Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01840

Andefugle

Krikand Anas crecca eu01840

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Krikand

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Krikand  Anas crecca  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 36 39
Total 174 9 215 398
MaxRst 155 95 166 166
Nobs 10 21 29 60
Ndag 9 19 21 49
Fænologi 01·· ···· ··31

2023:  Krikand  Anas crecca  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 3 5 59 206 185 96 566
Total 22 2 87 64 5 59 996 238 96 35 15 1619
MaxRst 290 57 64 106 100 149 390 780 690 440 210 148 780
Nobs 24 15 43 25 18 27 34 44 45 30 19 12 336
Ndag 21 13 26 18 16 27 26 28 26 23 17 12 253
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Krikand  Anas crecca  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 6 17 60 33 18 54 197
Total 267 184 275 337 44 345 60 1343 18 54 2927
MaxRst 81 77 142 121 30 240 200 1310 950 910 901 470 1310
Nobs 18 14 21 36 12 29 27 26 29 38 27 29 306
Ndag 17 13 18 21 11 27 19 22 21 24 21 23 237
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Krikand  Anas crecca  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 7 2 17 173 86 55 2 348
Total 128 69 18 51 11 17 218 1958 56 11 305 2842
MaxRst 216 120 83 132 82 190 160 580 1860 1390 390 300 1860
Nobs 31 21 46 56 21 27 28 56 36 32 22 21 397
Ndag 27 18 26 30 21 27 24 29 25 24 21 16 288
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2020:  Krikand  Anas crecca  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 7 33 200 35 10 302
Total 4 21 115 1 33 231 35 18 830 7 1295
MaxRst 114 150 312 214 35 114 245 810 620 750 830 440 830
Nobs 22 33 51 44 7 23 24 43 19 25 24 24 339
Ndag 19 20 27 21 7 23 18 25 15 20 24 23 242
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Krikand  Anas crecca 

Forårstræk: 24/3 3, 7/4 2, 18/4 2 og 22/4 2 - i alt 9.
Efterårstræk: 1/7 - 12/12 i alt 272, flest 21/8 74. - I alt 30 observationsdage.

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
210 96 100 72 175 260 260 250 150 95 62 165 45 3 7 68 128 66 101 155 650 820 910 1180 1240 1450 430 930 180 910 520 240 150 19 14 64

17/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 3 106 89 6 3 216
Total 33 8 14 38 1 3 106 1541 78 13 3 1838
MaxRst 210 260 260 165 45 128 650 1180 1450 930 520 64 1450
Nobs 23 18 36 31 13 21 28 40 32 24 23 8 297
Ndag 18 16 27 22 13 21 27 29 18 18 22 8 239
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 23/3 – 18/4 i alt 47, flest 16/4 25+ Rørvig By (kæmpe nattræk).
Efterårstræk: 7/7 - 8/11 i alt 164, flest 29/8 22 V Korshage.

Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 11/12 670):

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
134 78 95185113283410580466525630670

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 41 17 71 49 12 15 211
Total 1118 435 976 2299 542 3921 3139 5233 3974 2658 4351 5645 34291
MaxRst 134 78 95 185 113 283 410 580 466 525 630 670 670
Nobs 33 20 28 40 24 28 25 38 33 22 27 20 338
Ndag 25 19 24 27 24 28 22 31 25 18 22 19 284
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Krikand  Anas crecca  
Trækket var lidt under gennemsnittet for de sidste 10 år.
Forårstræk: Flest 9/3 9 - i alt 17.
Efterårstræk: 17/6 - 4/12 med i alt 132, flest 28/8 55 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig flest 13/9 1950 og 14/9 2225.

Vi hejser flaget og noterer en ny rekord for Hovvig!!!

JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
102291021413566635102225485280160

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 2 12 9 87 16 9 1 149
Total 296 177 1085 1087 464 1169 1032 7834 35061 4157 4331 1529 58222
MaxRst 102 29 102 141 35 66 63 510 2225 485 280 160 2225
Nobs 14 18 63 44 34 43 44 61 48 32 51 34 486
Ndag 11 11 25 23 18 27 27 28 28 20 24 20 262
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Krikand  Anas crecca  
Trækket var gennemsnitligt i fht. de sidste 20 år.
Forårstræk: 28/3 6 og 5/4 11 - i alt 17.
Efterårstræk: 7/7 - 1/11 med i alt 125, flest 1/11 41 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 28/8 705):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
49 21 112 130 48 224 280 705 580 650 400 190

Højeste større antal (>10) rastende fugle fra øvrige lokaliteter 6/4 og 8/10 15 Nykøbing Bugt, 14/10 12 Flyndersø og 6/4 11 Slettermosegård.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 11 5 53 14 12 41 142
Total 90 71 484 1249 166 2404 2902 5936 4226 4624 4205 1720 28077
MaxRst 49 21 112 130 48 224 280 705 580 650 400 190 705
Nobs 6 12 24 36 19 28 32 36 26 28 28 24 299
Ndag 5 12 20 25 19 27 27 25 20 22 26 22 250
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2015:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 22/3 2, 11/4 7 og 25/4 6 - i alt 15.
Efterårstræk: 10/7 - 9/11 med i alt 63, flest 7/9 38 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 15/8 870):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
35 40 112 195 130 112 290 870 340 400 350 280

Højeste større antal (>10) rastende fugle fra øvrige lokaliteter: 24/3 21 Slettemosegård, 14/4 21 Nakke Kær, 24/9 10 Rørvig Bugt og 3/11 30 Nykøbing Havn.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 10 41 4 7 77
Total 94 62 673 1810 487 641 2168 5542 2510 2488 3027 916 20418
MaxRst 35 40 112 195 130 112 290 870 340 400 350 280 870
Nobs 8 7 36 36 21 27 20 17 17 23 35 19 266
Ndag 8 6 22 22 21 23 17 15 13 19 23 18 207
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2014:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 6/3 - 28/4 samlet 100, hertil en enkelt udenfor den almindelige sæson 23/5 1 V Korshage.
Efterårstræk: 23/6 - 17/12 med i alt 164., flest 15/8 24 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (flest 12/10 950):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
77 21 66 125 32 250 320 710 630 950 430 205

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 63 1 6 66 57 15 17 1 263
Total 318 92 1061 1148 202 1344 1426 1258 2873 7209 3267 1700 21898
MaxRst 77 21 66 125 32 250 320 710 630 950 430 205 950
Nobs 15 15 56 52 17 20 13 15 20 28 39 20 310
Ndag 11 11 27 23 12 16 12 12 17 21 26 17 205
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2013:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 6/3 - 16/4 med i alt 170, hvilket er uhørt mange lokalt set og ny sæsonrekord. Langt den overvejende del 162 trak øst på den store trækdag 15/4 og markerede dermed en ny dagsrekord.
Efterårstræk: 17/7 - 14/12 med i alt 232, flest 23/9 59 V Korshage.
Største rasttal pr. måned i Hovvig: (største antal 29/10 650)

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
8 4 38 145 53 157 234 410 560 650 50 98

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 169 4 44 143 30 11 402
Total 13 4 103 1072 224 1334 1018 2673 1506 2176 189 309 10621
MaxRst 8 4 38 145 53 157 234 410 560 650 50 98 650
N 4 1 13 30 15 19 15 27 22 16 10 10 182
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 15/3 – 16/3 13. Ganske få som vanligt.
Iagttaget i Hovvig 2/1 – 27/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
113 24 87 146 26 144 38 470 230 220 200 3
24 32 103 122 98 63 120 482 520 472 305 100
65 68 260 600 366 150 180 2000 1250 860 872 220

Gennemgående et ret stille år med relativt få fugle – januar fik dog nyt månedsmax.
Ynglefugle: Ingen i år. De seneste sikre ynglefund i Hovvig er fra 2000 og 2007, men der var 4 år med sikre ynglefund i 1990´erne, så arten er reelt lidt vigende.
Efterårstræk: 6/6 – 13/11 i alt 175, der er fordelt på jun 3, jul 0, aug 6, sep 102, okt 41 og nov 22. De bedste dage blev 6/9 33, 8/9 45 og 3/10 28.
Dybesø: max 29/11 85 og 3/12 60. Flyndersø: max 18/9 15. Rørvig Bugt: max 18/3 8. Nakke Skov: 22/3 15. Slettermosegaard: 4/11 150, 6/11 115 og 17/11 220.

