Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00430

Lommer - Flamingoer

Sodfarvet Skråpe Ardenna grisea eu00430

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: - Sommer: Tilfældig Efterår: Sjælden

Fotos


Sodfarvet Skraape

Diagrammer


* Link

* Link

De to figurer er stort set ens - kun 3 observationer fra første halvår (1983, 1993 og 1997).

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Sodfarvet Skråpe  Ardenna grisea  

DOFBasen:2024


2023:  Sodfarvet Skråpe  Ardenna grisea  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 2 1 12
Total 11 2 1 14
MaxRst 2 2
Nobs 7 1 1 9
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 05·· ···· ··22

2022:  Sodfarvet Skråpe  Ardenna grisea  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 8 8
MaxRst
Nobs 7 7
Ndag 2 2
Fænologi 14··15

2021:  Sodfarvet Skråpe  Ardenna grisea  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 9
Total 4 5 9
MaxRst
Nobs 2 5 7
Ndag 2 1 3
Fænologi 23.. ..15

2020:  Sodfarvet Skråpe  Ardenna grisea  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2019:  Sodfarvet Skråpe  Ardenna grisea  (1, 686, 3) 

Ingen et yderst magert år - desværre: 13/9 13:55 1 V Korshage (JB m.fl) kan muligvis være samme som 14:42 1 V Ebbeløkke og 16/9 2 trk (11:35 og 12:37) Korshage (JSJ m.fl).
Fuglen 13/9 kan muligvis være samme som 12:30 og/eller 12:46 Rågeleje og 16/9 passer nogenlunde med 10:25 og 11:25 Rågeleje (begge disse også set ved Gilleleje).

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13..16

2018:  Sodfarvet Skråpe  Ardenna grisea  (1, 673, 13)
6 obsdage med i alt 13 fugle. I forhold til de store forekomster af Mallemuk og især Stor Stormsvale i artens normale topperiode, er der tale om få fugle. Dette er i overensstemmelse med, at arten for andet år i træk havde en meget fåtallig tilgang til danske farvande – således også færre end normalt ved Vestkysten.
Alle årets obsdage faldt i den normale efterårsperiode: 12/9 1, 23/9 3, 24/9 3, 28/9 1, 3/10 4 og 23/10 1.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 4 12
Total 8 4 12
MaxRst
Nobs 5 4 9
Ndag 4 2 6
Fænologi 12.. ..23

2017:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus (1, 668, 5)
Et enkelt lavtryk gav et vindue, hvor der blev basis for et par obs: 5/10 4 (EVR, KR) og 6/10 1 (CMG, HL) alle V Korshage.
Den noget triste tendens fra de seneste år fastholdes dermed.
Det var ikke kun os, der havde et meget dårligt år. Der er kun 92 registreringer af arten i DOFbasen, hvoraf de 78 er enkeltfugle. 3/10 5 Ørhage er faktisk eneste obs med mere end 3 fugle (da DOFbasen ikke lige ”fanger” vores 4!).

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 5 5
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 05..06

2016:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus (1, 650, 18)   
Det er blevet mere og mere udpræget, at denne arts forekomst er begrænset til yderst få dage, hvor man bare skal være der, hvis man vil opleve det spektakulære skråpetræk. Det skyldes givetvis, at de optimale vejrbetingelser optræder mere sjældent nu end de gjorde tidligere. Især mangler de fleste gode blæsevejr nu om dage den sidste drejning mod nordvest, men når det sker udebliver effekten ikke.
28/10 5, 29/10 10 og 27/12 3 alle NV Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 3 18
Total 15 3 18
MaxRst
Nobs 11 3 14
Ndag 2 1 3
Fænologi 28..29 27

2015:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 618, 32)

Endelig fristes man til at sige. En enkelt super dag bragte efterårstotalen op på 32 (LB, JHC, CMG, EVR, JS, BV): 23/10 28, 25/10 1, 22/11 1 og 30/11 2 alle VNV Korshage.

