Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:02150

Andefugle

Fløjlsand Melanitta fusca eu02150

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Almindelig

Fotos


Floejlsand

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2024:  Fløjlsand  Melanitta fusca  

DOFBasen:2024

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 335 20 355
Total 1670 44 1714
MaxRst 555 230 555
Nobs 58 40 98
Ndag 25 22 47
Fænologi 01·· ··29

2023:  Fløjlsand  Melanitta fusca  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 13 4 114 24 4 98 122 147 561 167 280 1550
Total 187 146 6 138 25 4 98 126 149 572 446 1316 3213
MaxRst 80 107 88 30 9 2 5 260 800 1000 1000
Nobs 47 34 31 32 14 2 13 27 23 47 49 51 370
Ndag 24 20 24 24 13 2 13 21 17 26 22 25 231
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2022:  Fløjlsand  Melanitta fusca  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 4 23 36 28 12 249 6 28 156 90 16 712
Total 402 141 120 47 28 12 249 6 36 156 90 66 1353
MaxRst 105 52 28 9 7 7 27 50 105
Nobs 30 34 36 11 8 2 20 3 8 30 29 25 236
Ndag 18 25 22 8 8 2 17 3 7 18 19 17 164
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Fløjlsand  Melanitta fusca  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 67 44 119 50 33 37 170 113 316 191 64 1229
Total 25 317 44 119 50 33 37 175 113 316 191 144 1564
MaxRst 110 250 56 6 5 3 63 18 45 250
Nobs 47 61 54 40 8 5 10 27 16 63 71 42 444
Ndag 29 26 29 24 8 5 8 18 11 18 26 19 221
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2020:  Fløjlsand  Melanitta fusca  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 113 15 76 83 24 140 49 107 66 272 9 954
Total 113 15 156 83 26 140 49 107 66 272 89 1116
MaxRst 40 50 80 24 2 2 1 2 45 70 50 80
Nobs 33 35 54 20 10 27 23 32 20 53 28 335
Ndag 18 21 29 17 10 17 18 18 16 27 20 211
Fænologi 01.. …. …. …. ..20 04.. …. …. …. …. ..31

2019:  Fløjlsand  Melanitta fusca 

Træk første halvår: 1/1 - 3/5 i alt 294, flest 2/1 48 – I alt 33 observationsdage.
Træk andet halvår: 3/7 - 31/12 i alt 794, flest 17/9 212 - I alt 48 observationsdage.

17/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 130 7 109 42 6 51 56 548 86 21 33 1089
Total 275 32 132 63 8 51 58 549 92 28 181 1469
MaxRst 50 26 32 16 1 1 1 10 26 75 75
Nobs 39 17 35 22 4 8 11 30 19 21 21 227
Ndag 24 14 23 14 4 6 9 16 11 15 13 149
Fænologi 01.. …. …. …. ..11 03.. …. …. …. …. ..31

2018:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 1/1 - 22/6 i alt 488, hvoraf 145 fugle trak i marts. Højeste dagstotal: 30/1 143 og 21/3 39.
Træk andet halvår: 19/7 - 26/12 i alt 1354. De højeste dagstotaler: 5/8 107, 25/9 86, 3/10 82, 25/10 113 og 4/11 450.

Rasttabel for maksimalt rastende ud for Rørvighalvøen. Flest 1/1 400 Plantagekysten og 10/12 400 Korshage.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
400 145 225 20 2 300 400