DOFBasen:2012


2011:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 13/3 – 20/4 i alt 12, flest 15/4 6.
Iagttaget i Hovvig 4/2 – 30/12 (104 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 – 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 41 97 186 66 14 52 485 610 280 425 220
24 24 92 96 86 70 138 495 570 500 297 56
65 68 260 600 366 150 180 2000 1250 860 872 127

Efterårstræk: 24/6 – 5/12 i alt 124, flest 12/8 28.
Eneste nævneværdige større rasttal uden for vigen er fra Flyndersø, hvor der i august blev set op til
45 fugle i perioden 24/8 til 25/9.

DOFBasen:2011


2010:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 23/3 - 7/4 i alt 19, flest 23/3 7.
Iagttaget i Hovvig 17/3 - 18/11 (70 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 44 56 8 47 140 550 860 420 85 0
25 24 150 162 90 70 140 541 377 458 357 72
65 68 260 600 366 150 270 2000 1250 860 872 127

Efterårstræk: 3/7 - 7/11 i alt 76, flest 23/9 25.
Eneste nævne værdige rasttal uden for vigen er fra Flyndersø, hvor der i august sås op til 75 fugle i perioden 13/8 til 27/8.

DOFBasen:2010


2009:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 4/3 – 12/4 i alt 15, flest 12/4 7. Yderst sparsomt som sædvanligt.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
17 43 88 82 25 95 270 490 250 260 145 11
22 16 146 168 88 59 101 515 343 556 328 71
65 68 260 600 366 150 180 2000 1250 860 872 127

Efterårstræk: 19/7 – 9/10 i alt 108, flest 19/9 14 og 7/10 22. Gennemsnit 2000 – 2008: 90.
Rørvig Bugt 4/9 – 22/12 (14 obsdage) maks. 6.

DOFBasen:2009


2008:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 28/3 – 30/3 i alt 5.
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 30/12. Flere måneder med pæne tal.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
65 68 146 135 24 114 120 545 450 860 872 127
9 5 146 174 92 46 85 522 893 472 150 45
38 48 260 600 366 150 180 2000 1250 840 610 180

Efterårstræk: 5/8 – 16/11 i alt 50, flest 25/9 14.
Slettermosegård: 5/4 4, 6/4 50, 15/4 25 og 15/8 20.
Nakke Skov: 23/3 – 25/4 op til 12 (6 obsdage).
Flyndersø: 1/4 14.

DOFBasen:2008


2007:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 18/2 – 19/5 i alt 17. Ganske få og akkurat som det plejer.
Iagttaget i Hovvig 7/1 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
38 10 140 150 366 46 18 340 430 540 - 141
2 3 133 167 21 45 97 526 800 514 126 17
5 48 260 600 127 150 180 2000 1250 840 610 180

Et år på det jævne, men det skal bemærkes, at der er fine tal fra maj og december.
Ynglefund: 23/5 1 hun med rugeadfærd Hovvig (PG). Seneste år med sikkert ynglefund (hun set med kuld) var i 2000.
Efterårstræk: 28/7 – 30/12 i alt 124.
Dybesø maks: 22/4 3.

