologi 15.. …. ..27

2017:  Bomlærke  Emberiza calandra  
4/4 – 25/5 1 oftest syngende han Nørrevang (hestefolde).
29/6 1 syngende han Ringholm (nær Østerlyngvej og kanal), der var ”stationær i længere tid”.
Årsresultatet på 2 fugle er et fald efter de seneste års lille fremstød.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 6 1 10
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 6 1 10
Ndag 3 6 1 10
Fænologi 04.. …. ..29

2016:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Optrådte som lidt af et trækhit: 10/5 1 tf Korshage (JB). Endte med at sidde småkaldende i samme lille eg, der kort forinden havde haft besøg af Hortulan.
Nørrevang: 7/5 – 5/6 2 (1 syng han). Søndervang: 10/5 – 22/5 1 (1 syng han). Nakke Skov: 7/6 2. Artens fremstød i nyere tid startede i 2014 (4) og fortsatte i 2015 (7) og nu 2016 (6). Græsning/brak på alle 3 lokaliteter. Der har været overvintringsflok på Lammefjord (op til 80 fugle) i alle disse 3 år. Udviklet sig lidt imod de sidste års nye dyk i agerlandsarterne. Dermed 7 værlingarter i 2016 i Rørvig!

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 10 4 14
MaxRst 2 2 2
Nobs 9 3 12
Ndag 8 3 11
Fænologi 07.. ..07

2015:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Tendensen til at arten rykker lidt ind igen forstærket i 2015 med i alt 7 fugle. Fortsat med den sene ankomst.
Nørrevang: 15/5 – 5/6 1 - 2 syngende han. Søndervang: 4/6 – 14/6 1 syngende han. Skansehage: 29/5 – 2/8 2 syngende han (1 – 2 i hele perioden), dog 13/7 3. Endelig 20/9 1 rast Nakke Øst.
Brak eller græsning omkring alle de territoriehævdende fugle. Har altså fået et vist comeback på halvøen. Det bliver spændende at se, om den kan bide sig fast.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 9 18 1 1 34
MaxRst 1 2 3 1 1 3
Nobs 5 7 11 1 1 25
Ndag 5 6 10 1 1 23
Fænologi 15.. …. …. …. ..20

2014:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Bedste fremstød til halvøen i årevis:
Søndervang: 25/4 1 syngende han. 2/6 igen 1 syngende han, der 8/6 var blevet til 2 (1 tavs) og sidste dag blev 13/6 med 2 syngende hanner. 3 – 4 fugle involveret her.
Nørrevang: 8/6 – 4/7 1 syngende han. Sad i ydre fold omkring Øretangegård.
Der var 80 i overvintringsflok på Lammefjorden, og fugle sang i både Lamme- og Sidinge fjordinddæmninger. Så en vis base nede i Odsherred.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 10 1 12
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 8 1 10
Ndag 1 6 1 8
Fænologi 24.. …. ..04

2013:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Tikkede ind for 2013 med en enkelt fugl: 14/7 1 syngende Ringholm (AF).
Efter 2 nul-år i 2006 og 2012 er vi jo derhenne, hvor arten ikke længere er årlig.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
N 1 1
Fænologi 14

2011:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Lokalt uddød art, der igen i år rykkede et par repræsentanter frem til halvøen fra den skrantende bestand længere nede på Sjælland. Og dermed lige klarede sig som årsart igen dette år (i 2006 udeblev den helt).
Så i år således ud:
3/4 1 NØ Korshage (JHC, Gert Green) udtrækkende Bomlærke!!!
23/5 1 R Nørrevang (EVR)
Der skulle graves tilbage til 1999 for at finde en udtrækkende Bomlærke fra Korshage. Altså var der tale om et veritabelt træk-hit den 3. april.

DOFBasen:2011


2010:  Bomlærke  Emberiza calandra  
25/3 1 trk Nørrevang (LB) og 17/7 1 rast Nørrevang (EVR).
Standfugl med en kedelig deroute uden ynglefugle. Kun et par formodede strejfere fra den meget lille sjællandske bestand.
Men endnu engang kom den da ud på halvøen - og blev 2010-art.

DOFBasen:2010


2009:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Bomlærke, hvis navn stammer fra det tyske „Baumelerche“ der betyder trælærke, er overvejende en standfugl, der normalt strejfer en del uden for yngletiden og da Danmark udgør artens udbredelsesområdes nordgrænse betyder det meget få træk- eller strejfgæster.
Ingen observationer af mere end én fugl.
14/3 1 syngende Korshage (EVR, JHC, LB). Fuglen blev noteret som syngende, rastende og trækforsøgende og vi skal hele 10 år tilbage, til 1999 sidste gang en Bomlærke blev set på Korshage.
Årets øvrige observationer: 22/5 1 syngende Søndervang (KES), 17/6 1 syngende Nakke Syd (KES) og 21/6 1 rastende Nørrevang (EVR). Blev af en ihærdig formand målrettet, men forgæves eftersøgt 28/7 på sit gamle 'stronghold', Søndervang. Året bød således på sandsynligvis 4 forskellige individer.
Målrettede eftersøgninger værdsættes og der opfordres igen i 2010 til at holde skarpt øje med Bomlærke på halvøen.

