Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02090

Indholdsfortegnelse

Andefugle

Stellersand Polysticta stelleri eu02090

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: - Efterår: -

Fotos


Stellersand

Årsrapporter


2024:  Stellersand  Polysticta stelleri  

DOFBasen:2024


2023:  Stellersand  Polysticta stelleri  

DOFBasen:2023


2018:  Stellersand  Polysticta stelleri  (0, 6/7 7/8, 1/1)  
29/3 1 ad han rast Korshage (EVR m.fl.). Nok årets fugl i Rørvig!
Lå hele dagen ved Korshagespidsen i en iskold nordøstenkuling. Meget spektakulær han i den ikoniske pragtdragt. Rastede og fouragerede tæt ved kysten i det turbulente hav med ganske korte korrigerende flyvninger. Blev liggende hele dagen, og var et stort tilløbsstykke (40 indtastninger i DOFbasen). Flot at finderen (EVR) stred sig ud på det eksponerede sted og fandt fuglen. Næste dag var både vind og fugl væk.
Fundet er godkendt af SU. Den store tilbagegang i Østersøbestanden har jo ændret status for denne art, der i dag er en ubetinget sjældenhed. Billedet det samme i Rørvig, hvor der er 6 fund af 7 individer med sidste fund i 2000 – altså 18 år siden arten sidst blev set. Arten er desuden set i 1981, 1982, 1990, 1992 og 1994.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2000:  Stellersand  Polysticta stelleri  (0, 5/6 6/7, 1/1)
Året sluttede fornemt med 31/12 1 hun/juv 1k NV- rst 10.51 Korshage (JHC), og det blev Rørvigs 10. Stellersand og det første fund siden 1994.
Samtlige individer fordelt på månederne:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Alle fuglene er således set i perioden 12/12 - 25/3, hvilket også er landstypisk. Denne arktiske art ses fortrinsvis i strenge isvintre herhjemme, men kan dog undtagelsesvist også dukke op i milde vintre ved de danske havkyster.
2022: Godkendt af SU.

12-10-2023 LB Bemærkning: Ændringerne i årssummen skyldes, at alle observerede hunner i 1994 på et eller andet senere tidspunkt er blevet regnet som samme individ. Dermed stemmer vores vurdering sammen med DOF's årsrapport, hvor der for VSJ er angivet 3 fugle for 1994.

DOFBasen:2000


1997:  Stellersand  Polysticta stelleri  (0, 9, 0)
Tilfældig gæst, 8 iagttagelser alle fra Korshage.
1981: 1/1 1 han R.
1982: 15/2 1 hun R.
1990: 25/3 1 han V-R.
1992: 12/12 1 1k V efter forsøg på rast.
1994: 5/1 1 par NV, 21/1 1 hun V, 6/2 1 hun Ø og 11/3 1 hun R.
Set mellem december og marts.

DOFBasen:1973-97


1995:  Stellersand  Polysticta stelleri  (0, 10 9, 0)
Tillæg 1994:
11/3 1 hun rast Korshage (JW). Der er dermed 4 obsdage med Stellersand på Korshage i 1994.

DOFBasen:1994-95


Stellersand  Polysticta stelleri

1994: 5
15/1 5/1 1 han + 1 hun NV KH (8:56-9:04) (JB, EVR, HVR).
21/1 1 hun V KH (8:01) (HVR).
6/2 1 hun Ø (10:50) KH (EVR).
11/3 1 hun rast Korshage (JW). [Tilføjet 1995].

1992: 1
12/12 1 1K V efter forsøg på rast (14:05) KH (SK). (Beskrivelse modtaget).

1990: 1
25/3 1 han R vest for KH (14:48 til mindst 16:17) (LB, EVR, HVR, ET).
Godkendt af SU.

1982: 1
15/2 1 hun R KH (JB). Godkendt af SU.

1981: 1
Årets helt store andefuglescoop kom på årets første dag:
1/1 1 han i pragtdragt KH R 11:10-11:12 (EVR). Godkendt af SU.
En tilsvarende trak SV Kullen 30/12-1980.

DOFBasen:<1995art/02090.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1