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 193 53 145 79 5 13 14 149 297 321 463 85 1817
Total 1784 780 1009 133 5 13 14 149 299 321 2080 831 7418
MaxRst 400 145 200 20 2 300 400 400
Nobs 29 19 36 23 4 2 3 11 51 65 23 19 285
Ndag 21 15 24 21 4 2 2 6 15 10 18 14 152
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 2/1 - 7/5 i alt 529, hvoraf 256 fugle trak i marts. Højeste dagstotal: 4/3 81.
Returtrækkende: 17/6 - 31/12 i alt 573. De højeste dagstotaler: 15/9 87, 6/10 62 og 4/12 81.
Største antal rastende: 16/1 500 og 22/1 500 henholdvis 24/11 304 og 27/12 600 alle Plantagekysten, samt 4/4 55 Vesterlyng og 28/12 70 Korshage. Igen i år sås arten raste på ferskvand – endda både i Dybesø og Hovvig: 2/1 1 Dybesø samt 31/1 - 6/2 og 8/12 – 18/12 1 han blandt Bjergænderne i Hovvig, formodentlig den samme i begge sæsoner.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 43 256 184 11 17 6 25 108 201 85 131 1102
Total 4807 1076 640 727 26 17 7 27 108 211 1681 1284 10611
MaxRst 500 300 75 75 15 1 2 5 304 600 600
Nobs 39 22 50 55 6 5 2 7 6 20 43 38 293
Ndag 21 15 25 22 5 4 2 7 5 13 19 22 160
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækket i første halvår var med 190 i den lave ende. Vi skal faktisk helt tilbage til 2009 for at finde et dårligere år. Omvendt var trækket i andet halvår med 1340 det bedste i rigtigt mange år.
Træk første halvår: 26/1 - 7/5 i alt 190 hvoraf 101 fugle trak i april. De højeste dagstotaler: 3/2 27 og 8/4 25.
Træk andet halvår: 5/7 - 31/12 i alt 1340. Et par gode dage med fældningstrækkende hanner i juli var 6/7 124 og 7/7 174. Eneste andre dage med over 100 var 30/10 133 og 2/12 139.
Største antal rastende: 25/3 150 Vesterlyng,Nyrup Bugt og 6/12 450 Plantagekysten. Arten ses generelt sjældent rastende på ferskvand, så årets obs 28/12 1 han Dybesø (JB, JHC) er bemærkelsesværdig

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 49 34 101 5 310 173 5 217 359 276 1530
Total 585 630 772 259 12 310 174 5 221 1026 2530 6524
MaxRst 90 125 150 65 4 1 1 400 450 450
Nobs 33 28 34 28 4 37 24 2 14 23 31 258
Ndag 21 18 20 20 3 4 12 2 10 16 18 144
Fænologi 02.. …. …. …. ..08 05.. …. …. …. …. ..31

2015:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Vi fik en rigtig flot start på året med et rekord stort træk i første halvår på 849, heraf dog 249 i januar, hvor der traditionelt er mange fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 3/1 - 23/5 med i alt 849, flest 11/1 82 V Korshage.
Træk andet halvår: 10/7 - 25/12 med i alt 548, flest 7/9 121 V Korshage.
Største antal rastende: 21/1 120 Korshage og 13/11 200 Plantage Kysten.
Ferskvand: 17/2 1 han Hovvig (JS).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 249 26 277 245 52 32 152 97 233 34 1397
Total 869 229 852 602 53 32 152 131 438 139 3497
MaxRst 120 42 100 51 1 25 200 25 200
Nobs 45 17 71 46 12 5 7 18 43 32 296
Ndag 19 13 26 26 11 2 7 12 12 16 144
Fænologi 02.. …. …. …. ..23 10..31 06.. …. …. ..28

2014:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle, herunder fouragerings- og kompensationsbevægelser.
Træk første halvår: 10/1 - 22/5 med i alt 444, flest 14/2 52 Ø Korshage.
Efterårstræk: 5/8 - 26/12 med i alt 673, flest 30/10 121 V og 42 Ø Korshage
Største antal rastende: 10/4 210 Nakke Hage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 193 139 71 9 45 135 205 161 127 1117
Total 157 454 260 344 9 3 45 135 207 297 277 2188
MaxRst 46 68 35 210 3 1 30 60 210
Nobs 12 37 42 28 3 1 9 18 8 19 18 195
Ndag 9 15 24 16 3 1 9 8 5 14 11 115
Fænologi 03.. …. …. …. ..22 30.. …. …. …. …. ..30

2013:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Forårstræk: 3/1 - 24/5 med i alt 417. Største dag blev 1/4 82 Ø Korshage.
Efterårstræk: 30/6 - 7/12 med i alt 960, flest 23/9 589 V Korshage, hvilket er ny dagsrekord. Den gamle var på 387 helt tilbage fra 23/3 1986.
Største antal rastende: 26/2 330 Kysten ved Sandflugtsplantagen.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 37 131 213 7 1 12 40 636 26 218 27 1377
Total 219 879 561 555 8 3 14 40 637 42 222 83 3263
MaxRst 55 330 300 80 1 2 1 1 6 3 22 330
N 21 18 26 28 4 2 4 6 16 12 25 11 173
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2012:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr. måned ud for Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
171 10 43 68 28 9 0 33 223 414 18 1

Fuglene fordeler sig med 329 i første halvår og med 689 i andet halvår.
Rastende fugle ud for Sandflugtsplantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
200 600 125 120 1 0 0 0 0 11 4 5

Hovvig (ferskvandslokalitet): 26/5 2 – et par (EVR). Det er meget usædvanligt med rastende fugle i Hovvig, men er dog set før så sent som i marts 2011 samt i august og december 2009. Arten er sjældnere på ferskvand end Sortand lokalt.