Kæmpedagen 23/10 kom noget overraskende i en indtil da havfuglefattig sæson. Trækket kørte fra 08:15 til 13:43 og blev også bemærket østpå ud for Nordsjælland med 20 V Børstrup Hage som største notering. De 28 ved Korshage var absolut største notering for Sodfarvet Skråpe i Danmark i 2015 og viste endnu engang potentialet af loopen i Kattegat, når det rigtigt kører.

Årets topdag gav det tredje højeste tal gennem tiderne, kun 17/10-1993 54 og 5/10-1997 34 ligger over – så det er nogle år siden, vi har mæsket os med skråper i sådanne mængder. Når der ses bort fra denne ene dag, må 2015 betegnes som ret ordinært. De kraftige blæsevejrsdage kom gennemgående for sent på året til denne art.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 3 32
Total 29 3 32
MaxRst
Nobs 22 2 24
Ndag 2 2 4
Fænologi 23.. ..30

2014:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 616, 2)
25/9 2 V (11:32 og 13:13 – 13:28) Korshage (LB, JHC, TPA) – Den førstnævnte kunne godt være samme fugl som er set Børstruphage 10:28.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 25

2013:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus (1, 612, 4)  
Ak ak ak. Fustrationsart! Med kun 4 fugle skal vi tilbage til 2004 (1) for at finde et ringere år. Desværre en konsekvens af manglende vestlige vinde i tilgangsperioden september – oktober Lavtrykkene kom godt nok, men i forkerte baner. Flere gange startede vinden i syd – fx ved årets kortvarige orkan – og kom aldrig længere op end SV. De seneste 5 års udvikling er: 60, 9, 29, 5 og 4. Afspejler svigtende friske vestenvinde i oktober.

Årets høst: 18/10 2 (8:47 1 S (LB) og 09:17 1 Ø (JHC, CG, EVR, US)), 6/12 1 rast/S 14:40 (JB) og 7/12 1 V 13:07 (JB). Tidspunktet taget i betragtning kunne det mistænkes, at de to sidste var samme fugl. Fuglen 6/12 lå underdrejet ovre mod Spodsbjerg og forsvandt i ragnarok, sås også Spodsbjerg og nok samme igen her 8/12 morgen. 7/12 13:07 kom så endelig en ”ægte looper” langt udefra, da den passerede Rågeleje ca 40 min før og kørte smukt vest forbi Korshage ret tæt ved kysten.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 4
MaxRst
N 2 2 4
Fænologi 18 06..07

2012:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 607, 5)
Sodfarvet Skråpe blev præsenteret med kun 5 observationer fra Korshage, hvilket er det laveste tal siden 2004 (1) og klart under seneste 10 års gennemsnit på 22.
Dagene var: 5/9 1 V (EVR), 7/9 1 V (JB, JHC, CG), 15/9 1 V (JHC, EVR), 30/9 1 V (EVR, BV) og 9/10 1 V (JHC, EVR).

DOFBasen:2012


2011:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 581, 26)
Også Sodfarvet Skråpe var godt repræsenteret i året med 26 observationer alle fra Korshage i efteråret. Det var pænt over gennemsnittet for de sidste 25 år (18). 14/9 2 trk, 15/9 7 V + 3 Ø, 7/10 1 V, 8/10 3 V, 12/10 9 V og 20/10 1 V.

DOFBasen:2011


2010:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 572, 9)
Vel den eneste af de almindelige havfugle, der kan få betegnelsen godkendt. 25/8 1 NV Korshage (LB, EVR) kom lige inden solnedgang, medens en større skare forgæves sad og ventede på den store fætter, der desværre aldrig kom længere end Liseleje. 22/10 7 NV Korshage (JB, JHC, KR) - årets eneste dag, der vel kan karakteriseres som havfugledag samt 5/11 1 V Korhage (JHC, EVR). Hvis tendensen fra de seneste år holder - halvsløvt år fulgt af topår - er der heldigvis gode udsigter for 2011. Man kan jo altid håbe.