DOFBasen:2007


2006:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 26/2 - 27/4 i alt 39, sparsomt som sædvanligt.
Iagttaget i Hovvig 25/3 - 28/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN J UL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 214 180 7 46 110 760 - 210 190 76
2 3 94 152 21 40 80 574 680 590 98 2
5 48 260 600 127 150 180 2000 1250 840 610 180

Den 25/3 var temperaturen +2˚C, men Hovvig var fortsat helt isdækket - alligevel er der 6 fugle, der rastede på isen. Dagen efter brød isen, og vupti: 28/3 brager 148 fugle ind i vigen. Dagen efter 29/3 er der 214 på plads.
Ynglefugle: Ingen. Seneste sikre ynglefund er fra 2000.
Efterårstræk: 13/8 - 5/11 i alt 191.
Nykøbing Bugt: 19/2 2.
Søndervang: 6/6 3.

DOFBasen:2006


2005:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 22/3 – 9/4 i alt 9, meget sparsomt træk og i øvrigt helt som det plejer.
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 3/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 – 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 1 160 262 30 48 180 570 - 420 220 7
1 3 83 108 20 38 63 541 624 436 76 4
5 48 260 600 127 150 120 2000 1250 840 610 180

Ynglefugle: Ingen. Sidste sikre ynglefund i Hovvg er helt tilbage i 2000.
Ubetydeligt efterårstræk 24/7 – 9/10 i alt 33.
Bemærk igen, at der generelt mangler tal fra september måned, der normalt er en af de bedste måneder for denne art. Flere af tællerne var bortrejst.
Flyndersø: 24/3 15.
Skansehage: 27/11 110. Normalt ser vi ikke Krikænder rastende her.
Rørvig Bugt: 31/12 4 – er årets sidste.

DOFBasen:2005


2004:  Krikand  Anas crecca  
Sparsomt forårstræk 19/4 2 Korshage, er alt.
Iagttaget i Hovvig 4/1 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 72 114 11 42 78 360 150 750 30 2
1 3 77 101 19 37 53 551 773 557 180 9
5 48 260 600 127 150 120 2000 1250 840 610 180

På mange måder et helt normalt år, men dog færre fugle i september end vi plejer at se det. April, juni og juli var lidt over det gennemsnitlige niveau.
Ynglefund: Ingen. Sidste sikre ynglefund er helt tilbage til 2000.
Efterårstræk: 22/8 - 25/10 i alt 87. Meget ringe, og egentlig uforståeligt, da der blev havobset en del i september i år. Det burde have kastet nogle flere Krikænder på træk af sig.

DOFBasen:2004


2003:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 23/3 3.
Iagttaget i Hovvig 18/1 - 21/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 112 138 44 6 48 680 1000 350 135 1
1 3 65 86 14 37 48 48 665 626 159 10
5 48 260 600 127 150 120 2000 1250 840 610 180

Forårsmånederne viste tal over gennemsnittet, men arten kvitterede ikke med ynglefund. Fuglene var næsten helt væk i juni, der lå langt under normal standard.
Ynglefund: Ingen - arten har sidst ynglet i 2000, således nu 3 år i træk uden ynglebevis.
Efterårstræk: 27/7 - 12/10 i alt 159.
Ellers blot 17/4 45 Nykøbing Bugt, der fortjener at blive nævnt.

DOFBasen:2003


2002:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 31/3 4, 2/4 2 og 20/5 2, traditionen tro kun ganske få på optrækket, i alt 8.
Iagttaget i Hovvig 4/2 - 27/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 14 106 142 13 84 69 260 1250 840 56 0
1 2 77 77 16 36 41 823 655 620 195 26
5 48 260 600 127 150 120 2000 1200 820 610 180

Ynglefugle: Ingen i år. Har dog med sikkerhed ynglet 1992, 1994, 1996, 1998 og 2000. Ligesom for Knarand, er der toårs krise.
Efterårstræk: 11/7 - 28/10 i alt 30 - et slapt efterår.