DOFBasen:2012


2011:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Ligger i den pæne ende med 293 registreringer, heraf 157 trækkende. Tælles i modsætning til Sortanden næsten altid.
Trækkende fugle pr. måned ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
31 149 402 215 13 14 31 22 22 82 83 69

Første halvår i alt 824, hvilket er ny topnotering, og andet halvår 309, som er anelsen under gennemsnittet. Højeste dagstotaler fra første respektive andet halvår: 8/2 117 V og 28/11 76.
Rigtig flotte rasttal fra Kattegat ud for Plantagen:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
635 890 710 110 3 6 1 410 2000

Vi skal helt tilbage til isvinteren 1978/79 for at finde tilsvarende tal: De 2000 22/12 skulle dog være det største rasttal, der nogensinde er registreret i området.
Isvinteren gav også en række pæne rasttal Korshage: 2/1 70, 27/1 75, 30/1 70, 8/2 76, 24/3 85 og 22/4 60.
Fra et par andre lokaliteter er der rasttal på mindst 25: 16/3 345 Nyrup Bugt og 10/4 25 Nykøbing Bugt
Hele tre iagttagelse fra ferskvandslokaliteter: 16/3 1 han Dybesø (JHC) samt 17/3 1 han (AF) og 30/3 1 han Hovvig (LB).

DOFBasen:2011


2010:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr. måned ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
32 37 102 36 12 6 14 15 200 42 33 6

Total første halvår 225 og andet halvår 310. Begge dele ret normalt. Dagstotaler over 50: 25/3 66 Ø - 19/9 73 V og 21/9 121 V.
Rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
275 340 6 ? 0 0 0 0 0 80 40 55

Rasttal over 50 fra Korshage er alle fra februar: 7/2 80, 15/2 165 og årets størst rasttal 24/2 460. Sidstnævnte dag lå der også 135 ud for kysten ved Dybesø.

DOFBasen:2010


2009:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr. måned ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
13 32 14 21 18 1 14 41 201 72 4 93

Første halvår i alt 99 og andet halvår 425. Højeste dagstotaler fra første respektive andet halvår: 28/2 26 Ø og 30/9 76. Altså ingen rigtigt store dage.
Rastende fugle ud for Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
130 190 140 32 0 0 0 0 0 2 1 770

Fra et par andre lokaliteter er der nogle få rasttal over 25:  3/1 50 Korshage, 3/1 30 og 28/2 37 Kattegat ud for Dybesø.
Hele 2 ferskvandsobs: 8/8 2 og 6/12 1 rast Hovvig (LB, EVR).

DOFBasen:2009


2008:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr. måned ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
309 39 96 1 2 0 4 20 35 306 44 16

Totaler første halvår 445 og fra andet halvår 425. Bedste dage med over 50: 27/1 216 og 2/3 94, 17/10 67 og 19/10 152.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
50 90 115 150 0 0 0 0 0 0 0 34

Største rastoptælling : 27/3 i alt 433 fordelt på 115 kysten ved Plantagen, 296 kysten ved Dybesø og 22 kysten ved Korshage.
Sidste forårs obs 24/5 1 rast Korshage og første efterårs 15/7 4 V samme sted.
Ferskvandsobs: 27/3, 31/3, 21/4, 23/4 og 28/4 1 ad han Dybesø (LB, JHC, EVR). Fjerde år i træk med ferskvandsobs. Fløjlsand er dog sjælden på ferskvand. Fra vores område foreligger der siden 1973 udover årets iagttagelser kun 5 obs fra Dybesø, 2 fra Hovvig og 1 fra Flyndersø. Altså betydliget sjældnere end Sortand på ferskvand.