DOFBasen:2010


2009:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 512, 60)
Et rigtigt fint år: 23/9 13, 24/9 11, 25/9 2, 28/9 5, 1/10 4, 4/10 14, 5/10 10 og 9/10 1 alle Korshage.
Evaluering i forhold til sidste år model må lyde: De 8 observationsdage er fjerde højeste antal (3 år med 9 dage) og de 14 er syvende største dagstotal – og endelig er der selve vurderingen af årstotalen, der må siges at være helt oppe og ringe. Hidtil højeste var 1993 med 55.
Generelt bør det bemærke, at året bød på mange rigtig gode observationer. ”Moderat” vind, fuld sol og lange observationer af fugle, der var rimelig tæt på.
Kikkes der på årssummerne ses, at der slet ikke er de samme ekstremer som for Mallemukken og havfugleåret 1997 bekræfter dette – for den Sodfarvede var det blot et godt år.
 Figur 1
Sammenlignes årstotalerne med Mallemukken, bemærkes hvor tæt de to arter ligger hos os. Det er påfaldende, hvor mange år forekomsten er helt ens. Diagrammet viser antallet af Sodfarvede i forhold til antallet af Mallemukker.
 Figur 2.
Der er forbavsende som de to arter følges ad. Gennemsnit værdier for de 37 år er 0,78, dvs ret tæt på 1 (samme forekomst). Mallemukkens to topår giver som ventet små værdier 1993 (0,18) og 1997 (0,09). Begge år var også fine for Sodfarvede, hvilket jo kunne forventes, da de begge arter er stormfugle, men i 1993 sås alle Mallemukker i januar, medens de Sodfarvede sås i efteråret, så tilfældigheder må også spille ind. En egentlig yderligere analyse skal ikke foretages her, men kunne måske være et tema engang i fremtiden.

DOFBasen:2009


2008:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 504, 8)
Kun to obsdage: 28/9 7 (LB, JHC, EVR, KES) og 17/10 1 (JB, JHC). Årets 8 fugle bringer den samlede total op på 513 fugle, hvilket der vel skal en rimelig god vestkyst lokalitet til for at matche. Vi har jo godt nok brugt en del år på det – den første Sodfarvede blev plukket for 37 år siden, så rundt regnet kan vi forvente lidt over 13,8 Sodfarvet pr. år.

En anden indgangsvinkel er antallet af observationsdage. Dem er der 127 af – så i gennemsnit er der 3,4 muligheder pr. år for at få den Sodfarvede i bogen.
Hvis vi vender denne figur således, at vi i stedet ser på, hvor mange år der har været med de forskellige antal observationsdage, får vi følgende billede

Det ses, at kun de 13 år, dvs lige under en 1/3 ligger over gennemsnittet på 3,4 obsdage pr. år. Dette kan forklares med, at nogle år kommer lavtrykkene væltende ind på en perlerække i den rigtige bane – og dette giver flere dage med Sodfarvet end ”forventet”. 2008 var ikke særlig vellykket i denne henseende, mens de tre forudgående år alle lå over gennemsnittet. Det kan dog næppe tolkes som bevis på mere blæst, idet vi skal helt tilbage til 97 – 98 for at finde de forudgående gode år.
Kikker man på antallet af fugle, bliver billedet endnu mere ”skævt”. Når der er Sodfarvet i farvandet, ses der i snit 4 (513/127 = 4,04) fugle pr. obsdag. Antallet af dage (29) over gennemsnittet, er nu begrænset til lige over 1/5. Forklaringen er, at nogle få virkelige topdage slår kraftigt igennem.

