Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00050

Lommer - Flamingoer

Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii eu00050

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Meget sjælden Sommer: - Efterår: Tilfældig

Fotos


Hvidnaebbet Lom

Årsrapporter


2024:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 03

2023:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  

DOFBasen:2023


2019:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii (0, 15/15, 1/1) 

20/5 1 rast Korshage (EVR). Arten glippede sidste år efter at være set fire år på rad. Årets obs bestyrker maj som bedste måned for arten.

3/2 2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2017:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii (0, 14/14, 1/1)
Set for fjerde år i træk: 9/12 10:26 1 vdr V Korshage (EVR) – identisk med fugl meldt fra Kikhavn 10:12 (MT). Vores første decemberobs.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2016:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii (0, 13, 1)
Set for tredje år i træk: 2/5 07:55 1 2k rast Korshage (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2015:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 12, 1)

4/1 13:36 1 vdr NV → rast Korshage (JHC, TPA). Kæmpe lom i flot medsol. Smed sig på vandet, hvor den forsvandt i de høje bølger. Fuglen er beskrevet.

Klart mere sjælden end Islom. Groft regnet er ca. hver sjette af vore store lommer en Hvidnæbbet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2014:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 10/10, 2/2)
Efter et par års fravær blev det atter tid til denne prægtige art:
28/4 1 ad sdr SØ Korshage, kom fra Kattegat og gik ind i fjorden på stor højde (JB + 3) og 27/10 1 1k rast Kysten udfor Flyndersø (EVR).
Efter 1 i 1989, 3 i 90’erne og 4 i 00’erne, er vi nu oppe på 4 i 10’erne (hertil allerede mindst 1 i 2015) - så det er vel ok at sige, det er en art i fremgang.
Det er første gang, vi har en rastende fugl om efteråret.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 28 27

2011:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 8, 2)
En af årets store ornitologiske begivenheder ved Rørvig var, da Gert Green den 2/4 fandt en rastende 2k Hvidnæbbet Lom, som rastede tæt på kysten ud for Sandflugtsplantagen. Den blev ikke uden grund et tilløbsstykke og blev set i ca 1,5 time. Den fouragerede sig langsomt mod vest og endte med at forsvinde ud mod nordvest presset af et par kajakker. Følgende ud over finderen nåede at se den (JB, LB, JHC, CG, PEL, DO, EVR, HVR, kr, KES). EVR genfandt formodentlig samme fugl ved Korshage 8/4 og 25/5 så EVR igen en Hvidnæbet trækkende tæt forbi Korshage denne gang i flot sommerdragt. Et historisk flot år for Hvidnæbbet Lom. Første gang, der er set 2 individer i samme år. Hvidnæbbet Lom har nærmest status som sjældenhed ved Rørvig. Årets fund er de første siden 2007, og det er blot niende og tiende fund siden rapportens start i 1973.

DOFBasen:2011


2007:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 7, 1)
23/3 1 2k rast (10:15) Korshage (AF, HVR). Lommen landede ud for Korshages spids, hvor den kunne ses i nogen tid ret tæt på land af to meget tilfredse observatører.
De nu i alt 8 observationer fordeler sig således på månedsbasis:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0

I klar modsætning til Islom foreligger der endnu ingen vinterfund af denne art. Hvidnæbbet Lom er kun set i træktiden i perioderne 5/3 til 31/5 og igen fra 11/10 til 23/10. De seneste gange, hvor arten blev set i forårsmånederne var i 1994 og 2004. Arten er i det hele taget uhyre sjælden på vore breddegrader. Når man tænker på, at der i årtier har været observatører på Korshage næsten hver dag på alle årstider, er de 8 fund ikke mange.

DOFBasen:2007


2004:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 6, 1)
20/5 1 imm 2k NV Korshage (HBR m.fl.). Andet år i træk med Hvidnæbbet. Sidst arten blev set om foråret, var i 1994. Arten er uhyre sjælden på vore breddegrader.

DOFBasen:2004


2003:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 5, 1)
11/10 1 ad i overgangsdragt NV 8.40 Korshage (JHC, AF, EVR, KES m.fl.). Arten er sidst set i 2000, hvor den også blev taget i oktober, hvilket i øvrigt var vores første efterårsfund. Det er kun anden gang arten konstateres i de sidste ca. 10 år - forrige fund er helt tilbage i 1994. Hvidnæbbet Lom ér en stor sjældenhed i Rørvig.
Som det ses var der fuldt hus i lommer i år - både på artsbestemte og ubestemte. Det sker ikke hvert år.

DOFBasen:2003


2000:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 4, 1)
23/10 1 i vinterdragt kom ind fra Kattegat og fløj ind over Dybesø for at fortsætte ned langs plantagekysten mod vest 7.20 (EVR). De 4 tidligere fund er alle fra foråret. Arten er ikke set siden 1994.

DOFBasen:2000


1997:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 4, 0)
Tilfældig gæst. 4 observationer.
1989: 24/4 - 4/5 1 rastende Skansehage.
1991: 7/5 1 SØ Korshage.
1992: 31/5 1 rastende Korshage.
1994: 5/3 1 rastende udfor Plantagen.
Alle observationer er fra foråret. Dette er noget overraskende i betragtning af,
at hovedparten af havfugleobservationerne foregår om efteråret.

DOFBasen:1997


1996:  Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii  (0, 4, 0)
1994 tilføjelse: 5/3 1 rast ud for Plantagen (JW). Stationens 4. Hvidnæbbede Lom. Tidligere set i 1989, 1991 og 1992.

DOFBasen:1996


 Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii 

1994: 1
5/3 1 rast ud for Plantagen (JW). Stationens 4. Hvidnæbbede Lom. Tidligere set i 1989, 1991 og 1992.

1992: 1
31/5 1 R Kattegat ud for Korshage (BBP, PR). Fuglen rastede 8:25 - 9:00, hvorefter den blev skræmt bort af en kajak.
Arten tidligere set 1889 og 1991.

1991: 1
7/5 1 vd SØ 5:18 KH (LB) er den 2. observation for området.
Den første blev set april/maj 1989.

1989: 1
Forårets vel nok største attraktion var en rastende Hvidnæbbet Lom. Det antages at det er samme fugl, der i nogen tid forinden kunne ses ved Frederiksværk. Artens ekstrem sjældne optræden på Sjælland underbygger dette. Det er kun fjerde gang arten er fundet på Sjælland siden 1888, hvoraf de to var dødfundne fugle. Med andre ord er det anden levende fugl på 101 år!
Resultatet udeblev dog heller ikke – en sand folkevandring fandt sted. Fugle var tilmed relativt tillidsfuld og kunne ses på kort afstand.
Observationerne er følgende:
24/4 1 imm (2K) R ud for Hyttevej (KB,JC,EVR,HVR,ET,BV) opdaget 14:15 af ET.
2/5 (EVR, Hans Meilstrup).
3/5 (JB,LB,EVR, m.fl.).
4/5 (JB,LB,EH,PEL,BBP,EVR,HVR, Arne Jensen o.m.fl.). Sidst set omkring 11:30.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 02

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 04

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 28 27

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 02·· ··25

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 20

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 23art/00050.txt · Sidst ændret: 2023/01/06 22:49 af kes