DOFBasen:2009


2008:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Ingen observationer af mere end én fugl.
På 7 obsdage i perioden 26/4 - 29/5 optræder en fugl på Nørrevang (AF, PEL, EVR, KES).
1/6 1 syng Nakke Syd (LB), 14/7 1 Søndervang (AF) og 23/7 1 Nakke By (AF).
Blev målrettet, men forgæves eftersøgt 6/7, 8/7 og 9/7 på Søndervang. Sandsynligvis 3 forskellige individer og med meget god vilje 4.

DOFBasen:2008


2007:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Sandsynligvis optrådte to syngende individer på halvøen på i alt 10 obsdage i perioden 13/4 - 24/6 hhv. ved Nørrevang og Nakke Skov. Fuglen blev målrettet og ihærdigt men forgæves eftersøgt på Søndervang 7/7. Arten udeblev helt fra notesbøgerne i 2006 og artens fremtid på halvøen tegner således ikke lys.

DOFBasen:2007


2005:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Kornværling holdt skansen endnu et år på halvøen: 28/4 1 rast Nørrevang samt 11/6 + 14/6 1 syngende Søndervang.

DOFBasen:2005


2004:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Årets første fugl blev set syngende 5/4 på Nørrevang. Dernæst følger en obs af 2 syngende fugle på Søndervang 4/5 og en obs af en rastende fugl på Nørrevang ligeledes 4/5. Årets sidste obs blev foretaget 3/6 og bestod i et syngende individ på Søndervang. Kornværling holder sig lige i vandskorpen både som ynglefugl i Rørvig og som Rørvigart i det hele taget - vi frygter det værste.

DOFBasen:2004


2003:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Kornværling, der i kredse med tendens til civilornitologisk ortodoksi stadig betegnes med det gode(?) gamle danske navn Bomlærke, er en fugl der måske ligger på vippen til at forsvinde som ynglende Rørvigart. To sandsynligt ynglende fugle antydes med observationer af syngende individer på de to klassiske lokaliteter hhv. Nørrevang (25/5) og Søndervang (5/6 og 13/6). En enkelt fugl rastede på Søndervang 25/6. Tre fugle blev observerede som sydtrækkende i juli langs Rørvigbugt hhv. 6/7, 18/7 og 24/7 (alle tre juli-obs foretaget af PEL). Første og sidste fugl hhv. 25/5 og 24/7.

DOFBasen:2003


2002:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Igen i år kun en enkelt observation fra Søndervang - endda så tidligt som 1/4. Er den ved at forsvinde fra Søndervang som ynglefugl? Hermed en opfordring til huske at notere og indsende alle obs af Kornværling. Fra Nørrevang er der observeret en enkelt syngende/rastende fugl på følgende datoer: 26/4, 28/4, 15/5, 20/5, 22/5, 8/6 og endelig 17/6.

DOFBasen:2002


2001:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Rastende fugle er observeret på Nørrevang på følgende datoer: 22/5 1, 31/5 1, 3/6 1 og 11/6 2. Desuden en enkelt fugl på Søndervang: 8/6 1 rst. Krisen fortsætter.!

DOFBasen:2001


2000:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Meget tidlig „ankomst“: 15/4 1 syng Nørrevang. Næste obs 29/4 1 rst Nørrevang. Herefter en lang række obs fra Nørrevang af syngende fugle, dog kun flere fugle fra følgende datoer: 16/7 2 og 28/7 3. Således et år helt uden yngleobs fra Nakke, dog et enkelt fund 8/10 1 rst Nakke Syd.

DOFBasen:2000


1999:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Ankomst 10/5 1 rst Nørrevang. 17/5 trak en fugl Ø på Korshage, det er vist ikke set i mange år, og 28/5 var der igen to fugle tf på Korshage. Der har sandsynligvis ynglet to par på Nørrevang samt et par Rørvig Bugt. Endvidere er der fund fra Hovvig, Brentebjerg og Nakke Skov. Sidste obs bliver en fugl 29/7 Rørvig Bugt. Stabilt år.

DOFBasen:1999


1998:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Første fugl blev 28/4 1 rst Nakke. To Korshage-fugle: 9/5 1 rst og 24/5 1 trk. Derudover en del observationer fra Nakke.
Bekymrende er det, at der kun var én observation fra Nørrevang: 29/5 1 rst Gravhøjen. Der er dog stadig 2 - 3 ynglepar på Nakkehalvøen.