Skal man virkelig ramme en af rekorddagene, kræves – ud over en ”god næse” - en pæn portion held og tålmodighed. Afhængig af, hvor meget man kræver for at føle, at det har været en vellykket havobs, er der gevinst f.eks. hvert tredje år (mindst 12 fugle - er sket 12 gange på 37 år) eller hvert tiende år (mindst 17 fugle - er sket 4 gange på 37 år).
Rekorddagene er 17/10-1993 54 og 5/10-1997 34 – så der er gevinst igen i? - 2009 er måske et godt bud!

DOFBasen:2008


2007:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 434, 48)
Arten havde den bedste sæson i rigtigt mange år ikke kun på vore breddegrader, men i Danmark som helhed:
27/8 2, 3/9 13, 8/9 3, 9/9 1, 15/9 17, 18/9 2, 12/10 5, 3/11 3 og 7/11 2 – i alt 48 og alle set fra Korshage. Dermed det bedste år i dette årti indtil videre.
Antallet af fugle i de seneste år:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
17 7 0 1 16 21 1 22 8

Dette giver et gennemsnit på 10,3 fugle pr. år, og 2007 var således væsentligt over gennemsnittet. I 2004 besluttede man i EU, at den lille fisk Tobis ikke måtte fanges i Nordsøen, hvilket var en meget klog beslutning. Man antager, at den Sodfarvede bl.a. ernærer sig af Tobis i danske farvande (Rasmussen, DOFT 1985), men om antallet af Tobis allerede er steget så meget, at det har indflydelse på antallet af Sodfarvede i 2007, er nok et spørgsmål, der ikke kan besvares endnu. I hvert fald kan det konstateres, at arten havde et fremragende år i hele landet.

DOFBasen:2007


2006:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 426, 8)
5/9 1, 8/10 3, 27/10 1, 4/11 1 og 12/11 2 samtlige fra Korshage (JB, LB, JHC, AF, EVR, HVR).
Noget færre fugle end 2005, men årets høst er vel OK. Måske lidt i underkantet af det forventede på de blæsende dage.
Antallet af fugle de seneste 6 år:

2000 2001 2002 2003 2004 2005
0 1 16 21 1 22

Altså et gennemsnit på 9,8 fugle i de første syv år af dette årti.

DOFBasen:2006


2005:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 404, 22)
Pæn fremgang i forhold til det sølle resultat i 2004. I år blev det til følgende: 15/9 12, 23/10 1, 15/11 6, 12/12 1 og 15/12 2 alle Korshage – i alt 22, og dermed det bedste år siden 1997, hvor der blev observeret 50 fugle. Tre fugle i december er desuden ganske usædvanligt, idet der tidligere kun foreligger en enkelt observation fra denne måned.

DOFBasen:2005


2004:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 425, 1)
Meget skuffende efterår med sølle én iagttagelse: 22/9 1 NV Korshage.
De seneste 5-års perioder har givet følgende antal fugle:

1990-1994 1995-1999 2000-2004
110 91 39

Antallet af Sodfarvede Skråper har været faldende i de senere år, og en af de mulige forklaringer på dette kan være, at den lille fisk Tobis, som arten primært lever af, næsten er forsvundet fra Nordsøen. EU har nu besluttet, at Tobis ikke må fanges i Nordsøen - men man har altså ikke taget beslutningen på grund af antallet af skråper ved Rørvig :-).

DOFBasen:2004


2003:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 404, 21)
To dage blev det til i efterårsmånederne, hvor vejrforholdene var til træk af Sodfarvet Skråpe.
11/10 19 og 12/10 2 alle trækkende Korshage. Dermed det bedste år i lang tid og højeste årstotal siden 1997. Samtidigt sniger 11/10 med 19 fugle sig ind på en fin tredjeplads over højeste dagstotaler - kun overgået af magiske 17/10 1993 54 og dernæst 5/10 1997 med 34 fugle. Det var der vist ingen af observatørerne der bemærkede, da vi sad derude og frøs.
Alt i alt en godkendt forekomst for 2003.