DOFBasen:2002


2001:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 4/2 4, 23/3 40, 31/3 2, 1/4 10, 3/4 10 - i alt 66, hvilket faktisk er mange på Korshage om foråret.
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 2/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 0 19 105 6 20 25 1000 320 - 48 1
+ 2 76 72 32 46 45 763 691 625 258 39
5 48 260 600 127 150 120 2000 1200 820 610 180

Ynglefugle: Ingen i år.
Efterårstræk: 4/8 - 27/11 i alt 128, som er en anelse over middel.
Der foreligger desuden de sædvanlige få, spredte obs fra andre lokaliteter, bl.a. 28/4 1 Dybesø, 3/5 1 par Flyndersø.
Bortset fra mange fugle i august i Hovvig, havde arten et ret stille år.

DOFBasen:2001


2000:  Krikand  Anas crecca  
Forårstræk: 24/3 2, 9/4 7 og 29/4, ganske få som det plejer.
Iagttaget i Hovvig 5/3 - 23/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 105 40 27 39 97 405 400 240 110 16
+ 2 61 114 29 48 41 924 811 727 304 39
5 48 260 600 127 150 120 2000 1200 820 610 180

Et stille år for Krikanden med mange måneder under gennemsnittet.
Ynglefugle: 23/7 1 kuld på 6 (lokale?) juv (LB), vurderes her som et lokalt ynglefund. Hermed sikre ynglefund fra Hovvig i 1992, 1994, 1996 og 1998, må dermed betragtes som ret regelmæssig ynglefugl de sidste 10 år.
Efterårstræk: 27/6 - 18/11 i alt 109, som er lidt over middel.
Af mere tilfældige optællinger kan nævnes 28/3 27 Slettermosegård, 3/4 7 Dybesø og 15/10 12 Slettermosegård.

DOFBasen:2000


1999:  Krikand  Anas crecca  
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 12/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 1 42 80 7 35 24 410 895 800 550 28
0 2 57 122 43 46 49 1042 832 653 230 50
5 48 260 600 127 150 120 2000 1200 820 610 180

Ynglefugle: Ingen sikre i år, men arten ynglede med sikkerhed i 1992, 1994, 1996 og 1998.
Forårstræk Korshage: 3/4 2 og 15/4 1.
Efterårstræk: 24/8 - 12 /10 i alt 94.

DOFBasen:1999


1998:  Krikand  Anas crecca  
Iagttaget i Hovvig 8/3 - 8/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 52 61 16 7 23 300 460 - 29 3
0 2 62 150 44 74 56 1041 935 652 320 49
5 48 260 600 127 150 120 2000 1200 820 610 180

Ynglefugle: 24/7 1 hun med 1 pullus HV (EVR). Er arten ved at blive regelmæssig ynglefugl i Hovvig ? Der foreligger også sikre ynglefund fra både 1992, 1994 og 1996. Klar fremgang mod status som årlig ynglefugl.
Ankomst i Dybesø 10/3 1.
Forårstræk Korshage: 5/4 7, 20/4 2 og 23/4 2.
Efterårstræk: 8/9 - 31/10 i alt min 67 med max 31/10 37.

DOFBasen:1998


1997:  Krikand  Anas crecca  
Fænologi: 12/3 - 26/11
Almindelig forårstrækgæst og sommergæst, meget almindelig efterårstrækgæst, uregelmæssig vintergæst samt tilfældig yngletrækfugl.
Vinterobservationer fra Hovvig/Nykøbing Bugt. Almindelig som rastende i Hovvig om foråret med flest fugle i april. De senere år meget sjælden/sjælden forårstrækgæst på Korshage. Gennemsnitlig forårstotal 8. De 3 højeste dagstotaler: 23/3 1984 26, 15/5 1975 15 og 18/4 1987 13. Almindelig oversomrende i Hovvig. Meget almindelig om efteråret i Hovvig med kulmination ultimo august. Fåtallig efterårstrækgæst på Korshage/Skansehage med flest fugle medio august - primo september. Højeste efterårstotal 316 i 1978 (daglig dækning af trækket på Korshage). Gennemsnitlig efterårsårstotal 80. De 3 højeste dagstotaler: 23/8 1980 114, 9/9 1991 53 og 14/8 1978 52. Herudover uregelmæssig som rastende i Dybesø overvejende forår (maksimum 22/4 15) og Flyndersø (maksimum 25/8 1977 35).
Tilfældig ynglefugl i Hovvig, et enkelt kuld set i 1992, 1994 og 1996.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 167 101 23 81 36 2000 1200 820 240 84
1 + 54 146 50 82 63 983 767 600 410 65
+ 2 35 103 23 30 33 371 338 315 130 14
5 48 260 600 127 150 120 1710 1000 800 610 180