DOFBasen:2008


2007:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr. måned ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
69 6 39 155 1 0 42 22 56 22 155 237
66 125 33 54 162

Fuglene fordeler sig på 270 236 i første og 534 530 i andet halvår. Sidste fugle på forårstrækket blev set 4/5 21/4, og 3/7 begyndte sommerens fældningstræk med de første vestgående fugle. Som for Sortand et relativt fint år.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
60 65 15 34 8 0 0 0 0 1 0 6

Hovvig (ferskvandlokalitet): 9/4 1 han rst (EVR, JS).

DOFBasen:2007


2006:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr måned Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
15 34 77 125 3 0 0 4 81 108 204 41

Fuglene fordeler sig på 254 i første og 438 i andet halvår. Største rasttal fra Korshage: 4/3 110 og 17/4 200. Et ganske pænt år.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
385 452 170 165 15 0 0 0 0 1 20 90

De sidste år har vist, at havområdet udfor Plantagen er en fin vinterrasteplads for denne art.
Skansehage maks.: 5/1 203 og en enkelt olieramt fugl noteret herfra 17/12.
Hovvig (ferskvandslokalitet): 19/5 1 han (LB).

DOFBasen:2006


2005:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr. måned Korshage.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
70 39 8 20 6 0 5 34 0 22 98 59

der fordeler sig på 143 i første og 218 i andet halvår. Omkring samme niveau som 2004, og dermed et ret normalt år for arten. Bemærkelsesværdigt er det dog, at der ingen observationer er i september, der normalt er en af de gode måneder, men det skal tilføjes, at flere af observatørerne var bortrejst denne måned.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
- 270 50 63 - - - - - - 15 15

Arten er især bemærket i vintermånederne og det tidlige forår, hvilket skal ses i sammenhæng med observatørernes søges efter Nordiske Lappedykkere på lokaliteten, der nu tilsyneladende er blevet til en fast tradition, hvilket også giver afkast i andefugletallene.
Nykøbing Bugt: 9/3 3.
Dybesø: 6/2 1 han (LB) – ferskvandssø.
Hovvig: 5/2 1 han (JS).

DOFBasen:2005


2004:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr. måned Korshage.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
41 0 10 40 66 11 0 0 147 32 32 0

Fuglene fordeler sig med 168 i 1. halvår og 211 i 2. halvår. Et ret normalt år for Fløjlsanden om end det er bemærkelsesværdigt, at der ingen fugle er registreret i juli måned - for blot få år siden, var mellemtrækket af fældende og ikke-ynglende fugle om sommeren tydeligt. Men det er tilsyneladende hørt op i de senere år. Der vil blive kikket nærmere på sagen til næste år.
På Kattegat udfor Plantagen: 15/1 108, 28/2 45 og 29/2 30 blev de største tal derfra.
Småflokke er set i vintermånederne på flere lokaliteter, men ingen tal over 50.

DOFBasen:2004


2003:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr måned langs nordkysten:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
23 21 0 5 10 6 12 9 9 36 0 46

Iagttagelserne fordeler sig på 65 trk i første halvår og 112 i andet.
De højeste rasttal blev følgende: 23/4 53 og 21/12 58 ud for Plantagen.

DOFBasen:2003


2002:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr måned langs nordkysten:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
30 58 20 0 1 3 3 0 13 90 0 0

der kan fordeles på 112 trk i første halvår og 106 i andet.
Højeste rasttal blev:
Korshage: 25/1 35 og 3/3 63.
Skansehage: 3/3 10.
Ud for Plantagen på Kattegat: 19/3 18, 31/3 28, 14/4 32 og 15/4 17.
Dybesø: 16/3 1 han (JHC)(sjælden her, ferskvand).
Årets sidste fugle blev set 12/11 2 Skansehage Bugt.

DOFBasen:2002


2001:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr måned langs nordkysten:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 5 0 0 24 0 0 11 0 2 87 0

Generelt ganske få, men man skal tænke på, at havfuglevejret aldrig rigtigt indfandt sig, og vejrforholdene har en del af skylden.
Der er tradition for rastende fugle i vinterhalvåret ud for Plantagen, således også i år: 27/1 280, 29/4 14.

DOFBasen:2001


2000:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr måned langs nordkysten:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
86 3 39 1 8 0 3 29 2 8 0 4

Som for forrige art et meget stille år, der delvist kan forklares ved manglende havfuglevejr, hvorved de forbitrækkende fugle ikke registreres i samme omfang som i efterår med hyppige efterårsstorme. Betydeligt under gennemsnittet både forår, og især efterår. Største dagstotal blev 30/1 62 trk og ansamlinger af rastende fugle max 11/4 23 Skærby Strand og 30/4 75 ud for Plantagen.