DOFBasen:2003


2002:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 388, 16)
Traditionen med Sodfarvede Skråper fortsatte i 2002 på trods af det magre havfugleår, gik det meget godt for arten. Årets 16 fugle fordeler sig med: 1/9 1 V, 26/10 4 NV og 28/10 11 V alle Korshage.
Alle observationer fordelt på måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 0 1 0 0 0 4 84 295 17 1

DOFBasen:2002


2001:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 387, 1)
Sodfarvet Skråpe nåede med i rapporten igen i år.
1/11 1 NV Korshage 8.29 (EVR, JB, JHC).

DOFBasen:2001


1999:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 380, 7)
Traditionen med Sodfarvede Skråper fortsatte i 1999 på trods af det magre havfugleår. Årets 7 fugle fordeler sig med: 12/10 2 V og 13/10 5 NV alle Korshage.
Alle observationer fordelt på måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 0 1 0 0 0 4 83 280 17 1

DOFBasen:1999


1998:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 363, 17)
Et moderat år som endnu engang beviser, at det er i oktober måned, man skal se på Sodfarvede Skråper ved Korshage: 15/10 1, 18/10 13, 30/10 1 og 31/10 2 alle V/NV Korshage.
Alle observationer fordelt på måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 0 1 0 0 0 4 83 273 17 1

DOFBasen:1998


1997:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 313, 50)
Sjælden trækgæst. Kun observeret ved Korshage.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
1 10 52 108 67 126

Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 0 0 0 0 0 4 80 210 17 1

Rekordnotering for arten er den 17/10 1993, med 54 fugle trækkende forbi spidsen af Korshage. Andre gode trækdage var 6/10 1983 16, 14/10 1984 16 og 9/10 1992 13.

1997: Næstbedste år med 50 fugle, kun overgået af 1993 med 55 fugle. Alle
observationer nævnes: 11/ 4 1 NV (EVR), 8/9 1 V, 14/9 1 V, 18/9 1 NV, 2/10 9 V, 4/10 3 NV og 5/10 34 V alle Korshage. Observationen 11/4 er den første aprilfugl i Danmark.

DOFBasen:1997


1996:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 306, 7)
For 3. år i træk et beskedent antal observationer: 1/10 5, 2/10 1 og 30/10 1 alle V Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 297, 10)
Træk Korshage: 28/9 1 NØ og 20/10 9 NV. Bedre end 1994, men stadig på lavt blus - ikke mindst på baggrund af forekomsten af en række andre havfugle i området. Med årets observationer har vi nu passeret 300 Sodfarvede på Korshage.
Antallet af sodfarvede i 90’erne:

1990 1991 1992 1993 1994
21 9 21 55 4

DOFBasen:1995


Sodfarvet Skråpe Ardenna grisea

1994: 4
Træk Korshage: 28/9 2 NV og 1/10 2 NV. Med kun 4 fugle er det det dårligste efterår siden 1987 og en svær nedtur ovenpå jubelåret 1993.

1993: 55
En af de meget sjældne vinterobservationer: 23/1 1 NV KH (8.56) (EVR,HVR).
Blev siden kun set på én dato i efteråret, men da det skete, blev der til gengæld lukket op for posen som aldrig før: 17/10 54 NV KH (LB,BBP,EVR,HVR,PR,KES,BV,mfl).
Trækfordeling: se figur 1 . - en lille top i første morgentime, jævnt træk i løbet af formiddagen der så ebber ud op ad dagen.
Sodfarvet Skråpes korte, hidsige forekomst i 1993: 16/10 44 nordtrækkende Blåvand og samme dag 26 Hönö på svenskekysten. 17/10 rundes så bunden af kattegat med 16 expl. Gilleleje og altså 54 Rørvig.
Og dermed en mere end solid rekord for en af stationens ubetingede yndlingsarter.