DOFBasen:1998


1997:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Sjælden ynglefugl. Ses sjældent i området resten af året, og er næsten forsvundet som decideret trækgæst.
Kraftig tilbagegang især på øerne i de seneste årtier som følge af intensivt landbrug - pesticider.
I Rørvig har tilbagegangen nærmest haft karakter af bestandssammenbrud, ligesom i Sverige, der i disse år siger farvel til Bomlærken som ynglefugl. Fra over 20 ynglepar i halvfjerserne og op til 50 syngende hanner i 1975, har bestanden de sidste 10 år ligget på højst 5 par. Det økologiske landbrug på Nakke kan måske være med til at bibeholde arten som ynglefugl, da undersøgelser har vist, at den klarer sig godt i nærheden af disse. Indtil videre ser det dog også ud til at Nørrevang kan holde på et enkelt par.
Kornværlingen ses nu næsten kun fra ultimo april, dog oftest fra primo maj, og yngleperioden ud. Vinterfugle er ikke set i de sidste 10 år, og reelt trækkende fugle er en stor sjældenhed, selv om der af og til ses rastende fugle på Korshage. Hvorvidt arten klarer sig som ynglefugl i kommunen kan kun fremtiden vise.

1997: Første fund et af de tidlige 23/4 1. Den næste 17/5. I alt 10 - 12 observationer af syngende hanner fra de 2 - 3 ynglepar, der findes på halvøen.

DOFBasen:1997


1996:  Bomlærke  Emberiza calandra  
19 rastende fugle rapporteret. Ingen registreret før 28/4! hvor 2 sang Søndervang, sandsynligvis 2 ynglepar her (5 obs maj - juni). 13/5 og 22/5 1 Højsandssletten., 30/5 - 8/6 1 Nørrevang, 9/6 - 15/6 1 Nakke Skov, 5/7 1 Hovvig (samme?), 21/7 og 2/8 1 Nakke kan muligvis også relateres til samme fugl, dvs bestand på blot 2 - 5 par. I øvrigt bemærkelsesværdigt så sent fuglene dukker op de fleste steder. Omlægninger/2. kuld?

DOFBasen:1996


1995:  Bomlærke  Emberiza calandra  
Forår: 12/4 1 NØ (15:47) Gravhøjen.
Udfra syngende hanner rummer Rørvighalvøen 3 ynglepar: 1 Søndervang, 1 Nakke og 1 Nørrevang.

DOFBasen:1995


Bomlærke  Emberiza calandra  

DOFBasen:<1995

Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 3 5 3 1 16
MaxRst 3 2 2 1 1 3
Nobs 6 15 8 3 1 33
Ndag 6 14 8 3 1 32
Fænologi 17·· ···· ···· ··13 25

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 9 1 12
MaxRst 1 1 2 1 1 2
Nobs 2 7 25 4 1 39
Ndag 2 7 19 4 1 33
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ··19

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 6 5 12
MaxRst 1 2 2 2
Nobs 1 12 14 27
Ndag 1 10 11 22
Fænologi 21·· ···· ··27

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 7 8
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 4 12 17
Ndag 1 4 10 15
Fænologi 20·· ···· ··22

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 4 8
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 8 8 17
Ndag 1 8 7 16
Fænologi 15·· ···· ··27

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 6 1 10
Ndag 3 6 1 10
Fænologi 04·· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 2 6
MaxRst 2 2 2
Nobs 9 3 12
Ndag 8 3 11
Fænologi 07·· ··07

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 3 1 9
MaxRst 1 2 3 1 1 3
Nobs 5 7 11 1 1 25
Ndag 5 6 10 1 1 23
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··20

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 1 8 1 10
Ndag 1 6 1 8
Fænologi 24·· ···· ··04

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 03·· ··23

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 17

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 1 2 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 1 2 5
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 14 22·· ··21

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2 4
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 7 1 2 11
Ndag 1 7 1 2 11
Fænologi 26·· ···· ···· ··23

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 9 4 14
Ndag 1 8 2 11
Fænologi 13·· ···· ··24

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 28 11··14

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 5
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 2 2 1 5
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 05·· ···· ··03

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 1 1 3 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 3 7
Ndag 1 3 3 7
Fænologi 25·· ···· ··24

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 3 2 8
Ndag 3 3 2 8
Fænologi 01·· ···· ··17

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 3 5
Ndag 2 3 5
Fænologi 22·· ··11

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 2 1 8
MaxRst 1 3 1 2 3 1 3
Nobs 3 10 7 3 1 1 25
Ndag 3 9 6 2 1 1 22
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ··27 08

art/18820.txt · Sidst ændret: 2023/05/27 20:37 af lb