DOFBasen:2000


1999:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr måned langs nordkysten:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 74 0 3 2 0 0 4 7 168 0 74

Højeste dagstotal blev noteret 13/10 50. Betydeligt under gennemsnittet både forår og efterår.
Af større rasttal er meddelt 10/1 140 ud for Plantagen.
Et slapt år.

DOFBasen:1999


1998:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle pr måned langs nordkysten:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
13 22 124 0 3 0 0 216 0 176 5 0

Højeste dagstotal blev noteret 1/3 110 V. Efterårstotalen blev på 392 og ligger meget tæt på et gennemsnitligt efterårstræk (336 i snit 1973 - 1997).

DOFBasen:1998


1997:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Fåtallig/almindelig vintergæst, fåtallig forårstrækgæst og sommergæst samt fåtallig/almindelig efterårstrækgæst.
Træffes rastende i svingende antal ud for nordkysten, flest ud for Plantagen. De største antal er fra vintermånederne (se nedenfor). Højeste antal fra en mild vinter 21/1 1989 395 ud for Plantagen og Dybesø. I 1979 (hårdeste isvinter i perioden) sås store flokke ud for Korshage fra medio februar til primo marts, flest 20/2 1700. Største rasttal udenfor nordkysten 4/2 1979 150 Skansehage. Ellers sjælden/fåtallig rastgæst langs østkysten og tilfældig ved Nakkehage/Nykøbing Bugt. Tilfældig som ferskvandsrastende, kun set 7/5 1977 1 Hovvig, 25/3 1986 1 Flyndersø og 29/4 - 1/5 1994 1 Dybesø.
Største antal rastende pr. dag for hver måned fra Nyrup Bugt, Plantagen til Korshage 1976 – 1996:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
395 1700 600 100 139 50 30 50 30 80 5 205

I milde vintre sjælden/fåtallig på vindafdriftstræk på Korshage flest registreret 23/1 1993 112.
Fåtallig forårstrækgæst på Korshage, gennemsnitlig forårstotal 128, maksimum 653 i 1986. Flest ses vindkompenserende efter kraftige vinde fra vindretninger mellem V og N ultimo marts. De 3 højeste dagstotaler: 23/3 1986 387, 26/3 1995 150 og 29/3 1987 113.
Fældningstrækkende hanner registreres på Korshage og Skansehage med flest fugle ultimo juli. Højeste dagstotal på Korshage 22/7 1978 236 og Skansehage 31/7 1977 157.
Fåtallig, enkelte år almindelig, efterårstrækgæst på Korshage fra ultimo august til medio november. Flest i vestenvindsdominerede efterår, hvor havobsaktiviteten er stor i september - oktober. Gennemsnitlig total 336, maksimum 2099 i 1978. De 3 højeste dagstotaler: 21/9 1978 296, 8/10 1981 192 og 8/9 1985 129.
Procentvis fordeling af trækkende fugle pr. måned på Korshage 1976 -1996.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 2,5 12,3 6,1 1 0,5 9,7 10,5 23,6 21,8 6,6 1,4

1997: Største rasttal ud for Plantagen: Første halvår 16/2 35 og andet halvår 25/11 110.
Trækkende fugle pr. måned fra Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 0 10 16 4 0 0 0 539 209 1 1

Foråret lidet imponerende 5/3 - 11/5 i alt 30 trækkende. Efteråret bød under de gode havfugle trækdage i september - oktober på en del: 8/9 - 9/11 749 trækkende, hvilket er dobbelt op i forhold til gennemsnitstotalen. Største dagstotaler 22/9 59, 21/9 168 og 1/10 55

DOFBasen:1997


1996:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Trækkende fugle langs nordkysten pr. måned:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
23 15 43 2 2 1 5 0 2 28 108 0

Højeste dagsciffer blev 1/11 35 NV.
Rasttal over 10: 1/1 15 Plantagen, 10/2 25 Dybesø-kysten og 38 Korshage samt 10/3 14 Dybesø-kysten.

DOFBasen:1996


1995:  Fløjlsand  Melanitta fusca  
Korshagetræk pr. måned (øverste linie) og max rast pr måned (nederste linie):

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
8 13 24 57 4 0 0 17 54 52 28 0
4 49 150 25 0 0 2 0 15 30 0 0

Beskedne træktal. Max henholdsvis forår og efterår blev 4/4 22 V og 30/9 52 V.
Største rasttal 26/3 150 (PKK).
11/2 205 på Kattegat ud for Plantagen/Dybesø er det største vinterrasttal siden 1989.