1992: 21
16/9 2 NV, 8/10 2 NV, 9/10 13 (8 NV + 5 Ø), 11/10 4 (2 NV + 2 Ø) alle KH.
Årets forekomst er højst atypisk, da der både er set vest og østgående fugle. Erfaringerne fra de sidste 20 år har ellers vist et helt dominerende vesttræk. Antallet af Sodfarvede var over gennemsnittet, idet dette ligger på 14 fugle pr. sæson.

1991: 9
Når man ser tilbage på efteråret 1991 uden en eneste rigtig stormperiode, må årets resultat betragtes som tilfredsstillende.
11/9 3 NV KH (LB,EVR,KES), 2/10 5 NV KH (TS), 19/10 1 NV KH (JB,EVR,HVR,KES,TS).

1990: 21
Virkelig flot efterår:
20/9 12 NV KH (LB), 22/9 5 NV KH (B,EVR,HVR,KES), 7/10 4 NV KH (JB,LB,JC,EH,EVR,HVR,BV).
Også på andre lokaliteter meldes om et godt efterår, t.eks. på Kullen, hvor der den 20/9 blev set 30 ex.
Det bemærkes, at Stationen nu har passeret 200 Sodfarvede. Dette må siges at vareimponerende ud fra den betragtning, at vi trods alt ligger helt i bunden af Kattegat.

1989: 6
6 fugle på et efterår uden egentlige storme er flot:
2/10 3 NV KH (EVR), 15/10 2 NV + 1 Ø KH (JB,LB, PEL,EVR).

1988: 10
17/8 1 NV KH (EVR), 25/9 2 NV KH (JB, EVR, HVR) , 30/9 2 NV KH (IB, EVR, HVR), 8/10 3 NV + 1 S KH (LB, JC, PEL, EVR, HVR ) , 29/10 1 V KH (JB, HVR ) . Årets resultat må vel betragtes som ret normalt, når vejrbetingelserne tages i betragtning. Men der er unægteligt langt til rekordåret 1984, hvor 44 T fugle blev set.

1987: 3
15/9 3 NV KH (LB, EVR, HVR, KES).

1986: 18
Denne fascinerende skråpe forekom i normalt antal. Mest bemærkelsesværdigt var vores hidtil tidligste fugI i august samt den første decemberobservation for stedet.
Følgende trk V KH: 17/8 1 (EVR) 3/9 3 (EVR), 16/9 1 (EVR), 21/9 1 (JC), 22/9 10 (LB, EVR, HVR, KES), 4/10 1 (BBP, PR, EVR, HVR, KES, BV) og 2/12 1 (EVR, UR).
Endvidere kan man tilføje, at oktober var under gennemsnittet p.g.a. „dårlige vejrforhold“.

1985: 18
Normal forekomst i artens tyngdeperiode september-oktober, hvorimod novemberdagen må betegnes som højst usædvanlig også på landsplan: I alt 18 fugle trk V KH: 7/9 1 (EVR), 28/9 4 (LB, EVR), 12/10 2 (JB, LB, NHC, LL, HM, EVR, m.fl.), 18/10 1 (LL), 2/11 1 (EVR) og 3/11 9 (LL, EVR, HVR, UR).
Den sidste dag var en havfugledag i en klasse for sig. Udover de 9 Sodfarvede trak der mindst 30 Mellemkjover og 75 Søkonger forbi de efterhånden måbende observatører. Det er usædvanligt med så mange skråper i november, men dagen før blev der set flere hundrede skråper ved Blåvandshuk, hvilket delvis forklarer det markante november-influx.