1997: Første set i Hovvig 23/2. Ingen forårstrækkende. 0 - 1 ynglepar i Hovvig (PG). Efterårstrækkende set mellem 9/9 og 5/10 i alt 110, hvilket er over middel. Højeste dagstotal 23/9 46. Flot efterår i Hovvig med rekord 30/8 og nye månedsrekorder i både september og oktober. Sidste set i Hovvig 13/12.

DOFBasen:1997


1996:  Krikand  Anas crecca  
Iagttaget i Hovvig 30/3 - 1/12. Max-rast:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 15 78 85 67 0 700 500 640 360 62
1 1 56 139 40 74 48 914 769 562 343 55
5 48 260 600 127 150 120 1710 1000 800 610 180

Ynglefugle: 13/7 1 kuld (10 pull) HV (EVR).
Øvrige rastende forår: 21/3 4 Korshage, 19/4 2 Korshage og 19/5 2 Dybesø.
Korshage træk forår: 8/4 1 Ø og 19/5 4 SØ.
Efterårstræk: 23/8 5 SØ, 25/8 1 SV, 25/9 10, 16/10 2, 25/10 3, 31/10 1 og 2/11 5, i alt 27.

DOFBasen:1996


1995:  Krikand  Anas crecca  
Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
1 30 250 15 50 120 1210 1000 650 610 180
1 10 56 99 40 75 67 712 631 474 341 19
5 48 260 600 127 150 114 1710 1000 800 600 80

I februar sås en enkelt fugl 4/2, 10/2 og 18/2. Herefter ingen før 20/3. Ingen forårsobs udenfor Hovvig.
Ynglefugle Hovvig: 0 - 1 par, skønnet (S&N).
Efterår: Sammenfaldende med ankomst af fældende hanner til Hovvig medio juni ses 11/6 5 V - rast ud for Plantagen. På Korshage 47 fugle (simpel sammenlægning) mellem 3/8 og 21/10. Flest 2/10 21 NV. Øvrige udenfor Hovvig: 5/8 9 SV Skansehage, 1/10 15 og 4/10 2 Flyndersø samt 9/10 8 Dybesø. Mange i Hovvig gennem hele efteråret. Året slutter brat med 25 3/12 i Hovvig.

DOFBasen:1995


Krikand  Anas crecca  

Max rast Hovvig:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1994: 1 11 120 75 25 5 1000 1000 500 180 80
1993: 80 200 23 150 109 295 975 650 480
1992: 5 125 82 21 150 67 1710 360 560 420 2
1991: 2 25 43 35 30 29 355 511 450 71
1990: 48 30 50 18 52 114 200 310 210 600 15
1989: 1 1 88 15 2 45 55 200 450 600 30
1988: 150 3 64 64 65 180 560 300 30
1987: 62 4 2 22 158 150 25
1986: 40 3 15 64 330 500 430 20
1985: 95 2 6 3 200 31 205 35
1984: 17 30 8 7 6 700 600 180 75 1
1983: 1 50 115 3 340 40 300 200
1982: 260 600 17 21 2 1215 370 450 54 17
1981: 65 300 55 2 50 70 68 605 26
1980: 50 2 13 208 255 800 200
1979: 50 3 15 30 270 268 190 14
1978: 12 65 45 7 16 50 40 30 6 2
1977: 12 50 1 15 6 90 167 40 3
1976: 68 30 5 30 150 16 70 20
1975: 4 85 7 7 69 105 250 70 2
1974: 11 80 127 60 40 125 135 17
1973: 60 105 18 21 25 125 400 150 1