DOFBasen:1995


Fløjlsand  Melanitta fusca  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 64 4 23 36 28 12 249 6 28 156 90 16 712
Total 402 141 120 50 28 12 249 6 36 156 90 66 1356
MaxRst 105 52 28 9 7 7 27 50 105
Nobs 30 34 36 11 8 2 20 3 8 30 29 25 236
Ndag 18 25 22 8 8 2 17 3 7 18 19 17 164
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 67 44 119 50 33 37 170 113 316 191 64 1229
Total 25 317 44 119 50 33 37 175 113 393 191 144 1641
MaxRst 110 250 56 6 5 3 63 18 45 250
Nobs 47 61 54 40 8 5 10 27 16 63 71 42 444
Ndag 29 26 29 24 8 5 8 18 11 18 26 19 221
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 113 15 76 83 24 140 49 107 66 272 9 954
Total 153 15 156 90 26 140 49 107 111 272 89 1208
MaxRst 40 50 80 24 2 2 1 2 45 70 50 80
Nobs 33 35 54 20 10 27 23 32 20 53 28 335
Ndag 18 21 29 17 10 17 18 18 16 27 20 211
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··20 04·· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 130 7 109 42 6 51 56 548 86 21 33 1089
Total 220 7 141 43 7 51 58 549 86 21 108 1291
MaxRst 50 26 32 16 1 1 1 10 26 75 75
Nobs 39 17 35 22 4 8 11 30 19 21 21 227
Ndag 24 14 23 14 4 6 9 16 11 15 13 149
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··11 03·· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 192 53 131 79 5 13 14 149 272 305 463 110 1786
Total 592 53 131 79 5 13 14 149 274 305 463 510 2588
MaxRst 400 145 150 20 2 300 400 400
Nobs 37 23 43 26 4 2 3 11 44 67 29 19 308
Ndag 21 15 24 21 4 2 2 6 15 10 18 14 152
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 43 252 181 11 17 6 25 103 195 83 131 1082
Total 536 43 252 181 11 17 7 27 103 200 83 738 2198
MaxRst 500 300 75 75 15 1 2 5 304 600 600
Nobs 31 20 43 42 6 5 2 7 5 19 33 31 244
Ndag 21 15 25 22 5 4 2 7 5 13 19 22 160
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 49 31 101 5 272 165 5 220 317 276 1442
Total 1 49 326 101 5 275 166 5 220 317 726 2191
MaxRst 90 125 150 65 4 3 1 4 400 450 450
Nobs 33 29 35 31 4 37 21 2 20 24 31 267
Ndag 21 18 20 20 3 4 12 2 10 16 18 144
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··08 05·· ···· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 248 26 271 238 52 27 152 91 217 34 1356
Total 428 26 271 238 52 33 152 116 417 34 1767
MaxRst 120 42 100 51 1 6 25 200 25 200
Nobs 44 16 70 40 12 5 7 15 23 27 259
Ndag 19 13 26 25 11 2 7 12 12 16 143
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··23 10··31 06·· ···· ···· ··28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 189 131 56 9 45 128 194 161 126 1071
Total 32 189 131 304 9 3 45 128 194 161 186 1382
MaxRst 46 68 35 210 3 1 30 60 210
Nobs 12 37 42 22 3 1 9 15 7 20 16 184
Ndag 9 15 24 16 3 1 9 8 5 14 11 115
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··22 30·· ···· ···· ···· ···· ··30