1984: 44
1985-tillæg til 1984: 27/10 1 V KH (Lars Rudfeld iflg. Sjællandsrapporten 84/2). Årstotal herefter 44 ex.
1984 var et stærkt år for arten med ikke færre end 43 fugle. Alle blev set i den traditionelle periode om efteråret.
1/9 2 NW (1 rst. 15.30-37, derefter NW, 16.22) KH (SP, EVR), 12/9 6 NW (05.56, 06.58.11.46,17.14,17.14,17.51) KH (BR, EVR), 13/9 1 NW (06.50) KH (EVR), 7/10 2 W (13.13-17) KH (JC), 12/10 11 W (07.39,.07.44, 11.02, 13.02,13.20,13.25,13.25,13.25,13.52,13,56,15.40) K (JC). 14/10 16 NW-W (08.50,08.52,09.00,09.10,09.19,09.20.09.20, 09.20,10,04,12.45,13.00, 13.04.13.30,14.55,15.34,15.54) KH (JB,LB, JC,LL, EVR, HVR, BV, Age Mikkelsen m. f1.), 15/10 4 NW-W (06.10.06.30, 08.50, 09.20) KH (LB, LL, BV m. F1.) 21/10 1 W (15.47) KH (LB, JC).
Altså flere Sodfarvede end Mallemukker på en hel sæson. Overraskende!

1983: 25
Et godt efterår for denne fascinerende havfug] - både ny dagsrekord og årstotal. Bemærk også januarfuglen, som er godkendt af SU. I alt 25 ex. , og således én mere end i 1978. 16/1 1 NV (13.10) KH (EVR), 7/9 l V (10.11) KH (JC), 6/10 16 NV (07.31, 2 ex 09.09, 09.56, 09.58, 10.02, 10.12, 10.15, 10.17, 11.05, 11.20, 11.25, 11.34, 2 ex 12.45,13.01) KH (EVR), 8/10 1 V (14.45) ud for Dybesø (JC), 19/10 1 V (ca 15.40) KH (LL), 20/10 3 V (08.05, 2 ex 12.24) KH (EVR, NHV), 22/10 1 V (09.36) KH (LL), 20/11 1 NV (13.45) KH (EVR). De 16 ex. 6/10 er som nævnt my Rørvigrekord, og samme antal blev set ved Gilleleje, medens Kullen registrerede 19 ex. Det blev også den bedste dag for arten i efteråret i hele Kattegatsområdet. Pä Korshage kom mange af fuglene i et markant ryk omkring kl 10.00, og flere gange lykkedes det at se to fugle sammen. For fuldstændighedens skyld skal det bemærkes, at vi ikke havde dækning 12/lo, hvor der trk 14 fugle SV ved Kullen. Med det givende efterår, er vi nu oppe på 88 Sodfarvede Skråper ved Rørvig totalt.

1982: 4
Årets total på 4 fugle må vel betragtes som normal.
5/9 1 N (6.03) KH (EVR), 9/9 1 NW (5.27) KH (EVR), 20/11 2 (1 S 9:20 + 1 W 13:26) KH (JC, EVR).

1981: 1
8/10 1 NW (9.44) KH (EVR). Det var med store forventninger vi gik igang med 1981 efter det overraskende gode år 1980. Men ak ja et rigtigt „andendagsgilde“ blev det.

1980: 20
Bemærkning til 1979-rapporten: fuglen 21/10 er nu angivet som værende ikke helt sikker, hvorfor årets resultat er 3 ex.
1980: Overraskende massiv optræden, med flere gode dage. Ikke mindre end 20 ex. er indrapporteret:
22/8 1 NW (7.04) (EVR),
14/9 1 NW (14.16),
15/9 4 NW (6.04,6.24,6.28,7.40),
2/10 6 NW (13.48,14.43,14.47,14.56,15.15,16.48),
19/10 1 NW (1 E 10.32 - 1 NW 10.53 samme?),
20/10 6 NW (8.30,8.55,9.50,10.23,11.30,14.30,15.307),
19/11 1 NW - alle KH.
Især bør vor hidtil tidligste (22/8) observation bemærkes, som iøvrigt er vores anden fra august i det hele taget.

