Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01845

Indholdsfortegnelse

Andefugle

Amerikansk Krikand Anas carolinensis eu01845

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: -

Fotos


Amerikansk Krikand

Årsrapporter


2024:  Amerikansk Krikand  Anas carolinensis  

DOFBasen:2024


2023:  Amerikansk Krikand  Anas carolinensis  

DOFBasen:2023


2012:  Amerikansk Krikand  Anas carolinensis  (0, 2/2, 1/1)
Denne art var for få år siden en race af Krikand, siden selvstændig art og længe en SU-art. Dermed fortsat en vaskeægte raritet i Danmark. I 2012 blev arten set for 3. gang i Rørvig´s historie: 16/5 1 ad han i pragtdragt Hovvig (EVR).
Efterfølgende blev fuglen set dagligt frem til 21/5 (25 observatører). Flere fik taget fine fotos af fuglen.
De to første observationer af arten var fra 15/4 – 18/4 1995 og 25/4 – 26/4 1998 – begge SU godkendt.
Arten blev første gang set i Danmark i 1981, men nu om dage ses den årligt og har fået artsstatus. Gennemsnittet for de seneste 10 år er på 7 fugle pr. år, men i 2010 var der kun 2 fugle i alt i Danmark (Fugleåret 2010 p. 56).

DOFBasen:2012


1998:  Amerikansk Krikand  Anas carolinensis  (0, 1, 1)
Denne nordamerikanske underart dukkede atter op i Hovvig - anden gang på fire år. Flot.
25/4 1 han rastende HV (JHC, PCC, EVR, KES) og igen 26/4 samme fugl.

DOFBasen:1998


1997:  Amerikansk Krikand  Anas carolinensis  (0, 1, 0)
Tilfældig gæst.
1 iagttagelse som blev 8. danske fund af den amerikanske race. 15/4 - 18/4 1995 1 han Hovvig.

DOFBasen:1997


1995:  Amerikansk Krikand  Anas carolinensis  
15/4 opdages 1 han af den amerikanske race i Hovvig (PCC).
De efterfølgende dage frem til 18/4 rapporteres den af (LB, PKK, PEL, EVR, HVR, KES og JS). Godkendt af SU.
En af årets virkelige rariteter. Kun 7 tidligere fund i Danmark.

DOFBasen:1995


Amerikansk Krikand  Anas carolinensis  

Ingen fund før 1995.

DOFBasen:<1995art/01845.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1