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 37 131 212 7 1 12 37 622 22 205 26 1341
Total 29 367 131 212 7 3 13 52 623 28 205 48 1718
MaxRst 55 330 300 80 1 2 1 15 1 6 8 22 330
Nobs 21 18 26 28 4 2 4 6 15 10 19 10 163
Ndag 16 13 20 20 4 2 4 4 6 7 11 10 117
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 163 8 43 65 28 9 30 220 410 13 1 990
Total 163 608 43 185 28 10 52 220 412 13 15 1749
MaxRst 200 600 125 120 11 1 21 1 11 6 14 600
Nobs 53 11 16 20 9 4 7 25 25 6 7 183
Ndag 17 9 13 14 7 3 6 10 9 5 6 99
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··26 07·· ···· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 137 402 195 13 14 31 21 22 77 83 69 1095
Total 31 1027 402 195 14 20 31 27 22 77 83 2069 3998
MaxRst 635 890 710 110 3 6 1 6 4 5 410 2000 2000
Nobs 21 26 44 35 7 4 3 16 10 25 39 12 242
Ndag 11 14 24 24 7 4 3 9 9 11 6 7 129
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 33 115 36 12 10 9 15 186 32 41 6 527
Total 32 628 115 36 20 10 9 15 191 112 41 6 1215
MaxRst 275 460 14 2 8 5 80 40 55 460
Nobs 18 15 11 12 4 2 2 5 26 13 12 7 127
Ndag 11 7 8 12 4 2 2 5 3 7 9 4 74
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 32 18 22 18 1 14 43 237 62 4 96 560
Total 13 249 18 22 18 1 17 43 238 69 4 866 1558
MaxRst 130 190 140 32 3 2 1 7 1 770 770
Nobs 14 16 14 14 2 1 5 9 47 33 3 14 172
Ndag 9 7 11 11 2 1 2 5 11 6 3 8 76
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 274 43 30 1 2 4 17 35 276 44 16 742
Total 274 43 464 1 2 4 17 35 286 48 50 1224
MaxRst 50 90 296 150 25 10 4 34 296
Nobs 24 37 30 15 6 2 2 5 17 8 12 158
Ndag 13 14 11 10 6 1 2 2 6 5 8 78
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··24 15·· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 6 36 123 33 22 53 22 138 237 736
Total 261 6 36 123 8 33 22 58 33 151 272 1003
MaxRst 135 65 45 34 8 1 5 10 13 35 135
Nobs 16 13 13 41 2 5 8 14 6 20 12 150
Ndag 8 10 8 16 2 4 7 6 4 7 5 77
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··04 03·· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 77 118 3 4 78 57 159 41 571
Total 486 357 118 3 4 79 67 159 131 1404
MaxRst 385 452 170 200 15 1 10 23 90 452
Nobs 12 13 14 24 3 2 11 6 13 9 107
Ndag 10 10 8 16 2 2 5 3 8 5 69
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··19 23·· ···· ···· ···· ··23

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 66 32 5 20 20 5 17 19 92 52 328
Total 66 302 5 172 60 5 18 19 107 61 815
MaxRst 270 50 152 40 1 15 15 270
Nobs 11 15 11 11 6 2 2 2 9 15 84
Ndag 4 7 6 11 4 1 2 2 4 5 46
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ··14 17·· ··13 23·· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 37 51 7 137 10 31 289
Total 251 45 16 41 51 7 148 10 31 600
MaxRst 108 45 4 3 11 108
Nobs 10 2 9 11 5 1 10 1 10 59
Ndag 4 2 6 8 5 1 8 1 6 41
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··16 17·· ···· ··20

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 14 5 10 6 10 9 9 36 45 148
Total 28 21 58 10 6 10 9 9 36 104 291
MaxRst 24 7 35 58 58
Nobs 4 5 4 3 1 3 3 5 9 10 47
Ndag 3 5 3 3 1 1 3 2 3 5 29
Fænologi 18·· ··23 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 06··31

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 40 20 1 3 13 88 2 194
Total 82 40 83 7 3 3 14 88 10 2 332
MaxRst 35 1 63 32 6 3 1 10 63
Nobs 9 7 16 7 3 1 2 3 15 2 1 66
Ndag 6 3 8 6 3 1 2 2 6 2 1 40
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 01·· ···· ···· ··29

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 9 1 87 113
Total 280 100 15 17 11 1 120 544
MaxRst 280 100 14 1 2 32 280
Nobs 3 2 2 4 5 1 14 31
Ndag 3 2 2 3 2 1 10 23
Fænologi 06·· ··26 08·· ··20 11··28 28·· ··27

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 68 3 33 1 8 3 16 2 6 4 144
Total 123 3 36 76 8 3 16 2 7 10 8 292
MaxRst 55 3 75 1 10 4 75
Nobs 3 3 4 3 2 1 1 1 3 1 2 24
Ndag 2 3 3 3 2 1 1 1 3 1 2 22
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ··30 29·· ···· ···· ···· ···· ··31art/02150.txt · Sidst ændret: 2023/10/20 20:24 af lb