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 6 17 60 33 18 54 197
Total 267 184 275 337 44 345 150 1349 173 66 101 3291
MaxRst 81 77 142 121 30 240 200 1310 950 910 901 470 1310
Nobs 18 14 21 36 12 29 27 26 29 38 27 29 306
Ndag 17 13 18 21 11 27 19 22 21 24 21 23 237
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 7 2 17 173 86 55 2 348
Total 128 69 18 51 11 17 218 1959 56 11 305 2843
MaxRst 216 120 83 132 82 190 160 580 1860 1390 390 300 1860
Nobs 31 21 46 56 21 27 28 56 36 32 22 21 397
Ndag 27 18 26 30 21 27 24 29 25 24 21 16 288
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 7 33 200 35 10 302
Total 4 27 115 1 33 231 35 20 830 7 1303
MaxRst 114 150 312 214 35 114 245 810 620 750 830 440 830
Nobs 22 33 51 45 7 23 24 43 19 25 24 24 340
Ndag 19 20 27 22 7 23 18 25 15 20 24 23 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 6 3 106 89 6 3 216
Total 33 9 17 36 1 3 1186 1541 106 13 3 2948
MaxRst 210 260 260 165 45 128 650 1180 1450 930 520 64 1450
Nobs 23 18 36 31 13 21 28 40 32 24 23 8 297
Ndag 18 16 27 22 13 21 27 29 18 18 22 8 239
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 41 17 71 48 12 15 210
Total 9 9 8 114 17 101 65 12 317 700 1352
MaxRst 134 78 95 185 113 283 410 580 466 525 630 670 670
Nobs 34 20 30 50 25 28 25 39 36 23 33 23 366
Ndag 25 19 24 27 25 28 22 31 25 18 22 19 285
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 2 12 9 87 16 9 1 147
Total 6 46 21 2 12 13 87 2258 13 12 2470
MaxRst 102 29 102 141 35 66 63 510 2225 485 280 160 2225
Nobs 12 11 38 33 21 28 28 33 32 24 24 25 309
Ndag 11 11 25 23 18 27 27 28 28 20 24 20 262
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 11 5 53 14 12 41 142
Total 16 6 6 62 4 9 70 23 1139 45 9 1389
MaxRst 49 21 112 130 48 224 280 705 580 1100 400 190 1100
Nobs 6 12 24 36 19 28 32 37 26 29 28 24 301
Ndag 5 12 20 25 19 27 27 25 20 22 26 22 250
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 10 41 4 7 77
Total 23 36 14 11 878 51 23 69 1105
MaxRst 35 40 112 195 130 112 290 870 340 400 350 280 870
Nobs 8 7 36 34 21 28 20 17 17 24 35 19 266
Ndag 8 6 22 22 21 23 17 15 13 20 23 18 208
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 60 1 6 2 66 57 15 17 1 262
Total 7 115 81 1 8 2 66 81 1058 21 2 1442
MaxRst 77 21 66 125 32 250 320 710 630 950 430 205 950
Nobs 11 14 48 44 14 17 13 14 20 27 40 20 282
Ndag 11 11 27 23 12 16 12 12 17 21 27 17 206
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 169 4 44 133 30 11 392
Total 1 4 230 6 5 53 144 717 7 31 1198
MaxRst 8 4 38 145 53 157 234 410 560 650 50 98 650
Nobs 4 1 13 31 15 19 15 27 19 16 9 10 179
Ndag 4 1 11 20 14 16 12 19 16 13 9 9 144
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 3 6 102 42 22 188
Total 1 50 37 4 9 1 479 118 42 336 1 1078
MaxRst 113 24 87 146 26 144 38 470 230 220 220 60 470
Nobs 15 9 22 21 23 20 3 12 25 16 15 3 184
Ndag 14 8 18 13 21 15 3 11 19 14 12 3 151