1979: 3
Selv om året er vort tredie bedste, er resultatet måske lidt skuffende set baggrund af de øvrige havfugle-tal.
14/9 1 NW (6.00) KH (JC,EVR), 15/9 1 NW (6.50) KH (LB,EVR), 21/10 1 trk (morgenen) KH (Mogens Andersen), 27/11 1 W (8.35) KH (JC).
Vi kan nævne, at der indtil nu foreligger i alt 35 „Sodfarvede“ fra Rørvighalvøen og disse er set i årene 1972, 1974, 1975, 1977, 1978 og 1979.

1978: 25
Denne art kom nok et år for tidligt på forsiden, idet der i 1977 var 7 fugle, hvilket klart overgås af årets 24: 17/9 2 NV (JHC,SP,EVR), 18/9 4 NV (JHC), 21/9 1 NV (JHC), 5/10 1 NV (EVR), 20/10 1 NV (JHC), 21/10 2 NV (KB,LB,JHC,PKK), 25/10 12 NV (LB), 19/11 1 NV (JHC), 20/11 1 NV (JHC).

1977: 7
12/9 1 V (15:40) KH (LB),
15/9 1 V (13:26) KH (LB),
1/10 5 V (14:36,15:07,15:55,16:25,16:45) KH (9 timer) (JHC,SP,EVR m.fl.),
i alt 7.
Er tidligere set: 1972, 1974 og 1975.

1976: –

1975: 2
7/10 2 W (7:30,11:45) KH (LB), desuden 1 Skråpe sp. W samme dag (7:30), givetvis denne art (LB).
3. iagttagelse fra området.

1974: 1
26/10 1 V KH (LB). 2. iagttagelse fra området.
Første var i 1972: 25/8 1 V (LB).

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 8 8
MaxRst
Nobs 7 7
Ndag 2 2
Fænologi 14··15

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 5 9
Total 4 5 9
MaxRst
Nobs 2 5 7
Ndag 2 1 3
Fænologi 23·· ··15

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 3
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13··16

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 5 13
Total 8 5 13
MaxRst
Nobs 5 5 10
Ndag 4 2 6
Fænologi 12·· ··23

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 5 5
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 05··06

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 3 18
Total 15 3 18
MaxRst
Nobs 11 3 14
Ndag 2 1 3
Fænologi 28··29 27

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 3 32
Total 29 3 32
MaxRst
Nobs 23 2 25
Ndag 2 2 4
Fænologi 23·· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 25

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 4
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 18 06··07

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 5
Total 4 1 5
MaxRst
Nobs 4 1 5
Ndag 4 1 5
Fænologi 05·· ··09

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 14 26
Total 12 14 26
MaxRst
Nobs 5 7 12
Ndag 2 4 6
Fænologi 14·· ··20

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 1 9
Total 1 7 1 9
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 25 22·· ··05

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 29 58
Total 31 29 60
MaxRst 2 2
Nobs 23 6 29
Ndag 4 4 8
Fænologi 23·· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 8
Total 7 1 8
MaxRst
Nobs 6 1 7
Ndag 1 1 2
Fænologi 28·· ··17

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 36 5 5 48
Total 2 36 5 5 48
MaxRst
Nobs 2 21 5 4 32
Ndag 1 5 1 2 9
Fænologi 27·· ···· ···· ··07

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 3 8
Total 1 4 3 8
MaxRst
Nobs 1 4 3 8
Ndag 1 2 2 5
Fænologi 05·· ···· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 1 6 3 22
Total 12 1 6 3 22
MaxRst
Nobs 9 1 6 3 19
Ndag 1 1 1 2 5
Fænologi 15·· ···· ···· ··15

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 21
Total 21 21
MaxRst
Nobs 21 21
Ndag 2 2
Fænologi 11··12

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 14 16
Total 2 14 16
MaxRst
Nobs 2 13 15
Ndag 1 2 3
Fænologi 01·· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/00430.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 22:10 af lb