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 11 1 3 3 56 46 4 5 131
Total 104 43 1 3 3 67 701 15 2 5 944
MaxRst 41 97 186 66 14 52 485 610 280 425 220 610
Nobs 5 19 25 7 12 13 27 19 15 13 6 161
Ndag 5 16 21 7 11 12 16 16 13 12 6 135
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 6 6 20 44 5 1 97
Total 14 25 6 21 7 125 939 5 5 1147
MaxRst 12 1 44 56 8 47 140 550 860 420 85 860
Nobs 8 1 13 16 9 8 7 23 20 13 9 127
Ndag 7 1 9 14 9 6 6 15 16 11 8 102
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 9 3 4 25 50 32 131
Total 57 10 27 2 9 4 537 56 36 2 740
MaxRst 17 54 88 82 25 95 270 490 250 260 145 11 490
Nobs 4 8 18 17 11 12 9 14 20 13 7 11 144
Ndag 4 8 15 16 11 11 8 12 16 11 7 11 130
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 19 23 3 5 55
Total 3 15 98 1 1 59 23 5 877 1082
MaxRst 65 68 146 135 24 114 120 545 450 860 872 127 872
Nobs 12 12 18 30 14 7 3 15 7 11 7 6 142
Ndag 12 11 13 17 14 7 3 11 5 10 7 6 116
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 12 2 9 17 40 3 2 60 148
Total 3 32 27 368 9 17 43 545 2 60 1106
MaxRst 38 10 140 150 366 47 18 340 430 540 10 141 540
Nobs 3 6 14 20 18 17 5 9 7 8 2 13 122
Ndag 3 5 13 15 17 15 5 8 6 7 2 12 108
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 37 132 15 2 37 225
Total 4 7 37 3 897 15 2 37 1002
MaxRst 2 214 180 7 46 110 760 200 210 190 76 760
Nobs 2 8 13 7 8 6 11 5 3 5 6 74
Ndag 2 7 12 7 7 6 10 5 3 4 6 69
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 17 1 22 6 48
Total 37 17 1 596 426 4 1081
MaxRst 5 1 160 262 30 48 180 570 420 220 7 570
Nobs 3 1 12 17 6 9 7 10 5 4 3 77
Ndag 3 1 9 14 6 9 7 10 5 4 2 70
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27 02·· ···· ··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 28 54 5 96
Total 3 20 9 28 54 755 869
MaxRst 2 72 114 11 42 78 360 150 750 30 430 750
Nobs 2 14 20 7 6 5 6 9 6 4 2 81
Ndag 2 13 16 6 6 5 6 8 6 4 2 74
Fænologi 03··04 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 5 92 25 38 163
Total 1 3 55 5 94 1025 48 14 1245
MaxRst 1 122 138 44 6 48 680 1000 350 135 1 1000
Nobs 1 15 14 5 3 3 15 7 6 5 2 76
Ndag 1 13 12 5 3 3 12 6 6 5 2 68
Fænologi 18 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 2 3 17 11 39
Total 18 75 4 2 3 1268 19 1389
MaxRst 14 110 142 20 84 69 260 1250 840 56 1250
Nobs 2 20 23 13 9 11 4 5 6 4 97
Ndag 2 17 17 12 9 11 4 5 5 4 86
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 21 87 12 25 4 151
Total 2 42 128 1095 12 25 4 1308
MaxRst 2 4 40 105 3 20 50 1000 500 100 60 1 1000
Nobs 2 1 11 15 4 13 9 9 5 3 6 1 79
Ndag 2 1 10 13 4 12 9 7 5 3 5 1 72
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 11 4 41 7 5 18 88
Total 29 72 6 446 7 17 18 1 596
MaxRst 105 54 10 39 97 405 400 240 110 16 405
Nobs 16 24 11 16 9 9 6 8 4 5 108
Ndag 14 21 10 12 9 8 6 7 3 5 95
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23


—-]

art/01840.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 21:48 af lb